close

Enter

Log in using OpenID

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden : Üniversitemize, 2547 Sayılı

embedDownload
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden :
Üniversitemize, 2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim elemanları alınacaktır. Adayların, 657
Sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.)
1- Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin : Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile
başvurmaları gerekmektedir.
2- Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin : Yabancı dili belirten bir dilekçe, özgeçmişleri, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve noter tasdikli mezuniyet belgesi,
doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile başvurmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent kadrolarına Doçentler başvuramazlar.
MÜRACAAT YERİ VE TARİHİ : Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent Adayları
için yabancı dil sınavının yer ve tarihi ilgili birimlerce bildirilecektir.
Müracaatlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılmalıdır.
BİRİM
Fen Edebiyat Fakültesi
BÖLÜM
Türk Dili ve Edebiyatı
ANABİLİM DALI
Yeni Türk Edebiyatı
ÜNVANI
Doçent
Doçent
Eğitim Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İlköğretim
İlköğretim
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik
Matematik
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Yardımcı Doçent
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği
Yardımcı Doçent
Yardımcı Doçent
Mühendislik Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Malzeme Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği
Yardımcı Doçent
Yardımcı Doçent
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği
Yardımcı Doçent
Mühendislik Fakültesi
Elektrik
ve
Mühendisliği
Temel Tıp Bilimleri
ADET
1
Fen Bilgisi Eğitimi
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Yardımcı Doçent
Yardımcı Doçent
AÇIKLAMA
İkinci Yeni Şiiri akımı üzerine çalışma yapmış olmak.
Reformların ve Osmanlı devletinin uluslararası ilişkiler anlayışının
İslami dayanakları konusunda araştırmaları bulunmak.
Amfibilerde metallerin metallotiyonein düzeyine etkileri konusunda
çalışmış olmak.
Sabit nokta teorisi ve sezgisel fuzzy uzaylarda çalışma yapmış olmak.
Sabit Nokta İterasyon Yöntemlerinin Yakınsaklıkları, Kararlılıkları ve
Veri Bağlılıkları ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
Mikro Ark Oksidasyon ile kaplanmış alüminyum alaşımlarının farklı
yağlama şartlarında tribolojik özelliklerinin incelenmesi üzerine doktora
yapmış olmak.
Yapıştırıcılar konusunda yüksek lisans ve doktora yapmış olmak.
Şekil Hatırlamalı malzemeler, kompleks bileşiklerin sentezi,
karakterizasyonu ve antitümör konularında çalışmış olmak.
Dendrimerler konusunda çalışmaları olmak.
Mikro Toplam Analiz Sistemleri ve Atıksu Arıtımı konularında
çalışmalar yapmış olmak.
Mikroorganizmalardan endüstriyel önemi olan enzim eldesi üzerine
çalışmaları bulunmak ve pestisit toksikolojisi konusunda doktora yapmış
olmak.
2
1
2
3
1
1
3
1
3
3
1
1
3
1
1
1
1
1
5
1
3
3
1
1
3
1
Tersinir video damgalama konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Nörotoksikoloji ve Nörostereoloji alanlarında çalışmaları olmak.
Koroner ve periferik kronik total oklüzyonlarda, EFÇ’de kalp kapak ve
konjenital hastalıklarının, karotis darlıklarının perkütan girişimlerinde
sertifikalı olup, bunları yapan bir merkezde en az 1 yıl çalışmış olmak.
3
1
İlgili bölümde doktora yapmış olmak.
3
1
İlgili bölümde doktora yapmış olmak.
3
1
İlgili bölümde doktora yapmış olmak.
Yardımcı Doçent
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
DRC
1
Yardımcı Doçent
Elektronik
Histoloji ve Embriyoloji
Dahili Tıp Bilimleri
Kardiyoloji
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Konaklama İşletmeciliği
Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği
Yüksekokulu
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Turizm Rehberliği ve Seyahat
Yüksekokulu
İşletmeciliği
Yardımcı Doçent
Yardımcı Doçent
Yardımcı Doçent
Yardımcı Doçent
Yardımcı Doçent
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
150 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content