close

Enter

Log in using OpenID

BİLGİSAYAR TÜRLERİ

embedDownload
1
BİLGİSAYAR TÜRLERİ
OEM BİLGİSAYAR(TOPLAMA):
Özellikleri:
1) Ucuzdurlar.
2) Parça başı garantileri vardır.
3) Uygun sistem parçalarının bir araya getirilmesi gerekir.
MARKA BİLGİSAYARLAR
Özellikleri:
1) Teknik servis ağı vardır.
2) Sistem garantisi vardır.
3) Uygun parçalar kullanılır.
MULTIMEDIA (ÇOKLU ORTAM):
Birden fazla uygulamanın aynı anda çalıştırılabilmesi (müzik dinlerken yazı yapma vb..)
TAK VE ÇALIŞTIR (PING END PLAY)
Bilgisayara eklenen donanım parçalarının sorunsuz bir şekilde tanınması.
BİLGİSAYARIN AÇILIP KAPAN MASIYLA İLGİLİ BAZI TANIMLAR
BOOT
: Bilgisayarın başlatılması
REBOOT: Bilgisayarın yeniden başlatılması.
RESET : Bilgisayar elektriğinin kesilerek yeniden başlatılması.
AUTORUN:CD’lerin takıldıktan sonra otomatik olarak çalıştırılması.
DONANIM VE YAZILIM
DONANIM (Hardware): Bilgisayarın fiziksel parçaları. (fare, ekran, anakart vb.)
YAZILIM (Software) : Programcılar tarafından geliştirilen uygulamalar. (winXp, oyunlar, Office
paketi vb..)
PROGRAMLAMA DİLLERİ
Diğer programların veya yazılımların hazırlanmasını sağlayan
yazılımlardır.(delphi,C,Cobal,Pusgal,Asembler,Bsig vb…)
BİLGİSAYAR AĞLARI (NETWORK)
Birden fazla bilgisayarın birbirine bağlandığı yapılardır.
TÜRLERİ:
1) LAN (Local Area Network ):Ufak yapılı ağlardır.(Bilgisayar lab, İnternet kafeler)
2) MAN (Metropolitan Area Network): Orta çaplı ağlardır. (Kampüslerdeki ağlar)
3) WAN (Wide Area Network):Büyük çaplı ağlardır.(Banka şubeleri ağları, İnternet ağı)
YAZILIMLAR
Shareware:Ücretli yazılımlardır.(Ofis 2000,Autocad vb..)
Freeware :Ücretsiz yazılımlardır.(winamp,Flashget,Winzip)
Demo
:Shareware yazılımların belli bir süre veya belli özelliklerinin kullanılmasıdır.
İşletim Sistemi: Temel yazılımdır. Diğer programlar bunun üstüne kurulur. Bilgisayarda gerçekleşen
işlemleri yürütür (dosya açma, yazıcı işlemi, müzik açmak). ÖRN: WindowsXp, Linux, Pardus, OS/2
DOSYA: Bilgisayarda yaptığımız işleri kayıt altına aldığımız yer.
DİZİN (Klasör): Aynı tip dosyaların bir arada saklandığı yer.
Yeni Klasör Oluşturma: Boş bir yerde sağ tuşàyeniàklasöràisim ver
· DOS ortamında dosya adı 8 karakteri geçemez.
· Windows’ta 256 karektere kadar çıkabilir.
· Özel karekter kullanamazsınız (?,!,vb…)
2
BIT VE BYTE KAVRAMI:
8 bit
-1 byte
1024 byte
-1 megabyte
1024 megabyte - 1 gigabyte
1024 gigabyte - 1 terabyte
DONANIM
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
ANAKART: Diğer kartların veya parçaların takıldığı yer.( Ekran kartı,Ses kartı,Ram vb...)
