close

Enter

Log in using OpenID

6.Ünite

embedDownload
Okula Yardımcı TEOG Sınavına Hazırlık
8.Sınıf
Tür kçe
TA ÖóRET
õ
OR
EÇõö SõST
E
EG
M
EóõTõMDE
EL
N
M
Sor u Kitabı
TEOG
TE
Paragraf
ALİ PEHLİVAN
P ALME Y AYINCILIK
õ
6. ÜNİTE
M
6ÇQDYÇQD
+D]ÇUOÇN
PARAGRAFTA ANLATIM NİTELİKLERİ
6. ÜNİTE
KONU TESTİ - 1
1. Sözlü veya yazılı metinlerde ifadenin hiçbir engele
4.
uğramadan akıp gitmesi; ses akışını bozan, söylenmesi güç seslere ve kelimelere yer verilmemesi
metnin ---- ilkesiyle ilgilidir.
1. İki anlamlılığa neden olan karşılaştırma hatası olmamalıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) duruluk
B) açıklık
C) akıcılık
D) yalınlık
2. Virgül eksikliğinden kaynaklanan bir
bozukluk olmamalıdır.
3. Kişi zamiri eksikliğinden kaynaklanan bir bozukluk olmamalıdır.
mamalıdır.
4. Okuma pürüzleri oluşturacak
uşturacak
kelimeler kullanılmamalıdır.
amalıdır.
Özge, Türkçe sınavında "açıklık" ilkesinin özelliklerini yazarken bir maddeyi yanlış yazmıştır.
Özge’nin yanlış yazdığı madde yukarıdakilerden
hangisidir?
2. Yalınlık ilkesine uygun bir anlatımda anlatılmak istenen düşünce kısa ve ---- ifadelerle dile getirilir.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilemez?
A) öz
B) sanatlı
C) kesin
D) sade
A) 1.
Palme Yayıncılık
D) 4.
dum. Kitap okumaktan pek hoşlanmayan biriydim.
Ama bu kitap hem hayata karşı bakış açımı değiştirdi hem de okuma alışkanlığı kazanmamı sağladı.
3. Gereksiz kelime ya da eke yer vermeyen metinler
Bu parçada kişiye hediye edilen söz konusu
eserin hangi özelliği vurgulanmıştır?
duruluk ilkesine uyar.
A) Yalınlığı
B) Etkileyiciliği
Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin
cümlesi duruluk ilkesine uyar?
C) Evrenselliği
D) Açıklığı
A)
Öğretmen, öğrencilere birden
bağırıverdi.
6. Bazı kitapları okurken çok daha farklı bir tat alırım.
Bu eser de onlardan biri işte. Daha önce hiçbir
eserde görmediğim güçlü betimlemeler, sağlam bir
olay örgüsü vardı. Az sözle, olayı bütün hâliyle sunmayı başarmış yazar. Yazar kendisinden sonraki
kuşakları da etkileyecek kadar önemli bir iz bıraktı
yazın dünyamıza.
Ahmet
B)
Yağmur yağınca mecburen
evde oturmak zorunda kaldım.
Buğra
C)
Merdivenlerden aşağı inerken
ayağım takıldı.
Canan
D)
Bu parçada eserin aşağıda verilen hangi yönleri
üzerinde durulmaktadır?
A) Özgünlük – Özlülük
Ödevlerimi bitirince bilgisayarda oyun oynayacağım.
Deniz
2
C) 3.
5. Yaz tatilinde dayımın bana hediye ettiği kitabı oku-
B) 2.
B) Özlülük – Duruluk
C) Yalınlık – Etkileyicilik
D) Özgünlük – Açıklık
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 1
PARAGRAFTA ANLATIM NİTELİKLERİ
7.
9. Düş ve gerçek, yaşam ve ölüm, ölüm ve ciddiyet
başka türlü anlatılmazdı. Sanatın yaratma gücünü
gösteren bu konusu basit yapıt, düşünce ufkumda
yeni pencereler açtı.
Sadece toplumumuza
değil bütün insanlığa
seslenen bir yazar
olmayı hedefliyorum.
Elbette bunu kendi
sanat anlayışımdan
sapmadan gerçekleştirmeye çalışıyorum.
Bu röportajda yazar ve yazarın anlatımı ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?
Yukarıdaki parçada sözü eilen eserle ilgili aşağıdaki anlatım niteliklerinden hangisi vurgulanmak istenmiştir?
A) Etkileyicilik
B) Sürükleyicilik
C) Akıcılık
D) Yoğunluk
A) Duru - Özlü
B) Yalın - Doğal
10.
C) Evrensel - Özgün
Palme Yayıncılık
D) Tutarlı- Evrensel
Türküleri anladım hangi dilde söylenirse söylensin
Bu dünyada yiyip içtiklerimin,
gezip tozduklarımın,
görüp işittiklerimin,
dokunduklarımın, anladıklarımın
hiçbiri, hiçbiri
beni bahtiyar etmedi türküler kadar...
8.
Anlatımın; dilin yapısına
uygun olmasıdır. Anlatım
içten geldiği gibi olmalı,
çoğunluğun anlayabileceği
bir niteliğe sahip olmalıdır.
Ayşegül, Türkçe sınavında 3. soruya yukarıdaki cevabı vererek bu sorudan tam puan almıştır.
Buna göre Türkçe sınavındaki 3. soru aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Duruluk ilkesini açıklayınız.
B) Yalınlık ilkesini açıklayınız.
C) Doğallık ilkesini açıklayınız.
D) Özgünlük ilkesini açıklayınız.
TÜRKÇE
Bu şiirde Nazım Hikmet, türkülerin hangi anlatım özelliğini vurgulamak istemiştir?
A) Yalınlık
B) Duruluk
C) Açıklık
D) Etkileyicilik
11. Yazacağınız kompozisyonda konuya genel bir bakış açısıyla yaklaşmanızı istiyorum. Yazıda sözü
uzatmak, süslemek doğru bir anlatım tekniği değildir. Eğer amacımız bilgi vermekse mecazlardan,
benzetmelerden kaçınmalıyız.
Buna göre Ali Öğretmen, öğrencilerinden yazacakları kompozisyonda hangi ilkeyi göz önünde
bulundurmalarını istemiştir?
A) Açıklık
B) Yalınlık
C) Özgünlük
D) Duruluk
3
PARAGRAFTA ANLATIM NİTELİKLERİ
6. ÜNİTE
KONU TESTİ - 2
1.
ık
kl
ı
aç
zl
ö
4.
k
Dilimize Arapçadan birçok
sözcük girmiş.
ü
ül
lık
cı
lık
ı
ak
Suçlu
benmişim gibi
davranıyordu.
ın
al
y
Bu kadar yol
yaya
yürümekle
bitmez.
1
2
3
4
Erzurum’da sıcaklık sıfırın
altında beş dereceymiş.
Yukarıdaki şeklin numaralanmış hangi parçasında duruluk ilkesine uyulmamıştır?
A) 1.
Kübra
A) Mavi
B) Kırmızı
C) Sarı
D) Yeşil
boyunca tüm insanlığı kucaklamış ve en çok okunan romanlar arasında yer almıştır.
Yukarıdaki cümlede “Don Kişot”un hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A) Özgünlük
B) Ulusallık
C) Evrensellik
D) Yoğunluk
5.
3.
I.
kân iyi çalıştırılmıyor.
Bu dük
II.
r kalbe tutulan bir aynadı
Gözle
r.
III.
ınara yaslanıp uyumuş.
Yaşlı ç
kitabını merakla bekliy
in son
orum
IV. Sen
.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde açıklık ilkesine uyulmamıştır?
A) I.
4
D) 4.
Kübra'nın elinde tuttuğu balonlardan hangisi az
sözle çok şey anlatmak anlamını taşımaktadır?
2. Cervantes'in yazmış olduğu "Don Kişot", yüzyıllar
C) 3.
Palme Yayıncılık
B) 2.
B) II.
C) III.
D) IV.
I.
Balık tutmayı babamdan
fazla severim.
Açıklık
II.
Bir kuş olup uçsam
Anadolu'ya.
Yalınlık
III.
Sakla samanı gelir zamanı.
Özlülük
IV.
Annesinin kulağına derdini
fısıldadı.
Duruluk
Yukarıdaki tabloda cümlelerin hangi özellikte olduğu karşılarına yazılmıştır.
Buna göre panodaki hangi cümlelerde karşısındaki anlatım niteliğine aykırılık vardır?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve III.
D) II. ve IV.
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 2
1
Yerlere çöp atmayınız.
3
Cuma günü meydanda buluşalım.
9.
2
Bu beklenmedik
sürprizi unutamam.
ANLATIM NİTELİKLERİ
4
Önümüzdeki hafta da
piknik yaparız.
1. Açıklık
5. Sürükleyicilik
2. Duruluk
6. Etkileyicilik
3. Yalınlık
7. Yoğunluk
4. Akıcılık
8. Özgünlük
Kaç numaralı panoda duruluk ilkesine aykırılık
vardır?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Palme Yayıncılık
6.
PARAGRAFTA ANLATIM NİTELİKLERİ
Gül Öğretmen, atasözlerini anlatırken "Yuvarlanan
taş yosun tutmaz." demiş ve öğrencilerden bu atasözünden ne anladığını bir kâğıda yazmalarını talep
etmiştir. Öğrencilerin birçoğu bu atasözünü kendine göre yorumlayıp farklı anlamlar çıkarabilmiştir.
C) İlaç prospektüslerini dikkatlice okuyunuz.
Buna göre atasözleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
D) Doğduğum yöreye kanatlanıp uçmak isterdim.
A) Akıcıdır.
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde akıcılık ilkesine uyulmamıştır?
A) Fransız sanatçı Flaubert'i okuduğunu söyledi.
B) Sporcunun yetenekleriyle kabiliyetleri dudak
ısırtıyor.
B) Gereksiz kelime yoktur.
C) Yalınlık ilkesine uygundur.
D) Yoğundur.
8.
10.
Karacaoğlan’ın şiirlerinde buram buram
Anadolu kokar. Güzellemelerinde
Anadolu insanın saf aşkını, destanlarında ise yemek kültürünü anlatmıştır. Millî
benliğimizi ve öz kültürümüzü bize en
temiz duygularıyla vermiştir.
Karacaoğlan'ın şiirlerinde anlatımın hangi niteliği vurgulanmıştır?
