close

Enter

Log in using OpenID

2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu

embedDownload
SUNUŞ
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
[Belge alt başlığını yazın]
2013 YILI
ÖZ DEĞERLENDİRME
RAPORU
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans programının amacı; mesleki etik değerlere sahip, gelişime
açık, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş, toplum sağlığını ön planda tutan, eğitim için gereken kuvvetli
akademik temelleri özümsemiş ve ülke kalkınmasına katkı yapan nitelikli eczacılar yetiştirmektir. Eczacılık mesleğine
verdiği hizmette 49 yılını tamamlayan fakültemiz, öğrencilerine sunduğu eğitim kalitesini her yıl daha ileri seviyelere
taşımak konusunda iddialıdır. Bir eğitim ve araştırma kurumu olarak Türkiye’de öncü konumunda olan Fakültemiz,
2010 üniversite giriş sınavı tercih sonuçlarına göre Eczacılık Fakülteleri içinde ikinci sıradaki konumunu 2012
yılından sonra üçüncü kez korumuştur. Fakültemiz donanımlı genç ve dinamik öğretim üyesi kadrosunu tecrübeli
akademisyenlerle harmanlayarak ulusal ve uluslar arası projeler gerçekleştirerek, yayınlar yaparak, danışmanlık
hizmetleri vererek bilime katkı yapmaktadır. Fakültemiz elemanları özellikle disiplinler arası araştırmalara öncelik
vermektedir. Dürüstlük, çalışkanlık, çevre ve topluma karşı görev ve sorumluluklarla örnek fertler yetiştirmeyi
hedefleyen standartları yüksek fakültemizin mezunları kamuda ve akademik ortamda başarı ile sürdürdükleri
çalışmaların yanı sıra özel sektör tarafından da çok tercih edilir hale gelmişlerdir. Bu durum biz eğitimcileri fazlasıyla
mutlu etmektedir. Öte yandan kendimize daha iyisi yapılamaz mı sorusunu sormaktan da vazgeçmiyoruz.
Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel bakımdan gelişmelerini sağlamak amacıyla eğitimleri sırasında seçimlik
kültür dersleri okutulmakta, kişisel becerilerinin geliştirilmesi için çaba gösterilmekte, çeşitli sosyal etkinlikler ve
toplantılar düzenlenmektedir. Gençlerimizin uluslar arası ortamlarda yarışacak düzeyde yetişmesi için
üniversitemizin de desteği ile gayret sarf edilmekte, aynı zamanda yapılan bilimsel araştırmalarla ülke ekonomisine
katkı sunacak projeler üretilip evrensel bilime katkıda bulunulmaktadır. Birimimiz stratejik planlama sürecinde,
Kurumumuz stratejik planı ve temel politikaları doğrultusunda, öğretim üye ve elemanları, öğrenci ve çalışanları ile
birlikte hedeflediğimiz misyon ve vizyona ulaşmak ve rakiplerimizle yarışmak için çalışmaya devam edeceğiz.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Gülden Z. OMURTAG
Dekan
Ocak 2014
[Tarihi seçin]
SUNUŞ
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Lisans programının amacı; mesleki etik değerlere sahip, gelişime
açık, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş, toplum sağlığını ön planda tutan, eğitim için gereken kuvvetli
akademik temelleri özümsemiş ve ülke kalkınmasına katkı yapan nitelikli eczacılar yetiştirmektir. Eczacılık
mesleğine verdiği hizmette 50 yılını tamamlayan fakültemiz, öğrencilerine sunduğu eğitim kalitesini her yıl daha
ileri seviyelere taşımak konusunda iddialıdır. Bir eğitim ve araştırma kurumu olarak Türkiye’de öncü konumunda
olan Fakültemiz, 2010 üniversite giriş sınavı tercih sonuçlarına göre Eczacılık Fakülteleri içinde ikinci sıradaki
konumunu 2013 yılından sonra dördüncü kez korumuştur. Fakültemiz donanımlı genç ve dinamik öğretim üyesi
kadrosunu tecrübeli akademisyenlerle harmanlayarak ulusal ve uluslararası projeler gerçekleştirerek, yayınlar
yaparak, danışmanlık hizmetleri vererek bilime katkı yapmaktadır. Fakültemiz elemanları özellikle disiplinler arası
araştırmalara öncelik vermektedir. Dürüstlük, çalışkanlık, çevre ve topluma karşı görev ve sorumluluklarla örnek
fertler yetiştirmeyi hedefleyen standartları yüksek fakültemizin mezunları kamuda ve akademik ortamda başarı ile
sürdürdükleri çalışmaların yanı sıra özel sektör tarafından da çok tercih edilir hale gelmişlerdir. Bu durum biz
eğitimcileri fazlasıyla mutlu etmektedir. Öte yandan kendimize daha iyisi yapılamaz mı sorusunu sormaktan da
vazgeçmiyoruz.
Öğrencilerimizin sosyal ve kültürel bakımdan gelişmelerini sağlamak amacıyla eğitimleri sırasında seçimlik
kültür dersleri okutulmakta, kişisel becerilerinin geliştirilmesi için çaba gösterilmekte, çeşitli sosyal etkinlikler ve
toplantılar düzenlenmektedir. Gençlerimizin uluslararası ortamlarda yarışacak düzeyde yetişmesi için
üniversitemizin de desteği ile gayret sarf edilmekte, aynı zamanda yapılan bilimsel araştırmalarla ülke ekonomisine
katkı sunacak projeler üretilip evrensel bilime katkıda bulunulmaktadır. Birimimiz stratejik planlama sürecinde,
Kurumumuz stratejik planı ve temel politikaları doğrultusunda, öğretim üye ve elemanları, öğrenci ve çalışanları ile
birlikte hedeflediğimiz misyon ve vizyona ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.
Saygılarımla.
Prof. Dr. Gülden Z. OMURTAG
Dekan
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 2
HAZIRLAYANLAR
İç Değerlendirme Komisyonu
Başkan
Doç.Dr.Mesut SANCAR
Dekan Yardımcısı
Üyeler
Doç.Dr.H.Kübra ELÇİOĞLU
Dekan Yardımcısı
Prof.Dr.Fikriye URAS
Temel Eczacılık Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof.Dr.İlkay KÜÇÜKGÜZEL
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölüm Başkanı
Prof.Dr.F.Jülide AKBUĞA
Eczacılık Teknolojisi Bölüm Başkanı
Akademik Alt Birim Veri Toplama Ekibi
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Rabia OBA
Öğr.Gör.Dr.Neşe ERDİNÇ
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Yrd.Doç.Dr.Sevgi KARAKUŞ
Arş.Gör.Ceren ŞAHİN
Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Doç.Dr.Timuçin UĞURLU
Doç.Dr.Ali Demir SEZER
Erkan Çetin
Fakülte Sekreteri
Sekreterlik Bürosu
Nimet YOLLU
Serpil NARSAP
Sevim COŞAN
Funda OKUYUCU
Ayşegül OKKIRAN
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 3
İÇİNDEKİLER
I. Kurumsal Norm ve Değerler
1.1. Özgörü ve Özgörev
1.2. Temel Özellikler
II. Kurum Hakkında Genel Bilgiler
2.1. Tarihçe ve Önceki İdareciler
2.2. Yönetim Şeması
2.3. Fiziksel Durum
2.4. Eğitim ve Öğretim
2.4.1. Akademik Birimler
2.4.2. Araştırma ve Uygulama Merkezleri
2.4.3. Fakültede Okutulan Dersler
2.4.4. Başarı Oranları
2.5. İşbirliği Protokolleri
2.6. Öğrenci Bilgileri
2.6.1. Öğrenci ve Mezun Profili
2.6.2. ÖSYM Kontenjanı ve Geçişler
2.6.3. Öğrenci Kulüpleri
2.6.4. Anket Sonuçları
2.6.4. Erasmus Hareketliliği
2.7. Akademik ve İdari Personel Sayıları
III. 2012 Yılı Akademik Performansı
3.1. Bölümlere Göre Genel Tablo
3.2. Yabancı Dergilerdeki Yayınlar
3.3. Ulusal Dergilerdeki Yayınlar
3.4. Kitap ve Kitap Bölümleri
3.5. Bilimsel Araştırma Projeleri
3.6. Ödüller
3.7. Patent Başvuruları
3.8. Kongre/Sempozyum Bildirileri
3.9. Kongre/Sempozyum Düzenleyiciliği ve Moderatörlük
IV. 2012 Yılı Etkinlikleri
4.1. 2012 Yılı Etkinlik Tablosu
4.2. Sempozyumlar ve Kurslar
4.3. Üniversite-Sektör İşbirliği
4.4. Fuarlar ve Tanıtım Günleri
4.5. Kültür ve Çevre Gezileri
4.6. Öğrencilerin Katıldığı Kongreler
4.7. Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme Toplantıları
4.8. Sportif Faaliyetler
4.9. Sosyal Sorumlukuk Faaliyetleri
4.10. Geleneksel Törenlerimiz
4.11. Fakültedeki Yenilikler
4.12. Finansal Faaliyetler
V. Genel Değerlendirme ve Sonuç
5.1. Genel Değerlendirme
5.2. 2013 Yılı Planlarımız
5.3. 2013 Yılı Hedeflerimiz
5.4. Sonuç
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
5-9
6
7
8-43
9
12
13
15
15
16
17
20
22
23
23
24
25
27
41
42
44-71
45
47
51
53
54
56
59
60
69
72-97
73
77
79
86
87
88
89
90
90
91
94
97
98-104
99
102
103
104
Sayfa 4
KURUMSAL NORM VE DEĞERLER
BÖLÜM I
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 5
1.1. ÖZGÖRÜ ve ÖZGÖREV
Ö
Ö
zgörü
Eğitim, bilim ve teknolojinin izini süren, öğretimi ve araştırmaları ile saygın bir
konumda “en çok tercih edilen öncü fakülte” olmaktır.
zgörev
Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş, kurumsal aidiyet duygusu gelişkin, toplumun
gereksinimlerine yanıt verecek araştırma ve geliştirme projeleri üreten iletişim becerisi olan bilgiyi
paylaşan “toplumsal sorumluluğa sahip” eczacı yetiştiren bir birimdir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 6
1.2. TEMEL ÖZELLİKLER
Çekirdeğini l963 senesinde faaliyete geçen Özel İstanbul Ezacılık Yüksek Okulunun teşkil ettiği
M.Ü. Eczacılık Fakültesinde halen 21 Profesör, 10 Doçent, 22 Yardımcı Doçent, 2 Öğretim Görevlisi, 24
Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Genel İdari Hizmetler Sınıfında 14, Sağlık Hizmetler Sınıfında
5, Teknik Hizmetler Sınıfında 3, Yardımcı Hizmetler Sınıfında ise 1 kişi çalışmaktadır. 2013 yılında
öğrenci sayısı 730 olan fakültenin öğrenci kontenjanı 123’tür ve eğitim-öğretim süresi 5 yıldır,
mezunlarına “Eczacı” diploması verilir.
Fakültede değişik çalışma alanlarına yönelik olarak eczacı yetiştirmek amacıyla eğitim
verilmektedir. Eğitim programı, eczacılık mesleğinin yeni klinik yönü yanında, ilaç teknolojisindeki
temel fonksiyonlarını da kapsayacak şekilde; zorunlu-seçmeli teorik dersler, laboratuvar ve staj
uygulamaları olarak düzenlenmiştir. Doğal ve sentetik kaynaklı ilaçların üretim, kontrol ve
pazarlamalarını esas alan temel teorik ve pratik bilgilerin yanında geniş çapta tıp ve hasta odaklı
eğitim yapılmaktadır. Ayrıca, öğrenciye kozmetoloji, klinik eczacılık konusunda da teorik ve pratik
bilgiler verilmektedir. Eczacılık eğitimi teorik eğitim yanında çok geniş olarak uygulamaya yönelik
olup, öğrenciler eczane, hastane ve ilaç firmalarında meslekleri ile ilgili staj yapmaktadırlar. İnsanla
çok yakın ilişkide olan eczacıların eğitim programında, psikoloji, muhasebe derslerinin yanı sıra
değişik kültür dersleri de yer almaktadır.
Günümüzde Eczacılık Fakültesi mezunları mesleklerini değişik alanlarda yapabilme olanağına
sahiptirler. Bunlar arasında serbest eczaneleri, tedavi kurumlarının eczane ve klinik laboratuvarlarını
en yaygın çalışma alanları olarak gösterebiliriz. Yukarıda adı geçen yerlerde eczacılar ilaç konusunda
danışman görevi görerek tedavi ve koruma konusunda önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Eczacılar
ilaç ve kozmetik endüstrisinin üretim, kalite kontrol, pazarlama bölümlerinde görev yapabilmekte,
ayrıca, ilaç ve gıda kontrol birimlerinde çalışabilmekte, değişik sağlık malzemelerinin üretim ve
pazarlamasında görev alabilmektedirler. Ecza deposu, ruhsat departmanları, kalite güvence ve
medikal bürolar eczacıların çalışabilecekleri diğer alanlardır. Biyolojik ve bitkisel kaynaklı ilaç ve
kozmetik ürünlerinin üretim ve pazarlamasında da çalışmaktadırlar.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 7
KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER
BÖLÜM II
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 8
2.1. TARİHÇE ve ÖNCEKİ İDARECİLER
Ö
zel Yüksekokul Dönemi (1963 – 1971)
Fakültemizin ilk çekirdeğini oluşturan “Özel İstanbul Eczacılık Yüksekokulu” Murat
Barıştıran ve ortaklarının sahip olduğu “Rehber Kolektif Şirketi” tarafından kurulmuştur. Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından 9 Kasım 1963 tarihinde okulun açılmasına ve 22 Kasım 1963 tarihinde de
öğretime başlanmasına izin verilmiştir. Eczacılık öğretimine 1 Kasım 1963’de aynı şirketin sahibi
olduğu İstanbul Özel Dişhekimliği Yüksekokulu ile birlikte Şişli’deki bir binada başlanmıştır. Bu
okulların kurucu müdürlüğü Prof. Dr. Suat İsmail Gürkan tarafından yürütülmüş ve daha sonra Özel
Eczacılık Yüksekokulu’nun müdürlüğüne Prof. Dr. Sarım Çelebioğlu getirilmiştir. Öğretim İstanbul
Üniversitesi Tıp, Fen ve Eczacılık Fakültelerinin öğretim üyeleri tarafından yürütülmüş ve İstanbul
Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin öğretim programı aynen uygulanmıştır. Okul 1965’de
Nişantaşı’ndaki yeni binasına taşınmış ve ilk mezunlarını 1967’de vermiştir. Okulda gündüz
öğretiminin yanında gece öğretimi de yapılmıştır. Gece öğretiminin süresi de dört yıl olmakla birlikte
yarıyıllarının süresi gündüzden ikişer hafta daha uzundur.
İ
İTİA Eczacılık Yüksekokulu Dönemi (1971 – 1979)
Özel yüksek okullara temel olmak üzere çıkartılan 625 sayılı “Özel Öğretim Kurumları
Kanunu”nun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından 12 Ocak 1971’de iptal edilmesi ve bu
kararın 9 Temmuz 1971’de yürürlüğe girmesi üzerine Türkiye’de özel yüksek okul dönemi sona ermiş
ve bu okullarda bulunan öğrencilerin öğrenimlerini tamamlamaları için çıkartılan 1472 sayılı kanun ile
bu okullar resmîleştirilerek üniversite ve akademilere bağlanmıştır. Bu kapsamda Özel İstanbul
Eczacılık Yüksekokulu’nun yönetimi de “İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi”ne (İİTİA)
bağlanmış ve 9 Temmuz 1971’de “İİTİA Eczacılık Yüksekokulu” kurulmuştur. Önce okulun tasfiyesine
karar verilerek 1971 – 1974 döneminde yeni öğrenci alınmamış ancak daha sonra 1975 yılından
itibaren yeniden öğrenci alınmasına başlanmıştır. Bu dönemde de öğretim programında bir değişiklik
olmamıştır. Okulun müdürlüğü önce Prof. Dr. Nurettin Öktel ve daha sonra da Prof. Dr. Fahir Sanel
tarafından yürütülmüştür.
İ
İTİA Eczacılık Bilimleri Fakültesi Dönemi (1979 – 1982)
1979 yılı başlarında İİTİA içinde fakülteler biçiminde örgütlenmeye gidilerek bir “Eczacılık
Fakültesi” oluşturulmuş ve bu fakülte için ayrılan Akademi kadrolarına Prof. Dr. Fahir Sanel, Prof. Dr.
Cemâl Omurtag, Doç. Dr. Solmaz Doğanca, Doç. Dr. Ünal Yars, Doç. Dr. Ayla Gürsoy, Doç. Dr.
Bünyamin Varvar ve Doç. Dr. Ahmet Özbek atanmıştır. Oluşan Fakülte Kurulu ilk toplantısını 13
Haziran 1979 günü yaparak Fakültenin adının “Eczacılık Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirilmesine
karar vermiş ve dekanlığa Prof. Dr. Fahir Sanel’i seçmiştir. 22 Mayıs 1979 günü kabul edilip 2 Haziran
1979 günü yürürlüğe giren 2237 sayılı “1472 Sayılı Kanunla Açılmış Bulunan Resmî Yüksekokulların
Üniversite ve Akademilere Devredilmesi Hakkında Kanun” okulun gelişimi bakımından bir dönüm
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 9
noktası olmuştur. Bu kanun ile okula öğretim üyesi ve asistan kadroları verilmiş ve böylece kalıcı bir
öğretim kadrosunun oluşmasının yolu açılmıştır. Eczacılık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu 18 Haziran
1979 günü yaptığı toplantıda İİTİA Nişantaşı Eczacılık Yüksek Okulu’nun Fakülte ile birleştirilmesine ve
kadrolarının Fakülteye aktarılmasına karar vermiş ve Akademi kadrosunda bulunan öğretim üyeleri
bu kadrolara atanmıştır. Ekim 1979’da Doç. Dr. Emre Dölen ve Aralık 1979’da Doç. Dr. Turay Yardımcı
öğretim üyesi olarak, Kasım 1979’da Dr. Süheyla Baykara, Dr. Nurdan Tözün ve Dr. Meral Keyer –
Uysal da öğretim görevlisi olarak atanmışlardır. Bu dönemde Prof. Dr. Fahir Sanel 13 Haziran – 26
Eylül 1979 ve 21 Ocak – 31 Ağustos 1982, Prof. Dr Talât Cantez 26 Eylül 1979 – 30 Mayıs 1980 ve Doç.
Dr. Emre Dölen 3 Haziran 1980 – 20 Ocak 1982 tarihleri arasında dekanlık görevini yürütmüşlerdir.
M
armara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dönemi (1982 - )
20 Temmuz 1982 tarihinde yayınlanan 41 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin 14. maddesi ile “Marmara Üniversitesi” kurulmuş ve İİTİA
Eczacılık Bilimleri Fakültesi de bu üniversiteye “Eczacılık Fakültesi” olarak bağlanmıştır. Bu dönemdeki
en önemli olaylardan biri 1990 – 1991 döneminde Fakültenin 1965 yılından beri yerleşmiş olduğu ve
artan öğrenci sayısı karşısında giderek yetersiz kalan Nişantaşı’ndaki binalardan halen içinde
bulunduğu Haydarpaşa’daki tarihî binaya taşınmasıdır. Fakültemiz bu taşınma sonucunda daha geniş
yere sahip olmuş ve altyapı sorunları büyük ölçüde çözülmüştür. Eczacılık Fakültesi Dekanlığına 31
Ağustos 1982’de Prof. Dr. İbrahim Gökaslan atanmış ve kendisinin 16 Aralık 1984’de vefatı üzerine 20
Aralık 1984 – 24 Nisan 1985 tarihleri arasında Doç. Dr. Turay Yardımcı Dekan Vekili olarak görev
yapmıştır. Prof. Dr. Cemil Şenvar 24 Nisan 1985’de birinci kez ve 24 Nisan 1988’de ikinci kez dekan
olarak atanmış ve 1990’da emekli olmuştur. Bundan sonra dekanlık görevi iki dönem Prof. Dr. Turay
Yardımcı, bir dönem Prof. Dr. Meral Keyer – Uysal, bir dönem Prof. Dr. Emre Dölen, iki dönem Prof.
Dr. Mürşit Pekin ve bir dönem Prof. Dr. Sevim Rollas tarafından yürütülmüştür. Halen Prof. Dr.
Gülden Z. Omurtag bu görevi sürdürmektedir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 10
MÜDÜRLERİMİZ 1963 - 1982
Prof. Dr. İsmail Hakkı Gürkan
Prof. Dr. Sarım Çelebioğlu
Prof. Dr. Nurettin Öktel
Prof. Dr. Fahir Sanel
FAKÜLTEMİZE DEKANLIK YAPMIŞ ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. İbrahim Gökaslan
1982-1984
Prof. Dr. Cemil Şenvar
1985-1990
Prof. Dr. Turay Yardımcı
1990-1996
Prof. Dr. Meral Keyer Uysal
1996-1999
Prof. Dr. Emre Dölen
1999-2002
Prof. Dr. Mert Ülgen
2002, vekaleten
Prof. Dr. Mürşit Pekin
2002-2008
Prof. Dr. Sevim Rollas
2008-2012
Prof. Dr. Gülden Z. Omurtag
2012 - …
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 11
2.2. YÖNETİM ŞEMASI
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 12
2.3. FİZİKİ DURUM
Fakültemiz İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan Haydarpaşa Yerleşkesi’nde yer
almaktadır. Fakültemizde 3 bölüm, 12 anabilim dalı, 2 bilim dalı bulunmakta olup, zemin, I. bodrum
ve II. bodrum kat olmak üzere toplam 5501 m2’lik bir alanda eğitim ve öğretim faaliyetlerini
sürdürmektedir. 5 yıllık eğitim programı süresince öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerini
sürdürdükleri alanlar aşağıdaki tabloda detaylı olarak verilmiştir.
Eğitim-Öğretim Alanları
Eğitim Alanı
Kapasitesi
0–50 kişi
Amfi
Derslik
Seminer Salonu
Bilgisayar Odası
Öğrenci Laboratuvarı
Uygulama Eczanesi
Kapasitesi
51–75 kişi
2
1
1
2
1
Kapasitesi
76–100 kişi
Kapasitesi
101–150 kişi
Kapasitesi
151–200 kişi
3
1
7
Öğrencilerimizin internetten yararlanabilmeleri için Ahmet Keleşoğlu Bilgisayar Laboratuvarı
ve Aktif Eğitim Merkezi ile aynı mekanda öğrencilerimizin ders ve ödevlerine yardımcı olmak amacı ile
Okuma Salonu öğrencilerimize hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz ve akademik personelimizin
Haydarpaşa Yerleşkesi’nde bulunan Sağlık Bilimleri Kütüphanesi’nden de yararlanabilmektedirler.
Kampüste ortak yemekhane ve 3 adet öğrenci kantini bulunmaktadır.
Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanları
Sayısı (Adet)
Alanı (m2)
Kullanan Sayısı
Akademik Personel Çalışma Odası
72
823
82
İdari Personel Çalışma Odası
15
564
19
Fakültemize 2013 yılında alınan başlıca demirbaş listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
2013 YILINDA ALINAN DEMİRBAŞ
TEKNOLOJİ GRUBU
Bilgisayar
Notebook
Yazıcı
Renkli
Yazıcı
Tarayıcı
Projeksion
Cihazı
Server
(Sunucu)
Fotoğraf
makinası
-
7
-
-
-
2
-
-
OFİS GRUBU
Masa
Koltuk
Sandalye
Sehpa
Dolap
Buzdolabı
Faks
Makinası
Telefon
Makinası
Baskı
Makinası
Kli
ma
Fotokopi
Makinası
-
-
-
-
2
4
-
-
-
-
15
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 13
FAKÜLTEDEKİ BİLGİ ve TEKNOLOJİ KAYNAKLARI
Cinsi
Projeksiyon
Slayt makinesi
Tepegöz
Episkop
Barkot Okuyucu
Baskı makinesi
Fotokopi makinesi
Faks
Fotoğraf makinesi
Kameralar
Televizyonlar
Tarayıcılar
Müzik Setleri
Mikroskoplar
İdari Amaçlı (Adet)
1
1
3
1
3
4
1
-
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Eğitim Amaçlı (Adet)
13
4
9
1
6
1
1
4
5
144
Sayfa 14
2.4. EĞİTİM – ÖĞRETİM
2.4.1. AKADEMİK BİRİMLER
Fakültemizin Bölüm/Anabilim Dalı/Bilim Dalı Örgütlenme Şeması aşağıdaki şekildedir.
TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1- Analitik Kimya Anabilim Dalı
2- Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı
- Genel Kimya Bilim Dalı
3- Biyokimya Anabilim Dalı
4- Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
5- Farmasötik Botanik Anabilim Dalı
ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
1- Farmakognozi Anabilim Dalı
2- Farmakoloji Anabilim Dalı
3- Farmasötik Kimya Anabilim Dalı
4- Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı
5- Klinik Eczacılık Anabilim Dalı
ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
1- Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı
- Kozmetoloji Bilim Dalı
2- Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 15
2.4.2. ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZLERİ
Dekanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren 6 birim bulunmaktadır:
1. Farmasötik Bakım Birimi
Mediko Sosyal Hizmeti alan öğrenci ve üniversite personeline hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.
Birime başvuranlara ilaç danışmanlığı ve hasta eğitimini kapsayan farmasötik bakım hizmetleri sunulmaktadır.
Fakültemizin tüm öğrencileri yıl içerisindeki Eczacılık Uygulamaları ve Stajlarını ilgili birimde yer alan Uygulama
Eczanesinde yapmaktadırlar.
2. Psikofarmakoloji Araştırma Birimi
Psikofarmakoloji alanında araştırmaların planlanması ve yürütülmesi amacıyla bu alanda araştırma
yapan farklı disiplinlerde araştırmacılarla işbirliği yapılıp danışmanlık hizmeti verilmektedir.
3. Farmakoepidemiyoloji Araştırma Birimi
Farmakoepidemiyolojik araştırmaların planlanması ve yürütülmesi amacıyla bu alanda araştırma yapan
diğer araştırıcılarla ve ilaç sanayi ile işbirliği yapılıp danışmanlık hizmeti verilmektedir.
4. Farmakogenetik/Genomik ve İlaç Güvenliliği Araştırma ve Uygulama Birimi
Farmakogenetik/genomik ve İlaç Güvenliliği Araştırma ve Uygulama Biriminin kuruluş amacı Türkiye’de
eczacı, doktor gibi değerli sağlık mesleği mensuplarının farmakogenetik alanında akademik bilgilendirilmelerinin
yanı sıra farmakogenetik testleri klinikte uygulanır ve yorumlanır hale getirmektir. Kişiye daha sağlıklı ve daha
güvenli bir tedavi sağlamak, öngörüsel ve bireye özgü tıbbın günümüz koşullarına uyum sağlamasını
hızlandırmaktır.
5. Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Merkezi Araştırma Laboratuvarında yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC), atomik absorbsiyon,
ultraviyole spektrofotometre, otomatik titratör gibi çeşitli cihazlar ve deneyimli elemanlarla kapsamlı bilimsel
çalışmalar ve projeler yürütülmektedir. Ayrıca birime bağlı olarak doku kültürü laboratuvarı ve su üretimi birimi
bulunmaktadır.
6. M.Ü. Eczacılık Fakültesi Herbaryumu (Uluslararası kodu: MARE)
Yurdumuzun çeşitli yörelerine ait kurutulmuş bitki örneklerinin yer aldığı M.Ü. Eczacılık Fakültesi
Herbaryumu’na 2012 yılında yapılan çalışmalar sonucunda 1237 herbaryum örneği, 2013 yılında yapılan
çalışmalar sonucunda ise 900 herbaryum örneği katılmış ve böylece Herbaryum’umuzdaki toplam sayı 16575’e
ulaşmıştır.
7. Ahmet Keleşoğlu Bilgisayar Laboratuvarı ve Aktif Eğitim Merkezi
Eczacılık lisans eğitiminin beş sene olması nedeniyle Eğitim-Öğretim programındaki alan dersleri,
yüksek lisans ve doktora dersleri bu merkezde yapılmaktadır. Fakültemiz lisans öğrencileri bilgisayar
laboratuvarında internet aracılığıyla ödevlerini yapabilmekte ve günümüzün teknolojisinde bilgi ağından
yararlanmaktadırlar. Ayrıca, birim içerisinde lisans öğrencilerinin kullanabileceği okuma salonu mevcuttur.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 16
2.4.3. FAKÜLTEDE OKUTULAN DERSLER
1. YARIYIL
N
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kodu
ATA121
DB171
ECZ111
ECZxxx
FZK113
KMY119
MAT119
TRD121
YDZx121
Ders Adı
2. YARIYIL
T
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar. I 2
Davranış Bilimleri
2
Tıbbi Biyoloji
3
Seçimlik Kültür Dersi I
2
Fizik
2
Genel Kimya
4
Matematik ve İstatistik
3
Türk Dili I
2
Yabancı Dil I
2
TOPLAM 22
U Kredi ECTS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
3
2
2
4
3
2
2
22
0
4
6
3
4
8
5
0
0
30
No
Kodu
Ders Adı
T
U Kredi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ATA122
ECZ112
ECZ114
ECZ116
ECZxxx
KMY126
KMY132
TRD122
YDZx122
Atatürk İlke. ve İnk.Tar. II
Farmosötik Botanik
Anatomi
Eczacılık Terminolojisi
Seçimlik Kültür Dersi II
Analitik Kimya I
Organik Kimya
Türk Dili II
Yabancı Dil II
TOPLAM
2
2
2
2
2
3
4
2
2
21
0
3
0
0
0
3
0
0
0
6
2
3,5
2
2
2
4,5
4
2
2
24
0
6
4
3
3
8
6
0
0
30
3
0
3
4
3,5
3,5
2
2
5
2
21
5
5
4
2
7
3
30
1
0
2
3
0
0
3
0
9
1,5
1
3
4,5
2
3
5,5
1
21,5
2
2
4
6
3
4
6
3
30
3
4
3. YARIYIL
1
ECZ211
Farm. Mikrobi. ve İmmun.
2
3
4
5
ECZ213
ECZ251
KMY225
KMY227
Fizyoloji
Fiziksel Farmasi
Biyokimya
Analitik Kimya II
4. YARIYIL
4
3
5,5
8
1
ECZ212
Fizyopataloji
3
2
3
3
TOPLAM 15
0
0
0
3
6
3
2
3
4,5
18
5
4
6
7
30
2
3
4
5
6
7
ECZ232
ECZ234
ECZ236
ECZ238
ECZ252
ECZ300
Farmosötik Kimya I
2 3
Farmakognozi I
2 3
Farmakoloji I
2 0
Halk Sağlığı
2 0
Farmasötik Teknoloji I
3 4
Staj I
0 0
TOPLAM 14 10
5. YARIYIL
1
2
3
4
5
ECZ333
ECZ335
ECZ337
ECZ339
ECZ351
1
ECZ431
Genel Toksikoloji
2
ECZ433
3
ECZ435
4
ECTS
6. YARIYIL
Farmasötik Kimya II
3
Farmakognozi II
3
Farmakoloji II
4
Farmakokinetik
2
Farmasötik Teknoloji II
3
TOPLAM 15
3
3
0
0
3
9
4,5
4,5
4
2
4,5
19,5
7
7
6
3
7
30
1
2
3
4
5
6
7
8
ECZ312
ECZ332
ECZ334
ECZ336
ECZ338
ECZ342
ECZ352
ECZ400
Genetik
1
Deontoloji ve Etik
1
Klinik Biyokimya
2
Farmasötik Kimya III
3
Fitoterapi
2
Farmakoloji III
3
Farmasötik Teknoloji III
4
Staj II
0
TOPLAM 16
2
0
2
4
1
ECZ432
Farmasötik Toksikoloji
2
2
Klinik Eczacılık I
2
0
2
4
2
ECZ434
Farmakoterapi
2
0
2
3
İlaç Metabolizması
2
0
2
3
3
ECZ436
Klinik Eczacılık II
2
3
3,5
5
ECZ437
Tıbbi Malzeme
2
0
2
3
4
ECZ438
Eczacılık İşletmeciliği
2
0
2
3
5
ECZ439
Eczacılık Mevzuatı
2
0
2
3
5
ECZ442
Madde Bağim. ve Suiistimali
2
0
2
3
6
ECZ451
Biyofarmasi
2
0
2
4
6
ECZ452
Kozmetoloji
2
0
2
3
7
ECZ453
Farmasötik Biyoteknoloji
2
0
2
4
7
ECZ500
Staj III
0
0
2,5
4
8
ECZxxx
Alan Dersi I
1
0
1
2
8
ECZxxx
Alan Dersi III
1
0
1
2
9
ECZxxx
Alan Dersi II
2
0
2
3
9
ECZxxx
Alan Dersi IV
2
0
2
3
TOPLAM 17 0
17
30
15
5
20
30
7. YARIYIL
8. YARIYIL
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
TOPLAM
Sayfa 17
9. YARIYIL
No
Kodu
1
ECZ501
2
ECZ531
3
10. YARIYIL
Ders Adı
T
U
Kredi
ECTS
No
Kodu
Bitirme Ödevi I
0
16
8
9
1
ECZ502
Eczacılık Tarihi
2
0
2
3
2
ECZ514
ECZ533
Eczacılık Uygulamaları I
0
10
5
7
3
4
ECZxxx
Alan Dersi V
1
0
1
2
5
ECZxxx
Alan Dersi VI
2
0
2
3
6
ECZxxx
Alan Dersi VII
2
0
2
7
KSS535
İletişim Becerileri I
TOPLAM
T
U
Kredi
ECTS
Bitirme Ödevi II
0
16
8
9
Tıbbi İlk Yardım
2
2
3
3
ECZ534
Eczacılık Uygulamaları II
0
10
5
7
4
ECZxxx
Alan Dersi IX
2
0
2
3
5
ECZxxx
Alan Dersi VIII
1
0
1
2
3
6
ECZxxx
Alan Dersi X
2
0
2
3
7
KSS536
İletişim Becerileri II
2
0
2
3
9
26
22
30
Ders Adı
TOPLAM
2
0
2
3
9
28
23
30
FARMASÖTİK BAKIM ALAN DERSLERİ
No
Yıl
YY
Kodu
Ders Adı
T
U
Kredi
ECTS
AL I
AL 2
AL 3 a
AL 3 b
AL 4 a
AL 4 b
AL 5
AL 6
AL 7
AL 8 a
AL 8 b
AL 9
AL 10a
AL 10b
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
ECZ461
ECZ463
ECZ462
ECZ464
