close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 Bahar Ders Görevlendirmesi

embedDownload
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS GÖREVLENDİRMELERİ
1’NCİ SAYFASIDIR
FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN
DERSİN ADI
T U K
AKTS ÖĞRETİM ÜYESİ
KODU
KREDİSİ
Doç.Dr. Nurhan GÜMRAL
03FIZ5104 Sinir Sistemi ve Duyu Fizyolojisi 2 2 3
6
Yrd.Doç.Dr.Mustafa SAYGIN
03FIZ5106 Hormonlar ve Üreme Fizyolojisi 2 2 3
6
Prof.Dr. Ahmet KOYU
03FIZ5107 Dolaşım Sistemi
2 2 3
6
Prof.Dr.Halis KÖYLÜ
03FIZ5108 Boşaltım Asit ve Baz Fizyolojisi
2 2 3
6
6
Doç.Dr. Nurhan GÜMRAL
03FIZ6103 İleri Kan Fizyolojisi
2 2 3
6
Prof.Dr. Ahmet KOYU
03FIZ6104 Sindirim Sistemi Fizyolojisi
2 2 3
6
Doç.Dr. Nurhan GÜMRAL
03FIZ6105 Kas Fizyolojisi
2 2 3
6
Yrd.Doç.Dr.Mustafa SAYGIN
03FIZ6106 Metabolizma, Isı Düzenlemesi Spor
Fizyolojisi
2 2 3
6
Prof.Dr.Halis KÖYLÜ
03FIZ6107 İleri Dolaşım Sistemi
2 2 3
6
Yrd.Doç.Dr.Mustafa SAYGIN
03FIZ6112 İmmunoloji
2 2 3
Hormonal
Sistem
6
Prof.Dr. Ahmet KOYU
03FIZ6119
2 2 3
6
Prof.Dr.Halis KÖYLÜ
03FIZ6121 Periferik Sinir Sistemi Fizyolojisi
2 2 3
Santral
Sinir
Sistemi
Fizyolojisi
6
Doç.Dr.Nurhan GÜMRAL
03FIZ6122
2 2 3
Prof.Dr.Halis KÖYLÜ
03FIZ7501 Seminer
0 2 0
6
6
Prof.Dr. Ahmet KOYU
03FIZ7602 Seminer
0 2 0
6
03FIZ9601 Uzmanlık Alan Dersi
4 0 4
6
Dr. Nurhan GÜMRAL
03FIZ9602 Uzmanlık Alan Dersi
4 0 4
Uzmanlık
Alan
Dersi
6
Prof.Dr. Ahmet KOYU
03FIZ9604
4 0 4
6
Prof.Dr. Halis KÖYLÜ
03FIZ9605 Uzmanlık Alan Dersi
4 0 4
Doç.Dr. Nurhan GÜMRAL
Tez
Çalışması
24
Prof.Dr. Halis KÖYLÜ
03FIZ8601
0 2 0
Doç.Dr. Nurhan GÜMRAL
TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN
DERSİN ADI
T
KODU
03BIY6102 Özel Konular
2
Klinik
Biyokimya
03BIY6105
2
03BIY6112 Doku Biyokimyası
2
Tıpta
Biyoistatistik
ve
Bilgisayar
03BIY6114
Uygulamaları
2
03BIY7601 Seminer
0
03BIY7602 Seminer
0
03BIY9601 Uzmanlık Alan Dersi
4
03BIY9602 Uzmanlık Alan Dersi
4
03BIY9603 Uzmanlık Alan Dersi
4
03BIY9604 Uzmanlık Alan Dersi
4
03BIY9605 Uzmanlık Alan Dersi
4
U
K
2
2
3
3
2
3
2
2
2
0
0
0
0
3
0
0
4
4
4
4
0
4
AKTS
KRD
6
6
6
6
DEVAMI 2’NCİ SAYFADADIR
6
6
6
6
6
6
6
ÖĞRETİM ÜYESİ
Yrd. Doç. Dr. Nilgün GÜRBÜZ
Prof.Dr.Fatih GÜLTEKİN
Yrd. Doç. Dr. Duygu KUMBUL
DOĞUÇ
Yrd.Doç.Dr.Hikmet ORHAN
Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN
Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN
Doç.Efkan UZ
Doç.Efkan UZ
Yrd. Doç. Dr. Duygu KUMBUL
DOĞUÇ
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS
GÖREVLENDİRMELERİNİN 2’NCİ SAYFASIDIR
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN
DERSİN ADI
T
KODU
U
K
AKTS
KRD
03TIB5107
03TIB5110
03TIB5111