Aruz sizin olsun, hece bizimdir,
Halkın söylediği Türkçe bizimdir,
Leyl sizin, şeb sizin, gece bizimdir,
Değildir bir mana üç ada muhtaç
Bu dizelerde Ziya Gökalp'in vurgulamak istediği
anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Akıcılık
B) Açıklık
A) Açıklık
B) Yalınlık
C) Ulusallık
D) Duruluk
C) Duruluk
D) Doğallık
TÜRKÇE
5
PARAGRAFTA ANLATIM NİTELİKLERİ
11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yalınlık yoktur?
KONU TESTİ - 2
13.
A) Yazıktır şu geçen ömre yazık
Bir dost bulamadım gün akşam oldu.
Söyleyin bakalım çocuklar!
Kullandığımız cümlelerde samimi
ifadelere yer verip yapmacıklığa
düşmememiz anlatımın hangi
niteliğidir?
B) Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan gönülden geçici olma
C) Sürerim buluttan tarlaları
Yağmurlar ekerim göğün göğsüne
D) Çobandır köyün yamacında
Yayar davarı da çömelir.
Akıcılık
Mehmet
Murat
Doğallık
Sürükleyicilik
Hatice
Yalınlık
I. Uyandığımda güneş doğmuştu.
Yorgunluktan uyuyakalan kuş
soğuktan üşümüş kanatlarını biraz
titretti.
Yalınlık
II. Üsküdar kahvelerinden birinde bir
arkadaşımı bekliyordum. Kahvede
pek az insan vardı.
III. Yolun kenarına devrilmiş ağaçları
kaldırmak için çok uğraştılar.
Akşamın soğuğu artık içlerine
işlemişti.
Açıklık
IV. “Ayağını yorganına göre uzat.”
yazdım tahtaya, öğrencilerimden
yorum yapmalarını istedim.
Yoğunluk
12.
Akıcılık
Palme Yayıncılık
Yasemin
Ayşe Öğretmen'in sorduğu soruya hangi öğrenci doğru cevabı vermiştir?
A) I.
6
B) II.
C) III.
D) IV.
B) Mehmet
C) Yasemin
D) Murat
14.
Düşüncelerimde yanılabilirim.
Bazı gerçekleri görmezden
gelip toplumdan uzaklaşabilirim. Hatta bazı düşüncelerim
çağ dışı olabilir. Olsun yeter ki
sözlerim ile kendim olabilmeyi
başarabileyim. İşte başarılı
olmamın en büyük nedeni
budur.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde anlatımın nitelikleriyle ilgili yanlış bir eşleştirme yapılmıştır?
A) Hatice
Yazarın bu sözlerinden hareketle başarılı olmasının nedeni, aşağıdaki anlatım niteliklerinden
hangisiyle ilgilidir?
A) Doğallık
B) Özlülük
C) Yalınlık
D) Öznellik
TÜRKÇE
6. ÜNİTE
PARAGRAFTA KONU VE ANA DÜŞÜNCE
KONU TESTİ - 1
1. Masalların konusu, gerçek dışı ve olağanüstü bir
3.
olay veya olaylar bütünüdür. Masallarda gerçek
veya gerçeğe yakın bazı ayrıntılar bulunabilir fakat
bunlar masalın belkemiği olan olağanüstü bünye içinde eritilmiştir. Hatta masallara katılan tarihî
olaylar bile masal atmosferinde tanınmaz duruma
gelmiştir.
Sanatçıyı diğer insanlardan farklı kılan en
önemli özellik bakmak ile görmek arasındaki
farkı ayırt edebilmesidir. Sanatçı yüreğiyle
gördüklerini paylaşmayı başarabilendir. Bir
dizede, şiirde ya da bir melodide sanatçının
gözlerine ve yüreğine rastlarsınız.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durulmaktadır?
A) Masalın çocuklar için önemi
B) Masalların yapısını oluşturan unsurlar
C) Masalların içeriğine dair bilgiler
D) Masalların edebî türler içindeki önemi
Bu parçanın konusu aşağıdakilerinden hangisidir?
A) İnsanın yaşamında paylaşmanın önemi
B) Herkesin sanatçı olamayacağı
C) İyi bir sanatçının ayırt edici özellikleri
Palme Yayıncılık
D) Yaşam tarzındaki farklılıklar
2.
Sağlıktan başka hiçbir şey insana
mutluluk vermez. Ne kadar zengin
olursanız olun, işleriniz ne kadar
yolunda giderse gitsin eğer
sağlığınız yolunda değilse tam
anlamıyla mutlu olamazsınız.
4. Dilekçede resmî bir üslup kullanılır. Dil, bilgi verme
amacıyla kullanılır. Dilekçe daha çok emredici anlatım biçimiyle yazılır.
Âdem Dede, torunlarına aşağıdakilerden hangisini öğütlemektedir?
Ömer Öğretmen, öğrencilerine hangi konuda
bilgi vermeye çalışmaktadır?
A) Mutlu olmak için sağlığımıza dikkat etmeyi
A) Dilekçenin konusu
B) Sağlıklı yaşamak için yapılması gerekenleri
B) Dilekçe nereye yazılır?
C) Zenginliğin insanı mutlu edebileceğini
C) Dilekçenin önemi
D) Çok çalışarak başarıya ulaşılabileceğini
D) Dilekçenin anlatım özelliği
TÜRKÇE
7
PARAGRAFTA KONU VE ANA DÜŞÜNCE
5.
7. Çocuklar somut düşünür ancak belirli bir yaştan
Herkes gençleri geleceğe
daha iyi nasıl hazırlayacağını
kendince planlamaktadır.
Gençlik üzerine
birçok tartışma
yapılmaktadır.
Ali
İsmail
KONU TESTİ - 1
sonra soyut düşünebilirler. Çocuklar hayal dünyalarının sonsuz genişliğinde her şeyi somutlaşmış
olarak karşılarında buldukları için ve masal dünyası çok renkli olduğu için masalları çok severler.
O dünyada kendilerini her şeyi yapabilecek güçte
görürler ve bu durum onları mutlu eder.
Ama gençler ne
kendilerini koruyanları ne de tehlikeye
itenleri sever.
Ahmet
Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir?
A) Çocuklar masalları neden severler?
B) Çocuk gelişimi nasıl seyir izler?
C) Düşünme biçimleri nelerdir?
D) Somut düşünme nasıl gerçekleşir?
Her genç, karşısındakine şöyle seslenir
gibidir: "Bırak beni, kendim olayım!"
6.
Yukarıdaki diyalogda gençlerin ne istediği kim
tarafından dile getirilmiştir?
A) İsmail
B) Ahmet
C) Berkin
D) Ali
8
8.
Bugünün çocukları daha erken yaşta olgunlaşıyorlar çünkü bugünün çocuklarına sorunların
üstesinden nasıl gelecekleri öğretiliyor. İnternet
ve teknoloji bunu elverişli kılıyor. Erken yaşta
geniş bir iletişim alanına dahil olabiliyorlar.
Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı
olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.
Memleket isterim
Ne başta dert ne gönülde
hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet
olsun.
Cahit Sıtkı Tarancı
Palme Yayıncılık
Berkin
Yazarın cevabı gazetecinin aşağıdaki sorularından hangisine yöneliktir?
Cahit Sıtkı Tarancı'ya ait bu şiirin ana duygusu
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnternet ve teknolojinin önemi nedir?
A) Gurbet
B) Doğa Sevgisi
C) Son eserinizde neyi anlatmak istediniz?
C) Memleket Sevgisi
D) Özgürlük
D) Çocuklara ne kadar güvenmeliyiz?
B) Bugünün çocuklarını nasıl görüyorsunuz?
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 1
PARAGRAFTA KONU VE ANA DÜŞÜNCE
11.
9.
1
2
3
4
Bazen dil, din, kültür ve mezhep
ayrımcılığına neden olacak
haberlere yer veriliyor.
Haber yazısı yazmak ciddi ve zor
bir iştir.
Haber yazısı yazarken her
zaman etik kurallar göz önünde
bulundurulmalıdır.
Yukarıdaki kaçıncı balık, parçanın ana düşüncesini verir?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
Palme Yayıncılık
İnkalar, Mezoamerika'nın en geniş ve en kalabalık imparatorluğuydu. Nüfuslarının yedi milyon civarında olduğu sanılıyor. Tıp ve eczacılıkta hayret
uyandıran gelişmelere imza atmışlar, buldukları
cerrahi yöntemlerle ameliyatlar yapmışlardır. Ayrıca büyük kaleler, dev heykeller ve saraylar inşa
etmişlerdir. Ülkede öyle büyük bir altın bolluğu
vardı ki sıradan evlerin mutfaklarında dahi altın
gereçler kullanılırdı.
Gazete ve televizyonlarda çıkan
haberler yediden yetmişe herkes
tarafından okunuyor.
Bu parça için en uygun başlık, aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) İnkalarda Yaşam
B) İnkalarda Mutfak Kültürü
C) İnkalarda Sağlık
D) İnkalarda Sanat
12.
10. Toplumdaki değişmelere ve teknolojik gelişmelere
Nefis bir uykudan uyandığımda
derin bir sükunet duygusu
hissettim. Yamaçtan aşağı yavaş
yavaş yürüdüm, bu olaya
şükrettim, bundan sonra telaş
etmemeye, her adımın tadını
çıkarmaya karar verdim.
bağlı olarak yeni kelimeler ortaya çıkmaktadır. Yeni
kelimeler, düşünce ufkunun genişlemesine paralel
olarak yeni kelimeleri verir. Yeni metin, yeni bir kelime okurken orada geçen kelimelerin anlamlarıyla
ilgilenmeyiz çünkü dilde anlatım esastır. Ortak bir
düşünce, ortak bir dille yazılmışsa sorun yoktur
ama yazan kişinin ve yazı tekniğinin bizim için aydınlanmaya ihtiyacı vardır.
Sevinç
Bu parçada üzerinde durulan, aşağıdakilerin
hangisinde verilmiştir?
Böyle düşünen Sevinç için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Düşünce
B) Teknoloji
A) Huzurlu
B) Sakin
C) Yeni Kelime
D) Toplum
C) İyimser
D) Sabırsız
TÜRKÇE
9
PARAGRAFTA KONU VE ANA DÜŞÜNCE
6. ÜNİTE
KONU TESTİ - 2
1. Türü ne olursa olsun her edebî ürün yaratıcısından
3. izler taşır. Sanatçı ve eser bir bütündür. Birbirlerinden bağımsız olmaları imkânsızdır. Her sanatçı
elbette toplumsal sorunları ve istekleri anlatır fakat
kendi sorunlarını da bunlara ekler. Bu hâliyle tüm
eserler aynı zamanda otobiyografik birer belgedir.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
Seviyorum şu insanları
Genç olsunlar, ihtiyar olsunlar
Seviyorum şu insanları
Onlar olmayınca
Tutunacak dalım kalmıyor
Bu şiirde aşağıdaki duygulardan hangisine yer
verilmemiştir?