ECZ466
ECZ468
ECZ561
ECZ563
ECZ565
ECZ562
ECZ568
ECZ564
ECZ560
ECZ566
Reçetesiz İlaç Kullanımı
Klinik Biyokimyada Vaka Takdimleri
Antibiyotik ve Kemoterapötik İlaçlarda Yeni Gelişmeler
Radyofarmasötikler ve Kontrast Maddelerin Farmakolojisi
Beslenme Biyokimyası
Özel Hallerde İlaç Kullanımı
Farmasötik Bakımın İlkeleri
Farmakovijilans ve İlaç Etkileşmeleri
Akılcı İlaç Kullanımı
Alerji
Klinik Eczacılıkta İlaç Danışmanlığı
Doğal Kaynaklı Ürünlerin Farmakolojisi ve Toksikolojisi
Hasta Güvenliği ve Tıbbi Hata
Hasta Eğitimi ve İzlenmesi
Toplam
1
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
2
2
16
2
3
2
2
3
3
2
3
3
2
2
3
3
3
26
No
AL I
AL 2 a
AL 2 b
AL 3
AL 4
AL 5
AL 6 a
AL 6 b
AL 7 a
AL 7 b
AL 8
AL 9
AL 10a
AL 10b
Yıl
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
SANAYİ ALAN DERSLERİ
YY
7
7
7
8
8
9
9
9
9
9
10
10
10
10
Kodu
ECZ471
ECZ473
ECZ475
ECZ472
ECZ474
ECZ571
ECZ573
ECZ575
ECZ577
ECZ579
ECZ572
ECZ574
ECZ576
ECZ578
Ders Adı
Analiz Sonuçlarının İstatistiksel Değerlendirilmesi
İlaç Etken Maddelerinde Yapı Aydınlatma
İlaç Etken Maddelerinin Üretimi ve Kalite Kontrolü
İş Güvenliği ve Hukuksal Sorunlar
Enstrümantal Analiz
İyi İmalat Uygulamaları
Endüstriyel Eczacılık
Yüzey Aktif Maddeler ve Farmasötik Uygulamaları
İlaç Etken Madde Tasarımı
Medisinal Kimya
İlaç Endüstrisinde Mühendislik Hizmetleri
Ruhsatlandırma ve Patent
Farmasötik Ürünlerin Sterilite Kontrolleri ve Akt.Tayinleri
Rekombinant DNA Teknolojisi ile Üretilen Proteinler
Toplam
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
T
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
1
2
U
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
Kredi
1
2
2
1
2
1
2
2
2
2
1
2
2
2
16
ECTS
2
3
3
2
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
26
Sayfa 18
BİTKİSEL ÜRÜNLER ALAN DERSLERİ
No
AL I
AL 2
AL 3
AL 4
AL 5
AL 6
AL 7
AL 8 a
AL 8 b
AL 9
AL 10
Yıl
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
YY
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10
Kodu
ECZ481
ECZ483
ECZ484
ECZ486
ECZ581
ECZ564
ECZ583
ECZ582
ECZ584
ECZ586
ECZ588
Ders Adı
Doğal Boya Bitkileri
Geleneksel Halk İlacı Bitkileri I
Doğal Boyar Maddeler ve Kullanılması
Geleneksel Halk İlacı Bitkileri II
Besin Bitkileri
Doğal Kaynaklı Ürünlerin Farmakolojisi ve Toksikol.
Kozmetik Bitkiler
Antioksidanlar
Parfüm Kimyası
Uygulamalı Fitoterapi
Fitokimyasal Analizler
Toplam
T
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
Kredi
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
2
16
ECTS
2
3
2
3
2
3
3
2
2
3
3
26
T
1
1
1
2
1
2
2
1
1
2
2
U
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
Kredi
1
2
1
2
1
2
2
2
1
2
2
16
ECTS
2
3
2
3
2
3
3
3
2
3
3
26
İLAÇ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ALAN DERSLERİ
No
AL I
Yıl
4
YY
7
AL 2
AL 3
AL 4
AL 5
AL 6 a
AL 6 b
AL 7
AL 8
AL 9
AL 10
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
7
8
8
9
9
9
9
10
10
10
Kodu
ECZ471
ECZ474
ECZ492
ECZ577
ECZ591
ECZ573
ECZ595
ECZ593
ECZ592
ECZ473
ECZ579
Ders Adı
Analiz Sonuçlarının İstatistiksel Değerlendirilmesi
Enstrümantal Analiz
Biyofizik
İlaç Etken Madde Tasarımı
Hücre Kültürü Teknikleri
Endüstriyel Eczacılık
Koloit sistemler
Farmakolojide Araştırma Teknik. ve Klinik Araştırmalar
Klinik Öncesi Toksisite Testleri
İlaç Etken Maddelerinde Yapı Aydınlatma
Medisinal Kimya
Toplam
YABANCI DİL DERSLERİ
D1: 1. YARIYIL
Ders Kodu
YDZA121
YDZF121
YDZI121
Ders Adı
Almanca I
Fransızca I
İngilizce I
D2: 2. YARIYIL
T
U
Kredi
ECTS
No
Ders Kodu
2
2
2
0
0
0
2
2
2
0
0
0
1
2
3
YDZA122
YDZF122
YDZI122
Ders Adı
Almanca II
Fransızca II
İngilizce II
T
U
Kredi
ECTS
2
2
2
0
0
0
2
2
2
0
0
0
SEÇMELİ KÜLTÜR DERSLERİ
SK1: 1. YARIYIL
SK2: 2. YARIYIL
No
Kodu
Ders Adı
T
U
Kredi
ECTS
No
Kodu
Ders Adı
T
U
Kredi
ECTS
1
2
3
4
5
BSB123
BSB125
KSS123
KSS133
YDI161
Bilimin Serüveni
Uygarlık Tarihine Giriş
Çağlar Boyu Müzik
Güzel Konuşma
Mesleki İngilizceye Giriş
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
1
2
3
4
5
BSB126
BSB134
KSS130
KSS134
YDI162
Uygarlık Tarihi
Bilimsel Düşün.Gelişim
Müzik Evreni
Etkili Sunuş Teknikleri
Mesleki İngilizce
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 19
2.4.4. DERS BAŞARI ORANLARI
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında fakültemizde verilen dersleri alan ve başarılı olan
öğrencilerin oranı aşağıdaki grafiklerde sunulmuştur.
2011-2012 GÜZ YARIYILI
BİRİNCİ SINIF
İKİNCİ SINIF
ÜÇÜNCÜ SINIF
DÖRDÜNCÜ SINIF
BEŞİNCİ SINIF
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 20
2012-2013 BAHAR YARIYILI
BİRİNCİ SINIF
İKİNCİ SINIF
DÖRDÜNCÜ SINIF
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
ÜÇÜNCÜ SINIF
BEŞİNCİ SINIF
Sayfa 21
2.5. İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ
FAKÜLTEMİZ İLE DİĞER KURUMLAR ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ
SIRA
NO
ÜNİVERSİTE/KURUM ADI
PROTOKOL İÇERİĞİ
1
The University of Tennessee College of Pharmacy
2010 yılından beri 'Karşılıklı
Değişim Programı
2
University of Veterinary and Pharmaceutıcal Sciences, Çek Cumh.
Erasmus
3
Universidat de Sevilla, İspanya
Erasmus
4
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn, Almanya
Erasmus
5
Technische Universitaet Braunschweig, Almanya
Erasmus
6
University of Gothenburg, İsveç
Erasmus
7
Unıversıta Deglı Studı Dı Catanıa, İtalya
Erasmus
8
Westfälısche Wılhelms-Unıversıtät, Almanya
Erasmus
9
İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
10
KKTC Yakındoğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
11
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
12
Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
13
Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
14
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
15
Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
16
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
17
İstanbul Eczacı Odası
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Lisans Derslerine Öğretim
Üyesi Desteği
Lisans Derslerine Öğretim
Üyesi Desteği
Lisans Derslerine Öğretim
Üyesi Desteği
Lisans Derslerine Öğretim
Üyesi Desteği
Lisans Derslerine Öğretim
Üyesi Desteği
Lisans Derslerine Öğretim
Üyesi Desteği
Lisans Derslerine Öğretim
Üyesi Desteği
Lisansüstü Ortak Program
Protokolü
MÜSEM Eczacı Eğitimleri
Sayfa 22
2.6. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
2.6.1. ÖĞRENCİ ve MEZUN PROFİLİ
M.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
MEVCUT ÖĞRENCİ DAĞILIMI
Birinci Sınıf
İkinci Sınıf
Üçüncü Sınıf
Dördüncü Sınıf
Beşinci Sınıf
Transfer İle Gelen
Aynı Üniversiteden
Aynı Programdan
Yurt Dışından
Türk Uyruklu
Kız
Erkek
91
34
94
39
103
42
83
51
88
77
2
7
--
8
2
--
Yabancı Uyruklu
Kız
Erkek
1
-2
-2
4
3
-10
6
0
0
0
0
0
0
M.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN
YAŞ DAĞILIMI
Yaş Grupları
17 Yaş Ve Altı
18 Yaş
19 Yaş
20 Yaş
21 Yaş
22 Yaş
23 Yaş
24 Yaş
25 Yaş Ve Üstü
Yeni Kayıt Olan
Kız
Erkek
4
1
39
8
30
16
7
7
3
1
2
0
1
1
0
0
1
1
Tüm Öğrenciler
Kız
Erkek
4
1
42
11
88
40
92
41
76
30
93
57
41
30
11
11
24
38
Mezunlar
Kız
Erkek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
29
14
27
23
14
13
M.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ 2012 ve 2013 YILLARI
MEZUNLARININ İSTİHDAM DURUMU
Çalışma Alanı
Eczane açan
Hastane eczacılığı yapan veya kamuda çalışan
Yardımcı eczacılık yapan
İlaç sektöründe çalışan
Akademik kariyer yapan
2 yıllık toplam mezun
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayı
55
42
4
16
5
224
Sayfa 23
2.6.2. ÖSYM KONTENJANI ve GEÇİŞLER
Fakültemizin ÖSYM kontenjanı 123’tür. Okulumuza MF-3 puan türüyle öğrenci alınmaktadır.
Bu sene fakültemizde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için 4’ü yurt-içi ve 2’si yurtdışından olmak
üzere toplam 18 kişilik yatay geçiş kontenjanı açılmıştır. Ayrıca, ilk kez bu sene uygulamaya konulan
kurum-içi geçiş düzenlemesiyle 8 Çift Ana-dal, 4 Yan-dal ve 4 Kurum-içi Yatay Geçiş kontenjanı
verilmiştir.
Fakültemizde şu an itibariyle 29 yabancı öğrenci eğitim görmektedir.
Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) 2013 sonuçlarına göre, eczacılık fakülteleri sıralamasında 2010
yılında yakaladığımız ikincilik başarımızı bu sene de sürdürmüş bulunuyoruz.
2013 LYS SONUÇLARINA GÖRE ECZACILIK FAKÜLTELERİ TABAN PAUNLARI
Sıralama
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Üniversite
Hacettepe
Marmara
İstanbul
Ege
Ankara
Gazi
Erciyes
Anadolu
Mersin
İnönü
Dicle
Trakya
Karadeniz Teknik
Cumhuriyet
Atatürk
Yüzüncü Yıl
Erzincan
Ağrı İbrahim Çeçen
Bezmialem
Doğu Akdeniz
Medipol
Yeditepe
Yeniyüzyıl
Kemerburgaz
Uluslararası Kıbrıs
Yakındoğu
2012 Taban Puanı
441,70267
437,82868
433,70870
432,33141
431,41804
429,77271
428,10226
427,38571
426,36209
425,02485
424,37634
423,76710
423,59716
422,23923
421,99672
420,05628
419,95539
417,10295
370,77557
362,67822
359,19557
346,65920
337,93166
326,49761
301,68513
259,01846
Not: Vakıf üniversitelerinin burslu öğrenci puanları sıralamaya dahil edilmemiştir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 24
2.6.3. ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
MUPSA
M
UPSA, ingilizce açılımı ‘Marmara University Pharmaceutical Students’ Association’ olan
‘Marmara Üniversitesi Eczacılık Öğrencileri Birliği’dir. 1997’den bu yana IPSF
(International Pharmaceutical Students’ Federation) ve EPSA (European Pharmaceutical Students’
Association) adlı uluslararası eczacılık öğrencileri organizasyonlarına üye olan MUPSA, öğrencilerimize
farklı ülkelerdeki eczacılık öğrencileri ile iletişim kurma, kültür paylaşımı ve yurtdışı etkinliklerine
katılabilme olanakları sunmaktadır.
MUPSA, eczacılık öğrencilerini daha aktif, daha bilgili ve kendilerine güvenen bireyler olarak
meslek hayatına daha hazır olabilmeleri için, mesleki aktivite platformu sağlar. Ciddiyeti ve kararlı
faaliyetleriyle geleceğin eczacılarına mesleki ve sosyal destek sağlar. Köklü arkadaşlıklar ve mesleki
ilişkiler kurulmasına öncülük eder. Bunun yanı sıra üyeler eczacılık ve sağlıkla ilgili olan faydalı sosyal
aktivitelerde bulunur.
MARMARA ECZACILIK KULÜBÜ
M
armara Eczacılık Kulübü fakültemiz öğrencileri tarafından kurulan ve eczacılık
mesleğine yönelik akademik çalışmaların yanı sıra öğrencilerimizin organize edilmiş
sosyal faaliyet bilinci kapsamında bedensel, zihinsel, kültürel ve sanatsal gelişimlerini sağlamak ve bu
alanlardaki yeteneklerini – niteliklerini artırmak amacına hizmet eden, dekanlığımıza bağlı bir
kulüptür. Kulüp çalışmaları kapsamında mezunlar derneğimiz ile işbirliği içinde fakültemiz
mezunlarının, sektör veya meslek örgütleri temsilcilerinin davet edildiği kariyer günleri, mesleki
söyleşiler – seminerler, eczacılıkla ilgili depo ve firmalara geziler, meslektaşlar ve eczacılık öğrencileri
arası sanat, kültür ve spor etkinlikleri gibi etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca öğrenci kulübümüz
tarafından SENTEZ isimli bir dergi çıkarılmaktadır.
FARMAKADEMİ KULÜBÜ
F
armakademi Kulübü öncelikle öğrencilerin sosyalleşmesini amaçlamaktadır. Buna yönelik
olarak fakülte öğrencileri ve kimi zaman da öğretim elemanlarının katılacağı parti, kermes,
botanik gezileri, kültür gezileri vb sosyal aktiviteler düzenlemektedir. Öğrencilerin resim vb güzel
sanatlar ile ilgili yeteneklerini ön plana çıkartacak faaliyetler de kuruluş amaçları kapsamında yer
almaktadır. Çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerin beraberliğinin sağlanması ve toplumla
daha etkili bir iletişim amaçlanmaktadır.
DİNAMİK ECZACILAR KULÜBÜ
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencileri tarafından 2013 yılında kurulan Dinamik
Eczacılar Kulübü’nün misyonu; Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin sosyal, kültürel ve akademik alanlarda
proaktikf olmalarını sağlamak, beş yıllık eczacılık eğitim hayatlarında derslerin yanı sıra zihinsel,
bedensel, sosyal ve sanatsal alanlarda gelişmeler kaydetmelerini sağlamak ve bunları yaşamlarının
geri kalanında kullanabilmelerini amaçlamaktır. Çalışmalarına çeşitli sosyal sorumluluk projeleri,
eğitimler, konferans ve seminerler, yemekler vb. kültürel etkinliklerle devam etmeyi hedefleyen
kulüp, bu sayede öğrencilerimize okurken eğlenmeyi, eğlenirken öğrenmeyi sağlayıp, diğer yandan
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 25
mesleğinin bilincinde, toplumsal sorunlara duyarlı, iletişim gücü yüksek etkin bir birey olarak mezun
olmaya teşvik etmektedir.
MÜZİK GRUBU
G
rup iki gitarist, bir yan flütçü, bir bas gitarist, bir baterist ve iki vokalistten oluşmaktadır.
Grubun ilk önemli etkinliği 14 Mayıs Bayramı kutlamaları bünyesinde verdikleri başarılı
konser olmuştur.
TİYATRO TOPLULUĞU
T
iyatro Topluluğu 1993 yılı 14 Mayıs’ında dramatize edilmiş bir şiir dinletisi ve koro
çalışması ile Haydarpaşa Kampüsü’nde yaptığı ilk etkinliğiyle adını duyurmuştur. Bir
sonraki yıl Turgut Özakman’ın ‘’Ah Şu Gençler’’ oyunu ve 1995 yılında topluluğun sorumlu öğretim
üyesi ve çalıştırıcısı Yrd. Doç. Dr. Filiz Arıöz Özdemir’in yazdığı ‘’Bay X’’ o dönem toplulukta bulunan
öğrencilerin de katkılarıyla sahnelenmiştir. Alışılagelmişten farklı bir tarzı olan oyun çok sayıda olumlu
eleştiri almıştır
Topluluk, Dario Fo- Franca Rame ‘den ‘’Kahraman Kadın’’, Václav Havel’den ‘’Bildirim’’,
Müjdat Gezen’den ‘’Artiz Mektebi’’, Yılmaz Erdoğan’dan ‘’Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar’’ ve
2010 yılı topluluk elemanlarının birlikte yazdığı ‘’Bir Eczacı Adayının Gözüyle’’ (fakülteyi tercih
sürecinden öğrencilik süreci, Staj süreci ve eczacılık mesleğinin gündemi ve sorunlarını irdeleyen,
yaşantılardan yola çıkarak estetize edilen bir oyun) adlı oyunları İstanbul Üniversitesi, Yeditepe
Üniversitesi, The Marmara Oteli, Marmara Üniversitesi (Üzümcü Kültür Merkezi) ve 2010 Aralık 50.
Kuruluş Yıldönümü kutlamaları kapsamında davetli olarak Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi gibi
değişik mekanlarda sergilemiştir.
Topluluk son olarak, 2013 yılında düzenlenen 3. Ulusal Marmara Eczacılık Öğrencileri Kongresi
ve 14 Mayıs Eczacılık Bayramı etkinlikleri kapsamında İ.Ö. 421 yılında yazılmış, güncelliğini bugün de
koruyan Aristofanes’in ‘’Barış’’ adlı oyununu iki kez sergilemiştir..
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 26
2.6.4. ANKET SONUÇLARI
M.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ 2013 MEZUNLARI ANKETİ
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı mezunlarımızdan 128 kişinin katıldığı anketin sonuçları
aşağıda sunulmuştur.
BÖLÜM 1 – DEMOGRAFİK BİLGİLER
Katılımcıların cinsiyet dağılımı
Ebeveynlerin Eğitim Durumu
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 27
BÖLÜM 2 - ÖĞRETİM VE ÖĞRETİM ÜYELERİ HAKKINDA
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 28
BÖLÜM 3 - ÜNİVERSİTE OLANAKLARI HAKKINDA
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 29
BÖLÜM 4 – ÜNİVERSİTE HAKKINDA GENEL İZLENİMLER
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 30
BÖLÜM 6 – GELECEKLE İLGİLİ PLANINIZ
BÖLÜM 7 – PROGRAM ÇIKTILARI
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 31
Program Çıktılarımız (PÇ)
1. Atatürk ilkelerini izleyen modern evrensel bilgi ile donanmış ve aynı zamanda Ulusumuzun
tarihinin farkında olan bir birey/eczacı olarak yetişir.
2. Fizik, kimya, matematik ve istatistik konularının temel prensiplerini öğrenerek bu prensipleri
biyolojik sistemlere uygulama becerisi kazanır.
3. Tıbbi Biyoloji ve genetik alanında temel kavramlar, prensipler, yöntemler hakkında bilgilenir
ve bu bilgileri teknoloji alanında kullanma becerisi kazanır.
4. İnsan vücudunun anatomik yapısı, sistemlerin fizyolojik çalışma prensipleri, organizmadaki
biyokimyasal ve immünolojik olaylar hakkında bilgi sahibi olur. Bu bilgilerle organizmadaki
fizyopatolojik değişiklikleri interaktif klinik biyokimya bilgileriyle yorumlama becerisi kazanır.
5. Eczacılık mesleği ile ilgili terminolojiyi öğrenir, tıbbi malzeme, medikal ekipman ve pansuman
materyallerini tanır, ilaç formülasyonlarında bulunan etken maddelerin fizikokimyasal
özelliklerini öğrenir ve farmasötik biyoteknoloji /teknoloji ile hazırlanan ilaçlar hakkında bilgi
sahibi olur. Ayrıca yeni teknolojiler (rekombinant DNA teknolojisi) ileri teknoloji ile üretilen
nükleik asit ilaçlarına ve hücre tedavisine ilişkin detaylı bilgi sahibi olur.
6. Terapötik kullanım için uygun olan yeni kimyasal bileşiklerin sentez ve geliştirilme becerisi
kazanır, günümüzde kullanılan ilaçların biyolojik özellikleri, yapı-etki ilişkileri ve ilaçların
metabolizması konularında bilgi sahibi olur.
7. Tıbbi bitkileri ve bitkisel drogları tanıma becerisi kazanır; bitkilerle tedavi, tıbbi çaylar ve
bitkilerin etkin maddeleri hakkında bilgi sahibi olur; tıbbi amaçla kullanılan doğal ürünleri
(bitki, mantar, deniz organizmaları ve diğerleri) geliştirme becerisi kazanır.
8. Hastalıklarla ilgili temel bilgileri edinir ve genel olarak tüm ilaçların vücutta geçirdiği evreler,
etki mekanizmaları, istenmeyen etkileri ve ilaçların etkisini değiştiren faktörler, ilaçların ve
kimyasal maddelerin toksik etkileri ve tedavileri konusunda bilgi sahibi olur.
9. Türkçeyi doğru kullanma, güzel konuşma ve iletişim kurma becerisi kazanır ve ayrıca sosyal
kültürel merakları ile ilgili konularda bilgilenir. Meslekte uygulamalar sırasında karşılaştığı etik
konuları belirleme, sorunları çözebilme, belirli konularda etik ilkeleri kullanma yetisi kazanır.
10. Klinik eczacılık temel ilkelerini öğrenerek, eczacılığın uygulandığı tüm alanlarda hasta-odaklı
eczacılık uygulamalarının ve farmasötik bakımın esası olan akılcı ilaç kullanımı sağlanmasına
yardımcı olacak bilgi-becerileri kazanır.
11. İlaç sanayinde, ilaç etken maddelerinin sentezi ve farmasötik dozaj şekillerinin üretimi ile ilgili
araştırma-geliştirme, kalite kontrolü, ruhsatlandırma, patent, ve medikal bölümlerinde
sorumluluk üstlenir.
12. Yabancı dil temel cümle yapısını öğrenir, yabancı dil kitap ve dergi takip edebilecek bir
birikime sahip olur.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 32
13. İlaç ve tıbbi ürünler hakkında gereken bilgileri ve bu konularda bilimsel verileri değerlendirme
becerisi kazanarak eczacılık uygulamaları ile ilgili yeterli hukuki bilgilere ve bu bilgilerin
aktarılması yetisine sahip olur.
BÖLÜM 8 – GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
Marmara Üniversitesi’nin beğendiğiniz nitelikleri nelerdir?
•
Kaliteli eğitimi, sosyal olanaklarının iyi olması, konumu ve Haydarpaşa kampüsü
•
Donanımlı eğitim kadrosu
•
Eğitimi ve hocaları
•
Klinik eczacılık eğitiminin ve uygulamalarının olması
•
Sosyal aktivitelerin fazla olması, öğretim üyelerine kolaylıkla ulaşılması
•
Öğrenciye kendisini geliştirmesi ve geleceğini planlaması için geniş imkânlar sunması
•
Yurt dışında fakülteyi temsil etme şansına sahip olma
•
Yeniliklere açık olması
İyileştirilmesini istediğiniz konular nelerdir?
•
Ezberden çok uygulama yapılmalı, laboratuvar grupları daha az kişi içermeli.
•
Uygulama alanlarının geliştirilmesi
•
Derslerin güncellenmesi
•
Slayttan okuma üzerine bir eğitim olmamalı
•
Ayrıntının ezberletilmemesi
•
Müfredat gözden geçirilmeli kaynak olarak kitap kullanılmalı
•
Öğrenciler ve hocalar ortak çalışmalar yapmalı öğrenciler önemsenmeli
•
Bilişim sistemleri konusunda yetersiz
•
Hastane, sanayi eczane uygulamaları arttırılmalı
•
Mümkünse sunum ve ödevlerle desteklenen uygulama programları geliştirmeli
•
Daha çok hasta odaklı dersler olmalı
•
İngilizce konusunda ilerleme açısından bir şeyler yapılmalı
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 33
•
Öğrenci işleri bürosunun öğrencilerle iletişimi ve verimliliği güçlendirilmeli
•
Bazı laboratuvarlardaki asistanlar daha nazik davranmalı
•
Otomasyon sistemi daha hızlı olmalı
•
Pratik bilgi ve becerilere yönlenmeli
•
Klinik eczacılık daha önceki yıllarda başlatılmalı
•
Bazı öğretim üyelerinin öğrenciye yaklaşımı daha güler yüzlü olmalı
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 34
ANKET 2: M.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİNE 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YENİ KAYDOLAN
ÖĞRENCİ ANKETİ
2013 yılında ÖSYM tarafından fakültemize yerleştirilen
öğrenciler 6 Eylül 2013 tarihinde Göztepe Yerleşkesindeki
Spor Salonunda kayıt işlemlerini tamamladılar. Dekan,
Dekan Yardımcısı, Fakülte Sekreteri ve Öğrenci İşleri
personelinin gün boyu hazır bulunduğu kayıt gününde
öğrencilerimiz için özel olarak tasarlanmış bez çantaların
içinde Eğitim-Öğretim Rehberi, Fakülte Tanıtım CD’si ve
İlaç Rehberi Vademecum armağan edildi. Öğrencilere
uygulanan anketlerin sonuçları aşağıda verilmiştir.
Ankete toplam 93 öğrenci katılmıştır.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 35
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 36
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 37
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 38
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 39
EK GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
Çİft Anadal yapmayı düşündükleri bölümler
*Hukuk
*İşletme
*Tıp fakültesi
*Beslenme ve diyetetik
*Psikoloji
*Moleküler biyoloji ve genetik
*Kimya mühendisliği
Öğretim üyelerinden beklentileri
*İyi öğretim (20)
*Hoşgörü (7)
*Seviyeye göre ders anlatma (3)
*Yol gösterme (20)
*Yoklama almamaları (1)
*Kolay ulaşılabilir olmaları (1)
*Bilimsel bilgi sahibi olmaları (1)
Eczacılık fakültesinden beklentileri
*İyi bir eğitim (44)
*Mesleki donananımın tam olması (9)
*İş olanakları sağlama (6)
*Uygulama (1)
*Sosyal olanaklar (9)
*5 yılda bitirebilmek (2)
Düzenlenmesini istedikleri etkinlikler
*Teknoloji fuarları (2)
*İş hayatına yönelik etkinlikler (8)
*Geziler (6)
*Spor (9)
*Sanat (14)
*Kültürel ve sanatsal etkinlikler (13)
*Konferansla(4)
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 40
2.6.5. 2013 YILI ERASMUS HAREKETLİLİĞİ
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak Almanya’dan 3, İspanya, İsveç, İtalya ve Çek
Cumhuriyeti’nden birer üniversite olmak üzere toplam 7 eczacılık fakültesiyle Erasmus anlaşmamız
devam etmektedir. Geçtiğimiz akademik yıl boyunca gerçekleşen Erasmus hareketliliğine ilişkin tablo
aşağıda verilmiştir.
No Adı ve Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2011-2012 Akademik Yılı
Eczacılık Fakültesi Giden-Gelen Öğrenci Bilgileri
Giden Öğrenciler
Gittiği Üniversite
Özge BÖLÜKBAŞI
Lorena ALİMERİ
Merve HACIBALOĞLU
Tuğba ERKMEN
Ece KARAVELİOĞLI
Betül YÜZER
Elif ATEŞ
Gamze irem ÇINAR
Aybike Beste VAROL
Nazende SEYJAN
Gizem ERTÜRK
Şeyma ÇAKICI
University of Veterinary and Pharmaceutıcal Sciences
Universidat de Sevilla
Universidat de Sevilla
Universidat de Sevilla
University of Veterinary and Pharmaceutıcal Sciences
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn
Universidat de Sevilla
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn
Universidat de Sevilla
Unıversıty Of Gothenburg
Unıversıty Of Gothenburg
Technısche Unıversıtaet Braunschweıg
Ülke
Çek Cum
İspanya
İspanya
İspanya
Çek Cum
Almanya
İspanya
Almanya
İspanya
İsveç
İsveç
Almanya
No Adı ve Soyadı
Gelen Öğrenciler
Geldiği Üniversite
Ülke
1
2
3
4
5
Hochshule Albstadt-Sigmaringen
University of Sevilla
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn
University of Sevilla
Almanya
İspanya
Almanya
Almanya
İspanya
Derya ÖZKAYA
Laura M. CARRASQUİLLA
Seda YARAMIŞ
Aylenur YEĞEN
Maria RODRİGUEZ
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 41
2.7. AKADEMİK ve İDARİ PERSONEL BİLGİLERİ
Unvanlara Göre Öğretim Elemanı Sayısı (2012)
Kadroların İstihdam
Şekline Göre
Kadroların Doluluklarına Göre
KADRO ÜNVANI
DOLU
BOŞ
Toplam
Tam zamanlı
Yarı zamanlı
Profesör
21
-
21
21
-
Doçent
10
-
10
10
-
Yardımcı Doçent
22
-
22
22
-
Öğretim Görevlisi
2
-
2
2
-
Okutman
-
-
-
-
-
Araştırma Görevlisi
24
-
24
24
-
Uzman
0
1
1
1
-
Genel Toplam
79
-
80
80
-
Kişi Sayısı
Yüzde
Akademik Personelin Yaş Dağılımı
26–30 Yaş
31–35 Yaş
36–40 Yaş
7
15
10
8
19
13
25 Yaş Altı
2
3
41–50 Yaş
21
27
51 Yaş Üzeri
24
30
Akademik Personelin Hizmet Durumu
0-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21-Üzeri Yıl
Kişi Sayısı
10
15
9
17
28
Yüzde
13
19
11
22
35
Akademik Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı
Sayısı
Yüzdesi
Kadın Personel
61
77
Erkek Personel
18
23
Akademik Personel
2013 Yılında Ataması veya
Yükseltilmesi Yapılan Akademik Personel Sayısı
Profesör
Doçent
Yardımcı Doçent
Öğretim Görevlisi
Araştırma Görevlisi
Uzman
Okutman
3
2
3
1
-
Toplam
9
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 42
İdari Personel (Kadroların Doluluklarına Göre)
Hizmet Sınıfı
Dolu
Boş
Toplam
Genel İdari Hizmetler
14
9
23
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
5
2
7
Teknik Hizmetleri Sınıfı
3
-
3
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
-
-
-
Yardımcı Hizmetli Sınıfı
1
-
1
Toplam
23
13
34
İdari Personelin Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise
Önlisans
Lisans
Yükseklisans
ve Doktora
Kişi Sayısı
1
1
9
7
5
Yüzde
4
4
40
30
22
İdari Personelin Yaş Durumu
20-29 Yaş
30-39 Yaş
40-49 Yaş
50 ve Üzeri
Toplam
Kişi Sayısı
6
6
6
5
23
Yüzde
26
26
26
22
100
İdari Personelin Hizmet Durumu
0-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21-Üzeri Yıl
Kişi Sayısı
10
2
2
3
6
Yüzde
43
9
9
13
26
İdari Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı
Sayısı
Yüzdesi
Kadın Personel
13
57
Erkek Personel
10
43
Toplam Personel
23
100
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 43
2013 YILI AKADEMİK PERFORMANSI
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
BÖLÜM III
Sayfa 44
3.1. BÖLÜMLERE GÖRE GENEL TABLO
2013 YILI GENEL AKADEMİK PERFORMANS
SCI Kapsamındaki Dergilerde Yayın
SCI Dışındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayın
Hakemli ulusal dergilerde yabancı dildeki yayın
Hakemli ulusal dergilerde Türkçe yayın
Hakemsiz uluslararası dergilerde yayın
Hakemsiz ulusal dergilerde yayın
Uluslararası kitap yazarlığı
Uluslararası kitapta bölüm yazarlığı
Ulusal Kitap yazarlığı
Ulusal kitapta bölüm yazarlığı
Çeviriler
Uluslararası kongre, sempozyum, panel vb düzenleyiciliği
Uluslararası kongre, sempozyum, panel vb’de davetli konuşmacı
Uluslararası kongre, sempozyum, panel vb’de sözlü bildiri
Uluslararası kongre, sempozyum, panel vb’de poster bildiri
Uluslararası kongre, sempozyum, panel vb’de moderatörlük
Ulusal kongre, sempozyum, panel vb düzenleyiciliği
Ulusal kongre, sempozyum, panel vb’de davetli konuşmacı
Ulusal kongre, sempozyum, panel vb’de sözlü bildiri
Ulusal kongre, sempozyum, panel vb’de poster bildiri
Ulusal kongre, sempozyum, panel vb’de moderatörlük
Tamamlanmış Projeler
a.
Uluslararası
b.
Kurumsal:
c.
TÜBİTAK
d.
