close

Enter

Log in using OpenID

hss2000sv-am model serisi el kurmalı solenoid vana

embedDownload
HSS2000SV-A-M MODEL SERİSİ EL
KURMALI SOLENOİD VANA
230VAC
12VDC
ITEK CENTER – Seyrantepe Mahallesi Binnur Sokak No:3
Seyrantepe Istanbul Turkiye
Faks: (90) 212 281 6332
Tel: (90) 212 281 6078(PBX)
E-Mail: [email protected] Web:www.itektr.com
1
HSS2000svA-M SERİSİ ELLE KURMALI SOLENOİD VANA
Teknik Özellikler;
•
•
•
•
•
•
Dişli Bağlantısı
: DN15, DN20, DN25
Max. Giriş Basıncı : 500 mbar
Çalışma Gerilimi
: 230 V AC/50 Hz - 12 V DC/ 18W - 24V
Çalışma Sıcaklığı : -25 °C / 60 °C
Malzeme
: Gövde ve kapaklar Etial 140 aliminyum malzemedir.
Akışkan Türü:Şehir şebekeleri ve endüstriyel kullanımlarda doğalgaz ( grupCH4 ), likid petrol gazı, propan, hava ( %79 nitrojen, %20.1 Oksijen ) ve diğer
aşındırıcı olmayan gazlar
Montaj ;
• Solenoid vanayı monte etmeden önce üzerinde gösterilmiş akış yönünü mutlaka
kontrol edin.
• Solenoid vanayı hem yatay hemde dikey olarak monte edebilirsiniz.
• Monte işleminden önce boruların temiz ve hizalanmış olmasına dikkat edin.
• Teknik özellikler kısmında belirtilmiş olan çalışma limitlerini (basınç sıcaklık
vs.) geçmeyin.
• Solenoid vanayı monte ettikten sonra kurma somununu dikey olarak çekerek
kurun.
Bakım ,
• Solenoid vanalara herhangi bir bakım gerektirmemektedir.
• Herhangi bir arıza durumunda üreticiyle kontağa geçin.Asla kendiniz müdahale
etmeye çalışmayın.
• Selenoid vana ve ekindeki borular yük taşımamalı.
• 6 ayda bir gaz alarm cihazına çakmak gazı denemeyi yapın.
• Servis veya montaj soruları için İleri Teknolojiyi arayın.
• VANALARA MONTE EDİLEN VİDALARIN ACILMASI
VEYAHUT HERHANGİ BİR DEĞIŞİKLİK YAPILDIĞINDA BU
ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALIR.
BOYUTLAR ,
A
B
C
Modeller
Bağlantı Çapları (mm) (mm) (mm)
DN 15
133
122
70
HSS2000svA- ½
DN 20
133
122
70
HSS2000svA- ¾
DN 25
133
122
70
HSS2000svA- 1’’
2
Ağırlık (kg)
525 gr
505 gr
485 gr
3
Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek
hususlar:
Tüm ileri teknoloji ürünleri taşıma esnasında meydana gelebilecek zararları
önlemek için karton kutulara konmuştur.Taşıma esnasında atılmamalı,üzerine
ağır yük bindirilmemeli ve ıslak zemine konulmamalıdır.
Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına
tehlikeli veya zararlıolabilecek durumlara ilişkin
uyarılar:
Özellikle kritik kurulum durumlarında(korunmayan alanlar,yetersiz
havalandırma)ve normal çalışma koşullarında yanıcı maddeler veya tehlikeli
cihazların regülatöre yakın olması durumunda ,elektrik akımı veya kıvılcım
etkilerinden korunmak için bu cihazlar ile regülatör arasındaki mesafenin
uygunluğu önceden değerlendirilmelidir.Gaz kokusu alındığında ana vana
kapatılmalı ve yetkili servise haber verilmelidir.Bu esnada ortam
havalandırılmalıdır.Elektrikli ve yanıcı maddeler ile yanaşılmamalıdır.
Bakım onarım ve kullanımda uyulması gereken
kurallar:
Elektrik voltajını mutlaka doğru verin Normalde açık selenoid valfleri sürekli
enerji altında bırakmayın.Test basıncını çıkıştan basmayın.Asla mekanik darbe
ile valfi kapatmayın.
Periyodik bakım gerektirmesi durumunda ,periyodik bakımın
yapılacağı zaman aralıkları ile kimin tarafından yapılması
gerektiğine ilişkin bilgiler:
Bakım gerektirdiği takdirde yetkili servis tarafından periyodik bakım yapılması
gerekmektedir.
4
Bağlantı ve montajın kimin tarafından yapılacağına
ilişkin bilgiler:
Gaz dağıtım kuruluşlarından onay almış sertifikalı teknisyenler tarafından
montaj yapılmalıdır.
Genel Tesisat Hataları:
Her yeni tesisatı mutlaka hava ile temizleyin.
Her gaz armatürünü ileride sökülüp bakımının yapılacağını düşünerek montaj
yapınız.
Her gaz armatürünün kalibrasyonunun yerinde yapılacak şekilde monte ediniz.
Canlı hattın boşaltılması için gerekli vent noktaları bırakılmalıdır.
Kullanılan doğal gaz tesisatı üzerine inert gaz doldurmadan kesme ve kaynak
işlemi yapmayın.
5
HSS2000svA SERİSİ MANUEL RESET VALVES
Technical Specifications ;
Threaded Mounting : DN15, DN20, DN25
Max. İnlet Pressure : 500 mbar
Working Voltaje
: 230 V AC/50 Hz - 12 V DC/ 18W - 24V
Working Temperature:-25 °C / 60 °C
Tensile Strenght