A) Her sanatçı toplumsal sorunları anlatır.
B) Başarılı eserler topluma ayna tutar.
A) Doğa sevinci
B) İnsan sevgisi
C) Eser ve yazar birbirinden ayrılamaz.
C) Yalnızlık korkusu
D) Dost sevgisi
Palme Yayıncılık
D) Sanatçılar kendilerini anlattığı ölçüde değerlidir.
4. (I) Ah İstanbul, vah İstanbul deyip duruyoruz sürekli. (II) Eski İstanbul da eski İstanbullular da bambaşkaydı. (III) O dönemi tekrar yaşama şansımız yok
artık. (IV) Hüzünlemeyi bir kenara bırakıp elimizdekilerin değerini bilirsek daha yaşanılır bir şehir elde
edebiliriz.
2.
I
%10
IV
%40
II
%23
Uyandığımda ortalıkta kimse yoktu. Ben uyurken
gitmiş olmalılardı. Kalkıp ortalığı kontrol ettim.
Çünkü yalnız kalmaktan hep korkuyordum.
III
%27
Kübra Öğretmen
Kübra Öğretmenin elinde tuttuğu pano hangi
bakış açısı ile yazılmıştır?
“Bu parçanın ana düşüncesi kaç numaralı cümledir?" sorusuna öğrencilerin verdikleri cevapların
oranları yukarıdaki grafikte gösterilmiştir.
Buna göre doğru cevap veren öğrencilerin oranı
yüzde kaçtır?
A) Kahraman Anlatıcı ve Bakış Açısı
B) Gözlemci Anlatıcı ve Bakış Açısı
C) İlahi Anlatıcı ve Bakış Açısı
D) Çoğulcu Anlatıcı ve Bakış Açısı
10
A) 10
B) 23
C) 27
D) 40
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 2
PARAGRAFTA KONU VE ANA DÜŞÜNCE
7. 5. (I) Pek çok kişi kendini sevmeyi bencil
olmakla karıştırır. (II) Oysa kişi kendisini
sevmez, beğenmezse kendisiyle barışık
olmazsa dostluk elini başkalarına nasıl
uzatsın, başkalarını nasıl sevsin? (III) Kendisinden memnun, kendisini seven ve huzurlu
olan insanlar, etrafına daha çok sevgi verir.
(IV) Bu yüzden önce kendinizi severek ve
beğenerek işe başlayın.
İnsanları uzak tutarak kendimizden
Ne kadar karşılayabiliriz
Hayatın zor yanlarını
Tek başımıza
Paylaşmazsak sıkıntılarımızı
Dostlarla, sevgiliyle
Nasıl taşırız
Zor gelen yükleri
Omuzumuzda
Yukarıdaki numaralanmış cümleler ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
A) İlk cümlede bir tespit yapılmıştır.
Yukarıdaki şiirde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Umutla yaşamak
B) İkinci cümlede fiilin gerçekleşmesi başka bir fiile bağlanmıştır.
B) Paylaşmanın önemi
C) Sadakatin önemi
D) Dördüncü cümlede bir ön yargı vardır.
D) Titizliğin getirileri
Palme Yayıncılık
C) Üçüncü cümle parçanın ana düşüncesidir.
8. 6.
Yeni bir şehre gitmek için hazır
değilim. Orada yeni insanlarla
tanışmak, farklı kültürlerle kaynaşmak zor olacak. Tatmadığım
lezzetleri tatmak da bana heyecan vermiyor. Sanırım kabuklarımı kıramıyorum.
Bu parçadan hareketle Mehmet için aşağıdakilenden hangisi söylenebilir?
A) Yeniliği önemsemektedir.
B) Başka kültürleri tanımayı sevmektedir.
Çok şefkatli bir insandır babam. Ne
kadar başarılı da olsa ayakları her
zaman yere sağlam basar. Alçakta
olduğunu düşünür ve buna kendini
inandırır. Hayaller kurmaz. Muhtaçlara yardım eder ve bunu belli
etmeden yapar.
Saliha Öğretmen
Saliha Öğretmen'in babası hakkında söylediklerinden hareketle babası için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
C) Arkadaş bulmakta zorlanmaktadır.
A) Yardımsever
B) Kurnaz
D) Güven sorunu yaşamaktadır.
C) Gerçekçi
D) Alçak gönüllü
TÜRKÇE
11
PARAGRAFTA KONU VE ANA DÜŞÜNCE
6. ÜNİTE
KONU TESTİ - 3
1.
3. Küçük bir şehir, bir kasaba özlemi gitgide büyüyor
içimde. Oralarda insanların sokakta dertleşerek,
içini dökerek daha mutlu yaşadıklarına inanıyorum.
Aşinaların, dertleri yarı yarıya unutturduklarını düşünüyorum. Konuşan ve dertleşen insan, sokaklar
boyu yalnızlığını sürükleyen insandan daha mutlu
olmalıdır. Orada sokaktan gelen sesler de gürültüler de yabancı değildir insana. Onlar da yumuşar ve
sevdirir kendini. Yaşama sevincinin bir parçası olur
ne varsa.
(1) Hayranlık duygusu da bir bakıma sevgiye dayandırılabilir. (2) Kalbimiz, bu iki
soyut kavramı birbiriyle yoğurur ve seven
kişi hayranlık duygusunu elde eder. (3) O
hâlde kıskançlık duygusunun kaynağında
da sevgisizlik vardır. (4) Bu güzelliği ya
da başarıyı görünce heyecanlanmayanlar, kalbi çarpmayanlar insanlık vasfını
kaybetmeye başlamıştır.
Yukarıdaki parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangi cümelde verilmiştir?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden
hangisinde verilmiştir?
A) Kalabalık bir şehirde yaşamak yalnız olmadığımız anlamına gelmez.
D) 4.
B) Büyük şehirden uzak yerlerdeki her şey yaşama sevincinin bir parçasıdır adeta.
C) Dertler ve problemler paylaşıldıkça azalır ancak.
Palme Yayıncılık
D) Sokaklarda içten sohbet edenler daha mutludur.
2.
Çağrı
Sena
Eğitici kol
çalışmalarıyla Demokrasi
bilinci oluşur
sorumluluk
bizde.
duygumuz
gelişir.
Birlikte iş
başarma ve
kendine
güven
duygusu
oluşturur.
4. Mert
Begüm
Eğitici kol çalışmaları,
demokratik anlayış ve
alışkanlıkların
kazanılmasında etkin
rol oynar.
Bu konuşmanın ana düşüncesini yukarıdaki öğrencilerden hangisi söylemiştir?
12
A) Çağrı
B) Mert
C) Sena
D) Begüm
En zengin, en derin ve en etkili şiir, herkesin istediği şekilde anlayabileceği, bu nedenle de sınırsız duyarlılıkları kapsayacak
bir genişliği olan şiirdir. Bu nedenle şairlerin temel hedefi evrensele ulaşmak olmalıdır.
Yukarıdaki paragrafla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Karşılaştırma yapılmıştır.
B) Tanım cümlesine yer verilmiştir.
C) Gerçek şiirin evrensel olması gerektiği vurgulanmıştır.
D) Yoğunluğun şiir için vazgeçilmez olduğu anlatılmıştır.
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 3
PARAGRAFTA KONU VE ANA DÜŞÜNCE
5.
7. (1) Dostluğun değerli olduğunu unutmamak gerekir. (2) Dostluk ansızın bulunan bir şey değildir ve
çaba gerektirir. (3) Dostlarımızın ve dostluğun önemini kavramalıyız. (4) Emek olmadan hiçbir şeyi
elde edemeyiz.
Nice değerli kitap
vardır ki tanıtım
yetersizliğinden az
okuyucuya ulaşmıştır.
Bir kitabın az ya da
çok satması onun
değerinin bir ölçütü
değildir.
A) Elma
B) Kivi
C) Muz
D) Ananas
6. İnsanlar nedense son zamanlarda doğal olanı aramaya başladı. Organik olan meyve veya ekolojik
olan eşyayı arzular oldu. Doğal ve sade yaşamı tercih ediyoruz. Doğal yaşama zararı olan her şeyden
kaçar olduk. İnsanlar küçük mutluluklarla heyecanlanmaya ve ruhlarını tazelemeye başladı.
B)
C)
D)
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
8. Çocukluğumu aradım, çocukluğumdaki bayramları, dükkânları, komşuluk ilişkilerini aradım, bulamadım. Nice değerler vardı. Hepsi yok olup gitti.
Doğrusunu söylemek gerekirse ben de değiştim.
Yirmi yıl önceki hâlimden eser yok. Vitrinlerin önünden geçerken aynalara bakıyorum ve inanmıyorum.
Anılar gibi benim yüzüm de tarih oluyordu.
Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Sağlıklı beslenmenin koşulu doğal olanla beslenmektir.
Yukarıdaki parçanın ana düşüncesi aşağıdaki
grafiklerden hangisinde doğru gösterilmiştir?
A)
Popüler kitapların çok
satma nedeni reklam
çalışmalarıdır ve bu
etkinin saman alevinden farkı yoktur.
Yukarıdaki kutulardan hangisinde paragrafın
ana düşüncesi verilmiştir?
Palme Yayıncılık
Çok satan kitap
değerlidir düşüncesine
oldum olası katılmam.
Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?
B) Ekolojik olan araçlar çevreye daha duyarlıdır.
A) İnsanlar ve değerler zaman içinde değişir.
C) İnsanlar doğal olanla mutlu olmaya başlamıştır.
B) Anıların güzel yönleriyle hatırlanması gerekir.
D) Ruhlarımızı yenilemek için moderniteden uzak
durmalıyız.
TÜRKÇE
C) Zaman, biz farkında olmadan su gibi akıp gider.
D) Anıların içinde kaybolan birçok değer vardır.
13
6. ÜNİTE
PARAGRAFTA KONU VE ANA DÜŞÜNCE
KONU TESTİ - 4
1. Tiyatronun görevi yeni kelimeler tanıtmak ve yer-
3.