MERKEZİ İŞLEMCİ (Centeral Proccessur Unit) (CPU): İşlemlerin komutlarının verildiği
kontrol merkezidir.(İnsan beyni gibi)
RAM (Radom Access Memory): Bilgisayara verdiğiniz komut dizinlerini hesaplatıp işleme
sokan CPU dan gelen işlenmiş verileri biriktirip, sabit diske aktardıktan sonra silen ve
bilgisayarda büyük bir ara birim işlemi gören aygıttır. Çalışma sırasında kullanılacak
program ve veriler bu belleğe aktarılarak işleme sokulur. Buradaki bilgiler sabit kalmaz
elektirik kesildiğinde tüm bilgiler silinir. Ram çeşitleri(EDO,SD,DDR,RD)
ROM (Reed Only Memoriy): Sadece okuna bilir bellektir. Normal olarak kullanıcının
erişemediği Rom bellek makine üretimi sırasında programlanmış ve monte edilmiştir. Bu
bellek bilgisayardaki donam parçalarının bilgilerinin tutulduğu yerdir.
EKRAN KARTI: İşlemciyle monitör arasındaki iletişimi sağlayan karttır.
TV OUT: Bilgisayardan diğer harici bileşenlere (televizyon gibi) görüntü almamızı sağlar.
SES KARTI: Bilgisayardan ses çıkışını sağlar.
MODEM:Bilgisayardan internet ve telefon ağlarına girmemizi sağlayan karttır.
(Harici”External”,Dahili”İnternal”)
SABİT DİSK (HARD DISK):Bilgilerimizin kalıcı olarak saklandığı yerdir.
DİSKET SÜRÜCÜ (FLOPPY):Bilgisayara disketler aracılığı ile bilgi giriş çıkışını sağlayan
parçadır.
POWER SUPPLE(GÜÇ KAYNAĞI):220 Volt şehir elektriğini işlemci, ana kart ve diğer
parçaların kullanacağı düzeylere indirir.
HOPERLÖR: Ses çıkışı sağlar.
KESİNTİSİZ GÜÇ KANAĞI (UPS):Bilgisayarın elektrik kesintilerinde belli bir süre daha
çalışmasını sağlayan ve voltaj değişimlerinden doğacak donanım sorunlarını da engelleyen
birimdir.
CD ROM: CD’ler aracılığıyla bilgisayara veri giriş çıkışını sağlayan parçadır.
NETWORK KARTI(AĞ KARTI): Birden fazla makineyi birbirine bağlamak için kullanılan
karttır.
TARAYICI(SCANNER) : Resim veya yazıları bilgisayar ortamına aktarmaya yarayan
donanım birimidir.
OCR:Kitap ve benzeri yazılımları bilgisayara aktarmaya yarayan program.
PROJEKSİYON: Görüntüyü büyüterek perde veya duvara aktarmaya yarayan cihaz.
BAĞLANTI NAOKTALARI (PORTLARI)
Bilgi giriş ve çıkışlarının yapıldığı yerlerdir.
· PARALEL PORT (LPT) : Yazıcı bağlantısı için kullanılan port’tur.
· SERİ PORTLAR (COM 1-COM 2): Eski tip fare ve joysticklerin bağlandığı portlardır.
· USB GİRİŞLERİ: Hızlı veri alış verişini sağlayan portlar dır. (Hafıza çubukları, Yazıcılar,
Dijital kamera ve foto vb...)
· PS\2 GİRİŞLERİ: Fare ve klavye girişleridir.
· IDE GİRİŞLERİ: Harddisk, Cd rom ve Disket sürücüsü girişleridir.
3
YAZICILAR: Yazılı materyalleri ve resimleri kağıda veya saydama dökmeye yarayan çıktı
birimidir.
·
·
·
·
NOKTA VURUŞLU YAZICILAR
PÜSKÜRTMALİ YAZICILAR
LAZER YAZICILAR
PLOTTER YAZICILAR(Gelişmiş çizimlerde çıktı almak için kullanılır)
KLAVYE
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
ENTER: Giriş, onaylama tuşu. Paragraf başı yapar.
ESC: Çıkış tuşu
SHIFT: İki karakterli tuşlarda üst karakteri yazmaya veya büyük harf yazmaya yarar.
ALT GR:Alt veya yan karakterleri yazdırmak için kullanılır.
CAPS LOCK: Klavyedeki ışığı yanıyorsa devamlı büyük harf yazmaya yarar.
CTRL: Diğer tuşlarla birlikte kullanılır. Yardımcı tuştur. Ctrl+c
ALT: Diğer tuşlarla birlikte kullanılır. Yardımcı tuştur. Alt+f4
Boşluk (SPACE): Word de bir karakter boşluk verir.
TAB: Sekme tuşu girinti veya paragraf verir. Pencere içerisindeki seçenekler arasında geçiş
yaptırır.
