close

Enter

Log in using OpenID

Forex Osilatörler

embedDownload
Forex Osilatörler
Osilatör adı “Ben sallanıyorum” anlamına gelen Latince kelime oscillo’dan
türemiştir. Teknik analizde osilatör zaman içerisinde fiyat hareketleri hızının
matematiksel ifadesidir. Kendi formları ile osilatörler gelişmiş göstergelerdir.
Osilatörler kullanmanın temel kavramları piyasanın aşırı alım ve aşırı satım
koşullarıdır. Piyasa, fiyatın üst sınırına yakın olduğu ve ileriki geliştirilmenin
muhtemel olmadığı zaman aşırı alım bölgesinde kabul edilir. Aşırı satım
bölgesi belirli bir anda ileriki düşüşün muhtemel olmadığı kadar düşük bir
fiyat ile karakterize edilir. Analizin ve osilatör kullanımının piyasanın stabil
olduğu zamanlarda kendini en iyi şekilde göstermesine rağmen eğilimin
tersine dönmesi sırasında da onların yardımı ile tespit edilebilir.
Eğilimin tersine dönüşünü belirlemek için fiyat hareketlerinin yönü ile eğri
osilatörün yakınsama-ıraksama kavramlarını anlamak gerekir.
www.ifcmarkets.com
Average True Range Göstergesi
Amacı
Ortalama Gerçek Fark (ATR), Welles Wilder tarafından bir enstrümanın volatilitesini ölçmek için yaratılan teknik bir
göstergedir. Gösterge, fiyat trendinin yönü ile ilgili değildir. Gerçek Farkın (TR) aksine, Ortalama Gerçek Fark (ATR)
boşlukların ve sınırlı hareketlerin volatilitesini de hesaba katar. Gösterge piyasa hareketlerinin değerlendirilmesinde çok faydalıdır çünkü güçlü hareketleri ve dönüşleri genellikle geniş diyapazonlarla geçiyor.
Kullanımı
Bu göstergenin standart periyodu, günlük (ya da daha uzun) grafikte kullanılan 14’tür ve değiştirilmesine gerek
yoktur. Yüksek volatilite seviyeleri bazen trend dönmelerini zamanlamak için kullanılır. Örneğin, tavan ve dip gibi.
Düşük volatilite seviyeleri bazen fiyatların yukarı doğru yeni bir trend başlangıcında olduğunu zamanlamak için
kullanılır.
Hesaplama
Sadece en yüksek/en düşük fiyatlara göre hesaplanan volatilite formülü, kopma boşlukları veya sınırlı fiyat
hareketlerini yakalamada başarısız olur. Bu yüzden gerçek fark (True range TR) formülü geliştirilmiştir. TR aşağıdaki seçeneklerin en büyüğü olarak alınır:
•
•
•
Bugünkü en düşük ile en yüksek arasındaki farkın mutlak değeri..
Dünkü en yüksek ile en düşük fiyat arasındaki farkın mutlak değeri.
Dünkü kapanış ile bugünkü en düşük fiyat arasındaki farkın mutlak değeri.
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Bollinger Bantları - Bollinger Bands
Amacı
Bollinger Bantları (yaratıcısı ünlü analist ve trader John Bollinger) piyasanın volatilitesini gösterir, fiyatın yönünü
onaylar, trendin devam ya da durma olasılıgı, konsolidasyon dönemi, kanal kırılması için volatilite yükselme hakkında uyarıda bulunur. Ayrıca yerel en yüksek ve en düşük seviyelerini gösterir.
Kullanımı
Gösterge üç hareketli ortalamadan oluşmaktadır:
• Üst - 20 günlük hareketli ortalama ve yukarıya 2’lik standart sapma.
• Orta - 20 günlük basit hareketli ortalama.
• Alt - 20 günlük hareketli ortalama ve aşağıya 2’lik standart sapma
Üst ve alt sınırları arasındaki mesafe büyüyürse, volatilite arttığında, fiyatın yönü hareketli ortalamanın
yönüne denk geliyor. Bandın daralması çoğu zaman yatay eğilim sinyalidir.
Üst bandın kırılması halindeyse, yükseliş hareketinin daha da hızlanabileceği şeklinde yorumlanır. Tersini
düşünürsek, alt banda yakın seviyelerde düşüş hareketinin durulması, tepki alımlarının gelebileceği şeklinde yorumlanırken, bandın aşağısına sarkılması ise düşüşün devam edeceği şeklinde yorumlanır. Her
halde her senaryo diğer göstergelerle doğrulanmalıdır (RSI, ADX ya da MACD).
