close

Enter

Log in using OpenID

Bill Williams Göstergeleri

embedDownload
Bill Williams Göstergeleri
Verilen göstergeler efsanevi trader Bill Williams tarafından önerilen strateji ile ortaya çıktı. Bill Williams, piyasa psikolojisinde iyi bir anlayışa sahip olması sayesinde aynı anda akılcı bir yaklaşım ve irrasyonel kaos mantığı kullanımına
dayalı kendi ticaret yapma yöntemini geliştirdi. Williams kaos bilimini reddetti, ki kaos, organize sistemin rastgele ve
kaotik olaylara dayalı olduğu düzenin yüksek derecesidir.
B. Williams fiyat hareketinin rastgele ve öngörülemeyen olduğunu ve bunun finansal piyasalarda kaosa neden
olduğunu savundu. O ticaretin çizgisel yöntemini reddediyordu, kendi Kaos teorisine göre gelecek fiyatlar geçmişlerin
analizine dayanarak tahmin edilir. Yaptığı araştırmalar sonucunda Williams standart göstergelerin kendi çizgisellikleri nedeniyle kapasitelerini sınırlamakta oldukları neticesine vardı.
Piyasanın genel yapısını anlamak için B. Williams aşağıdaki beş boyutlar ile piyasa analizi yapmayı tavsiye etti.
Fraktal (faz mesafesi)
İtici güç (enerji fazı)
Hızlanma/Frenleme (güç fazı)
Bölge (kuvvet/güç faz kombinasyonu)
Balans çizgisi
Bu boyutların anlaşılması ve analizi için bir takım göstergeler kurulmuştur. .
www.ifcmarkets.com
Hızlanma/Frenleme Osilatörü - Acceleration/Deceleration
Teknik gösterge Accelerator/Decelerator (Hızlanma/Frenleme) piyasanın mevcut itici gücünün hızlanması ya da yavaşlanmasını gösteriyor.
Göstergenin çalışma prensibi, onun kurucusu
Bill Williams’ın, fiyat hareketinin yönü değişmeden önce onun hareket gücünün azalması gerektiği varsayımına dayanır.
Gösterge, yeşil (gücün büyümesi) ve kırmızı (gücün azalması) çubuklardan oluşan ve piyasanın
itici gücü ve hızlandırmanın göreli dengesine
karşılık gelen bir 0 seviyesinin etrafında kurulan histogram olarak gösterilmektedir. Kurucunun varsayımları uyarınca fiyat hareketinin yönünü değiştirmeden
önce gösterge kendi yönünü değiştirmelidir.
Gösterge renginin değişmesi de çok önemlidir. Yeşil rengi (göstergenin yönü ne olursa olsun ) uzun pozisyonlara
karşı uyarıyor, kırmızı ise kısa pozisyonlara karşı.
İtici gücüne göre piyasaya girmek için hem değeri hem de rengi hesaba katılmalı. 0 seviyesinin altında en az iki
kırmızı çizgi kısa pozisyon için bir sinyal olarak kabul edilirken 0 üzerinde arka arkaya iki yeşil çizgi, uzun pozisyon
ile piyasaya giriş sinyalidir.
Yanlış sinyaller 4 saatten az bir süre grafiklerde yaygındır.
Hesaplama
Gösterge, Awesome Oscillator indikatörü ile onun 5 peryodluk harekelti ortalaması arasındaki fark olarak hesaplanır.
AC = AO - SMA (AO, 5)
AO = SMA(orta fiyat, 5)-SMA(orta fiyat, 34)
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Alligator Göstergesi - Alligator Indicator
Alligator, diyapazon ticareti periyotlarının ve
eğilim hareketlerinin vurgulamak için yaratılmış
olan bir göstergedir. Bill Williams timsahlar davranışını ve piyasa davranışını bir alegori olarak
gördü: timsah uykudan sonra ava başlar, sonra da tekrar uykuya dalar. Uyku süresi uzadıkça
timsah daha da acıkacaktır, dolayısıyla güçlü bir
fiyat hareketi de olacak.
Gösterge, Timsahın Çenesi (Mavi Çizgi), Dişleri
(Kırmızı Çizgi) ve Dudakları (Yeşil Çizgi) olarak
kabul edilen ve 8, 5 ve 3 çubukluk uzatılan 13-,
8- ve 5 periyodluk hareketli ortalamalardan oluşuyor.
Eğer bu üç çizgi birbirine girerse, Timsah uyuyor demektir. Timsah uzun bir uykudan uyandığı zaman ise, daha
uzaktaki fiyatların peşinden koşacaktır ve bu yüzden de fiyat hareketi oldukça güçlü olacaktır.
Ortalamaların yukarı doğru hareketinde (mavi çizgiden sonra kırmızı, kırmızıdan sonra yeşil), aralarındaki mesafe
genişledikçe yükselen eğilim demektir. İşte bu dönem güçlü bir alım sinyalidir.
Ortalamaların ters sırada aşağı doğru hareketi düşüş eğilimini gösterir ve satım sinyali olarak kabul edilebilir.
Hesaplama
Orta fiyat = (En yüksek + En düşük) / 2
Timsahın Çenesi (Mavi Çizgi) = SMMA (Orta fiyat, 13, 8)
Timsahın Dişleri (Kırmızı Çizgi) = SMMA (Orta fiyat, 8, 5)
Timsahın Dudakları (Yeşil Çizgi) = SMMA (Orta fiyat, 5, 3)
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Awesome Osilatörü - Awesome Oscillator
Awesome Osilatörü, piyasanın momentumunu
(beş piyasa boyutundan ikincisi) belirler. Bu belirleme belirli bir zamanda son beş çubuk ile son
34 çubuğun momentumunun karşılaştırılması
ile yapılır.
Şu asıl sinyaller olabilir:
