close

Enter

Log in using OpenID

(HSS2000 EX PROOF) Model Gaz Alarm Dedektörü

embedDownload
(HSS2000 EX PROOF)
Model
Gaz Alarm Dedektörü
Tanıtımı
(4-20mA)
1
HSS2000 EX PROOF GAZ ALARM DEDEKTÖRÜ
HSS-2000 Ex-proof gaz alarm cihazının alevsızdırmazlık özelliği ve Alsz
sertifikasının geçerliliği ; cihazın montaj ve bakımının yapılmasında kullanım
klavuzunda belirtilenlere aynen uyulması ile mümkündür.
GÜVENLİK HAKKINDA ETİKET BİLGİLERİ
II 2 G Ex d IIB T6
Grup ( II ) Madenler harici bütün alanlar için.
Kategori ( 2 ) Zone 1 ya da 2 bölgelerinde kullanılabilir.
Ortam Sınıfı ( G ) Gaz, Buhar ve Buğulu ortamlar için.
Patlama Koruması ( Ex ) Exproof İşareti
Koruma Tipi ( d ) Alev sızdırmaz Muhafaza.
Gaz Grubu ( IIB ) Etilen, kok kömürü fırını gazları ve diğer endüstriyel gazlar.
Sıcaklık Sınıfı ( T6 ) Cihazın maksimun yüzey sıcaklığı 85 C
....................
..........................
HSS 2000 EX Proof gaz alarm cihazın üzerinde bulunan etikette cihazın seri
numarası ve üretim tarihi bulunmaktadır.
2
GENEL BİLGİLER
HSS 2000 EX alarmlı gaz dedektörleri ortamdaki patlayıcı gaz kaçaklarını algılayan
cihazlardır.
MONTAJ
HSS-2000 Ex-proof gaz dedektörleri, patlayıcı gazların (LPG ve doğalgaz)
kullanıldığı yerlere (kombi, şofben, ocak, fırın, benzin istasyonlarında, kazan daireleri gibi)
en fazla 1 metre uzaklıkta sabit bir yere monte edilmelidir. Montaj için HSS-2000 Ex-proof
gaz dedektörünün montaj vida deliklerinden yararlanabilirsiniz.
HSS-2000 Ex-proof gaz dedektörünün monte edileceği yer konusunda dikkat etmeniz
gereken hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar şöyle belirtilebilir:
•
Ortamda LPG(tüp) kullanıyorsanız, cihaz yere yakın monte edilmelidir ve cihazın
yerden yüksekliği 30 cm’yi kesinlikle geçmemelidir. Bunun nedeni LPG’nin havadan
ağır olmasıdır.
•
Ortamda doğalgaz kullanıyorsanız, cihaz tavana monte edilmelidir ve cihazın
tavandan uzaklığı 30 cm’yi geçmemelidir. Bunun nedeni ise doğalgazın havadan
hafif olmasıdır.
•
Önemli:Kablo glendine kabloyu geçirdikten sonra iyice sıkıştırınız.Aksi
takdirde tehlikeli durumlara yol açabilir ve cihazın içine su girmesi durumunda
cihaz garanti kapsamı dışında kalır.
5,5mm
3
HSS-2000 Ex-proof Gaz Dedektörlerinin Klemens Bağlantıları
SPAN
ZERO
100 metreye kadar 3*1.5mm ekranlı kablo 100 metreden daha fazlası için 3*2.5mm
ekranlı kablo kullanınız.
CİHAZ BELGELİ BİR KİŞİ TARAFINDAN MONTE EDİLMELİDİR.
BAKIM
HSS 2000 EX alarmlı gaz dedektörlerine yılda bir kez bakım yapılmalıdır.
4
DİKKAT ! Alarm durumunda yapılacaklar;
1. Ortamda bulunan tüm ateşleri söndürün ve çakmak, kibrit v.b. gibi şeyleri kullanmayın.
2. Gaz girişini kapatın.
3.Işıkları açmayın, açıksa kapatmayın. Çünkü düğmeyi açtığınız veya kapadığınızda bir
elektrik arkı oluşur. Bu da bir patlamaya neden olabilir.
4.Ortamı havalandırın.
Bunları uyguladıktan sonra alarm durumu geçerse gaz kaçağının nerden olduğunu
araştırın. Eğer tespit edemezseniz hemen bir yetkili servise başvurun.
Eğer alarm durumu hâlâ geçmezse, vakit geçmeden itfaiyeyi ve yetkili kişilere haber verin.
Sorunu kendiniz çözmeye çalışmayın, bu çok tehlikeli durumlara yol açabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model
GüçTüketimi
Besleme Kaynağı
Sıcaklık
Nemlilik
Sensör
Bekleme süresi
Ölçüm Aralığı
Kalibrasyon Gazı
Cihazın Ömrü
Harici çıkış
Algıladığı gazlar
Koruma sınıfı (IP)
Ağırlık
HSS 2000 EX PROOF
2W
12/24 VDC
-10~50 oC
Maximum % 90
Figaro Inc. Japonya Katalitik tip
Minimum 10 dk.
0-20 %LEL
Propan 0.17 Volume
5 yıl (ortalama kullanım alanına göre)
4-20 mA
Doğalgaz(Metan), LPG(Bütan, Propan)
IP 65
1,75kg
YETKİLİ SERVİS
ÜRETİCİ FİRMA / Merkez Servis:
ÜNVAN: İleri Teknoloji Ürünler Yönetim Danışmanlığı Bilgi İşlem
Sanayi Ticaret Limited Şirketi
ADRES: Seyrantepe Mahallesi Binnur Sokak No:3 Seyrantepe
Kağıthane/İSTANBUL
TEL: 0212-281 6078 pbx
FAX: 0212-281 6332
E- mail:[email protected]
Web: www.itektr.com
5
6
GARANTİ ŞARTLARI
1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 .yıldır.
2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti
kapsamındadır.
3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla..20..iş günüdür. Bu
süre , mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması
durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın
arızasının 10 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya
ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir
malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça
bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri
yapılacaktır.
5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak
kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı
tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı
sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
- Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması
halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçıüreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün
bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz
değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne
başvurabilir.
7
T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GARANTİ BELGESİ
Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı:
Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu
Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel
Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
İMALATÇI / İTHALATÇI Fİ
FİRMANIN
ÜNVANI
: İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI BİLGİ İŞLEM
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MERKEZ ADRESİ
: SEYRANTEPE MAHALLESİ BİNNUR SOKAK NO:3 KAĞITHANE/İSTANBUL
TELEFONU
TELEFAKSI
: 0212 281 60 78
: 0212 281 63 32
FİRMA YETKİ
YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ
:
MALIN
CİNSİ
:
MARKASI
:
MODELİ
:
BANDROL VE SERİ NO
:
TESLİMAT TARİHİ VE YERİ:
GARANTİ SÜRESİ
:
AZAMİ TAMİR SÜRESİ
:
SATICI Fİ
FİRMANIN
UNVANI
ADRESİ
TELEFONU
TELEFAKSI
FATURA TARİH VE NO
TARİ
TARİH-İMZAMZA-KAŞ
KAŞE
8
:
:
:
:
:
HSS 2000 EXPROOF GAZ ALARM
İ - TEK
EKLİ LİSTE
2 (İki) YIL
20 İŞ GÜNÜ
CİHAZI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
420 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content