close

Enter

Log in using OpenID

A A A A A A TÜRKÇE - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
A
A
A
A
A
A
TÜRKÇE
1. Bu testte Türkçe ile ilgili 40 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Türkçe Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Fransızların o muhteşem heykeltıraşı Rodin’e bir
heykeli nasıl yaptığını sorduklarında tek bir cümleyle
cevap vermiş: Taşın fazlasını atıyorum, geriye heykel
kalıyor.
Böyle diyen yazar altı çizili sözle aşağıdakilerden
hangisini anlatmak istemiştir?
Rodin’in bu sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok çalışmanın başarılı olmak için yeterli olacağını
A) Düşüncelere şekil verdikten sonra heykel yapmak
basittir.
B) Yazarlık mesleğinin ilhamla değil sabırla başarılacağını
B) Heykeltıraş eserini prova yapan bir terzi gibi işlemelidir.
C) Zor olan bir işi yetersiz araç gereçle başarmaya
çalıştığını
C) Heykel yapabilmek için önce ne yapacağına karar
vermek gerekir.
D) Eldeki malzemenin yapılan işte önemli olduğunu
D) Her mesleğin kendine göre belli zorlukları vardır.
E) Yazarlığın boş bir çabadan ibaret olduğunu
2.
3.
Benim için yazarlığın sırrı, nereden geleceği hiç belli
olmayan ilhamda değil, inat ve sabırdadır. Türkçedeki
o güzel deyiş, ‘’iğneyle kuyu kazmak’’ bana sanki yazarlar için söylenmiş gibi gelir.
Gemiyle işgale gittikleri bir yerde ordusu rakibin gücü
karşısında korku duymaya başlayınca Sezar, askerlerini yüksek bir tepeye çıkartır ve aşağıda kalan birkaç
askere gemileri ateşe vermelerini emreder. Geldikleri
gemiler gözlerinin ününde çatır çatır yanan ordu şok
geçirmiştir. Sezar: ‘’Gördüğünüz gibi gemileri yaktık,
artık dönüş yok ya bu savaşı kazanırsınız ya da hepimiz burada ölürüz.’’ şeklinde bir konuşma yapar.
Savaş Sezar’ın ordularının ezici zaferiyle sonuçlanır.
Aynı zaferi eserleriyle kazanmak isteyen sanatçı da
gemileri yakmalıdır.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
1. E) Heykel yapmak herkesin kolayca başaracağı bir iş
değildir.
4.
Biz şairlerin kronik hastalığıdır kalp ağrısı. Bu hastalığa yakalanmayan şair tanımadım doğrusu. Hiçbir şair
şikayetçi değildir bu durumdan. Nihayetinde şairi ‘’şair’’
yapan bu hastalıktır. Bu hastalığın verdiği acıyla ilaca
sarılır gibi kaleme kağıda sarılır şair, acısı hafifler biraz. Bir müddet ağrısız yaşar sonrasında. Yeni bir sekte
yeni bir şiirin de sancısıdır aslında. Ne vakit ki ölür şair
o zaman son bulur ağrısı da şiiri de. O zamana kadar
yazılan her şiir bir ağrının merhemidir. Unutulmamalı ki
merhemi icat ettiren ağrıdır.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
Bu sözleri söyleyen kişinin altı çizili sözle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anıları bir süre rafa kaldırmak
A) Sıradan şeylerden sıra dışı ürünlerin yansımasını
sağlayan bir türdür şiir.
B) Gelecekten umudunu yitirmemek
C) Geçmişte bırakılanları unutmak
D) Geri dönüşü olanaksızlaştırmak
E) Başarılı olacağına inanmak
B) Düşsellikle gerçekliğin kesiştiği noktada şairin kalemi devreye girer.
C) Şairlik uzun süren ve derinlemesine düşünmeyi
gerektiren bir hazırlık dönemi ister.
D) Bir şairi yazmaya iten şey, kişisel düş kırıklıklarının gönlünü ve zihnini meşgul etmesidir.
E) Birbirlerinden farklı edebiyat anlayışına sahip olan
şairler şiirde birleşirler.
Diğer sayfaya geçiniz.
1
A
5. A
A
A
7. Okyanusu hiç görmeden görmüş gibi yazabilirsiniz
ama yüreğiniz bir kere bile aşkın heyecanıyla çarpmamış, diliniz o duyguyla kurumamışsa aşkı nasıl yazabilirsiniz?
Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en
yakındır?
A) Yazar her konuda kalem oynatamıyorsa yazarlık
konusunda hala pişmemiş demektir.
B) Hayatın dışında kalarak objektif bir bakış açısıyla
yazamayan romancının hissettiklerini yansıtması
mümkün değildir.
C) Yazmak başlangıçta kolay gibi görünse de yazmanın ne kadar zor bir uğraş olduğu zamanla anlaşılır.
D) Okuyucunun hislerini hesaba katmadan eserlerini
Macaristan’ın başkenti ve en büyük şehri olan Budapeşte, Avrupa’nın en çekici şehirlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Budapeşte turuna katıldığınızda şehrin
ortasından geçen Tuna Nehri’nin atmosferi sizi etkisi altına alacak.----.1884 yılında açılan dünyaca ünlü Budapeşte Opera Binası Budapeşte’de gezilecek bu yerlerin
en önemlilerinden biri. Bu Opera Binası’nı görmeden
ya da içinde bir performans izlemeden şehirden ayrılmayın. Buda ve Peşte’yi birbirine bağlayan ilk köprü
olma özelliği taşıyan Zincirli Köprü’den geçerken hangi
yöne doğru giderseniz gidin çok güzel bir manzara sizi
bekliyor olacak. Budapeşte’nin en ünlü caddelerinden
olan Kahramanlar Meydanı’ndan Andrassy Caddesi’ne
doğru yürürken karşılaşacağınız kafeler ve mağazalar
sizin en güzel duraklarınızdan olacak.
A) Şehir Tuna’nın batı yakasında Buda (Budin) ve
doğu yakasında Peşte şeklinde iki bölüme ayrılmış
E) Yazar sadece düş gücüyle pek çok şeyi anlatabilir
fakat duyguların yaşanmadan yazılması zordur.
B) Tuna Nehri’nin iki yakasındaki Buda ve Peşte’nin
1873 yılında birleşmesi ile oluşan bu şehir, ziyaretçileri büyülemeye devam ediyor
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Öncelikle hayal ediyorum. Sonra onu zarif bir üslupla
öğüt vermeden yazmaya çalışıyorum. Bunu yaparken
çeşitli imgelerden yararlansam da şiirin sonunda okuyucunun kendi duygularıyla baş başa kalmasını istiyorum.
A
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
oluşturan yazarın her duyguyu yazması kolay değildir.
6. A
C) Tuna’nın batı kıyısında Buda kalesinin çevresindeki görece engebeli bölgede tarihî semtler uzanır
D) Budapeşte müzelerinin dışında tiyatroları ve tarihi
binalarıyla da ünlü bir kültür şehri
E) Şehrin iş merkezi ve kalabalık semtleri ise
Tuna’nın doğusundaki ovaya açılan düzlükte
8. Mavisi menekşelenen deniz , sık yaprak örtüsü , merI
II
meri yorgun çeşme… Nedir bu melankoli , diyebilirsiIII
IV
niz. İnsanın , taşımaktan yorulduğu kalbi diye cevap
V
veririm.
Şairin bu tutumu, okurla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmeye yöneliktir?
Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?
A) Anlatılanların doğruluğunu gösterme
A) V.
B) IV.
C) III.
D) II.
E) I.
B) Etkileyici şiiri diğerlerinden ayırt etme
C) Kendi iç dünyasına yönlendirme
D) Şiir sevgisini aşılama
E) Hayal gücünü geliştirme
Diğer sayfaya geçiniz.
2
A
9. A
A
A
II. Şair, geçmişin yarattığı değerleri daha iyiye ve güzele ulaşmak için kullanmalı; birikim şiirin gelişmesine yardımcı olmalıdır.
Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından
hangisi yoktur?
A) Ünsüz düşmesi
III. Şiiri geliştirecek olan şey, şairin düş zenginliği
içinde beslenen sınırsız çağrışım gücünün doğru
kelimelerle vücut bulmasıdır.
B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz yumuşaması
IV. Gelenekler şair için bir sıçrama tahtası olmalı, şiirin önüne bir set çekmemelidir.
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz benzeşmesi
V. Eserlerinde duygularıyla beraber yaşantılarını da
kullanabilen sanatçılar, uluslararası düzeyde okuyucu kitlesine ulaşır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca en yakındır?
D) II. ve V.
10.
C) II. ve III.
E) III. ve V.
Biz yazarların taşları kelimelerdir. Onları elleyerek,
birbirleriyle ilişkilerini hissederek, bazen uzaktan bakıp
seyrederek, bazen parmaklarımızla ve kalemimizin
ucuyla sanki onları okşayarak ve ağırlıklarını tartarak
kelimeleri yerleştire yerleştire, yıllarca inatla, sabırla
ve umutla yeni dünyalar kurarız.
Yazar bu sözleriyle aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?
A) Yazın alanında kendini göstermeyi herkesin başaramayacağını
B) Kimi yazarların yazma işini ciddiye almadığını
C) Yazarın sözcüklerle yapıtlarını oluşturduğunu
D) Eserler aracılığıyla yeni dünyalar kurulacağını
E) Kelimeleri doğru ve etkili kullanmanın yazarlık için
yeterli olmadığını
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
B) II. ve IV.
A
11. Bak göğün balkonlarından geçmiş seneler
Hüznüm yükseliyor güleryüzle sulardan
Eski zaman esvaplarıyla görünsün diye
Güneş bütün gece pusuda bekler
I. Büyük sanatçıların yaşantıları da zengin olur, edebi eserler sanatçıların o yaşamlarından aldıkları
ışıkla evrenselliklerini korur.
A) I. ve V.
A
12. Picasso, tablolarını anlamak isteyenlere, ‘’Neden kuş
seslerini anlamaya çalışmıyorsunuz, yalnızca seviyorsunuz da resme gelince onu anlamak istiyorsunuz?’’
diye sormaktan kendini alamamıştır.
Picasso’nun bu sorusuyla asıl vurgulamaya çalıştığı şey nedir?
A) Resimde anlaşılması gereken şeyin nesne olmayıp çizgilerle renklerin uyumu olduğu
B) Kimi sanatseverlerin bir edebi esere yaklaştıkları
gibi resme yaklaşmamaları gerektiği
C) Her sanat dalının kullandığı malzemeye bağlı olarak farklı kesimlere hitap edebileceği
D) Resme doğadaki yansımaların aktarılması dışında bir anlam yüklenmemesi gerektiği
E) Resmi anlayabilmek için renklerle objelerin hayal
gücüyle desteklenmesinin zorunluluğu
13. Şefkatini hiç kimseden esirgemeyen, herkese dostI
ça yaklaşan bu adam 1960’da üniversiteden mezun
II
olmuş. Avrupalıların pek sevmediği sıcakkanlılık bu
IV
III
adamın üniversite yıllarında da en belirgin özelliği olaV
rak bilinir.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin
yazımı yanlıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.
Diğer sayfaya geçiniz.
3
A
A
A
A
14. Çağ dışı davranışlarıyla insanların önünde hepimizi
I
utandırdı. TDK’nın toplantı salonunda yaptıkları yaşıII
na hiç yakışmadı. O darmadağınık görüntüsüyle herIII
kesi şaşırttı. Gelgelelim bu durumdan kendisi hiç de
IV
rahatsız değildi. Yanı başındaki herkes yaşananlara
V
anlam veremiyordu.
B) II.
C) III.
D) IV.
A
17. (I) Eskiden karpuz kabuğu denize düşmeden mayo giyilmezdi. (II) Şimdi mevsimler de birbirine karıştı. (III)
Yazla kışın, sonbaharla ilkbaharın sebze ve meyveleri
de ayırt edilemez durumdadır. (IV) Karpuz artık kışın
ortasında İran’dan hatta Uzakdoğu’dan geliyor. (V)
Günümüz insanı şubat ayında bile denizle kucaklaşabiliyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin
yazımı yanlıştır?
A) I.
A
A) I. cümle, içinde belirtisiz isim tamlaması olan basit
zamanlı bir fiil cümlesidir.
E) V.
B) II. cümle, yüklemi görülen geçmiş zaman kipiyle
çekimlenmiş basit bir fiil cümlesidir.
C) III. cümlede isim soylu sözcüğü yüklem yapan ek
eylem kullanılmıştır.
D) IV. cümlede zarf tümlecine ve yer tamlayıcısına
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemi durum
yönünden niteleyen bir sözcük kullanılmıştır?
A) Her şeyi anlatıp ofisten çıktı.
B) Dün sabah bizi vapurda görmüş.
C) Eşyaları alt kata indirdiler.
D) Bana haber vermediğin için kızdım.
E) Böyle davranman onu üzüyor.
16. Japon romancı I. Masuji, çarpıcı ve sevgi dolu kısa öykülerinin ardından, Hiroşima’ya atılan atom bombasını
konu alan romanıyla tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Çatısı bakımından geçişlidir.
B) Belgisiz sıfat kullanılmıştır.
C) Ek eylem yüklemi bileşik zamanlı yapmıştır.
D) Eylemsiler kullanılmıştır.
E) Bağlaç kullanılmıştır.
yer verilmiştir.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
15.
E) V. cümle öznesi isim tamlaması olan yüklemi yeterlilik fiiliyle çekimlenmiş bir fiil cümlesidir.
18. Dil bir kâğıda benzetilebilir. Düşünce kâğıdın ön yüzü,
ses ise arka yüzüdür. Kâğıdın ön yüzünü kestiniz mi,
ister istemez arka yüzünü de kesmiş olursunuz. Dilde
de durum aynı. Ne ses düşünceden ayrılabilir ne de
düşünce sesten. ----.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) O halde düşüncelerimizle söylemlerimiz birbirinin
aynısı olmayabilir
B) Dolayısıyla duygu ve düşüncelerimizi tam olarak
ifade edemeyiz
C) Düşünme gücüyle anlatım gücü doğru orantılıdır
diyemeyiz
D) Kelime dağarcığımızdaki çeşitlilik, yaşantımızla
ilgilidir
E) Bu yüzden konuşma , zihnimizdeki kavram haritasının dile gelmesidir
Diğer sayfaya geçiniz.
4
A
A
A
A
19. (I) Ben robotik kalp cerrahisine PlayStation ile antrenman yapıyorum. (II) Göğüs bölgesinden açılan
üç delikten kalbe robotla giriyoruz. (III) Ameliyat masasına beş metre uzaklıktaki robotun kumandası ile
PlayStation’ın kumandası aynı. (IV) Her ikisinin de kumandasında aynı mantık geçerli olduğundan pratiğin
çok faydası oluyor. (V) Robotik ameliyatları rahatlıkla
yapabilmek için evde de kumanda aleti elimden düşmüyor.
A) I. cümlede edat kullanılmıştır.
B) II. cümlede yönelme eki vardır.