Bundan başka, altında veya üstünde basit ortalamanın kırılması, al veya sat sinyali olarak kabul edilebilir.
Hesaplama
Orta hat (middle line - ML), basit hareketli ortalamadır:
ML = SUM [CLOSE, N]/N
Üst sınır (top line - TL), ML + sapma (deviation - D).
TL = ML + (D*StdDev)
Alt sınır (bottom line - BL), ML — sapma (deviation - D).
BL = ML — (D*StdDev)
Burada:
N — hesaplamada kullanılan periyod sayısı;
SMA — Basit hareketli ortalama;
StdDev — Standart sapma.
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Emtia Kanal Endeksi - Commodity Channel Index
Amacı
Amerikalı analist Donald R. Lambert tarafından geliştirilmiş olan Emtia Kanalı Endeksinin (Commodity Channel
Index) asıl hedefi yeni trendleri belirlemek olmasına rağmen bugün bu endeks fiyatının kendi istatistiksel ortalamasından ne kadar uzakta olduğunu gösterir. Birçok analist bu göstergeyi aşırı alım/satım (overbought/oversold) bölgelerini gösteren osilatör olarak kullanır.
Kullanımı
CCI +100 ve –100 kanalında değerler alır. +100’ün üzerinde olması, kağıdın fiyatının aşırı yükselmiş olması anlama
gelir. -100’ün altında olması ise aşırı düşmüş olması demektir (aşırı alım ve aşırı satım).
Ayrıca endikatörün en yüksek ve en düşük değerlerine ve endikatörün onları hangi yönde kırdığına dikkat edilmeli:
• CCI endikatörün +100 değerini yukarı yönde kesmesi, daha fazla artma olasılığı olarak yorumlanabilir.
• CCI endikatörün +100 değerini aşağı yönde kesmesi fiyatın dönüşü ve sat sinyali olarak kabul edilebilir.
• CCI endikatörün -100 değerini aşağı yönde kesmesi fiyatın daha fazla düşme olasılığı olarak yorumlanabilir.
• CCI endikatörün -100 değerini yukarı yönde kesmesi fiyatın dönüşü ve al sinyali olarak kabul edilebilir.
• 0 seviyesinin yukarı yönde kesmesi al sinyalinin teyit edilmesi.
• 0 seviyesinin aşağı yönde kesmesi sat sinyalinin teyit edilmesi.
Göstergenin gün sayısı artırılmak ya da azaltılmak suretiyle, daha uzun ya da daha kısa süreli incelemeler de
yapılabilir. En yüksek ve en düşük seviyelerin 200’e kadar taşıtılması, incelendiğinde fiyatın küçük dalgalanmalarını dışı bırakıyor.
www.ifcmarkets.com
Click here to share
DeMarker Göstergesi - Demarker Indicator
Amacı
Bu gösterge Tom DeMarker tarafından, ortaya çıkan alım-satım olasılıklarını belirlemek için yaratılmıştır. Bu indikatör fiyatın, onun zirveler ve diplerinde denk gelen değişikliklere artan maruz kalması aşamalarını gösterir.
Gösterge, trendlerin kırıldığı anları göstermede ve piyasaya giriş ve çıkış gün içi noktalarını belirlemede doğruluğunu göstermiştir.
Kullanımı
Gösterge 0 ile 1 arasında dalgalanır. 0.7 değerinde ve yukarı düşük volatiliteyi ve fiyatın olası düşmesini ya da 0.3
seviyesinin altına düşerken fiyatın olası artmasını gösterir.
Hesaplama
Demark göstergesi, “i” dönemünde fiyatın tüm pozitif büyüme oranlarının toplamı bölü çıkan değer artı tüm
negatif büyüme oranlarının toplamı:
DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N))
Burada:
SMA - Basit hareketli ortalama;
N - hesaplamada kullanılan periyot sayısı.
