close

Enter

Log in using OpenID

2014 - 2015 Üniversiteye Kayıt Bilgi Kitabı

embedDownload
2014 - 2015
Üniversiteye Kayıt
Bilgi Kitabı
BOĞAZİÇİ
ÜNİVERSİTESİ
150 yıldır geleceğin izinde
2014 - 2015
Üniversiteye Kayıt Bilgi Kitabı
Sf. 6
Önemli Tarihler
Sf. 8
1. Üniversiteye Kayıt
1.1. Yer ve Tarihler
1.2. Kayıt Alanındaki Bilgi Edinme Masaları
1.3. Kayıt İçin Gerekli Belgeler
Sf. 11
2. Ön Bilgilendirme Panelleri
Sf. 12
3. İngilizce Yeterlik (*BÜYES/BUEPT) ve Düzey Belirleme (DBS) Sınavları
3.1. İngilizce Yeterlik Muafiyeti
3.2. BUEPT/BÜYES ve TWE Sınavları Başvuruları
3.3. Sınav Tarihleri
Sf. 15
4. Ders Muafiyeti
Sf. 16
5. Akademik Kayıt
Sf. 17
6. Yurtlar
6.1. Yurtlar Hakkında Genel Bilgiler
6.2. 2014 Girişli Öğrencilerin Online Yurt
Başvuruları
6.3. Başvuruların Değerlendirilmesi
6.4. Yurtlara Yerleşimler
Sf. 22
7. Burs Olanakları
7.1. Burs Başvuruları
Sf. 25
8. Üniversiteyi Tanıma (Oryantasyon) Programı
Sf. 26
9. Kampüs Haritaları
Sevgili Öğrencimiz,
Boğaziçi Üniversitesi’ne hoş geldiniz. Sizi ve bu uzun, yorucu hazırlık
sürecinde size destek olan tüm dost ve yakınlarınızı içtenlikle tebrik
ediyoruz.
150 yıl öncesine dayanan Boğaziçili olma kültürü ile bezenmiş eğitim
anlayışımıza, ailemizin yeni fertleri olarak sizleri de ortak edeceğimiz için
büyük bir heyecan duyuyoruz.
Boğaziçi Üniversitesi özgürlükçü, yenilikçi, eleştirel düşünen, sosyal
sorumluluk sahibi, girişimci, etik değerleri önemseyen, çevre bilinci
gelişmiş, çok yönlü, yaratıcı, önyargısız, bilimsel, sanatsal ve kültürel
formasyonu ve özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirmeyi kendine misyon
edinmiş bir bilim ve eğitim kurumudur.
4
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
Üniversitemiz seçkin akademik kadrosu ile size seçmiş olduğunuz alanda uzmanlaşma
ve sizleri farklı alanlarla tanıştırarak entelektüel birikiminizi zenginleştirme imkanını
verirken, zengin kulüp faaliyetleri, sanat, spor ve kültürel etkinlikleri ile ilgi alanlarınızı
keşfetme, yeteneklerinizi ve becerilerinizi geliştirme olanağı da sunacaktır.
Erişkin hayatına ve mesleğinize giden ilk adımları atacağınız Boğaziçi Üniversitesi’nde,
kurumumuzun akademik ve idari tüm çalışanları olarak bizler hayallerinizin gerçekleşmesi için daima yanınızda size destek olacağız.
Yolunuz açık, ufkunuz geniş olsun.