SİLME TUŞU (BACK SPACE): Sol tarafa silme yapar.
INSERT: Araya giriş tuşu.
DELETE: Sağ tarafa doğru siler veya dosya silerken kullanılır.
PAUSE/BREAK: Dondurmak için kullanılır.
HOME: Satır başına gelir.
PAGE UP: Sayfada yukarı çıkar.
PAGE DOWN: Sayfada aşağı gelir.
END: Satır sonlarına gelir.
FONKSİYON TUŞLARI:F1……F12 Çeşitli programla da değişik görevler alırlar.
F1àYardım menüsü
PRINT SCREEN: Ekran görüntüsünü yakalar.
Ekranda görüntü yakalamak istiyorsak Print Screen tuşuna basa biliriz. Daha son bu kaydı
Paint’e aktararak işlem yapa biliriz.
NUM LOCK: Klavye deki ışığı yanıyorsa rakamlar, yoksa rakamların altındaki görevler
kullanılır.
4
WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ
Pencere sistemi üzerine kurulmuş bir işletim sistemidir.
İŞLETİM SİSTEMİ: Kullanıcı ile bilgisayar arasındaki iletişimi sağlayan yazılımlardır.
MASA ÜSTÜ: Sık kullanılan program ve dosyalarının tutulduğu yer.
BİLGİSAYARIM (WİNDOWS GEZGİNİ): Dosya ve dizin işlemlerinin yapıldığı yer. Sürücülere
erişilebilir.
WİNDOWS GEZGİNİ= Başlatàprogramlaràdonatılarà Windows Gezgini
AĞ KOMŞULARI: Ağ üzerindeki diğer bilgisayarlara ulaşmak için ve ağ özelliklerini yapılandırmak
için kullanılır.
BELGELERİM: Sık kullanılan dosyaların saklandığı yer.
GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU: Silinen dosyaların geri alınabilmesi için geçici bir süre saklandığı yer.
NOT: Dosyalar silinirken Shift+delete tuşuna basılırsa dosya geri dönüşüm kutusuna
gönderilmeden direk silinir.
WİNDOWS PENCERESİ VE İLETİŞİM KUTULARI
BAŞLIK ÇUBUGU
“
“
“
“
X
KAYDIMA ÇUBUĞU
SEKMELER
-
SEKME: Pencere içerisinde birden fazla seçenek varsa ve bunun altında başka özellikler
bulunuyorsa bu pencere sekmelerden oluşmuştur.
BAŞLAT
GÖREV ÇUBUĞU
KISAYOL KAVRAMI:Uygulamanın veya dosyanın yolunu gösteren bir simgedir.
GÖREV ÇUBUĞU: Çalışan dosyaların ve programların tutulduğu yer.
BAŞLAT MENÜSÜ:
· PROGRAMLAR: Bilgisayara yüklenmiş programların bulunduğu yer.
· BELGELER (SIK KULLANILANLAR):En son çalıştırılan uygulamaların yer aldığı bölüm.
· AYARLAR: Bilgisayarla ilgili özelliklerin yapılandırıldığı yer.
· BUL (ARA,FİND): Dosya ve klasörlerin bilgisayar içerisinde bulunması için kullanılır.
5
JOKER KARAKTERLER:Dosyaların bulunmasında ve kopyalanmasın da kolaylık sağlayan
karakterlerdir. * (Tüm,hepsi), ? (Bir karakter)
· MUHASEBE. Xls
· *.xls
XLS Uzantılı tüm dosyalar.
· MUHASEBE. *
Muhasebe adlı tüm dosyalar.
· *MUH*.xls
İçinde muh geçen xls uzantılı dosyalar.
· ?.xls
Bir karakterli tün xls dosyaları.
· MUH???.xls
İlk üç harfi muh olan 6 karakterli xls uzantılı dosyalar.
· ??AB*.Doc
3 ve 4 karakterleri AB olan tüm doc uzantılı dosyalar.
· TAB*.?O*
TAB la başlayan uzantısının 2.harfi O olan tüm dosyalar.
·
ÇALIŞTIR: Programların yüklenmesi ve çalıştırılması için kullanılır.
BİLGİSAYARIN AÇILIŞ KİPLERİ
Bilgisayarın işletim sistemi başlamadan önce bu seçenek F8 tuşuyla uygulanır.
