close

Enter

Log in using OpenID

Akademik Takvim

embedDownload
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI AKADEMĠK TAKVĠMĠ
Üniversitemizin Tıp Fakültesi,Diş Hekimliği Fakültelesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, İlahiyat Fakültesi Arapça Hazırlık Sınıfı, Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu Trimester Programları haricindeki bütün birimlerinde Normal Öğretim ve İkinci Öğretim için 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında
uygulanacak Akademik Takvim aşağıdaki gibidir.
Güz Yarıyılı Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Yatırma, İnternet Üzerinden Kayıt
08 Eylül 2014 Pazartesi
12 Eylül 2014 Cuma
Yenileme (5 Gün)
15 Eylül 2014 Pazartesi
02 Ocak 2015 Cuma
GÜZ YARIYILI (76 ĠĢgünü-15 Hafta)
15 Eylül 2014 Pazartesi
17 Eylül 2014 Çarşamba
Güz Yarıyılı Mazeretli Kayıt Yenileme (3 Gün)
22 Eylül 2014 Pazartesi
26 Eylül 2014 Cuma
Ders Ekleme-Bırakma (5 Gün)
22 Kasım 2014 Cumartesi
30 Kasım 2014 Pazar
Arasınav (9 Gün)
28 Kasım 2014 Cuma
28 Kasım 2014 Cuma
Üniversite Ortak Seçmeli Derslerin Sınavı (1 Gün, 14:00-17:00 arası)
15 Aralık 2014 Pazartesi
19 Aralık 2014 Cuma
Mazeret Sınavları (5 Gün)
03 Ocak 2015 Cumartesi
16 Ocak 2015 Cuma
Güz Yarıyıl Sonu Sınavları (14 Gün)
16 Ocak 2015 Cuma
16 Ocak 2015 Cuma
üniversite Ortak Seçmeli Derslerin Sınavı (1 Gün, 14:00-17:00 arası)
19 Ocak 2015 Pazartesi
23 Ocak 2015 Cuma
İnternet Üzerinden Bütünleme Başvurusu (5 Gün)
26 Ocak 2015 Pazartesi
29 Ocak 2015 Perşembe
Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları (4 Gün)
06 Şubat 2015 Cuma
11 Şubat 2015 Çarşamba
Bahar Yarıyılı Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Yatırma, İnternet Üzerinden Kayıt
Yenileme (6 Gün)
09 ġubat 2015 Pazartesi
22 Mayıs 2015 Cuma
BAHAR Yarıyılı (72 ĠĢgünü-14 Hafta)
12 Şubat 2015 Perşembe
13 Şubat 2015 Cuma
Bahar Yarıyılı Mazeretli Kayıt Yenileme (2 Gün)
16 Şubat 2015 Pazartesi
20 Şubat 2015 Cuma
Ders Ekleme-Bırakma (5 Gün)
11 Nisan 2015 Cumartesi
19 Nisan 2015 Pazar
Arasınav (9 Gün)
17 Nisan 2015 Cuma
17 Nisan 2015 Cuma
Üniversite Ortak Seçmeli Derslerin Sınavı (1 Gün, 14:00-17:00 arası)
04 Mayıs 2015 Pazartesi
08 Mayıs 2015 Cuma
Mazeret Sınavları (5 Gün)
25 Mayıs 2015 Pazartesi
07 Haziran 2015 Pazar
Bahar Yarıyıl Sonu Sınavları (14 Gün)
05 Haziran 2015 Cuma
05 Haziran 2015 Cuma
Üniversite Ortak Seçmeli Derslerin Sınavı (1 Gün, 14:00-17:00 arası)
10 Haziran 2015 Çarşamba
14 Haziran 2015 Pazar
İnternet Üzerinden Bütünleme Başvurusu (5 Gün)
15 Haziran 2015 Pazartesi
19 Haziran 2015 Cuma
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları (5 Gün)
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI UZAKTAN EĞĠTĠM MESLEK YÜKSEKOKULU AKADEMĠK TAKVĠMĠ
