close

Enter

Log in using OpenID

(HSS2000 EX PROOF) Model Gaz Alarm Dedektörü

embedDownload
(HSS2000 EX PROOF)
Model
Gaz Alarm Dedektörü
Tanıtımı
(RÖLELİ)
1
HSS2000 EX PROOF GAZ ALARM DEDEKTÖRÜ
HSS-2000 Ex-proof gaz alarm cihazının alevsızdırmazlık özelliği ve Alsz
sertifikasının geçerliliği ; cihazın montaj ve bakımının yapılmasında kullanım
klavuzunda belirtilenlere aynen uyulması ile mümkündür.
GÜVENLİK HAKKINDA ETİKET BİLGİLERİ
II 2 G Ex d IIB T6
Grup ( II ) Madenler harici bütün alanlar için.
Kategori ( 2 ) Zone 1 ya da 2 bölgelerinde kullanılabilir.
Ortam Sınıfı ( G ) Gaz, Buhar ve Buğulu ortamlar için.
Patlama Koruması ( Ex ) Exproof İşareti
Koruma Tipi ( d ) Alev sızdırmaz Muhafaza.
Gaz Grubu ( IIB ) Etilen, kok kömürü fırını gazları ve diğer endüstriyel gazlar.
Sıcaklık Sınıfı ( T6 ) Cihazın maksimun yüzey sıcaklığı 85 C
....................
..........................
HSS 2000 EX Proof gaz alarm cihazın üzerinde bulunan etikette cihazın seri
numarası ve üretim tarihi bulunmaktadır.
2
GENEL BİLGİLER
HSS 2000 EX alarmlı gaz dedektörleri ortamdaki patlayıcı gaz kaçaklarını algılayan
cihazlardır.
MONTAJ
HSS-2000 Ex-proof gaz dedektörleri, patlayıcı gazların (LPG ve doğalgaz)
kullanıldığı yerlere (kombi, şofben, ocak, fırın, benzin istasyonlarında, kazan daireleri gibi)
en fazla 1 metre uzaklıkta sabit bir yere monte edilmelidir. Montaj için HSS-2000 Ex-proof
gaz dedektörünün montaj vida deliklerinden yararlanabilirsiniz.
Cihazı monte ederken cihazın güvenirliliğini etkileyebilecek yaygın olarak ortaya
çıkan malzemeler buharlar ve gazlar(temizleme sıvıları, parlatıcılar, boyalar, yemek pişirme
işlemleri parfüm ve deodorant) etkilenmeyecek bir yere monte edilmelidir.Aksi takdirde
yanlış alarmlara sebep olabilir.
HSS-2000 Ex-proof gaz dedektörünün monte edileceği yer konusunda dikkat etmeniz
gereken hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar şöyle belirtilebilir:
•
Ortamda LPG(tüp) kullanıyorsanız, cihaz yere yakın monte edilmelidir ve cihazın
yerden yüksekliği 30 cm’yi kesinlikle geçmemelidir. Bunun nedeni LPG’nin havadan
ağır olmasıdır.
•
Ortamda doğalgaz kullanıyorsanız, cihaz tavana monte edilmelidir ve cihazın
tavandan uzaklığı 30 cm’yi geçmemelidir. Bunun nedeni ise doğalgazın havadan
hafif olmasıdır.
•
Önemli:Kablo glendine kabloyu geçirdikten sonra iyice sıkıştırınız.Aksi
takdirde tehlikeli durumlara yol açabilir ve cihazın içine su girmesi durumunda
cihaz garanti kapsamı dışında kalır.
5,5mm
3
HSS-2000 Ex-proof Gaz Dedektörlerinin Klemens Bağlantıları
12-24DC
+/-
KONTAK
NC
KONTAK
COM
NO
NC
COM
NO
12V-24V DC :HSS-2000 Ex-proof gaz dedektörünün besleme klemensleridir.12V -24V DC
bağlanabilir.
NO :Rölenin normalde açık klemensidir.Alarm durumunda çalışması istenen cihazlar
bağlanır.(Siren)
COM:Rölenin ortak klemensidir.Ortak klemense kaç volt bağlarsanız NO veya NC
klemensinden verdiğiniz voltaj çıkar.
NC: Rölenin normalde kapalı klemensidir.Alarm durumunda kapanması istenen cihazlar
bağlanır.(Kombi)
1224DC
+/-
NC
KONTAK
COM
NO
NC
KONTAK
COM
NO
FAZ
+
-
NÖTR
220V
SELENOİD
VALF
12V
ADAPTÖR
Selenoid valf, gaz hattı üzerinde bulunur ve besleme uçlarına gerilim geldiğinde gazı
keser. Selenoid valf, HSS-2000 Ex-proof gaz dedektörü tarafından da kontrol edilebilir.
HSS-2000 Ex-proof gaz dedektörü, selenoid valfe bağlanırsa tehlikeli bir durumda
HSS-2000 Ex-proof gaz dedektörü yanısıra selenoid valf de devreye girer ve gaz iletimini
keser. Bu mekanizma size zahmetsiz ve kusursuz bir güvenlik sağlar.
HSS-2000 Ex-proof gaz dedektörlerine selenoid vana bağlamak için Şekil’den de
yararlanarak aşağıdaki talimatları uygulayınız.
•
COM klemensine220V’un faz ucunu bağlayınız.
•
NO klemensini selenoid valfin herhangi bir ucuna bağlayınız
•
Selenoidin diğer boşta kalan klemensini 220V’un nötr ucunu bağlayınız
•
Adaptörün çıkış uçlarını gaz dedektörünün 12V-24V DC girişine bağlayınız.
Tüm bu bağlantıları yaptıktan sonra selenoid valf kullanıma hazırdır.
CİHAZ BELGELİ BİR KİŞİ TARAFINDAN MONTE EDİLMELİDİR.
4
BAKIM
HSS 2000 EX alarmlı gaz dedektörleri bakım istemezler.