Fincan Tabağı. Awesome göstergesi alış sinyali, histogramda sıfırın üzerindeki çubukların
yönünü düşüşten çıkışa çevirmesiyle oluşur.
Histogramdaki 1. (kırmızı) ve 3. (yeşil) çubuk,
2. (kırmızı) çubuktan daha yüksek olmalıdır. Sat
sinyali, alım sinyalinin tam tersi olarak oluşur. Bu sinyal, histogramda sıfırın altındayken yönün yükselişten düşüşe
geçmesi halinde oluşur.
Çarpraz. Bir alım sinyali histogramda sıfır çizgisinin altından üstüne çıkıldığında oluşurken Satım sinyali sıfır çizgisinin üstünden altına çıkıldığında oluşur.
İkili Zirve. Histogram sıfırın altında İki zirvenin oluşması Alım sinyali olarak kabul edilebilir, bir de ikinci zirve birinci zirveden daha yüksek. Benzer şekilde ikili Zirve satış sinyali de, histogram sıfırın üzerindeyken oluşan tek satım
sinyalidir. Burada ikinci zirve birinci zirveden daha düşüktür.
Hesaplama
Bill Williams’ın Awesome Osilatörü, çubukların orta noktalarına göre (Max + Min) / 2 formülüyle kurulan 34 ve 5
dönemlik basit hareketli ortalamalarının farklarından oluşmaktadır.
Orta fiyat = (En yüksek + En düşük)/2
AO = SMA(Orta fiyat, 5)-SMA(Orta fiyat, 34)
Burada
SMA - Basit hareketli ortalama
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Fraktal Göstergesi - Fractals Indicator
Fraktallar, fiyat hareketinin durduğu ve dönüştüğü yerleri belirlemek için kullanılan bir göstergedir. Bu yerlere Highs (En yükzek zirve) ve Lows
(En düşük zirve) derler.
Bir Alış Fraktalı beş ardışık çubuğun oluşturduğu
bir seridir. Bu beş çubukluk serinin ortasındaki
çubuk en yükseklerin en yükseğine sahip olmalı, kendisinden önceki ve sonraki çubukların en
yüksekleri daha düşük seviyede olmalıdır. Bu
şeklin tam tersi de Satış Fraktalı olarak ifade edilebilir. Her iki fraktal da (Alış ve Satış), aynı fiyat
çubuklarını paylaşabilir.
•
Alış Fraktalı yukarı ok olarak gösterilir
•
Satış Fraktalı aşağı ok olarak gösterilir
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Gator Oscillator (GO)
Timsah’ın uyku ya da açlık dönemlerini gösteren
Gator göstergesi, Alligator göstergesinin eki olarak kullanılır ve denge çizgileri arasındaki yakınsama/ıraksama’nın derecesini gösterir.
Gator göstergesi, 0 seviyesinin her iki yanında
kurulan iki histogram olarak gösterilir. Sıfır çizgisinin üzerindeki histogram, Timsah’ın çenesi
ve dişleri arasındaki mesafeyi gösterir (mavi ve
kırmızı çizgiler arasındaki mesafe). Sıfır çizgisinin
altındaki histogram, Timsah’ın dişleri ve dudakları arasındaki mesafeyi gösterir (kırmızı ve yeşil
çizgiler arasındaki mesafe). Eğer histogramdaki
bir çubuk bir öncekinden yüksekse renk yeşil olur. Eğer histogramdaki bir çubuk bir öncekinden düşükse renk
kırmızı olur.
En yüksek ve en düşük değerlere sahip çubuklar güçlü bir eğilim hareketlerine karşılık geliyor.
Timsahın faaliyet dönemleri 4’e ayrılır:
1. Timsah uyanıyor - 0 çizgisinin karşı yanındaki çubuklar farklı renklerde boyanmış.
2. Timsah yiyor - 0 çizgisinin her iki yanındaki çubuklar yeşil.
3. Timsah doyuyor - “yemek” zamanında 0 çizgisinin bir yanında kırmızı çubuk olur.
4. Timsah uyuyor - 0 çizgisinin her iki yanındaki çubuklar kırmızı.
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Market Faciliation Index
Market Facilitation Index piyasanın fiyatı taşımak arzusunu değerlendirmek için geliştirilmiştir. Göstergenin mutlak değerlerinin hiçbir pratik
kullanımı yok, bu yüzden değişmenin dinamiğinin hacim değişimi dinamikleri ile karşılaştırılması gibi incelenmektedir.
Göstergenin mutlak değerleri histogram çubukları olarak gösterilir, endeksin değişimi dinamiğinin hacim dinamikleri ile karşılaştırılması ise,
gösterge sinyalleri okumak için dikkat edilmesi
gereken renk yardımıyla gösterilir:
•
Yeşil çubuk - MFI endeksi ve hacim artıyor. Traderlerin artan aktivitesi hareket hızlandırma anlamına gelir.
Trend’e katılmak mantıklı görünüyor.
•
Mavi çubuk - MFI endeksi artıyor, hacim düşüyor. Hacimlerin düşmesine rağmen piyasa hareketi devam ediyor. Trend kısa bir sürede tersine dönebilir.
•
Pembe çubuk - MFI endeksi düşüyor, hacim artıyor. Hareket yavaşlarken artan hacim olası sert hareketleri ya
da dönüşü işaretliyor.
•
Kahverengi çubuk - MFI endeksi ve hacim düşüyor. Piyasanın mevcut yönle bir ilgisi yok ve sonraki geliştirilmesine yönelik bir sinyal bekleniyor.
Hesaplama
BW MFI = (HIGH-LOW)/VOLUME
www.ifcmarkets.com
Click here to share
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
606 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content