08 Eylül 2014 Pazartesi
12 Eylül 2014 Cuma
Güz Yarıyılı Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Yatırma, İnternet Üzerinden Kayıt
Yenileme (5 Gün)
15 Eylül 2014 Pazartesi
02 Ocak 2015 Cuma
GÜZ YARIYILI (76 ĠĢgünü-15 Hafta)
15 Eylül 2014 Pazartesi
17 Eylül 2014 Çarşamba
Güz Yarıyılı Mazeretli Kayıt Yenileme (3 Gün)
22 Kasım 2014 Cumartesi
30 Kasım 2014 Pazar
Arasınav (9 Gün)
17 Ocak 2015 Cumartesi
18 Ocak 2015 Pazar
Güz Yarıyıl Sonu Sınavları (Final)
21 Ocak 2015 Çarşamba
Güz Yarıyılı Sınavları (Final) Not Giriş işlemleri son günü
22 Ocak 2015 Perşembe
Güz Yarıyılı Sınavları (Final) Not Onay Formlarının Bölüm Başkanlığına teslimi için
son gün
31 Ocak 2015 Cumartesi
01 Şubat 2015 Pazar
Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları
Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları Not Giriş İşlemleri son günü
28 Ocak 2015 Çarşamba
29 Ocak 2015 Perşembe
06 Şubat 2015 Cuma
11 Şubat 2015 Çarşamba
09 ġubat 2015 Pazartesi
22 Mayıs 2015 Cuma
Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları Not Onay Formlarının Bölüm Başkanlığına teslimi için
son gün
Bahar Yarıyılı Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Yatırma, İnternet Üzerinden Kayıt
Yenileme (6 Gün)
BAHAR YARIYILI(72 ĠĢgünü-14 Hafta)
12 Şubat 2015 Perşembe
13 Şubat 2015 Cuma
Bahar Yarıyılı Mazeretli Kayıt Yenileme (2 Gün)
16 Şubat 2015 Pazartesi
20 Şubat 2015 Cuma
Ders Ekleme-Bırakma (5 Gün)
11 Nisan 2015 Cumartesi
19 Nisan 2015 Pazar
Arasınav (9 Gün)
13 Haziran 2015 Cumartesi
14 Haziran 2015 Pazar
Bahar Yarıyıl Sonu Sınavları (Final)
17 Haziran 2015 Çarşamba
Bahar Yarıyılı Sınavları (Final) Not Giriş işlemleri son günü
18 Haziran 2015 Perşembe
Bahar Yarıyılı Sınavları (Final) Not Onay Formlarının Bölüm Başkanlığına teslimi için
son gün
27 Haziran 2015 Cumartesi
28 Haziran 2015 Pazar
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları
01 Temmuz 2015 Çarşamba
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları Not Giriş İşlemleri son günü
02 Temmuz 2014 Perşembe
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları Not Onay Formlarının Bölüm Başkanlığına teslimi
için son gün
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI TIP FAKÜLTESĠ AKADEMĠK TAKVĠMĠ
DÖNEM I-II-III-IV-V-VI
08 Eylül 2014 Pazartesi
12 Eylül 2014 Cuma
Güz Yarıyılı Kayıt Yenileme
15 Eylül 2014 Pazartesi
17 Eylül 2014 Çarşamba
Güz YY. Mazeretli Kayıt Yenileme
06 Şubat 2015 Cuma
11 Şubat 2015 Çarşamba
Bahar Yarıyılı Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Yatırma, İnternet Üzerinden Kayıt
Yenileme
15 Eylül 2014 Pazartesi
23 Ocak 2015 Cuma
GÜZ YARIYILI
26 Ocak 2015 Pazartesi
06 ġubat 2015 Cuma
YARIYIL TATILI
09 ġubat 2015 Pazartesi