C) III. cümlede sıfatlaştıran –ki vardır.
D) IV. cümlede bağlaç kullanılmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
E) V. cümlede ulaç kullanılmıştır.
A) I. kişili anlatım kullanılmıştır.
B) İkilemeye yer verilmiştir.
C) Konuşma havası içinde yazılmıştır.
D) Eksiltili cümleye yer verilmiştir.
E) Pekiştirmeden yararlanılmıştır.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
A) II.
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
21. (I) Hepimiz tarafından bilindiği üzere parfümün çıkış
ülkesi Fransa’dır. (II) Başlangıcı M.Ö.4000 tarihine
kadar uzanan bu uzun yolculuk, bitkilerin yakılarak
tütsü gibi kullanılmasıyla hayat bulmuş. (III) Parfüm
kelimesinin kökeni de tam buradan gelmekte olup
“dumandan çıkan” anlamına geliyor. (IV) O zamanlarda yaşadıkları çevreye hoş kokular yaymak amacıyla
bergamot, mersin, yasemin, kişniş gibi bitkilerin yakılıp
çeşitli yağlarla karıştırılması sonucu sıvı bir karışım
elde ediliyormuş. (V) Eski medeniyetler tarafından
daha çok dini amaçlı kullanılan kokular, sonraları
estetik gayelerle kullanılmaya başlanmış. (VI) Daha
sonra damıtılarak hazırlanan kokular, ticaret, savaşlar ve İpek yolu vasıtasıyla Avrupa’ya, oradan da kısa
zamanda tüm dünyanın üretim merkezi haline gelecek
olan Fransa’ ya ulaşıyor.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
20. Çocukluğumdan beri aklımı çeler: Adı niye Bebek?
Boğaziçi’nin adları merak uyandırıcı başka semtleri,
köyleri var. Sözgelimi Vaniköy… Ama ben hep Bebek’e
takılmışımdır. Bu ad, semte birdenbire alafranga bir
hava verir. Bir gün sırrını öğrendim. Alafrangalık konusunda düşündüğüm gibi değildi. Bizans zamanında
küçük bir balıkçı köyü olan semte, İstanbul’un fethi sıralarında bir bölükbaşı atanıyor: Bebek Çelebi. Fetihten sonra bölükbaşının koruduğu yerlere artık Bebek
denecek. Ne var ki öykü benim için pek değişmedi.
Bebek’i yine süslü püslü, uçarı bir Boğaziçi köyü olarak görmeye devam ettim.
A
B) III.
C) IV.
D) V.
E) VI.
22. Benim çocukluğumun ramazanları kara kışa rastlamıştı. Onun içindir ki kulağımda kalan ilk davul sesi
oldukça kof ve hayli neşesizdir. Zira deri, rutubetten
pörsümüş bulunurdu; ayrıca kapalı camlar ve kafesler ardından ses, içeriye boğuklaşarak girerdi. Fakat
annemin kış ramazanını yazınkilere tercih ettiğini iyice
hatırlıyorum. ----. Halbuki yazın, hararetten bunalmanızı, dudaklarınızın susuzluktan böcek kabuğu gibi
kaskatı kesilmesini bir tarafa bırakınız, bir türlü akşam
olmak bilmez ki…
Yukarıda boş bırakılan yere düşüncenin akışına
göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yazın öğleye kadar tuttuğum oruçları andıkça hala
tebessüm ederim
B) Sahura kalkamadığımız günlerde bana oruç tutturmazdı
C) İftar sofralarının kalabalık olması beni hep mutlu
ederdi
D) Bazı geceler beni uyandırmayı unutacak diye korkardım
E) Kışın günler kısadır; insan bir de bakar, top vakti
yaklaşıvermiş
Diğer sayfaya geçiniz.
5
A
A
A
A
23. Ben yemek pişirmeyi hiç bilmeden yetiştim ama annemi yemek pişirirken seyrederek ve anneme ufak tefek
yardım ederek daha sonra bunları kendim deneyerek
veya yemek kitaplarından aldığım tariflerle başladım
yemek yapmaya. Şimdi gayet güzel yemek yapabiliyorum, hatta kendime göre yemek tariflerini değiştirerek ve yeni bir şeyler katarak yeni yemek tarifleri
bile üretebiliyorum ama bu benim iyi bir “şef” olduğum
anlamına gelmiyor. Bu yüzden yazma eylemini de yemek yapmaya benzetiyorum. Yazabilmek dil çalışmalarında önemlidir ama doğuştan gelen bir yetenekten
çok üzerinde çalışmayı gerektiren bir etkinliktir. Yazabilmenin çaresi bol bol yazmaktan geçer. Yazmayı
öğrenmek bir süreçtir.
25. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kendini belirli ölçütlerle sınırlayan yazarların özgün ürünler veremeyeceği
C) Başkalarının kitaplarını okumanın yazmanın ilk
kuralı olduğu
D) Beğenilen yazarların eserlerini oluştururken ince
eleyip sık dokuduğu
E) Yazmanın aceleye getirilemeyip birikim sonucu
elde edileceği
24.
(I) 1950 sonrası romanımızın önemli özelliklerinden
biri de köy konusunu ele almasıdır.(II) Bu dönemde
yazılan birçok roman, köy ve köy insanının yaşamını
konu edinmektedir. (III) Köylünün romanlarda yöresel ağız farklılıklarıyla verilmesi dönem romanlarında
sıkça görülmektedir. (IV) Köyün gerçekçi açıdan ele
alındığı bu dönem romanlarında mülkiyet sorunu en
çok işlenen konu olarak karşımıza çıkmaktadır. (V) Bu
sorunu konu alan yazarlarımız arasında Yaşar Kemal
ve Kemal Tahir de vardır. (VI) Köy romanı kavramına
farklı yaklaşsalar da her iki yazarın iki yıl arayla yayımladıkları İnce Memed (1955) ve Rahmet Yolları Kesti
(1957) romanları, köye ve köylüye farklı yaklaşımlarıyla dikkatleri çekmektedir.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
B) Yazma yeteneğine sahip olmanın kalıcı eserler
verebilmede önemli olduğu
A
A
Camın keşfine ilişkin araştırmalar, bu nesnenin MÖ 3.
binyılın sonlarına doğru Erken Bronz Çağı’nda keşfedildiğini gösteriyor. Arkeologlar, bu keşfin bugünkü Irak ve
Suriye’nin bulunduğu Mezopotamya topraklarında ortaya
çıktığında birleşiyorlar. Newyork Alfred Üniversitesi Cam
Araştırma Merkezi’nden L.David, Antik Mezopotamya’da
çiviyazısı bir reçeteden söz ediyor: ‘’180 ölçek külsü incelikte kumla 5 ölçek kireci karıştırıp ısıt ve camı elde et.’’
Cam ürünlerinin som kütleler halinde, soğukken işlendiğini; taş ve kuyum ustalarının, yontucuların teknikleriyle şekillendirildiğini bulunan ilk örneklerden anlıyoruz. Bu yöntemi, eriyik durumdaki camın kalıba dökülmesi izlemiştir.
Böyle üretilmiş ilk cam kaplara Hurri-Mitanni bölgesinde
yapılan kazılarda rastlanmıştır. Camın işlevsel ve yaygın
bir ürüne dönüşmesi ise Helenistik Çağ’ın en önemli buluşu olan üfleme tekniğiyle olmuştur. Üfleme çubuğunun
ucuna alınan cam topağı ya bir kalıba ya da serbest olarak
havaya üflenmiş, böylelikle cam üretiminde büyük bir aşama kaydedilmiştir. Filistin’de Ölü Deniz’in batı kıyısında
yapılan kazılarda ortaya çıkarılan bir mezarda, MÖ 1. yy.
a ait üfleme bir cam şişe bulunmuştur. Bu şişenin, üfleme
tekniğiyle yapılan en eski cam ürün olduğu kabul ediliyor.
Bu parçada camla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
A) Üfleme tekniğinin icadıyla kullanım alanının genişlemesinden
B) Önceleri soğumuş halde yontularak şekillendirildiğinden
C) Kazılarda üç farklı yönteme de uygun örneğe rastlanıldığından
D) İlk örneklerine yabancı arkeologların ulaştığından
E) Nasıl elde edileceği ile ilgili bir formüle ulaşıldığından
26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Teknoloji ne kadar artsa da el emeğinin önemi azalmıyor.
B) El emeğinin geçerli olduğu sektörler hala yaşamını
sürdürüyor.
C) Bizim farkında bile olmadığımız pek çok eşya el
emeğiyle üretiliyor.
D) Sanayinin geliştiği ülkelerde teknolojiye daha fazla
yatırım yapılıyor.
E) El emeğiyle üretimin yapıldığı ülkelerde sanayileşme daha yavaş oluyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi
düşüncenin akışını bozmaktadır?
A) II.
B) III.
C) IV.
D) V.
E) VI.
Diğer sayfaya geçiniz.
6
A
A
A
A
A
A
29. Alman imparatoru Charles Quint, bilirsiniz, saat meraklısı idi. İşi gücü, etrafına topladığı on-on beş saati
aynı zamanda çaldırmaya, daima hepsinin aynı zamanı göstermelerini temin etmeye çalışmaktı. Kendisi, dünyanın en güç işinin bu olduğunu söylemişti.
İnsanlar da kendi başlarına birer saatten başka bir
şey değildirler. Kimisi ileri gider, kimisi geri kalır. Biri
neşelendiği zaman öteki kederler içindedir. Bazısında
çalışma gücü fazla, bazısında azdır.----.
27. Türkçenin söz varlığı içerisinde yansıma kelimeler
önemli bir yer tutar. Dış dünyadaki sesler ve görüntüler, insan dilinin elverdiği şekilde, yansımalar ile taklit
ve tasvir edilerek anlatıma canlılık katılır. Yansıma kelimeler, bir dile özgü olabildiği gibi, başka dillerde de
görülen ortak kelimeler olabilir. Aynı ya da benzer yansımaların başka dillerde de görülmesi, bu kelimelerin
“taklit” yoluyla oluştuğunu göstermektedir.
Bu parçadan yansıma kelimelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) Tasvir ve taklit yoluyla dile kazandırılır.
A) Bu yüzden insanları saatlere benzetmek yanlış olmaz
B) Anlatıma hareketlilik kazandırır.
C) Genellikle bir dile özgü olarak ortaya çıkar.
B) Bu özdeşlik her insana farklı bir renk katar
D) Benzer yansımalar birden fazla dilde görülebilir.
C) Bu sebeple insanların zaman zaman anlaşamamaları doğaldır
E) Türkçe kelimeler içinde mühim bir konumdadır.
D) İnsanların bir arada hareket etmeleri de bu yüzden
zordur
28.
Kendi yaşam öyküsünden hareketle Maupassant, savaş ve kolonizasyon süreci çerçevesinde Fransız burjuva toplumunda boy gösteren ahlaki çöküntü ve yasak
ilişki konusuna dikkat çekerken, Safa da Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk toplumunun entelektüel kesiminde yaygınlaşmaya başlayan ahlaki bozulma ve yasak
ilişkiyi gündeme getirmiştir. Her iki yazar da evrensel
nitelikte bir sorun olan yasak ilişki ve aldatma konusunu romanlarının ana teması olarak seçmişlerdir. Hem
Maupassant’ın kahramanı Duroy, hem de Safa’nın
kahramanı Behiç; haz düşkünü, iki yüzlü, kurnaz ve
ahlaksız kişilerdir. Yazarlar, yasak ilişki konusunu sadece birey boyutunda ele almayıp sosyal bir sorun olarak da irdelemişlerdir. Aynı konuyu işlemelerine karşın,
soruna ahlaksal açıdan yaklaşımlarında bazı farklılıklar
gözlemlenmektedir. Maupassant, bu ahlaksız yaşamdan kurtulmak için herhangi bir çözüm önerisinde bulunmazken, Safa, kurtuluşun adresi olarak Türk-İslam
geleneklerine bağlı yaşam sürdürmeyi göstermektedir.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
A) Öyküleyici anlatım
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
E) Dolayısıyla olayları farklı gözlerle değerlendirmeleri olasıdır
30. (I) Hayatı boyunca az sayıda roman yayımlamış bir
yazardır. (II) Bu sebepten onu tembel olarak niteleyenler bile olmuştur. (III) Halbuki onların tembellik dediği
şeyi o farklı bir şekilde yorumlamıştır. (IV) Bazen bir
cümle üzerinde bile haftalarca süren titiz bir çalışma…
(V) En sonunda her şeyin mükemmel olduğuna ve
kendisi, romanını eline alınca yüzüne gururla bezenmiş bir gülümseme yayılıncaya kadar…
Bir yazar ve romanının anlatıldığı bu parçadaki
numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, saptama yapılmıştır.
B) II. cümlede, önceki cümleyle ilgili yoruma yer verilmiştir.
C) III. cümlede, karşı çıkma söz konusudur.
D) IV. cümlede, yetersizlik dile getirilmiştir.
E) V. cümlede, önceki cümleyle ilgili açıklamaya yer
verilmiştir.
B) Betimleyici anlatım
C) Karşılaştırmadan yararlanma
D) Tartışmacı anlatım
E) Benzetmelerden yararlanma
Diğer sayfaya geçiniz.
7
A
A
A
A
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Türlerinin giderek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarına
B) Deniz kaplumbağalarının değişik türleriyle yaşamlarını devam ettirdiğine
C) Prototiplerinden farklı olarak gelişimlerini tamamladıklarına
D) Belirli periyodlarla üreme dışında suda yaşam sürdürdüklerine
E) Deniz kaplumbağalarının atalarının dev kara kaplumbağaları olduğuna
A
32. Bir film, yaratıcısı ve seyircisinin yaşantılarına bağımlıdır. Gerçi bütün diğer sanat dalları gibi düzyazı da
duygusal, düşünsel ve entelektüel okuyucu alışkanlıklarıyla oynama imkanına sahiptir ancak edebiyatın
gerçek ayrıcalığı, yazarın kitabın her sayfasında harcadığı mesai yoğunluğundan bağımsız olarak, okurun
kendi içinde belli tat alma normlarını şekillendiren
deneyimleri ve yapısına göre bu sayfaları okuması
keşfetmesidir. Okur her şeye karşın öznel olarak algılamadan vazgeçemediği için en doğalcı ayrıntılar bile
sanki yazarının denetiminden kurtulur. Buna karşın sinema, bir yazarın kendisini, sınırsız bir gerçekliğin ve
kelimenin tam anlamıyla öznel dünyasının yaratıcısı
olarak kabul edebileceği biricik sanat dalıdır. İnsanların içinde var olan kendini kanıtlama eğilimi, en kapsamlı ve en dolaysız ifadesini sinemada bulur. Film
duygusal bir gerçekliktir ve seyirci tarafından ikinci bir
gerçeklik olarak kabul görür. Bu yüzden sinemayı bir
göstergeler sistemi olarak ele alan yaygın görüşü, son
derece ahmakça ve temelde yanlış buluyorum.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
31. Deniz kaplumbağaları yaklaşık 95 milyon yıldan beri
dünyamızda yaşamaktadırlar. Ataları, yıllar önce, dinozorların yaşadığı devirde deniz ortamına geçmiş dev
kara kaplumbağalarıdır. İlk deniz kaplumbağaları bugünkülere pek benzemiyordu. Değişimleri milyonlarca
yıl sürmüş ve ayakları yüzgeç şekline dönüşmüş, ağır
ve kocaman gövdeleri yassılaşarak daha hafif ve su
yaşamına elverişli bir biçim almıştır. Dinozorlar ve dev
kara kaplumbağaları tamamen yok olmuşlardır. Bugün
ancak müzelerde fosillerini görebilmekteyiz fakat deniz
kaplumbağaları nasıl olduysa yaşamlarını sürdürebilmişlerdir. Bunların yedi değişik türü, dünyamızı çevreleyen sıcak ve ılıman okyanuslarda hâlâ yüzmektedirler. Dişilerin karaya çıkarak yuva yapıp yumurtladıkları
kısa devreler dışında, bütün hayatlarını suda geçirirler.