Sevgilerimle,
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
Rektör
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
5
Önemli Tarihler
Üniversiteye Kayıt Dönemi
Tarih
12 Ağustos 2014
13 Ağustos 2014
14 Ağustos 2014
Yer
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Güney Kampüs, Spor Salonu
Mühendislik Fakültesi
Güney Kampüs, Spor Salonu
Eğitim Fakültesi
Güney Kampüs, Spor Salonu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Güney Kampüs, Spor Salonu
Fen-Edebiyat Fakültesi
Güney Kampüs, Spor Salonu
İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı
6
15 Ağustos 2014
Düzey Belirleme Sınavı (DBS)
İlan edilecek
www.yadyok.boun.edu.tr
16 Ağustos 2014
Boğaziçi Üniversitesi İngilizce
Yeterlik Sınavı (BÜYES/BUEPT)
İlan edilecek
www.yadyok.boun.edu.tr
Yazma Sınavı (TWE)
İlan edilecek
www.yadyok.boun.edu.tr
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
Yurt Başvuruları
- 14 Ağustos 2014
Elektronik Başvuru
www.yurtlar.boun.edu.tr
12-13-14 Ağustos
2014
Belgelerin Teslimi
Güney Kampüs Bilgi İşlem
Merkezi (LAB 2) Laboratuvar
katı
Burs Başvuruları
18 Ağustos –
5 Eylül 2014
Elektronik Başvuru
registration.boun.edu.tr
17-18 Eylül 2014
Belgelerin Teslimi
Güney Kampüs, Özger Arnas
Salonu
8-11 Eylül 2014
Akademik Kayıt Dönemi
registration.boun.edu.tr
12 Eylül 2014
Ders Muafiyet Sınavları
Bölümler tarafından ilan
edilecek
15 Eylül 2014
2014-2015 I. Akademik Dönem Derslerinin Başlangıcı
16-18 Eylül 2014
Tanıma (Oryantasyon) Günleri
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
7
1. Üniversiteye Kayıt
2014- 2105 Akademik Yılı’nda Boğaziçi Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan
adayların, ilan edilen süreler içinde kayıt için istenen belgelerle birlikte şahsen üniversiteye gelerek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Kayıt işlemlerini yapmadan önce kayıt kitapçığını dikkatlice okuyunuz. Kayıtta teslim
edeceğiniz tüm belge ve formları, doğru ve eksiksiz hazırlayınız. İleride çeşitli nedenlerle
ihtiyaç duyabileceğinizi düşünerek, teslim edeceğiniz tüm belgelerin birer kopyasını
alarak kendinizde saklamayı unutmayınız.
1.1. Yer ve Tarihler
2014-2015 Akademik Yılı’nda Boğaziçi Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan
öğrencilerin Üniversiteye kayıtları aşağıda belirtilen tarihlerde, üniversitemizin Güney
Kampüsü’nde yer alan Spor Salonu’nda saat 10:00 – 16:30 arası yapılacaktır.
12 Ağustos 2014
Salı
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri
Mühendislik Fakültesi öğrencileri
13 Ağustos 2014
Çarşamba
Eğitim Fakültesi öğrencileri
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencileri
14 Ağustos 2014
Perşembe
Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencileri
OTOPAR K
Spor Salonu
GÜNEY MEYDA N
REKTÖRLÜ K
GÜNEY ERKEK
YURDU
ALBERT LON G
HALL
8
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
1.2. Kayıt Alanındaki Bilgi Edinme Masaları
Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü masası:
Yerleştirildiğiniz Fakülte veya Yüksekokul masasına belgelerinizi teslim ediniz.
Kimlik ve şifre dağıtım masası:
Üniversite kimliğinizi, elektronik kayıt şifrenizi, elektronik posta adresinizi ve kayıt
yaptırdığınızı gösteren yazıyı alabilirsiniz.
Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü masası:
Askerlik tecil işlemleri konusunda bilgi alabilirsiniz.
Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) masası:
Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlik ve Düzey Belirleme sınavları hakkında bilgi
alabilirsiniz.
Burs Ofisi masası:
Başvurmak istediğiniz burslar hakkında bilgi alabilirsiniz.
Yurtlar Müdürlüğü masası:
Boğaziçi Üniversitesi yurtları hakkında bilgi alabilirsiniz.
1.3. Kayıt İçin Gerekli Belgeler
Kayıt için gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu salonda işlemlerinizi hızlandırabilmek
için, tüm belgelerinizi aşağıda belirtilen sıraya göre hazırlayınız ve Kayıt İşleri Şube
Müdürlüğü masasına teslim ediniz.
1.
2014–LYS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) ve 2014-ÖSYS sonuçları
belgelerinin basılı hali
2.
Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı (diploma
henüz hazırlanmamışsa yeni tarihli mezuniyet belgesi)
3.
Üç adet onaysız nüfus cüzdanı fotokopisi (nüfus cüzdanının aslı kayıt sırasında
adayın yanında bulunmalıdır)
4.
12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
5.
Bilgi formu (doldurulmuş formun kayıt salonunda kayıt masasına teslim edilmesi
gerekmektedir.)
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
9
Kayıtla İlgili Önemli Notlar
1.
Posta ile kayıt yapılamaz.
2.
Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi ancak aslının getirilmesi
koşuluyla kabul edilir.
3.
Belgeler eksik ise kayıt işlemi tamamlanamaz.
4.
Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia
edemez.
5.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal
işlemler yapılır.
İletişim:
Boğaziçi Üniversitesi
Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü Genel İdare
Binası
34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 4408
E-posta: [email protected]
registration.boun.edu.tr
10
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
2. Ön Bilgilendirme Panelleri
Yurt, burs imkanlarımız, kayıt süreçleri ve hazırlık sınıfı ile ilgili sizleri bilgilendirmek
amacıyla 12-13-14 Ağustos 2014 tarihlerinde Garanti Kültür Merkezi* Ayhan Şahenk
salonunda her gün saat 15:00’de paneller düzenlenecektir.
