close

Enter

Log in using OpenID

19 Ağustos 2014 Toplantı Sayısı : 31 Karar:1/1 Üniversi

embedDownload
T.C.
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Tarih
Toplantı Sayısı
: 19 Ağustos 2014
: 31
Karar:1/1
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı için ilan edilen
Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Mehmet Ata SEÇİLMİŞ
hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı için ilan edilen
Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Mehmet Ata
SEÇİLMİŞ’in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan
kadroya tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
Karar:1/2
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim
Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Haluk
ÖZTUNÇ hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim
Dalı için ilan edilen Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Haluk
ÖZTUNÇ’un, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan
kadroya tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
Karar:1/3
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı için ilan edilen
Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Fatih Yahya AYAZ
hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı için ilan edilen
Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Fatih Yahya AYAZ’ın,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün
statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:1/4
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı için ilan edilen
Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Münir YILDIRIM
hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı için ilan edilen
Profesör kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Münir YILDIRIM’ın,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün
statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:1/5
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı için ilan
edilen Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.İbrahim Ferhat
ÜRÜNSAK hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı için ilan
edilen Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.İbrahim Ferhat
ÜRÜNSAK’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan
kadroya tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
Karar:1/6
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı için ilan edilen
Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Özlem GÖRÜROĞLU
ÖZTÜRK hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı için ilan edilen
Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Özlem GÖRÜROĞLU
ÖZTÜRK’ün, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan
kadroya tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
Karar:1/7
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen
Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Salih ÇETİNER hakkında
düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen
Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Salih ÇETİNER’in, 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün statüde
çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy çokluğu ile karar verildi.(18/1)
Karar:1/8
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen Doçent
kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Mehmet Bertan YILMAZ hakkında
düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen Doçent
kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Mehmet Bertan YILMAZ’ın, 2547
sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün statüde
çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:1/9
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Eski Türk Dili Anabilim Dalı için ilan
edilen Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Engin ÇETİN
hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Eski Türk Dili Anabilim Dalı için ilan
edilen Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Engin ÇETİN’in,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün
statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:1/10
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim
Dalı için ilan edilen Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Fulya
CENKSEVEN ÖNDER hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim
Dalı için ilan edilen Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Fulya
CENKSEVEN ÖNDER’in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca
anılan kadroya tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile
karar verildi.
Karar:1/11
Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı için
ilan edilen Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Pınar ÇIRAGİL
hakkında düzenlenen jüri raporları üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı için
ilan edilen Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan Doç.Dr.Pınar
ÇIRAGİL’in, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan
kadroya tam gün statüde çalışmak üzere atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar
verildi.
Karar:1/12
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri Programı için ilan edilen Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan
Doç.Dr.Şule Sultan MENZİLETOĞLU YILDIZ hakkında düzenlenen jüri raporları
üzerinde görüşüldü.
Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar
Teknikleri Programı için ilan edilen Doçent kadrosuna atanmak üzere başvuruda bulunan
Doç.Dr.Şule Sultan MENZİLETOĞLU YILDIZ’ın, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 25. maddesi uyarınca anılan kadroya tam gün statüde çalışmak üzere
atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Karar:2
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Dili Anabilim Dalında Araştırma
Görevlisi olarak görev yapan Çiğdem KURT’un, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi
uyarınca doktora eğitimini tamamlamak üzere kadrosunun geçici olarak Anadolu
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne aktarılması hakkında görüşüldü.
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Dili Anabilim Dalında Araştırma
Görevlisi olarak görev yapan Çiğdem KURT’un, Bölümünde alanı ile ilgili doktora
programı bulunmaması nedeniyle, doktora eğitimini Anadolu Üniversitesinde yapması ve
kadrosunun geçici olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35. maddesi uyarınca
Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüne aktarılmasının uygun olduğuna, gereği
için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
Karar:3
Mülkiyeti Üniversitemize ait, yüzölçümü 33,628.00 m² ve Balcalı Köyü, 1124
Ada 9 no’lu parselde 5,000.00 m²’lik kısmın “Adana Bölge Adliyesi Açık Otopark”
kullanımı için geçici tahsis işlemi hakkında görüşüldü.
Mülkiyeti Üniversitemize ait, yüzölçümü 33,628.00 m² ve Balcalı Köyü, 1124
Ada 9 no’lu parselde 5,000.00 m²’lik kısmın, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 47. maddesi ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri
Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Rektörlüğümüzce düzenlenecek olan bir
protokol ile üç yıllığına “Adana Bölge Adliyesi Açık Otopark” kullanımı için Adana
Bölge Adliye Mahkemesine geçici tahsis işleminin uygun olduğuna oy çokluğu ile karar
verildi.(18/1)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
210 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content