Deniz kaplumbağaları denizi balıklarla, balinalarla, diğer deniz yaratıklarıyla ve bizlerle paylaşırlar. Ülkemiz
sularında bu türlerden sadece iki tanesi yaşar: Sini
Kaplumbağası (Caretta Caretta) ve Yeşil Kaplumbağa
(Chelonia Mydas).
A
Bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?
A) Sinemanın doğada var olan, zaman ve mekan
içinde kendiliklerinden ortaya çıkan çevremizde
gözlemleyebildiğimiz ve içinde yaşadığımız malzemeleri kullanmasından
B) Yazarın dünyanın belli bir görüntüsünün hayalini
kurduktan sonra bu hayali sözcüklerin yardımıyla
kağıda dökmesinden
C) Sinema hiçbir zaman seyirci deneyimleriyle oynanamayacağı için yönetmenin de başkalarına kendi
deneyimlerini olabildiğince dürüst bir şekilde yansıtamamasından
D) Sinema ve edebiyat gibi sanat dallarının, bütün
dünyada ancak bir avuç insan tarafından üstesinden gelinebilen bir sanat olarak kalmaya mahkum
oluşundan
E) Sinemanın da her okurun algılamasında gerçekleşecek estetik uyarlamayı şart koşan edebiyat gibi
kabul görüyor oluşundan
Diğer sayfaya geçiniz.
8
A
A
A
A
33. Bilmem bilir misiniz, kültürün güzel bir tanımı vardır:
Kültür, insanın okuduklarını unuttuktan sonra aklında kalan şeydir, derler. Hani hepimiz okullarda bize
birtakım işimize yaramayacak bilgiler öğrettikleri için
kızarız ya! Gerçekten okul sıralarında okuduğumuz,
sınav vermeye mecbur olduğumuz, ‘’Bunlara ne lüzum var?’’ diyerek sinirlendiğimiz dersler, kültürün bu
tarifine göre, öğrendikten sonra unutmamız gereken
şeylerdir. Ama ----.
35.
Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) kimi öğretmenlerimize karşı duyduğumuz sevgi o
derslere karşı ilgimizin artmasını sağlayabilir
Tanzimat romanı, Batı’dan ithal edilen bir türün ilk örneklerini vermesi ve kendisinden sonra gelen romanları etkilemesiyle roman tarihimizde müstesna bir yere sahiptir.
On dokuzuncu yüzyıldaki Osmanlı toplumunun ideallerini, endişelerini, zorunluluklarını; yani kültürel, siyasal ve
sosyal yapısını Tanzimat romanı mesele edinir. Kendini
sorumlu aydın statüsünde gören Tanzimat yazarı, roman
vasıtasıyla okurlara mesaj vermek, onları eğitmek ister.
Ahmet Mithat Efendi, Şemsettin Sami, Fatma Aliye, Namık Kemal, Nabizade Nazım, Mizancı Murat ve Recaizade Mahmut Ekrem gibi Tanzimat yazarları toplumda
gördüğü batılılaşma, eğitimsizlik, babasızlık, cariyelik,
kölelik gibi problemlere reçete sunmak isterler.
A) Tanzimat yazarları halkı bilinçlendirme konusunda
kendilerini sorumlu hissetmişlerdir.
C) kültürlü olmak istiyorsak bunun için zorluklara katlanmalı sonucunda zengin bir birikime sahip olabileceğimizi unutmamalıyız
B) Tanzimat yazarları toplumu eğitmek amacıyla eserlerinde anlaşılır bir dil kullanmışlardır.
D) bütün o bilgileri hazmedip tamamen unuttuğumuzu zannettiğimiz zaman bizde kalan şey kültürümüzü oluşturacaktır
C) Tanzimat yazarları romanı toplumu eğitmede bir
araç olarak görmüşlerdir.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
34. Romancı da şair de iç içe giren geçmişin özlemi ile
geleceğin umudunu kişi olarak, toplum olarak bütün
yoğunluğu ile yaşamakta, yazdığını bu iç yaşayışın etkisi altında yazmaktadır. Yaşadığı biricik güzel bir ‘’an’’ı
ebedileştirmek, yaşanıp duran birbirine benzer günlerin
renksizliğinden kurtulmak, geçmesiyle güzelleşen günleri daha da güzelleştirmek, özlemini taşıdığı bir dünya
canlandırmak, onu bütün insanlarla paylaşmak, içindeki
ağırlıkları atmak için yazar. Romancı veya şair ne için
yazarsa, okuyan da onun için okur. Bu bakımdan okuyucu, yazmaktan alıkonulmuş, elinden yazma imkanları
alınmış bir romancıdan bir şairden farksızdır. Roman
okuyarak, şiir okuyarak varlığımızın darlığından kurtuluruz; yaşayamadığımız hayatları yaşayarak genişler, yaşadığımız renksiz günlerin bile dönmemek üzere gittiği
için değerlendiği duygusuyla zenginleşiriz.
A
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
B) öğrenirken sıkıcı bulduğumuz o derslerden aldığımız yüksek notlar tüm sıkıntılarımızı bize unutturur
E) gençlerin kültür seviyelerinin düşük olması bireysel çalışmalarının yetersizliğinden kaynaklanmaktadır
A
D) Tanzimat romanı kendisinden sonra yazılan romanlara etki etmiştir.
E) Tanzimat romanı dönemin siyasal ve sosyal yapısını ele almıştır.
36. ABD’deki bir üniversitede yapılan bir araştırmada, çok
düşünen insanların daha fazla kaloriye ihtiyaç duydukları için diğer insanlara oranla daha fazla yiyecek
tüketerek şişmanladığı tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada deneklere üç farklı çalışma yaptırıldı. Bunlardan
ilki televizyon izlemek, ikincisi kitap okumak, üçüncüsü
de akademik bir metnin özetlenmesiydi. Her çalışmanın ardından istedikleri kadar yemek yiyebilecekleri bir
alana götürülen denekler, daha yoğun düşünme gerektiren metin özetleme işini yaptıktan sonra normalden
daha fazla yemek yedi ve diğer çalışmalardan sonra
aldıkları kaloriden ortalama 321 kalori daha fazla aldı.
I. Kitap okuyan bir insan televizyon izleyen bir insana göre daha fazla kalori alır.
Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
II. Düşünce gücünü yoğun kullanarak çalışan insanlar, diğer insanlara göre daha çok kalori alır.
A) Okurun okuma nedeniyle romancı ve şairin yazma
nedeni aynıdır.
III. Şişmanlamamak için düşünme gerektiren aktivitelerden uzak durmak gerekmektedir.
B) Roman ve şiir okuyarak hayatın sıkıcılığını üzerimizden atarız.
C) Okuyucunun yazarla aynı bakış açısına sahip olması doğaldır.
D) Paylaşma duygusu yazarı yazmaya iten önemli bir
etkendir.
Bu parçadan yola çıkarak yukarıdaki sonuçlardan
hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
E) Romancı ve şair günlerin getirdiği tekdüzeliği kırmak için yazar.
Diğer sayfaya geçiniz.
9
A
37.
A
A
A
Ahmet Hamdi Tanpınar için metafor kullanımı, yani hep
bir şeyi başka bir şey gibi görme tutumu bir eğilim ya da
tercih değil, neredeyse Tanpınar’ın olma biçiminin ve
düşüncesinin şekillenişinin zorunlu bir sonucudur. Onun
kültürel ikilikler arasındaki gerilimler üzerine kurulu dünyası, dilde metaforun bünyesinde iki başka anlamın bir
araya gelerek üçüncü bir anlamın oluşmasını sağladığı
gibi bir üçüncü imkân arayışına eşlik eder. Bir de kuşkusuz, bu dilsel strateji Tanpınar’ın maziperestliğinin
ve geçmişin firariliğinden duyduğu kederin, şimdide her
şeyin ardından çekilmiş olan sihrin bir tür dolayımı gibi,
yani asla doğrudan olmayan, doğrudanlığı askıya alan
bir jestle şeyler dünyasına iade edilerek telafi edilmesidir
ve metafor bu askıya alışın teknik hamlesidir.
A
A
39.ve 40. soruları aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız.
Değerli okurlar, her şeyden önce bir konunun altını
çizmek istiyorum. Türkçe kolay bir dil değildir. Yüzyıllar süren bir edebiyat geleneği olan, çeşitli dillerle
etkileşime girmiş, kendini yenilemekte olan bir dildir.
Hele toplumun karşısına geçip konuşan kişi için daha
da zordur. Bir öğretmen, bir siyasetçi, bir doktor kendi
bilgi dağarcığındaki kelimeleri kullanır. Bu yüzden işleri bir ölçüde kolaydır. Ama bir tiyatro sanatçısı ya da
bir spiker için öyle midir? Bir zamanlar televizyonda
eski yazarları tanıtan bir dizi vardı. Bir aktör çıkıyor,
Tevfik Fikret oluyordu. İyi hazırlanmıştı. Kıyafetleri,
çalışma odası her şey düzenlenmişti. Ancak iş sanatçının eserlerine gelince birden her şey tersine döndü.
Aktör, eserlerin adını telaffuz edemiyordu. Hiçbir uzun
ünlüyü kullanmıyordu. Bu sorun bugün de çözülemedi.
Birçok kişi, dört dörtlük kültür adamlarının bazıları bile
bozuk Türkçeyle konuşuyor.
Bu parçaya göre söz konusu yazarın metaforlara
başvurmasının sebebi nedir?
A) Duygu ve düşüncelerini ifade ederken tek yolun
bu olması
B) Başarıya ulaşmada bunu çıkış noktası olarak görmesi
D) Toplumsal farklılıkları ancak bu şekilde anlatacağını düşünmesi
E) Geçmişle gelecek arasındaki bağlantıyı kurma çabası
38. Oltalama saldırılar, banka hesabınızın veya e-posta kutunuzun şifresi gibi önemli bilgileri ele geçirmek üzere
kurgulanmış bir saldırı çeşididir. Güvenli bir kaynaktan
geliyormuş gibi süslenmiş bir mesaj, size hesap bilgilerinizin detaylarını güncellemeniz gerektiğini ifade eder ve
“Eğer bunu yapmazsanız hesabınız kullanılamaz hâle
gelecektir.” gibi ifadelerle sizi bir an önce işlem yapmaya zorlar. İlgili bağlantıya tıkladığınızda gerçeğine uygun
şekilde tasarlanmış bir web sitesi üzerindeki “form”a,
şifreniz de dâhil olmak üzere tüm bilgilerinizi girmeniz
istenir. Girerseniz hesabınızın arkasından el sallayabilirsiniz. Oysa biraz dikkat sayesinde bu tür saldırılardan korunmanız mümkün. Örneğin size gelen mesajdaki yazım
yanlışları ve özensiz dil kullanımı bunun en büyük belirtisidir. Girdiğiniz sitedeki “form”un sizden şifrenizi açık seçik yazmanızı talep etmesi de şüphelenmenizi gerektirir.
Sizi bir an evvel işlem yapmaya zorlayan açıklamalar da
yine oltalamanın en ciddi belirtilerindendir.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
C) Hayatın zorluklarına karşı koyarken başka bir seçeneğinin olmaması
39. Bu parçadaki sözleri söyleyen kişiyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Türkçenin zorluğunu iyi bildiği
B) Konuşma sanatının önemine vardığı
C) Dili iyi kullanamayan insanları küçümsediği
D) İnsanların dili önemsemediğini düşündüğü
E) Türkçenin tarihiyle ilgili bilgi sahibi olduğu
40. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Açıklama, benzetme
A) Oltalama saldırılarını yapan kişilerin kullandıkları
yöntemlere
B) Tartışma, örnekleme
C) Açıklama, tanımlama
B) İnternet kullanıcılarının oltalama saldırıları nasıl
fark edebileceklerine
D) Öyküleme, karşılaştırma
C) Oltalama saldırıların hedefinde neler olduğuna
E) Betimleme, benzetme
D) Oltalama saldırılarıyla internet ortamında karşılaşma olasılığına
E) Oltalama saldırılarını planlayanların internet kullanıcılarından neleri istediğine
Türkçe Testi Bitti. Sosyal Bilimler Testine Geçiniz.
10
A
A
A
A
A
A
SOSYAL BİLİMLER
1.
2.
1.
Bu testte sırasıyla, Tarih (1 - 15), Coğrafya (16 - 27), Felsefe (28 - 35), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (36 - 40), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için
Felsefe (41 - 45) alanlarına ait toplam 45 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
Nil Nehri’nin taşma zamanını bulmak istemeleri Mısırlıların takvimi icat etmelerini sağlamıştır. Mısır’da
firavunlar için piramitler, halk için labirent adı verilen
mezarlar yapılmıştır. Ölülerini mumyalayan Mısırlılar,
mezarlarına her türlü araç, gereç ve yiyecekler koymaktaydılar.
Yukarıda Eski Mısır uygarlığı ile ilgili bilgiler verilmektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki
yargılardan hangisine ulaşamayız?
A) Doğa olayları bilimsel çalışmaları etkilemiştir.
C) Mısır toplumunda sınıf farkı bulunmamaktadır.
D) Tıp ve eczacılık gelişmiştir.
E) Astronomide gelişmişlerdir.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
B) Ölümden sonra yaşama inanmışlardır.
Bir gün Uygur hakanı, oğlunu Çin prensesi ile evlendirdi. Bu prenses, sarayını Hatun Dağı’nda kurdurdu.
O çevrede Kutlu Dağ denilen büyük bir kaya vardı.
Çin elçileri geldiler, kendi aralarında dediler ki: “Hatun Dağı’nın saadeti bu kayaya bağlıdır. Bu hükümeti
zayıflatmak için onu yok etmeli.” Fakat kaya çok büyüktü. Onun için Çinliler kayanın etrafına odun yığıp
ateş yaktılar. Taşı iyice kızdırdıktan sonra üzerine
keskin sirke dökerek parçaladılar. Parçaları birer birer
Çin’e götürdüler. Bu büyük olay oldu. Ülkedeki bütün
kuşlar, hayvanlar kayanın gidişine ağladılar. Yedi gün
sonra da Tigin öldü. Memleket felaketten kurtulamadı.