Bu panellerde yapılan sunumların ardından sorularınızı Yurtlar Müdürlüğü, Burs Ofisi,
Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü ve YADYOK temsilcilerine yöneltme fırsatı da bulacaksınız.
* Garanti Kültür Merkezi Uçaksavar Kampüsü’nde bulunmaktadır.
H
SA
R
ST
N
SP
ET
YE
CA
D.
Garanti Kültür
Merkezi
ES
ADD
G
CEN
C
PEL
Z TO
N SPET YE
CADDES
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
11
3. İngilizce Yeterlik (*BÜYES/BUEPT)
ve Düzey Belirleme (DBS) Sınavları
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin dersleri takip etmek için yeterli İngilizce bilgisine
sahip olmaları gerekmektedir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce dil yeterliği,
Yabancı Diller Yüksek Okulu (YADYOK) tarafından ölçülür.
YADYOK tarafından hazırlanan Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT/
BÜYES) ya da Boğaziçi Üniversitesi tarafından tanınan iki uluslararası İngilizce dil sınavının birinden (TOEFL IBT/PBT ya da Akademik IELTS) asgari puan almış olan adaylar dil
hazırlık sınıfında okumadan lisans programlarına başlayabilir.
YADYOK ayrıca, TOEFL veya Akasemik IELTS sınavından ‘Genel Toplamda’ yeterli notu alıp
‘Yazma (writing) bölümünde başarılı olamayan öğrencilere yönelik Yazma Sınavı (TWE) da
düzenlemektedir.
*BÜYES: Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı; BUEPT: Bogazici University English
Proficiency Test
3.1. İngilizce Yeterlik Muafiyeti
İngilizce yeterlikten muafiyet alabilmek için gerekli asgari puanlar: (Sınavların son iki yıl
içinde alınmış olması gerekmektedir.) BUEPT/BÜYES: C puan türü.
IBT TOEFL Test: Genel Puan: 79 PBT TOEFL Test: Genel Puan: 550
IELTS (Akademik): 6.5
Yazma bölümü: 22*
Yazma bölümü: 4.5*
Yazma bölümü (Akademik): 6.5
BUEPT/BÜYES dışındaki sınav sonuç belgelerinin aslının YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’nde
onaylatılması gerekir.
*TOEFL / IELTS sınavından ‘Genel Toplamda’ yeterli notu (IBT-79 veya PBT-550 veya
IELTS-6.5 puan) alıp ‘Yazma (writing)’ bölümünde başarılı olamayan öğrenciler üniversitemizin TWE sınavına girebilir.
3.2.BUEPT/BÜYES ve TWE Sınavları Başvuruları
Üniversiteye kayıtlarını tamamlayan öğrencilerin 16 Ağustos 2014 Cumartesi günü
düzenlenecek BÜYES/BUEPT ya da TWE sınavına girebilmeleri için; öncelikle
http://registration.boun.edu.tr adresindeki ÖBİKAS Sistemi üzerinden kayıt sırasında
kendilerine verilecek kullanıcı adı (öğrenci numarası) ve şifre ile “Student Information”
alanına giriş yaparak başvuru yapmaları gerekmektedir. 14 Ağustos 2014 Perşembe saat
17:00’a kadar sınav başvurusu yapılabilir.
12
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
3.3. Sınav Tarihleri
15 Ağustos 2014 Cuma
Düzey Belirleme Sınavı (DBS)
2014-2015 Akademik yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan (İngilizce yeterlik muafiyetini TOEFL veya IELTS sınavları ile sağlamamış) bütün
öğrenciler (BÜYES/BUEPT sınavına girecek olanlar da dahil) 15 Ağustos 2014 Cuma günü
İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’na girmekle yükümlüdürler. Bu sınav öğrencinin Hazırlık
Birimi’nde hangi düzeyde İngilizce eğitim alacağını belirler. Sınav saatleri ve yerleri
14 Ağustos 2014 Perşembe saat 18:00’den sonra Güney Kampüs YADYOK binasında ve
www.yadyok.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. (DBS sınavına girmek için başvuru
yapılmasına gerek yoktur. Yeni girişli tüm öğrencilerin isimleri otomatik DBS sınavına
girecekler listesine alınır.)
16 Ağustos 2014 Cumartesi
İngilizce Yeterlilik Sınavı (BUEPT/BÜYES)
BUEPT/BÜYES sınavı 16 Ağustos 2014 Cumartesi günü yapılacaktır. Öğrenciler saat
09:00’dan itibaren sınav salonlarına alınacaklardır. Sınav binaları, salonları ve sınav sıra
numaraları 15 Ağustos 2014 Cuma 18:00’den sonra Güney YADYOK binasında ve ayrıca
www.yadyok.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Sınav sonuçlarını 28 Ağustos 2014
Perşembe günü aynı yerlerden öğrenebilirsiniz.