29 Mayıs 2015 Cuma
BAHAR YARIYILI
DÖNEM I-II-III
04 Haziran 2015 Perşembe
Dönem I-II-III Mazeret Sınavı
24 Haziran 2015 Çarşamba
Dönem I Yıl Sonu Sınavı
25 Haziran 2015 Perşembe
Dönem II Yıl Sonu Sınavı
18 Haziran 2015 Perşembe
Dönem III Yıl Sonu Sınavı
22 Temmuz 2015 Çarşamba
Dönem I Bütünleme Sınavı
21 Temmuz 2015 Salı
Dönem II Bütünleme Sınavı
15 Temmuz 2015 Çarşamba
Dönem III Bütünleme Sınavı
25 Temmuz 2015 Pazartesi
Dönem I-II-III Bütünleme Sınavı Not Girişi
DÖNEM-IV
08 Eylül 2014 Pazartesi
23 Ocak 2015 Cuma
GÜZ YARIYILI
26 Ocak 2015 Pazartesi
06 Şubat 2015 Cuma
YARIYIL TATILI
09 ġubat 2015 Pazartesi
26 Haziran 2015 Cuma
BAHAR YARIYILI
13 Temmuz 2015 Pazartesi
24 Temmuz 2015 Cuma
Bütünleme Sınavı
08 Eylül 2014 Pazartesi
23 Ocak 2015 Cuma
GÜZ YARIYILI
26 Ocak 2015 Pazartesi
06 Şubat 2015 Cuma
YARIYIL TATILI
09 ġubat 2015 Pazartesi
29 Mayıs 2015 Cuma
BAHAR YARIYILI
15 Haziran 2015 Pazartesi
24 Haziran 2015 Cuma
Bütünleme Sınavı
30 Haziran 2015 Salı
Aile Hekimliği Stajı
DÖNEM V
DÖNEM-VI
01 Temmuz 2014 Salı
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ AKADEMĠK TAKVĠMĠ
08 Eylül 2014 Pazartesi
12 Eylül 2014 Cuma
Güz yarıyılı öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti yatırma, internet üzerinden kayıt
yenileme
15 Eylül 2014 Pazartesi
19 Eylül 2014 Cuma
Güz Yarıyılı Mazeretli Kayıt Yenileme
22 Eylül 2014 Pazartesi
26 Eylül 2014 Cuma
Ders Ekleme-Bırakma
15 Eylül 2014 Pazartesi
16 Ocak 2015 Cuma
GÜZ YARIYILI (18 Hafta)
19 Ocak 2015 Pazartesi
23 Ocak 2015 Cuma
Güz Yarıyıl Sonu Sınavları
19 Ocak 2015 Pazartesi
30 Ocak 2015 Cuma
YARIYIL TATĠLĠ
19 Ocak 2015 Pazartesi
23 Ocak 2015 Cuma
Bahar yarıyılı öğrenci katkı payı ve öğrenim ücreti yatırma, internet üzerinden kayıt
yenileme
02 Şubat 2015 Pazartesi
06 Şubat 2015 Cuma
Bahar Yarıyılı Ders Ekleme-Bırakma
02 ġubat 2015 Pazartesi
29 Mayıs 2015 Cuma
BAHAR YARIYILI (17 Hafta)
01 Haziran 2015 Pazartesi
12 Haziran 2015 Cuma
Yıl Sonu Sınavları
10 Haziran 2015 Pazartesi
29 Haziran 2015 Pazartesi
İnternet Üzerinden Bütünleme Başvurusu (20 Gün)
29 Haziran 2015 Pazartesi
10 Temmuz 2015 Cuma
Bütünleme Sınavları
13 Temmuz 2015 Pazartesi
02 Eylül 2015 Çarşamba
5. Sınıf Yaz Staj Uygulaması (36 İş Günü)
03 Eylül 2015 Perşembe
Yaz Stajı Sonu Sınavları
04 Eylül 2015 Cuma
Tek Ders Sınavları
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ZORUNLU YABANCI DĠL (Ġngilizce, Almanca) HAZIRLIK
SINIFLARI AKADEMĠK TAKVĠMĠ
Geçen Yıllarda "Zorunlu Yabancı Dil (Ġngilizce, Almanca) hazırlık
sınıflarından baĢarısız olan öğrencilerden aĢağıda belirtilen "Yeterlilik
22 Ağustos 2014 Cuma (SON
Sınavı" na girmek isteyen öğrenciler Ģahsen veya dilekçe ile Yabancı Diller
01 Ağustos 2014 Cuma
GÜN)