Irmaklar kurudu. Toprak çatladı, yiyecek vermez oldu.
Nihayet yeni bir hakan seçildi. Onun zamanında memleketteki evcil, vahşi bütün hayvanların, bütün çocukların hatta bütün cansızların “Göç…! Göç…!” diye, derin üzüntüyle bağırdıkları duyuldu. Uygurlar bu manevi
işarete uyarak toplandılar. Yurtlarını bırakıp göçmeye
başladılar.
Yukarıda göç destanından bir bölüm verilmiştir.
Bu parçaya göre Türklerin göç etme nedenleri arasında;
I. Çin’in entrikacı politikalar izlemesi
II. Üretimin durması
2.
Hz. Ömer döneminde ülke sınırlarının genişlemesi,
ülke yönetiminde zorluklar yaşanmasına neden oldu.
Bu durum, idari, askeri, sosyal, siyasi ve adli olmak
üzere yeni kurumların ve yeni uygulamaların oluşmasını zorunlu kıldı.
III. Uzun süren savaşların yaşanması
Hangisi ya da hangileri yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Aşağıdaki uygulamalardan hangisi, adli teşkilatın
oluşturulması yönünde atılan bir adımdır?
A) Beyt’ülMal’in oluşturulması
B) İllere kadılar gönderilmesi.
C) İllere valiler atanması.
D) İkta sisteminin oluşturulması.
E) Ordugahlar kurulması
Diğer sayfaya geçiniz.
11
A
4.
A
A
A
A
6.
‘Feodalite toprak egemenliğine dayanan federal bir
yönetim sistemiydi.’
Bunun üzerine Anadolu’ya gelen Danişmend Bey,
Saltuk Bey gibi Büyük Selçuklu Devletinin komutanları Anadolu’da fetihler yaptılar. Bu komutanlar, fethettikleri topraklarda beylikler kurdular. Beylikler, Büyük
Selçuklu Devletine bağlı olarak kuruldular. Anadolu’da
kurulan bu ilk Türk Beylikleri Anadolu’nun Türkleşmesini de sağladılar.
Yukarıda, Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.
XV. Yüzyıldan itibaren Avrupa’da feodal yapı değişmeye başladı. Güçlerini artırmak için Haçlı seferlerine
katılan birçok senyör ya öldü ya da topraklarını kaybetti. Ayrıca İstanbul’un fethinde kullanılan toplar sayesinde surların yıkılabileceği anlaşıldı. Bütün bunlar;
feodalitenin çözülmesinde rol oynadı. Fransa Kralı XI.
Louis Senyörlerin yüzyıl savaşları sonucunda zayıflamalarından yararlanarak feodal sisteme son verdi.
İngiltere’de ise Çiftegül savaşı sonucunda feodal sistem zayıfladı.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisi
çıkartılamaz?
Yukarıda verilen bilgilere bakarak, aşağıda verilen
hangi yargıya ulaşamayız?
A) Beylikler, Anadolu’nun Türkleşme
önemli rol oynamışlardır.
A) Haçlı seferleri, feodalitenin zayıflamasında etkilidir.
Malazgirt savaşından sonra Büyük Selçuklu Devletinin
hükümdarı olan Alp Arslan komutanlarına: ‘Toprak,
fethedenindir!’ dedi.
sürecinde
B) Senyörler, kralları desteklemişlerdir.
B) Malazgirt Savaşı Anadolu’nun kapılarını Türklere
açmıştır.
D) Fethedilen topraklar, toprağı fetheden kişiye dirlik
olarak verilmiştir.
E) Beylikler, Büyük Selçuklu Devletinin parçalanması
sonucu ortaya çıkmışlardır.
Osmanlı Devleti içinde yaşayan Rumlar, çıkardıkları
isyanlar sonucunda, 1829 yılında imzalanan Edirne
antlaşması ile bağımsız oldular.
Aşağıda verilen nedenlerden hangisi, Yunan isyanının nedenlerinden birisi değildir?
A) Etnikieterya Cemiyetinin çalışmaları
B) Avrupalıların desteği
C) Megali idea düşüncesi
D) Taşnak ve Hınçak Cemiyetinin faaliyetleri
E) Fener Rum Patrikhanesinin isyanı teşviki
C) İstanbul’un fethi, feodalitenin zayıflamasında
etkilidir.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
C) Beyliklerin kurucuları, Büyük Selçuklu ordusunda
görev alan komutanlardır.
5.
A
D) Fransa Kralı, feodal sisteme karşıdır.
E) İngiltere’de, Çiftegül savaşı sonucunda feodalite zayıfladı.
7.
I. Dünya savaşının nedenlerini, özel nedenler ve genel
nedenler olarak iki şekilde inceleyebiliriz. Özel neden
daha dar kapsamlıdır. Genel neden ise daha geniş
kapsamlıdır.
Aşağıda verilen nedenlerden hangisi, kapsam bakımından değerlendirildiğinde, I. Dünya savaşının
genel nedenlerinden birisi değildir?
A) Panislavizm
B) Milliyetçilik akımı
C) Sömürgecilik
D) Hammadde ve Pazar arayışı
E) Silahlanma
Diğer sayfaya geçiniz.
12
A
8.
A
A
A
10.
Aşağıda Osmanlı Devletine bağlı olan eyaletlerden
bazıları ve yönetim özellikleri verilmiştir.
A
A
Aşağıda Milli mücadele sürerken meydana gelen dış
politikayla ilgili gelişmeler sıralanmıştır;
Mısır: Salyaneli (Yıllıklı) Eyalet
I. Londra Konferansının Toplanması
Sivas: Salyanesiz (Yıllıksız) Eyalet
II. Afgan Dostluk Antlaşmasının imzalanması
Hicaz: Özel yönetimi olan eyalet
III. Moskova dostluk antlaşmasının imzalanması
Bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
IV. TBMM’nin Açılması
A) Mısır Eyaletinde, Tımar sistemi uygulanmamaktadır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri, I. İnönü
savaşından sonra meydana gelen gelişmelerden
birisi değildir?
B) Sivas Eyaletinde, Tımar sistemi uygulanmaktadır.
A) Yalnız I
C) Sivas Eyaletinde miri arazi; has, zeamet ve tımar
olaraküçe ayrılmıştır.
B) Yalnız II
D) Yalnız IV
C) Yalnız III
E) I ve II
D) Mısır eyaleti, vergiden muaf tutulmuştur.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
E) Hicaz Eyaleti, iç işlerinde merkezden bağımsız,
dış işlerinde merkeze bağlıdır.
9.
Yunanlıların İzmir’i işgali, ülke içinde ve ülke dışında
birçok etkiye sebep oldu.
Aşağıda verilenlerden hangisi İzmir’in işgalinin etkilerinden değildir?
A) İşgallerin geçici olmadığı aksine kalıcı olduğu anlaşıldı.
B) İstanbul hükümeti sessiz kalınca halk harekete
geçti
C) Anadolu’nun değişik yerlerinde İzmir’in işgalini
protesto için mitingler yapıldı.
D) Amiral Bristol raporu, Yunan işgalinin haksız olduğunu dünyaya duyurdu.
E) İzmir’in işgali Türk Milletinin direncini kırdı.
11.
Mustafa Kemal, Mebusan Meclisinin toplanmasından önce, Milli Mücadeleyi destekleyen komutanlarla
Sivas’ta bir toplantı düzenledi. Yapılan görüşmeler sonucunda Ankara’nın milli mücadelenin merkezi olması
kararlaştırıldı. 18 Aralık 1919’da Sivas’tan ayrılan M.
Kemal ve Temsil heyeti üyeleri Ankara’ya geldiler.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, M. Kemal
ve Temsil heyeti üyelerinin Ankara’yı Milli
Mücadele’nin merkezi kabul etme gerekçelerinden
değildir?
A) İstanbul’a demiryolu bağlantısının bulunması
B) Stratejik konumunun önemli olması
C) Coğrafi konumunun elverişli olması
D) Ankara halkının milli mücadele’yi desteklemesi
E) İstanbul hükümetinin bu yönde talebi.
Diğer sayfaya geçiniz.
13
A
12.
A
A
A
14.
Atatürk nutukta 1919-1927 yılları arasındaki olayları
bütün açıklığı ile ortaya koymuştur. 1919 senesinin
19’uncu günü Samsun’a çıktım’ sözleriyle başlayan
bu tarihi metin üç döneme ayrılır;
A
Aşağıda Atatürk dönemine ait bazı inkılaplar verilmiştir;
I. Kabotaj kanunu
II. Aşar vergisinin kaldırılması
I. 1919-1920
III. Halifeliğin kaldırılması
II. 1920-1923
Yukarıda verilen yeniliklerden her biri, bir Atatürk ilkesi
kapsamında değerlendirilebilir.
Böyle bir değerlendirilmede aşağıdakilerden hangisi doğru eşleştirilmiştir?
III. 1923-1927
Yukarıda tarihsel olarak verilen dönemler, hangi
seçenekte doğru adlandırılmıştır?
A)
I
I. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi
II. Kongreler Dönemi
III. TBMM Dönemi
C) I. Kongreler dönemi
II. TBMM Dönemi
III. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi
D) I. TBMM Dönemi
II. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi
III. Kongreler Dönemi
E) I. Kongreler Dönemi
II. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi
III. TBMM Dönemi
“3 Mart 1924’te Şeriye ve Evkaf vekaleti kaldırılmıştır.”
Bu kurumun yerine aşağıda verilen kurumlardan
hangileri oluşmuştur?
A) Milli Eğitim Bakanlığı- Vakıflar genel müdürlüğü
B) Diyanet işleri başkanlığı - Vakıflar genel müdürlüğü
C) Dış işleri bakanlığı - Vakıflar genel müdürlüğü
D) Diyanet işleri başkanlığı - Dış işleri bakanlığı
E) Diyanet işleri başkanlığı – Esnaf ve Sanatkarlar
Odası
II
III
A) Milliyetçilik
Halkçılık
Laiklik
B) Milliyetçilik
Cumhuriyetçilik
Halkçılık
C) Devletçilik
Milliyetçilik
Cumhuriyetçilik
D) Devletçilik
Cumhuriyetçilik
Laiklik
E) Halkçılık
Milliyetçilik
Laiklik
Milli Eğitim
Müdürlüğü
İzmirİzmir
İl Milliİl Eğitim
Müdürlüğü
B) I. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi
II. TBMM Dönemi
III. Kongreler dönemi
13.
A
15.
Türkiye Cumhuriyeti, ilk yıllarında birçok dış politika
sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Her sorun kendi
özelliği içerisinde değerlendirilerek çözüme kavuşturulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu sorunlardan bir
tanesine yaklaşımı şöyle oldu:
- Sorunu, İç mesele olarak değerlendirmiştir,
- Türkiye Cumhuriyeti, özellikle Fransa’nın istemesine rağmen bu sorunu diğer devletlerle görüşmeyi reddetmiştir,
- Türkiye Cumhuriyeti, sorunla ilgili olarak çıkarttığı
kanun ve yönetmeliklere uyulması zorunluluğunu
belirtilmiştir,
Yukarıda Cumhuriyet’in ilk yıllarında karşılaşılan
hangi sorundan bahsedilmektedir?
A) Dış borçlar
B) Boğazlar
C) Yabancı okullar
D) Musul
E) Nüfus mübadelesi
Diğer sayfaya geçiniz.
14
A
A
A
A
16.
18.
Merkezler
1:4.000.000
Küçük Ölçek
Ölçek ve harita arasında çoğu durumda ters bir orantı vardır. Bu ilişkiden yola çıkarak coğrafya dersinde
harita konusunda büyük ve küçük ölçekli haritalara ait
özellikler karşılaştırılmış ve öğretmen bilerek bir özelliği hatalı olarak akıllı tahtaya aktarmıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre öğretmenin yaptığı hata
hangi seçenekte verilmiştir?
Büyük Ölçek
A) Küçük ← Paydadaki sayı → Büyük
B) Geniş
C) Az D) Fazla ← Ayrıntı
E) Az
17.
Sıcaklığın dağılışını etkileyen pek çok faktör vardır.
Türkiye’de sıcaklığın dağılışına bağlı farklı olaylar yaşanmakta, ayrıca farklı etkinlikler de yapılmaktadır.
Aşağıdaki olay ya da etkinliklerin yaşanmasında
sıcaklık dağılımının etkisi en azdır?
C) Fethiye-Ölüdeniz yakınlarındaki Babadağ’ın Türkiye ve Dünya’nın önemli yamaç paraşütü merkezlerinden biri olması
30 Kuzey
15 Doğu
10 Güney
30 Batı
III.
40 Kuzey
10 Batı
IV.
70 Güney
80 Batı
V.
40 Kuzey
45 Doğu

Türkiye’nin koordinatlarının da içinde bulunduğu
ve yerel saatin en ileri olduğu merkez

Gece-Gündüz süre farkının daha az ve başlangıç
meridyenine göre yerel saatinin 2 saat geride olduğu merkez

Ekvatora uzaklığı 3330 km yerel saati başlangıç
meridyeninden 1 saat ileride olan merkez
Hangi merkezin özelliklerinin
edilmemiştir?
A) I
19.
Toprak türleri,oluşumları ve dağılışları açısından düşünüldüğünde Türkiye’deki toprak varlığı ile ilgili bir
takım bilgiler verilmiştir.
B) II
C) III
tamamından söz
D) IV
E) V
I. İç bölgelerimizde sıcaklık farklılıkları çok olduğundan toprak oluşumu fiziksel ayrışma yolu ile olur
II. Kimyasal çözülme ve organik ayrışma kıyı bölgelerimizde daha az görülür.
A) Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında deniz turizminin
Karadeniz’e göre daha yaygın ve uzun süreli olması
B) Toros Dağları’nın güneye bakan yamaçlarında
aynı tür bitkilerin daha erken olgunlaşması ve
daha erken hasat edilmesi
I.
II.
21 Aralık yaz başlangıcı ve güneşin en geç doğduğu merkez
→ Az
← Küçültme oranı → Fazla
Boylam (°)

← Gösterilen alan → Dar
← Bozulma oranı → Fazla
Enlem(°)
Bu tabloya göre;
Küçük Ölçek
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
A
Aşağıda bazı merkezlerin matematik konumları enlem
ve boylam değerleri olarak belirtilmiştir.
1:1.000.000
Büyük Ölçek
A
III. Aşırı yıkanmadan ötürü Doğu Karadeniz’de inorganik maddeler ve humus açısından fakir topraklara rastlanmaz.
Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A)Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
C) Yalnız II
D) II ve III
D) Aydın’da zeytin ağaçlarının yayılım alanının üst
sınırının Bursa-Gemlik’teki zeytin ağaçlarından
daha fazla olması
E) Adana-Kozan yaylasının yaz aylarında turizm açısından değerlendirilmesi
Diğer sayfaya geçiniz.