GÜVENLİ Mod(KİP): Bilgisayarın basit bileşenleri yüklenir.
Sistem Bakımı
· Disk birleştirici (DEFRAG): Yüklenmiş programları bir araya getirip bilgisayarın daha hızlı
çalışmasını sağlar.
· Disk Tarama (SCAN DISK):Sürücülerde ve Dosyalarda oluşan hata ve bozuklukların bulunup
düzeltilmesi için kullanılır.
Başlatàprogramlaràdonatılaràsistem araçlarıà disk birleştirici
BilgisayarımàSürücüàsağ tuşàözellikleràaraçlaràhata denetimi veya disk birleştirici
DENETİM MASASI
Başlatà Ayarlarà Denetim Masası
* BÖLGE VE DİL SEÇENEKLERİ: Klavye ayarlarının yapılabildiği yer. (önr: f-q klavye
geçişi)
· PROGRAM EKLE KALDIR: Bilgisayara program eklemek veya kaldırmak için kullanılır.
· GÖRÜNTÜ ÖZELLİKLERİ: Bilgisayarın görüntü özelliklerinin arka plan, çözünürlük
ayarlarının yapılandırıldığı yer. (Arka plan ”Gözat” Bilgisayardaki resim dosyalarının duvar
kağıdı olarak kullanmamızı sağlar.)
· SES ÖZELLİKLERİ: Bilgisayarınızın ses ayarlarının yapılandırıldığı yer.
· GÜÇ YÖNETİMİ ÖZELLİKLERİ: Bilgisayarınızın veya monitörün çalışmasıyla ilgili
özelliklerin yapıldığı yer.
DOSYA SIKIŞTIRMA PROGRAMLARI:
Büyük çaplı dosyaları programlar aracılığıyla küçük çaplı dosyalara indirme özelliğine sahip
yazılımlardır.
Not: Yedekleme ve taşıma işlemlerinde kullanılır. Resim ve müzik dosyaları büyük oranda
sıkıştırılamazlar. (winzip, winrar)
Sıkıştırılacak dosyanın üzerinde sağ tuş Arşive Ekle (ADD TO) Dosya adı seçilir.
Sıkıştırılmış dosyayı açarken de Buraya Çıkart (EXTRACT TO) veya Klasöre Çıkart EXTRAT
TO Dosya ismi seçilir.
DOSYA VEYA KLASÖR KOPYALAMA-KESME: Kopyalanacak dosyanın üzerinde sağ tuş
yapılarak Kopyala seçeneği seçilir. Daha sonra nereye kopyalamak istiyorsak oraya git. Sağ tuş
yapılır Yapıştır seçeneği seçilir. ( Kısa yol tuşları Ctrl+C kopyalama; Ctrl+V yapıştırma)
6
Not: Dosya veya klasörü bulunduğu yerden tamamen kaldırıp başka yere koymak(taşımak)
istiyorsak Kes (ctrtl +x) ve Yapıştır (Ctrl+V) seçeneği kullanılır.
à Kopyala
à Yapıştır
à Kes (taşıma)
DOSYA VE KLASÖRLERİ SEÇME: Dosya veya klasörün üzerine gelip bir defa tıklayarak
seçebiliriz. (Kısa yol tuşları Ctrl+A ile tümünü veya Ctrl+Fare ile tek tek istediğimiz dosyayı
seçebiliriz yada Düzenden Tümünü seç deriz)
KLASÖR OLUŞTURMA:Pencere üzeride sağ tuş yaparak Yeni seçeneğini seçeriz ve Klasör
seçeneğine geliriz. Adlandırılır.
DİSKET BİÇİMLENDİRME(FORMAT):Disketi kullanılabilir hale getirme işlemidir.
BİLGİSATARIM
DİSKET SÜRÜCÜ
SAĞTUŞ
BİÇİMLENDİR
MS.DOS İŞLETİM SİSTEMİ
(Microsoft Disk Operation System)
DIR:Listelemek içim kullanılır.
· /S
Alt dizinlerle beraber listeler.
· /W
Yataydan listeleme yapar.
· /P
Sayfa sayfa listeleme yapar.