DeMax(i):
Eğer zirve(i) > zirve(i-1) ise o zaman DeMax(i) = zirve(i)-zirve(i-1), aksi takdirde DeMax(i) = 0
DeMin(i):
Eğer dip(i) < dip(i-1) ise o zaman DeMin(i) = dip(i-1)-dip(i), aksi takdirde DeMin(i) = 0
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Zarf Bantları Göstergesi - Envelopes Indicator
Amacı
Envelopes göstergesi fiyatın aşırı alım / aşırı satım durumunu göstermektedir. Böylece piyasaya giriş ve piyasadan
çıkış noktalarının yanı sıra trendin olası bitişini belirlemede yardımcı olur.
Kullanımı
Envelope aslında iki hareketli ortalamadan oluşur. Birinci hareketli ortalama yukarı yönde, ikincisi ise aşağı yönde
kaydırılır ve böylece bir kanal oluşur. Ortalamalar, yüzde olarak ifade edilen ve mevcut piyasa volatiliteye bağlı olmak üzere ayarlanabilen sabit mesafede Hareketli ortalama indikatörü etrafında oluşur. Her ortalama fiyat değişimi bandının sınırıdır.
Piyasada bir trend varsa yükselen eğilim durumunda aşırı alım sinyalleri ya da düşen eğilim durumunda aşırı satım
sinyalleri kullanılır.
Fiyat üst banda ulaştığında satış, alt banda ulaştığında ise alış sinyali verir.
Hesaplama
Üst bant = SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000]
Alt bant = SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000]
Burada:
SMA — basit hareketli ortalama;
N — ortalama süre;
K/1000 — ortalamadan sapma hacmi (baz puan olarak).
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Güç Endeks Göstergesi - Force Index Indicator
Amacı
Alexander Elder tarafından önerilen güç endeksi, fiyat hareketlerinin gücünü ölçerken fiyatın değişikliklerinin
yön, boyut ve hacmini yorumluyor. Osilatör, fiyatı hareket ettiren güçlerin göreceli dengesinin noktası olan sıfır
seviyesi etrafında dalgalanır.
Kullanımı
Güç endeksi her türlü süreli trendin onayını alma imkanı sunar:
• Kısa süreli trendler için eğer periyod değerini azaltırsak göstergenin duyarlılığı artar.
• Uzun süreli trendler için eğer periyod değerini artırırsak göstergenin duyarlılığı azalır.
Güç endeksi trendin sona ermesini gösterebilir:
•
Göstergenin işaretinin pozitiften negatife değişmesi ve fiyat ile göstergenin farklı yönlerde hareket etmesi,
yükselen trendin sona ermesi anlama gelir.
• Göstergenin işaretinin negatiften pozitife değişmesi ve fiyat ile göstergenin aynı yönlerde hareket etmesi,
düşen trendin sona ermesi anlama gelir.
Trend göstergesiyle birlikte kullanılan Güç endeksi, trend içindeki düzeltmeleri gösterebilir:
•
•
Ösilatörün tepeden sonra azalması, yükselen trendde düzeltme olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Ösilatörün dipten sonra artması, düşen trendde düzeltme olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Hesaplama
Güç endeksi(1) = {Kapanış (şimdiki periyot) - Kapanış (önceki periyot)} x Hacim
Güç endeksi(13) = Güç endeksinin(1) 13-periyotluk üssel hareketli ortalaması
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Ichimoku Göstergesi - Ichimoku Indicator
Amacı
Ichimoku göstergesi, 1968 yılında Tokyo analis tarafından yaratılan kapsamlı bir teknik analiz aracıdır. Sistemin
anlamı, insan davranışlarının grup dinamikleriyle etkilenen işbirliğinin döngüsel karakteri açısından fiyatlarının
dinamikleri ile birlikte sistemin tüm beş bileşen yorumlanarak trendin durumu, dinamiği ve gücünü hızlı bir şekilde anlayabilme imkanı oldu.
Kullanımı
Ichimoku göstergesi destek ve direnç seviyeleri olabilen beş hattan oluşur, onların kesişmesi ek sinyal olarak
yorumlanabilir:
1.
Tenkan-Sen (Dönüş hattı, mavi)
2.
Kijun-Sen (Baz hat, kırmızı)
3.
Senkou Span A (Ana hat A, bulutun yeşil sınırı)
4.
Senkou Span B (Ana hat B, bulutun kırmızı sınırı)
5.
Chikou Span (Geri kalan hat, yeşil)
Kumo (Bulut) Ichimoku sisteminin, destek ve direnç seviyeleri olan temel unsurudur. A ve B ana hatları ile oluşturulur.