15
A
A
A
A
20.
Kutup noktalarından geçtiği düşünülen çizgiye yerin
ekseni denir. Yerin ekseni yörünge çizgisi üzerinde dik olmayıp 23°27ı sağa doğru eğiktir. Bu durum
Dünya’nın yıllık hareketi sırasında pek çok durumun
oluşmasına neden olmaktadır.
A
22.
Akarsuyun herhangi bir yerindeki enine kesitinden
1sn’de geçen su miktarına debi (akım)denir.Akarsu
debisinin az ya da çok olmasına etki eden bir çok faktör vardır.
Aşağıdaki etkenlerden hangisinin gösterdiği özellikle akarsuyun debisi artar?
A)
Akarsu yatağının geniş- lemesi
B)
Akarsu havzasının ge-
nişlemesi
C)
Bitki örtüsünün artması
D)
Akarsu yatağında eğimin azalması
E)
Taşıdığı yük miktarının artması
Aşağıdaki durumlardan hangisi Eksen eğikliği olmasa da ekvator çizgisi üzerinde değişmeyerek
gerçekleşecek bir durumdur?
A
A) Güneş’in ufuk düzlemi üzerinde yıl içinde ulaştığı
tepe noktasının maksimum yüksekliği
C) Cisimlerin ya da nesnelerin yıl içinde tam öğle
vakti gölgelerinin sıfırlanma sayısı.
D) Güneş ışınlarının yıl içinde tam dik açıyla geldiği
gün sayısı
E) Yerin ekseni ile arasında oluşan açı farkı
21.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
B) Yörünge düzlemiyle arasında oluşan açı farkı
23.
K
1035 mb
1020 mb
1005 mb
BM’nin hazırladığı grafiğe ve haritaya göre, 21. yüzyılda en fazla nüfus artışı olacak 10 ülkeden 8’i Afrika’da
yer alıyor. Afrika ülkeleri dışında kalan iki ülke ise Hindistan ve ABD’dir.
ABD’deki nüfus artışı hangi yönüyle diğerlerinden
kesinlikle farklı bir nedene bağlanabilir?
A) Kadın başına düşen doğum sayısı
B) Nüfus artışının gerçekleşme şekli
C) Yıllık nüfus artış oranları
D) Nüfusunu katlama süresi
E) Nüfusun cinsiyet yapısı
Hava basıncının aynı olduğu yerleri birleştiren eğrilere
izobar (eş basınç) eğrisi adı verilir. Basınç haritalarında bu değerler deniz yüzeyine indirgenmiş olarak gösterilir. Bunlar kullanılarak yapılan haritalara Eş basınç
haritası (İzobar haritası) adı verilir.
Yukarıdaki eşbasınç (izobar) haritasından elde
edilebilecek en doğru bilgi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Basınç merkezlerinin ait oldukları yarım küre
B) Oluşacak rüzgarın sıcaklık üzerindeki etkisi
C) Basınçların kökenlerine göre oluşum şekli
D) Oluşacak rüzgarın esiş yönü
E) Oluşacak rüzgarın sapma yönü
Diğer sayfaya geçiniz.
16
A
A
24.
Dünyada ve ülkemizde yaşanan bazı doğal afetler büyük can ve mal kaybına neden olabilmektedir. Doğal
afetlerin oluşumunda jeolojik, jeomorfolojik, meteorolojik özelliklerin yanında insanların da oluşumunda ve
sonuçlarında büyük etkisi olmaktadır.
Televizyon kanallarında doğal afetle ilgili şu ana
kadar sunulan pek çok haberi izlemişizdir. Aşağıdaki haberlerin hangisinde, afetin oluşumunda ya
da etkilerinde insanın bir rolü yoktur?
A
A) 7 Mart 2011 tarihinde Kaliforniya’nın Montere County bölgesinde otoyolda göçük yaşandı. Şans
eseri bu olaydan kimse yara almadan kurtuldu.
D) 20 Ağustos 2014 tarihinde Japonya’da Hiroşima’nın batı banliyölerinde meydana gelen sel
felaketlerinde onlarca insan hayatını kaybetti ve
yüzlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Evlerin dik yamaçlara veya yakınlarına yapılması
adeta afete davetiye çıkarttı.
E) 2 Eylül 2013 tarihinde Giresun ilinde meydana
gelen sel felaketinde bir vatandaşımız sele kapılarak hayatını kaybetti. Dere kenarlarında kurulmuş
olan çok sayıda ev ise oturulamaz hale geldi.
A
Ülkelerdeki nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı bazı
konular hakkında bilgi verir.
Yukarıdaki grafikte Türkiye nüfusunun yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde hangi kanıya
varmamız mümkün olabilir?
B) 2010’nun mart ayında İzlanda’da Eyyafyallayöküll
Yanardağı faaliyete geçti. Gökyüzünün kül ve dumanlarla kaplanması sonucunda Avrupa’da pek
çok ülke uçak seferlerini iptal etti.
C) 17 Ağustos 1999 Marmara (Gölcük) depreminde çok sayıda can kaybı yaşandı. Yaşanan can
kaybının çok olmasını yetkililer standartlara uygun
olmayan bina sayısının fazla olmasına bağladı.
A
25.
A) Cinsiyet yapısı
B) Göçlerin yönü
C) Konut yetersizliği
D) Kır ve kent nüfusu
E) Eğitim alanındaki ihtiyaç
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
A
26.
KARADENİZ
Kerç Boğazı,Karadeniz ile Azak Denizi arasındaki su
yolu bağlantısını sağlayan önemli bir deniz geçididir.
Ukrayna ve Rusya Federasyonu bu su yolunu kullanarak önemli ihracat ürünlerini dünya pazarlarına ulaştırmaktadır.
Boğazın ve ülkelerin konumları dikkate alındığında
ve bu ülkelerdeki üretim koşulları da göz önünde
tutulduğunda hangi ürünü taşıyan bir yük gemisi
ihracat amaçlı bu deniz geçidini kullanmaz?
A) Maden
D)Buğday
B) Yün
C) Yaş meyve sebze
E) Mum ve sabun
Diğer sayfaya geçiniz.
17
A
A
A
A
27. Yaşam ve çevre birbirlerine bağlı iki önemli unsurdur.
İnsan yaşamı ve doğal yaşam çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. İnsanın çevreyle oluşturduğu ilişki en
büyük dengelerden biridir. Bu sistemler arasındaki ilişkiler çoğunlukla kişiler tarafından fark edilmeyecek kadar uzun ilişki halkalarıyla birbirine bağlı ve uzun süreli
olabilmektedir.
29.
A
A
“Güzelliğin on para etmez şu bendeki aşk olmasa” diyen Aşık Veysel ile “ var olmak algılanmış olmaktır.”
diyen Berkeley’in görüşlerinin ortak yönü aşağıdakilerden hangisinde vurgulanmıştır?
A) Güzelliğin olmadığını,
B) Asıl olanın özne olduğu ,
C) Varlığın yok olduğu,
İnsanın yapmış olduğu hangi etkinlik, çevreyle
oluşturduğu ve daha uzun süreden beri devam ettirdiği ilişkiye bir örnektir?
D) Ortak estetik yargıların olduğu,
E) Asıl varlığın nesne olduğu,
A) Petrol araması için yürütülen çalışmaların uydular
aracılığıyla uzaydan yapılması
B) Tarımda sulama ihtiyacının karşılanabilmesi için
barajların yapılması
C) Havayı kirletmeyen doğal gaz,rüzgar,güneş enerjisi ve nükleer enerji kaynaklarının desteklenmesi
30.
I. Bilim bize gerçek ve olgusal dünya - evren hakkında bilgi verir.
D) Kıyı bölgelerinin doldurulmasıyla toprak kazanılması
II. Bütün bilimlerin dili matematikle ifade edilmelidir.
E) Zararlı atıkların mikrobiyal yolla parçalanması
Aşağıda numaralı olarak verilmiş yargıların doğru olana (D) yanlış olanın sonuna (Y) koyunuz.
1) Gündelik bilgiler günlük deneyimlerin neticesinde
oluşur. ( )
III. Bir gün bilim mükemmelleşeçek, bilimsel bilgi mutlaklaşacaktır.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
28.
Klasik bilim anlayışına göre;
IV. Bütün bilimlerde ortak bir yöntem yerine birden
fazla yöntem olmalıdır.
Gibi düşüncelerden hangisinin veya hangilerinin
klasik bilim anlayışına ait olduğunu söyleyebiliriz?
A) I - II - IV
B) II - III
D) I - II - III
C) I - III - IV
E) II - III - IV
2) Rasyonalizme göre doğru bilginin ölçütü sezgidir.
( )
3) Genel – geçer bilgiden ilk kez şüphe edenler sofistlerdir. ( )
4) Bir filozofun kendi felsefe sistemini yüzyıllarca
ayakta tutan O sistemin iç tutarlılığıdır. ( )
5) A.Comte, olgulara dayanan ve deneyle elde edilen bilgilerin anlamsız olduğunu belirtir. ( )
Yaptığınız bu seçim sonrası doğru sıralama hangi
şıkta verilmiştir bulunuz?
A) D –Y –Y – D – Y
B) Y – Y – D – Y – Y
C) D – Y – D – D – Y
D) Y – D – Y – Y – D
E) D – Y – D – Y – D
31.
* İnsanın, evrenin niteliği ve yapısı hakkında gözlemlerine dayanarak düşünmesi sonucu ortaya
çıkmıştır.
* Evreni, toplumu ve insanı araştırma konusu yapan, bu araştırma konuları üzerinde gözleme, deneye ve akla dayanarak yöntemli bir şekilde elde
edilen düzenli bilgidir.
* Doğadaki nesneleri bir amaca yönelik olarak araç
haline getirmektir.
* Suje ile obje arasındaki inanç bağından meydana
gelmiştir.
Yukarıda bilgileri verilmeyen bilgi türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dini bilgi
C) Teknik bilgi B) Gündelik bilgi
D) Felsefi bilgi
E) Bilimsel bilgi
Diğer sayfaya geçiniz.
18
A
32.
A
A
A
**
Sadece sanattaki güzelle…………….. bütün
alanlardaki güzel ile de …………….. ilgilenir.
**
Siyaset felsefesi ………………siyaset
ise…………… ortaya koyar.
34.
bilimi
** K.Popper’a göre bilimin ölçütü önermelerden
………………olmasıdır.
** Tanrı dünyayı bir kere yaratmış. Bu yüzden
dünyaya müdahale etmesi akla aykırıdır diyen
anlayışa…………denir.
Yukarıda verilen cümlelerin boş bırakılan yerlerine
aşağıdaki kavramlardan sırasıyla hangilerinin gelmesi uygun olur?
tik) – (Sanat felsefesi- var olan)
B) Organik varlıkların üstünde ruhlu varlıklar katmanı
yer alır.
Hoca eline bir saz almış, mızrabı hep aynı tele vurarak dın! dın! diye monoton bir ses çıkarırken sormuşlar:
- Ne yapıyorsun Hocam?
- Saz çalıyorum.
- Ama bu nasıl saz çalma? Herkes sazın öbür tellerine de vuruyor, ne güzel sesler çıkarıyor…
- Nasrettin Hoca şu cevabı veriyor:
- Onlar benim bulduğum makamı arayıp bulmaya
çalışıyorlar da onun için öbür tellere vuruyorlar.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanların olaylara bakışı birbirinden farklıdır.
B) Sazın tüm tellerine vuran daha doğru iş yapıyor.
C) Hoca, felsefesi bir duruş göstermektedir.
D) Dünyanın her yerinde aynı felsefi problemler vardır.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
C) (Estetik- var olan) – Yanlışlanabilir – Deizm – (Sanat felsefesi – olması gereken).
33.
Nicolas Hartmann’ın ontolojiyi deneysel temellere dayandırmaya ve bilimsel bilgilerle bağdaştırmaya çalışmıştır. Ona göre dünya birbirinden ayrı fakat bir araya
gelerek bütün oluşturan dört katmanlı bir varlıktır. En
altta fizik biliminin incelediği inorganik katman vardır.
Bu katmanın belirleyici özellikleri zaman ve mekan
olan cansız cisimlerden oluşur; duyu organlarıyla algılanır. Onun üstünde biyolojinin incelediği organik
katmanı yer alır. Ruhlu varlıkların belirleyici özellikleri
yaratıcılıktır. Alttan üste doğru ilk üç katman reel varlıklar evrenini oluşturur. Varlığın en üst katmanında
insanın ürettikleri ve onun değerleri gibi tinsel varlıklar
bulunur. Onların belirleyici özelliği özgürlüktür.
A) En altta fizik biliminin incelediği inorganik katman
vardır.
B) Yanlışlanabilir – Deizm – (Olması gereken- este-
E) Deizm – Yanlışlanabilir – ( olması gereken – var
olan ) – ( sanat felsefesi – estetik)
A
Bu paragrafa göre Nicolas Hartmann düşünceleri
için aşağıdakilerden hangisi söylenilmemiştir?
A) (Sanat felsefesi – estetik) – (Olması gerekeni - var
olanı ) – Deizm – Yanlışlanabilir
D) (Sanat felsefesi – estetik) – (Olması gereken – var
olan) – Yanlışlanabilir – Deizm
A
C) İnorganik katmanın üstündeki katman biyolojinin
incelediği organik katmandır.
D) Üste doğru ilk üç katman reel varlıklar evrenini
oluşturur.
E) Ruhsuz varlıkların belirleyici özellikleri yaratıcılıktır.
35.
* insan eylemleri bir takım kurallara göre ortaya çıkmaz bu nedenle tam olarak açıklanamaz eylemleri
belirleyen kurallar olmadığından insan özgürdür.
*
Evrende rastlantısallık olduğundan insanın eylemlerini hiçbir şey etkileyemez. Eylemler dahi rastlantısaldır. Bu nedenle İnsan ahlaki eylemlerde
bulunurken tamamen özgürdür.
* İnsan özgürlüğünü ne toplumdan ne de doğadan
alır. İnsanın özgürlüğü bilgi düzeyi arttıkça yani
eğitimle olur.
* İnsan eylem ve davranışları doğaüstü bir güç tarafından belirlenmiştir. İnsan bu belirlenmişliğe göre
yaşar.
Bu bilgilere göre aşağıdaki kavramlardan hangisinden söz edilmemiştir?
A) Determinizm
B) indeterminizm
C) Otodeterminizm
D) fatalizm(kadercilik)
E) Liberteryanizm
E) Felsefede gelişigüzel düşünceye yer yoktur.
Diğer sayfaya geçiniz.
19
A
A
A
A
38.
36 - 40. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersini yasal olarak almak zorunda olanlar ve
İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları
cevaplayacaktır.
36.