Sait Faik, avare bir öğrencilik hayatı geçirdiğinden babasının isteğiyle
öğrenimine Avrupa'da
devam etti. Fransa ve
Avrupa'nın çeşitli şehirlerini gezdi, kendisini
daha hür bir ortamda
bulduğu Fransa'da da
öğrenim yerine başıboş
bir bohem hayatı yaşamayı tercih etti. Bu hayat ona hikâyelerini zenginleştirecek olan bir yığın
insan, çevre ve olaylarla karşılaşma fırsatı verdi.
Bu parçada Sait Faik hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
leştirmek değildir. Bu görev, televizyon gibi yayın
araçlarına düşer. Özellikle gerçekçi oyunlarda yeni
türetilen ve halkın henüz kullanmadığı kelimelerin
kullanılmasına karşıyım. Alışılmamış kelimeler, sahnede kullanıldığında halkta tepki yaratıyor. Bugün
Türkçeyi çok iyi kullanan yazarların yanı sıra aşırı
öz Türkçe kelimelerle dolu eserlerle de karşılıyoruz.
Tiyatroda bu bir dengesizlik yaratır.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Türkçenin daha fazla kirlenmesine karşı çıkmalıyız.
B) Dildeki gelişmeler tiyatro aracılığıyla halka iletilebilir.
C) Tiyatro halktan uzak bir dili kabullenmez.
D) Kötü çeviriler tiyatroda derhal belli olur.
A) Sait Faik'in sanatçı kişiliği hakkındaki bilgilere
B) Öğrenim hayatı ve yaşadığı yerlerin yazın hayatına olan etkilerine
2.
Küresel olarak su kaynaklarının
% 70'i tarım amaçlı kullanılıyor.
Türkiye dünya ortalamasının
bile üzerinde tarımsal kullanım
sağlıyor. Gelişmiş ülkelerde
tarımsal kullanım oranı ortalaması ise yüzde 30'lar düzeyine
geriliyor.
Palme Yayıncılık
C) Yazarın eğitim durumu hakkındaki bilgiye
D) Sait Faik'in babasıyla olan ilişkilerine
4.
Ben edebiyatın, hayat, incelteceğini savundum hep. Buluşmaz insanları buluşturacağına,
kurulmaz sanılan köprüleri kuracağına, iyilikleri çoğaltacağına inandım edebiyatın. Bu
yüzden ideolojik ayrımların, suni duvarların karşısında oldum.
Damla
Damla'nın asıl anlatmak isteği aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Su kaynaklarının yok olma tehdidi altında olması
B) Su tasarrufu için yapılması gerekenler
C) Dünyadaki su tüketimi
D) Su kirliliğinin nedenleri
14
Bu parçada asıl anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yazarın edebiyata olan ilgisi
B) Edebiyatın insana kazandırdıkları
C) Yazarın umutsuz ve mutsuz bir ruh hâline sahip
oluşu
D) Yazarın edebiyat sayesinde hayatı nasıl yorumladığı
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 4
5.
PARAGRAFTA KONU VE ANA DÜŞÜNCE
7. Evde, sokakta, her yerde işimizi görürken, düşün-
Bir ileti hangi zaman diliminde
söylenmiş, o iletiden önce ve
sonra hangi iletiler oluşturulmuş,
iletişim nasıl bir ortamda meydana gelmiş, iletiyi gönderen ve
alan kişilerin o anki psikolojik,
ekonomik, sosyal vb. durumları
nasıldır? Bütün bunlar iletişimin
bağlamını belirleyen etkenlerdir.
düğümüzü anlatırken konuştuğumuz Türkçe, acaba bir gün bizi ifade eden yazı kainatı olacak mı?
Bir yabancı bu soruyu işitse garip görür. Yazarken,
konuşurken yabancıların memleketlerinden, onların
yazarlarından, sanatçılarından bahsederiz. Acaba
bizim vatanımız gibi geniş bir memleketi olup da
asla görmeyen başka bir millet var mıdır?
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bizi değil başkalarını anlatan bir yazın dünyamız var.
B) Başka milletlere ait yaşantılara yer veriyoruz.
C) Yazar içinde bulunduğu toplumu yönlendirmelidir.
Bu parçada "iletişim" ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi üzerinde durulmuştur?
D) Sanatsal kaygılar gütmeden eserler veriyoruz.
B) İletişimin ögeleri
C) İletişimin yararları
D) İletişimin gerçekleşme koşulları
Palme Yayıncılık
A) İletişimin gerçekleşmesini sağlayan etkenler
8.
Hikâyede tek
bir olay vardır.
Bir "kesit", bir
"an" ele alınır.
Hikâyeler
kısadır. Roman,
iç içe olaylar
zincirinden
oluşur.
Hikâyeye göre
6. Rasyonalistlere göre insan zihni doğuştan boş bir
levha gibi değildir. İnsanlar doğduklarında bazı bilgilerle donatılmışlardır. Bu bilgiler genelgeçer bilgilerdir. Bu bilgileri bize, matematik ve mantık verebilir. Rasyonalizm, İlk Çağ'da ortaya çıkmış ve felsefe
tarihi boyunca devam etmiştir.
Bu parçada anlatılmak istenen, aşağıdakilerden
hangisidir?
li
daha hacim
an
d
un
uğ
old
şam,
romanda ya
le
iy
er
nl
tüm yö
r.
ili
b
ne
işle
2
1
Bu parçada asıl anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikâyenin daha değerli bir tür olduğu
A) Bilginin önemi
B) Her ikisinde de bir olayın olduğu
B) Rasyonalistlerin bilgiyi nasıl yorumladıkları
C) Bilginin felsefede neden gerekli olduğu
C) Hayatın yansımasının sadece romanda görüldüğü
D) Bilginin yaşamla beraber kazanıldığı
D) İki tür arasında farklılıkların olduğu
TÜRKÇE
15
PARAGRAFTA YAPI
6. ÜNİTE
KONU TESTİ - 1
1.
2
Çocuk, gözlerini dünyaya açtığında karşısında annesini görür.
Önce onun sesini duyar, onun adını öğrenir, onun konuştuklarını taklit eder.
3
4
Zamanla hareketleri
ve sözleri ile ona
benzer.
3. I. Uğraşa uğraşa, birkaç dakikalık bir gayret so-
1
nucu yerden 15 - 20 cm yukarıya çıkarlar.
Her çocuğun çevreden aldıklarını eğitim
hayatına olumlu ya da
olumsuz biçimde taşıması doğaldır.
Yukarıdaki kutulardan hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
B) 2.
C) 3.
II. Şimdi size sormak istiyorum. On dört aylık bir
çocuğun kan ter içinde, koltuğa tırmanmaya
çalıştığını görürseniz ne yaparsınız?
III. Siz hiç yürümeye başlamış çocukların, bir basamağa ya da bir koltuğa nasıl tırmandıklarını
gözlemlediniz mi?
IV. Çıkar çıkmaz da şöyle bir dikilip muzaffer bir
komutan edasıyla etrafına bakarlar çünkü büyük bir iş başarmışlardır.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle bir paragraf oluşturulmak istense doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
D) 4.
A) III - I - IV - II
B) I - III - II - IV
C) II - I - IV - III
D) III - IV - I - II
Palme Yayıncılık
A) 1.
4. Dünya nüfusundaki hızlı artış, doğal kaynakları tükenme noktasına getirdi. Artık, petrolü daha
derinlerde ve uzak denizlerde aramak gerekiyor.
---- Bazı ormanlar yok edilip yerine binalar yapılıyor. Okyanuslar aşırı avlanma ve kirlenme nedeniyle fakirleşiyor.
2. Aşağıdakilerden hangisiyle bir paragraf başlayamaz?
A) İnsanoğlu iletişim ihtiyacını karşılamak için en
eski çağlardan beri çeşitli yollar aramış.
B) Dil, kişilerin duygularının ve ruhsal durumlarının
anlatılmasında da etkin bir rol oynar.
C) İnsanların sözlü iletişiminde kullandıkları dile
konuşma dili denir.
D) İnsanoğlu iletişim ihtiyacını çoğunlukla dil sayesinde karşılar.
16
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Büyük yerleşim yerlerinin gereksinimlerini karşılamaya su yetmiyor.
B) Bu sayede yeni enerji kaynakları ortaya çıkıyor.
C) Petrolün yerini doğalgaz almaya başladı.
D) Daha kullanmadığımız doğal kaynaklarımız vardır.
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 1
PARAGRAFTA YAPI
5. Hayat hakkında, dünya hakkında bildiklerimiz sa-
7.  Oynamayı öğrenmediğinden de kimseyi eğlen-
dece kitle iletişim araçları tarafından sağlanıyor.
Kitle iletişim araçları toplumda etki, denetim ve yenikliklerin potansiyel aracı olarak güç kaynağı çoğu
toplumsal kurumun çatışması için gerekli bilgilerin
kaynağıdır. Hayatımızı medyaların bize uygun gördüğü anlamsal içerikle biliyor ve anlıyoruz. ---
dirmezdi.
Bu paragraf anlatım akışına göre aşağıdakilerden hangisi ile sürdürülebilir?
A) Böylece bizler bilmek için değil, belli kesime
hizmet için koşullandırılmış bireyler oluyoruz.
 Işık varsa bile içine aydınlık düşmeyen sıska
bir köpekti.
 O güne kadar “Hoşt!” sesine alışmıştı, ilk kez
“kuçu kuçu” sözünü işitti.
 Kendisini bildiğinden beri yanakları nemden
kurtulamamıştı.
Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturmak
istenirse doğru sıralama nasıl olmalıdır?
B) İyi ki çok sayıda kitle iletişim aracı var diyoruz.
A) , , , 
B) , , , 
C) Günümüzde özgür basının sesinin gür çıktığına
tanık oluyoruz.
C) , , , 
D) , , , 
Palme Yayıncılık
D) Günümüz medyasının bir öz eleştiri yapması
gerekiyor.
6.
Çetin
Sanatçı,
sözcükleri bir
örgü içinde
kullanır.
Sena
Dil, tek tek
sözcükler
değil, sözcükler arasında
kurulan
olgudur.
Semiha
Dil, insanlar
arasında
anlaşmayı
sağlayan en
önemli araçtır.
Çağlar
Dilin asıl
tadına bu
örgü içinde
varabiliriz.
Ayla Öğretmen, kompozisyon yazımında hangi
öğrencinin cümlesini giriş cümlesi olarak değerlendirmemiştir?
