close

Enter

Log in using OpenID

BOĞAZĐÇĐ ÜNĐVERSĐTESĐ

embedDownload
BOĞAZĐÇĐ ÜNĐVERSĐTESĐ
KĐMYA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ
2014
www.che.boun.edu.tr
Kerem Uğuz
[email protected]
0 212 359 7024 / 6471
[email protected]
[email protected]
Kimya Mühendisliği Nedir?
• Hammadde ve kimyasalların
yararlı ve değerli ürünlere
dönüştürülmesinin büyük
ölçekte gerçekleştirilmesi
• Đleri teknolojilerin
geliştirilmesinde öncü
Yeni malzemeler
Biyoteknoloji
Nanoteknoloji
Yakıt pili teknolojisi ve
benzerleri
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Kimya Mühendisliği Bölümü
Kuzey Kampüs Kare Blok 4.
katta konumlanmıştır.
Kuruluş
1958 Robert Kolej Yüksek Okulu /
Mühendislik
1971 Boğaziçi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
2013-14 kayıtlı öğrencilerimiz
328 Lisans
1972-2013 yılları arasında mezun olan
öğrencilerimiz
1594 Lisans
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Akademik Kadro
•13 Profesör
• 3 Doçent
• 3 Yardımcı Doçent
• 1 Đlintili Profesör
University of Cambridge
•23 Araştırma Görevlisi
Ödüller
• 4 adet TÜBA-GEBĐP Üstün Başarı
Ödülü
• 3 adet TÜBĐTAK Teşvik Ödülü
• 2 adet TÜBA (1 asıl, 1 asosiye)
Üyeliği
• 1 adet FABED Eser Tümen Üstün
Başari Ödülü
• 1 adet Scientia Europaea Üyeliği,
Fransız Bilimler Akademisi
• 7 adet BÜVAK Ödülü
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Araştırma
Toplam 6 Milyon TL bütçeli araştırma
projeleri,
Avrupa Birliği
DPT (Devlet Planlama Teşkilatı)
TÜBĐTAK
NATO
BÜ BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri)
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Akademik Yayınlar
50
II) Yıllara göre Kadrolu Öğretim
Üyesi Başına Düşen Bilimsel Atıf
Sayısı
İkişer yıllık kişi başına düşen atıf
sayısı
İkişer yıllık ortalama yayın sayısı
I) Yıllara göre Bilimsel Atıf Đndekslerine
Giren Toplam Makale Sayısı
45
40
35
30
25
20
15
10
80
70
60
50
40
30
20
10
5
0
0
2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014
Yıllar
2003-2004 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014
Eksen Başlığı
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Lisans Eğitimi
• Her öğrenciye okul hayatı boyunca 2 danışman atanmaktadır.
• Müfredatımız, tüm mühendislik dallarında olduğu gibi
Matematik,
Bilgisayar, ve
Temel bilimler
ağırlıklı olmasının yanı sıra, kimya mühendisliğinin temeli sayılan
Isı ve kütle transferi
Reaksiyon kinetiği
Kimyasal proses tasarımı
gibi derslerden oluşmaktadır.
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Lisans Eğitimi (devam)
Uzmanlaşma Dalları
Biyomoleküler
Mühendislik
Katalizör
Teknolojileri
ve Reaksiyon
Mühendisliği
Polimer ve
Biyopolimer
Mühendisliği
(3. sınıfta seçilir.)
Proses
Mühendisliği
Toplam 2350 m2 ve son teknoloji aletlerimizin
bulunduğu laboratuvarlarda eğitim
verilmektedir.
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Biyomoleküler Mühendislik
Nanobiyoteknoloji,
Gen
ve biyosistem
mühendisliği,
Biyo-enformasyon,
Kompleks genetik
hastalıklar,
Kanser,
Yaşlanma,
Đlaç ve temiz enerji üretimi
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Katalizör Teknolojileri ve
Reaksiyon Mühendisliği
Sürdürülebilir enerji için
katalizör ve süreç geliştirme,
Taşıtlar ve evler için hidrojen
üretim teknolojileri,
Sera gazı salınımlarının
azaltılması ve karbondioksit
giderimi,
Doğa dostu katalitik üretim
süreçleri
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Polimer ve Biyopolimer Mühendisliği
Makromoleküllerin
tasarım ve benzetimi,
Nano-ölçekli modelleme,
Hesaplamalı biyoloji ve
biyoenformatik,
Proteinlerin işlevlerinin
araştırılması, ve
İlaç tasarımı
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Proses Mühendisliği
Kimyasal süreç modelleme, tasarım,
denetim ve optimizasyon
Đstatistiksel proses kontrol
Mikroakışkan teknolojileri,
Toplam kalite mühendisliği,
Risk analizi ve yönetimi
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Lisans Eğitimi (devam)
Eğitim kalitemizi arttırmak ve mezunlarımızı iş hayatına
daha iyi hazırlamak için:
3. sınıftan itibaren bölüm derslerinin çoğunda
verilen projelerle
Grup çalışmasına yatkınlığın arttırılması,
Projelerin amaç ve sonuçlarının
raporlanması,
Raporların akademisyen, araştırma görevlisi ve diğer öğrencilerin önünde
sunulması ile, öğrencilerin sunum yapma yeteneği ve özgüveni
arttırmak amaçlanmaktadır.