16 Ağustos 2014 Cumartesi
Yazma Sınavı (TWE)
TWE sınavı 16 Ağustos 2014 Cumartesi günü yapılacaktır. Öğrenciler saat 12:15’ten
itibaren sınav salonlarına alınacaklardır. Sınav binaları, salonları ve sınav sıra
numaraları 15 Ağustos 2014 Cuma 18:00’den sonra Güney YADYOK binasında ve
www.yadyok. boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Sınav sonuçlarını 28 Ağustos 2014
Perşembe günü aynı yerlerden öğrenebilirsiniz.
Bütün sınavlarda 1 adet güncel fotoğraflı resmi kimlik kartı (Nüfus cüzdanı, ehliyet,
pasaport) göstermek zorunludur. Sınavda sadece siyah ya da lacivert renk tükenmez
kalem kullanılabilir. YADYOK web sayfasından (www.yadyok.boun.edu.tr) sınav örnekleri
ve sınav düzeni ile ilgili diğer bilgilere ulaşabilirsiniz.
Hazırlık birimi dersleri 15 Eylül 2014 Pazartesi günü başlayacaktır. Öğrencilerin hangi
kampüslerde ve sınıflarda eğitim görecekleri 12 Eylül 2014 Cuma günü YADYOK web
sayfasında ilan edilecektir.
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
13
İletişim:
Boğaziçi Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Güney Kampüs P.K.2 Bebek - 34342 İstanbul
Tel: 0212 359 4500
E-posta: [email protected]
www.yadyok.boun.edu.tr
ÖBİKAS Sisteminde Kayıtlı Elektronik Posta Adresi:
Tüm öğrenciler, Üniversite ve YADYOK Hazırlık Birimi’nden yapılan duyuru ve güncellemelerden, kayıt sırasında Öğrenci Bilgi Kayıt Sistemi’nde (ÖBİKAS) tanımladıkları elektronik
posta adresleri kanalıyla haberdar olmakla yükümlüdürler. Bu nedenle en güncel e-posta
adresilerinin sistemde kayıtlı olması gerekir. Sistemde tanımlı e-posta adresini güncel
olanı ile değiştirmek için gerekli adımlar aşağıdaki gibidir:
1.
registration.boun.edu.tr adresine gidiniz.
2.
STUDENTS → ‘Student Infromation’a tıklayarak ‘User ID (kullanıc adı)’ ve ‘Password
(şifre)’ kutucukarına Öğrenci Numaranız ve Şifre bilgilerinizi giriniz.
3.
Açılan sayfanın alt kısmında ‘Update E-mail’ kutucuğuna tıklayınız.
4.
Aktif olarak kullandığınız e-posta adresinizi, ilgili kutucuğa girerek ‘Save (kaydet)’
kutucuğuna tıklayınız.
İşleminiz başarıyla tamamlanmıştır!
14
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
4. Ders Muafiyeti
Boğaziçi Üniversitesi lisans programlarına yeni başlayacak öğrenciler, birinci sınıf
programlarında bulunan Bilgisayar Mühendisliği, Fizik, Kimya ve Moleküler Biyoloji ve
Genetik derslerinden muaf sayılmak üzere ilgili bölümler tarafından verilen muafiyet
sınavlarına girebilirler.
Bu sınavları alabilmek için öğrencilerin aşağıda belirtilen sınav tarihinden önce bölüm
ofislerine başvurmuş olmaları gerekmektedir:
12 Eylül 2014
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Kuzey Kampüs, ETA-A Blok
Kimya Bölümü
Kuzey Kampüs, Kare Blok Kat 3
Fizik Bölümü
Kuzey Kampüs, Kare Blok Kat 3
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Kuzey Kampüs, Kuzey Park Binası Kat 3
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
15
5. Akademik Kayıt
Üniversiteye kayıt işlemini tamamlayan ve dil yeterliğini kanıtlayan öğrencilerin yerleştikleri programa, ilgili yarıyıl için ve devam eden her yarıyıl için Öğrenci Bilgi ve Kayıt
Sistemi (ÖBİKAS) üzerinden ders kayıtlarını da yaptırmaları gerekir.
Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) dil hazırlık sınıfında eğitim alacak öğrencilerin
ÖBİKAS üzerinden kayıt yaptırmalarına gerek yoktur. Üniversiteye kayıt işlemini tamamlayan YADYOK dil hazırlık sınıfı öğrencilerinin akademik kayıt onayı Kayıt İşleri Şube
Müdürlüğü tarafından verilir.
Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi (ÖBİKAS)
ÖBİKAS sistemi üzerinden ders programı hazırlama işlemleri 8 Eylül 2014 Pazartesi günü
saat 10:00’da öğrencilerin erişimine açılacak, 11 Eylül 2014 Perşembe günü saat 19:00’da
öğrencilerin erişimine kapatılacaktır.
16
•
Akademik ders kayıtları Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi’ne (ÖBİKAS)
registration.boun.edu.tr adresinden erişilerek yapılır.
•
Mali yükümlülüğü olan öğrencilerin ders programı hazırlamak üzere ÖBİKAS’a erişimleri mali yükümlülüğün tamamlanmasından sonra gerçekleşir.
•
Üniversiteye kayıt sırasında öğrencilere sisteme erişim için bir kullanıcı adı (öğrenci
numarası) ve şifre verilir.
•
registration.boun.edu.tr adresinden “Students” başlığı tıklanır ve “Course List
Preparation” seçeneğine basılır.
•
Yönetmeliklere uygun olarak sistem üzerinden dersler seçilir ve oluşturulan ders
programı akademik danışmanın onayına gönderilir.
•
Danışmanın onayından sonra akademik kayıt tamamlanır.
•
Akademik kaydın doğru ve zamanında akademik takvime uygun olarak tamamlanması danışmanın ve öğrencinin ortak sorumluluğudur.
•
Akademik kayıtların her dönem başında ilan edilen günlerde yenilenmesi gerekir.
•
Akademik kaydını yenilemeyen öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
6. Yurtlar
Üniversitemiz, kayıtlı öğrencilerinin yaklaşık üçte birine, yerleşkelerinde yurt imkanı
sunmaktadır.
6.1. Yurtlar Hakkında Genel Bilgiler
Boğaziçi Üniversitesi yurtları oda ve daire tipi olmak üzere ikiye ayrılır:
Oda Tipi Yurtlar
(1. Erkek Yurdu, 1. Kuzey Yurdu, 2. Kuzey Yurdu, 2. Kilyos Yurdu ve Zeynep-Ayşe Birkan Kız
Yurdu)
Bu yurtların ikamet alanları odalar şeklinde düzenlenmiştir. Yurtlarda internet (wireless),
24 saat sıcak su, dâhili telefon bağlantısı, ahşap mobilya ranza, elbise dolabı, masa, sandalye, kitaplık ve buzdolabı bulunmaktadır. Katlarda yer alan banyo ve tuvalet öğrenciler tarafından ortak olarak kullanılmaktadır.
Daire Tipi Yurtlar
(Uçaksavar Yurdu, 1. Kilyos Yurdu, 3. Kuzey Yurdu, 4. Kuzey Yurdu ve Superdorm- özel)
Bu yurtların ikamet alanları mutfak, banyo ve tuvaleti içinde olan daireler şeklinde
düzenlenmiştir. Dairelerde internet (wireless), 24 saat sıcak su, telefon bağlantısı, ahşap
mobilya ranza, elbise dolabı, masa, sandalye, kitaplık ve buzdolabı yer almaktadır.
1. Kilyos, Yurdu, 2. Kilyos Yurdu, 1. Kız Yurdu, 3. Kuzey Yurdunda ve Superdormda bulunan
çamaşırhaneler ücret karşılığında yurtlarda kalan öğrencilere hizmet vermektedir.
Not: Bedensel engelli öğrenciler için de yurt imkânlarımız mevcuttur.
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
17
Yurt Adı
Kapasite
Kampüs
1.Erkek Yurdu
212
Güney Kampüs
Zeynep-Ayşe Birkan Kız Yurdu (1. Kız Yurdu)
222
Güney Kampüs
1. Kuzey Yurdu
446
Kuzey Kampüs
2. Kuzey Yurdu
428
Kuzey Kampüs
3. Kuzey Yurdu
550
Kuzey Kampüs
4. Kuzey Yurdu
252
Kuzey Kampüs
Uçaksavar Yurdu
220
Uçaksavar Kampüsü
1. Kilyos Yurdu
384
Kilyos Sarıtepe Kampüsü
2. Kilyos Yurdu
360
Kilyos Sarıtepe Kampüsü
Superdorm (özel)
486
Uçaksavar Kampüsü
Toplam:
3560
Boğaziçi Üniversitesi yurtları, B.Ü. Yurtlar Yönetmeliği hükümlerince yönetilmekte ve
denetlenmektedir.
Not: Üniversitemizde öğrenci yakınlarına konaklama hizmeti sunulamamaktadır.