A) Çetin
B) Sena
C) Semiha
D) Çağlar
TÜRKÇE
8. Isınan havayla birlikte kutup ayıları kırılan ince buzların altında avlanır. Bu avlanma biçiminde, kutup
ayısı nefes alıp vermek için kırılan buzlardan dışarı
çıkan fokları gözetler. Hangi foku yakalayacağına
karar verdikten sonra suyun altında avına doğru
ilerler. ---
Bu parça anlam bütünlüğü göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?
A) Bilinçsiz avlanmaya karşı daha etkili mücadele
edilmeli.
B) Avına uzaklığını ölçmek için arada bir başını sudan çıkarır.
C) İnsanlar ekolojik sistemi bozacak avlanma yöntemleri geliştirmişlerdir.
D) Kutup ayısı bunca çabaya rağmen avlanmaz.
17
PARAGRAFTA YAPI
KONU TESTİ - 1
9. Biyografi, otobiyografi ve anı arasında önemli ben-
11. (l) Bitpazarlarını gezin. (ll) Gerçi artık bitpazarlarına
zerlikler vardır. (l) Üç metin türü de kişisel yaşamı
konu alan metin türleri içinde yer alır. (ll) Üç metin
türünde de bilgi verme işlevi ağır basar. (lll) Anı ve
otobiyografide yazar kendi yaşamını biyografide
ise bir başka kişinin yaşamını anlatır. (lV) Anı yazarı
parça parça anlatır, biyografiler ise daha bütünlüklü
metinlerdir.
nur yağdı, eskisi gibi ucuz değiller ama yine de buralarda bir şeyler bulabilirsiniz. (lll) Herkes Fransız
porselenlerinin peşinde koşarken siz kenara atılmış
tozlu ama büyükçe güzel bir resim çerçevesi bulabilirsiniz. (lV) Bunu alıp içindeki solmuş fotoğrafı çıkararak yerine ayna taktırdıktan sonra anneniz için
değişik bir duvar aynası yapmış olacaksınız.
Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci
paragraf hangi cümleyle başlar?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden
hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I.
B) II.
12.
Osmanlılar dönemine ait bu eserler
bulundukları beldenin en görkemli
yapılarıdır.
Özlem
Palme Yayıncılık
D) IV.
Yurdumuz, tabiat ve tarih
zenginliğiyle turizm bakımından eşsiz bir hazinedir. Bir
bölgeden diğerine değişen
görünüş ve iklim ayrılıkları,
Türkiye’yi her mevsimde,
her turistin faydalanabileceği ideal ülke konumuna
getirmektedir. Dünyanın
hiçbir ülkesi Türkiye kadar
zengin bir tarih mirasına
sahip değildir.
10.
C) III.
Fatma Öğretmen
Sarayönü Cami, Selimiye Cami ve
Mevlevi Tekke Müzesi bunlardan
birkaçıdır.
Özge
Fatma Öğretmen, öğrencilerine aşağıdakilerin hangisi hakkında bilgi vermektedir?
A) Turizmin ülkeler açısından önemi
B) Dünyadaki önemli turistik yerler
C) Ülkemizde turizme verilen önem
Kıbrıs’ta birçok tarihî eser vardır.
D) Ülkemizin turizm açısından önemi
Öykü
Bunlarda taş işçiliğinin örneklerini
görmek mümkündür.
13. Aşkın başlangıcı "görme" sonu "bakma"dır. İlk
görüş anında başlayan ilginin sevgiye, bağlılığa,
kalbin erimesine, tutkuya, özleme ve nihayet aşka
dönüşmesinin bir tek gayesi vardır: ----.
Öznur
Öğrencilerin verdiği cümleler ile bir paragraf
oluşturulmak istense cümleler aşağıdakilerden
hangisine göre sıralanır?
18
Bu parçaki boşluğa düşüncenin akışına göre
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Özlem, Öykü, Özge, Öznur
A) aşkına sadık kalmak
B) Öznur, Özlem, Özge, Öykü
B) sevilene özlem duymak
C) Özge, Özlem, Öznur, Öykü
C) sevilene ilgi duymak
D) Öykü, Özlem, Öznur, Özge
D) sevilenin yüzüne bakabilmek
TÜRKÇE
6. ÜNİTE
PARAGRAFTA YAPI
KONU TESTİ - 2
1. K. Onlar her ne kadar insan benzeri iseler de gü-
3.
zel değildir çünkü sahici insanları güzel yapan,
dildir.
L. Mağaza vitrinlerindeki mankenleri bilirsiniz:
M. Ama dilleri olmadığı için soğukturlar.
N. Hepsi güler yüzlüdür, içlerinde pek de güzelleri
vardır.
Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf
oluşturmak istense doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
A) K, L, M, N
B) L, M, N, K
C) L, N, M, K
D) N, K, M, L
Çok zorlu bir kıştı. Evlerin kapıları,
pencereleri kar yığınıydı. Aç kalmış
köpeklerin, kurtların ulumaları en
yakın evlere kadar ulaşmaya
başlamıştı. ----
Alperen
Bir anı örneği yazmaya çalışan Alperen, yukarıdaki parçanın sonuna aşağıdaki cümlelerden
hangisini getiremez?
A) Hava yavaş yavaş ısınmaya başlamıştı.
B) Bu sesler herkesi tedirgin ediyordu.
C) Sesler daha güçlü bir biçimde duyuluyordu.
Palme Yayıncılık
D) İlk kez bu kadar çok korkuyordum.
2.
1.
Kişiler arası iletişimi anlamaya ve anladığım kadarıyla anlatmaya çalışırken çok
renkli örneklere ihtiyaç duyuyor olmam.
2.
Bu yaklaşımın başlıca amacı şudur:
3.
Eserimde birkaç tiyatroyu ve masalı ele
alarak kişiler arası iletişim çatışmaları ve
empatik ilişkileri iletişim açısından incelemeye çalıştım.
4.
Bu ihtiyaca cevap verebilecek kaynaklardan birinin de sanat eserleri olduğunu
biliyorum.
Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulmak
istense doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi
olur?
4. (l) Demokratik bir anlayışla yetişmiş bireyler, demokrasinin güvencesindedir. (ll) Ailede başlayan
demokrasi eğitimi, okulda devam eder. (lll) Okullar
toplum hayatında demokrasinin gelişmesi için alt
yapı oluşturur. (lV) Bu yüzden okullarda demokrasinin tüm kuralları işletilmelidir.
A) 3 – 4 – 2 – 1
B) 4 – 1 – 3 – 2
Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci
paragraf kaç numaralı cümleyle başlar?
C) 1 – 4 – 2 – 3
D) 3 – 2 – 1 – 4
A) I.
TÜRKÇE
B) II.
C) III.
D) IV.
19
PARAGRAFTA YAPI
KONU TESTİ - 2
5.
7. Tarlalarda yapılan aşırı ilaçlama, yağmur sularıyla
Prof. Dr.
EMİNE
PEHLİVAN
hayvanların otlatıldığı meraları ve oradan da Palas
Gölü’nü etkiliyor. İlaçlar hem hayvanların yediği ota
hem de Palas Gölü’nün tuzuna karışıyor. ---- Mecit Toy’a civar köylerde görülen hastalıkları sorduğumuzda “Bütün dünyada kanser hastalığı vardır.
Ama bizim köyde biraz daha fazla.” diye cevap veriyor.
Hava, su, toprak ve madenler başlıca doğal kaynaklarımızdır. Doğal kaynaklarının
bilinçsizce kullanımı zamanla tükenmelerine yol açar.
Bu nedenle doğal kaynaklarımızı koruyalım. Yakıt ve
besin maddelerini israfa
kaçmadan gerektiği kadar
kullanalım.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Bütün ihtişamıyla Palas Gölü sizi bekliyor.
B) Son yıllarda çevre kirliliğiyle etkin mücadele
ediliyor.
Prof. Dr. Emine Pehlivan’ın verdiği konferans
aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
B) Birçok Maddenin Kaynağı Doğadır
C) Bu da orada yaşayan insanların yediği ette,
tuzda bile tarım ilaçlarının olmasına neden oluyor.
C) Tükenen Kaynaklarımız
D) Bilinçli üretici ve tüketici yetiştirilmeli.
A) Doğal Kaynaklarımız Nelerdir?
Palme Yayıncılık
D) Doğal Kaynakların Bilinçsizce Tüketilmesi
8.
Tarihsel eleştiri kuramına göre, metnin anlaşılması için o metnin yazarının hayat hikâyesinin
bilinmesi gerekir.
Tarihsel eleştiri kuramıyla
sanatçıyı merkeze alan edebiyat kuramları arasında benzerlik vardır.
Yapısalcı eleştiri, birçok
açıdan yeni eleştiriyle benzerlik gösterir.
Bu
anlayışa göre de bir edebî metnin değerlendirilmesi
için gerekli olan bütün veriler, o eserin kendisinde
vardır.
Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci
paragraf hangi sembolle başlar?
6. (1) Sabahattin Ali bu hikâyesinde alaycı bir tarzla
konuşmuş ve konusunu ironiyle beslemiş. (2) Alaycı tutumunun ölçüsü kaçırdığı için hikâyenin başarı
oranı azalmış. (3) Yazar, hikâyeyi bir köy öğretmeninin ağzından yazmaya karar vermiş. (4) Hemen
bütün taşlama edebiyatı, ülküsel olanla gerçek olan
arasındaki karşıtlığa dayanır.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır ?
A) 1.
20
B) 2.
C) 3.
D) 4.
A)
B)
C)
D)
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 2
PARAGRAFTA YAPI
11. (l) Sokağa çıkmadan önce mutlaka aynaya bakın.
9.
(ll) Sadece yüzünüze değil, bir boy aynasında arkadan ve yandan nasıl göründüğünüze bakın. (lll) Bazı
insanlar günün büyük bölümünü ayna karşısında
geçirir. (lV) Son düzeltmeleri de yaptığınıza göre
kendinize tam bir güven ve iç rahatlığıyla sokağa
çıkabilirsiniz artık.
1. Bir dahaki Hıdırellez’e kadar o mayayı kullanıyorlar.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden
hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) I.
2. Tavşanlı’da Yörükler, yoğurdun mayasını yoğurttan değil, özel bir yöntemle çiğ damlalarından sağlıyorlar.
B) II.
C) III.
D) IV
3. Yüzlerce yıllık bir gelenek Anadolu’nun orta
yerinde yaşamaya devam ediyor.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden anlamlı
bir bütün oluşturulduğunda uygun sıralama çelik
kasanın şifresidir.