Trendin ve düzeltmenin varlığının belirlenmesi:
•
•
•
•
•
Bulutun üstünde hareket eden fiyat yükseliş trendini gösterir
Bulutun altında hareket eden fiyat düşüş trendini gösterir
Bulutun içinde hareket eden fiyat yatay trendini gösterir
Bulutun renginin yeşilden kırmızıya değişmesi, yükseliş trendi içerisinde bir düzeltme gösterir.
Bulutun renginin kırmızıdan yeşile değişmesi, düşüş trendi içerisinde bir düzeltme gösterir.
Hesaplama
•
•
•
•
•
Tenkan-Sen (Konversiyon hattı, mavi) = (9-periyotluk maksimum + 9-periyotluk minimum)/2
Kijun-Sen (Baz hat, kırmızı) = (26-periyotluk maksimum + 26-periyotluk minimum)/2
Senkou Span A (Ana hat A, bulutun yeşil sınırı) = (Konversiyon hattı + Baz hat)/2
Senkou Span B (Ana hat B, bulutun kırmızı sınırı) = (52-periyotluk maksimum + 52-periyotluk minimum)/2
Chikou Span (Geri kalan hat, yeşil), 26 periyot için geri sapma ile gösteren kapanış fiyatı
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Hareketli Ortalama Yakınsama-Iraksama Göstergesi - MACD
Amacı
MACD olarak bilinen Hareketli Ortalama Yakınsama-Iraksama (Convergence/Divergence) isimli teknik gösterge,
Gerald Appel tarafından trendin gücünü ve piyasa hareketlerini tanımlamak ve trend dönüşlerini onaylamak
amacıyla geliştirilmiştir. Sinyaller, üç başlıkta gruplandırılan hareketli ortalamalardan alınır.
Kullanımı
Gösterge iki çizge içerir: MACD çizgisi (mavi), sinyal çizgisi (kırmızı) ve onlar arasında farkı gösteren histogram.
Gösterge sıfırın altında ve üstünde hareket eder.
MACD indikatörünün yorumlanışında üç yaklaşım ön plana çıkmaktadır:
•
•
•
MACD eğrisinin sinyal eğrisi ile yaptığı kesişmeler, fiyat hareketinin dönüşme olasılığını gösterir. MACD eğrisi
sinyal eğrisini aşağıdan yukarı kestiği zaman alım, yukarıdan aşağı kestiği zaman de satım kararı verilir;
MACD eğrisinin sıfır seviyesi ile kesişmesi. MACD çizgisi, 26 ve 12 periyotluk üssel hareketli ortalamanın farkını
ifade eder. Bu nedenle, MACD eğrisinin sıfır eğrisini kesmesi durumunda göstergeyi oluşturan ortalamalar da
birbiriyle kesişiyor. MACD eğrisinin sıfır seviyesinin üstüne çıkılması al, altına sarkılması ise sat sinyali olarak
yorumlanabilir;
Yakınsama-Iraksama (Convergence/Divergence). MACD eğrisinin, fiyat hareketiyle aynı yönde hareket etmesine yakınsama (Convergence) derler. Tersi bir durumda, yani MACD eğrisinin, fiyat hareketiyle aynı yönde
hareket etmemesine ıraksama (Divergence) derler. Örneğin, fiyatlar yükseliş eğilimindeyken MACD eğrisinin
yükselmemesi, yükselen trendin sona ermekte olduğu şeklinde yorumlanabilir. Yine benzer bir şekilde, fiyatlar düşüş eğilimindeyken, MACD eğrisinin düşmemesi düşüş trendinin sona ermekte olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Hesaplama
MACD eğrisi = 12 periyotluk EMA – 26 periyotluk EMA
Sinyal çizgisi = 9 periyotluk EMA
Histogram = MACD eğrisi – Sinyal çizgisi
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Fiyat Değişim Hızı Göstergesi - Momentum Indicator
Amacı
Fiyat değişimi hızı göstergesi (Momentum) – trendin yönünü ve geçmişteki değerlerini mevcut zirve ve diplerle
karşılaştırarak fiyatların değişim oranını ölçen teknik analiz göstergesidir.
Kullanımı
Momentum, 100 etrafında dalgalanan bir çizgidir. Her yeni değeri mevcut fiyat değerleri ve birkaç periyot önceki
fiyat değerine göre hesaplanır (genellikle gecikme süresi 10-14 periyot). Bir osilatör olarak, fiyat değişimi hızı
göstergesi temel analizle birlikte kullanılmalıdır.