18
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
6.2. 2014 Girişli Öğrencilerin Online Yurt Başvuruları
2014 girişli öğrencilerin online yurt başvuruları, ÖSYM´nin yerleştirme sonuçlarının
Üniversitemize ulaşmasını takiben başlayacak ve 14 Ağustos 2014 tarihinde saat: 17.00’de
sona erecektir. Başvuru için istenen belgeler Üniversiteye kayıtlar sırasında (12-13-14
Ağustos 2014 saat 17:00’a kadar) Güney Kampüs Bilgi İşlem Merkezi laboratuvar katında
bulunan LAB-2’ de görevli Yurtlar Müdürlüğü personeline teslim edilecektir. Belirlenen
tarihler dışında başvuru ve evrak kabul edilmeyecektir.
Yurtlarımız Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde yer aldığından Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu ile bağlantısı yoktur.
Not: Online yurt başvuruları www.yurtlar.boun.edu.tr adlı web sayfası üzerinden
yapılacaktır.
2014-2015 Akademik Yılı Yurt Başvurusu İçin Gereken Belgeler
(Belge tarihleri, başvuru tarihinden en fazla 3 ay önceye ait olmalıdır)
1.
Nüfus Müdürlüğü’nden ailenin Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
2.
Kirada oturanlar için kira kontratı veya banka dekontu.
3.
Öğrencinin rapora bağlı engelli olma durumu varsa belgesi.
4. Anne veya babası resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanunun
hükmüne göre devlet himayesinde veya koruyucu aile himayesinde olanların resmi
belgesi veya noterden onaylı fotokopisi.
5.
Gelir beyanı ile ilgili olarak:
a.
Çalışan anne, babanın, işyerinden onaylı maaş belgesi,
b. Gelir vergisine tabi ise, vergi levhasının fotokopisi,
c.
E mekli ise, emekli oldukları sosyal güvenlik kurumundan alınmış maaş miktarını gösterir belge, web veya banka çıktısı,
d. Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge,
e.
uafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odasından
M
onaylı belge.
6.
Çalışmayan Anne, Baba için Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) ve SSK’da (4A) kayıtlı
olmadıklarını gösterir belgeler veya web çıktıları
(belgelerde TC. kimlik no/ İsim/ Soyadı olması zorunludur)
7.
Aileyle birlikte oturan 18 yaşını aşkın kardeşler için:
a.
Okuyan kardeşler için (Açıköğretim Fakültesi, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencisi olanlar dahil) okumakta oldukları kurumdan Öğrenci Belgesi,
b. Çalışan kardeşler için işyerinden onaylı maaş belgesi,
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
19
c.
Çalışmayan kardeşler için Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) ve SSK’da (4A)
kayıtlı olmadıklarını gösterir belgeler veya web çıktıları
(belgelerde TC. kimlik no/ İsim/ Soyadı olması zorunludur)
8. ikamet edilen konutun Temmuz 2014 tarihine ait elektrik, su, gaz, faturalarından en
az ikisi
(faturaların anne, baba, kardeş veya öğrencinin kendi adına olması gerekmektedir)
Not: Evrakların fotokopileri yetkililer tarafından “aslı gibidir” şeklinde onaylanmak suretiyle alınacak, asılları ise öğrenciye iade edilecektir.
Superdorm Başvuruları
Online yurt başvuruları
Superdormu kapsamamaktadır.
Uçaksavar Kültür ve Spor Tesisleri
Yerleşkesinde bulunan Superdorm
için başvurular, şahsen ve doğrudan Superdorm Müdürlüğü’ne
ön kayıt sırasında yapılacaktır.
Ön kayıtlar boyunca alınacak
başvurulardan yedek listeye
oluşturulur, yerleşimler ise boş
yerler oranında yapılır.
Ayrıntılı bilgi için
www.superdorm.info adresine
başvurabilirsiniz.
6.3. Başvuruların
Değerlendirilmesi
Başvurular, Değerlendirme
Komisyonu tarafından Yurtlar
Komisyonunca oluşturulan ve
Rektörlükçe onaylanmış ölçütlere
göre incelenir, değerlendirilir ve
sıralanır. Yerleşimler, bu sıralama
üzerinden yurtların kapasiteleri
oranında yapılır.