Buna göre kasanın şifresi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) 1, 2, 3, 4
B) 4, 2, 3, 1
C) 3, 2, 4, 1
D) 2, 3, 1, 4
Palme Yayıncılık
4. Her yıl Hıdırellez sabahı, yapraklara düşen çiyi
topluyor, süte karıştırıp maya elde ediyorlar.
12.
10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın
giriş cümlesi olmaya en uygundur?
A) Her mevsimin ayrı bir güzelliği olduğunu biliriz.
B) Gerçekçi yazarlar eserlerinde toplumsal olaylara da ayna tutmalıdır.
C) Boş zamanlarında fotoğrafçılık kursuna gitmek,
diğer hobimdir.
D) Uzun zamandır ben de onu arıyorum.
TÜRKÇE
1. Dünya sinemasını da bekleyen
pek çok tehlikeden bahsedilebilir.
2. Türk sinemasının hayatta kalma
şansı, bir bakıma dünya sinemasının kaderine bağlı.
3. Hollywood’un ezici üstünlüğünü
elden bırakamaması, sadece
yapım değil dağıtım ağında da
belirgin üstünlüğü devam ettiriyor
olması…
4. Ayrıca yüksek teknolojinin yeni
ortamlar oluşturması, Amerikan
sinemasının bile kaçamadığı
tehditleri beraberinde getiriyor.
Yukarıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulmak
istenirse hangisi baştan ikinci olur?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
21
PARAGRAFTA YAPI
6. ÜNİTE
KONU TESTİ - 3
1.
Öğrenciliğimde de öğretmenliğimde
de hiç kimseye kitap oku diye baskı
yapmadım. İnsanların okumasını
istediğim kitabı önce ben okudum.
Öğretmen olunca derslerimden birini
kitap okumaya ayırdım. Kendim
okuyordum. Çünkü insanlar yaptırmak istediği şeyleri önce kendileri
yapmalıdır. Bu sayede birçok öğrencilerime rol model oldum.
3.
Ahmet Bey, yukarıdaki cevabı telefonda kendisine sorulan hangi soruya karşılık vermiş olabilir?
Bir hanımefendi de
şiirin altına güzel yorumlar yapmış.
Ayrıca, şiir yazmaya yeni başlayanlar,
kendilerini hemen şair
sanmasın.
Dizeleri ahenge uydurmak için şiiri katletmek doğru olmaz.
Bu nedenle şiiri karalamaya çalışmak da
doğru bir davranış değildir.
Yukarıdaki şekilde karışık olarak verilen cümlelerden giriş cümlesi olmaya en uygun kısım
katlandığında şeklin son hâli aşağıdakilerden
hangisi olur?
A)
B)
C)
D)
A) Öğretmenlik zor bir meslek midir?
B) Kitap okutabilmek için nasıl bir metod uyguluyorsunuz?
D) Kitap okumak için seçici olmak mı gerekir?
2. (I) Çinliler, bu özellikleri 1100 yılından daha önce
kullanmışlardır. (II) Mıknatısın kutbunun ve yönlendirme etkisinin ayrımına ilk varanların Çinliler olduğu bilinmektedir. (III) Pusuladan yararlanmayı Çinlilerden öğrenen Araplar, öğrendiklerini Avrupalılara
da aktardılar. (IV) Böylece pusula XII. yy.ın sonlarına doğru Avrupa'ya da taşınmış oldu.
Palme Yayıncılık
C) Kitap okumaya ne kadar zaman ayırıyorsunuz?
4.
(I) Burgazadası, yüzüstü yatırılmış
bir kaşığa benzemesi nedeniyle
“Kaşıkadası” olarak da bilinir. (II)
Adada basit bir iskele ve iki küçük
ev bulunmaktadır. (III) Son yıllarda
tatilciler, adaya akın etmeye
başlamıştır. (IV) Ada özel mülkiyet
olduğu için iskana açılmamıştır.
Bu parçadaki anlam karışıklığının giderilmesi
için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
A) İkinci cümle, parçanın ilk cümlesi olmalıdır.
B) I. cümle ile III. cümle yer değiştirimelidir.
C) IV. cümle parçadan çıkarılmalıdır.
D) III. cümle, IV. cümleden sonra gelmelidir.
22
Yukarıdaki parçada kaç numaralı cümle anlatımın akışını bozmaktadır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
TÜRKÇE
Deneyimle yetişmiş kişiler kimi işleri
başarabilir.
2
Bunu her zaman göze alarak bir işe
başlamalıyız.
3
Yaptıkları işler üzerine yargıda da
bulunabilirler.
4
Yukarıdaki meyvelerden anlamlı bir bütün oluşturulmak istense doğru sıralama nasıl olmalıdır?
B) 2, 4, 1, 3
C) 3, 1, 4, 2
D) 4, 1, 2, 3
6.
İki aylık hastane safhasından sonra
cumbalı evimdeki odaya istirahat için
çekiliyorum.
Onları seyrederken kendimi unutuyor
ve bu hâlime rağmen o insanlardan
daha sakin buluyorum kendimi.
Valideme yatağımı camın kenarına
çekmesini söylüyor, dışarıda koşturan
telaşlı insanları seyre dalıyorum.
Ayağımı, hekimlerin tüm uğraşlarına
rağmen, vatan yolunda kaybediyor ve
sevinçle sıkıntıyı birlikte yaşıyorum.
Yukarıdaki tabloda verilen cümleleri anlamlı bir
bütüne dönüştürmek istersek sembollerin doğru sıralanması nasıl olur?
A)
B)
Konuşma için sesli düşünme de
denir.
Bunu yaparken de sözlerini etkili
olmak için jest, mimik, tonlama gibi
tamamlayıcı ögelere başvururlar.
İnsanlar kendilerini ifade edebilmek
için başka yollar da kullanırlar.
Konuşma, insanın çevresiyle
iletişim kurmasının en önemli ve
etkili yoludur.
Yukarıdaki künyelerden anlamlı bir paragraf
oluşturulmak istenirse künyelerin doğru sıralaması nasıl olmalıdır?
Palme Yayıncılık
A) 1, 4, 3, 2
1. künye
2. künye
7.
Ancak yapılan işle ilgili durumları
her yönden ele alıp incelemek ve
bunlara çözüm üretmek bilge
1
insanların işidir.
5.
3. künye
PARAGRAFTA YAPI
4. künye
KONU TESTİ - 3
A) 1, 3, 2, 4
B) 3, 1, 4, 2
C) 2, 1, 3, 4
D) 4, 1, 3, 2
8.
Doğrudur. Şiir bir gerçeği öğretmek kaygısıyla yazılmamalıdır.
Ayrıca şiiri düzyazıya çevirmek
düşünce bakımından da şiirden
bir şey kaybettirmez. Fakat şiiri
şiir yapan şairin iç varlığıdır. Bu
yüzden düzyazıya çevrilen şiir,
anlamını kaybeder.
Kemal Bey, sözlerini aşağıdaki sorulardan hangisi üzerine söylemiş olabilir?
A) Şiiri düzyazıya çevirmek; şiirin dokusunu bozmak, şiiri yok etmek midir?
B) Şiir bir düşünceyi öğretmeli midir?
C) Şiir düzyazıya çevrilince şiirin içeriği değişir
mi?
C)
TÜRKÇE
D)
D) Şiirde kaygıya yer verilmeli midir?
23
PARAGRAFTA DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI
6. ÜNİTE
KONU TESTİ - 1
1.
3.
Ben olsaydım tarafsız kalırdım.
Çünkü bütün savaşlar insanlık
için felakettir. Büyük Atatürk’ün
de dediği gibi “Millet yaşamı
tehlikeye düşmedikçe harp
cinayettir.” sözü doğrultusunda
hareket etmek gerekir.
Bir şiirdeki temel yapı taşı olan
kelimelerle oynayamazsınız. Bu bir
bakıma zincirin halkalarından birini
koparmaya benzer. “Mevsim mi,
tehayyil vakit akşamdı Bebek’te”
dizesini “Tehayyil mi, Bebek’te bir
mevsim akşamı” şeklinde değiştirdiniz mi ona artık şiir diyemezsiniz.
Yusuf Öğretmen
Neslihan
A) Tanımlama
B) Örnekleme
C) Alıntı yapma
D) Karşılaştırma
Mine
Ferhat
Neslihan'ın yukarıdaki sözlerinde düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?
Örnekleme
Tanımlama
Karşılaştırma
Aslı
Alıntı Yapma
Palme Yayıncılık
Adem
Yusuf Öğretmen, tahtaya bir paragraf yazıp öğrencilerine bu paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisinin kullanıldığını sormuştur.
Buna göre yukarıdaki öğrencilerden hangisinin verdiği cevabı Yusuf Öğretmen doğru kabul
edecektir?
A) Ferhat
B) Mine
C) Aslı
D) Adem
4. Kuşlar arasında yarasa ne ise düşünceler arasında
2. Kişilerin yaşadıkları ve tanık oldukları bazı olayla-
da kuşku odur, ikisi de hep alaca karanlıkta uçar.
Kuşkularımızı baskı altına almak, hiç değilse göz
önünde bulundurmak zorundayız. Çünkü kafamızı
bulandırır, arkadaşlarımızı yitirmemize yol açar, işimizi alt üst edip çığırından çıkarır. Bu yüzden de
gönlümüzün değil, kafamızın bir yetersizliğidir kuşkular.
rı, bu olayların üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra yazıya aktarmalarıyla oluşan metinlere
anı denir. Kişilerin anılarını yazmalarının çeşitli nedenleri vardır. Bir kişinin anıları okunarak o kişinin
yaşadığı zaman diliminin türlü özellikleri hakkında
bilgi sahibi olunabilir.
24
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
Bu parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme
yollarından hangisine başvurulmuştur?
A) Örnekleme
B) Tanımlama
A) Tanımlama
B) Tanık gösterme
C) Karşılaştırma
D) Tanık gösterme
C) Öyküleme
D) Benzetme
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 1
PARAGRAFTA DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI
5.
7. Yeni keşfedilen bir mağaranın ağzı, üç insan girebilecek büyüklükteydi. İçerisi derin ve gözümüz
alabildiğince uzundu. Yoğun is kokusunun olduğu
mağara toprağı hafif nemli ve karaydı. Duvarlardan,
içeride şelale var hissi veren su sesi geliyordu. Duvarlarda kim tarafından ve ne zaman kazındığı bilinmeyen beyaz şeritli resimler vardı.