İbadet ancak Allah için yapılır. İbadet, yüce yaratıcı
karşısında boyun bükmenin zirvesi, O’na olan sevginin bir sonucu ve göstergesidir. Onun için ibadette
temel amaç, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak ve nimetlerine şükretmektir. Allah’tan başkasına ibadet
edilmez ve ibadette aracı kullanılmaz. Çünkü insanları
yaratan, eşsiz nimetlerle donattığı hayatı onlara veren ancak O’dur. Yaratılmışların ibadet nitelikli saygı
ve bağlılıklarını sunmak için Allah’tan başka varlık
da yoktur. “Ancak sana ibadet eder ve ancak senden
yardım dileriz.” (Fâtiha 1/5) ayeti bu ilkeyi açıkça ifade
etmektedir. Kur’ân’ın en çok vurgu yaptığı husus, ibadetin ihlâsla yani sadece Allah için yapılmasıdır. (Tâhâ 20/14,Beyyine 98/5, Kevser 108/2)
B) Muharrem ayının haram aylardan olduğuna
C) Aşure gününün bu ayda geçtiğine
D) Muharrem ayının yılın ilk ayı olduğuna
E) Muharrem ayı orucunun özelliklerine
E) İbadetlerde gösterişten uzak durmak gerektiği
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
D) İbadetsiz imanın bir anlam ifade etmediği
Hicri takvime göre yılın ilk ayı Muharrem’dir. Alevi-Bektaşi geleneğinde ise Hz. Hüseyin ile aile mensuplarının
Muharrem ayının onuncu gününde Kerbela’da şehit
edilmesinden itibaren bu ay, matem ayı olarak anılagelmiştir. Alevi-Bektaşiler, bu olay anısına Muharrem ayında oruç tutarlar. Muharrem’in birinci günü başlanan
oruç on iki gün tutulur. Bu oruç sırasında Hz. Hüseyin’in
Kerbela’da susuz bırakılması ve şehit edilmesi anısına su içilmez, kurban kesilmez, eğlence yapılmaz . Bu
günlerde ağıtlar, mersiyeler ve nefesler okunur. Ayrıca
aşure günü, Muharrem ayının onuncu günüdür.
A) Muharrem ayının niçin matem ayı olarak kabul
edildiğine
A) İnsanı ve evreni yaratan mutlak bir Varlık’a iman
edilmesi gerektiği
C) İbadetin samimiyetle Allah rızası için yapılması
gerektiği
A
Yukarıdaki metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Paragrafta verilen bilgilere göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
B) İnanç ve ibadetin birbirini tamamlayan iki olgu olduğu
A
39. ‘’Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay
etmesin. Olabilir ki alay ettikleri topluluk kendilerinden
hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler.
Alay ettikleri, kendilerinden hayırlı olabilir. Öz benliklerinizi ayıplamayın. Kendi nefislerinizde ayıplar aramayın.
Birbirinize kötü lakaplar yakıştırmayın. İmandan sonra
fasıklıkla aldanmak ne kötü şeydir. Kim ki tövbe etmez,
işte böyleleri zalimlerdir.’’(Hucurat suresi ,11)
Yukarıdaki ayette hangisinden bahsedilmemiştir?
A) Duyulan her şeye inanılmaması gerektiğinden
B) İnsanların kusurlarını araştırmanın kötülüğünden
C) İnsanları küçültücü lakaplar takmanın yanlışlığından
D) Af ve mağfiret dilemenin gerekliliğinden
E) Günah işlemede ısrarın yanlışlığından
37. I. Kişi, kendi istek ve iradesi ile yaptığı işlerden sorumludur.
II. Kişinin yaptığı işlerden sorumlu tutulmasının sebebi, seçme hürriyetine sahip olması ve gücünü tercih
ettiği şeyi yapmak için kullanmasıdır.
III. Kader inancı, bize kâinatta her şeyin bir plân dahilinde ve bir gayeye yönelik olarak var edildiğini;
her şeyin bir sebebi olduğunu öğretir.
IV. İnsan hayatta başarıya ulaşmanın yollarını ve sebeplerini araştırarak üzerine düşen görevleri yerine getirmeye çalışır.
40. ‘’Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup düzeltin ve Allah’tan korkup sakının,
umulur ki esirgenirsiniz.’’ (Hucurat suresi, 10)
’Allah’a ve Resûl’üne itaat edin ve çekişip birbirinize
düşmeyin. Çözülüp yılgınlaşırsınız, gücünüz gider.
Sabredin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir.’’
(Enfal suresi, 46)
‘’Siz, insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz.
Maruf (iyi ve İslam’a uygun) olanı emreder, münker (kötü ve İslam’a uymayan) olandan sakındırır ve
Allah’a iman edersiniz.’’ (Al-i İmran suresi, 110)
V. Kur’an-ı Kerim’de belirtildiği gibi ‘‘Kim zerre miktarı iyilik yapmışsa karşılığını görecek, kim de zerre
miktarı kötülük yapmışsa onun karşılığını görecektir.’’
Verilen ayet mealleri göz önünde bulundurulmak
şartıyla aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
Verilen öncüller anlamlı bir paragraf oluşturacak
olsa, aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bu
paragrafın anlam bütünlüğünü bozar?
B) Sabır ve iyiliği tavsiye etmek emredilmiştir.
A) Yalnız III
B) Yalnız V
D) III ve IV
E) III ve V
C) I ve II
A) Yeryüzünde fitne çıkarmak yasaklanmıştır.
C) Birlik beraberlik duygusu vurgulanmıştır.
D) Allah ve Resûl’üne iman, imanın en temel şartıdır.
E) İyiliği tavsiye, kötülükten alıkoyma amaçlanmıştır.
Diğer sayfaya geçiniz.
20
A
A
A
A
43.
41. - 45. soruları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya
farklı müfredat ile alanlar cevaplayacaktır.
41.
T.Kuhn göre bilimin oluşumu ve gelişimi bir paradigmadan diğerine geçişle olanaklıdır. Bu devrimsel bir
etkinliktir. Devrimler uzun zamanlarda olan değişimlerdir. Sürekli ilerleyen bir bilim etkinliği yoktur. Bilimde sapmalar ve sıçramalar olanaklıdır. Bilimin işlevi,
bilim insanlarının oluşturduğu topluluğun çalışmaları
ve başarılarından oluşmaktadır. T.Kuhn’a göre bilimin
gelişmesi için bazı aşamalardan geçmesi gerekir.
II. Tarihsel süreç içerisinde farklı işlev ve amaçlar
yüklenmesi,
III. Metafizik konularla ilgilenmesi,
IV. Herkesi ilgilendirmeyen konuları ele alması,
gibi durumlardan hangisi veya hangileri asıl neden
olarak gösterilebilir?
A) I – II – III
B) Olağan bilim dönemi → bilimsel devrim dönem →
bilim öncesi dönemi → bunalım dönemi
44.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
- O ki, bilmiyor ama biliyor bilmediğini; çocuktur,
onu eğitin/yetiştirin.
- O ki, biliyor ama biliyor bildiğini; bilge kişidir, onu
izleyin.
Yukarıda şiire dikkat ederek aşağıdaki sorulardan
hangisi sorulmamış olabilir?
A) Cahil ile bilge arasında fark var mıdır?
B) kendini bilmek ne demektir?
C) insan kendi ile ilgili neleri ne kadar bilir?
D) İnsan her şeyi bilebilir mi?
E) İnsanı kuşatan evrenin gerçekliği var mıdır?
C) I – II – III
E) I – II
Platon’a göre varlığın önemli iki yanı vardır. Biri daima
var olan(yani deion); diğeri de var olanın (deion) bir
görüntüsü olan yandır.(yani onto) Platon’a göre onto
varlığın değişen, farklılaşan, bozulan ve oluş yönü
gibi özelliklere sahip olduğundan gerçeklikten uzaktır.
Bu yönüyle baktığımızda Platon varlığın maddi yapıda
olmadığını kabul ederek, asıl varlığın maddi olmayan
şeyler olduğunu savunur. Doğal olarak maddeyi inkarla
düşünceyi tanrılaştırır.
Bu parçaya göre platon’un aşağıdaki ifadelerden
hangisinin gerçekliğini yadsıdığını söyleyebiliriz?
- O ki, bilmiyor ama bilmiyor bilmediğini; cahildir,
ondan uzakça durun.
- O ki, biliyor ama bilmiyor bildiğini; (belki) uykudadır, onu uyandırın.
B) Yalnız I
D) Yalnız IV
C) Bilim öncesi dönem → olağan bilim dönemi →
bunalım dönemi → bilimsel devrim dönemi
42.
Felsefe tarihine baktığımızda farklı filozoflar tarafından
felsefe için farklı tanımlarda bulunulmuştur. Epikuros’a
göre “felsefe, mutlu bir yaşam sağlamak için tutarlı eylemsel bir sistemdir.”K.Jaspers’a göre felsefe, yolda olmak demektir.”platon’a göre ise“felsefe, doğruyu bulma
yolunda düşünsel bir çalışmadır.”Bu kadar farklı tanımlardan felsefenin belirsiz bir yapıda olduğu sonucuna
varmamak lazım.
I. İlgilendiği konuların çeşitliliği,
A) Bilim öncesi dönem → olağan bilim dönemi → bilimsel devrim dönemi → bunalım dönemi
E) Bilimsel devrim dönemi → bunalım dönemi →
olağan bilim dönemi → bilim öncesi dönem
A
Bu farklılığın temel nedeni Felsefenin;
Buna göre T.Kuhn’un ileri sürdüğü bilimsel devrim
aşamalarının doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir?
D) Bunalım dönemi → bilimsel devrim dönemi → bilim öncesi dönem → olağan bilim dönemi
A
A) Enlem ve boylam algısı
B) Sayıların
C) Adalet fikrinin D) Pi sayısının
E) Ağaçtaki elmanın
45.
Felsefeyle uğraşmak için henüz çok erken ya da artık
çok geç olduğunu söyleyen kişi, mutluluğu için uygun
vaktin henüz gelmemiş ya da artık geçmiş olduğunu
söyleyen kişiye benzer. O halde ihtiyar da genç de felsefeyle uğraşmalıdır; birincisi bunu, geçmişin kendisine
bağışladıklarını hatırlayarak, bundan duyduğu zevkle
genç kalmak; ikincisi ise korkusuzca geleceğe bakmak
ve böylelikle aynı zamanda hem ihtiyar hem de genç
olmak için yapmalıdır.
Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Felsefe, insanı mutluluğa taşıyan bir etkinliktir.
B) İhtiyarlar, gençlere göre felsefeyle daha çok ilgilenirler.
C) Felsefe, insana, hayatının tüm dönemlerini aynı
anda yaşayabilmesine fırsat tanır.
D) Felsefeyle ilgilenmenin belli bir yaşı yoktur.
E) Felsefe, insanın geçmişi ve geleceği yorumlamasına yardım eder.
Sosyal Bilimler Testi Bitti. Matematik Testine Geçiniz.
21
A
A
A
A
A
A
TEMEL MATEMATİK
1.
2.
Bu testte 40 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.(0, 002) +
1 . −2
27
(0,5)3
işleminin sonucu kaçtır?
A) 0,8
4.
1 b 1
< <
2a a a şeklinde, küçükten büyüğe sıralı olarak verilmiş sayılar ardışık çift tamsayılardır.
B) 0,5
C) 0,2
D) 0,05
E) 0,01
2.2−2 +
1
1 + 3 −1
işleminin sonucu kaçtır?
A)
19
12
B)
16
3
C)
5
4
D) 1
E)
3
4
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
5.
Buna göre, a – b farkı kaçtır?
A) − 2
ise n sayısının değeri kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
C) −
x−
3
4
D) −
7
8
E) − 1
1 1
<
olduğuna göre,
4 4
x +1
ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşit olax
bilir?
A)
3
2
B)
4
3
C) 2
D)
5
2
E)
7
2
6.9x = 8y ve 21+y = 81
(2n)!
(n + 1)!
+ 2.
= 38
(2n − 2)!
n!
5
8
x gerçel sayısı için
3.
B) −
D) 5
E) 6
ise x in y cinsinden değeri nedir?
A)
y +1
y
B)
D)
3y
2
3
y
C)
E)
3y
y +1
6y
y +1
Diğer sayfaya geçiniz.
22
A
A
A
A
7.A = { 4 , 5 , 6 , 9 }
B)
11
2
a =a−4
C) 6
D)
13
2
2
x −x
E) 7
x , y ve z iki basamaklı negatif tamsayılardır.
2=
x 3=
y
z
2
koşulunu sağlayan kaç tane (x , y , z) üçlüsü vardır?
A) 8
9.
Aşağıdaki önermelerden kaç tanesi daima doğru-
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
8.
I. p ⇒ p
II. (p ∧ q) ∨ p′
III.
– 9 = x + 3 ise x = 4 tür.
2
=8
ise x kaçtır?
A) 16
B) 4
C) 2
işleminin sonucu kaçtır?
A) 1
12.
1
4
D) 1
E)
D) 0
E) –3
D) 2
E) − 2
2
3
−
3 −1
3
11.
dur?
x2
A
10. a = a + 4
kümesinin tüm alt kümelerindeki elemanların aritmetik ortalaması kaçtır?
A) 5
A
B) 3
C) 2
a2
a
a+2
+
= n+1 2n 2n−1
2
olduğuna göre 2a kaç olabilir?
A)
1
2
B)
1
4
C) 1
IV. A, B ve C bir evrensel kümenin alt kümeleri olmak
üzere, A ∪ B = A ∪ C ise B = C dir.
V. n doğal sayı olmak üzere n2 + n + 1 daima tektir.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Diğer sayfaya geçiniz.
23
A
A
13.
A
ABC
AD
BBD
BC
395
A
16.
?
çıkarma işleminin sonucu kaçtır?
14.
B) 43
C) 44
D) 45
E) 54
x ve y gerçel sayılar olmak üzere –3 ≤ x ≤ 4 ve
–1 < y ≤ 3 ise x2 – 2y ifadesinin en küçük ve en
büyük tamsayı değerlerinin toplamı kaçtır?
A) 25
15.
1
B) 20
2
C) 12
3
D) 11
4
E) 10
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
A) 35
A
A = 20 + 27 + 34 + ... + 160 ise A sayısı ile ilgili aşağıdakilerden kaç tanesi yanlıştır?
Yukarıda verilen çıkarma işlemine göre, sağdaki
A
I. Asal bölenlerinin toplamı 17 dir.
II. A ≡ 0 (mod 10)
III. A nın 16 tane tek tamsayı böleni vardır.
IV. A sayısı 189 ile kalansız bölünür.
A) 0
17.
x ve y farklı gerçel sayılar olmak üzere,
18.
5
B) 1
C) 2
D) 3
x.y =
2x – 3x = 2y – 3y ve
1
4
E) 4
ise
x+y kaçtır?
A)
3
2
B)
3
4
C)
1
2
D) 1
E)
5
4
Takvimde gösterimi AB / CD / DCBA şeklinde olan
günlere palindrom gün denir. Örneğin 17/01/1071
günü bir palindrom gündür.