20
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
6.4. Yurtlara Yerleşimler
Yurda yerleşim hakkı kazanan, hazırlık eğitimi alacak öğrenciler, Kilyos Yerleşkesi’ndeki
1. Kilyos veya 2. Kilyos Yurtlarına yerleştirilirler. Kilyos Yerleşkesi’ndeki İngilizce hazırlık
eğitimi sadece Kilyos yurtlarında ikamet eden hazırlık öğrencilerini kapsar. Kilyos
Yurtlarında kalmayan hazırlık öğrencileri ise eğitimlerini, Güney veya Kuzey Yerleşkede
alırlar. İngilizce Yeterlik Sınavında (BUEPT) başarılı olup hazırlık okumadan bölüme başlayanlar, Türkiye derecesinden dolayı kendilerine “yurt bursu” verilenler ile engellilik oranları sağlık kurulu raporu (%40 ve üzeri) ile belgelendirilmiş olanlar Kuzey Yerleşke’de
bulunan yurtlara kabul edilirler.
Kilyos Yurtlarına kabul edilen hazırlık öğrencilerinin kayıtları “geçici” statüde yapılır.
Kapasite yetersizliği nedeniyle yurtlara yerleştirilemeyen hazırlık öğrencileri olduğu
takdirde yedek liste oluşturulur. Kilyos yurtlarında açılacak boşluklara bu listeden alımlar yapılır. Bu süreç liste tamamlanana kadar devam eder.
Üniversitemiz, ön kayıtlar sırasında yurt başvurusu yapan ve durumu yurda girmeye uygun tüm yeni girişli öğrencilerini derslerin başlayacağı tarihe kadar yurtlara
yerleştirmektedir.
İletişim:
Boğaziçi Üniversitesi
Yurtlar Müdürlüğü
4. Kuzey Yurdu 34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 45 44
E-posta: [email protected]
www.yurtlar.boun.edu.tr
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
21
7. Burs Olanakları
Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aldığı üniversite içi veya dışı kaynaklı ayni ve nakdi
burslar, Burs Ofisi Koordinatörlüğü aracılığıyla verilir. Özel vakıfların çoğu, Burs Ofisi
Koordinatörlüğümüzle işbirliği içinde çalışır, bu yüzden bu vakıflara başvuru yapabilmenin önkoşulu Burs Ofisi Koordinatörlüğü’nün açtığı başvuruyu zamanında tamamlamaktır.
Boğaziçi Üniversitesi tarafından verilen burslar Başarı, Gereksinim Nakdi ve Ayni (Yemek,
Yurt, Kitap) ile Yaz Okulu burslarıdır. Burslar hakkında detaylı bilgiye
www.bursofisi.boun.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
7.1. Burs Başvuruları
Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler kayıt sırasında Spor Salonu’ndaki Burs
Ofisi Koordinatörlüğü masasında başvurularla ilgili ayrıntılı bilgi alabilirler. Burs başvurularının ilk adımı online başvuru formunun elektronik ortamda 18 Ağustos-5 Eylül 2014
tarihleri arasında doldurulmasıdır.
•
Burs başvurusunda bulunmak için ÖBİKAS sisteminde “Students” başlığı tıklanarak
“Student Information” sekmesi açılır.
•
Kullanıcı adı (öğrenci numarası) yazılarak sisteme erişim sağlanır.
•
“Applications/Other Systems” başlığı altında “Burs Başvurusu” seçilerek işleme
devam edilir.
Online başvuru yapmayan öğrenciler, gerek Boğaziçi Üniversitesi gerekse üniversiteyle
işbirliği içindeki vakıf, kurum ve kuruluşların burslarını alamazlar.
Online başvurusunu tamamlayan öğrenciler gerekli diğer belgeleri 16-17-18 Eylül
2014 tarihleri arasında Spor Salonu’nda (Güney Kampüs, Orta Kantin üstü) Burs Ofisi
Koordinatörlüğü masasına teslim etmelidirler.
Burs Başvurusu İçin Gerekli Belgeler:
(Belge tarihleri, başvuru tarihinden en fazla 3 ay önceye ait olmalıdır)
E-Devlet şifresi ile elektronik ortamdan alınan belgeler de, üzerinde ad-soyad veya T.C.
kimlik numarası olması şartıyla geçerlidir. E-Devlet şifresi, “Merkez Postanelerinden” alınabilir. İstenen belgenin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu
kontrol edildikten sonra tarafımızdan onaylanarak kabul edilir.
22
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
1.
ÖSYM-LYS Sonuçları (YGS Puanları Dahil) belgesinin fotokopisi veya web çıktısı
(Yeni girişli öğrenciler için)
2.
T.C. Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi
3.
Nüfus Müdürlüğü’nden alınan ailenin Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği
4. Tapu, Vergi Dairesi, Trafik tescil kaydı olup olmadığına dair, öğrencinin kendisi,
annesi ve babası için onaylı belge (Onayların alınacağı form, burslarla ilgili broşür
ile beraber kayıt sırasında dağıtılacaktır. Bu form, burs ofisi web sayfasından da
alınabilir.)