Yüksekokulu Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. (Bilgi alma
Tlf: 0 246 2113535)
Aşağıda belirtilen tarihte yapılacak ve zorunlu olan "Yeterlilik ve Seviye Tespit
01-05 Eylül 2014 tarihleri arasında Üniversitemizin Zorunlu
Sınavı" na girmek için Yabancı Diller Yüksekokuluna sınava giriş ile ilgili herhangibir
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları olan Bölümlerine Yeni Kayıt
kayıt yaptırmalarına gerek yoktur. Yeni kayıt olan öğrenciler için üniversiteye kayıt
Olan Öğrenciler
yaptırmaları yeterlidir. (Bilgi alma Tlf: 0 246 2113535)
Yeterlilik ve Seviye Tespit Sınavına girecek öğrencilerin sınav yerlerinin ilanı
09 Eylül 2014 Salı
İngilizce, Almanca
(http://ydyo.sdu.edu.tr/)
İNGİLİZCE
ONLINE (Yabancı Diller
10-12 Eylül 2014
(Zorunlu Yabancı Yeterlilik Sınavı
SINAVA GİRMEK ZORUNLU
Yüksekokulu)
Dil Hazırlık
İNGİLİZCE
11 Eylül 2014
ONLINE (Yabancı Diller
Yalvaç MYO
(Zorunlu Yabancı Yeterlilik Sınavı
SINAVA GİRMEK ZORUNLU
Perşembe
Yüksekokulu)
Dil Hazırlık
ALMANCA (Zorunlu
11 Eylül 2014
Yabancı Diller Yüksekokulu,
Yabancı Dil Hazırlık Yeterlilik Sınavı
SINAVA GİRMEK ZORUNLU
Perşembe
Saat 13.00
Sınıfları)
14 Eylül 2014
İngilizce, Almanca Yeterlilik Sınavı Sonuçları İlanı (http://ydyo.sdu.edu.tr/)
Pazar
14 Eylül 2014
İngilizce,Almanca Sınıfların Oluşturulması (http://ydyo.sdu.edu.tr/)
Pazar
15 Eylül 2014
09 Ocak 2015 Cuma İngilizce, Almanca GÜZ DÖNEMĠ I (82 iĢgünü) (16 Hafta)
Pazartesi
01 Şubat 2015
10 Ocak 2015
İngilizce, Almanca 23 gün tatil
Pazar
Cumartesi
22 Mayıs 2015
02 Şubat 2015
İngilizce, Almanca BAHAR DÖNEMĠ I (77 iĢgünü) (16 Hafta)
Cuma
Pazartesi
01 Haziran 2015
İngilizce, Almanca Yıl Sonu Sınavı (Test) Saat 13.00 Yabancı Diller Yüksekokulu
Pazartesi
03-04 Haziran
İngilizce,Almanca Yıl Sonu Sınavı (Dinleme-Yazma-Konuşma) Saatleri ayrıca duyurulacak
2015
08 Haziran 2015
İngilizce, Almanca Yıl Sonu Mazeret Sınavı (Saat:09.00)
Pazartesi
09 Haziran 2015
İngilizce,Almanca Sınav Sonuçlarının İlanı (http://ydyo.sdu.edu.tr/)
Salı
11 Haziran 2015
10 Haziran 2015
İngilizce, Almanca Bütünleme Sınavı (Sınav Türleri ve Saatleri ayrıca duyurulacaktır)
Perşembe
Çarşamba
15 Haziran 2015
İngilizce, ,
Bütünleme Sınav Sonuçlarının İlanı (http://ydyo.sdu.edu.tr/)
Pazartesi
Almanca
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI ĠLAHĠYAT FAKÜLTESĠ ZORUNLU ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI AKADEMĠK TAKVĠMĠ
11 Eylül 2014 Perşembe
Yeterlilik/Muafiyet ve Seviye Belirleme Sınavı
15 Eylül 2014 Pazartesi
Sınav Sonuçları İlanı ve Sınıf Listeleri
15 Eylül 2014 Pazartesi - 02 Ocak 2015 Cuma
GÜZ DÖNEMĠ
09 Şubat 2015 Pazartesi - 22 Mayıs 2015 Cuma
BAHAR DÖNEMĠ
İlahiyat Fakültesi Saat:10:00
İlahiyat Web Sayfası.
