close

Enter

Log in using OpenID

Bilgisayar Uygulamalı Temel Ekonometri (40 saat) Bilgisayar

embedDownload
Bilgisayar Uygulamalı
Temel Ekonometri (40 saat)
Bilgisayar Uygulamalı
Doğrusal Zaman Serisi (40 saat)
Tahmin Teorisi ve Tahmincilerin Özellikleri
Zaman Serilerine Giriş ve Metodoloji
Ekonometrik Metodoloji
Durağanlık ve Birim Kök Kavramı ve Testleri I
Tahmin Yöntemleri
Durağanlık ve Birim Kök Kavramı ve Testleri II
Tek Değişkenli Regresyon Analizi
Durağanlık ve Kırılmalı Birim Kök Kavramı ve Testleri I
Çok Değişkenli Regresyon Analizi I
Durağanlık ve Kırılmalı Birim Kök Kavramı ve Testleri II
Çok Değişkenli Regresyon Analizi II
VAR Modelleri ve Nedensellik Analizi
Varsayımlardan Sapmaların Analizi I
Koentegrasyon Analizi: Engle-Granger Yaklaşımı
Varsayımlardan Sapmaların Analizi II
Koentegrasyon Analizi: Johansen Yaklaşımı, VECM Analizi
Nitel Bağımlı Değişkenli Modeller
Koentegrasyon Analizi Sınır Testi: ARDL Yaklaşımı
Eşanlı Denklem Sistemleri
Gregory-Hansen Yapısal Kırılmalı Koentegrasyon Yaklaşımı
Bilgisayar Uygulamalı
Statik Panel Veri Analizi (40 saat)
Panel veri, temel kavramlar , Doğrusal panel veri modelleri
Klasik Model Havuzlanmış En Küçük Kareler Yöntemi
Sabit Etkiler Gölge Değişkenli En Küçük Kareler Yöntemi
Sabit Etkiler Grup İçi Tahmin Yöntemi
Gruplar Arası Tahmin Yöntemi
Tesadüfi Etkiler Genelleştirilmiş EKK Yöntemi
Tesadüfi Etkiler En Çok Olabilirlik Yöntemi
İki Yönlü Panel Veri Modelleri
Tahminciler Arasında Tercihler, Temel varsayımların testleri
Temel varsayımlardan sapmalar halinde düzeltme yöntemleri
SPSS Uygulamalı Temel İstatistik (40 saat)
Bilgisayar Uygulamalı
Dinamik Panel Veri Analizi (40 saat)
Dinamik Panel Zaman Serisine Giriş
Yatay Kesit Bağımlılığı ve Homojenlik Testleri
I. Nesil Panel Birim Kök Testleri
II. Nesil Panel Birim Kök Testleri
Kırılmalı Panel Birim Kök Testleri
I. Nesil Panel Eşbütünleşme Testleri
II. Nesil Panel Eşbütünleşme Testleri
Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Testleri
Panel Eşbütünleşme Vektörü Tahmin Yöntemleri
Panel VAR ve Panel Nedensellik Testleri
SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik (40saat)
Bilgisayar Uygulamalı
Doğrusal Olmayan Zaman Serisi (40 saat)
Doğrusal Olmayan Modellere Giriş
Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri
Doğrusal Olmayan Eşbütüleşme
Threshold Autoregressive (TAR) Modeller I
Threshold Autoregressive (TAR) Modeller II
Smooth Transition Autoregressive Modeller
Smooth Transition regression Modeller
Markov Zincirleri
Markov Geçişli Vektör Otoregresif Modeller I
Markov Geçişli Vektör Otoregresif Modeller II
Ekonometri ve İstatistik
Paket Programları (40 saat)
SPSS programının tanıtılması
SPSS’te istatistiksel teknikler analizi
SPSS’te ekonometrik teknikler analizi
Eviews programının tanıtılması
Eviews’te istatistiksel teknikler analizi
Eviews’te ekonometrik teknikler analizi
Stata’da istatistiksel teknikler analizi
Stata’da ekonometrik teknikler analizi
Gauss Programının Analiz İçin Kullanılması
R Programının Analiz İçin Kullanılması
SPSS Uygulamalı Anket Analizi (40 saat)
İstatistiğe Giriş ve Verilerin Düzenlenmesi
Çok Değişkenli İstatistiksel Tekniklerin Varsayımları
Anket ve Anket Kullanım Alanları
Merkezi eğilim Ölçüleri
Temel Bileşenler Analizi Teori ve Uygulaması
Ankette Oluşan Hata Kaynakları Ve Anket Planlaması
Değişkenlik ve Asimetri Ölçüleri
Faktör Analizi Temelleri ve Uygulaması I
Bilimsel Çalışma Metodolojisi Ve Anket Tasarımı I
Olasılık ve Tesadüfi Değişkenler
Faktör Analizi Temelleri ve Uygulaması II
Bilimsel Çalışma Metodolojisi Ve Anket Tasarımı II
Olasılık Dağılımları I
Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Path Analizi
Anketlerin SPSS’e Girilmesi ve Temel Analizler
Olasılık Dağılımları II
Kümeleme analizi
SPSS’te Anket için Temel İstatistik Analizler I
Tahmin Teorisi ve Aralık Tahminleri
İki ve Üç Gruplu Diskriminant Analizi Teorisi
SPSS’te Anket için Temel İstatistik Analizler II
Hipotez Testleri
Lojistik Regresyon Analizi Teorisi
SPSS’te Anket için Çok Değişkenli İstatistik Analizler I
Parametrik Olmayan Testler I
Kanonik Korelasyon Analizi Teorisi
SPSS’te Anket için Çok Değişkenli İstatistik Analizler II
Parametrik Olmayan Testler II
Benzerlik Analizleri
SPSS’te Anket için Çok Değişkenli İstatistik Analizler III
Bilgisayara Uygulamalı Finansal Ekonometri (40 saat)
Finansal Ekonometriye Giriş
Finansta risk ve getiri analizi
Finansta regresyon ve korelasyon tekniklerinin kullanımı I
Finansta regresyon ve korelasyon tekniklerinin kullanımı II
Finansta stokastik süreçler ve ARIMA modelleri kullanımı
Finansta öngörü yöntemleri ve Box-Jenkins modelleri kullanımı
Finansta VAR-VEC ve eşbütünleşme modelleri kullanımı I
Finansta VAR-VEC ve eşbütünleşme modelleri kullanımı II
Finansta Volatilite Modellemesi Teknikleri I
Finansta Volatilite Modellemesi Teknikleri II
Kantitatif Finansal Risk Yönetimi (40 saat)
Risk Yönetimine Giriş ve Temel Kavramlar
Bankacılıkta Risk Türleri I
Bankacılıkta Risk Türleri II
Bankacılıkta RiskYönetimi I
Bankacılıkta RiskYönetimi II
Riskin Ölçülmesine Yönelik Modeller I
Riskin Ölçülmesine Yönelik Modeller II
Riskin Ölçülmesine Yönelik Modeller III
Bankacılıkta Risk Yönetimi Uygulamaları I
Bankacılıkta Risk Yönetimi Uygulamaları II
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
232 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content