KULLANIM ŞEKLİ:
· C:\ DIR/P
· C:\ DIR/S/P/W
· C:\ DIR/S
· C:\ DIR/W
SÜRÜCÜ DEĞİŞİKLİGİ: C:\ A: enter A:\
CLEAR SCREEN (CLS): Ekran temizlemek için kullanılır.
CHANGE DRECTORY (CD): Dizin değiştirmek için kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ:
· CD Dizin adı
· CD..
Bir üst dizine çıkartır.
· CD\
Kök dizine çıkartır.
MAKE DRICTORY(MD): Dizin oluşturmak için kullanılır.
RD: Dizin silmek için kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ:
· RD Dizin adı
NOT:Silinecek dizinin içinin boş olması gerekir.
COPY:Kopyalama işlemi için kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ:
· COPY Yol\ Dosya adı Hedef sürücü
· COPY C:\BELGE\TABLO.DOC A:
· COPY A:\TABLO.DOC C:\UYGULAMA
· COPY C:\MÜZİK\İSYANKAR.MP3 C:\YEDEK\MÜZİK
Kaynak yol
DELETE(DEL): Dosyaların silinmesi için kullanılır.
· KULLANIM ŞEKLİ:
· DEL Dosya adı
Hedef
7
·
·
DEL Tablo.doc
DEL C:\Yedek\Tablo2.doc
TYPE: Dosyanın içinde ne olduğunu gösterir.
· KULLANIM ŞEKLİ:
· TYPE Dosya adı
· TYPE Klavye.Doc
· TYPE Metin.txt
DATE:Bilgisayarımızdaki sistem tarihini görüntüler.
· KULLANIM ŞEKLİ:
· DATE Enter
TIME: Sistem saatinin görüntülenmesi ve değiştirilmesi için kullanır.
· KULLANIM ŞEKLİ:
· TİME Enter
REN(RENAME):Dosya isimlerinin değiştirilmesi için kullanılır.
· KULLANIM ŞEKLİ:
· REN Dosya adı Yeni dosya adı.
· REN Grafik.xls Şekil.xls
MOVE:Dosyaların bir yerden alınıp başka bir yere taşınmasıdır.
· KULLANIM ŞEKLİ:
· MOVE Yol\Dosya adı Hedef
· MOVE C:\Uygulama\ Grafik.xls A:
NOT:Uygulama dizininin altındaki grafik.xls dosyası silinerek diskete kopyalanır.
F DİSK:Sürücüleri hazırlanması ve bölünmesi için kullanılır.
WİNDOWS KURULUMU
1.
2.
3.
4.
Başlangıç disketi ile Dos ortamında başlatılır.
A: Format C:
A: D:(CD Rom)
Kur Enter
OFIS WORD
· Kelime işlem programı olup, tablo ve doküman hazırlamak için kullanılan bir yazılımdır.
· Uzantısı Doc tur.
· Şablonların uzantısı Dot tur.
MS WORD ÇALIŞTIRILMASI:
· Başlat
Programlar
M.S. Office--> MS word
YENİ DOSYA AÇMA:
· Dosya
Yeni
· Kısa yol
Ctrl+N
BİR DOSYAYI İLK DEFA KAYIT ETMEK:
· Dosya
Kaydet
· Ctrl+S
Kayıtlı Dosyaları Açma: dosyaà aç
Ctrl+O
KAYITLI BİR DOSYAYI AÇMA:
· Dosya
Aç
· Ctrl+O Open
·
Aç
8
BİR DOSYAYI DİSKETE (FARKLI BİR YERE) KAYIT ETME:
· Dosya
Farklı kaydet
Kayıt yeri
Disket A:
DOSYALARIN OTOMATİK OLARAK KAYIT EDİLMESİ:
· Araçlar sekmesi
Seçenekler
WORD BELGESİ
BELGE
MS.WORD
DOSYA
DÜZEN
-
X
GÖRÜNÜM
KELİME SİLMEK: Ctrl+Silme tuşu (Back space)
KELİMELERİ ÜSTÜNE YAZMAK: İnsert tuşu.
GERİ AL:Yaptığınız en son işi geri alır. Düzen
Geri al ( Ctrl+Z )
YİNELE:Geri aldığımız işlemi ileri almak için kullanılır. Düzen
Yinele ( Ctrl+Y )
NOT: Yinelenin çalışması için geri alınmış bir işlem olması gerekir.