5.
Kirada oturanlar için Kira Kontratı ve Banka Dekontu
6.
Adli sicil kaydı
7.
Öğrencinin engelli olma durumu varsa bunu gösterir Sağlık Raporu
(engelli olan öğrencilerimiz gerekli düzenlemeler için Engelli Birimi ile temasa
geçebilir)
8. Anne veya babası resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanunun
hükmüne göre devlet himayesinde veya koruyucu aile himayesinde olanların resmi
belgesi veya noterden onaylı fotokopisi
9.
Gelir Beyanı ile ilgili olarak:
a.
Çalışan anne, babanın, işyerinden onaylı Maaş Belgesi
b. Gelir vergisine tabi ise, vergi levhasının noter tasdikli fotokopisi
c.
Emekli ise, emekli olunan sosyal güvenlik kurumundan alınmış maaş miktarını
gösterir belge
d. Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge
e.
Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan
onaylı belge
10. Çalışmayan anne, baba için Bağ-Kur, E. Sandığı ve SSK’da kayıtlı olmadıklarını
gösterir belge
(Belgede TC. kimlik no/ İsim/ Soyisim olması zorunludur)
(esgm.sgk.gov.tr/Esgm)
11. Aileyle birlikte oturan 18 yaşını aşkın kardeşler için:
a.
Askerde iseler Askerlik Durum Belgesi
b. Okuyor iseler (Açıköğretim Fakültesi, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencisi kardeşler dahil) okumakta oldukları kurumdan öğrenci belgesi
c.
Aynı zamanda çalışıyor iseler işyerinden onaylı Maaş Belgesi
d. Çalışmayan kardeşler için Bağ-Kur, E.Sandığı ve SSK’da kayıtlı olmadıklarını
gösterir belge
(Belgede T.C. kimlik no/ isim/ soyad olması zorunludur)
(esgm.sgk.gov.tr/Esgm)
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
23
Burs almak isteyen ve almış öğrencilerin burslarla ilgili duyuruları takip etmesi gerekir.
Duyurular www.bursofisi.boun.edu.tr’de ve Burs Ofisi panosunda yer alır. Ayrıca, öğrencilerin mail yoluyla ulaşılabilir olması önemlidir. Lütfen kayıt sırasında size verilen
boun.edu.tr uzantılı mail adresinizi veya ÖBİKAS’tan güncelleyeceğiniz sık kullandığınız
mail adresinizi her gün kontrol edin!
İletişim:
Boğaziçi Üniversitesi
Burs Ofisi Koordinatörlüğü
Güney Kampüs Genel İdare Binası
34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 71 43
E-posta: [email protected]
www.bursofisi.boun.edu.tr
24
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
8. Üniversiteyi Tanıma (Oryantasyon)
Programı
2013-2014 Akademik Yılında öğrenime başlayacak öğrencilerimiz için, 24 - 25 Eylül 2013
tarihlerinde iki günlük Üniversiteyi Tanıma
(Oryantasyon) Programı düzenlenecektir
Bu program ile yeni öğrencilerimize “Hoş
geldiniz” demeyi, akademik, sosyal ve fiziki
yönleriyle üniversitemizi tanıtmayı amaçlamaktayız. Program sırasında öğrenciler kulüp
etkinliklerinden örnekler ile öğrenci kulüp ve
faaliyetleri; düzenlenecek panellerle akademik
konular ve İngilizce Hazırlık hakkında bilgi
sahibi olacaklar, düzenlenecek çeşitli sosyal
etkinliklerle üniversitemize yeni gelen diğer
öğrencilerle tanışma fırsatı bulabileceklerdir.
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
25
9. Kampüs Haritaları
26
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
2014 - 2015 ÜNİVERSİTEYE KAYIT BİLGİ KİTABI
27
BÜ Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü
Genel İdare Binası 34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 3594408
E-posta: [email protected]
www.registrar.boun.edu.tr
BÜ Yurtlar Müdürlüğü
4. Kuzey Yurdu 34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 45 44
E-posta: [email protected]
www.yurtlar.boun.edu.tr
BÜ Burs Ofisi
Genel İdare Binası 34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 71 43
E-posta: [email protected]
www.bursofisi.boun.edu.tr
BÜ Yabancı Diller Yüksekokulu
Güney Kampüs P.K.2 Bebek - 34342 İstanbul
Tel: 0212 359 45 00
E-posta: [email protected]
www.yadyok.boun.edu.tr
BÜ Engelliler Birimi/GETEM
Kuzey Kampüs Kuzey Park Binası
34342 Bebek / İstanbul
Tel: 212 359 76 59
www.boun.edu.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
12 494 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content