DİKKAT ! Alarm durumunda yapılacaklar;
1. Ortamda bulunan tüm ateşleri söndürün ve çakmak, kibrit v.b. gibi şeyleri kullanmayın.
2. Gaz girişini kapatın.
3.Işıkları açmayın, açıksa kapatmayın. Çünkü düğmeyi açtığınız veya kapadığınızda bir
elektrik arkı oluşur. Bu da bir patlamaya neden olabilir.
4.Ortamı havalandırın.
Bunları uyguladıktan sonra alarm durumu geçerse gaz kaçağının nerden olduğunu
araştırın. Eğer tespit edemezseniz hemen bir yetkili servise başvurun.
Eğer alarm durumu hâlâ geçmezse, vakit geçmeden itfaiyeyi ve yetkili kişilere haber verin.
Sorunu kendiniz çözmeye çalışmayın, bu çok tehlikeli durumlara yol açabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Model
GüçTüketimi
Besleme Kaynağı
Sıcaklık
Nemlilik
Sensör
Isınma süresi
Zil (buzzer)
Sensör ölçümü alt
seviyesi
Sensörün Ömrü
Harici çıkış yük
kapasitesi
Algıladığı gazlar
Koruma sınıfı (IP)
Ağırlık
HSS 2000 EX PROOF
4,5 W ±%20
12V AC/DC
-20~50 oC
Maximum % 90
Figaro Inc. Japonya Yarıiletken tip
Minimum 1 dk.
Minimum 85 dB 30cm.
5000 ppm(%10)
5 yıl (ortalama kullanım alanına göre)
5A 220 VAC / 7A 120 VAC
Doğalgaz(Metan), LPG(Bütan, Propan)
IP 65
1,75kg
YETKİLİ SERVİS
ÜRETİCİ FİRMA / Merkez Servis:
ÜNVAN: İleri Teknoloji Ürünler Yönetim Danışmanlığı Bilgi İşlem
Sanayi Ticaret Limited Şirketi
ADRES: Seyrantepe Mahallesi Bulut Sokak No:3 Seyrantepe
Kağıthane/İSTANBUL
TEL: 0212-281 6078 pbx
FAX: 0212-281 6332
E- mail:[email protected]
Web: www.itektr.com
5
6
GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve İKİ (2) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi
kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen
süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla OTUZ iş
günüdür. Bu süre, malın sevis istastonuna, servis istasyonunun
olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği,
ithalatçısı veya imalatçısından birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse
montaj
hatalarından
dolayı
arızalanması
halinde,
işçilik
masrafı,değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında
hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Malın;
• Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla
bir yıliçerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı
arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan
yararlanmamanın süreklilik kazanması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı,
bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından
birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün
bulunmadığının belirlenmesi,durumlarında ücretsiz olarak
değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın
kullanma
kılavuzunda
yer
alan
hususlara
aykırı
kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7.Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne
başvurulabilir.
Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti
Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmenlik uyarınca T.C. Sanayi ve
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin
verilmiştir.
7
T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GARANTİ BELGESİ
Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı:
Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu
Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel
Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
İMALATÇI / İTHALATÇI Fİ
FİRMANIN
ÜNVANI
: İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI BİLGİ İŞLEM
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MERKEZ ADRESİ
: SEYRANTEPE MAHALLESİ BİNNUR SOKAK NO:3 KAĞITHANE/İSTANBUL
TELEFONU
TELEFAKSI
: 0212 281 60 78
: 0212 281 63 32
FİRMA YETKİ
YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ
:
MALIN
CİNSİ
:
MARKASI
:
MODELİ
:
BANDROL VE SERİ NO
:
TESLİMAT TARİHİ VE YERİ:
GARANTİ SÜRESİ
:
AZAMİ TAMİR SÜRESİ
:
SATICI Fİ
FİRMANIN
UNVANI
ADRESİ
TELEFONU
TELEFAKSI
FATURA TARİH VE NO
TARİ
TARİH-İMZAMZA-KAŞ
KAŞE
8
:
:
:
:
:
HSS 2000 EXPROOF GAZ ALARM CİHAZI
İ - TEK
EKLİ LİSTE
2 (İki) YIL
20 İŞ GÜNÜ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
442 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content