METİN ÜZERİNDE HIZLI HAREKET ETME:
· Bir sonraki kelimenin sonuna gitmek için Ctrl+sağ yön tuşu.
· Bir sonraki paragrafa gitmek için Ctrl+Aşağı yön tuşu.
· Bir önceki paragrafın başına gitmek için ctrl+yukarı yön tuşu.
· Önceki sayfanın üst kısmına gitmek için Ctrl+Page up
· Sonraki sayfanın başına gitmek için Ctrl+Page down
· Dosyanın başına gitmek için Ctrl+Home
· Dosyanın sonuna gitmek için Ctrl+End
METİNLERİ SEÇİLİ HALE GETİRMEK:
İki yoldan yapılır.
· Seçilmek istenen yerin başına geldikten sonra farenin sol tuşu basılı tutularak seçim işlemi
yapılır.
· Seçilmek istenen yanı başına geldikten sonra Shift ve Yön tuşları kullanılarak seçme işlemi
yapılır.
YAZI BÜYÜKLÜĞÜNÜ VE YAZI TİPİNİ AYARLAMA
Yazı büyüklüğü
12
K
T
A
Yazı tipi
Kalın bold
Eğik İtalik
Altı çizgili
WORD BELGELERİNE ŞİFRE EKLEME:
· Dosya
Farklı kaydet
Araçlar
· Araçlar à SeçenekleràGüvenlik
Times New Roman
Güvenlik seçenekleri
9
KARAKTERLER ARASINDA BOŞLUK AYARI
Biçim
Yazı tipi
Karakter aralığı
SATIR ARALIĞI
Metin seçildikten sonra
Biçim
PARAGRAF ARALIĞI
Biçim
Paragraf
Paragraf
veya sağ tuşàparagraf
veya sağ tuşàparagraf
YAZIYI BÜYÜK HARFE ÇEVİRME
Biçim
Büyük küçük harf değiştir
Kısa yol : Shıft +F3
İLK HARFİ BÜYÜK YAZDIRMA
Biçim
Başlangıcı Büyüt
ÖZEL KAREKTERLER EKLEME
Ekle
Simge
veya Araç çubuğundan Ω İşareti seçilir
ALT ÜST SİMGE EKLEME
Biçim
Yazı tipi
Alt simge veya Üst simge
Araçlar
Özelleştir
Biçim
H2O SO4
83X62 veya Araç çubuğundan.
BUL VE DEĞİŞTİR
Belgenizdeki yazılı kelime başlıkları, numaralı tablolar ve şablonlar gibi öğeleri bulup değiştirmenizi
sağlar.
Ctrl
·
·
F Düzen
Bul
Küçük büyük duyarlı: Küçük kelime istiyorsa sadece onu bulur.
Yalnız tam sözcükleri bul: Örneğin ”virüs” yazdınız “virüsler” olarak değil sadece virüs
yazılarını bulur.
· Joker karakter kullan: (*.deniz) gibi.
DEĞİŞTİR SEKMESİ: Belgede arattığınız kelimeyi değiştirmeye yarar.
· Değiştir diyince size sorar
· Tümünü değiştir diyince size sormadan hepsini değiştirir.
YAZIM VE DİL BİLGİSİ
Araçlar
Yazım ve Dil bilgisi (F7) Yazdığınız metindeki hataları bulup size çeşitli alternatifler
sunarak değiştirmenizi sağlar.
PARAGRAF HİZALAMA
İlk satır girintisi
Sol girinti
KENARLIK VE GÖLGELENDİRME
Yazdığınız metne çerçeve vere bilirsiniz.
Biçim
Kenarlıklar ve Gölgelendirme
Sağ girinti
10
MADDE İŞARETLERİ VE NUMARALANDIRMA
Sıralı metinler yazmak için kullanırsınız.
Biçim
Madde işaretleri ve Numaralandırma
METNİ HİZALAMA
1.SOLA 2.ORTALA 3.SAĞA 4.İKİ YANA
HİZALA
HİZALA-- YASLA
METİN BELGELERİNİ SÜTUNLARA BÖLMEK
Belgeleri sütunlar halinde yazmak için kullanırız.
Biçim
Sütunlar
ARAÇ ÇUBUĞU EKLE/KALDIR
Görünüm
Araçlar
Özelleştir
ÇALIŞMA SAYFASININ GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİRME
Pencerenin sol alt köşesinden ayarlanır.