DPT
Devam Eden Projeler
a.
Uluslararası
b.
Kurumsal:
c.
TÜBİTAK
d.
DPT
Yayın Kurulu Üyelikleri ve Editörlükleri
Dergi Hakemlikleri
Meslek-İçi Eğitim Programları Düzenleyiciliği
Meslek-İçi Eğitim Programlarında Eğitmenlik
Seminerler
Uluslararası
Ulusal
Kurumsal
Akademik yükseltme/atama jürilerinde görev
Yardımcı Doçentlik
Doçentlik
Profesörlük
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Temel
Eczacılık
Bilimleri
14
1
4
1
1
5
1
8
23
4
4
1
6
2
Eczacılık
Meslek
Bilimleri
28
4
11
5
2
2
2
3
2
9
2
29
4
9
25
25
7
Eczacılık
Teknolojisi
Bölümü
8
1
2
1
1
1
1
7
1
-
10
1
-
1
1
-
18
3
-
39
4
1
13
31
-
3
25
1
21
38
1
6
3
1
30
91
4
18
3
67
6
1
13
30
4
3
1
1
7
-
-
1
10
1
4
6
11
7
16
3
5
3
4
16
29
18
Toplam*
43
4
15
5
2
2
2
3
1
8
10
10
49
9
14
27
30
10
Sayfa 45
2012 YILI GENEL AKADEMİK PERFORMANS (Devamı)
Temel
Eczacılık
Bilimleri
Eczacılık
Meslek
Bilimleri
Eczacılık
Teknolojisi
Bölümü
Toplam*
3
4
-
1
4
-
7
10
2
2
7
14
10
1
-
3
3
1
3
4
4
10
-
2
10
15
1
1
-
7
21
15
10
23
-
15
21
66
5
7
-
30
51
66
13
14
11
4
2
5
8
15
2
5
2
2
2
11
6
6
17
15
20
4
14
6
25
27
35
1
3
3
5
1159
Başarı Ödülleri
Uluslararası
Ulusal
Kurumsal
Araştırma Bursları
Patent Başvuruları
Uluslararası
Ulusal
Tamamlanmış Tezler
Doktora
Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans Projesi
Devam Eden Tezler
Doktora
Yüksek Lisans
Tezsiz Yüksek Lisans Projesi
Tez Jüri Üyelikleri
Doktora
Yüksek Lisans
Diğer üniversiteler ve birimlerdeki eğitim faaliyetleri
İdari Görevler
Komisyon başkanlıkları
Koordinatörlükler
Bilirkişilik
Danışmanlık
Proje Raportörlüğü
Atıflar (SCI kapsamındaki tüm yayınlar için)
* Bölümler tarafından ortak yapılan yayınlar tek yayın olarak toplama dahil edilmiştir.
ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA DÜŞEN AKADEMİK ÇALIŞMA SAYILARI
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 46
3.2. YABANCI DERGİLERDEKİ YAYINLAR
3.2.1. SCI ve SCI-Epanded Kapsamındaki Dergilerde Yayınlanmış Makaleler/Derlemeler/Olgu
Sunumları
1.
A. L. Baş, K. Üney, H. H. Hadimli, A. D. Sezer, F. Hatipoğlu, M. Maden, J. Akbuğa, Cytologic-enzymologic
diagnosis of experimental pneumonia formed with Klebsiella pneumoniae serotype II in rats and its
treatment with liposomal enrofloxacin, Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas Universitesi,
19:2 (2013) 183-190.
2.
Akakin D, Kiran D, Ozkan N, Erşahin M, Ozdemir-Kumral ZN, Yeğen B, Sener G. Protective effects of melatonin
against spinal cord injury induced oxidative damage in rat kidney: A morphological and biochemical study.
Acta Histochem. 2013 May 28.
3.
Aricioglu F, Gumru S. Glycogen synthase kinase-3: a new therapeutic target in mood disorders. Bulletin of
Clinical Psychopharmacology 2013; 23(2):193-200
4.
Bedia Kocyigit-Kaymakcioglu, Celen A Ö , Tabanca N, Ali A , Khan SI, Khan IA, Wedge D E. Synthesis and
Biological Activity of Substituted Urea and Thiourea Derivatives Containing 1,2,4-Triazole Moieties.
Molecules 2013, 18: 3562-3576 doi:10.3390/molecules18033562.
5.
Bingöl Özakpınar,Ö, Maurer, A,M, Adıgüzel,C, Çilingir,Ö,T, Demir,M, Uras,F, (2013). Differentiation of
hematopoietic stem cells isolated from peripheral blood to megakaryocyte. Turk J Biochem, 38 (3) ; 243–249.
6.
Bulut, G., Tuzlacı, E., 2013. An ethnobotanical study of medicinal plants in Turgutlu (Manisa-Turkey). Journal
of Ethnopahrmacology, 149(2013)633–647.
7.
Cetin M, Aricioglu F. Urgent unmet needs in therapeutic psychiatry and expectations. Bulletin of Clinical
Psychopharmacology 2013; 23(3):199-204.
8.
Cevik O, Adiguzel Z, Baykal AT, Somay G, Sener A. The apoptotic actions of platelets in acute ischemic stroke.
Mol Biol Rep. 2013 Dec;40(12):6721-7.
9.
Cevik O, Cadırcı S, Sener TE, Tınay I, Akbal C, Tavukçu HH, Cetinel S, Kıran D, Sener G. Quercetin treatment
against ischemia/reperfusion injury in rat corpus cavernosum tissue: role on apoptosis and oxidative stress.
Free Radic Res. 2013;47(9):683-91.
10. Cevik O, Erşahin M, Sener TE, Tinay I, Tarcan T, Cetinel S, Sener A, Toklu HZ, Sener G. Beneficial effects of
quercetin on rat urinary bladder after spinal cord injury. J Surg Res. 2013 Aug;183(2):695-703.
11. Çıkla P, Tatar E, Küçükgüzel İ, Şahin F, Yurdakul D, Basu A, Krishnan B, Nichols DB, Kaushik-Basu N, Küçükgüzel
ŞG. Synthesis and characterization of flurbiprofen hydrazide derivatives as potential anti-HCV, anticancer and
antimicrobial agents. (2013) Med Chem Res, 22: 5685–5699.
12. Dalgic N, Karadag CA, Bayraktar B, Sancar M, Kara O, Pelit S, Celebi S, Kafadar I, Dokucu AI. Ertapenem versus
Standard Triple Antibiotic Therapy for the Treatment of Perforated Appendicitis in Pediatric Patients: A
Prospective Randomized Trial. Eur J Pediatr Surg. 2013 Aug 27.
13. Dinleyici EC, Dalgic N, Guven S, Ozen M, Kara A, Arica V, Metin-Timur O, Sancar M, Kurugol Z, Tanir G, Ozturk
D, Aydogdu S, Tutanc M, Eren M, Vandenplas Y. The effect of a multispecies synbiotic mixture on the
duration of diarrhea and length of hospital stay in children with acute diarrhea in Turkey: single blinded
randomized study. Eur J Pediatr. 2013 Apr;172(4):459-64.doi:pii: S0065-1281(13)00077-9.
10.1016/j.acthis.2013.04.005. [Epub ahead of print].
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 47
14. Elçioğlu H:K., Kabasakal L., Alan S., Şalva E., Tufan F., Karan M.A., “Thalidomide attenuates learning and
memory deficits induced by intracerebroventricular administration of streptozotocin in rats”. Biotech.
Histochem. 88(3-4), 2013.
15. Erşahin M, Ozsavcı D, Şener A, Bingöl-Özakpınar Ö, Toklu HZ, Akakın D, Sener G, Yeğen BC. Obestatin
alleviates subarachnoid haemorrhage-induced oxidative injury in rats via its anti-apoptotic and antioxidant
effects. Brain Injury. 2013;27(10):1181-9.
16. Gezginci-Oktayoglu S, Sacan O, Bolkent S, Ipci Y, Kabasakal L, Sener G, Yanardag R. Chard (Beta vulgaris L. var.
cicla) extract ameliorates hyperglycemia by increasing GLUT2 through Akt2 and antioxidant defense in the
liver of rats. Acta Histochem. 2013 Jun 6. doi:pii: S0065-1281(13)00088-3. 10.1016/j.acthis.2013.04.016.
17. Göktürk, S, ve Aslan,S., (2013): A Study on binding properties of poorly soluble drug trimethoprim in anionic
micellar solutions, Journal of Dispersion Science and Technology: basım aşamasında: DOI:
10.1080/01932691.2013.775583
18. Gumru S, Aricioglu F. Antipsychotics: neurobiological bases for a therapeutic approach. Bulletin of Clinical
Psychopharmacology 2013; 23(1):91-8.
19. Kobeissy F, Tumer N, Toklu HZ, Assessing neuro-systemic & behavioral components in the pathophysiology
of blast-related brain injury. Front Neurol. 2013 Nov 21;4:186.
20. Küçük B, Bingöl Özakpınar,Ö, Demir,M, Uras,F, (2013). Growth Arrest-Specific 6 (Gas6) and TAM Receptors in
Mouse Platelets. Turkish Journal of Hematology (Kabul edildi).
21. Küçükgüzel İ, Satılmış G, Gurukumar KR, Basu A, Tatar E, Nichols DB, Talele TT, Kaushik-Basu N. 2Heteroarylimino-5-arylidene-4-thiazolidinones as a new class of non-nucleoside inhibitors of HCV NS5B
polymerase (2013). Eur J Med Chem, 69: 931-941.
22. Lopez SM, Hodgson MC, Packianathan C, Bingol-Ozakpinar O, Uras F, Rosen BP, Agoulnik I (2013).
Determinants of the Tumor Suppressor INPP4B Protein and Lipid Phosphatase Activities. Biochemical and
Biophysical Research Communications, 18; 440(2):277-82.
23. Nagihan Beyhan, Bedia Kocyigit-Kaymakcioglu, Salih Gümrü, Feyza Aricioglu. Synthesis and anticonvulsant
activity of some 2-pyrazolines derived from chalcones. Ar J Chemistry 2013 (basımda).
24. Oya Kerimoğlu; Ebru Keskin; Betül Dortunç; Şela Anah,Matrix type transdermal therapeutic system
containing captopril: formulation optimization, in vitro and ex vivo characterization. Acta Poloniae
Pharmaceutica-Drug Research, Vol. 70, No: 2, pp. 291-300, 2013
25. Özdemir Arıöz F, Akyüz Atalay, Simultaneous Determination of Amlodipine and Aliskren by HighPerformance Liquid Chromatography in Tablets,
Journal Of Chromatographıc Scıence,
10.1093/chromsci/bmt099, 1-6, 2013.
26. Pelin Çıkla, Derya Özsavcı, Özlem Bingöl-Özakpınar, Azize Şener, Özge Çevik, Suna Özbaş-Turan, Jülide
Akbuğa, Fikrettin Şahin, Ş.Güniz Küçükgüzel “Synthesis, Cytotoxicity and Pro-Apoptosis of Etodolac Hydrazide
Derivatives as anticancer Agents” Arch Pharm 2013, 346: 367-379.
27. Piletz JE, Aricioglu F, Cheng JT, Fairbanks CA, Gilad VH, Haenisch B, Halaris A, Hong S, Lee JE, Li J, Liu P,
Molderings GJ, Rodrigues AL, Satriano J, Seong GJ, Wilcox G, Wu N, Gilad GM. Agmatine: clinical applications
after 100 years in translation. Drug Discov Today. 2013; 18(17-18):880-93.
28. Saglam IY, Ozdamar EN, Demiralay E, Sehirli AO, Sener G, Saglam E. The effect of captopril on brain apoptosis
after burn injury in rats. Turk Neurosurg. 2013;23(3):366-71.
29. Sahin C, Aricioglu F. Future directions of cytokine hypothesis in depression: ‘NLRP3 infammasome. Bulletin of
Clinical Psychopharmacology 2013; 23(3):280-8.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 48
30. Salva E1, Turan SO, Kabasakal L, Alan S, Ozkan N, Eren F, Akbuğa J. Investigation of the Therapeutic Efficacy
of Codelivery of psiRNA-Vascular Endothelial Growth Factor and pIL-4 into Chitosan Nanoparticles in the
Breast Tumor Model. J Pharm Sci. 2014 Mar;103(3):785-95.
31. Sehirli AO, Koyun D, Tetik S, Ozsavcı D, Yiğiner O, Cetinel S, Tok OE, Kaya Z, Akkiprik M, Kılıç E, Sener G.
Melatonin protects against ischemic heart failure in rats. J Pineal Res. 2013 Sep;55(2):138-48.
32. Sener A, Egemen G, Cevik O, Yanikkaya-Demirel G, Apikoglu-Rabus S, Ozsavci D. In vitro effects of nitric oxide
donors on apoptosis and oxidative/nitrative protein modifications in ADP-activated platelets. Hum Exp
Toxicol. 2013;32(3):225-35.
33. Ş.Güniz Küçükgüzel, İnci Coşkun, Sevil Aydın, Göknur Aktay, Şule Gürsoy, Özge Çevik, Özlem Bingöl Özakpınar,
Derya Özsavcı, Azize Şener, Neerja Kaushik-Basu, Amartya Basu and Tanaji T.Talele “Synthesis and
Characterization of Celecoxib Derivatives as Possible Anti-inflammatory, Analgesic, Antioxidant, Anticancer
and Anti-HCV agents” Molecules 2013, 18: 1394-1404 ; doi:10.3390/molecules18021394.
34. Şalva E., Özbaş-Turan S., Akbuğa J. The development of ternary nanoplexes for efficient small interfering
RNA delivery. Biol. Pharm Bull. 36 (12) 2013, 1907-14..
35. Tabanca N Ali , Bernier UR, Khan IA, Bedia Koçyiğit-Kaymakçıoğlu, E. Elçin Oruç-Emre, Seda Ünsalan, Sevim
Rollas. Biting Deterrence and Insecticidal activity of hydrazide–hydrazones and their corresponding 3-acetyl2,5-disubstituted-2,3-dihydro-1,3,4-oxadiazoles against Aedes aegypti. Pest Manag Sci 2013, 69: 703-708.
36. Tatar E, Küçükgüzel İ, Daelemans D, Talele TT, Kaushik-Basu N, De Clercq E, Pannecouque C (2013). Some
Hydrazones of 2-Aroylamino-3-methylbutanohydrazide: Synthesis, Molecular Modeling Studies, and
Identification as Stereoselective Inhibitors of HIV-1. Arch.Pharm.Chem.Life Sci., 346: 140-153.
37. Toklu HZ, Kabasakal L, Imeryuz N, Kan B, Celikel C, Cetinel S, Orun O, Yuksel M, Dulger GA. A study comparing
the efficacy of antimicrobial agents versus enzyme (P-gp) inducers in the treatment of 2,4,6
trinitrobenzenesulfonic acid-induced colitis in rats. J Physiol Pharmacol. 2013 Aug;64(4):439-51.
38. Ulusoy, S., Boşgelmez-Tınaz, G. Nonsterodial anti-inflammatory drugs reduce the production of quorum
sensing regulated virulence factors and swarming motility in human pathogen Pseudomonas aeruginosa.
Drug Resarch, 63, 409-413 (2013).
39. Yasayan, G; Magnusson, J. P.; Sicilia,G; Spain, G. Spain, S. G.; Allen, S.; Davies, M.; Alexander, C. Multi-modal
switching in responsive DNA block co-polymer conjugates, Phys. Chem. Chem. Phys., 2013,15, 16263-16274
40. Yılmaz Savcun G, Özkan E, Dulundu E, Topaloğlu Ü, Sehirli AO, Tok OE, Ercan F, Sener G. Antioxidant and Antiinflammatory Effects of Curcumin Against Hepatorenal Oxidative Injury in the Experimental Sepsis Model
Created in Rats Ulus Travma Acil Cerr Derg 2013;6:507-15.
41. Yusuf K. Demir, Zafer Akan, Oya Kerimoglu, Characterization of Polymeric Microneedle Arrays for
Transdermal Drug Delivery, October 23, 2013, DOI: 10.1371/journal.pone.0077289
42. Yusuf K. Demir, Zafer Akan, Oya Kerimoglu, Sodium Alginate Microneedle Arrays Mediate the Transdermal
Delivery of Bovine Serum Albumin, May 10, 2013, DOI: 10.1371/journal.pone.0063819
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 49
3.2.2. SCI Dışındaki Yabancı Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler/Derlemeler/Olgu
Sunumları
1.
Hussain A, Malik M, Toklu HZ. A Literature Review: Pharmaceutical Care an Evolving Role at Community
Pharmacies in Pakistan. Pharmacology & Pharmacy, 2013, 4, 425-430.
2.
Tezcan S, Izzettin FV, Sancar M, Yumuk PF, Turhal S. Nephrotoxicity Evaluation in Outpatients Treated with
Cisplatin-Based Chemotherapy Using a Short Hydration Method. Pharmacology & Pharmacy 2013; 4(3).
3.
Tezcan S, Özdemir F, Turhal S, Izzettin FV. High performance liquid chromatographic determination of free
cisplatin in different cancer types. Der Pharma Chemica, 2013, 5(5):169-174.
4.
Turgut Taskın, Leyla Bitis, Antioxidant activity of Silene alba subsp. Divaricata and Stellaria media subsp.
media from Caryophyllaceae. Spatula 2013, 3(1):1-5.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 50
3.3. ULUSAL DERGİLERDEKİ YAYINLAR
3.3.1. Hakemli ulusal dergilerde yabancı dilde yayınlanmış Makaleler /Derlemeler/Olgu
Sunumları
1.
Akyuz A, Karslı-Çeppioğlu S, Yurdun T, Pelin Z,n Akyuz, S. (2014). Serum Copper and Zinc Status in Obstructive
Sleep Apnea Patients. Turk J Pharm Sci. 10(3), 415-424.
2.
Ali Şen, Leyla Bitiş Şen, A., Bitiş, L., Birteksöz-Tan, A. & Bulut, G. In vitro evaluation of antioxidant and
antimicrobial activities of some Centaurea L. species. Marmara Pharm J 2013, 17(1): 42-45.
3.
Bedia Koçyiğit Kaymakçıoğlu, Salih Gümrü, Nagihan Beyhan, Feyza Aricioglu. Antidepresan benzeri etkili 2pirazolin türevleri. MÜSBED 2013;3(3):154-158.
4.
Bilgiç Alkaya D., S. Karaderi, G.Erdoğan. “Ternary Complex Formation of Isoniazid with Some Transition
Metals and Amino Acids”, Trakya Üniversitesi Journal of Natural Sciences, 2013.
5.
Boşgelmez-Tınaz, G. “Disruption of Bacterial cell-to-cell communication (Quorum Sensing): A Promising Novel
Way to Combat Bacteria-Mediated Diseases”. Journal of Marmara University Institute of Health
Sciences,3(3), 159-163 (2013).
6.
Güleser Abacı, Sevim Rollas, Esra Tatar. Development of a new and efficient synthesis method of 1,2,4triazole-5-thione derivatives” Marmara Pharm J 2013, 17(3): 181-186.
7.
H. Comerter, T. Kadir, B. Okuyan, M. Sancar, F.V. Izzettın. “Assessment of levofloxacın effect on human
neutrophil functions in vitro”. Turk J Pharm Sci 10(1), 19-24, 2013.
8.
Kocyigit-Kaymakcioglu B, Beyhan N, Gümrü S, Aricioglu F. Antidepressant-like Activity of 2-Pyrazoline
Derivatives. MUSBED 2013, 3(3):154-158.
9.
Küçükibrahimoğlu EE, Durmaz ZA, Berber N, Ersoy C, İnce H, Kocyigit-Kaymakcioglu B , Aşıdizer M, Gülhan
R. İlaç Etkin Maddesi İçeren Sahte Ürünler. Turkiye Klinikleri 1158, J Med Sci 2013, 33(4).
10. M Sancar, B. Okuyan, S. Apikoglu-Rabus, FV. Izzettin. Opinion and Knowledge Towards Pharmaceutical Care
Of The Pharmacists Participated in Clinical Pharmacy and Pharmaceutical Care Continuing Education
Program. Turk J Pharm Sci 10 (2), 245-254, 2013.
11. Pelin Çıkla, Payal Arora , Amartya Basu, Tanaji T.Talele, Neerja Kaushik-Basu, Ş.Güniz Küçükgüzel, “Etodolac
Thiosemicarbazides: a novel class of hepatitis C virus NS5B polymerase inhibitors” Marmara Pharm J 2013,
17: 138-146.
12. Rayaman,P, Rayaman,E, Çevikbas,A, Demirtunç,R, Sehirli,A.Ö, Soyogul Gürer,U, The effect of some antibiotics
on polymorphonuclear leukocyte (PMN) functions and PMN.s myeloperoxidase activity, glutathione and
malondialdehyde levels of patients with type 2 Diabetes melliıtus in vitro. MÜSBED (Yayına kabul edildi).
13. Sevil Aydın, Neerja Kaushik-Basu, Payal Arora, Amartya Basu, Daniel Brian Nichols, Tanaji T. Talele, Ş.Güniz
Küçükgüzel “Microwave assisted synthesis of some novel Flurbiprofen hydrazide-hydrazones as anti-HCV
NS5B and anticancer agents” Marmara Pharm J 2013, 17: 26-34.
14. Şen, A., Bitiş, L., Birteksöz, S., Bulut, G., 2013. In vitro evaluation of antimicrobial and antioxidant activities of
some Centaurea L. species. Marmara Pharmaceutical Journal 17, 42-45.
15. Temur HŞ, Koçyiğit-Kaymakçıoğlu B (2013). Atorvastatin kalsiyumun valide edilmiş HPLC metodu ile tablet
formundan analizi, MUSBED (basımda).
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 51
3.3.2. Hakemli ulusal dergilerde Türkçe yayınlanmış Makaleler/Derlemeler/Olgu Sunumlar
1.
Gümrü S, Şahin C, Arıcıoğlu F. Yeni bir nörotransmitter/nöromodülatör olarak agmatine genel bir bakış.
MÜSBED 2013;3(Ek Sayı 1):S23-S28.
2.
Oğuz S, Omurtag GZ, Arıcıoğlu F, Şardaş S. Mutajenik-karsinojenik etkinin ames testi ile araştırılması.
MÜSBED 2013;3(2):75-82.
3.
Şahin C, Arıcıoğlu F. Depresyon ve sitokin hipotezinde yeni bir boyut: ‘NLRP3 inflamazomu’. MÜSBED
2013;3(2):65-68.
4.
Şahin,S, Eroğlu,M, Özakpınar,Ö, Tulunay,A, Konukçu,B, Tetik Ş, (2013). Preeklamptik Gebelerde Trombosit
Fonksiyonlarının Agregometre ile Değerlendirilmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni (Kabul edildi).
5.
Şirvancı Yalabık M, Şehirli Ö, Utkan T, Arıcıoğlu F. Streptozosin ile oluşturulan deneysel Alzheimer modelinde
Agmatinin etkilerinin araştırılması. MÜSBED 2013;3:145-153.
3.3.3. Hakemsiz ulusal dergilerde yayınlanmış Yazılar
1.
Omurtag-Korkmaz Bİ, Omurtag GZ, “Besinlerde Küflerin Oluşturduğu Mikotoksin Sorunu”, Actual Medicine,
10: 50-53, ( 2013).
2.
Şardaş S. İlacın Kaderini Belirleyen Enzimler; CYP2C9 ve CYP2C19 Enzimlerinin İlaç Metabolizmasındaki
Önemi. Pharmaworld 2013, 3(6): 78-80.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 52
3.4. KİTAPLAR ve KİTAP BÖLÜMLERİ
3.4.1. KİTAP
1. Toklu HZ, Akıcı A. Eczacılara Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu
Yayın No: 107; Ankara 2013.
2. Soyalan M, Azgın F, Demirdamar R, Toklu HZ. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eczacilik
Ve Eczaci Profili. Yakın Doğu Matbaası, Lefkoşa, 2013
3.4.2. KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI
1. Yurdun T, Dölen E. (2013). Identification of Natural Dyes in Thirteenth Century Mevlana’s
Kaftans and Dervish’s Dresses by HPLC–DAD Detection. (p. 165-171). Chapter 5. Applying the
Techniques on Materials I. Conservation Science for the Cultural Heritage: Applications of
Instrumental Analysis. Ed. Varella E. A. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
2. Yurdun T. Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası Milli Azerbaycan Tarixi Muzeyi, Qarabağ
Xalçaları Katalog, Garabagh Carpets Catalog Bakı-2013.
3. Küçükgüzel İ. İlaç uygulama becerisi. 5. Bölüm “Deri altı ilaç uygulama becerisi” ; 17. Bölüm
“Göze merhem uygulama becerisi”. Editörler : Cengiz Yakıncı ve Erdem Yeşilada. ISBN : 978605-60137-9-9.
4. FV. İzzettin, Ş. Apikoğlu-Rabuş, B. Okuyan, M. Sancar. Hastane Yönetimi. (İlaç Güvenliği), 561576 pp., İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013 (ISBN: 978-975-420-950-1).
5. FV. İzzettin, M. Sancar, A. Acar-Sancar, Ş. Apikoğlu-Rabuş,. Hastane Yönetimi. (İlaç Yönetimi),
845-862 pp., İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri, 2013 (ISBN: 978-975-420-950-1).
6. FV. İzzettin, M. Sancar. İlaç uygulama becerisi. “Gargara kullanma becerisi”. Editörler : Cengiz
Yakıncı ve Erdem Yeşilada. ISBN : 978-605-60137-9-9.
3.4.3. KİTAPTA BÖLÜM ÇEVİRİSİ
1. Gülgün Tınaz; SCHAUM’S Biology- The Kingdom Monera (The Prokaryotes) (Chapter 28), 379384.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 53
3.5. PROJELER
2013 yılında fakültemizde tamamlanmış olan bilimsel projeler ve yürütücüleri aşağıda
sunulmuştur:
3.5.1. KURUMSAL PROJELER
1. Bazı Achillea Türleri Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar. (SAG-C-YLP-060510-0121, Proje
Yürütücüsü: Leyla Bitiş 2013)
2. Cotinus coggygria Scop Etanol Ekstresinden Hazırlanan Merhemin Deney Hayvanlarında Yara İyileştirici
Etkisinin İncelenmesi. Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri- Bilimsel Araştırma ve
Geliştirme Projeleri, (SAG-A-200611-0185, Araştırmacılar: Leyla Bitiş, Fikret V İzzettin, Fikriye Uras,
Mesut Sancar, Betül Okuyan, Ali Şen. 2013)
3. Deneysel Alzheimer Modelinde Agmatinin Etkilerinin Araştırılması. Marmara Üniversitesi Araştırma
Fonu, SAG-E-140312-0039 Proje Yürütücüsü: Feyza Arıcıoğlu.
4. Intraserebroventriküler Streptozotosin Uygulaması ile Oluşturulan Alzheimer Modelinde TNF alfa
inhibitörlerinin etkisi. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma projeleri Komisyon Başkanlığı, 2013
Araştırmacı: Kübra Elçioğlu.
5. Olası Antiviral Etkili 5-Ariliden-2-Heteroarilimino-1,3-Tiyazolidin-4-On Türevlerinin Sentezi ve
Yapılarının Aydınlatılması. M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, SAG-C-YLP-071211-0303. Proje
Yürütücüsü: İlkay Küçükgüzel.
6. Sıçanlarda isoproterenol ile oluşturulan myokard infarktüsünde resveratrolün koruyucu etkisinin
incelenmesi. M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu SAĞ-B-0300408-0063 Proje Yürütücüsü: A.
Özer Şehirli
7. Tolmetin üzerinden hidrazit-hidrazonların sentezi ve biyolojik etkileri. M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Komisyonu, SAG-C-YLP-161111-0297-, Proje Yöneticisi: Ş.Güniz Küçükgüzel
8. Türkiye’de Yetişen Origanum L. Cinsine Ait Sectio Origanum L. ve Sectio Majorana (Miller) Benth.
Seksiyonları Üzerinde Farmasötik Botanik, Farmakognozik ve Antimikrobiyal Araştırmalar. İnönü
Üniversitesi BAP projesi (2010/43 kodlu proje Araştırmacı: Leyla Bitiş)
9. Wistar Albino Sıçanlarda Streptozotosin ile İndüklenmiş Diyabetik Retinopatide Kemik İliği Kaynaklı
Mezenkimal Kök Hücrelerin Etkisinin Araştırılması. Marmara Üniversitesi Araştırma Fonu, SAG-A090512-0126 Proje Yürütücüsü: Feyza Arıcıoğlu.
10. Türkiye’de Yetişen Ceviz Ağaçlarındaki Juglon Ekstraksiyonu ve Kromatografik Yöntemle Analizi Proje
no: SAG-C-YLP-080212-0018, Yürütücü : Prof.Dr. Güler YALÇIN.
11. Türkiye’de Yetiştirilen Yaban Mersini Türlerinde Ellajik Asit ve Resveratrol Miktarlarının HPLC
Yöntemiyle Tayini Proje no: SAG-C-DRT-270109-0002, Yürütücü: Prof.Dr. Güler YALÇIN.
12. Deniz Çıkla Yılmaz, Mürşit Pekin. Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu Proje No:
YSAG-A-130711-0249: “İbandronat Sodyumun, Disosiasyon Sabitlerinin ve Metal İyonları ile
Oluşturacağı Komplekslerin Oluşum Sabitlerinin Potansiyometrik Yöntemle Saptanması”, 2013.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 54
13. Koroner bypass ameliyatı geçirmiş hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası bazı antioksidan
elementlerin düzeylerinin belirlenmesi, Marmara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Komisyonu, (PROJE
No. SAG-C-YLP-130511-0134) (Yürütücü: Yrd.Doç.Dr. Gülbin Erdoğan).
14. Polygonum Cognatum Meissn (Madımak) Bitkisinin Deneysel Diyabet Modelinde İyileştirici Etkisinin
İncelenmesi, Yard. Doç.Dr. Rabia Oba.
15. Kudret narının (Momordicacharantia) östrejen reseptörleri ESR1 ve ESR2 gen düzeyleri ile oksidatif
DNA hasarı üzerine etkisi, Yard. Doç.Dr. Rabia Oba.
16. Bronşektazili Hastalarda Kolistin, Tigesiklin, Rifampisin ve İmipenem’in Tek Başına ve
Kombinasyonlarının Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları, Oksidatif Stres, Oksidan ve Antioksidan
Enzimler Üzerine Etkilerinin İn Vitro Araştırılması” Marmara Üniversitesi -BAPKO Projesi; SAG-C-DRP210311-0047Yürütücü: Doç. Dr. Ümran Soyoğul Gürer.
17. Umbelliferae Familyasında Sebze Olarak Yararlanılan Bazı Yabani Bitkilerin Antioksidan Aktivitelerinin
İncelenmesi” (BAPKO Projesi), Doç. Dr. Leyla Bitiş
18. PDGF-D ve PDGF-R siRNA:kitozan temelli sistemlerin sıçan meme kanseri modelinde etkinliğinin
araştırılmas, M. Ü. Araş. Fonu, 2012-2013, Yürütücü: Prof. Dr. Julide Akbuğa
3.5.2. TÜBİTAK PROJELERİ
1. Hepatit-C NS5B polimeraz inhibitörü ve antikanser etki göstermesi olası yeni diflunisal türevlerinin
sentezi. TÜBİTAK-Hızlı Destek projesi, (112S013 kodlu proje), Proje Yöneticisi: Ş. Güniz Küçükgüzel
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 55
3.6. ÖDÜLLER
Ödül Adı
Veren Kuruluşun Adı
Ödülü Alan Öğretim Üyesi
TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek
Programının 2013 Yılı Çağrısı 2. Aşaması
Öğr. Gör. Dr. Yusuf Kemal
Demir
Marmara üniversitesi Rektörlüğü
Prof. Dr. Göksel Şener
Marmara üniversitesi Rektörlüğü
Doç. Dr. Mesut Sancar
Marmara üniversitesi Rektörlüğü
Doç. Dr. Ali Demir Sezer
Üstün Başarı Ödülü
M.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
Prof. Dr. Julide Akbuğa ve
Prof. Dr. Bedia Kaymakçıoğlu
Australian endeavor
postdoctoral
fellowship
Avustralya Hükümeti
Öğr. Gör. Dr. Yusuf Kemal
Demir
Yayın Teşvik Ödülü
TÜBİTAK
Yrd.Doç.Dr. Gizem Bulut ve
Prof.Dr. Ertan Tuzlacı
Poster Birincilik Ödülü
3. Ulusal Alzheimer Kongresi
Doç. Dr. Kübra Elçioğlu, Prof.
Dr. Levent Kabasakal ve ark.
Poster Birincilik Ödülü
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Danışmanlığını Yrd. Doç. Dr.
Filiz Özdemir’in yaptığı YL Tezi
Poster İkincilik Ödülü
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
Derneği
Doç. Dr. Oya Kerimoğlu, Yrd.
Doç. Dr. Emine Alarçin ve ark.
Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi
Erşahin M, Şener E, Çevik Ö,
Şener A, Özçelik R, Toklu H,
Tarcan T, Şener G
TEYDEB 100.000 TL
Hibe Ödülü
130. Yıl Akademik
Başarı Ödülleri – Bilim
Ödülü
130. Yıl Akademik
Başarı Ödülleri– Yayın
Performans Ödülü
130. Yıl Akademik
Başarı Ödülleri–
Patent Ödülü
Poster Onunculuk
Ödülü
3.6.1. TEYDEB HİBE ÖDÜLÜ
TÜBİTAK Girişimcilik Aşamalı Destek Programının 2013 Yılı Çağrısı 2. Aşaması kapsamında
TEYDEB, fakültemizin Farmasötik Teknoloji AD Öğretim elemanlarından Dr. Ecz. Yusuf Kemal Demir'in
'KOZMETİK VE SAĞLIK ALANINDA KULLANILMAK ÜZERE POLİMERİK MİKROİĞNE CİHAZLARININ
(YAMALARININ) ÜRETİMİ' başlıklı iş fikrini hayata geçirmesi için 1 yıllığına 100 000 TL hibe vermeyi
kabul etmiştir. Başvurusu uygun bulunan 1208 iş fikrinin 441'i 2. aşamaya geçmeye hak kazanmış
olup, 2. aşamada da 140 civarında iş fikrine hibe verilmeye karar verilmiştir. Yusuf Kemal Demir'in bu
çalışması desteklenmeye değer bulunan 140 iş fikrinin içerisine girmiştir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 56
3.6.2. AKADEMİK BAŞARI ÖDÜLLERİ
Üniversitemizin 130. Kuruluş Yılı nedeniyle
verilen "Akademik Başarı Ödülleri"nden 3 tanesi
fakültemize geldi. Aday gösterilen öğretim üyelerinin