İndikatörün yorumlanışında şu yaklaşım ön plana çıkmaktadır:
•
•
•
X (100) çizgisiyle kesişmesi. Momentum 100’ün üzerindeyse bu fiyatların artış hızının arttığını ve yükselen
trendin kuvvetlendiğini gösterir. Tersi bir durumda Momentum 100’ün altındaysa bu Boğa sinyali olarak
yorumlanabilir.
Dalgalanma aralığından çıkış. Göstergenin aşırı yüksek ya da düşük seviyelere ulaşması trendin gücünü teyit
ediyor. Ancak bu olaylar enstrümanın aşırı alım/satım belirtisi olarak da kabul edilebilir.
Gösterge ve fiyat dinamikleri arasında uyumsuzluklar. Fiyatlar yükselirken ve yeni zirveler yaparken, göstergenin yeni zirve yapamaması veya fiyatlar yeni dip yaparken, göstergenin yeni dip yapmaması. Bu durumu
trend değişikliğinin erken sinyali olarak değerlendirmek gerekir. .
Hesaplama
Fiyat değişimi hızı göstergesi = (Mevcut kapanış fiyatı / birkaç periyot önceki kapanış fiyatı) x 100
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Göreceli Vigor Endeksi Göstergesi - RVI
Amacı
Göreceli Vigor Göstergesi John Ehlers tarafından hakim trendin yönünü belirlemek amacıyla geliştirilmiştir.
Göstergenin davranışı basit bir prensibe dayanır: yükselen eğilimde kapanış fiyatları açılış fiyatlarından daha yüksek ve düşen trendde daha düşük.
Kullanımı
Göreceli vigor göstergesi fiyat değişim dinamiklerindeki hızlanma ya da yavaşlanmayı gösteriyor ve dolayısıyla
yakınsama-ıraksama modellerinin belirlenmesi için kullanılabilir:
• Genel olarak, göstergenin değeri ne kadar yüksek ise fiyatın artışı o kadar belirgindir;
• Tam tersine, göstergenin değeri ne kadar düşük ise fiyatın düşüşü o kadar belirgindir.
4-periyotluk hareketli ortalama olan sinyal çizgisiyle (kırmızı) birlikte Göreceli vigor göstergesi (yeşil), fiyat dinamiklerinde olası dönüş noktalarını belirlemek için uygun bir araçtır:
•
•
Gösterge, sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya kestiğinde satış sinyalini verir;
Gösterge, sinyal çizgisini aşağıdan yukarıya kestiğinde alış sinyalini verir.
Hesaplama
Göreceli vigor göstergesi (1) = (Kapanış - Açılış) / (Maksimum - Minimum)
Göreceli vigor göstergesi (10) = RVI endeksinin 10-periyotluk SMA (1)
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Göreceli Güç Endeksi Göstergesi - Relative Strength Index RSI
Amacı
Göreceli Güç Göstergesi - trendin gücünü ya da zayıflığını değerlendirmek, kapanış fiyatlarına dayalı fiyatın pozitif
ve negatif artışlarının karşılaştırılması ile fiyat değişim oranını ölçmek için Welles Wilder tarafından geliştirilen bir
göstergedir.
Kullanımı
Göreceli Güç Göstergesi aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinin belirlenmesinde kullanılır ve temel analizle birlikte
kullanılmalıdır:
• RSI eğrisinin 70 seviyesinin üstüne çıkması, varlığın aşırı alım seviyesinde olduğunu gösterir;
• RSI eğrisinin 30 seviyesinin altına inmesi aşırı satım sinyali olarak değerlendirilebilir.
Göstergenin aşırı satım/alım bölgesi dışı cıkması düzeltme ya da geri dönüş sinyali olarak kabul edilebilir:
• 70 seviyesinin üstüne çıkan RSI eğrisinin yeniden bu seviyeden aşağı inmesi ise sat sinyali;
• 30 seviyesinden aşağı düşen RSI eğrisinin yeniden bu seviyenin üstüne çıkması al sinyali olarak yorumlanır.
Yakınsama-ıraksama modelleri, var olan trendin zayıflık belirtisi olarak yorumlanabilir:
•
•
Yükselen trend içerisinde RSI indikatörünün düşüş eğilimine girmesi satış;
Alçalan trend içerisinde RSI indikatörünün yükseliş eğilimine girmesi al sinyali olarak yorumlanabilir.