Şekildeki lambalar üstlerinde belirtilen sayıların sayısal değeri kadar saniye yandıktan sonra diğer lamba
yanmaktadır. Bu lambalar 1 nolu lambadan 5 nolu
lambaya kadar yandıktan sonra tekrar geriye doğru
sırasıyla 4, 3, 2, 1, 2, .... şeklinde yanıp sönmektedir.
Buna göre, 11/02/2011 gününden en az kaç gün
sonra yine bir palindrom gün olur?
(Bir takvim yılı 365 gündür)
A) 300
B) 325
C) 350
D) 375
E) 390
Buna göre, 5 dakika sonra kaç nolu lamba yan-
maktadır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Diğer sayfaya geçiniz.
24
A
19.
A
A
A
Bir miktar ceviz üç kişiye 2, 3 ve 5 sayıları ile hem doğ-
22.
ru hem de ters orantılı olarak paylaştırılabilmektedir.
A
60m
A
Kare şeklindeki bir tar-
30m 50m
30m
la, şekilde gösterildiği
Buna göre, ceviz sayısı aşağıdakilerden hangisi
gibi hiç boşluk kalma-
olabilir?
yacak şekilde, ilk sıra
A) 90
B) 150
C) 300
D) 450
30x60 m2 lik, ikinci
E) 620
sıra 30x50 m2 lik dikdörtgen parsellere ayrılıyor. Parsellere ayırma işlemi bu şekilde devam ediyor. Her parselin köşelerine birer direk dikilecek olup,
çakışan köşelere tek bir direk dikilecektir.
Şekildeki yiyecek otomatının birinci rafında üç farklı bisküvi, ikinci rafında dört farklı çikolata ve üçüncü
rafında iki farklı sakız çeşidi vardır. Her raftaki ürünler
satın alınırken sağa doğru kayarak alttaki kutuya düşmektedir ve her seferinde sadece bir ürün satın alına-
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
20.
Buna göre, bu tarlaya en az kaç direk dikilir?
A) 100
23.
Aşağıda 36, 54 ve x sayılarının en büyük ortak böleni
B) 101
C) 111
D) 112
E) 121
ve en küçük ortak katı verilmiştir.
EBOB (36, 54, x) = 2.32
EKOK (36, 54, x) = 23 . 33
Buna göre, x in alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır?
A) 324
B) 288
C) 216
D) 144
E) 72
24.
Sayıları, rakamlarının toplamına dönüştürüp yeniden
bilmektedir.
İlk satın alınan ürün çikolata ise bu yiyeceklerin
hepsi kaç farklı sırayla satın alınabilir?
A) 1260
B) 720
C) 560
D) 288
E) 72
yazan dijital bir makinaya 1 den başlayıp sayma sayıları yazılıyor.
21.
m ve n doğal sayılar olmak üzere 5m + n sayısının
Makinanın dönüştürdüğü ilk 100 sayma sayısının
m+n ile bölümünden elde edilen bölüm 3, kalan 6
yan yana yazılmasıyla oluşan sayı kaç basamaklı-
ise m nin en küçük değeri kaçtır?
dır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
A) 100
B) 129
C) 138
D) 145
E) 150
Diğer sayfaya geçiniz.
25
A
A
A
A
A
28.
Kütle (kg)
25.
A
100
1
2
3
92
0
2
1
2
3
4
5
6
7
Şekilde beş basamaklı bir numaratör verilmiştir. Her
kullanılmaktadır.
Buna göre, bir manavın aldığı karpuzlar taşıma sı
rasında 5 saat güneşte beklerse manav yüzde kaç
Bu numaratörde oluşan 5 basamaklı sayılardan
seçilen bir sayının ardışık iki basamağındaki ra-
zarar eder?
A) 16
1
2
3
4
5
6
basamakta o basamağın altında gösterilen rakamlar
kütlesinin zamana bağlı değişimini göstermektedir.
1
2
3
4
5
Zaman (sa)
Yukarıdaki grafik güneşte bekleyen 100 kg karpuzun
1
2
3
4
B) 20
C) 25
D) 28
kamların toplamının tek olma olasılığı kaçtır?
E) 30
A)
1
14
B)
2
35
C)
1
70
D)
4
35
E)
26.
Üçlü veya ikili paketler halinde satılan bulaşık süngerlerinden 30 adet almak isteyen bir kişi üçlü paketleri
tercih ederse cebinde 20 lirası artıyor. İkili paketleri
tercih ederse 40 lira eksik kalıyor.
Üçlü paketler ikili paketlerden 4 lira daha pahalı ise
bu kişinin cebinde kaç lirası vardır?
A) 220
B) 240
C) 250
D) 260
27.
Bir firmanın 2014 yılındaki üretim miktarının dağılımı
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
29.
A = {1, 2, 3, 4} ve f:A → A bir fonksiyon olsun.
En az bir n ∈ A için f(n) = 2n koşulunu sağlayan
kaç tane f fonksiyonu vardır?
A) 148
Yüzey
Temizleyici
30.
Şekildeki tabloda 20 kg lık farklı iki çerez karışımı gös-
O
108° 72°
Şampuan
Deterjan
Firmanın yıllık sabun üretimi şampuan üretimin-
B) 144
C) 162
D) 216
E) 252
I. Karışım
II. Karışım
Leblebi
10 kg
8 kg
Fındık
6 kg
7 kg
Fıstık
4 kg
5 kg
II. karışımın I. karışımdan 50 TL daha pahalı olduğu
olabilir?
timi kaç tondur?
A) 108
E) 14
bilindiğine göre 1 kg fındık ve 1 kg fıstık kaç TL
den 54 ton fazla olduğuna göre yıllık deterjan üre-
D) 24
terilmiştir.
Sabun
81°
C) 112
E) 300
aşağıdaki daire grafiğinde verilmiştir.
B) 128
A) 40
B) 45
C) 48
D) 50
E) 52
Diğer sayfaya geçiniz.
26
1
4
A
31.
A
A
A
400 m lik bir koşu pistinde, Ali yarışı Selim’den 40 m
34. D
önde ve 80 saniyede bitiriyor.
Eğer Ali yarışa 40 m geriden başlamış olsaydı, ya-
A) Berabere biterdi.
B) Selim 2 sn geç bitirirdi.
C) Ali 4 m önde bitirirdi.
D) Selim 2 m önde bitirirdi.
E) Selim 4 m önde bitirirdi.
32.
Bir satranç tahtasındaki 64 kareye 1 den 64 e kadar
Bu işlem sonucunda satranç tahtasında silinmeyen kaç sayı kalmıştır?
C) 23
D) 29
E) 37
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
3 ün veya 5 in katı olan sayılar siliniyor.
B) 17
AEK üçgen
|EC| = 2|DE|
F
|CF| = |FB|
A
olan doğal sayılar yazılıyor. Daha sonra sırayla 2 nin,
A) 15
ABCD kare
C
E
A
rış nasıl sonuçlanırdı?
A
B
K
ise A(ABCD) kaç cm2 dir?
A) 22
B) 24
C) 25
D) 28
E) 36
y
35.
3
C
A
O
A(AEK) = 20 cm2
B
1
x
6
Şekildeki dik koordinat düzleminde verilen AC ve BC
doğruları birbirine diktir.
33.
A
Buna göre, C noktasının apsisi kaçtır?
A) 4
B)
7
2
C) 3
D) 2
E)
3
2
B
Şekildeki dikdörtgen paspasın alanı 14403 cm2 ise
paspasın üzerindeki A ve B noktaları arasındaki
uzaklık kaç cm dir?
A) 1219
B) 187
D) 18
C) 917
E) 36
Diğer sayfaya geçiniz.
27
A
A
36.
A
A
A
39.
A
A
y
E
F
E
D
x
B
D
O
C
H
A
ABC dik üçgen ;
[AB] ⊥ [AC]
|AB| = 2|EC| = 2 cm
ise A(DEC) kaç cm2 dir?
A)
B
,
B)
2
3
|BD| = |DC|,
C) 1
D)
4
3
B
40°
C
D
Şekilde ABD üçgen |AB| = |AC| dir.
[DB çembere B noktasında teğet ve m(BAC) = 40° ise
ACDEF beşgeninin çevresi 8+23 cm ise |EH| kaç
cm dir?
E) 2
37.
A
Şekildeki dik koordinat düzleminde ABCDEF düzgün
altıgeni veriliyor.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
1
2
C
A) 2 2
B) 3
C)
5
2
D) 2
40.
E)
3
T
m(BDA) kaç derecedir?
A) 30°
B) 35°
C) 40°
D) 50°
h
E) 55°
h
O
O
38.
O merkezli çeyrek
B
D
koninin taban yarıçapının yarısına eşittir. Silindirde
daire diliminde
[DC] ⊥ [OA]
|OC| = |AC| = 6 cm ise
Şekildeki silindirin taban yarıçapı aynı yükseklikteki
bulunan suyun yüksekliği, silindirin yüksekliğinin
kadardır.
3
ü
4
Silindirdeki su koniye boşaltılırsa koninin dolu
kısmının hacminin boş kısmın hacmine oranı kaç
O
C
A
dir?
A) 3(4p – 23)
C) 6(4p – 33)
olur?
taralı alan kaç cm2
B) 4(3p – 23)
A)
3
7
B)
9
7
C)
4
3
D)
13
16
E)
13
9
D) 2(3p – 33)
E) 3(2p + 43)
Matematik Testi Bitti. Fen Bilimleri Testine Geçiniz.
28
A
A
A
A
A
A
FEN BİLİMLERİ
1.
2.
Bu testte sırasıyla Fizik (1-14), Kimya (15-27) ve Biyoloji (28-40) ile ilgili 40 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
S
1.
h
R
L
h
3.
P
K
yer
N
1 br
Türdeş eş bölmeli şekildeki metal levhanın taralı bölümü S noktasından kendi üzerine katlanıyor.
Şekildeki sistemin K noktasında serbest bırakılan cismin LN arasında sabit hızla ilerlediği gözleniyor.
Buna göre, yeni oluşan şeklin ağırlık merkezi kaç
birim yer değiştirir?
Buna göre,
A) 1/2
I. LN arası sürtünmelidir.
II. Cisim P noktasına çıkamaz.
III. Cisim R noktasına çıkar.
yargılarından hangileri kesinikle doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
2.
E) I, II ve III
I. Düzgün geometrik bir cismin boyutları artırılırsa C) I ve II
C) 2/3
D) 1/4
E) 1/5
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
B) 1/3
K
4.
kesit alanl
oranı azalır.
hacim
II. Canlılarda boyutlar arttıkça dayanıklılık azalır.
L
III. Yağmur damlalarının pencere camına yapışmasının nedeni adhezyon kuvvetidir.
Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III
M
R
C) I ve II
Şekildeki R noktasından düzlem aynaya bakan bir
gözlemci, aynada K, L, M noktasal cisimlerinden
hangilerinin görüntülerini görebilir?
(Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) Yalnız M
D) K ve M
B) Yalnız L
C) L ve M
E) K, L ve M
Diğer sayfaya geçiniz.
29
A
A
5.
A
A
P
A
A
7.
GAZ
2h
vL
vK
vM
h
vN
Civa
R
Nehrin R noktasından harekete geçen K, L ve M kayıklarının suya göre hız vektörleri şekildeki gibidir.
Buna göre, P0/Pgaz oranı kaçtır?
Kayıkların karşı sahile çıktıkları noktaların P noktasına olan XK, XL ve XM uzaklıkları arasındaki ilişki nasıldır? (Bölmeler eşit aralıklıdır.)
A) XM > XK = XL B) XK > XM > XL
C) XK = XL > XM
D) XM > XK > XL
Açık hava basıncının P0 olduğu bir yerde manometrelerdeki civalar şekildeki gibi dengededir.
A)
1
3
B)
1
2
C)
2
3
D) 1
E)
3
2
6.
K L
M 7g
L M
Şekil-I
K 3g
Şekil-II
Şekil I ve II deki özdeş eşit kollu teraziler K, L ve M
cisimleri ile dengede olduğuna göre,
I. L nin kütlesi K nınkinden büyüktür.
II. K nın kütlesi M ninkinden büyüktür.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
E) XM > XL > XK
8.
Yüklü bir elektroskobun topuzuna bir çubuk yaklaştırıldığında yaprakların biraz daha açıldığı gözleniyor.
Çubuk elektroskobun topuzuna dokundurulursa,
I. Biraz daha açılma
II. Önce kapanıp, sonra açılma
III. Biraz kapanma
III. L nin kütlesi 5 g dır.
olaylarından hangilerini yapraklar gerçekleştirmez?
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
30
A
A
A
A
S
9.
A
A
11.
Z
E
K
X
K
Y
ε
Düzlem Ayna
+ –
r=0
N
Buna göre, ortamların kırma indisleri arasındaki
ilişki nasıldır?
İç direnci sıfır olan üreteç ve özdeş lambalarla oluşturulan şekildeki devrede S, E ve N lambaları ışık vermektedir.
K anahtarı kapatılırsa lambaların parlaklıkları ilk
duruma göre nasıl değişir?
10.
S
E
A) nY > nX > nZ
B) nZ > nY > nX
C) nX > nZ > nY
D) nY > nX = nZ
E) nY > nZ > nX
N
A) Azalır
Artar
Değişmez
B) Azalır
Değişmez
Artar
C) Artar
Artar
Azalır
D) Azalır
Artar
Azalır
E) Değişmez
Artar
Değişmez
Hande elbisesini ütülemek için şekildeki devreyi kurduğunda ütünün arızalanarak çalışmadığını görüyor.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Tek renkli K ışığı Z, Y ve X saydam ortamlarında şekildeki yolu izliyor.
12.
Boyca uzama
miktarı
X
Y
V = 110 V
ÜTÜ
Z
Y
P, r
sıcaklık
değişimi
+ –
X
Şekil-I
V1 = 220 V
Hande ütünün arıza yapmaması için,
I. Vı potansiyelini artırmak
II. Ütüye seri olarak uygun direnç bağlamak
III. Ütüye paralel olarak uygun direnç bağlamak
İlk uzunlukları eşit olan X, Y ve Z metal şeritlerin bıyca
uzama - sıcaklık değişimi grafiği Şekil-I deki gibidir.
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) I ve II
Y
A)
X
işlemlerinden hangilerini yapmalıdır?
D) II ve III
Şekil-II
Bu metallerden Şekil-II deki gibi çubuk oluşturulurak ısıtılırsa, aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
A) Yalnız I
Z
X
Z
Y
C)
X
Y
B)
Z
Y
D)
Z
X
Z
Y
E)
X
Z
Diğer sayfaya geçiniz.
31
A
A
A
A
15.
13.
A
Midemizde bulunan mide öz suyu pH değeri 1,5 – 2
arasında olan bir çözeltidir.
GAZ
sıvı
Bu veriye göre, mide öz suyunda aşağıdaki maddelerden hangisinin bulunması beklenir?
A
Kapalı bir kapta şekildeki gibi bir miktar sıvı ve gaz
vardır. Sıvının yere göre potansiyel enerjisi E, kabın
tabana uyguladığı basınç kuvveti F ve gazın basıncı P
dir.