Akademik Bilgi Bankası'nda yer alan özgeçmişleri
ödül jürisi tarafından titizlikle incelenmiş ve adayların
2011 ve 2012 yıllarında yazmış oldukları kitap, kitap bölümü, üretmiş oldukları makale sayısı ve
nitelikleri, kongre bildirileri gibi kriterler göz önüne alınarak ödüle layık görülmüşlerdir. Akademik
Başarı Ödüllerinden "Bilim Ödülü" verilen Prof. Dr. Göksel Şener, "Yayın Performans Ödülü" verilen
Doç. Dr. Mesut Sancar, ve "Patent Ödülü" verilen Doç. Dr. Ali Demir Sezer ödüllerini aday
gösterildikleri kategorilerde ilk sırada anons edilerek rektörümüz Prof. Dr. Zafer Gül'ün elinden
aldılar.
3.6.3. POSTER ve TEZ KAYNAKLI BAŞARI ÖDÜLLERİ
21-23 Mart 2013 tarihlerinde İstanbul Askeri Müze ve Kültür Sitesi'nde düzenlenen 3. Ulusal
Alzheimer Kongresi'nde Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. Kübra Elçioğlu, Prof.
Dr. Levent Kabasakal ve arkadaşlarının hazırlamış oldukları “Deneysel Demans Modelinde TNF-alfa
inhibitörlerinin etkisi” adlı çalışma Poster Birincilik Ödülü almıştır.
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin 28-31 Ekim 2013 tarihlerinde
İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen 35. Ulusal Kurultayı’nda, araştırmacıları arasında Doç. Dr.
Oya Kerimoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Emine Alarçin’in de bulunduğu “Ven Greftinin Lümenine Sinir
Fragmanları İle Birlikte Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) Yüklü Mikroküreler Veya
Mezenşimal Kök Hücreler Yerleştirilerek Yapılan Sinir Defekti Onarımlarının Karşılaştırılması“ başlıklı
çalışma “2013 Uzman Araştırma Yarışması Deneysel Kategorisi”nde İkincilik Ödülü almıştır.
M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 2012 yılı mezunları için düzenlediği diploma töreninde
aşağıdaki öğretim elemanlarımız tez kaynaklı yayınlarından dolayı ödül almıştır:
1. Yrd. Doç. Dr. Filiz Özdemir’in danışmanı olduğu Atalay Akyüz tarafından hazırlanan yüksek
lisans çalışması - SCI kapsamındaki dergide yayın ödülü alırken, aynı zamanda Poster Birincilik
Ödülüne de layık görülmüştür.
2. Yusuf Kemal Demir (Danışmanı: Doç. Dr. Oya Kerimoğlu)
3. Gülşah Gedik (Danışman: Prof. Dr. Betül Dortunç)
4. Dr. Sebahat Aslan (Danışmanı Prof. Dr. Sinem Göktürk)
5. Deniz Kal (Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Dilek Bilgiç)
6. Hande Şerife Temur (Danışmanı Prof. Dr. Bedia Kaymakçıoğlu)
7. Zehra İlke Meriç (Danışmanı Doç. Dr. Leyla Bitiş)
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 57
Yurtdışı Ödülü
Farmasötik Teknoloji araştırma görevlilerinden Dr. Ecz. Gökçen Yaşayan, 3 yıl önce YÖK
doktora bursu kazanarak gitmiş olduğu Nottingham Üniversitesi'nde "Characterisation studies of
novel block copolymer assemblies" konulu tezini başarıyla tamamlayıp fakültemize döndü. Tez
çalışması kapsamında uluslararası hakemli dergilerde üç makale ve bir kitap bölümü yayınladı. Ayrıca
tez çalışması sırasında gösterdiği üstün başarı nedeniyle "The University of Nottingham Endowed
Awards” ödülünü ve Andrew Hendry Postgraduate Scholarship" bursunu kazandı.
3.6.4. ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ
M.Ü. Eczacılık Fakültesi’nin Akademik Kurulunda 2009 yılından
beri düzenli olarak verilen. ’üstün başarı ödülü’ 2013 yılında iki öğretim
üyemize paylaştırıldı. Dekanlık tarafından
jüri olarak seçilmiş 3 öğretim üyesinin
değerlendirmesi sonucu 2013 ödülünü Prof.
Dr. Jülide Akbuğa ve Prof. Dr. Bedia
Kaymakçıoğlu almaya hak kazandılar.
Ödüller 27 Haziran 2013 tarihinde yapılan Akademik kurul toplantısında
dekanımız tarafından takdim edildi.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 58
3.7. PATENT BAŞVURULARI
Ulusal Patentler
1. Ş.Güniz Küçükgüzel. “Diflunisalden Hareketle yeni Bileşiklerin Sentezi” TPE-2013/02590
2013-G-122209
2. Türk Patent Enstitüsü- Patent Başvurusu (12.11.2013 – 2013/13142) Başvuru/buluş
sahipleri: İlkay Küçükgüzel, Gizem Çakır, Gökhan Deryabaşoğulları, Esra Tatar. Buluş
Başlığı : 2-[(5-ARİL-1,3,4-TİYADİAZOL-2-İL)İMİNO]1,3-TİYAZOLİDİN-4-ON TÜREVLERİNİN
SENTEZİ.
3. Türk Patent Enstitüsü- Patent Başvurusu (27.11.2013 – 2013/13845). Başvuru/buluş
sahipleri: İlkay Küçükgüzel, Necla Kulabaş, İrem Set.Buluş Başlığı : POTANSİYEL ÖN
İLAÇLAR OLARAK BAZI NONSTEROİDAL ANTİENFLAMATUAR İLAÇLARIN AMİT
TÜREVLERİNİN SENTEZİ.
Uluslararası Patentler
1. Ş.Güniz Küçükgüzel. Hydrazones and thiazolidinones derived from diflunisalPCT/TR2013/000114
2. Ş.Güniz Küçükgüzel. A combination of desloratadine and Paracetamol EP13188409
3. Ş.Güniz Küçükgüzel. Stable pharmaceutical compositions containing cefaclor and
clavulanic acid EP13188411
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 59
3.8. KONGRE / SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ
3.8.1. Uluslararası kongre, sempozyum, panel vb etkinliklerde davetli konuşmacı
1.
Aricioglu F. Current aspects of Psychopharmacology. “Bosna & Hersek – Türkiye Psikiyatri Sempozyumu” 14.
Eylül.2013, Saraybosna.
2.
Aricioglu F. Reports from ORPHEUS workshops in Marmara University. 8th Annual Conference of ORPHEUS,
"Globalisation of standards of PhD studies in Biomedicine" 25-27 Nisan.2013 Prag.
3.
Aricioglu F. Role of glutamatergic system in psychiatry. 3rd International Congress on Neurobiology and
Psychopharmacology, 30 Mayıs-2 Haziran 2013 Thessaloniki Greece.
4.
Aricioglu F. Synaptic and Intracellular Signaling Pathway Dysfunctions in Depression, 5th International Congress on
Psychopharmacology & International Child and Adolescent Symposium 02 Kasım 2013 Antalya.
5.
Erdinç N., Kağıtların Bozunması (Sözlü Sunum) 5th Thematic Autumn School on Conservation Science, 17-26 Eylül
2013, Viyana Teknik Üniversitesi, Viyana, Avusturya.
6.
Sancar M, Izzettin FV. 42nd European Symposium on Clinical Pharmacy: Implementation of Clinical Pharmacy
Practice konferansı dahilinde "Inter-Professional Training: The Importance of Clinical Rounds in Clinical Pharmacy
Education” adlı çalıştay, Prag, çek Cumhuriyeti, 16-18 Ekim 2013.
7.
Sancar M, Okuyan B. ‘Liderlik Vasıfları, Hasta Bakımı ve Kariyer’ başlıklı Twinnet Projesi kapsamında ‘Klinik Eczacılık
Çalıştayı’, Istanbul, Türkiye, 24 Şubat- 02 Mart 2013.
8.
Şardaş S. International conference on Clinical Trials ;Clinical Development vs Welfare of Patient. Promoting Clinical
Trials. October 7-9 2013. Dubai.
9.
Şardaş S. International Society of Pharmacovigilance(ISOP). Pharmacovigilance activities in Turkey ,October 1-3
2013, Pizza- Italy.
10. Şardaş S. Pharmacovigilance in Drug Research and Development. Multidisciplinary Symposium on Drug Researh &
Development. November 28-30 2013. Antalya- Turkey.
3.8.2. Uluslararası kongre, sempozyum, panel vb etkinliklerde sözlü bildiri
1.
Bulut, G., Şenkardeş İ., Doğan A., Tuzlacı, E., 2013. The folk medicinal plants of Antalya (Turkey). XI International
Ethnobotany Symposio, Antalya-Turkey November 2-5, 2013.
2.
Bulut, G., Tuzlacı, E., 2013. The ethnobotanical investigations in Bayramiç (Çanakkale-Turkey), XI International
Ethnobotany Symposio, Antalya-Turkey November 2-5, 2013.
3.
Cevik O, Sener A. The relationship of TrxR and caspase-3 in TNF-α induced platelets. 12th International
Conference on Oxidative Stress & Antioxidants Biomarkers, 47 pp, Paris, Fransa, Temmuz 2013
4.
Cevik O, Sener A. Tumor necrosis factor alpha trigger caspase-3 gene expression in platelets. FEBS Journal 280
(Suppl. 1) SW05.S22-1, 414-415 pp, 38th FEBS Congress, St. Petersburg Rusya, Temmuz 2013
5.
Cevik O, Somay G, Sener A. Platelets early apoptosis relationship withe NOS in stroke. FEBS Journal 280 (Suppl. 1)
SW04.S19-7, 454 pp, 38th FEBS Congress, St. Petersburg Rusya, Temmuz 2013
6.
Doğan A., Tuzlacı E., Useful Plants of Beykoz Region of Istanbul , International Journal of Art & Sciences
Conference, june 23-26, Munich-Germany, 2013.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 60
7.
P. Koroglu, G. E. Senturk, D. Yucel, O. Ozakpinar, F. Uras and S. Arbak. The effect of exogenous oxytocin on
streptozotocin (STZ) – induced diabetic adult rat testes. 6-11 July 2013, St. Petersburg, Rusya.
8.
Pelin Süzgün, Neerja Kaushık-Basu, Amartya Basu, Payal Arora, Rengül Atalay, Ş.Güniz Küçükgüzel “Anti-HCV NS5B
Polymerase Properties of Etodolac Hydrazide Derivatives and Cytotoxicity of Etodolac Triazole, SGK-238”
International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development, 28-30 November, 2013, Lara,
Antalya, Türkiye, O-04.
9.
Set İ, Kulabaş N, Küçükgüzel İ. Synthesis, characterization and in vitro hydrolysis studies on potential amide
prodrugs of some NSAIDs. International multidisciplinary symposium on drug research & development, 28-30
November 2013 Antalya, O-05.
10. Uras F, Göker , Şener , Rabia , Özsavcı , Sancar Mesut, Omurtag Gülden, Uzun Sezen. Continuing courses of clinical
biochemistry for pharmacists; Initiative by Marmara University School of Pharmacy and Istanbul Chamber of
Pharmacists. P24, EAFP 2013, 16-18 May, 2013, Ankara /Turkey.
3.8.3. Uluslararası kongre, sempozyum, panel vb etkinliklerde poster bildiri
1. A. Kurt Cücü, E. Arslan. “The Determination of the stability Constant of the Finasteride Complexes with
Cadmium(II) and Copper (II) by Potentiometric Method.” , 6 th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry
Days, 10-14 September 2013, KTÜ, Trabzon.
2. Aksoy H, Sen A, Sancar M, Okuyan B, Bitis L, Uras F, Akakın D, Cevik O, Kultur S, Izzettin FV. The effects of Cotinus
coggygria Scop. ethanol extract on cutaneous wound healing in rats. Phytopharm 2013. Vienna, Austria.
3. Aksoy H, Sen A, Sancar M, Okuyan B, Bitis L, Uras F, Akakın D, Cevik O, Kultur S, Izzettin FV. The Effects Of Cotinus
Coggygrıascop. Ethanol Extract On Cutaneous Wound Healıng In Rats. The 17th International Congress
Phytopharm 2013, Viyana, 8-10 Temmuz 2013.
4. Aricioglu F, Bozkurt I, Utkan T. Agmatine, a metabolite of L-arginine, reverses stress-induced learning and memory
impairment in rats. 45th European Brain and Behaviour Society Meeting, September 6-9, 2013, Munich, Germany.
5. Aricioglu F, Şirvancı M, Utkan T. Effect of Agmatine on STZ-induced Alzheimer's Model in Rats. 45th European
Brain and Behaviour Society Meeting, September 6-9, 2013, Munich, Germany.
6. Aydın S, Özakpınar Ö, Özsavcı D, Çevik Ö, Şener A, Şahin F, Küçükgüzel G. Synthesis and anticancer activity of
diflunisal hydrazide-Hydrazones as apoptosis inducing agents. International Multidisciplinary symposium on Drug
research and Development. P45, 28-30 november 2013, Kervansaray Otel-Antalya.
7. Bitis L, Sen A, Bulut G. Antioxidant activity, total phenolic and flavonoid content of leaves of Myrtus communis
subsp. communis : The preliminary study. Phytopharm 2013. Vienna, Austria
8. Bitiş, L., Şen A., Taşkın T., Bulut G., Tuzlacı E., A comparative study on antioxidant capacities and total phenolic
contents of three edible Umbelliferae species growing wild in Turkey. XI International Ethnobotany Symposio,
Antalya-Turkey November 2-5, 2013
9. Bulut G., Tuzlacı E., Avcı, R., 2013. The folk medicinal plants of Batman (Turkey). XI International Ethnobotany
Symposio, Antalya-Turkey November 2-5, 2013.
10. Bulut G., Tuzlacı E., Korkmaz, A., 2013. The folk medicinal plants of Nizip (Gaziantep-Turkey). XI International
Ethnobotany Symposio, Antalya-Turkey November 2-5, 2013.
11. Cetin Z, Utkan T, Aricioglu F. The Role of Imidazoline-2 Receptors Morphine Dependence: In vivo and In vitro. 3rd
International Congress on Neurobiology and Psychopharmacology, 30 Mayıs-2 Haziran Thessaloniki Greece 2013.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 61
12. Ç.Demirbağ, S.Ayaz Seyhan, E.Dölen; “Identification of Indigoid Dyes Found in Rapana venosa by High
Performance Liquid chromatography with Diode-array Dedection” Dyes in History & Archaeology 32, DHA 32, La
Rochelle, France, (02-05 October, 2013)
13. Dagdemir A, Judes G, Echegut M, Karsli-Ceppioglu S, Ngollo M, Penault-Llorca F, Bignon Y-J, Bernard-Gallon D.
Histone Lysine Trimethylation or Acetylation Can Be Modulated by Histone Methylation Inhibitor and Anti-HDAC
like Sodium Butyrate in Breast Cancer Cell Lines. 6eme Journee Scientifique du CRNH Auvergne. ClermontFerrand, France, 2013.
14. Deniz Çıkla Yılmaz, Mürsit Pekin.”Determination of Stability Constants of Ibandronate Complexes with Calcium,
Magnesium, Strontium”, International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, 28-30
Kasım 2013, Antalya.
15. Elçioğlu HK. “Advancement of nanoparticle-based insülin delivery systems in treatment of diabetes”. 4th World
Congress on Diabetes and metabolism, August 14-16, Chicago-North Shore, 2013.
16. Göktürk S., Erdinç N., “Effect of Eosin Y on Solution Behavior of Cationic Surfactants”. 44. IUPAC World Chemistry
Congress 2013, P- 0659, 11-16 Ağustos, İstanbul, Türkiye.
17. Gulbin Erdogan, Yeliz Coskun, Murat Bulent Rabus, Burcin Cayhan, Determination of Zn Levels in Patients Who
Have Undergone Coronary Artery Bypass Surgery, 6BBCAC Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry 1014 September 2013, Trabzon/Turkey.
18. Gumru S, Sahin S, Aydemir O, Aricioglu F. Etanercept potantiates antidepressant activity of desipramine in forced
swim test in mice. 3rd International Congress on Neurobiology and Psychopharmacology, 30 Mayıs-2 Haziran
Thessaloniki Greece 2013.
19. Güler Yalçın and İrfan Bahşi, The Determination of the Ellagic and After The Hydrolysis in Chestnut Peel and
Pericarp by HPLC-DAD, XI International Ethnobotany Symposio November 2nd-5th/ 2013 in Paloma Renaissance
Hotel, Antalya/TURKEY
20. Hanife Bilgiç, Sinem Göktürk ve Emel Akyol: Solubilization of poorly soluble organic pesticide thiram by
micellization: 44th World Chemistry Congress, IUPAC 2013. (11-16 Ağustos 2013) İstanbul.
21. Judes G, Dagdemir A, Karsli-Ceppioglu S, Ngollo M, Lebert A, Penault-Llorca F, Bignon Y-J, Bernard-Gallon D.
(2013) Etudes des Marques Methylantes et Acetylantes dans les Cancers Sporadiques du Sein et Leurs Tissus Sains
Correspondants. 6eme Journee Scientifique du CRNH Auvergne. Clermont-Ferrand, France.
22. Karabulut S, Yurdun T, Erdoğan G, Dölen E. An evaluation of Barbarossa Hayrettin Pasha’s Naval Ensign of the 16th
Century in Istanbul Naval Museum with Dyestuff Analysis. Dyes in History and Archaeology 32, 2-5 October, La
Rochelle, France, 2013.
23. Karayel KG, Demirci A, Tatar E, Küçükgüzel İ. Design, synthesis and molecular modeling studies on novel
fluoroquinolones containig azole heterocycles. International Multidisciplinary Symposium on Drug Reseach &
Development, 28-30 November, 2013, Lara, Antalya, Türkiye, P-88.
24. Karayel KG, Tatar E, Demirci A, Küçükgüzel İ. Design, synthesis and molecular modeling on novel fluoroquinolones
containing azole heterocycles. International multidisciplinary symposium on drug research & development, 28-30
November 2013 Antalya, O-05.
25. Koçyiğit-Kaymakçıoğlu B, Çelen AÖ, Akdağ K, Tabanca N, Wedge DE. Synthesis and Antifungal Activity of Some
Hydrazide Hydrazones and 3-Acetyl-2,5-Disubstituted-2,3-Dihydro-1,3,4-Oxadiazoles VIII. Joint Meeting on
Medicinal Chemistry, 30 Haziran-4 Temmuz 2013 Lublin-Polonya.
26. Köseoğlu A, Taskin T, Sadıkoğlu N, Bitis L. Antioxidant Capacity of Methanol Extract of Turkish Endemic Species
Origanum minutiflorum O. Schwarz et P. H.Davis. 11th International Ethnobotany Symposio. Antalya, Turkey
(Emirates Journal of Food and Agriculture dergisinde özet bildiri halinde de yayımlanmıştır. 2013, 25: 23.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 62
27. Neşe Erdinç ve Sinem Göktürk: Effect of Eosin-y on solution behavior of cationic surfactants: 44th World
Chemistry Congress, IUPAC 2013. (11-16 Ağustos 2013) İstanbul.
28. Okuyan B, Aslan HI, Sap S, Sancar M, Duzgun UZ, Girgin I, Elmas L, Izzettin FV. “Evaluation of medication
utilization skill in geriatric patents: a community pharmacy setting”, 41st European Symposium on Clinical
Pharmacy: Personalised and Safe Therapy, 153 pp., Barselona, İspanya, 29-31 Ekim 2012. International Journal Of
Clinical Pharmacy. 35 (5): 902, 2013.
29. Okuyan B, Atalay MV, Sahin C, Sahin D, Izzettin FV, Sancar M. ‘The assessment of self-medication utilization in
pain management at a community pharmacy setting’. Pharmacotherapy. 33(5): E51-E52, 2013 ACCP Virtual Poster
Symposium, 2013.
30. Okuyan B, Duzgun UZ, Aslan IH, Sap S, Sancar M, Girgin I, Elmas L, Izzettin FV. ‘Assessment of medication
knowledge among geriatric patients at a community pharmacy setting’. Pharmacotherapy. 33(5): E55, 2013 ACCP
Virtual Poster Symposium, 2013.
31. Okuyan B, Gunduz B, Deniz S, Sahiner S, Sancar M, Izzettin FV. "Assessment of Knowledge, Attitude and Quality of
Life in Patients Utilized Topical Corticosteroid", 42nd European Symposium on Clinical Pharmacy: Implementation
of Clinical Pharmacy Practice Prag, Çek Cumhuriyeti, 16-18 Ekim 2013.
32. Okuyan B, Ozdemir AH, Deniz S, Yılmaz M, Sancar M, Izzettin FV. "The Determination of Knowledge and Attitude
toward Contraception of Women Utilized Isotretinoin: preliminary study", 42nd European Symposium on Clinical
Pharmacy: Implementation of Clinical Pharmacy Practice, Prag, Çek Cumhuriyeti, 16-18 Ekim 2013.
33. Okuyan B, Saglam B, Emre E, Hucum H, Karatas- Kocberber E, Demirtunc R, Izzettin FV, Sancar M. "Attitude and
Knowledge of Hospitalized Patients with Type 2 Diabetes Mellitus Towards Disposable Insulin Pens Utilization",
42nd European Symposium on Clinical Pharmacy: Implementation of Clinical Pharmacy Practice Prag, Çek
Cumhuriyeti, 16-18 Ekim 2013.
34. Okuyan B, Yılmaz M, Deniz S, Ozdemir AH, Sancar M, Izzettin FV. "The Determination of Knowledge and Attitude
of Women toward Oral Contraceptive Pills", 42nd European Symposium on Clinical Pharmacy: Implementation of
Clinical Pharmacy Practice Prag, Çek Cumhuriyeti, 16-18 Ekim 2013.
35. Ozkan EE, Demirci S, Taskin T, Abudayyak M, Mataraci E, Celik BO, Bitis L. Biological Activities of Muscari
neglectum Growing in Turkey. 11th International Ethnobotany Symposio. Antalya, Turkey (Emirates Journal of
Food and Agriculture dergisinde özet bildiri halinde de yayımlanmıştır. 2013, Vol.25, p.40)
36. Polatoglu K, Sen A, Bitis L, Goren N. Essential oil composition of Centaurea kilaea Boiss. from Turkey. X.
International Symposium on the Chemistry of Natural Compounds (2013). Tashkent-Bukhara, Uzbekistan.
37. S Sahin, O Bingol Ozakpinar, M Eroglu, A Tulunay, E Ciraci, F Uras, S Tetik. Maternal serum levels of cytokines are
associated wıth the severity of preeclampsia. COGI 2013, Viyana, Avusturya.
38. S. Sahin, O. Bingol Ozakpinar, K. Ak, M. Eroglu, M. Acıkel, S. Tetik, F. Uras, S. Cetinel. Tacrolimus ameliorates
oxidative damage and protects from uterine ischemıa-reperfusıon-injury in rats. COGI 2013, Viyana, Avusturya.
39. S.Ayaz Seyhan, Ç. Demirbağ, E.Dölen;” The Analysis of the Relative Abundance of the Dyestuffs Obtained from
Kermes (Kermes Vermillio) in the Northwest of Turkey”, Dyes in History & Archaeology 32, DHA 32, La Rochelle,
France, (02-05 October, 2013).
40. S.Seyhan, G.Yalçın, S.Ayaz Seyhan; “Determination of Ellagic Acid and Resveratrol in Blueberry Samples Grown in
the Turkey”, XI. International Ethnobotany Symposio, Antalya-Turkey, (02-05 November 2013)
41. Sadik Sahin, Ozlem Bingol Ozakpinar, Aysin Tulunay, Mustafa Eroglu, Enver Ciraci, Fikriye Uras, Sermin Tetik.
Alterations in platelet functions in pre-eclamptic patients. 2013Sgi, Turkey.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 63
42. Sevim Karabulut, Türkan Yurdun, Gülbin Erdoğan, Emre Dölen, An Evaluation of Barbarossa Hayrettin Pasha’s
Naval Ensign of the 16th Century in Istanbul Naval Museum with Dyestuff Analysis, Dyes in History&Archaeology
32, DHA 32, La Rochelle/FRANCE, 02-05 October 2013
43. Seza Baştuğ, Hande Erensoy ve Mustafa Güngör, Thermodynamic Study of Binary Complexation of Cu(II) with LPhenylalanine, L-Tryptophan, β-Alanine and their Methyl Esters in Aqueous Solution IUPAC 44th World Chemistry
Congress 11-16/08/2013. İstanbul, Türkiye
44. Sinem Göktürk ve Güneş Keskin: Interactions of thionine with anionic and binary mixed anionic-nonionic
surfactant systems: hydrophobicity and synergism effect: 44th World Chemistry Congress, IUPAC 2013. (11-16
Ağustos 2013) İstanbul
45. Süleyman Seyhan, Güler Yalçın, Serap Ayaz Seyhan, Determination of Ellagic Acid and Resveratrol in Blueberry
Samples Grown in Turkey, XI International Ethnobotany Symposio November 2nd-5th/ 2013 in Paloma
Renaissance Hotel, Antalya/TURKEY
46. Taskin T, Bitis L. Antioxidant activity of Silene alba subsp. divaricata and Stellaria media subsp.
Caryophyllaceae, Phytopharm 2013. Vienna, Austria.
media from
47. Tuzlacı E., Bulut G. Kurukçu, G., 2013. The folk medicinal plants of Muradiye and Erçek (Van/Turkey). XI
International Ethnobotany Symposio, Antalya-Turkey November 2-5, 2013.
48. Tuzlacı E., Bulut G., Biçer M., 2013. The folk medicinal plants of Yüksekova (Hakkari/Turkey). XI International
Ethnobotany Symposio, Antalya-Turkey November 2-5, 2013.
49. Uras F, Goker B, Sener A, Oba R, Özsavcı D, Sancar M, Omurtag G, Uzun S. Continuing Courses of Clinical
Biochemistry for Pharmacists İnitiative by Marmara University School of Pharmacy and İstanbul Chamber of
Pharmacists. European Association of Faculties of Pharmacy, Annual Conference, EAFP 2013 (P-24, Poster Bildiri),
(May 16-18, 2013)
3.8.4. Ulusal kongre, sempozyum, panel vb etkinliklerde davetli konuşmacı
1.
Akbuğa J. Protein ve gen taşıyıcısı olarak nanopartiküller. İTAM (İlaç Temel Araştırma Merkezi) 2-3 Aralık 2013.
2.
Apikoğlu-Rabuş Ş. “Serbest Eczacılık Uygulamalarında Kalite Ölçütleri’”, 2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım
Kongresi, 28 Kasım – 1 Aralık 2013, Antalya.
3.
Arıcıoğlu F. Doktora Eğitimine Uluslararası Bakış: EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği, ORPHEUS (Organisation for PhD
Education in Biomedicine and Health Sciences in European System) ve İlgili Çalışmalar, 25.Türkiye Üniversiteleri
Sağlık Bilimleri Enstitüleri Toplantısı, 24-26 Ekim 2013, İstanbul.
4.
Arıcıoğlu F. Süreli Yayın Çıkaran Enstitülerin Deneyimleri Paneli oturum başkanlığı, 25.Türkiye Üniversiteleri Sağlık
Bilimleri Enstitüleri Toplantısı, 24-26 Ekim 2013, İstanbul.
5.
Küçükgüzel İ. İlaç Temel Araştırma Merkezi’nde (İTAM) 8 Kasım 2013 tarihinde yapılan toplantıda “İlaç
Araştırmaları ve Farmasötik Kimya” konulu panelde konuşmacı.
6.
Okuyan B. “Klinik Eczacılık” 3. MEFKO Kongresi, İstanbul, 10-12 Mayıs 2013.
7.
Omurtag GZ. Aşkın GC, Ay NP, Şardaş S. İstanbul’un Belirli İlçelerindeki Eczane Eczacılarının İlaç Güvenliğindeki
Yeni Yapılanma Hakkındaki Bilgileri ve Farmakovijilansa Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi, 2.Ulusal Klinik Eczacılık
Farmasötik Bakım Kongresi, Antalya, 28 Kasım-1Aralık 2013.
8.
Özsavcı D. Özakpınar-Bingöl Ö, Okuyan B. “Hastaların Kardiyovasküler Risk Açısından Değerlendirilmesinde
Eczacının Rolü”, 2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım – 1 Aralık 2013, Antalya.
9.
Sancar M. “Klinik Eczacılık Lisansüstü Eğitimi”, 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 4-7 Kasım 2013, Antalya.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 64
10. Sancar M, Okuyan B. “Güncel Farmakoterapi- ‘Yeni Diyabet İlaçlarının Klinik Kullanımı’”, 2. Ulusal Klinik Eczacılık
Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım – 1 Aralık 2013, Antalya.
11. Şardaş S. Biyobenzer Eşdeğer Ürünlerde Farmakovijilans, Hedef Kanser Kongresi, Kıbrıs, 16 Mayıs 2013.
12. Şardaş S. Biyobenzer İlaçlar için Farmakovijilans ve Risk Yönetimi, Biyobenzerler ve Kanser Tedavisi Sempozyumuİmmünoonkoloji Derneği Kongresi, Gaziantep, 21 Aralık 2013.
13. Şardaş S. Etik Kurulların Yapılması için Standardizasyon Gereklilikleri Kurs Programı, İstanbul Üniversitesi İlaç
Araştırmaları Birimi ve Pfizer, 18-19 Kasım 2013.
14. Şardaş S. Farmakokinetik, Farmakogenetik ve Farmakogenomik Kavramları, Türk Hematoloji Okulu- İyi Klinik
Uygulama Kongresi, Antalya, 22 Aralık 2013.
15. Şardaş S. Farmakovijilans, 14 Mayıs Eczacılık Bayramı, Uluslar arası Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs, 14 Mayıs 2013.
16. Şardaş S. İstenmeyen Olay Bildirimleri, Roche Klinik Araştırma Kongresi, Askeri Müze, İstanbul, 1-3 Mayıs 2013.
17. Şardaş S. Kozmetik Ürünlerde Genotoksisite Çalışmaları, Türk Toksikoloji Derneği- Sağlık Bakanlığı Ortak Toplantısı,
Ankara, 7 Haziran 2013.
18. Şardaş S. Maraşotu ve Önemi, 18. Klinik Toksikoloji Kongresi, Kahramanmaraş, 23 Mayıs 2013.
19. Şardaş S. Onkoloji İlaçlarında Farmakogenomik, Kanser Kongresi, Antalya, 18-19 Nisan 2013.
20. Şardaş S. Psikiyatri İlaçlarında Farmakovijilans, Klinik İlaç Araştırma, Psikiyatri Kongresi, 20-22 Eylül 2013.
21. Şardaş S. Sağlık Bakanlığı Klinik Araştırma Eğitim Toplantısı, Risk Yönetimi, Ankara, 28 Şubat 2013.
22. Şardaş S. Tıbbi Bitkilerde İlaca Giden Yol, İlaçta Farmakovijilans, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul, 31 Mayıs
2013.
23. Şardaş S. Türkiye’ İlaç Güvenliliği, 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi,Rixos , Antalya, 4-7 Kasım 2013.
24. Şardaş S. Türkiye’de İlaç Nasıl Geliştirilir, Toksikoloji Çalışmalarının Önemi, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul, 11
Nisan 2013-11-15
25. Tatar E. III.Ulusal Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakütesi öğrenci Kongresi (MEFKO 2013), 10-12 Mayıs 2013,
İstanbul
26. Yurdun T. (2013). Türkiye’de gıdalarda mikotoksin sorunu: toksik etkileri, analizleri, oluşum nedenleri ve
önlenmesi. II. Bölgesel Toksikoloji Sempozyumu, 3-4 Mayıs, Eskişehir.
27. Uras F. Eczacılar için Antikoagülan İlaçlarla Tedavi Yönetimi. 2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi,
28 Kasım – 1 Aralık 2013, Antalya.
3.8.5. Ulusal kongre, sempozyum, panel vb etkinliklerde poster bildiri
1.
Apikoğlu-Rabuş Ş, Gültekin G, İzzettin FV. Serbest Eczanelerde Obezite Önleme ve Kontrol Programı Modeli. 2.
Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım – 1 Aralık 2013, Antalya s.49.
2.
Apikoğlu-Rabuş Ş, Yazıcı D, Hurşitoğlu M, Mete F, Demirtunç R, İzzettin FV. Diyabette Yaşam Kalitesi (DİYAK)
Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Validasyonu. 2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım – 1 Aralık
2013, Antalya s.47.
3.
Apikoğlu-Rabuş Ş, Yeşilyaprak G. İlaçla-İlgili Sorunlar için Sınıflandırma: PCNE-DRP Classification (V6.2)’ın Türkçe