http:/ilahiyat.sdu.edu.tr
27 Mayıs 2015 Çarşamba
Yıl Sonu/Final Sınav (Test+Yazma)
Saat:10:00
28-29 Mayıs 2015 Perşembe-Cuma
Yıl Sonu/Final Sınav (Dinleme+Konuşma)
Saat:09:00
04 Haziran 2015 Perşembe
Final Sınav Sonuçlarını İlanı
05 Haziran 2015 Cuma
Yıl Sonu Mazeret Sınavı
16 Haziran 2015 Salı
Bütünleme Sınavı
19 Haziran 2015 Cuma
Bütünleme Sınav Sonuçlar İlanı
İlahiyat Web Sayfası.
http:/ilahiyat.sdu.edu.tr
Saat:09:30
Sınav saati ve türü ayrıca
duyurulacaktır.
İlahiyat Web Sayfası.
http:/ilahiyat.sdu.edu.tr
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU TRĠMESTER PROGRAMLARI AKADEMĠK TAKVĠMĠ
GÜZ DÖNEMİ
08 Eylül 2014 Pazartesi
12 Eylül 2014 Cuma
15 Eylül 2014 Pazartesi
19 Aralık 2014 Cuma
15 Eylül 2014 Pazartesi
17 Eylül 2014 Çarşamba
22 Eylül 2014 Pazartesi
26 Eylül 2014 Cuma
22 Aralık 2014 Pazartesi
02 Ocak 2015 Cuma
12 Ocak 2015 Pazartesi
16 Ocak 2015 Cuma
28 Ocak 2015 Çarşamba
02 Şubat 2015 Pazartesi
02 ġubat 2015 Pazartesi 08 Mayıs 2015 Cuma
BAHAR DÖNEMİ
18
18
27
Ders Ekleme-Bırakma
Güz Dönemi Sonu Sınavları (11
Gün)
Güz Dönemi Bütünleme Sınavları
(5 Gün)
İnternet üzerinden kayıt
yenileme
BAHAR DÖNEMĠ (63
ĠĢgünü/13 Hafta)
Bahar Dönemi Mazeretli Kayıt
Yenileme
05 Şubat 2015 Perşembe
06 Şubat 2015 Cuma
09 Şubat 2015 Pazartesi
13 Şubat 2015 Cuma
Ders Ekleme-Bırakma
04 Nisan 2015 Cumartesi
12 Nisan 2015 Pazar
Ara Sınav (9 Gün)
09 Mayıs 2015 Cumartesi
17 Mayıs 2015 Pazar
20 Mayıs 2015 Çarşamba
24 Mayıs 2015 Pazar
20 Mayıs 2015 Çarşamba
24 Mayıs 2015 Pazar
25 Mayıs 2015 Pazartesi
21 Ağustos 2015 Cuma
28 Mayıs 2015 Perşembe
29 Mayıs 2015 Cuma
01 Haziran 2015 Pazartesi
05 Haziran 2015 Cuma
22 Ağustos 2015 Cumartesi
26 Ağustos 2015 Çarşamba
28 Ağustos 2015 Cuma
30 Ağustos 2015 Pazar
YAZ DÖNEMİ
04
İnternet üzerinden kayıt
yenileme
GÜZ DÖNEMĠ (66 ĠĢgünü/14
Hafta)
Güz Dönemi Mazeretli Kayıt
Yenileme
Bahar Dönemi Sonu Sınavları (9
Gün)
Bahar Dönemi Bütünleme
Sınavları (5 Gün)
İnternet Üzerinden Kayıt
Yenileme/Yaz Yarıyılı İşyeri
YAZ DÖNEMĠ (64 ĠĢgünü/12
Hafta)
Yaz Dönemi Mazeretli Kayıt
Yenileme
Ders Ekleme-Bırakma
Yaz Dönemi Sonu Sınavları (5
Gün)
Yaz Dönemi Bütünleme Sınavları
(3 Gün)
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI ÇĠFT ANADAL/YANDAL BAġVURU TAKVĠMĠ