Hesaplama
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
RS (14) = Σ(Fiyatın pozitif artışları)/Σ(|Fiyatın negatif artışları|)
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Stokastik Göstergesi - Stochastik Indicator
Amacı
Stokastik osilatörü, tepe ve dip gibi dönüş formasyonları belirlemek için George Lane tarafından geliştirilmiştir.
Bu gösterge, kapanış fiyatını verilen bir periyot içinde seyrettiği fiyat aralığı ile karşılaştıran bir göstergedir. Bu
göstergeyi ortaya atanlar kağıdın son zamanlarda taradığı fiyat seviyelerine yakın kapanacağını söylemektedirler.
Kullanımı
Stokastik osilatörü aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinin belirlenmesinde kullanılır ve temel analizle birlikte kullanılmalıdır:
• Göstergenin eğrisinin 75 seviyesinin üstüne çıkması, varlığın aşırı alım seviyesinde olduğunu gösterir;
• Göstergenin eğrisinin 25 seviyesinin altına inmesi aşırı satım sinyali olarak değerlendirilebilir.
Göstergenin aşırı satım/alım bölgesi dışı cıkması düzeltme ya da geri dönüş sinyali olarak kabul edilebilir:
• Aşırı alım seviyesinin yukarıdan aşağıya kesilmesi sat sinyali;
• Aşırı satım seviyesinin aşağıdan yukarıya kesilmesi al sinyali olarak yorumlanabilir.
Göstergenin sinyal çizgisini (kaide olarak onun 3-periyotluk hareketli ortalaması) kesmesi de pozisyon açma sinyali olarak kabul edilebilir:
• Gösterge, sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya kestiğinde sat sinyali;
• Aşağıdan yukarıya kestiğinde ise al sinyali verir.
Yakınsama-ıraksama modelleri, var olan trendin zayıflık belirtisi olarak yorumlanabilir:
•
•
Yükselen trend içerisinde indikatörünün düşüş eğilimine girmesi satış;
Alçalan trend içerisinde indikatörünün yükseliş eğilimine girmesi al sinyali olarak yorumlanabilir.
Hesaplama
Stokastik osilatörü = 100 x ((C – L)/(H – L));
Sinyal çizgisi = göstergenin son üç değerlerinin ortalaması;
burada:
C – son kapanış fiyatı;
L – incelenen dönem içindeki en düşük fiyat;
H – incelenen dönem içindeki en yüksek fiyat.
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Williams %R Göstergesi - William’s Percent Range
Amacı
Williams %R göstergesi (% R), kısa vadede hareket eden bu gösterge yalnızca aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinin
tespitinde kullanılır. Larry Williams’ın geliştirdiği gösterge bir dönem içindeki en alt ile en üst mesafenin değişimini yüzde olarak verir. Ayrıca bu gösterge Stokastik (Stocastic) göstergesi ile yakın ilişkilidir. Adeta Stokastik
göstergesinin ters çevrilmiş halidir.
Kullanımı
Williams %R göstergesi aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinin belirlenmesinde kullanılır ve temel analizle birlikte
kullanılmalıdır:
• Göstergenin eğrisinin -20 seviyesinin üstüne çıkması, varlığın aşırı alım seviyesinde olduğunu gösterir;
• Göstergenin eğrisinin -80 seviyesinin altına inmesi aşırı satım sinyali olarak değerlendirilebilir.
Göstergenin aşırı satım/alım bölgesi dışı cıkması düzeltme ya da geri dönüş sinyali olarak kabul edilebilir:
• Aşırı alım seviyesinin yukarıdan aşağıya kesilmesi sat sinyali;
• Aşırı satım seviyesinin aşağıdan yukarıya kesilmesi al sinyali olarak yorumlanabilir.
Yakınsama-ıraksama modelleri seyrek görülebilir ama var olan trendin zayıflık belirtisi olarak yorumlanabilir:
•
•
Yükselen trend içerisinde indikatörünün düşüş eğilimine girmesi satış;
Alçalan trend içerisinde indikatörünün yükseliş eğilimine girmesi al sinyali olarak yorumlanabilir.
Hesaplama
R% = - ((H – C)/(H – L)) x 100;
burada:
C – son kapanış fiyatı;
L – incelenen dönem içindeki en düşük fiyat;
H – incelenen dönem içindeki en yüksek fiyat.
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 310 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content