Sırasıyla Normal görünüm, Web yerleşimi. Sayfa düzeni, Ana hat görünümü
BASKI ÖNİZLEME
Yazdığınız metnin yazıcıya gönderilmeden önceki halini incelemek için kullanılır.
CETVEL EKLE KALDIR
Görünüm
Cetvel
RESİM EKLEMEK
Ekle
Resim
Küçük resim veya Dosyadan
TABLO EKLEMEK
Tablo
Ekle
Tablo
11
EXCEL
Başlat
Programlar
MS OFFİCE àM.S. Excel
Hesap, Karşılaştırma,Grafik, Tablo yapılabilen programdır.
Formül çubuğu
Sütunlar
Satırlar :
(256) kadar çıkar
( 65536 ) kadar çıkar
HÜCRE: Satırların ve sütunların kesiştiği noktalara verilen addır. Örn: A1, C5, Z32
SATIR VE SÜTUNLARIN SEÇİLMESİ
Shift veya farenin solo tuşuna basılarak yapılır.
· TAMAMINIM SEÇME: Satır veya sütünün tamamını seçmek istiyorsak satır veya sütunun
harfine tıklanır.
SATIR VEYE SÜTUN GENİŞLİĞİ
Fare imleci iki sütun arasına getirilerek (Okun şekli çift taraflı olunca) fare çift tıklatılır.
Biçim
Satır Yükseklik
/
Biçim
Sütun
Genişlik
Hücre birleştir /
Ondalık artırın
Para birimi
/
/
Yüzde /
Ondalık
Ondalık azalt
ÇALIŞMA SAYFASINA SATIR VE SÜTUN EKLEME
·
Ekle
·
Ekle
SATIR EKLEMEK: 3 ve 4. satırlar arasına satır eklemek istiyorsak alt’ta kalan 4. satırın
üstüne gelip sağ tuş yaparak ekle seçeneği seçilir.
Satır
SÜTUN EKLEMEK: A ve B nin arasına sütun eklemek için B nin üzerine gelinir sağ tuş ekle
seçilir.
Sütun
ÇALIŞMA SAYFASINDAN SATIR VE SÜTUN SİLME
Sileceğimiz Satır veya Sütunun üzerine gelip sağ tuş yapar ve sili seçeriz.
ÇALIŞMA SAYFASI EKLEME
·
İmleç bu bölgede iken sağ tuş yapar Ekle yi seçeriz
Sayfayı adlandırmak için sağ tuş Yeniden adlandır veya sayfanın üstünde çift tıklarız.
SATIR VE SÜTUN GİZLEME
· Satır veya sütunun üstünde sağ tuş yapılır Gizle seçilir.
· Gizlemeyi kapatmak için gizlenen yerin iki tarafındaki satırlar veya sütunlar seçilir.
· Seçilen yerde sağ tuş Göster seçilir.
12
HÜCRE BİRLEŞTİRME
Birleştirilecek hücre gurubu seçildikten sonra sağ tuş yapılır. Açılan
Pencereden
Hücre Biçimlendir
Hizalama Sekmesi
Hücre biçimlendir
,
VERİ ÇOĞALTMA
1. Veri gurubu seçilir
2. Sağ tuş kopyala Ctrl+C
3. Word’e Excel deki başka bir dosyanın çalışma sayfası yapıştırıla bilir
BİR SAYFAYA DİĞER EXCELE KOPYALAMAK
· Sayfanın üzerine gelinir
· Sağ tuş taşı veya kopyala
MATEMETİKSEL OPERATÖRLER
+
*
Topla
Çıkar
Çarpma
/ Bölme
% Yüzde
= Eşittir
> Büyüktür
< Küçüktür
>= Büyük eşit
<= Küçük eşit
<> Eşit değil
FORMÜL OLUŞTURMA
· Tüm formüllerin başında Eşittir kullanılır.
· Metinsel ifadeler Tırnak içine alınır. “GEÇTİ”,”KALDI” gibi.
· Matematiksel ifadeler Doğru ve Eksiksiz yazılmalıdır.