Kontenjanların ve Programa Kabul Koşullarının Rektörlük tarafından web sayfasında
Ağustos 2014 Pazartesi
ilan edilmesi
2014- 2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı Çift Anadal ve Yandal başvurularının
Ağustos 2014 Pazartesi
22 Ağustos 2014 Cuma
https://obs.sdu.edu.tr adresine online olarak yapılması
Trankript ile başvuru kayıt raporunun çıktısı alınarak bir kopyasının imzalı olarak
Ağustos 2014 Pazartesi
26 Ağustos 2014 Salı
bölüm sekreterliğine teslim edilmesi
Başvurularla ilgili ön değerlendirmelerin ilgili Birim Koordinatörlerince yapılması ve
Ağustos 2014 Çarşamba 29 Ağustos 2014 Cuma
değerlendirme sonuçlarının birim öğrenci işleri tarafından https://obs.sdu.edu.tr
01 Eylül 2014 Pazartesi
02 Eylül 2014 Salıi
Yerleştirmelerin Bilgi Sistemi ile yapılması
04 Eylül 2014 Perşembe
05 Eylül 2014 Cuma
08 Eylül 2014 Pazartesi
Yerleştirme Sonuçlarının ilgili Birim Yönetim Kurullarında değerlendirilmesi
Yerleştirme sonuçlarının ilgili birimin web sayfasında ilan edilmesi
12 Eylül 2014 Cuma
Ders kayıtlarının yapılması
2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI YANDAL BAġVURU TAKVĠMĠ
15 Ocak 2015 Perşembe
26 Ocak 2015 Pazartesi
02 Şubat 2015 Pazartesi
26 Ocak 2015 Pazartesi
03 Şubat 2015 Salı
03 Şubat 2015 Salı
04 Şubat 2015 Çarşamba
05 Şubat 2015 Perşembe
06 Şubat 2015 Cuma
Yerleştirmelerin Bilgi Sistemi ile yapılması
09 Şubat 2015 Pazartesi
09 Şubat 2015 Pazartesi
11 Şubat 2015 Çarşamba
Kontenjanların ve Programa Kabul Koşullarının Rektörlük tarafından web sayfasında
ilan edilmesi
2014- 2015 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Yandal başvurularının
https://obs.sdu.edu.tr adresine online olarak yapılması
Trankript ile başvuru kayıt raporunun çıktısı alınarak bir kopyasının imzalı olarak
bölüm sekreterliğine teslim edilmesi
Başvurularla ilgili ön değerlendirmelerin ilgili Birim Koordinatörlerince yapılması ve
değerlendirme sonuçlarının birim öğrenci işleri tarafından https://obs.sdu.edu.tr
Yerleştirme Sonuçlarının ilgili Birim Yönetim Kurullarında değerlendirilmesi
Yerleştirme sonuçlarının ilgili birimin web sayfasında ilan edilmesi
13 Şubat 2015 Cuma
Yandal ders kayıtlarının yapılması
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
270 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content