Anafartalar'dan Dumlupınar'a
kadar birbirini bir yıldız gibi
takip eden zaferlerden sonra
millî hayatın her sahasındaki
inkılaplar başladı.
Öğrencinin, bu parçada kullanılan düşünceyi
geliştirme yollarından hangisini söylemesi gerekir?
A) Karşılaştırma
B) İlişki kurma
C) Benzetme
D) Örnekleme
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duyuların
hangisiyle seçilebilen ayrıntılara yer verilmemiştir?
A)
B)
C)
D)
Palme Yayıncılık
8. Benim çocukluğumun ramazanları kara kışa rastlamıştı. Onun içindir ki kulağımda kalan ilk davul sesi
oldukça kof ve hayli neşesizdi. Zira deri, rutubetten
pörsümüş bulunurdu. Fakat annemin kış ramazanını yazınkilere tercih ettiğini iyi hatırlıyorum. Kışın
günler kısadır, insan bir de bakar, top vakti yaklaşıvermiş. Halbuki yazın, hararetten bunalmamızı,
dudaklarınızın susuzluktan börek kabuğu gibi kaskatı kesilmesini bir tarafa bırakınız, bir türlü akşam
olmak bilmez ki...
6. Bunamayla karıştırılan depresyon, tedavi edilemezse yaşlılarda intihar olasılığını iki kat artırır. Tedavi
edilemeyen yaşlılık depresyonunun intiharla sonuçlandığına dikkat çeken Doç. Dr. Berrin Karadağ:
"Kişide unutkanlığın artması, kişiye bunamış izlenimi verebiliyor. Daha çok kadınları, en çok da iş
hayatında yer alıp emekli olanları pençesine alıyor."
dedi.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır?
Bu parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme
yollarından hangisine başvurulmuştur?
A) Karşılaştırma
B) Örnekleme
A) Karşılaştırma
B) Benzetme
C) Alıntı yapma
D) Tanımlama
C) Alıntı yapma
D) Tanımlama
TÜRKÇE
25
PARAGRAFTA DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI
KONU TESTİ - 1
9. Özgür insan, kitapların ürünüdür. İnsanlar, kitap-
11. Cömert insan güneş gibidir, parlar. Etrafındaki in-
ları nasıl şekillendiriyorsa kitaplar da insanları öyle
şekillendirir. Onun içindir ki özgürlükten korkanlar,
kitaplardan da korkarlar. Beğenmedikleri, kişisel
nedenlerle hoşlanmadıkları düşünceleri ortadan
kaldırmaya çalışırlar. Ama bilmezler ki bu, akıntıya
kürek çekmekten öteye gitmeyecektir.
sanları da aydınlatır. Derin merhamet gücüyle, kalabalık içinde bile derhal fark edilir çünkü yüzü de
ruhu gibi aydınlıktır. Cimri insan simsiyah taşa benzer. Çevresini aydınlatmak şöyle dursun etrafındaki
ufacık ışık belirtilerini de kendi koyu karanlığında
yok eder. Yardım etmenin, paylaşmanın yüceliğinden bir şey anlamaz.
Örnekleme
Tanık gösterme
Bu parçanın anlatımında;
I. Örnekleme
İlişki kurma
II. Karşılaştırma
Sayısal verilerden yararlanma
IV. İlişki kurma
Alaz
Zelal
Dilek
Akın
III. Benzetme
Yukarıdaki grafikte, verilen parçada kullanılan anlatım yöntemiyle ilgili öğrencilerin fikirlerine yer verilmiştir.
Öğrencilerden hangisinin verdiği cevabı öğretmen doğru kabul etmiştir?
A) Akın
B) Dilek
C) Zelal
D) Alaz
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Palme Yayıncılık
gibi düşünceyi geliştirme yollarından hangisine
başvurulmamıştır?
12.
mektedir. Üretilen sütün %42'si tüketiciye çiğ süt
olarak ulaşmaktadır. Modern işletmelerde işlenen
süt oranı %18-20'dir. Hijyenik şartlara uymaya çalışan fakat ne derece uyabildiği bilinmeyen mandıralarda işlenen süt miktarı ise % 40'tır. Tüm bu
değerler ele alındığında sokak sütünün ülkemizde
büyük bir paya sahip olduğu görülmektedir.
Bu parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme
yollarından hangisine yer verilmiştir?
A) Tanımlama
B) Tanık gösterme
26
Tolga
10. Türkiye'de yılda yaklaşık 10 milyon ton süt üretil-
Burgazada’da
otururken kocaman
bir bahçemiz vardı.
Köyümüz, ormanın
içinde çam ağaçları
ile çevriliydi.
Kübra
Bulutlar, un çuvallarını
andırır vaziyette göğe
istiflenmişti.
Ezgi
Ferhat
Güler yüzün çözemeyeceği hiçbir sorun
yoktur.
Yukarıdaki öğrencilerden hangisi benzetme örneği vermiştir?
C) Sayısal verilerden yararlanma
A) Ferhat
B) Kübra
D) Örnekleme
C) Tolga
D) Ezgi
TÜRKÇE
6. ÜNİTE
PARAGRAFTA DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI
KONU TESTİ - 2
3. Niçin? Bütün gün kendi kendime bunu sordum. Ni-
1.
çin kapatmaya zorlamak dükkânları? Ben bir fare
zehri bulmayayım diye mi? Tavan arasında gene
cirit atmaya başladılar.
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Soru cümlelerine yer verilmiştir.
B) Anlatıma duygular katılmıştır.
C) Örnekleme yapılmıştır.
Fiziksel bir varlık olarak banknot (kağıt para) gelişmiş bir baskı yöntemi kullanılarak matbaada
oluşturulan bir kâğıt ürünüdür. Yani para, sonuçta bir kâğıt parçasıdır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
A) Örnekleme
B) Tanımlama
C) Tanık gösterme
D) Benzetme
4. Koskoca okyanusu aşıp cennet gibi bir ada olan
Palme Yayıncılık
D) Birinci tekil kişili anlatım kullanılmıştır.
2. Bilirsiniz her insanın kendisine özgü birtakım merakları, tutkuları vardır. Kimi çiçek sever, kimi köpek
sever, kimi futbolu, kimi sinemayı sever. Gene her
insanın içinde, yaşadığı toplum kendisini şu ya da
bu şekilde incitmiş yaralamışsa o yaraları sarmaya
çabaladığı özel sığınakları vardır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?
A) Sayısal verilerden yararlanma
Martinik'e ayak bastıktan sonra keşif turlarına çıkmamız birkaç gün gecikti bu yüzden. Başlangıçta
biraz yürümek bile kaslarımızın yorulmasına, etrafta
oturacak bir yerler aramamıza yetiyordu.
Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından
hangisine başvurulmuştur?
A) Benzetme
B) Tanık gösterme
C) Karşılaştırma
D) Örnekleme
5. Leyla, Şirin, Zeliha, Aslı ve Azra'lar... Her biri dillere
destan aşkların kahramanları... Adları saygıyla anılan aşk ikonları... Şairlerin daima dilinde olan uzak
sevgililer... Aynı zamanda şairlerin hemen yanı başlarında hissettikleri sevgilileri de var. Hercai veya
tutkulu vefalı veya ihtiraslı ama mutlaka duygulu bir
aşkın eseri olarak şiire yansıyan kadınlar...
Parçanın anlatımında düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
B) İlişki kurma
C) Karşılaştırma
A) Örnekleme
B) Tanımlama
D) Örnekleme
C) Karşılaştırma
D) Benzetme
TÜRKÇE
27
PARAGRAFTA DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI
6. Günlükler, yaşarken günü gününe yazılan olaylar,
8.
Sanat yaşamın yansımasıdır. Sanatçı dolayısıyla yaşamı yorumlamayı bilmelidir. Hocam Prof. Dr.
Veldet Velidedeoğlu bir konuşmasında şöyle demişti: “Hukuk bütün
yaşamı bilmeyen bir hukukçunun
teknik hukuk bilgisi benim için değer taşımaz.” Bu açıdan sanat da
hukuka benzer.
düşünceler ve duygulardan oluşmuştur. Anılar ise
yaşandıktan sonra üstünden uzun yıllar geçmiş
olayları anlatır. Günlüklerde tarih belirtme ve gününe yazma zorunluluğu varken anılarda böyle bir zorunluluk yoktur. Ayrıca günlükler öznel, anılar ise bir
döneme ayna tutma amacından dolayı nesneldir.
Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından
hangisi kullanılmıştır?
A) Benzetme
B) Örnekleme
C) Tanık gösterme
D) Karşılaştırma
KONU TESTİ - 2
Bu parçada düşünceyi geliştirme yollarından
hangisi kullanılmıştır?
A) Karşılaştırma
B) Örnekleme
C) Sayısal verilerden yararlanma
Palme Yayıncılık
D) Tanık gösterme
7.
İletinin üretildiği şifreleme sistemine
kod denir.
Bakışı bir yöne çevirmektir, bakmak.
İnandırıcı ve etkileyici bir anlatımın
oluşmasında gözlem önemlidir.
Emredici metinler, sosyal hayat açısından son derece önemlidir.
9. Birden çok duyu organına hitap etmek için en uygun yöntem, teknolojinin olanaklarından yararlanmaktır. Yine yapılan araştırmalara göre, bilgisayar
destekli öğretim sayesinde verimlilik % 10 - % 90
arasında artmakta, sınıf ortamına göre % 60 daha
hızlı öğrenme gerçekleşmektedir.
Tanım cümlelerini karşılayan şekillerden oluşan
şekil aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Tanım cümlesine yer verilmiştir.
B) Sayısal verilerden yararlanılmıştır.
C) Öznel bir anlatım söz konusudur.
D) Tartışmacı anlatım biçimi kullanılmıştır.
28
TÜRKÇE
6. ÜNİTE
PARAGRAFTA ANLATIM BİÇİMLERİ
KONU TESTİ - 1
1.
3.
Bir sokağa bir şairin adını vermekle o
şaire saygı gösterdiğini sanan
insanlar var. Böylece ona ün
kazandırdığımızı sanıyoruz. Hiç böyle
şey olur mu? Bence hayır. Bu
saygısızlıktır. Şairler, yaptıkları işlerle
yaşarlar. Yoksa bir sokak tabelasıyla
kalıcı olamaz hiçbir şair.
Bu parçada kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Okuyucunun zihninde tablo gibi izlenim kazandırmayı amaçlayan bir yazar, aşağıdaki anlatım
biçimlerinden hangisini kullanmalıdır?