Tasarım ve uygulama ağırlıklı eğitimde,
bilgisayar programları geniş olarak
kullanılmaktadır.
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Programlar
I) ABD (Exchange) ve Avrupa (Erasmus) üniversiteleri ile öğrenci
değişim programları
2013-2014 :
14 öğrenci → Univ. of Oklahoma, Univ. of Washington,
Univ. of Queensland, Univ. of California,
George Washington Univ., Univ. of Illinios Urbana – Champaign
Univ. of Maryland, North Carolina State Univ.
2012-2013 :
21 öğrenci → West Virginia University , Kansas State University,
Washington Univ. in St. Louis Rice Univ., Univ. of Oklahoma,
Univ. of Washington, Univ. of Queensland,
Univ. of California, George Washington Univ.,
Univ. of Illinios Urbana – Champaign, Univ. of Maryland,
North Carolina State Univ. ,ENSTA Paris Tech.,
Hamburg Univ. of App. Sci.
2011-2012 :
3 öğrenci → Rice Univ., Univ. of Alberta (Kanada), Univ. of Queensland
(Avustralya)
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
II) Çift Anadal Programları
•Endüstri Mühendisliği,
•Makine Mühendisliği,
•Fizik,
•Kimya,
•Matematik,
III) Yandal Programları
•Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,
•Endüstri Mühendisliği,
•Makine Mühendisliği
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Lisans Eğitimimizin Akreditasyonu
Accreditation Board for
Engineering and Technology
ttp://w
“ABET, Inc. üniversitelerin uygulamalı
bilimler, hesaplama, mühendislik ve teknoloji
programlarına akreditasyon veren tanınmış bir
kuruluştur.
ABD’deki
en
saygın
akreditasyon organizasyonlarından olan
ABET, yüksek eğitimde liderlik ve kalıte
güvencesini 75 yıldan fazla bir zamandır
sağlamaktadır. ABET dünyaçapında 3100’den
fazla program ve 600’den fazla üniversiteye
akreditasyon vermiştir.”
Programımız ABET
tarafından tam
akreditasyon almıştır.
Bölümümüz ABET’in
belirlediği kalite
standartlarını
sağlamaktadır. Böylece
öğrencilerimiz özellikle
Amerika’da hem
endüstriye hem de doktora
programlarına daha kolay
kabul edilmektedirler.
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Kimya Mühendisliği Bölümü
Danışma Kurulu
Lisans ders programımız ve içerikleri, staj, vb. konularda,
değerli mezunlarımızla görüş alışverişi yapıyoruz.
• Öğretim üyeleri
• Kimya sektöründe üst düzey
yönetici mezunlarımız
Dow
Chemicals
DuPont
Erdemir
Foster-Wheeler
hHenkel
Tel: 0212 359 7024/6471
Marshall
Novartis
Pfizer
Şişecam
TÜPRAŞ
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Özel Sektördeki Mezunlarımızdan Bazıları
Atilla Dişçioğlu
1979 y. lisans
MARSHALL Üretim ve
Lojistik Md. (Emekli)
Yavuz Erkut
1976 lisans
TÜPRAŞ Genel Md.
ve Yönetim Kurulu
Üyesi
“Çok genç yaşlarımda bugün bile altına girmeye
korkacağım yüklerin altına bilinçli ve güvenle girmemde “Köklü, bir o kadar da yenilikçi değerleri ile Boğaziçi
Üniversitesi’nin Kimya Mühendisliği bölümü ailemin
Bogaziçi’li olmamın büyük katkısı olduğuna
inanıyorum, kimya mühendisliğini isteyerek seçtim ve bu 2.kuşağı tarafından da tercih edildi, şimdi merakla 3.
kuşağı bekliyoruz.”
meslekte çok mutlu oldum”
Yılmaz Bayraktar 1976 lisans
TÜPRAŞ Genel Md. Yrd.
Gülsüm Azeri 1975 lisans
OVM Petrol Ofisi
Yönetim Kurulu Bşk.
“Kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen dört
yılın ardından, dünyanın her yerinde
mühendislik yapabileceğim duygusundan emin
olarak mezun oldum...Sonuç olarak ‘iyi okul
sizin kendi çocuğunuzdan okumasını
istediğiniz’ okuldur.”
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
“...Boğaziçi’li olma ruhu, Kimya
Mühendisliği’nin bölüm olarak
birbirine bağlılığı, çalışırken
eğlenebilme, birbirine saygı / sevgi,
arkadaşlıklar yine şirketlerimizin çok
önem verdiği kurumsal değerlerin
yaşatılmasına büyük katkı veriyor.”
Güldem
Berkman
1991 lisans
Novartis Türkiye Bşk.
“Boğaziçi ise ciddi bir ekol, bunu şimdi mezun
olduktan 20 yıl sonra daha iyi görebiliyorum.
Henüz 8 yaşında ama oğlumun da zamanı
gelince Boğaziçi'nde okumasını çok arzu
ediyorum.”
Gökhan Çalışkan
1999 lisans
Ege Kimya Sanayi ve
Ticaret A.Ş. Ürün
Geliştirme ve ARGE
Direktörü
“Laboratuvardan fabrika sahalarına, satış ofislerinden
teknik servise kadar bir çok alanda ve onlarca değişik
sektörde çalışmak için kapıları açan bir anahtar kimya
mühendisliği.”
Renan Özyerli 1991 lisans
Merck Đş Birimi Müdürü.
“Bölümde aldığım mesleğime yönelik
teknik bilgiler, en az onlar kadar
önemli olan araştırarak her bilgiye
ulaşılabileceğine olan güven ile
birleşince iş hayatında bana sunulan
fırsatların sayısını arttırdı.”
Pınar Albaş Gündüz 2005 lisans
Henkel Türkiye TCS Direktörü
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Yurtdışında Öğretim Üyesi Mezunlarımızdan
Bazıları
Prof. Dr. Ali Çınar:
Prof. Dr. Ahmet Palazoğlu:
1970 lisans
1980 y. lisans
Illinois Institue of
Technology
UC Davis
Y. Lisans Yönetici Araştırma
Dekanı Yardımcı Provost
Mühendislik ve Malzeme Bilimi
Bölümü, Palazoglu Araştırma
Laboratuvarı
1980 lisans, 1983 y. lisans
Yrd. Doç. Dr. M. Mete
Altıntaş: 1994 lisans, 1996 y.
University of Pittsburgh
lisans,
Profesör ve John K. Vries
kürsüsü, Bahar Laboratuvarı
University of Miami
Prof. Đvet Bahar:
2000 doktora
Miller School of Medicine
Yrd. Doç. Dr. Ecevit
Bilgili: 1996 lisans
New Jersey Institute of
Technology
Yrd. Doç. Dr. Korkut
Uygun: 1998 lisans, 2000 y.
Kimya Biyoloji ve Farmasötik
Mühendisliği Bölümü
The Center for Engineering in
www.che.boun.edu.tr
Medicine
lisans
Harvard Medical School
Tel: 0212 359 7024/6471
E-posta:[email protected]
Yeni Mezunlarımızın Tercihleri
2010 - 2013 mezunlarımızdan elde ettiğimiz verilerin analizi:
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Yeni
mezunlarımız,
ne kadar
sürede iş
buluyorlar?
Son iki yıldaki mezunlarımızın çalışmakta oldukları şirketlerin bazıları:
TÜPRAŞ
Roche Müstahzarları
Eczacıbaşı
Turcas Petrol A. Ş.
Opet
Abdi İbrahim
Johnson & Johnson Zentiva-Sanofi Aventis
Unilever
Renaissance Construction
British Tobacco
IBM
Tel: 0212 359 7024/6471
THY
Korozo Ambalaj San. ve
Tic. A. Ş.
Alvi Medica Med. Tech.
Teknort Yönetim
Danışmanlık
...
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Mezunlarımızın Yurtdışında
Y.Lisans/Doktora/Doktora Sonrası
Çalışmaları Yaptıkları Bazı Üniversiteler
Princeton
Carnegie Mellon
UC Santa Barbara
Purdue
Cornell
Cambridge
CalTech
Virginia Tech
Rutgers University
Harvard Medical School
University of Florida
Delft University of
Technology
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Boğaziçili olmak büyük bir hedeftir.
Kimya mühendisi olmak güzel bir ayrıcalıktır.
Sizleri de aramızda görmeyi arzu ediyoruz.
Teşekkürler
Kerem Uğuz
[email protected]
Tel: 0212 359 7024/6471
www.che.boun.edu.tr
E-posta:[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 211 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content