: Materials’ tensile strenght referred to TS-519 ,EN 161
standards.
• Material Type
: Body and cover are Etial 140 aluminium brass
forgings.Resetting shaft and knob are MS 58 DIN 17660 brass.
• Fluid Types
: Suitable for natural gas (group-CH4 ) liquid petroleum
gas,propane, air ( %79 nitrogen, % 20.1 oxygen) and other non-corrosive gases;
by any means means of domestic and industrial use.
•
•
•
•
•
Installation ;
• Before installing the valve, carefully check the flowing direction shown by the arrow
on the valve itself.
• These valves can be installed either vertical or horizantal.
• Be sure that the piping is clean and aligned.
• Do not exceed limits (pressure,temperature etc.) defined in the technical specifications.
• Reset by pulling the knob vertically after installing the valve.
Maintenance ;
• These valves do not require maintenance
• In case of any trouble occours during installation or resetting the valve please contact
the manufacturer.Never try to disassemble.
• The valve and connected pipes should not carry heavy loads.
• Once every 6 months, do the lighter test using the Gaz Detector
OVERALL DIMENSIONS;
Models
HSS2000svA- ½
HSS2000svA- ¾
HSS2000svA- 1’’
6
Mounting
Diameters
DN 15
DN 20
DN 25
A
(mm)
133
133
133
B
(mm)
122
122
122
C
(mm)
70
70
70
Weight (kgs)
525 gr
505 gr
485 gr
GARANTİ ŞARTLARI
1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve İKİ (2) yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi
kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre
garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla OTUZ iş günüdür. Bu
süre, malın sevis istastonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda
malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından
birine bildirim tarihinden itibaren başlar.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj
hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı,değiştirilen parça
bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin
tamiri yapılacaktır.
5. Malın;
• Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir
yıliçerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı
arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan
yararlanmamanın süreklilik kazanması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı,
bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin
düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının
belirlenmesi,durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi
yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
Bu Garanti Belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti
Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmenlik uyarınca T.C. Sanayi ve
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin
verilmiştir.
7
T.C.
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GARANTİ BELGESİ
Belgenin Onay Tarihi ve Sayısı:
Bu belgenin kullanılmasında; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu
Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel
Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
İMALATÇI / İTHALATÇI Fİ
FİRMANIN
ÜNVANI
: İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI BİLGİ İŞLEM
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
MERKEZ ADRESİ
: SEYRANTEPE MAHALLESİ BİNNUR SOKAK NO:3 KAĞITHANE/İSTANBUL
TELEFONU
TELEFAKSI
: 0212 281 60 78
: 0212 281 63 32
FİRMA YETKİ
YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ
:
MALIN
CİNSİ
:
MARKASI
:
MODELİ
:
BANDROL VE SERİ NO
:
TESLİMAT TARİHİ VE YERİ:
GARANTİ SÜRESİ
:
AZAMİ TAMİR SÜRESİ
:
SATICI Fİ
FİRMANIN
UNVANI
ADRESİ
TELEFONU
TELEFAKSI
FATURA TARİH VE NO
TARİ
TARİH-İMZAMZA-KAŞ
KAŞE
8
:
:
:
:
:
SELENOİD VANA
İ - TEK
EKLİ LİSTE
2 (İki) YIL
20 İŞ GÜNÜ
YETKİLİ SERVİS
ÜRETİCİ FİRMA / Merkez Servis:
ÜNVAN: İleri Teknoloji Ürünler Yönetim Danışmanlığı Bilgi İşlem
Sanayi Ticaret Limited Şirketi
ADRES: Seyrantepe Mahallesi Bulut Sokak No:3 Seyrantepe
Kağıthane/İSTANBUL
TEL: 0212-281 6078 pbx
FAX: 0212-281 6332
E- mail:[email protected]
Web: www.itektr.com
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
325 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content