Çevirisi ve Uyarlaması. 2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım – 1 Aralık 2013, Antalya s.48
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 65
4.
Apikoğlu-Rabuş Ş. Klinik Eczacılık Dersinde Probleme-Dayalı Öğrenme Yöntemi ile Klinik Farmakoterapi Eğitimi. 2.
Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım – 1 Aralık 2013, Antalya s.50.
5.
Aricioglu F. Bir klinik eczacının psikiyatrik hastalıklar ve tedavisi hakkında bilmek istedikleri. 2. Ulusal Klinik Eczacılık
Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım – 1 Aralık 2013, Antalya s.77
6.
Atalay C, Apikoğlu-Rabuş Ş, İzzettin FV. Ayva Çekirdeği Müsilajı ve Buğday Ruşeym Yağının Sıçanlarda Yara
İyileşmesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. 2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım – 1 Aralık
2013, Antalya s.51.
7.
Baş K, Küçükgüzel ŞG. Desloratadin ve parasetamol pediatrik şurubun formülasyon ve analitik metodunun
geliştirilmesi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 13.Yüksek Lisans ve Doktora Günleri, İstanbul TÜRKİYE, 14-15 Kasım 2013.
8.
Bitiş L, III. Ulusal Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrenci Kongresi, Mefko 2013, 10-12 Mayıs 2013.
9.
Burçak Gürbüz, Ümran Soyoğul Gürer, Özge Çevik , İrfan Yalçınkaya, Nural Bekiroğlu, Adile Çevikbaş; Bronşektazili
Hastalarda Kolistinin Tek Başına ve Tigesiklin, İmipenem ve Rifampisin ile Kombinasyonlarının Polimorf Nüveli
Lökosit Fonksiyonları, Oksidatif Stres, Oksidan ve Antioksidan Enzimler Üzerine Etkilerinin İn Vitro Araştırılması, 2.
Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi,9-13 Kasım 2013,Titanic Kongre Merkezi, Belek –Antalya.(Doktora Tezi
Kaynaklı)
10. Demircioğlu C, Sancar M, İzzettin FV. Diyabet Hastalarında Farmasötik Bakım İhtiyaçlarının Saptanması. 2. Ulusal
Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım – 1 Aralık 2013, Antalya s.53.
11. Elçioğlu K, Kabasakal L, Tufan F, Karan MA. “Deneysel Demans Modelinde TNF-alfa inhibitörlerinin etkisi” P-017, 3.
Ulusal Alzheimer Kongresi, 21-23 Mart, Istanbul, 2013.
12. Elmas L, Izzettin FV, Okuyan B, Sancar M. Kadınların Menopozla ilişkili Farmasötik Bakım İhtiyaçlarının
Değerlendirilmesi. 2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım – 1 Aralık 2013, Antalya s.55.
13. Erşahin M, Şener E, Çevik Ö, Şener A, Özçelik R, Toklu H, Tarcan T, Şener G. Deneysel omurilik yaralanmasında
omurilik ve mesane üzerinde olası koruyucu etkilerinin araştırılması. , SS007, Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel
Kongresi ,12-16 nisan 2013. (Poster ödülü)
14. Okuyan B, Soyugüzel G, Izzettin FV, Alqozbakr T, Sancar M. Glukozamin ve Kondroitin Kullanan Bireylerin Tutum ve
Bilgilerinin Değerlendirilmesi. 2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım – 1 Aralık 2013,
Antalya s.63.
15. Omurtag GZ, Aşkın GC, Ay NP, Şardaş S. İstanbul’un Belirli İlçelerindeki Eczane Eczacılarının İlaç Güvenliğindeki
Yeni Yapılanma Hakkındaki Bilgileri ve Farmakovijilansa Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. 2. Ulusal Klinik Eczacılık
Farmasötik Bakım Kongresi, Antalya, Poster Bildiri, P-20, 28 Kasım-1 Aralık 2013
16. Özlem Bingöl Özakpınar, Anne-Marie Maurer, Cafer Adıgüzel, Fikriye Uras. Gas6 megakaryopoezde mitojenik
etkiye sahiptir. 4. Kök Hücre Sempozyumu, 20 Aralık 2013, İstanbul.
17. Rabuş MB, Apikoğlu-Rabuş Ş, Songur M, Yerlikhan O, Zeybek R. İdiyopatik Trombositopenik Purpura Hastasında
Kortikosteroid Kullanımıyla Başarılı Mitral Ring Anüloplastisi – Olgu Sunumu. 2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik
Bakım Kongresi, 28 Kasım – 1 Aralık 2013, Antalya s.67.
18. S. Şahin, Ö. Bingöl Özakpınar, K. Ak, M. Eroğlu, M. Açıkel, S. Tetik, F. Uras, S. Çetinel. Sıçanlarda deneysel olarak
olusturulan uterus iskemi-reperfüzyon hasarını ve oksidatif stresİ tacrolİmus önlüyor. 9.Ulusal Klinik Biyokimya
Uzmanları Derneği Kongresi, Antalya, 2013.
19. Sancar M, Duzgun E, Okuyan B, Deniz S, Calıskan M, Coskun K, Izzettin FV. Majör Depresyon Hastalarında İlaç
Profilinin ve Hasta Uyuncunun Tespit Edilmesi. 2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım – 1
Aralık 2013, Antalya s.70.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 66
20. Sancar M, Sukuzu H, Akyıldız M, Okuyan B, Deniz S, Izzettin FV. Serbest Eczanede Diyabet Hastalarının Ayak Bakımı
ile İlgili Tutumlarının Değerlendirilmesi. 2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım – 1 Aralık
2013, Antalya s.69.
21. Sancar M, Yetim A, Durmaz EÖ, Okuyan B, Alqozbakr T, Izzettin FV. Kadınların Menopoza Karşı Tutumlarının
Belirlenmesi. 2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım – 1 Aralık 2013, Antalya s.68.
22. Şener A, Çevik Ö, Doğan Ö, Altındiş NG, Aksoy H, Okuyan B, Akpınar H. Topikal Melatonin Uygulanmasının Yara
İyileşme Sürecine ve Oksidatif DNA Hasarına Etkisi. 2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım –
1 Aralık 2013, Antalya s.73.
23. Şener TE, Tinay İ, Tarcan T, Çevik Ö, Çadırcı S, Çetinel Ş, Şener G. Sıçanlarda iskemi/reperfüzyon modelinde oluşan
mesane dokusu kontraktil bozukluğu ve apoptoz üzerine kuersetinin etkileri. 3. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın
Ürolojisi Kongresi, 3-6 Ekim 2013, ANTALYA.
24. Şener TE, Tinay İ, Tarcan T, Çevik Ö, Erşahin M, Çadırcı S, Çetinel Ş, Şener G. Spinal kord hasarı sonrasında
kuersetinin sıçan mesane dokusu üzerinde koruyucu etkileri. 3. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın Ürolojisi Kongresi,
3-6 Ekim 2013, ANTALYA.
25. Tinay İ, Çelik Ö, Çadırcı S, Çevik Ö, Öroğlu B, Şener G, Tarcan T. Tavşanda subaraknoid kanamanın ve sonrasında
uygulanan hiperbarik oksijen tedavisinin mesane dokusu üzerindeki etkileri. 3. Ulusal İşlevsel Üroloji ve Kadın
Ürolojisi Kongresi, 3-6 Ekim 2013, ANTALYA.
26. Ümran Soyoğul Gürer, Refiye Garip ,Burçak Gürbüz ,Şükrü Palandüz, Fatma Nilgün Aysuna ; Bazı Antibiyotiklerin
Hemodiyaliz Hastalarının Polimorf Nüveli Lökosit Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin İn Vitro Araştırılması,2. Ulusal
Klinik Mikrobiyoloji Kongresi,9-13 Kasım 2013,Titanic Kongre Merkezi, Belek –Antalya.
27. Velioğlu Öğunç A, Atalay S, Sehirli AO, Aykaç A. Sıçanlarda karaciğer iskemi/reperfüzyon hasarına karşı
spironolaktonun koruyucu etkileri. 11-12 KASIM 2013. 5.DETAE Günleri: Deneysel Araştırmalar ve Kliniğe
Yansımaları. İSTANBUL
28. Velioğlu Öğunç A, Sehirli AO, Akyüz C, Uzun O. Sıçanlarda superior mezenterik arter iskemi/reperfüzyon hasarına
karşı Saint John’s Wort’un koruyucu etkileri. 11-12 KASIM 2013. 5.DETAE Günleri: Deneysel Araştırmalar ve Kliniğe
Yansımaları. İSTANBUL,
29. Yeşilyaprak G, Apikoğlu Rabuş Ş, İzzettin FV. Tam Kontrollü Olmayan Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Hastalarında İlaçla İlişkili Sorunlar ve Çözümleme Girişimleri. 2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi,
28 Kasım – 1 Aralık 2013, Antalya s.77.
30. Yurdakul B, Sancar M, İzzettin FV. İstanbul’daki Özel Bir Hastanenin Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Hastane
İnfeksiyonlarında Antibiyotik Kullanımının Değerlendirilmesi. 2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi,
28 Kasım – 1 Aralık 2013, Antalya s.78.
3.8.6. Seminerler/Konferanslar (Herhangi bir kongre, sempozyum vb etkinliklerden bağımsız)
1.
A. Seza Baştuğ: Fenolftalein ile Görünmez Yazı, 8. Ataşehir Çocuk Bilim Şenliği, 25 Mayıs 2013
2.
Arıcıoğlu F. Akılcı İlaç Kullanımı. 23 Şubat 2013 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
3.
Arıcıoğlu F. Depresyon nörobiyolojisi ve tedavisinde yeni yaklaşımlar. 28 Mart 2013, Haydarpaşa Numune
Hastanesi
4.
Arıcıoğlu F. Depresyon nörobiyolojisi. 26 Aralık 2012, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
5.
Arıcıoğlu F. Şizofreni Tedavisinde Son durum ve Geleceği. 16 Kasim 2013 Bağcılar Devlet Hastanesi.
6.
Arıcıoğlu F. Şizofreni ve Antipsikotik İlaçlar için Temel Psikofarmakoloji. 16 Kasim 2013 Bağcılar Devlet Hastanesi.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 67
7.
Güler Yalçın, Çevre Hakkı Uluslararası Konferansı, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü, İstanbul, 23 Eylül
2013
8.
Gülgün Tınaz; “Antipatojenik ilaçlar”, M.Ü. Eczacılık Fakültesi Seminerleri, 27.02.2013.
9.
Osman Z. Sayhan: SEMİNER: Kalp ve Dolaşım Hastalıkları, 12 saat, Statü Shipping firması Toplantı Salonu, 8 Ekim –
26 Kasım 2013
10. Sancar M. Hastanelerde Akılcı İlaç Kullanımı, Haydarpaşa Numune Eğ. Ar. Hastanesi, Nisan 2013, İstanbul
11. Sancar M. Klinik Eczacılık. Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği İstanbul Şubesi Toplantıları, Şişli Etfal Eğ. Ar.
Hastanesi, Kasım 2013
12. Toklu HZ. University of Florida. The effects of enalapril and losartan on mechanical ventilation-induced changes in
the catecholamine synthesis and oxidative stress. Gainesville, USA. 30 Eylül 2013
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 68
3.9. KONGRE / SEMPOZYUM DÜZENLEME - MODERATÖRLÜK
3.9.1. Uluslararası kongre, sempozyum, panel vb düzenleyiciliği
1.
A. Seza Baştuğ: 44th World Chemistry Congress, IUPAC 2013, Organising Committee - Local Scientific Committee
üyesi, (11-16 Ağustos 2013), İstanbul.
2.
A. Seza Baştuğ: II. International Symposium & Exhibition on Lube Oils - 14th – 16th of November 2013 - UCTEA
CCE - Halls of National Library Ankara/Turkey; Scientific Committee (Bilim Kurulu üyeliği)
3.
Feyza Arıcıoğlu: “5th International Congress on Psychopharmacology & International Child and Adolescent
Symposium, 30 Ekim - 03 Kasım 2013 Antalya
4.
Feyza Arıcıoğlu: “Personalized Medicine Symposium” April 29, 2013, İstanbul
5.
Güler YALÇIN, Second International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, October, 2528, 2013 Ankara.
6.
Sinem GÖKTÜRK: 44th World Chemistry Congress, IUPAC 2013, IUPAC Chemistry and Environment Division (IV):
Bioavailability of Metals, Metalloids and Organic Contaminants in the Environment (Convener; düzenleme
komitesi) (11-16 Ağustos 2013),İstanbul.
7.
Sinem GÖKTÜRK: 44th World Chemistry Congress, IUPAC 2013, Organising Committee - Local Scientific
Committee, (11-16 Ağustos 2013), İstanbul.
3.9.2. Uluslararası kongre, sempozyum, panel vb etkinliklerde oturum başkanlığı, moderatör vb.
1.
Arıcıoğlu F. Immunology and Psychiatry: From Research to Routine, 5th International Congress on
Psychopharmacology & Internatıonal Child and Adolescent Symposium 01 Kasım 2013 Antalya.
2.
Arıcıoğlu F. Potential New Biomarkers and Drug Targets in Depression and Schizophrenia, 5th International
Congress on Psychopharmacology & Internatıonal Child and Adolescent Symposium 01 Kasım 2013 Antalya.
3.
Arıcıoğlu F. Tailored Treatments in Psychiatry and Methods Used in Laboratories, 5th International Congress on
Psychopharmacology & Internatıonal Child and Adolescent Symposium 01 Kasım 2013 Antalya.
4.
Arıöz Özdemir F., MUPSA-EPSA Twinnet Projesi kapsamında 27 şubat 2013 tarihinde Creative Drama in Pharmacy
isimli çalıştayda eğitimci.
5.
Dölen E., Erdinç N., 44th Worl Chemistry Congress, Chemistry for Cultural Heritage Sözlü Sunum Oturum
Başkanlığı, 11-16 Ağustos 2013, İstanbul, Türkiye.
6.
Göktürk S. Bioavailability of Metals, Metalloids and Organic Contaminants in the Environment 44th World
Chemistry Congress, IUPAC 2013, İstanbul: (11-16Ağustos 2013)-Oturum Başkanlığı
7.
Omurtag, G. International Multidiciplinary Symposium on Drug Research & Development, “Pharmacogenomic &
Pharmacovigilance” 29 Kasım 2013 Antalya.
8.
Yalçın G, Second International Conference on New Trends in Chemometrics and Applications, October, 25-28,
2013 Ankara.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 69
3.9.3. Ulusal kongre, sempozyum, panel vb düzenleyiciliği
1.
A. Seza Baştuğ: “I. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi (I. ULAG)” 16-18 Mayıs
2013 - TMMOB Kimya M.O. - Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre
ve Kültür Merkezi; Bilimsel ve Teknik Danışma Kurulu üyeliği
2.
A. Seza Baştuğ: Geleneksel Ataşehir Çocuk Bilim Şenliği (8.; 25/05/2013) Bilim Kurulu Üyeliği
3.
A. Seza Baştuğ: Ulusal Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım Kongresi – TEB, MÜ Ecz. Fak. - 28 Kasım-1 Aralık 2013
Antalya; Bilimsel Kurul üyeliği
4.
Apikoğlu-Rabuş Ş. (Kongre Bilimsel ve Düzenleme Kurulu Üyeliği)- 2. Ulusal Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım
Kongresi, 28 Kasım - 1 Aralık 2013 Antalya
5.
Derya Özsavcı, Özlem Bingöl Özakpınar, Betül Okuyan, 'Hastaların Kardiyovasküler Risk Açısından
Değerlendirilmesinde Eczacının Rolü' Çalıştayı, Klinik Eczacılık Farmasotik Bakım Kongresi-28 Kasım-1 Aralık
Antalya-Papillon Zeugma Otel.
6.
İzzettin FV. (Kongre Başkanı)- 2. Ulusal Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım - 1 Aralık 2013
Antalya
7.
Okuyan B. (Kongre Sekreteri)- 2. Ulusal Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım - 1 Aralık 2013
Antalya
8.
Okuyan B. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Günleri Komisyon Üyeliği -1415 Kasım 2013.
9.
Sahin C. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Günleri Komisyon Üyeliği -14-15
Kasım 2013.
10. Sancar M. (Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı)- 2. Ulusal Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım 1 Aralık 2013 Antalya
11. Sancar M. 3. MEFKO Kongresi, İstanbul, 10-12 Mayıs 2013
12. Sancar M. Tromboz Sempozyumu Düzenleme Kurulu- 7-8 Eylül 2013, Avanos-Nevşehir.
13. Sancar M. 4. Kök Hücre Sempozyumu-Düzenleme Kurulu, 20 Aralık 2013, Haydarpaşa.
3.9.4. Ulusal kongre, sempozyum, panel vb etkinliklerde oturum başkanlığı, moderatör vb.
1.
Arıcıoğlu F. Okuyan B. Sözlü sunumlar oturum başkanlığı, Ulusal Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım Kongresi, 28
Kasım-1 Aralık 2013, Antalya.
2.
Elçioğlu K. MEFKO; III. Ulusal M.Ü. Eczacılık Fakültesi Öğrenci Kongresi, 10 Mayıs, İş Hayatında Başarılı Olmanın
Yolları başlıklı oturumda moderatör, 2013.
3.
Fikriye Uras. 2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım – 1 Aralık 2013, Antalya.
4.
Küçükgüzel İ. Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrenci kongresi (MEFKO) 10.05.2013 – “Eczacılıkta
Farkındalık Yaratma” konulu oturumda moderatör.
5.
Mürşit Pekin, Oturum Başkanı, 1. Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu ve Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi, 16-18
Mayıs 2013 İstanbul.
6.
Omurtag GZ. “Türk Eczacıları Birliği Platformu“ ve “Eczacılıkta Yeni Ufuklar “başlıklı 2 Panelde Moderatörlük, 10
Mayıs 2013.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 70
7.
Omurtag GZ. Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakın Eğitimi konulu panel moderatörlüğü, 2. Ulusal Klinik Eczacılık
Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım – 1 Aralık 2013, Antalya.
8.
Omurtag GZ. MEFKO; III. Ulusal M.Ü. Eczacılık Fakültesi Öğrenci Kongresi
9.
Sancar M. Sözlü Sunumlar. 2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi, 28 Kasım – 1 Aralık 2013, Antalya.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 71
2013 YILI ETKİNLİKLERİ
BÖLÜM IV
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 72
4.1. 2013 YILI ETKİNLİK TABLOSU
2013 yılı boyunca 1’i uluslararası katılımlı 2 ulusal kongre, 1’i uluslararası katılımlı 2
sempozyum, 4 mdülden oluşan 1 sürekli eğitim kursu, 26 konferans, 2 panel, 3 seminer ve 9 adet
kariyer günü etkinliği düzenlemiştir. Bu etkinliklere ilişkin genel tablo sonraki sayfada sunulmuştur.
Fakültemizde düzenlenen konferanslardan bazı kareler…
FAALİYET TÜRÜ
SAYISI
Sempozyum ve Kongre
Konferans
Panel
Seminer
Açık Oturum
Söyleşi
Tiyatro
Konser
Sergi
Turnuva
Teknik Gezi
Eğitim Semineri (MÜSEM Kursu)
Gösterim
Kariyer Günleri
4
26
2
3
1
2
3
1
3
4
4
9
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 73
MARMARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ
2013 YILI BİLİMSEL VE SOSYAL ETKİNLİKLERİ
Sıra
No
1
4
5
Etkinlik
Tarihi
10-12. 05.
2013
28-30.11.
2013
7-8. 09.
2013
20.12.2013
03.01.2013
6
20.02.2013
7
22.02.2013
8
27.02.2013
9
18.03.2013
10
19.03.2013
11
20.03 2013
4. Kök Hücre Sempozyumu, İstanbul
Deney Hayvanlarının Tıpta Kullanımı – Prof. Dr.
Shaheen Nakeeb
Eğitim Tarihinde Haydarpaşa Binası – Eyüp
Talha Kocacık
Kütüphane Hizmetlerinin Tanıtımı – Doç. Dr.
Güssün Güneş
Antipatojenik İlaçlar (Bakteriyel iletişim
inhibitörleri) – Prof. Dr. Gülgün Tınaz
Prof. Dr. Emre Dölen ile Çanakkale Şehitlerinin
Anısına
Klinik İlaç Araştırmalarında Eczacının Rolü –
Dr.Ecz. Hilal İlbars ve Dr.Ecz. Aslıgül Kendirci
Dünyayı Değiştiren Bitkiler - Prof. Dr. Afide Mat
12
27.03.2013
Semih Yalman ile Söyleşi
Konferans
1 saat
60
13
10.04.2013
Konferans
1 saat
20
14
15.04.2013
Konferans
1 saat
90
15
18.04.2013
Konferans
1 saat
30
16
18.04.2013
Konferans
1 saat
80
17
19.04.2013
Doç. Dr. Safi Arpaguş ile Hz. Muhammed'in
Doğumu ve Evrensel Mesaj
Fitoterapi ve Tıbbi Bitkilerin Eczanedeki Yeri –
Ecz. Figen Aksoy
Eczacılık Eğitiminde Akreditasyon Süreci – Prof.
Dr. Sevim Rollas
Eczane Eczacılığında Yeni Ufuklar – Ecz. Osman
Seven (Mezunlar Derneği)
Fitoterapi Hakkında – Prof. Dr. Filiz Meriçli
Konferans
1 saat
40
18
22.04.2013
Konferans
1 saat
60
19
24.04.2013
Konferans
1 saat
70
29
24.04.2013
Konferans
1 saat
40
21
30.04.2013
Konferans
1.5 saat
70
22
30.04.2013
Konferans
1 saat
15
23
06.04.2013
Konferans
1 saat
15
24
08.05.2013
Konferans
1 saat
25
25
13.05.2013
Konferans
1.5 saat
105
26
21.05.2013
ABD'de Klinik Eczacılık Eğitimi ve Uygulamaları Brooke Crocker ve Mary Maxwell
Eczacılığın Dünü, Bugünü ve Yarını - Ecz. Semih
Güngör
Sol Anahtarından Soru İşaretlerine - Mert
Sandalcı
Ecza Depoculuğunda İlaç Güvenilirliği – M.Ü.
Eczacılık Fakültesi Mezunları Derneği
Deneysel IVF ve Kriyobiyoloji Uygulamaları – Dr.
Tolga Akkoç
Hospisler ve Huzurlu Ölme Hakkı – Yrd. Doç. Dr.
Sibel Doğan
Pestisidlerin Çevre ve İnsan Sağlığına Etkileri Prof. Dr. Sameeh Abdel-Kader Mansour
Eczacı Milletvekili Öznur Çalık ile Yeni Eczacılık
Yasası
İlaç ve Eczacılıkta Patent Uygulamaları – Aydın
Konferans
1 saat
80
2
3
Etkinlik Adı
3. Ulusal Marmara Eczacılık Öğrenci Kongresi
MEFKO-2013
2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım
Kongresi, Antalya
Tromboz Sempozyumu, Avanos
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Etkinlik Türü
Süresi
Kongre
3 gün
Katılımcı
Sayısı
330
Kongre
3 gün
180
Sempozyum
2 gün
30
Sempozyum
Konferans
1 gün
1 saat
180
25
Konferans
1 saat
50
Konferans
1 saat
15
Konferans
1 saat
50
Konferans
1 saat
100
Konferans
1 saat
60
Konferans
1 saat
100
Sayfa 74
Mutlu (Mezunlar Derneği)
Eczacılık Gününün Anlamı - Seda Uz
27
22.05.2013
28
20.05.2013
29
04.11.2013
30
06.11.2013
31
21.02.2013
32
33
12-13. 03.
2013
25.03.2013
34
17.05.2013
35
20.05.2013
36
07.05.2013
37
08.05.2013
38
09.05.2013
39
22.12.2013
40
09.12.2013
41
10.12.2013
42
23.12.2013
43
26.02.2013
Öğrencilerimizin Avrupa Hastane Eczacıları
Kongresi İzlenimleri
Eczacı Milletvekili Mehmet Domaç ile
Meslekteki Güncel Gelişmeler
Targeted nanomedicines improve drug efficacy
and safety - Prof. Dr. Hayat Önyüksel
Uygulamalı Satış Eğitimi - Faveo Eğitim ve
Danışmanlık Firması
Kariyer Günleri – İnsan Kaynakları Faaliyetlerine
Yön verenler Zirvesi 2013
Geleceğin Eczane Davranış Modelleri – Mustafa
Özarslan, Farmetik Girişimci Eczacılar Derneği
İlaç Endüstrisinde Ar-Ge ve Eczacılar - DEVA
Holding CEO'su Philipp Hass
Novartis'ten Satış ve Pazarlama Semineri Koray Aycan
Eczane Açılışı ve Ecza Depoları Desteği Galenos Genel Müdürü Volkan Öztürk
Muhasebe, Gelir Vergisi ve SGK Uygulamaları –
Mali Müşavir Adem Önder
Eczane Eczacılığında Karşılaşılan Sorunlar ve
Çözümleri – Ecz. Habip Baran
E Gelişim - Eczacılıkta Mesleki Kapasite
Geliştirme ve Fikir Üretme Kampı - TEKB
Marmara Eczacılık Kulübü Kariyer Günleri - Prof.
Dr. İlkay Küçükgüzel
Marmara Eczacılık Kulübü Kariyer Günleri - Doç.
Dr. Leyla Bitiş
Marmara Eczacılık Kulübü Kariyer Günleri - Prof.
Dr. Betül Dortunç
Marmara Eczacılık Kulübü Konser ve Kermesi
44
45
04.03.2013
05.03.2013
Hasta Bilgilendirme Yarışması Okul Elemeleri
Farmakademi Kulübü ile Darülaceze Ziyareti
46
15.03.2013
47
24.03.2013
48
27.03.2013
49
50
51
17.04.2013
19-21. 04.
2013
14.05.2013
Marmara Eczacılık Kulübü Geleneksel Buluşma
Yemeği
MUPSA ile İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı
Kahvaltı Organizasyonu
Marmara Eczacılık Kulübü Kızılay’a Kan Bağışı
Kampanyası
Bayer İlaç Topkapı Üretim Tesisleri Ziyareti
Mert Sandalcı ve Eyüp Talha Kocacık ile “İzmirBergama: Galenus’un Yanı başında” Gezisi
14 Mayıs Eczacılık Bayramı Etkinlikleri
52
21.05.2013
MUPSA'dan İlaç Bilgilendirme Kapmanyası
53
10-12. 06.
2013
03.07.2013
Afyon Alkaloidleri Fabrikası ve Isparta Gül Yağı
Tesisleri Gezisi
Uzm.Ecz. Belkıs Ünver'in Emeklilik Töreni
54
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Konferans
45 dakika
30
Konferans
1 saat
15
Konferans
2.5 saat
150
Konferans
1 saat
60
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Kariyer
Planlama
Sosyal
Etkinlik
Yarışma
Sosyal
Sorumluluk
Sosyal
Etkinlik
Sosyal
Sorumluluk
Sosyal
Sorumluluk
Sanayi Gezisi
Kültür gezisi
3 saat
40
2 gün
200
2 saat
90
1.5 saat
60
1 saat
25
1 saat
80
1 saat
70
1 saat
70
7 saat
300
1 saat
70
1 saat
70
1 saat
70
3 saat
200
1.5 saat
5 saat
30
15
4 saat
80
5 saat
15
1 gün
60
5 saat
2 gün
40
45
1 gün
300
1 gün
70
2 gün
45
2 saat
70
Sosyal
Etkinlik
Sosyal
Sorumluluk
Sanayi ve
Çevre Gezisi
Sosyal
Sayfa 75
55
56
10.07.2013
23.09.2013
57
27.09.2013
58
04.10.2013
59
24.10.2013
60
61
62
25-27. 10.
2013
18.12.2013
26.12.2013
63
08.03.2013
Üniversite Tanıtım Günleri
Birinci Sınıf Öğrencilerine Oryantasyon
Toplantıları - 1
11. Geleneksel Önlük Giydirme Töreni –
Mezunlar Derneği ile
Birinci Sınıf Öğrencilerine Oryantasyon
Toplantıları - 2
Fakültemizin Kuruluşunun 50. Yıldönümü
Etkinliği
Farmavizyon 2013 Eczacılık Fuarı
Zet Farma Lojistik Gezisi
Yılbaşı Kutlaması
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Paneli
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Etkinlik
Tanıtım
Tanıtım
1 gün
1.5 saat
30
100
Sosyal
Etkinlik
Tanıtım
2 saat
200
1 saat
50
Ödül Töreni
2 saat
150
Tanıtım
3 gün
300
Sanayi Gezisi
Sosyal
Etkinlik
Panel
5 saat
2 saat
40
100
2 saat
100
Sayfa 76
4.2. SEMPOZYUMLAR ve KURSLAR
4.2.1. ÜÇÜNCÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ KONGRESİ
Üçüncü Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrenci Kongresi MEFKO 10-12 Mayıs 2013
tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Marmara Üniversitesi’nin tarihi Haydarpaşa Yerleşkesinde
yapılan kongreye Türkiye ve KKTC’deki tüm eczacılık fakültelerinden 330 öğrenci katıldı. İki gün
boyunca gerçekleşen 8 oturumda geniş katılımlı 3 panel, 4 paralel çalıştay ve 10 sözlü sunum yer aldı.
Kongreye konuşmacı veya panelist olarak 27 konuk davet edildi. Eczacılık mesleğinin şu anki
durumunun ve geleceğinin, kariyer imkanlarının, mesleki sorunların ve yeniliklerin detaylıca
tartışıldığı 2 günlük bilimsel programın yanı sıra kongre süresince öğrencilerin eğlenceli vakit
geçirebilecekleri sosyal programlar gerçekleştirildi. Kongre 20 sponsor firma tarafından desteklendi.
4.2.2. İKİNCİ ULUSAL KLİNİK ECZACILIK FARMASÖTİK BAKIM KONGRESİ
2. Ulusal Klinik Eczacılık Farmasötik Bakım Kongresi 28 Kasım – 1 Aralık 2013 tarihlerinde
Antalya’da gerçekleştirildi. Klinik Eczacılık Derneği, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Türk
Eczacıları Birliği’nin düzenlediği kongreye 180 kişi katıldı. Katılımcıların %56’sını serbest eczacı,
%22’sini akademisyen, %15’ini öğrenci ve %7’sini hastane eczacısı oluşturmuştur. Üç gün boyunca
klinik eczacılık ve farmasötik bakım eğitimi ve uygulamalarının detaylı tartışıldığı kongremizde ikisi
yurtdışından toplam 12 davetli konuşma, 12 panelistin yer aldığı 2 panel, 4 çalıştay, 9 sözlü ve 34
poster sunumu ve 1 adet güncel farmakoterapi oturumu gerçekleştirildi. Enteral ve parenteral
nütrisyona ilişkin uygulamalar, yeni antidepresan ve antikoagülan ilaçlar, onkoloji eczacılığı, ilik nakli
ve transplantasyon eczacılığı, immünosüpresif tedavide eczacının rolü, kronoterapinin önemi,
eczanede kalite ölçütleri, eczanede diyabet hizmetleri, hasta- eczacı ve eczacı- doktor ilişkisi, iletişim
ve hasta güvenliği gibi konuların aktarıldığı kongre sonucunda klinik eczacılık ve farmasötik bakım
eğitim ve uygulamarına ilişkin önerilerin yer aldığı bir sonu bildirgesi yayınlandı (web sayfamızda yer
almaktadır).
4.2.3.
TROMBOZ SEMPOZYUMU
Prof. Dr. Orhan Ulutin anısına düzenlenen Tromboz Sempozyumu 7-8 Eylül 2013 tarihlerinde
Nevşehir'e bağlı Özkonak'ta 30'a yakın katılımcıyla gerçekleştirildi. Organizasyonunda fakültemizin de
yer aldığı ve Prof. Ulutin anısına düzenlenen bu üçüncü sempozyuma Prof.Dr. Nesrin Emekli'nin
ailesinden kalan evi restore ederek Özkonak'a kazandırdığı Bilim Evi ev sahipliği yaptı. Sempozyumun
bilimsel programı 7 Eylül Cumartesi sabahı Prof. Emekli ve düzenleme kurulu üyeleri Uluslararası
Kıbrıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şermin Tetik ve Marmara Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mesut Sancar'ın hoşgeldiniz konuşmalarıyla başladı.
Daha sonra Prof. Dr. Muzaffer Demir Trombozda Son Gelişmeler adlı sunumunu yaptı. Özkonak Bilim
Evi'nde gece açık havada devam eden sempozyumun bu bölümü Özkonak sakinlerine de açıldı ve
çevre hanelerden gelen konuklar, Prof. Dr. Nejat Akar'ın "Her Kitabın Bir Öyküsü Var" ve Prof. Dr.
Muzaffer Demir'in "Mitoloji ve Tıp" adlı ilginç sunumlarını keyifle dinlediler. Gece oturumunda ayrıca
Biyolog Ressam Ece Akar'ın çalışmaları da ekrana yansıtıldı. 8 Eylül Pazar günü Prof. Dr. Turgut Ulutin
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 77
"Babam Orhan Ulutin" adlı sunumunda dünya çapındaki değerli bilim adamının akademik
yaşantısından ilginç anıları ve fotoğrafları paylaştı.
4.2.4. DÖRDÜNCÜ KÖK HÜCRE SEMPOZYUMU
Türk İmmünoloji Derneği ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen
4. Kök Hücre Sempozyumu 20 Aralık 2013 tarihinde Marmara Üniversitesi Haydarpaşa
Yerleşkesi'ndeki Ord.Prof.Dr. Reşat Kaynar Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 200'e yakın
katılımcının izlediği sempozyumun açılış konuşmalarını Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç.
Dr. Tunç Akkoç, Türk İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Günnur Deniz ve M.Ü. Eczacılık Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Gülden Z. Omurtag yaptılar. Günün ilk bilimsel sunumunu Prof. Dr. Emin Kansu
hematopoetik kök hücrelerle ilgili olarak yaptı. Kök hücre alanındaki son gelişmelerin işlendiği