A) HCl
B) NH3
D) NaHCO3
C) MgCl2
E) CH3COOH
Kap ters çevrilirse E, F ve P değerleri nasıl değişir?
E
F
P
Artar
Değişmez
B) Değişmez
Azalır
Artar
C) Azalır
Değişmez
Değişmez
D) Artar
Artar
Değişmez
E) Azalır
Artar
Artar
14.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
A) Azalır
K
L
K
d
16.
I. 0°C ta buz
II. 0°C ta su
III. 15°C ta su
Yukarıda verilen eşit kütleli maddelerin potansiyel
enerji (PE) ve kinetik enerji (Ek) karşılaştırması
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
Özkütlesi d olan sıvıda K ve üst üste konan K, L cisim-
verilmiştir?
leri şekildeki gibi dengededir.
Buna göre, cisimlerin ve sıvının dK, dL ve d özküt-
leleri arasındaki ilişki nasıldır?
(Cisimler eş bölmelidir.)
A) dL > d > dK
B) dL > dK > d
C) dK > dL = d
D) dL = d > dK
E) dL > dK = d
PE
Ek
A) I > II > III
III > II > I
B) I = II > III
III > II = I
C) I > II = III
III > I > II
D) III > II > I
III > I = II
E) III = II > I
I > II = III
Diğer sayfaya geçiniz.
32
A
A
A
A
A
A
17.
I. Cep telefonunun hoparlöründen işitilen ses
19.
I. BaC2O4
II. Nefes alırken akciğerlere çekilen hava
II. K2MnO4
III. Pencere camından odamıza giren ışık
III. Ca3(PO4)2
IV. Kalorifer peteğinden ya da sobadan yayılan ısı
Yukarıda verilen bileşiklerden altı çizili element-
V. Radyo dalgaları ya da elektromanyetik dalgalar
Yukarıdakilerden kaç tanesinde bir “madde” anla-
lerin yükseltgenme basamakları aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
tılmaktadır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
18.
I. Diyaliz
II. Termoliz
III. Eleme
IV. Ekstraksiyon
Yukarıda verilen ayırma yöntemlerinden hangile-
I II III
A) 5+
6+
4+
B) 3+
6+
5+
C) 5+
6+
2+
D) 3+
5+
3+
E) 3+
6+
4+
20.
X2– iyonunun Lewis nokta sembolü
A) Yalnız II
D) III ve IV
B) I ve III
C) II ve IV
E) I, III ve IV
şeklindedir.
Buna göre, X atomu ile ilgili,
I. X2 molekülü polar kovalent bağ içerir.
II. X2 molekülünde X atomları arasında yalnızca 2
elektron ortaklaşa kullanılır.
rinde tanecik boyutu farkından yararlanılmıştır?
2–
X
III. X atomu bir kalkojen (chalcogen) dir.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
33
A
21.
A
A
A
23.
Periyodik sistemin dördüncü periyodunda yer alan bir
A
Nötronların keşfi ile birlikte aynı elementin farklı sa-
elementin atomunun ilk beş iyonlaşma enerjisi sırası
yıda nötrona sahip olan atomlarının ya da iyonlarının
ile, şu şekildedir:
olduğu anlaşılmıştır.
İE1 İE2 İE3 İE4 İE5
936 1813 3712 4671 15129 (İE = KJ / mol)
gisi kesinlikle yanlıştır?
numarası kaçtır?
A) 32
B) 33
İzotop atomlar veya izotop iyonlar olarak bilinen
bu taneciklerle ilgili olarak verilen bilgilerden han-
Yukarıda verilen bilgilere göre bu elementin atom
A
1
C) 34
D) 35
2
A) H hidrojen, 1H döteryum ve 3H trityum hidrojen
1
E) 36
1
atomunun izotoplarıdır.
B)
23
11
Na –
24
11
Na atomlarının kimyasal özellikleri aynı-
dır.
C)
234
D)
35
92
17
U–
236
92
Cl7+ –
U atomlarının fiziksel özellikleri farklıdır.
37
17
Cl1– iyonlarının kimyasal özellikleri ay-
nıdır.
22.
I. Al(NO3)3 suda çözündüğünde 4 farklı cins iyon
oluşur.
II. CuSO4 tuzunun sıvı hali elektrik akımını iletir.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
E)
24.
35
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
C) I ve III
Br1– iyolarının fiziksel özellikleri farklı-
X Kütlesi (g)
Y Kütlesi (g)
8
10
2. Bileşik
8
4
3. Bileşik
24
8
1. Bileşik
E) I, II ve III
82
birleşme miktarları aşağıdaki gibidir.
2–
D) II ve III
Br5+ –
X ve Y elementlerinin oluşturduğu üç bileşikte kütlece
Na2CrO4 → 2Na+ + Cr6+ + 4O2 şeklindedir.
B) Yalnız II
35
dır.
III. Na2CrO4 tuzunun sudaki iyonlaşması,
80
Birinci bileşiğin formülü X2Y5’ tir.
Buna göre, ikinci ve üçüncü bileşikleirn formülleri
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
2. bileşik
3. bileşik
A) XY2
X3Y4
B) XY
X3Y2
C) XY
XY2
D) XY3
X3Y4
E) X2Y3
XY3
Diğer sayfaya geçiniz.
34
A
25.
A
A
A
Periyodik sistemde toplam 18 tane grup vardır. Bun-
A
O
H
27.
lardan 8 tanesi A ve 10 tanesi B grubudur. 8B grupları
n
N CH2 C
H
3 tanedir. Bu durum tabloda 1 – 18 numara sırasıyla
OH
A
O
H
+ n
N CH2 C
H
OH
ya da grup numarası ve harfleriyle gösterilebilir. Buna
göre,
H
Numara Sıralı Gösterim
N CH2 C
Harfli Gösterim
I.
7. grup
7B
II.
14. grup
4A
III.
8. grup
8A
Hangilerinde verilen gösterimler aynı grubu belirt-
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
II. Bir kondenzasyon polimerleşmesi örneğidir.
III. Bir hidroliz tepkimesidir.
C) Yalnız III
katısı ve üstte ise
K musluğu
HCl çözeltisi bulunmaktadır. K musluğu
açılarak HCl çözeltisi
yavaş yavaş boşaltı-
Yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
E) I, II ve III
28.
n(glikoz) → nişasta + (n – 1) su
n(glikoz) → selüloz + (n – 1) su
Nişasta ve selüloz bitkilerde çok sayıda glikozun glikozit bağları ile birbirlerine bağlanması (glikozitleşme)
sonucu oluşan polimerlerdir.
Bu iki polimer arasındaki yapısal farklılığın nedeni
nasıl açıklanabilir?
lıyor.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
HCl
çözeltisi
n
I. Aminoasitlerin polimerleşmesi sonucu protein
oluşmuştur.
E) I ve III
Yandaki kapta Zn
+ (n – 1)H2O
Yukarıda verilen tepkime ile ilgili,
D) II ve III
26.
O
CH2 C
H
mez?
O
N
Zn(k)
Buna göre,
A) Nişastada alfa glikozidik bağlar bulunurken selülozda beta glikozidik bağların bulunması.
I. Zamanla Zn katı kütlesi azalır.
II. Zn metali yükseltgenir.
B) Nişastayı oluşturan glikozların düzlemsel yapıda
olmaları.
III. HCl deki Cl indirgenir.
C) Selülozda ester bağlarının bulunması.
Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
D) Nişastanın yapısına azot katılması.
E) Yapılarına katılan glikoz sayılarının farklı olması.
E) I, II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
35
A
29.
A
A
A
31.
Steroidler birbirleriyle kaynaşmış dört adet halka içeren karbon iskeletine sahip lipidlerdir.
A
I. Seçici bir kanal oluşturarak zardan madde geçişini
sağlama.
Aşağıdakilerin hangisi steroid yapılı bileşiklerden
biridir?
II. Hormonlar gibi uyarıcılardan gelen sinyalleri hücre
içine aktarma.
A) Bitkilerde çeper kalınlaşmasını sağlayan lignin.
III. Hücrelerin birbirlerine tutunmasını sağlama
B) Kanın damar içerisinde pıhtılaşmasını engelleyen
heparin.
IV. Monosakkaritlerle birlikte (glikoprotein) hücrelerin
birbirlerini tanımasını sağlama.
C) D vitamininin de öncülü olan kolesterol.
V. Hücre içi iskelete bağlanma
D) Kanın pıhtılaşmasını sağlayan fibrinojen.
Hücre zarının yapısındaki proteinler hangilerinin
gerçekleştirilmesinde görev alır?
E) Kandaki glikoz miktarının düzenlenmesinde görev
alan insülin hormonu.
A) III, IV ve V
B) IV ve V
Canlılarda genetik bilgi akışı DNA → RNA → Protein
şeklinde özetlenebilir.
RNA (Ribonükleik asit) molekülü ile ilgili hangisi
doğru değildir?
A) Tek zincirli olduğundan yapısında fosfodiester
bağları bulunmaz.
B) Kendini eşleyemez.
C) DNA molekülündeki anlamlı zincir kalıp olarak kullanılarak RNA sentezi yapılır.
D) Bütün RNA çeşitleri tekrar tekrar kullanılabilir.
E) Yapısında dört çeşit nükleotit bulunur.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
D) I, II, III, IV ve V
30.
A
32.
C) II, III, IV ve V
E) II, III ve IV
İnsülin hormonu kandaki glikozun hücrelere geçmesini
sağlayarak kan şekerini düzenlemede görev alır. Kanda glikoz miktarının artmasıyla yüksek tansiyona bağlı
olarak iç kanama riski ortaya çıkar.
Buna göre; Kandaki glikoz miktarının artmasıyla
tansiyon yükselmesi arasındaki ilişki hangisi ile
açıklanabilir?
A) Böbreklerde meydana gelen tahribat sonucu fazla
suyun atılamaması.
B) Bağırsaklarda glikoz emilimi fazla olduğundan su
emiliminin yapılamaması.
C) Kandan glikoz alamayan kalp dokusunun yeterli
kanı pompalayamaması.
D) Dokulara yeterli glikoz gitmediği için kalp atım hızının artması
E) Kandaki glikoz, kanın ozmotik basıncının artmasına neden olduğundan kandaki su miktarının artması.
Diğer sayfaya geçiniz.
36
A
33.
A
A
A
35.
İnsan da dolaşım sistemine ait çeşitli damarlardaki kanın akış hızı grafikte gösterilmiştir
Hız (cm/s)
50
40
30
A
A
Pektinaz enzimi bitkilerde hücre çeperlerinin yapısının
bozulmasını sağlayarak meyvelerde yumuşamaya
ve erken çürümeye neden olmaktadır. Bilim insanları
hücrede pektinaz enzimini kodlayan geni bloke ederek (durdurarak)bu durumu önlemeyi başarmıştır.
Bu şekilde değişikliğe uğratılmış organizmalara
tam olarak ne ad verilir?
20
10
A) Metamorfoz geçirmiş organizma
0
X
Y
Z
B) Rizom oluşturmuş organizma
X,Y,Z damarlarıyla ilgili olarak hangisi yanlıştır?
C) Krossing-over geçirmiş organizma
A) Kan basıncı X’de en fazla Z’de en azdır
D) Doku kültürü tekniği ile elde edilmiş organizma
B) Z’ de tek yönlü açılan kapakçıklar bulunabilir.
E) Genetiği değiştirilmiş organizma (GDO)
C) Y damarlarının X’e yakın uçlarında, kan basıncı
ozmotik basınçtan büyüktür.
D) Y damarlarında bulunan elastik lifler en azdır.
34.
A
A
a
B
b
I
A B
b
B
b a
A
B
a
II
III
Yukarıda verilen üç hücrenin kromozom sayıları
nasıl gösterilebilir?
I A) n = 4 II 2n = 4 III
n=2
B) 2n = 4
2n = 8
n=2
C) 2n = 4
2n = 4
n=2
D) 2n = 4 n = 8 2n = 2
E)
n = 4 2n = 2
n = 4
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
E) Her üç damarda da endotel tabakası bulunur.
36.
I. CO2 oluşması
II. NADH + H+ in yükseltgenmesi
III. Son elektron alıcısı olarak asetaldehitin görev alması.
Etil alkol fermantasyonu ve laktik asit fermantasyonu için hangisi ya da hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
37
A
A
A
A
39.
37.
Canlı
Türü
Döllenme
Boşaltım
türü
Solunum
şekli
Deri
örtüsü
X
İç
Ürik asit
Akciğer
Pul
Y
Dış
Amonyak
Solungaç
Pul
Z
İç
Üre
Akciğer
Kıl
Y
Kurbağa Memeli
B) Kurbağa
Sürüngen
Kuş
C) Kuş
Balık
Memeli
D) Balık
Kurbağa Kuş
E) Sürüngen
Balık
Memeli
III
38.
I
Kök
C) Yeryüzünden dışarıya kaçan kızıl ötesi ışınlarının
absorbsiyonundan.
D) Fosil yakıtlarından ve odunların yakılmasından.
Z
A) Kuş
sürgün kısım
II
Atmosferdeki CO2 yoğunluğunun son zamanlarda
artması, esas olarak aşağıdakilerden hangisinin
artışından kaynaklanmaktadır?
B) Yeşil bitkilerin daha fazla fotosentez yapmaya
başlamasından.
E) Aşırı derecede artan insan populasyonları tarafından gerçekleştirilen hücre solunumundan.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
A
A) Birincil Üretimden.
Tabloda bazı özellikleri verilen X,Y ve Z canlılarının ait oldukları sınıflandırma grupları hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
X
A
40.
Seçici geçirgen zarla çevrili olan ve sıvı bir çözelti içeren yapay bir hücre, farklı bir çözelti içeren beher içine
daldırılıyor. Zar; su, glukoz ve fruktoza karşı geçirgen
olduğu halde, disakkarit olan sükroza karşı hiçbir geçirgenlik taşımamaktadır.
IV
Saksıdaki bir bitki şekildeki gibi yere yatay duruma
getirilmiştir.
Bu durumda; numaralandırılmış bölgelerin hangilerinde, normal miktardan daha fazla oksin hormonunun birikmesinden dolayı bitki kökünün yer
çekimi yönüne, gövdenin ise yer çekiminin tersi
yönüne yönelmesi gerçekleşecektir?
A) I ve III
B) III ve IV
D) I ve IV
C) II ve IV
E) I ve II
Çevre
Hücre
0,01 M sükroz
0,03 M sükroz
0,01 M glukoz
0,02 M glikoz
0,01 M fruktoz
Hücre behere yerleştirildikten sonra, aşağıdaki değişikliklerden hangisi söylenebilir?
A) Yapay hücre su kaybeder ve daha gevşek hale
gelir.
B) Yapay hücre su alır ve daha şişkin hale gelir.
C) Ortam izotoniktir ve hiçbir değişiklik gözlenmez.
D) Enerji kaybı olur.
E) Pinositoz meydana gelir.
TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
38
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
6 253 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content