A) Destansı Anlatım
A) Açıklama
B) Tartışma
C) Öyküleme
D) Betimleme
B) Öyküleyici Anlatım
C) Fantastik Anlatım
D) Betimleyici Anlatım
4
Palme Yayıncılık
2.
Bir sahnede seyircilerin önünde oyuncuların bir olayı veya durumu temsil
etmesi maksadıyla yazılmış esere tiyatro denir. Tiyatro kelimesi Yunanca
"theatron"dan doğmuştur. Eskiden
temsil verilen yer anlamına gelirken
daha sonra temsil edilen eser olarak da kullanılmıştır. İçinde oyunculuk, sahne düzeni,
ışıklandırma, dekor, kostüm, müzik,
dans gibi unsurları da barındıran tiyatro; güzel sanatların bir dalı olarak da
kabul edilir.
Bu parçanın anlatım yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
Ülkemizde farklı coğrafi
özelliklere sahip 7 bölge ve
21 bölüm vardır. Bunlar
tespit edilirken ülkemizin
genel şekli, arazinin yapısı,
iklimi ve bitki örtüsü gibi
doğal faktörlerle beraber
nüfusun dağılışı, ekonomik
faaliyetlerin çeşidi gibi
beşeri şartlar da göz
önünde tutulmuştur.
Tartışmacı
Öyküleyici
Betimleyici
Bu parçanın anlatım biçimi hangi sembolle gösterilmiştir?
A)
B)
C)
D)
5. Bir olayın anlatımında ---- anlatımından; bir
mekânın, okuyucunun zihninde canlandırılması
amaçlandığında ---- anlatımdan yararlanılır.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Açıklayıcı Anlatım
A) tanımlama – tasvir
B) Tartışmacı Anlatım
B) açıklayıcı – betimleyici
C) Öyküleyici Anlatım
C) öyküleyici – betimleyici
D) Betimleyici Anlatım
D) betimleyici – açıklayıcı
TÜRKÇE
Açıklayıcı
29
PARAGRAFTA ANLATIM BİÇİMLERİ
6.
KONU TESTİ - 1
8.
O sokak beklerdi beni her zaman, önde taksiler
dururdu. Şoförler kahvede tavla oynardı. Yağmur
yağınca çamurun izleri kalırdı tekerleklerde. Kimimizin gözlerinde yarının umutları, kimimizin gözlerinde ise yılların yorgunluğu vardı. Küçük barakalarda yeni müşterileri umutla beklerdik. Sokağa
her gelene dikkatle bakar, bir el işareti beklerdik.
Kâh kahvede kâh barakalarında...
Ben bir üçgenim. Bendeki
doğru parçalarına kenar,
kenarlar arasındaki açılara ise
iç açı denir. İç açılarımı toplar
iseniz bulacağınız sayı 180°
dir. Ulu Önder’imiz benim isim
babamdır.
Yukarıdaki parçada hangi anlatım yöntemleri
kullanılmıştır?
A) Öyküleme – Betimleme
B) Açıklama – Betimleme
C) Tartışma – Öyküleme
D) Açıklama – Tartışma
Palme Yayıncılık
Yukarıdaki parçanın yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İzlenim kazandırmak
B) Bilgi vermek
C) Fikirleri değiştirmek
D) Olay içerisinde yaşatmak
7.
Sırtını gür ormanlarla fındık bahçelerine yaslamış şirin ilimizdir Ordu.
Teleferiğiyle, Arnavut kaldırımlı dar
sokaklarıyla, sıvası olmayan evleriyle Karadeniz'in en yeşil yerleşim
yeridir. Çatılarında her zaman martı
yuvaları görürsünüz evlerin.
9. Sonya'nın kaldığı oda daha çok bir sundurmaya
benziyor, orantısız bir dörtgeni andırıyor, bu da
odaya sıra dışı bir görünüm kazandırıyordu. Kanala
açılan üç pencereli duvar, odayı bölüyordu. Bir köşenin çok keskin bir açısı vardı. Sanki bu da odanın
içinde bir yerlerde ortadan kayboluyor, odayı adamakıllı görmeyi zorlaştırıyordu.
Bu parça aşağıdaki zarfların hangisinden çıkarılmış olabilir?
A)
B)
Betimleyici Anlatım
Tartışmacı Anlatım
Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Mizahi anlatım
C)
D)
Söyleşmeye Bağlı
Anlatım
30
B) Açıklayıcı anlatım
Öyküleyici Anlatım
C) Betimleyici anlatım
D) Öyküleyici anlatım
TÜRKÇE
6. ÜNİTE
PARAGRAFTA ANLATIM BİÇİMLERİ
KONU TESTİ - 2
1. Soru-cevap tekniğine dayalı gazetede ya da tele-
3. Yağmur çiseliyor. Sabahtan beri bir yangın yerinde
vizyonda gerçekleştirilen her etkinlik röportaj mıdır? Gerçekten de her görüşümde, her okuyuşumda tüylerimi diken diken eden, beni sinirlendiren bir
kelime "röportaj". Sinirleniyorum çünkü gazetecilik
jargonundaki bu kelime, olabilecek en yanlış anlamda kullanılıyor, Türkçede. Sözünü ettiğim türe
bizde nedense "röportaj" deniyor. Aslında sorucevaba dayalı olduğu için eski Türkçesiyle mülakat
denmesi gerek ama nedense "röportaj" deniyor ve
ben de buna bu yüzden sinir oluyorum.
yürüyoruz. Dağlar, ağaçlar kara kara... Burmahan'a
vardık varacağız. Bir tepeye çıktık. Burmahan göründü dağların kuytusunda. Zorlu bir sel gelse
alimallah üst üste... Geri yanı doruklara kadar soyulmuş, çırılçıplak yamaçlarda tarlalar görünüyor.
Yamaçlara kademe kademe, toprak taşınmasın
diye duvarlar, setler örülmüş. Bu Burmahan gerçekten yaman köy...
Bu parçada ağırlıklı olarak kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
A) Öyküleyici anlatım
A) Açıklama
B) Tartışma
C) Tartışmacı anlatım
C) Betimleme
D) Öyküleme
D) Açıklayıcı anlatım
B) Betimleyici anlatım
4.
Palme Yayıncılık
2.
I.
Roman, hikâye gibi edebî türlerde ağırlıklı
olarak öyküleyici anlatım biçimi kullanılır.
II.
Öyküleyici anlatım biçiminde yer yer betimleyici unsurlara da yer verilebilir.
III.
Hareketlilik ön planda tutulur.
IV.
Özellikle bilgi verme amaçlı metinlerde
karşımıza çıkar.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde öyküleyici anlatım biçimi ile ilgili bilgi yanlışı
yapılmıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
5. “Ağaç”, Necip Fazıl Kısakürek tarafından çıkarılan
Aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi yukarıdaki görsellerden herhangi biriyle eşleştirilemez?
bir dergidir. Millî idealist felsefeye bağlı görünmesine karşın, sayfalarında yeni edebiyatın değişik
eğilimlerine yer veren bir dergi kimliğindedir. Fakat
yine de millî sanat anlayışı hâkimdir. Bu dergide
Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Kutsi Tecer de yazı
yazanlar arasındadır.
Bu parçanın anlatım biçimi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Betimleyici anlatım
A) Tartışmacı anlatım
B) Düşsel anlatım
B) Açıklayıcı anlatım
C) Mizahi anlatım
C) Kanıtlayıcı anlatım
D) Lirik anlatım
D) Düşsel anlatım
TÜRKÇE
31
PARAGRAFTA ANLATIM BİÇİMLERİ
8. Bağlam, anlatımdaki organik bütünlüğü sağlayan en önemli unsurdur. Gerek anlatıcının metni
oluştururken kullandığı dil içi bağlam gerekse de
okuyucunun metinle ilişkisi sırasında karşılaştığı
dil dışı bağlam olmadan bir metin bütünlük kazanamaz. Aynı metinleri okuyan kişilerin o metinlerden farklı anlamlar çıkarmaları, bu metinlerin
o kişilerde farklı duygular uyandırması; okuyucuların bu metinlerle farklı durumsal bağlamlarda
karşılaşmalarından kaynaklanır.
6. Kalbi öyle şiddetli çarpıyordu ki her şeyi yemyeşil
görüyor, başı dönüyordu. Pek fazla olmayan eşyasını yerleştirmeye başladı. Sıra şifreli sandığa geldi,
şifreyi yazıp kitap sandığını açtı ve kitaplarını masanın üstüne dizdi. Fakat az sonra elleri hiçbir iş
tutamaz oldu.
KONU TESTİ - 2
Bu parçada ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öyküleyici anlatım
B) Tartışmacı anlatım
C) Betimleyici anlatım
D) Açıklayıcı anlatım
Bu parçada ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açıklayıcı anlatım
B) Betimleyici anlatım
C) Tartışmacı anlatım
Palme Yayıncılık
D) Öyküleyici anlatım
7. Tabur komutanı yine işaret verdi. Yine subaylar fısıltıyla konuşarak emri birbirine ilettiler ve kara bir
duvar gibi duran 1. bölük çöktü. Onlara “Yer yat!”
emri verilmişti. 2. bölük de yere yattı ve Pest, eline
sivri bir şeyin battığını duydu. Yalnız ikinci bölüğün
komutanı ayakta kalmıştı. Kılıcını sağa sola savurup
hiç durmadan konuştukça tıknaz silueti bir öne bir
arkaya gidip geliyordu. "Pekâlâ, adamlarım! Haydi,
şimdi, aslanlarım! Kurşunlarımızı israf etmeyip bu
süprüntüleri süngümüzle temizleyeceğiz. 'Hurra!.'
diye bağırdığımda hepinizin arkamdan geldiğini
görmek istiyorum. Kimse geride oyalanmasın. Birbirinizden ayrılmamalısınız, bu en önemlisi... Onlara
kim olduğumuzu gösterelim ve yüzümüzü kara çıkarmayalım, tamam mı arkadaşlar?"
32
Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden
hangisi ağır basmaktadır?
9.
Yasin Öğretmen, öğrencisi Hatice'den yaptıkları
deneyin raporunu yazmasını istemiştir.
Hatice yazacağı raporda hangi anlatım biçiminden yararlanabilir?
A) Destansı Anlatım
A) Betimleyici anlatım
B) Mizahi Anlatım
B) Tartışmacı anlatım
C) Betimleyici Anlatım
C) Öyküleyici anlatım
D) Tartışmacı Anlatım
D) Açıklayıcı anlatım
TÜRKÇE
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
13 907 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content