sempozyumda, alanında araştırmalar yapmış seçkin bilim insanları tarafından verilen değerli bilgilerin
yanı sıra 10 adet poster bildirisi de yer aldı. Toplam 12 davetli konuşma ve 4 seçilmiş sözlü sunumun
gerçekleştiği sempozyum, önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de aynı coşku ve ilgiyle tamamlandı.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 78
4.3. ÜNİVERSİTE – SEKTÖR İŞBİRLİĞİ
4.3.1. FABRİKA GEZİLERİ
B
ayer İlaç A.Ş. Topkapı Üretim Tesislerine öğrenci
kulüplerimizden Marmara Eczacılık Kulübünün organize
ettiği geziye 40 öğrencimiz katıldı. Üretim aşamaların anlatıldığı ve
gösterildiği gezide öğrencilerimiz farmasötik teknoloji derslerinde
görmüş oldukları sistemleri ve ekipmanı yakından tanıma imkanı
bulmuş oldular.
A
fyon Alakloidleri Fabrikası ve Isparta Gülyağı
Tesisleri’ne 10-12 Haziran 2013 tarihinde
Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Leyla Bitiş
sorumluluğunda ve Marmara
Eczacılık Kulübünün girişimleriyle
bir gezi düzenlendi. Geziye
katılan 40 öğrencimiz eczacılık
mesleği için öenmli olan iki üretim tekniğini detaylarıyla görme şansına
sahip oldular.
Z
et Farma Lojistik’e Dinamik Eczacılar Kulübünün
organizasyonuyla
gerçekleştirilen
gezide
öğrencilerimiz Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Elçioğlu
eşliğinde depolama, dağıtım, sekonder ambalajlama ve
antrepo alanlarını gezip bilgi alma imkanı buldular.
B
iota Fabrikasına 27 Aralık 2013 tarihinde
düzenlenen geziye Farmasötik Botanik Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Gizem Bulut önderliğinde
Bitkisel Ürün Alanı öğrencilerimiz katıldı.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 79
4.3.2. KARİYER PLANLAMA SEMİNERLERİ
N
ovartis İlaç A.Ş.’nin üniversitelerde ‘‘Yeni Ufuklar –
Yeni Çağın Liderleri’’ adıyla başlattığı seminerlere
2013 yılında da devam edildi. Novartis İlaç Eğitim Müdürü
Koray Aycan 20 Mayıs 2013 tarihinde fakültemizde Satış ve
Pazarlama Teknikleri konulu bir seminer verdi. Sunumunda
satış ve pazarlama ile ilgili önemli taktiklerden, yeni bir
ürünün pazarlama stratejilerinden ve markalaşmadan söz
etti. Yaklaşık 10 yıldır içinde bulunduğu ilaç sektöründen ve sorumlusu olduğu onkoloji alanından
örnekler sunan Aycan'a seminerin sonunda bir plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.
F
aveo Eğitim ve Danışmanlık Firması tarafından 21
Şubat 2013 öğrencilerimize Uygulamalı Satış Eğitimi
verildi. 40’a yakın öğrencimizin katıldığı 3 saatlik
eğitim boyunca ele alınan başlıca konular Satış Yönetimi,
Girişimcilik, Davranış Modelleri, Doğru sorma & İhtiyaç
oluşturma, Beden Dili ve Türk Usulü Başarının Sırrı idi. Eğitim
Serhan Şençayır ve Barış Gül tarafından verildi.
Öğrencilerimizin de interaktif olarak katıldıkları bazı etkinlik
ve oyunlarla desteklenen eğitimde ayrıca kişilik analizine
yönelik bir test uygulandı.
İ
nsan Kaynakları Faaliyetlerine Yön Verenler Zirvesi (İKFYVZ) adı altında düzenlenen 4 günlük
kariyer günlerinin ilk bölümü 12-13 Mart 2013 tarihlerinde Haydarpaşa Yerleşkesi’nde bulunan
Ord.Prof.Dr. Reşat Kaynar Tören Salonunda gerçekleştirildi. Marmara Üniversitesi Endüstri
Mühendisliği Kulübü (MIES), M.Ü. Eczacılık Fakültesi ve M.Ü. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin işbirliğiyle
hazırlanan programın fakültemizdeki ayağında
eczacılık mesleğine yön veren ünlü isimlerin
katılımıyla sadece eczacılık öğrencileri değil,
endüstri mühendisliği öğrencileri de faydalanma
imkanı buldular. 12 Mart 2013 sabahı M.Ü.
Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra
Elçioğlu ve MIES Başkanı Can Yanpar tarafından
açılan programın ilk konukları olan Prof. Dr. Refika
Bakoğlu “Kariyer Stratejisi”, Dr. Ecz. Buket Aksu ise “21. Yüzyıl Eczacılığı” isimli keyifli birer sunum
yaptılar. Öğleden sonraki oturumda Ecz. Aylin Altanlar “Hastane Eczacılığı” ve Behlül Ünver ise “Sağlık
Sektöründe Yönetici Kadroları” konulu sunum yaptılar.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 80
M
ezunlar Derneğinin 30 Nisan 2013 tarihinde düzenlediği “Ecza Depolarında İlaç
Güvenilirliği” konulu etkinliği Dernek Başkanı Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel’in
moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Doç.Dr. Timuçin Uğurlu, “İlaçlarda ambalajlama ve
etiketlemenin önemi” konusunda ilk sunumu gerçekleştirdi. Daha sonra Biofarma İlaç Ar-Ge Müdürü
Uzm.Kim. Serap Odabaşı “Geliştirmeden hastaya
ilaçta
stabilite”
konusunda
bir
sunum
gerçekleştirdi. Son konuşmada ise Selçuk ve As
Ecza Depolarının Eczacılık Fakülteleri koordinatörü
olan Dilek Özdoğan Gezicioğlu tarafından
öğrencilere “Dağıtım kanallarında ilaç saklama
koşulları ve güvenliği” konusunda bilgi verildi. Yine
Mezunlar
Derneğimizin
davetlisi
olarak
fakültemizde bulunan INKOVAT Fikri Mülkiyet Hizm. Ltd. Şirketi kurucusu Aydın MUTLU 21 Mayıs
2013 tarihinde İlaç ve Eczacılıkta Patent Uygulamaları konulu bir seminer verdi. Öğrencilerin yanı sıra
akademisyenlerin de izlediği ve etkileşim halinde geçen etkinlik sonunda Aydın MUTLU’ya dernek
başkanı Prof. Dr. Ş.Güniz Küçükgüzel tarafından fakültemiz adına bir teşekkür belgesi ve Mezunlar
Derneğimiz tarafından hazırlanan 20.yıl plaketi takdim edildi.
P
harmetic Girişimci Eczacılar Derneği’nin
davetlisi olarak 25 Mart 2013 tarihinde
fakültemize gelen Anne Bebek AŞ Genel
Müdürü Mustafa Özarslan yaklaşık 2 saat boyunca
öğrencilerimize geleceğin eczane modelleri, davranış
biçimleri, kişilik analizi, eczane koçluğu, tanzim, teşhir ve
kariyer imkanları hakkında keyifli bir seminer verdi.
Derneğin fakültemizde 20 gün arayla düzenlediği ikinci
etkinliğin konusu fitoterapi ve bitkisel ürünlerin eczane için önemiydi. Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Işın
Özen’in açılış konuşmasının ardından, Nutraxin Marka Müdürü Ecz. Figen Aksoy sayıları 90’ı bulan
öğrencilerimize bitkisel ürünlerin neden eczacı danışmanlığında satılması gerektiğinin öneminden
bahsetti.
D
EVA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Philipp
Hass 17 Mayıs 2013 tarihinde fakültemizde bir
konferans verdi. İlaç endüstrisinde Türkiye'deki durumu
özetleyen Hass Deva Holding'in yapısından da bahsetti. Daha
sonra söz alan İnsan Kaynakları Müdürü Arzu Saraç işe alım
sürecinden, staj imkanlarından ve ilaç endüstrisinin eczacıya
bakışından bahsetti. Deva İlaç'ın Satış ve Pazarlama Genel Müdür
Yardımcısı Ecz. Doğan Varinlioğlu da bir eczacı olarak ilaç
endüstrisinde geçirdiği kariyerden örnekler verdi. Holding
bünyesinde toplam 13 eczacının çalıştığını vurgulayan Varinlioğlu ve Saraç, öğrencilerin mülakat,
ekonomik koşullar, yabancı dil vb konulardaki sorularını detaylı olarak cevapladılar.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 81
M
armara Eczacılık Kulübü'nün ardarda düzenlediği Eczacılık Kariyer Günlerinin ilkinde 7
Mayıs 2013 tarihinde Galenos Ecza Deposu Genel Müdürü Volkan Öztürk öğrencilerimize
eczane açma aşamasında eczacıların karşılaşacağı sorunlardan ve depo olarak sağlanan
imkanlardan bahsetti. İlaçla ilgili alımlar, vade ve ödemeler
hakkında bilgiler verdi. 8 Mayıs'ta gerçekleştirilen ikinci günde Mali
Müşavir Adem Önder; gelir vergisi ve SGK uygulamaları ile ilgili
bilgiler verdi. 9 Mayıs'ta yapılan son etkinlikte Ecz. Habip Baran;
eczane eczacılığıyla ilgili karşılaşılan problemler ve çözümleri
hakkında bilgilerini paylaştı . Eczane stjları ile ilgili tavsiyelerde
bulundu. Eczacılık Kariyer Günleri'ne katılan öğrencilere Eczacılık
Kulübü tarafından katılım belgeleri verildi.
İ
stanbul Eczacı Odası Semih Güngör birinci sınıf öğrencilerimize mesleğimizin dünden bugüne
geldiği noktayı ve geleceğini anlatan bir konfreans verdi. Doç.Dr. Ali Demir Sezer’in davetlisi
olarak 24 Nisan 2013
tarihinde
fakültemize
konuk olan Oda Başkanı yaklaşık
1 saat boyunca eczacılık
mesleğini,
yeni
eczacılık
yasasını, yasanın getirdiklerini
ve mesleğin geleceğiyle ilgili
öngörülerini
öğrencilerimize
aktardı. Konferansın sonunda
Oda Başkanına Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mesut Sancar tarafından bir teşekür belgesi takdim edildi.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 82
4.3.3. DERSLERİMİZDE SEKTÖRDEN UZMANLAR
M.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ DERSLERİNE
SEKTÖRDEN DAVET EDİLEN UZMAN KONUKLAR
Konuk
Çalıştığı Kuruluş ve
Pozisyon
Keymen İlaç/Üretim ve
Lojistik Direktörü
Ders/Seminer Başlığı
1
Ecz. Fatma Eroğlu
Aşı üretimi
2
Feryal Ülkücü
3
Mehmet Sena Burak
4
Mehmet Akca
5
Zeynep Terzi
Biofarma
Proses Validasyonu
6
Melike AKÇA
Ekin Kimya Kalite Müdürü
Analitik Metot Validasyonu
7
Ahmet Emrah Orbay
8
Ecz. Semih Güngör
9
Ecz. Atilla Öztürk
Radyofarmaside iyi üretim
uygulamaları
Eczacılık Mesleği, Mevzuatı Ve
Yeni Yasa Tasarısı
Eczacılık Mesleği ve Sanayi
10
Selcen Erdem
11
Dr.Ecz. Buket Aksu
12
Atakan Yeşil
13
Evrim Özdemir
14
Duygu Yılmaz
15
Ferda Fındık
16
Ayşe İldeş Erdem
Eczacıbaşı-Monrolden
Kalite güvence yöneticisi
İstanbul Eczacı Odası
Başkanı
M.Ü. Eczacılık Fak.
Mezunları Derneği Başkanı
Novartis Ruhsatlandırma
Direktörü
Santa Farma Ruhsat
Müdürü
Zentiva Geri Ödemeler
Koordinatörü
Abdi İbrahim
Ruhsatlandırma Kıdemli
Uzmanı
Keymen Satış ve
Pazarlama Direktörü
İEİS Kurumsal İletişim
Müdürü
Sanovel İlaç Patent Bölüm
Yöneticisi
17
Canan Hergün
Ruhsatlandırma Müdürü
Reçetesiz İlaçlar
18
Nilay Bilge
Oro İlaçları Ürün Müdürü
Reçetesiz İlaçlar
19
Seda Ünsalan
Nobel İlaç
Ar-Ge
20
Ecz. Betül Erdoğan
İyi Klinik Uygulamaları
21
Ecz.Atilla Öztürk
Merck Sharp & Dohme İlaç
Pharmacel Aerosol Sanayi
Limited Şirketi
22
Ecz. Ali Anlayışlı
Eczacıbaşı Monrol
Radyofarmasötikler
23
Ecz.Figen Camcı
24
Fikret Yıldırım
Kalite Yönetimi, Kalite
Güvencesi, Kalite Kontrol
Ali Raif Kalite Direktörü
Pharmactive Kalite
Güvence
Avicenna Depo ve İdari
İşler Müdürü
Ambalaj ve Etiketleme Kontrol
Depolama ve Dağıtım
Florence Nightingale
Hastanesi Başeczacısı
Selçuk Ecza Deposu Satın
Alma ve Satış Müdürü
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Türkiye’de Ruhsat Süreci ve
Patent
İlaç Ruhsatlandırması
Fiyatlandırma ve Geri Ödeme
Ruhsatlandırma ve Fikri
Mülkiyet Uygulamaları
Pazarlama ve Tanıtım
Dünya'da ve Türkiye'de İlaç
Endüstrisine Bakış
Fikri Mülkiyet Hukuku
Aerosoller
Hastane Eczacılığı
Eczanelerde Satılan İlaç Dışı
Ürünler
Konuk Olduğu
Ders
İyi İmalat
Uygulamaları
İyi İmalat
Uygulamaları
İyi İmalat
Uygulamaları
İyi İmalat
Uygulamaları
İyi İmalat
Uygulamaları
İyi İmalat
Uygulamaları
İyi İmalat
Uygulamaları
Eczacılık
Terminolojisi
Eczacılık
Terminolojisi
Ruhsatlandırma ve
Patent
Ruhsatlandırma ve
Patent
Endüstriyel
Eczacılık
Endüstriyel
Eczacılık
Endüstriyel
Eczacılık
Endüstriyel
Eczacılık
Endüstriyel
Eczacılık
Endüstriyel
Eczacılık
Endüstriyel
Eczacılık
Endüstriyel
Eczacılık
Biyofarmasi
Farmasötik
Teknoloji I
Farmasötik
Teknoloji II
Farmasötik
Teknoloji II
Tıbbi Malzeme
Sayfa 83
M.Ü. ECZACILIK FAKÜLTESİ DERSLERİNE
SEKTÖRDEN DAVET EDİLEN UZMAN KONUKLAR (devamı)
Konuk
25
Dr.Ecz. Aslıgül
Kendirci
26
Ecz. Gözde Okay
27
Ecz. Figen Aksoy
28
Ecz. Kerim
Müderrisoğlu
29
Ayvaz Rençberler
ve Gülen Güler
30
31
32
33
34
35
36
Uzm. Ecz. Deniz
Özler Kıral
Uzm. Ecz. Sinem
Kapar
Ecz. Özlem Akdağ
Pehlivan
Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Benzer
Uzm. Ecz. Gülşen
Çalışkan
Uzm. Ecz. Belkıs
Ünver
Bayram Kerem
Turhan
Çalıştığı Kuruluş ve
Pozisyon
Roche Türkiye, Ortadoğu
ve K. Afrika Ülke Müdürü
Boehringer Ingelheim
Klinik Operasyon Müdürü
Ders/Seminer Başlığı
Klinik İlaç Araştırmalarında
Eczacı ve Güvenlik
İlaç Geliştirme Safhaları ve
Toksikolojinin Klinik Önemi
Biota Firması’nın Kozmetik ve
Tıbbi Bitkiler Kapsamındaki
Ürünleri
Biota Firması Marka
Pazarlama Müdürü
Rebul Firması Genel
Müdür
Otacı Firması Satış
Pazarlama Müdürü
Bölgeler Satış Yöneticisi
İstanbul İl Sağlık Mdrlğ.
Eczacılık Şubesi Başkanı
PİM Profesyonel İlerleme
Merkezi Kurucusu
Johnson & Johnson
Ruhsatlandırma
Marmara Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Fatih Sultan Mehmet
Hastanesi
M.Ü.E.F. Uygulama
Eczanesi’nden Emekli
Marmara Üniversitesi
İktisat Fakültesi Öğrencisi
Eczacılık Mesleği ve Sanayi
Konuk Olduğu
Ders
Farmakovijilans ve
İlaç Etkileşimleri
Farmakovijilans ve
İlaç Etkileşimleri
Kozmetik Bitkiler
Kozmetik Bitkiler
Kozmetik ve Tıbbi Bitkiler
Kapsamındaki Ürünler ve
Eczanelerdeki durum
Yeni Eczacılık Kanunu
İletişim Becerileri
Başarı Öyküsü
İletişim Becerileri
İlaç Sanayinde İş Olanakları
İletişim Becerileri
Dilekçe Yazımı
İletişim Becerileri
Kamu ve Özel Hastanelerde
Eczacılık
Aile İçi Şiddette Eczacının Rolü
İletişim Becerileri
Münazara Uygulaması
İletişim Becerileri
Kozmetik Bitkiler
İletişim Becerileri
4.3.4. DÖNER SERMAYE FAALİYETLERİ
DANIŞMANLIKLAR
Öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Timuçin UĞURLU Senovel İlaç. San. Tic. A.Ş., Mustafa Nevzat
İlaç. San. A.Ş. ve Bikar İlaç. San. ve Tic.Ltd. Şti’ye, Yrd.Doç.Dr. A. Özer ŞEHİRLİ Bikar İlaç San. ve Tic.
Ltd. Şti.’ye, Doç. Dr. Oya KERİMOĞLU Kosgeb İst.Anad.Yak.Hiz.Mrk.Md.’ye, Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ
Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş. ve Pfizer İlaçları Ltd.Şti.’ye, Doç. Dr. Ali Demir SEZER NSN Avukatlık
Bürosu’na danışmanlık hizmeti vermişlerdir.
EĞİTİMLER
Öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ Rosche Müstahzarları Sanayi A.Ş ve Pfizer
İlaçları tarafından düzenlenen etkinliklerde davetli konuşmacı olarak yer almıştır.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 84
ANALİZ VE RAPOR DÜZENLEME
Farmasötik Biyoteknoloji Anabilm Dalı’nda Türk Henkel Kimya San. Tic. A. Ş. için sitotoksiste
raporu, Prof. Dr. Ş. Güniz KÜÇÜKGÜZEL, Prof. Dr. Türkan YURDUN, Doç. Dr. Timuçin UĞURLU,
Yrd.Doç.Dr. Filiz ÖZDEMİR, Yrd.Doç.Dr. Rabia OBA ve Yrd.Doç.Dr. Esra TATAR Mustafa Nevzat İlaç.
San. A.Ş. firmasına imha raporu, Prof. Dr. Semra ŞARDAŞ Rosche Müstahzarları Sanayi A.Ş imha
raporu, Prof. Dr. Azize ŞENER, Yrd.Doç.Dr. Serap KARADERİ ve Öğr.Gör.Dr. Betül OKUYAN İ.E.
Veteriner İlaç San. Tic. A.Ş. imha raporu, Doç. Dr. A. Demir SEZER Takeda İlaç Sağlık Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti, Sanofi Pasteur Aşı Tic.A.Ş.’ye imha raporu, Yrd.Doç.Dr. Gülbin Erdoğan Sanofi Aventid İlaçları
Ltd.Şti., Prof. Dr. Levent KABASAKAL ve Yrd. Doç Dr. Suna ÖZBAŞ TURAN Matsan İlaç San. Ltd.Şti ye
analiz raporları düzenlenmişlerdir.
4.3.5.
SPONSORLUKLAR
2013 yılı boyunca düzenlemiş olduğumuz çeşitli akademik ve sosyal etkinliklere sponsorluk
yaparak katkı sağlayan veya bağışlarıyla destek olan üretici firmalar ONKO-KOÇSEL İLAÇ SAN, M.Ü.
ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ, MATSAN LTD.ŞTİ, İSTANBUL ECZA KOOP, EMBİL İLAÇ A.Ş,
NOVARTİS A.Ş, SOLGAR, ROCHE MÜSTAHZARLARI A.Ş, SELÇUK ECZA DEPOSU, GALENOS ECZE
DEPOSU, İSTANBUL ECZACI ODASI, SANTA FARMA A.Ş, MERCK SHARP &DOHME, MERKEZ İLAÇ A.Ş,
SANOFİ İLAÇ SAN. FARMAKOM, DENEYSEL, KLİNİK ECZACILIK DERNEĞİ, ECZ. ALİ BAŞER , MEDICAL
TRIBUNE, DEVA İLAÇ A.Ş, SANOVEL İLAÇ, DR. DT PINAR KARATABAN, İÇ MİMAR PELİN PELİSTER
ALYÜREK, ECZ. İBRAHİM ÖZDİNÇ, ABDİ İBRAHİM İLAÇ SAN. A.Ş, ÇETİNKAYA TİCARET, KEMİTEKS, SEM,
MEDSANTEK, BAYER İLAÇ, FAVEO EĞİTİM VE DANIŞMANLIK FİRMASI, MSN PHARMA, TEKB - TÜM
ECZACI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ, TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ, MEDİCAL PARK, SELÇUK-AS ECZA
DEPOSU, JOHNSON & JOHNSON, NOBEL İLAÇ A.Ş, ABBOTT, ONUR ECZANE TASARIMI, ECZANEM
DERGİSİ, BIOTA, RECORDATİ GRUP, DİONE, ETİ, MUSTAFA NEVZAT İLAÇ. SAN, D&G PHARMA, ASTRA
ZENECA, KEYMEN İLAÇ A.Ş ve RİVOSEN’e teşekkür ederiz.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 85
4.4. FUARLAR ve TANITIM GÜNLERİ
FARMAVİZYON ECZACILIK FUARI
2003 yılından beri İstanbul’da gerçekleştirilen tüm eczacılık
fuarlarına aralıksız olarak katılan fakültemiz 25-27 Ekim 2013
tarihlerinde CNR Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen
Farmavizyon Eczacılık Fuarında da standıyla yer aldı. 3 gün boyunca
fakültemizin tanıtımının yapıldığı standı çok sayıda mezunumuz ve
öğrencimiz ziyaret etti. Öğrenci temsilcilerimizin de aktif olarak
katıldığı ve sunum yaptığı Farmavizyon Öğrenci Platformunda
eczacının itibarı konusu ele alındı.
ÜNİVERSİTE TANITIM GÜNLERİ
Üniversitemizin tanıtım günleri kapsamında 10
Temmuz 2013 tarihinde fakültemizin de tanıtımı yapıldı.
Haydarpaşa Yerleşkesinde Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar
Salonunda gerçekleştirilen etkinlikte sağlık bilimleriyle ilişkili
diğer birimlerle birlikte eczacılık fakültesinin tanıtımı da yer
aldı. Fakültemizin tanıtım sunumu Dekan Yardımcısı Doç.Dr.
Mesut Sancar tarafından yapıldı. 30’a yakın katılımcının
izlediği sunumun yanı sıra gün boyu açılan tanıtım standında İletişim Komisyonu üyelerimiz Yrd. Doç.
Dr. Betül Okuyan ve Arş. Gör. Turgut Taşkın ilgili ailelerin sorularını cevapladılar.
LİSE ÖĞRENCİLERİNE TANITIM TURLARI
Üniversite sınavı öncesi tercih edecekleri okullar hakkında
bilgi edinmek üzere düzenlenen geziler kapsamında 2013
yılında bazı liselerin öğrenci ve rehber öğretmenleri,
fakültemizin iletişim komisyonu başkanı Yrd. Doç .Dr. Rabia
Oba öncülüğünde fakültemizi gezip bilgi aldılar. Gezi
süresinde Merkezi Araştırma Laboratuarı, Kütüphane,
anabilim dalları, Ahmet Keleşoğlu Bilgisayar Merkezi, orta
bahçe, Eczacılık Müzesi ve dekanlık ziyaret edildi.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 86
2013 YILINDA FAKÜLTEMİZİ ZİYARET EDEN OKULLAR ve DESANELER
Tarih
25.03.2013
27.03.2012
28.03.2013
09.04.2013
17.04.2013
02.05.2013
03.05.2013
06.05.2013
07.05.2013
08.05.2013
09.05.2013
Okul adı
Samsun Birey Dersanesi
Samsun Fakülte Dersanesi
Balçova Nevvar Salıh İşgören Anadolu Lisesi
Sungurlu Fen ve Anadolu Lisesi
Mehmetçik Anad.Lisesi
Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi
Özel Gündoğdu Lisesi
Muratpaşa Antalya Lisesi
Pendik Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi
Manavgat Hatice Sezer Anadolu Lisesi
Samsun Canik Anadolu lisesi
Ziyaret Eden Öğrenci Sayısı
50
80
40
50
50
40
40
45
40
56
45
4.5. KÜLTÜR ve ÇEVRE GEZİLERİ
BERGAMA
19-21 Nisan 2013 tarihlerinde
araştırmacı-yazar Mert Sandalcı eşliğinde,
fakültemiz öğrencilerinden Türk Eczacılık
Tarihi Araştırma Grubu (TETAG) Yönetim
Kurulu Üyesi Eyüp Talha Kocacık’ın organize
ettiği, fakültemiz öğrencilerinin yanısıra İ.Ü
Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin de katıldığı
bir kültür gezisi düzenlendi. “İzmirBergama: Galenus’un Yanı başında” adıyla
gerçekleşen gezide öncelikle Galenus’un yaşadığı yer olan Bergama Antik kenti ve Asklepeion gezildi.
Efes ve Meryem Ana Evi’ni gezen öğrencilerimiz son durak olarak Şirince Köyü’ne uğradı.
AFYON ve ISPARTA
10-12 Haziran 2013 tarihinde Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Leyla Bitiş
sorumluluğunda ve Marmara Eczacılık Kulübünün girişimleriyle yapılan Afyon Alkaloidleri Fabrikası ve
Isparta Gül Yağı Tesisleri gezisi kapsamında öğrencilerimiz Afyon ve Isparta çevresindeki tarihi ve
doğal alanları da gezme fırsatı buldular.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 87
4.6. ÖĞRENCİLERİMİZİN KATILDIĞI KONGRELER/SEMPOZYUMLAR
3-15 Mart 2013 tarihleri arasında Fransa'nın başketi Paris'te gerçekleştirilen 18. Avrupa
Hastane Eczacıları Birliği Kongresine fakültemizden de bir grup öğrenci katıldı. "Hasta verilerinin
geliştirilmesi: Paylaşılan sorumluluk" temasının işlendiği kongreye katılan öğrencilerimiz kongre
deneyimlerini rapor olarak dekanmlığa sundular.
29 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında Valensiya-İspanya'da gerçekleşen EPSA Güz Kongresine
MUPSA'dan 15 kişi katıldı. "Personalised Medication" konulu kongrede öne çıkan konular;
biyomarker'lar, genetik enzim polimorfizmi, ilaç metabolizasyonunda karşılaşılan sorunlar ve çözüm
önerileri idi. Sempozyum kısmına ek olarak konuşmacılarla yakından konuşma ve tartışma olanağı
sunan çalıştaylar, iletişim becerilerine yönelik uygulamalar ve EPSA hakkında resmi konuların tartışılıp
oylandığı genel kuruldan oluşan kongrede, Avrupa'nın dört bir yanından gelen eczacılık öğrencileriyle
tanışma ve kaynaşma fırsatı elde edildi.
MUPSA’nın (Marmara Üniversitesi Eczacılık
Öğrencileri Birliği) ev sahipliği yaptığı ‘Liderlik
Vasıfları, Hasta Bakımı ve Kariyer’ konulu Twinnet
Projesinin ilk ayağı 24.02.2013 - 02-03 2013 tarihleri
arasında İstanbul’da gerçekleşti. PSANS’dan (Novi
Sad Eczacılık Öğrenciler Birliği) 15, MUPSA’dan 15
öğrencinin katılımı ile gerçekleşen projenin
kapsamında bir hafta boyunca günümüzde klinik
eczacılığın önemini, hasta odaklı eczacılık, bir eczacının okul dışında sahip olması gereken
yeteneklerin önemine vurgu yapıldı. Okul sonrası kariyer seçeneklerine geniş bir bakış açısı tutuldu.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Farmakon 2013 Öğrenci Kongresine Marmara Üniversitesi Eczacılık
Fakültesi’nden katılan 23 öğrencimiz 8-10 Mart 2013 tarihleri arasında Erzurum’daydı. Kongre
kapsamında Kültürel Bir Fenomen: Eczacılık Tarihi, Türkiye’deki Aromatik ve Tıbbi Bitkiler, Halkın
Gözünde Eczacılık, Dünden Bugüne Eczacılık, Türkiye’de Eczacı Kooperatifleri ve Eczacılığa Kattığı
Değerler, 6197 Işığında Serbest Eczacılık, İlaçta Reklam, Kârlı Verimli Eczane İşletmeciliği, Eczacılığın
Geleceğinde Fitoterapötikler, Eczane Yeri Seçimi ve Eleman Alımı isimli sunumlar gerçekleştiridi.
Okulumuz öğrencilerinden Rabia Sena Türker ve Canberk Yalçın; 16-18 Mayıs 2013 tarihinde
Ankara’da gerçekleşen EAFP-European Association of Faculties of Pharmacy Ankara yıllık kongresine
katıldılar. Toplam 3 gün süren kongrenin konusu “Curriculum Optimization, Towards Leearning
Outcomes: Practical Experiences” idi.
Bu yıl 36.’sı gerçekleşen EPSA Yıllık Kongresi İtalya’nın Catania şehrinde yapıldı. MUPSA
başkanı Rabia Sena Türker ve iletişim sekreteri Göknil Pelin Coşkun birliği temsilen resmi delege
olarak genel kurulda diğer Avrupalı eczacılık öğrencileri arasında fikirlerini ve görüşlerini aktarırken;
katılımcı olarak katılan öğrencilerimiz de son derece interaktif ve üretici eğitimlerden oluşan
workshop ve eğitimlere katıldılar. Bu yılki kongrenin konusu ‘Specialisation and Educational
Opportunities for Pharmacists’ idi ve dünyanın çeşitli ülkelerinden, çeşitli otoritelerden, birliklerden
çok değerli konuşmacılar katıldı.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 88
4.7. ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
2013-2014 Eğitim - Öğretim Yılında dördüncü sınıfa başlayacak ve yönelme alanı seçecek olan
üçüncü sınıf öğrencilerine bir bilgilendirme toplantısı yapıldı. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mesut Sancar
önce eğitim programında yer alan Farmasötik Bakım, Sanayi, Ar-Ge ve Bitkisel Ürün Alanlarına yönelik
genel bir bilgilendirme yaptı. Daha sonra bu alanlarda eğitim görmüş 4. ve 5. sınıf öğrencileri alan
içeriklerine yönelik bilgi aktarımında bulundu. Aldıkları derslerden, uygulamalardan, staj
imkanlarından, seçtikleri alanın kendilerine kattığı değerlerden ve geliştirilmesi gereken yönlerinden
de bahseden temsilcilere öğrenciler tarafından yöneltilen sorularla merak edilen birçok nokta açıklığa
kavuşmuş oldu.
2011 yılında dönemin Staj Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel tarafından
başlatılan Staj Bilgilendirme Toplantılarının üçüncüsü Nisan 2013’te de yapılmış ve ilk kez staj yapacak
olan 2. Sınıf öğrencilerine Staj Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Azize Şener ve komisyon üyesi Doç. Dr.
Mesut Sancar tarafından staj başvurusu, staj sigortası, staj süresi ve gerekli koşullar hakkında detaylı
bilgiler aktarılmıştır.
Fakülte temsilcisi ve sınıf temsilcileriyle, kulüp başkanlarıyla periyodik toplantılar yapılmış,
sorunlar mümkün olabildiğince en kısa zamanda çözülmeye çalışılmıştır. Diplomaların onaylanma
sürecindeki posta sorunlarından kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi için 2012 yılında olduğu gibi
Sağlık Bakanlığı Diploma Tescil Bürosuna bizzat elden götürülen diplomalar öğrencilere mezuniyet
töreninde verilmiştir.
2013 yılında ÖSYM tarafından fakültemize yerleştirilen öğrenciler 6 Eylül 2013 tarihinde
Göztepe Yerleşkesi’ndeki Spor Salonunda kayıt işlemlerini tamamladılar. Dekan, Dekan Yardımcısı,
Fakülte Sekreteri ve Öğrenci İşleri personelinin gün boyu hazır bulunduğu kayıt gününde
öğrencilerimiz için özel olarak tasarlanmış bez çantaların içinde Eğitim-Öğretim Rehberi, Fakülte
Tanıtım CD’si ve İlaç Rehberi Vademecum armağan edildi.
2013-2014 Eğitim—Öğretim Yılında fakültemize kayıt yaptıran birinci sınıf öğrencilerine
fakültemizi tanıtmak ve bilgilendirme yapmak üzere 23 Eylül ve 4 Ekim 2013 tarihlerinde iki toplantı
düzenlendi. Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği ilk toplantıda Dekanımız Prof. Dr. Gülden Z.
Omurtag fakültemizin genel tanıtımını yaparak ön plana çıkan özelliklerinden bahsetti. Dekan
Yardımcısı Doç. Dr. Mesut Sancar eğitim-öğretim lisans ve sınav yönetmeliğinden, sınamalı öğrenci
uygulamasından, ders seçebilme kriterlerinden, çift anadal ve yandal imkanlarından ve harfli başarı
notu sisteminden bahsetti. Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Kübra Elçioğlu fakültenin sosyal etkinliklerinden,
öğrenci kulüplerinden ve duyuru sisteminden söz etti. Fakülte Sekreteri Erkan Çetin öğrenci disiplin
yönetmeliğinden örnekler verdi. Son olarak söz alan Öğrenci İşleri Şefi İnci Cem öğrenci işleri
bürosuyla iletişimi ve genel kuralları anlattı. Yaklaşık 1.5 saat süren toplantının sonunda öğrenciler
sorularıyla kafalarındaki soru işaretlerini gidermeye çalıştılar. 4 Ekim 2013 tarihinde yapılan ikinci
toplantıda yaklaşık 1 saat boyunca öğrencilerin özellikle eğitim ve uygulamalara ilişkin sorularına
dekan yardımcıları daha ayrıntılı cevap verebilme imkanı buldular.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 89
4.8. SPORTİF ETKİNLİKLER
Fakültemizin futbol, basketbol ve voleybol takımları 2013 yılında Rektörlüğümüzce
düzenlenen turnuvada maçlara katılmış ve ayrıca İstanbul Eczacı Odası tarafından düzenlenen
Geleneksel Basketbol turnuvasında da yer almıştır. Öğrencilerimiz hazırlıklarını Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Özer Şehirli’nin sorumluluğunda Göztepe Yerleşkesindeki Büyük Spor Salonunda, Anadoluhisarı
Yerleşkesindeki Futbol Sahasında ve Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi’nde sürdürmüştür.
14 Mayıs Eczacılık Bayramı etkinlikleri kapsamında Marmara Eczacılık Kulübü öğrenci ve
öğretim elemanlarının katıldığı çeşitli turnuvalar düzenlemiştir. Turnuvada başarılı olanlara 14 Mayıs
kutlamasında birer plaket takdim edilmiştir.