MATEMATİKSEL FONKSİYONLAR
TOPLAMA:
· =10+20+30 Bunlar =A1+A2+A3 olsun
· Formülü yazarken bu rakamların bulunduğu hücreleri alabiliriz. =A1+A2+A3
· =Topla(A1:A3) A1 den A3 e kadar olanları topla. ( : ) işareti DEN olarak düşünülebilir.
· Yan yana olan hücrelerin toplamı alınabilir.
1
2
3
A
10
20
30
B
20
60
50
= Topla(A1:B3)
ÇIKARMA:
· Toplama işlemi gibi kullanılır. İşlem Operatörü ( - ) seçilir. =(A1-A2)
ÇARPMA:
· =A1*A3 veya
· =Çarpım(A1:C3) kadarki satırların çarpımı
BÖLME:
· Çarpımdaki gibi kullanılır. İşlem operatörü ( / ) işareti seçilir.
ORTALAMA:
· Toplam bölü sayı adeti
· (40+50+60)/3 Ortalamayı verir.
· =Ortalama(C1:I8) C1 den I8 kadar olan sayıların ortalaması.
40-10 gibi.
13
YÜZDE İŞLEMİ:
· Formüllerde % işareti belirtilen sayının sonuna konur.
· =C5*25%
KARŞILAŞTIRMA FONKSİYONU
MAKSİMUM FONKSİYONU: Seçtiğiniz hücrelerdeki en büyük sayı değerini gösterir.
· En büyük değer. 1 8 7 9 11 6 15 2
· =Mak(C1:C9) kadarki en büyük sayı verir. 15 olacaktır
MİNİMUM DEĞER: Seçtiğiniz hücrelerdeki en küçük sayı değerini gösterir.
· En küçük değer. 2 5 6 7 3 4 88 22
· =Min(C1:C9) kadarki en küçük sayıyı verir. 2 olacaktır
KAREKÖK:
· Seçili hücredeki sayının Kare kökünü verecek tir.
· =Karekök(25) =5 olacak tır.
MUTLAK DEĞER:
· =Mutlak(-17)=17 olacaktır.
YUVARLA:
· Hücre içindeki sayıyı belirtilen oranda yuvarlar.
· =Yuvarla(sayı;3)
· =Yuvarla(332,8361;2) 2 ye kadar yuvarlar
FAKTÖRİYEL:
· 4! = 4x3x2x1=24
· =Çarpınım(5)
MOD FONKSİYONU:
(24)5 =Mod(24;5)
TARİH ZAMANLA İLGİLİ FONKSİYONLAR
· Şimdi( ) Yalnızca Bios daki tarih ve saati verir
· Bugün( ) Sağdece tarihi verir
EĞER FONKSİYONU
Eğer yarın hava güzel olursa mangala gidilecek ; gidilmeyecek.
·
Eğer(Şartı;”Sonuç1”;”Sonuç2”)
Değer
Karşılaştırıldığı
yer
·
·
Şartın gerçekleşmesi
sonucunda
verilecek çıktı
Şartın gerçekleşmemesi sonucunda
verilecek çıktı
18 Yaşından büyükler ehliyet alır küçükler alamaz.
Eğer(B19>=18;”ALIR”;”ALAMAZ”)
VE
Para olursa ve Ahmet gelirse sinemaya giderim.
·
Eğer(Ve(şart1;…… şart9);”sonuç1”;”sonuç2)
Not: Ve fonksiyonunda 1’den fazla şartın birlikte gerçekleşmesi gerekir. Şartlardan 1’i
gerçekleşmezse dahi sonuç olumsuz çıkar.
YADA
Eğer(Yada(B3=”param olursa”;B4=”arkadaşımvarsa”);(“sinemaya giderim”;”gitmem”)
14
DEĞİL
Belirtilen bir şartın olamaması durumunda kullanır.
· Eğer(Değil)(Saat;”Sonuç1”;”Sonuç2”)
· Eğer(Değil)(A2=”Yağmurlu”;”Parka git”;”Evde otur”)
MANTIKSAL
E TOPLA:Belirlenen aralıkta verilen şarta uygun verilerin toplamını alır.
· Etopla(Belirtilen aralık;şart1;Toplanacak veri aralığı
· Etopla(B2;B7”>15000”;D2:D7)
HAZIRLAYAN:
Gökhan CANTÜRK
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni
[email protected]
http://gokhancanturk.sitewebadam.com/
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
307 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content