4.9. SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Öğrenci kulüplerimizden Farmakademi Kulübü öğrencilerimiz 5 Mart 2013 tarihinde
Kayışdağı'ndaki Darülaceze'yi ziyaret ettiler. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilen bu
geziye SKS Daire Başkanlığından tahsis edilen bir servisle giden öğrencilerimiz oradaki yaşlılarla 1 saat
kadar sohbet etme imkanı buldular. Genellikle hastalıkları ve kullandıkları ilaçlar üzerine yoğunlaşan
sohbetin yanı sıra, yaşlılar çocukları yerine koydukları öğrencilerimize duygulu anlar da yaşattılar.
Öğrencileirmizin ziyaretinden çok memnun kalan yaşlılar ve Darülaceze personeli bu tür ziyaretlerin
sık sık yapılması dileğinde bulundular.
Marmara Eczacılık Kulübü Başkanı Samet Sercan Korkmaz'ın Kızılay'la görüşmeleri sonucu
başlatılan kan bağışı kampanyası 27 Mart 2013 günü tarihi Haydarpaşa Yerleşkemizin orta bahçesinde
gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Kızılay tarafından kurulan çadıra akşam saatlerine kadar 60'a yakın
öğrenci kan bağışında bulundu. Özel bir ambulansın da hazır tutulduğu bağış kampanyasında görevli
yetkililer hedeflenen sayıya ulaştıklarını belirttiler.
Fakültemiz öğrenci kulüplerinden MUPSA'nın 24 Mart 2013 tarihinde düzenlediği bir sosyal
sorumluluk projesi olan İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı Kahvaltı Organizasyonunda öğrencilerimiz
engelli annelerinin hazırladığı kahvaltıda İZEV Yaşamevi sakinleriyle yakından ilgilenerek sohbet
ettiler. Öğrencilerin boş zamanlarında yaptıkları keçe ürünleri ve bileklikleri, atölye ve eğitim
alanlarını, yaşam alanlarını yakından görme fırsatı edindiler. Aynı zamanda yaşamevi yöneticileriyle
fikir alışverişinde bulunarak mevcut sorunlar ve çözümleri üzerinde konuştular.
Fakültemizin aktif gruplarından MUPSA Haydarpaşa Yerleşkesinin girişine stant kurarak, gelen
öğrencilere ilaçlar ve kullanımları hakkında sorular yöneltti, doğru cevap verenlere ödüller dağıttı.
Tüm soruların doğru cevapları da anlatılarak öğrenciler arasında genel bir bilinç oluşturulmaya
çalışıldı. Yaklaşık 70 eczacılık, tıp, diş hekimliği, hukuk, hemşirelik ve ebelik öğrencisine ulaşan MUPSA
Eğitim Grubunun bu etkinliğine 1. sınıf öğrencilerinin aktif katılımı daha yoğun oldu.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 90
4.10. GELENEKSEL TÖRENLERİMİZ
4.10.1. ECZACILIK BAYRAMI
14
Mayıs Eczacılık Bayramı bu sene de coşkuyla kutlandı. Büyükşehir Belediye Bandosunun
verdiği mini konserle başlayan törenin açılış konuşmasını Dekan Prof. Dr. Gülden Z.
Omurtag yaptı. Mezunlar Derneği Başkanı Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel, İstanbul Ecza Koop İkinci
Başkanı Ecz. Rafet Şahin, TEKB İkinci Başkanı Ecz. Mustafa Turunç ve İstanbul Eczacı Odası Genel
Sekreteri Ecz. Hakan Ertem'in günün anlam ve önemine yönelik konuşmalarından sonra akademik
yükseltmesi gerçekleşen öğretim üyelerine plaketleri takdim edildi. Öğrenci kulüplerinin düzenlemiş
oldukları çeşitli turnuvularda derceye giren öğrenci ve takımlara kulüp başkanları ve danışmanları
tarafından hediyelerin verilmesinin ardından kısa film
gösterimleri yapıldı. Fakültemiz mezunu ve Klinik Eczacılık
BD yüksek lisans öğrencisi Hakan Hücum'un Los Angeles Türk
Filmleri Festivalinde juri ve seyirci özel ödüllerini alan
"Mesut" filmi ve son sınıf öğrencimiz Ozan Tekdemir'in bu
sene de beğeniyle izlenen ikinci filmi "Profösor" katılımcılara
keyifli dakikalar yaşattı. Fakültemizin Tiyatro Topluluğu, Yrd.
Doç.Dr. Filiz Arıöz Özdemir'in sahneye koyduğu Aristofanes'in "Barış" adlı oyununu başarıyla
sergileyerek izleyenlerin beğenisini kazandı. Öğleden sonra orta bahçemizde devam eden
etkinliklerde müzik grubumuz Abece'nin verdiği konserle eğlenen öğrenciler ve öğretim elemanları
panayırı andıran bu mekanda çeşitli oyunlarla keyifli bir gün geçirdiler. Farmakedemi Kulübümüzün
diğer eczacılık fakülteleriyle birlikte organize ettiği ve boğazda bir teknede gerçekleşen gala
yemeğiyle eczacılık bayramı kutlamaları sona ermiş oldu.
4.10.2. MEZUNİYET TÖRENİ
2012-2013 Eğitim – Öğretim Yılı 28 Haziran ve 1 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan mezuniyet
törenleriyle sona erdi. Aralarında fakültemizin de yer aldığı, rektörlüğümüzce düzenlenen toplu
mezuniyet töreni Anadolu Hisarı Yerleşkesindeki stadyumda 28 Haziran 2013 günü yapıldı.
Fakültemizi 13 yıl aradan sonra birincilikle bitiren ilk erkek öğrencimiz olan Fatih Tok, ödülünü
rektörümüz Prof. Dr. Zafer Gül’ün elinden aldı. Fakültemizi ikincilikle bitiren Gamze Gür ödülünü
rektör yardımcısı Prof. Dr. Hamza Kandur ve üçüncülükle bitiren Buse Kerimler de dekanımız Prof. Dr.
Gülden Z. Omurtag’ın elinden aldı.
Dekanlığımızca organize edilen ve Haydarpaşa
Yerleşkesinden yapılan ikinci tören 1 Temmuz 2013 günü İBB
Kent Orkestrasının pop müzik konseriyle başladı. Törende
sırasıyla dekanımız Prof. Dr. Gülden Z. Omurtag, Mezunlar
Derneği Başkanı Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel, TEB Merkez
Heyeti Üyesi Ecz. Ziya Örmeci, İstanbul Eczacı Odası Başkanı
Ecz. Semih Güngör, İstanbul Ecza Koop Başkanı Ecz. Sait
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 91
Yücel, öğrenci temsilcisi Ömer Turgut ve fakülte birincimiz Fatih Tok birer açılış konuşması yaptılar.
Birincimiz Fatih Tok’un kütüğe çivi çakmasının ardından ilk üç dereceye giren öğrencilerimize
dekanlığımızca hazırlanan plaketler ve çeşitli kurum ve kuruluşların hediyeleri takdim edildi. Daha
sonra mezunlarımız mezuniyet belgelerini törene katılan öğretim üyelerinin elinden aldılar ve Dekan
Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Elçioğlu’nun ettirdiği yeminle meslek hayatına ilk adımlarını atmış oldular.
Tarihi binamızın orta bahçesinde devam eden tören akşam yemeği ikramının ardından Türkçe Dublaj
adlı müzik grubunun güzel konseriyle gece saat 22.30’da sona erdi.
4.10.3. ÖNLÜK GİYDİRME TÖRENİ
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ile Mezunlar Derneğinin ortaklaşa düzenlediği 11.
Geleneksel Önlük Giydirme Töreni 27 Eylül 2013 tarihinde Ord.Prof.Dr. Reşat Kaynar Konferans
Salonunda gerçekleştirildi. Fakültemize yeni kayıt olan öğrencilerimizin ve velilerinin yoğun katılımıyla
gerçekleşen törenin açılış konuşmalarını Dekanımız
Prof. Dr. Gülden Z. Omurtag, Mezunlar Derneği
Başkanı Prof. Dr. Ş. Güniz Küçükgüzel ve törenimizin
sponsoru olan Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği 2.
Başkanı Ecz. Mustafa Turunç yaptı. Daha sonra
sırasıyla kürsüye gelen Yrd.Doç.Dr. Bahar Göker Temel
Eczacılık Bilimleri Bölümünü, Prof. Dr. İlkay Küçükgüzel
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümünü ve Doç.Dr. Ali
Demir Sezer ise Eczacılık Teknolojisi Bölümünü tanıtan birer sunum yaptılar. Fakültemize en yüksek
puanla kaydolan ilk üç öğrenciye hediyelerinin takdiminin ardından tüm öğrencilerimize fakültemizin
öğretim üyeleri ve konuk dekanlar tarafından önlükleri giydirildi. Törenin sonunda sahneye davet
edilen tüm öğrenciler ve öğretim elemanları fakültemizin marşına hep birlikte eşlik ettiler.
4.10.4. ÖĞRENCİ-ÖĞRETİM ÜYESİ BULUŞMASI
Fakültemizin öğrencileriyle akademik ve idari personelin kaynaşmasını sağlamak amacıyla her
yıl düzenlenen Geleneksel Bululma Yemeği 15 Mart 2013 tarihinde Beylerbeyi Polisevinde
gerçekleştirildi. Marmara Eczacılık Kulübünün öncülüğünde Farmakademi ve Mupsa Kulüplerimizin de
katılımıyla gerçekleşen yemekte dekanımız Prof. Dr. Gülden Z. Omurtag ile Mezunlar Derneği Başkanı
Prof. Dr. Güniz Küçükgüzel'in açılış konuşmalarının ardından eğlenceli bir gece yaşandı.
2013 yılında kurulan Dinamik Eczacılar Kulübünün organize ettiği bir diğer buluşma yemeği
yine aynı mekanda 16 Aralık 2013 tarihinde öğretim üyelerinin ve öğrencileirmizin yoğun katılımıyla
gerçekleştirildi.
4.10.5. EMEKLİLİK TÖRENLERİ
Uzm.Ecz. Belkıs Ünver
Fakültemize uzun yıllar hizmet etmiş olan Uygulama
Eczanesi sorumlusu Uzm. Ecz. Belkıs Ünver 3 Temmuz 2013
tarihinde fakültemizde düzenlenen törenle emekliye ayrıldı. Dekan
Prof. Dr. Gülden Z. Omurtag’ın açılış konuşmasının ardından
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 92
Ünver’e fakültemiz tarafından hazırlanan plaket ve çiçek takdim edildi. Yine kuruluşundan beri aktif
görev aldığı Mezunlar Derneği tarafından hazırlanan plaket Dernek Başkanı Prof. Dr. Güniz
Küçükgüzel tarafından takdim edildi. Belkıs Ünver için hazırlanan barkovizyon gösterisi izleyenlere
duygulu dakikalar yaşattı. Ardından kürsüye gelen Ünver duygularını ifade ettiği bir teşekkür
konuşması yaptı. Anabilim dallarının hediye takdimi ve konukların özel anılarını paylaşmalarıyla
devam eden etkinlik dekanlığımızda verilen öğle yemeği ikramıyla sona erdi. Törene fakültemizin
birçok akademik ve idari personelinin yanı sıra, emekli öğretim üyelerimiz, Ünver’in arkadaşlar ve
ailesi de katıldı.
İdare Amiri Yaşar Solmaz
Fakültemize 21 yıl hizmet etmiş olan İdare Amiri Yaşar
Solmaz 17 Şubat 2013 tarihi itibariyle emekliye ayrıldı. Solmaz için
28 Şubat 2013 tarihinde Ahmet Keleşoğlu Toplantı Salonunda
idari personelin ve dekanlık yönetiminin hazır bulunduğu bir veda
töreni düzenlendi. Emekli personelimiz Yaşar Solmaz'a dekanımız
Prof.Dr. Gülden Z. Omurtag tarafından hizmetlerine karşın bir
plaket takdim edildi.
4.10.6. 50. YIL TÖRENİ
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin 50. Kuruluş Yıldönümü 24 Ekim 2013 tarihinde
yapılan bir törenle kutlandı. Törenin açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Gülden Z. Omurtag, 50
yıllık süreçte fakültenin kat ettiği yolu, bugün gelinen noktayı ve elde edilen başarıları anlattı.
Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Zafer Gül ise konuşmasında Eczacılık Fakültesi’nin diğer fakülteler
arasındaki özel yerinden bahsederek, emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür etti. Dekan
Omurtag tarafından rektörümüze günün anısına bir plaket takdim edildi.
Fakültemizin Nişantaşı yıllarından başlayarak
Haydarpaşa yıllarına uzanan arşiv fotoğraflarından
hazırlanmış sinevizyon gösterisinin ardından fakültemizde
25 yıl ve üzeri görev yapmış olan öğretim üyeleri ve idari
personele sırasıyla Rektör Prof. Dr. Zafer Gül, Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Selçuk, Dekan Prof. Dr. Gülden Z.
Omurtag ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mesut Sancar
tarafından birer plaket sunuldu. Ayrıca kendilerine
fakültemizin 50. Yılı anısına hazırlanan tarihçe katalogu hediye edildi. Hep birlikte sahnede kesilen
50. Yıl pastasının ardından öğle yemeği için hazırlanan ikram eşliğinde Seramik Sanatçısı Ebru Kut’un
hazırladığı Anadolu Medeniyetleri Sergisi gezildi.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 93
4.11. FAKÜLTEMİZDEKİ YENİLİKLER
T
arihçe Kataloğu
Fakültemizin kuruluşunun 50. Yıl dönümü nedeniyle hazırlanan
Tarihçe Kataloğu tüm fakülte personeline ve 24 Ekim 2013
tarihinde düzenlenen anma törenine katılan konuklara hediye edilmiştir.
Katalog komisyonumuzun titiz ve özverili çalışma sonucu hazırlanan ve
257 sayfadan oluşan katalogda fakültemize bugüne kadar emeği geçmiş
olanlara, üretilen tezlere ve 50 yıllık tarihçeye renk katan anı
fotoğraflarına yer verilmiştir.
B
ülten
Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mesut Sancar’ın editörlüğünde 2012 yılının Mart ayından itibaren
2 ayda bir hazırlanan ‘Fakültemizde Geçen Ay’ adlı etkinlik ve haber bülteni 2013 yılında da periyodik
olarak yayınlanmaya devam edilmiştir. Hem basılı olarak hem de internet ortamında yayınlanan
bülten gerek fakülte içinde gerekse fakülte dışında ilgiyle takip edilmektedir.
P
laket
Fakültemizde davetli olarak konuşma yapan tüm konuklara bir teşekkür belgesi ve/veya
fakültemizin logosunun el işçiliğiyle işlendiği İznik Çinisinden özel bir plaket sunulmuştur.
T
anıtım
2012 yılı faaliyetlerini kapsayan ve yeni kaydolan öğrencilere faydalı bilgiler ve dokümanlar
içeren bir tanıtım CD’si hazırlanmış ve dağıtılmıştır. Kurumsal tanıtımımızı güçlendirmek
amacıyla fuar ve benzeri etkinliklerde kullanılmak üzere 2012 yılında hazırlanmış olan roll-up,
örümcek, afiş, branda ve flamalar yıl boyunca süren etkinliklerimizde kullanılmaya devam edilmiştir.
Bu tür etkinliklerde 2011 yılında bastırılmış olan Eğitim Rehberi ve fakülte tanıtım broşürleri de
dağıtılmıştır.
A
rşiv
Arşivleme çalışmaları kapsamında fakültemizin tarihçesinde önemli yeri olan
fotoğraflar ve video görüntüleri ağ sayfamıza aktarılmaya devam edilmiştir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 94
K
urslar
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı'nın
ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezunları
Derneği'nin desteğiyle, Farmakademi Kulübü'nün okulumuz
öğrencilerine yönelik yaptığı resim kursu Kasım 2013’te
başlamıştır. Resim derslerini Marmara Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi'den Öğr.Gör. Ümit Gezgin vermektedir. Farklı sınıflardaki eczacılık
öğrencilerinden oluşan 10 kişilik grup, her hafta cuma günü
Ahmet Keleşoğlu Labaratuvarı Derslik 2'de çalışmalarına
devam etmektedir. Yine Farmakademi Kulübü'nün organize
ettiği ve fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Osman Ziya
Sayhan'ın eğitim verdiği, öğrencilerimizin ders dışında da
kendilerini geliştirmesini amaçlayan gitar kursu aynı tarihte
başlamış ve her hafta Mustafa Nevzat Salonu'nda gerçekleştirilmeye devam edilmiştir.
Y
eni Alımlar ve Düzenlemeler
Fakültemize 2013 yılı boyunca Rektörlüğümüz tarafından sağlanan malzemenin dökümü
aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
2013 YILINDA REKTÖRLÜKTEN TEMİN EDİLEN MALZEME
Malzeme Türü
Masaüstü Bilgisayar
Dizüstü Bilgisayar ( A Tipi)
Yazıcı (Epson)
Uzun Mesafeli Telsiz Telefon
Evrak İmha Makinesi
Toplantı Masası
Sandalye
Üç Çekmeceli Masa
Sehpa Büyük
Müdür Koltuğu
Campus Sandalyesi
Askılık
Dosya Dolabı (Kapaklı/Raflı)
Dosya Dolabı (Kapaklı/Çekmeceli)
Dolaplar
Masaüstü PH Metre
Projeksiyon Cihazı
Herbaryum Bitki Kılıfı
Mikrobiyolojik Emniyet Kabini
Buzdolabı
Derin Dondurucu -86
Binoküler Öğrenci Mikroskobu
Disile Su Cihazı
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Adet
7
6
1
1
1
1
10
20
20
10
30
4
19
3
2
1
1
50
1
2
1
21
2
Sayfa 95
Ultra Saf Su Cihazı
Otomatik Mikro Pipet Seti
Derin Dondurucu -20
Homojenizatör
Termostatlı Kolon Kompartmanı
Otomatik Mikropipet (1-5 ML)
Mantolu Isıtıcı
Dispenser
Masaüstü Santrifüj
Organ Banyosu
1
1
1
1
1
2
5
1
1
2
Fakültemize 2013 yılı boyunca Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından sağlanan
laboratuvar cihazlarının dökümü aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
2013 YILINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ
BİRİMİNDEN TEMİN EDİLEN MALZEME
Malzeme Türü
UV Taranssilüminatör
Dik Tip Duran Derin Dondurucu
Pertier Soğutmalı Görüntü Analiz Sistemi
Termal Cycler (Veriti 96- Well)
Hotplate
Hassas Terazi
Mikropipet 10-100 UL
Mikropipet 1000-10000 UL
Soğutmalı Sirkülasyonlu Su Banyosu
Floresan Mikroskop Sistemi
Elektroforez Tankı
Mikrosantrifüj
Otomatik Pipet Seti
Minispin Özellikli Mikrosantrifüj
Otomatik Pipet Otoklav
Ultrasanikatör
Masaüstü Santrifüj
Shimadzu D2 Lamba
Shimadzu Graphite Cap/GFAEX7
Shimadzu Graphite Holder
Soğutmalı Santrifüj
Conditioned Place Prefernce
Su Emme Cihazı ve Aparatı
Değişken Hacimli Otomatik Pipet (100-1000 UL)
Değişken Hacimli Otomatik Pipet (1000-5000UL)
Santrifüj
Taşınabilir İletgenlik Cihazı
PH Metre Masaüstü
İyonmetre ve Klorür Elektrot
Jel Görüntüleme
12 Kanallı Otomatik Pipet (20-200) Mikrolitre
12 Kanallı Otomatik Pipet (20-300 UL)
Çalkalamalı İnkubatör
Herberyum Dolabı
Pertier Soğutmalı Görüntü Analiz Sistemi İçin Yazılım
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Adet
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
Sayfa 96
4.12. FİNANSAL FAALİYETLER
4.12.1. DÖNER SERMAYE BÜTÇESİ
GELİR ADI
Kurs Gelirleri
2013 YILI
0,00
GİDER ADI
2013 YILI
Personel Giderleri
30739,00
45923,75
Bilirkişi Danışmanlık Gelirleri
50.038,96
Katkı Payı
Analiz Gelirleri
24.966,98
Yönetici Payı
0,00
İlaç İmha Gelirleri
87.000,00
Hazine Payı
1241,42
Konaklama Gelirleri
0,00
Mal Alım
12220,05
Deney Hayvanı Satış Gelirleri
0,00
Hizmet Alım
2103,75
Sağlık Gelirleri
0,00
Demirbaş, Makine Teçhizat Alım.
51041,79
Toplam Gelir
162.005,940
Toplam Gider
143.269,760
4.12.2. KATMA BÜTÇE VE YAZ OKULU BÜTÇESİ
KATMA BÜTÇE
KULLANILAN
TUTAR
KALAN
TUTAR
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI (Kaşe, Kırtasiye
Malzemesi, İş Önlüğü, Kimyasal ve Cam Malzeme, Toner Alımı)
54.500,00 TL
0,00 TL
9.900,00 TL
53,59 TL
4.200,00 TL
0,78 TL
1.100,00 TL
12,63 TL
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI (Kaşe, Kırtasiye
Malzemesi, İş Önlüğü, Kimyasal ve Cam Malzeme, Toner Alımı)
-
-
HİZMET ALIMLARI (Telefon Faturaları Ödeme İşlemi, Harcırah Kartı
Alımı, Resmi Posta Pulu Alımı)
-
-
2.388,00 TL
0,00 TL
439,00 TL
8,71TL
HİZMET ALIMLARI (Telefon Faturaları Ödeme İşlemi, Harcırah Kartı
Alımı, Resmi Posta Pulu Alımı)
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİDERLERİ
(Baskı Makinesi, HPLC, Fotokopi Makinesi Otoklav, Derin Dondurucu,
Soğuk Oda Bakım-Onarımları, Nalbur Malzemesi Alımları)
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (Nalbur
Malzemesi Alımları)
YAZ OKULU BÜTÇESİ
MENKUL MAL GAYRİMADDİ HAK ALIM BAKIM ONARIM GİDERLERİ
(Baskı Makinesi, HPLC, Fotokopi Makinesi Otoklav, Derin Dondurucu,
Soğuk Oda Bakım-Onarımları, Nalbur Malzemesi Alımları)
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ (Nalbur
Malzemesi Alımları)
Toplam
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
72.527,00 TL
Sayfa 97
GENEL DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
BÖLÜM V
Sayfa 98
5.1. GENEL DEĞERLENDİRME
2013 yılı boyunca fakültemizin öğretim üyeleri ve yardımcılarının üretmiş oldukları 46’sı
yabancı hakemli dergilerde, 22’si çoğu hakemli ulusal dergilerde olmak üzere toplam 70 bilimsel yayın
bulunmaktadır. Akademik personelimiz tarafında uluslararası kongrelerde 69, ulusal kongrelerde 57
bildiri sunulmuştur. 2 ulusal kitap, yazarlığı, 2 ulusal ve 2 uluslararası kitapta bölüm yazarlığı ve 21
tamamlanmış proje fakültemizdeki diğer akademik faaliyetlerden bazılarıdır. Öğretim üyelerimiz
tarafından 3’ü uluslararası olmak üzere 7 patent başvurusu yapılmıştır. 7 doktora tezi, 21 yüksek
lisans tezi ve 15 adet tezsiz yüksek lisans projesi tamamlanmıştır. Öğretim üyelerimize ve yapmış
oldukları değerli çalışmalara 7’si uluslararası olmak üzere toplam 31 ödül verilmiştir.
Öğrencilerimizin ve akademik personelimizin yoğun ilgiyle katılım gösterdikleri bilimsel ve
sosyal içerikli 26 konferans düzenlenmiştir. Düzenlemiş olduğumuz 2’si ulusal, 2’si uluslararası
katılımlı kongre/sempozyuma kurum dışından da yoğun bir ilgi olmuştur. Öğrencilerimizin kariyer
planlamalarına ışık tutacak nitelikte toplam 9 kariyer etkinliği, 1 panel, 3 seminer düzenlenmiş, 2
fabrika ziyareti ve 2 kültür-çevre gezisi gerçekleştirilmiştir. İlaç sanayinden, kamu kurum ve
kuruluşlarında ve meslek örgütümüzden değerli yöneticiler ve uzmanlar 36 dersimize davet edilmiş
ve değerli birikimlerini öğrencilerimizle derslerde paylaşma imkanı sağlanmıştır. Öğrencilerimize
yönelik gitar ve resim kursları organize edilmiştir.
MÜSEM bünyesinde İstanbul Eczacı Odası ile işbirliği yapılarak 2013 yılı boyunca süren
toplam 120 saatlik 4 modülden oluşan bir sertifika programı tamamlanmıştır.
4 öğretim üyemiz ilaç firmalarına 1 yıl boyunca danışmanlık hizmeti sunmuşlardır. Toplam 8
firmaya döner sermaye faaliyetleri kapsamında çeşitli analiz ve raporlar hazırlanmıştır.
Yıl boyunca çeşitli konularda öğrenci bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. 3 ayda bir idari
personel toplantıları gerçekleştirilmiştir.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 99
2012 Yılı Faaliyet Raporunda yer alan planların 2013 yılındaki gerçekleşme
durumu
2012 yılındaki plan
2013 yılındaki durum
Fakültemizin kuruluşunun 50. Yıldönümü anısına Ekim
ayı içinde 1 günlük sempozyum planlanmıştır.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin 50.
Kuruluş Yıldönümü 24 Ekim 2013 tarihinde yapılan bir
törenle kutlanmıştır.
Endüstri Mühendisliği Bölümü, Sağlık Bilimleri
Fakültesi ve fakültemiz öğrencilerine yönelik olarak
Mart ayında 4 günlük bir kariyer günü etkinliği
planlanmıştır.
İnsan Kaynakları Faaliyetlerine Yön Verenler Zirvesi
(İKFYVZ) adı altında düzenlenen 4 günlük kariyer
günlerinin ilk bölümü 12-13 Mart 2013 tarihlerinde
Haydarpaşa Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir.
14 Mayıs Eczacılık Bayramının 50. Yıl coşkusuna
yaraşır bir şekilde kutlanması planlanmıştır.
14 Mayıs Eczacılık Bayramı Haydarpaşa Yerleşkesinde
konser, kısa film gösterimleri, ödül töreni, tiyatro ve
bahçe oyunları gibi bir dizi etkinlikle kutlanmıştır.
Eğitim müfredatımızda ders ve laboratuvar saatlerinin
ayrılması, staj yönergesinin yeni yönetmeliklere uygun
olarak düzenlenmesi, bazı derslerin içerik ve
saatlerine
yönelik
düzenlemelerin
yapılması
planlanmıştır.
Staj Komisyonunun özverili çalışması sonucu günün
eczacılık uygulamalarına uygun yeni bir staj yönergesi
hazırlanmış ve rektörlüğe sunulmuştur. Eğitim
Komisyonun çalışmaları sonucu eğitim programı
Müfredat Uygulama Yönergesine uygun olarak
yeniden düzenlenmiş, yeni bazı derslerin eklenmesiyle
içerik zenginleştirilmiştir. Ders ve laboratuvar
saatlerinin ayırılması önerisi komisyonca uygun
görülmemiştir.
Fakültemizin Eğitim-Öğretim Rehberi’nin ve Tanıtım
Broşürünün güncellenmesi planlanmıştır.
Müfredatımızın yeniden yapılandırılması ve 2014
yılından itibaren uygulanacak olması nedeniyle EğitimÖğretim Rehberinin basımı 2014 yılına ertelenmiştir.
50. Yıl anısına fakültemizin tarihçesini ve başarılarını
yansıtacak bir katalog hazırlanması planlanmıştır.
Komisyonun özverili ve titiz çalışması sonucu
hazırlanan ve 257 sayfadan oluşan, renkli ve kapsamlı
bir tarihçe kataloğu Marmara Üniversitesi Yayınevi
tarafından 23 Ekim 2013 tarihinde 500 adet basılmış
ve dağıtılmıştır.
Öğrenci temsilcileri ve kulüp başkanlarıyla aylık
periyotlarla toplantı yapılması planlanmıştır.
Temsilcilerle eğitim-öğretim dönemlerinin başında ve
sonunda değerlendirme toplantıları yapılmış, ara
dönemlerdeki etkinlikler için toplantılara davet
edilmişlerdir.
2012 yılında olduğu gibi akademik ve sosyal içerikli
konferanslar planlamıştır.
2013 yılı boyunca kongre, sempozyum, konferans,
panel, söyleşi, seminer, kariyer günü vb etkinliklerden
oluşan toplam 63 etkinlik gerçekleştirilmiştir.
İstanbul Eczacı Odası’nın desteğiyle MÜSEM
bünyesinde 120 saatlik bir sertifika programının
İstanbul Eczacı Odası Eğitim Komisyonunun
girişimleriyle fakültemiz öğretim üyelerinin hazırladığı
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 100
duyurusu yapılmış, kayıtlar alınmaya başlanmış ve
Şubat 2013’ten itibaren eğitimlerin başlaması
öngörülmüştür.
ve yaklaşık 1 yıl süren eğitim programı 16 Şubat 2013
tarihinde başlamış ve 8 Aralık 2013 tarihinde
tamamlanmıştır. Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi (MÜSEM) tarafından koordine edilen toplam
120 saatlik 4 modülden oluşan programa 50’ye yakın
eczacı katılmıştır.
MÜSEM kapsamına ilaç sanayine yönelik olarak
biyoteknoloji konulu sürekli eğitim programı
başlatılması ve ön formülasyon eğitiminin devam
ettirilmesi planlanmıştır.
Yoğun etkinlik takvimi nedeniyle 2013 yılı içinde
gerçekleştirilememiş olup 2014 yılında yapılacak olan
Uluslararası Eczacılık Bilimleri Kongresi kapsamında
“Bİyobenzerler” konulu bir kurs şeklinde planlanmıştır.
2012 yılında 9 indeksçe taranan Marmara Eczacılık
Dergisi’nin DOİ numarası alması ve yeni indekslerce
taranabilmesi için çalışmalar planlanmıştır
Dergi 2013 yılında Scopus’a kabul edilmiştir
Fakültemizin aylık haber bültenin 2 ayda bir
yayınlanmaya devam edilmesi planlanmıştır.
İkinci yılını tamamlayan bültenimizin 2013 yılı boyunca
6 sayısı basılmış, web sayfasında ilan edilmiş ve
personel ve davetli konuklara dağıtılmıştır.
Kozmetik Uygulama Merkezi’nin faaliyete geçmesi ve
sıvı sabun üretiminin başlatılması planlanmıştır.
Üretim Uygulama Merkezi adıyla 2013 yılında
faaliyete geçen laboratuvarın altyapı çalışmaları
tamamlanmış, sıvı sabun üretimine başlanmıştır.
Tasarım çalışması yapılan MarFar markasının tescili
gerçekleşmiş ve üretim fazlasının üniversitemiz içinde
satılabilmesine yönelik girişimler başlatılmıştır.
3. MEFKO Eczacılık Öğrencileri Kongresi’nin Mayıs
ayında yapılması planlanmıştır.
III. Ulusal Marmara Eczacılık Öğrenci Kongresi MEFKO
10-12 Mayıs 2013 tarihlerinde 300 kadar öğrencinin
ve değerli konuşmacıların katılımıyla gerçekleşmiştir.
‘Liderlik Vasıfları, Hasta Bakımı ve Kariyer’ konulu
Twinnet Projesinin ilk ayağı 24.02.2013 - 02-03 2013
tarihleri arasında, PSANS’dan (Novi Sad Eczacılık
Öğrenciler Birliği) 15 ve MUPSA’dan 15 öğrencinin
katılımı ile fakültemizde gerçekleştirilmiştir.
Öğrenci kulüplerimizin aktif katılımıyla 4 farklı sosyal
sorumluluk projesi gerçekleştirilmiştir.
MUPSA Kulübünün Sırbistan eczacılık öğrencileriyle
ortaklaşa gerçekleştirecekleri projenin fakültemizde
yapılması için planlamalar yapılmıştır.
Öğrencilerimizin aktif yer alacağı sosyal sorumluluk
projeleri planlanmıştır.
Eczacılık mesleğini ve tarihini yakından ilgilendiren
yerlere geziler düzenlenmesi planlanmıştır.
Öğrencilere, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza yönelik
anketler düzenlenmiş ve 2013 yılı boyunca
uygulanması planlanmıştır.
Öğrencilerimize
düzenlenen
anketlerle,
Bologna
2 ilaç sanayi gezisi düzenlenmiş, eczacılık tarihini ve
mesleğini yakından ilgilendiren Bergama, Afyon ve
Isparta yöresine geziler düzenlenmiştir
Fakültemize yeni kaydolan ve mezun olan olan
öğrencilerimize yönelik anket uygulanmış, ayrıca
rektörlüğümüz tarafından hazırlanan memnuniyet
anketleri tüm sınıflara, akademik ve idari personele
uygulanmıştır. Paydaş anketi web sayfamızda
yayınlanmış ancak henüz yeterli sayıya ulaşılamadığı
için devam ettirilmiştir.
Bologna Süreci kapsamında ders öğrenim ve program
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 101
Süreci’nde belirlenmiş olan ders öğrenim ve program
çıktılarının değerlendirilmesi planlanmış ve 2013 yılı
başında ilk bölümü uygulanmıştır.
İkinci Ulusal Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım
Kongresinin düzenlenmesi planlanmıştır.
çıktılarının öğrencilerimiz tarafından değerlendirilmesi
için her iki yarıyıl sonunda tüm sınıflara anket
uygulanmış, sonuçları öğretim üyeleri ve rektörlüğe
iletilmiştir.
2.Ulusal Klinik Eczacılık-Farmasötik Bakım Kongresi
180 katılımcıyla 28-30 Kasım 2013 tarihinde
Antalya’da gerçekleştirilmiştir.
5.2. 2014 YILI PLANLARIMIZ

18-21 Eylül 2014 tarihinde 4. Uluslararası Eczacılık Bilimleri Kongresinin düzenlenmesi
planlanmıştır.

14 Mayıs Eczacılık Bayramının son yıllarda olduğu gibi bir dizi etkinlikle kutlanması
planlanmıştır.

Fakültemizin Eğitim-Öğretim Rehberi'nin ve Tanıtım Broşürünün güncellenmesi planlanmıştır.

Öğrenci temsilcileri ve kulüp başkanlarıyla aylık periyotlarla toplantı yapılması planlanmıştır.

2013 yılında olduğu gibi akademik ve sosyal içerikli konferanslar planlamıştır.

İstanbul Eczacı Odası'nın desteğiyle MÜSEM bünyesinde gerçekleştirilen sürekli eğitim
programlarına devam edilmesi planlanmıştır.

2013 yılında 9 indeksçe taranan ve Scopus'a üyeliği kabul edilen Marmara Eczacılık Dergisi'nin
yeni indekslerce taranabilmesi için çalışmalar planlanmıştır.

Fakültemizin aylık haber bültenin 2 ayda bir yayınlanmaya devam edilmesi planlanmıştır.

Faaliyete geçirilen Üretim Uygulama Merkezinde sıvı sabun üretiminin sürdürülmesi
planlanmıştır.

Öğrencilerimizin aktif yer alacağı sosyal sorumluluk projeleri planlanmıştır.

Eczacılık mesleğini ve tarihini yakından ilgilendiren yerlere geziler düzenlenmesi
planlanmıştır.

Öğrencilere, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza yönelik anketler düzenlenmiş ve 2014 yılı
boyunca uygulanması planlanmıştır.
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 102
5.3. 2014 YILI HEDEFLERİMİZ

ÖSYM sıralamasında en çok tercih edilen fakülte olmak

Eğitim kalitemizi daha da ileriye taşımak

Yabancı öğrenci sayımızı artırmak

2014 yılında 4. Uluslararası eczacılık kongremizi düzenlemek

Yayın, kitap, proje gibi bilimsel çalışmaların sayısını artırmak

Kongre ve sempozyum katılımını özendirmek

Sürekli eğitim programları düzenlemek

Sektörle işbirliğini artırmak

Kariyer günleri yapmak

Öğrenci kulüplerinin bilimsel ve sosyal faaliyetlerini desteklemek

Fakülte içi iletişimi güçlendirmek
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 103
5.4. SONUÇ
M.Ü. Eczacılık Fakültesi İç Değerlendirme Komisyonu olarak hazırladığımız bu raporda 2013
yılında gerçekleştirdiğimiz birçok faaliyete yer vermeye çalıştık. Raporun hazırlanmasında emeği
geçen tüm komisyon üyelerine ve fakültemize sağladıkları değerli katkıları için tüm akademik ve idari
personelimize, fakültemizi tercih ederek uyum içinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren tüm
öğrencilerimize içten teşekkürlerimizi sunarız.
Saygılarımızla
İç Değerlendirme Komisyonu adına
Doç. Dr. Mesut Sancar (Başkan)
05.03.2014
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 104
2013 YILI
ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU
Mart 2014
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Tıbbiye Cad. No: 49
34668 Haydarpaşa – İSTANBUL
http://pharmacy.marmara.edu.tr
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2013 Yılı Öz Değerlendirme Raporu
Sayfa 105
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
52
File Size
4 735 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content