03TIB5113
2
3
2
2
2
0
2
2
3
3
3
6
6
6
3
6
3
3
3
3
0
0
0
0
3
3
3
3
6
6
3
0
0
0
2
2
3
0
0
4
0
4
4
0
4
4
0
4
4
4
0
0
4
4
03TIB6102
03TIB6111
03TIB6121
03TIB6123
03TIB6126
Rekombinant DNA Teknolojisi
Sitogenetik
Sitogenetik Bantlama Teknikleri
Moleküler Biyolojide
Temel Teknikler
Moleküler Genetik
Ökaryot Kromozomlar ve Genler
İmmunogenetik
Hücre İçi Sinyal İletimi
Kanserin Moleküler
Mekanizmaları
03TIB7501
03TIB7601
Seminer
Seminer
03TIB9601
03TIB9602
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
03TIB9605
Uzmanlık Alan Dersi
03TIB9504
03TIB9606
6
6
6
6
6
6
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
6
6
6
6
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr. Nurten ÖZÇELİK
Yrd.Doç.Dr. Pınar ASLAN KOŞAR
Yrd.Doç.Dr. Pınar ASLAN KOŞAR
Doç. Dr. Nilüfer ŞAHİN
CALAPOĞLU
Prof.Dr. Nurten ÖZÇELİK
Yrd.Doç.Dr. Pınar ASLAN KOŞAR
Yrd.Doç.Dr. Pınar ASLAN KOŞAR
Prof.Dr. Nurten ÖZÇELİK
Doç. Dr. Nilüfer ŞAHİN
CALAPOĞLU
Prof.Dr. Nurten ÖZÇELİK
Doç. Dr. Nilüfer ŞAHİN
CALAPOĞLU
Prof.Dr. Nurten ÖZÇELİK
Yrd.Doç.Dr. Pınar ASLAN KOŞAR
Doç. Dr. Nilüfer ŞAHİN
CALAPOĞLU
Doç. Dr. Nilüfer ŞAHİN
CALAPOĞLU
Doç. Dr. Nilüfer ŞAHİN
CALAPOĞLU
Prof.Dr. Nurten ÖZÇELİK
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN DERSİN ADI
T U K
AKTS ÖĞRETİM ÜYESİ
KODU
KREDİSİ
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
03HIS5103 Genel İnsan Embriyoloji
3 0 3
6
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
Bağışıklık Sistemi Gelişimi ve
6
03HIS5105
2
2
3
2
2
3
Histolojisi
Sindirim sistemi Gelişimi ve
Histolojisi
Sinir sistemi Gelişimi ve Histolojisi
Endokrin Sistemi Gelişimi ve
Histolojisi
Kalp Damar Sistemi Gelişimi ve
Histolojisi
Hücre Kültürü Teknikleri
Histoloji ve Embriyolojide Seçme
Konular
2
2
3
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Histolojisi
Histoloji
ve
Seçme Konular
Embriyolojide
03HIS5109
03HIS6101 Solunum Sistemi Gelişimi ve
03HIS6102
03HIS6103
03HIS6104
03HIS6105
03HIS6111
03HIS6112
03HIS7602
03HIS9501
03HIS9502
03HIS9503
03HIS9504
6
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
2
2
2
2
3
3
2
2
3
2
1
2
2
3
2
2
2
3
0
4
4
4
4
2
0
0
0
0
0
4
4
4
4
DEVAMI 3’NCÜ SAYFADADIR
6
6
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
6
6
Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
6
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
6
6
Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
6
6
6
6
6
Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS
GÖREVLENDİRMELERİNİN 3’NCÜ SAYFASIDIR
03HIS9601
03HIS9602
03HIS9603
03HIS9604
03HIS9605
03HIS9606
03HIS9607
03HIS9608
03HIS9609
03HIS9610
03HIS9611
03HIS9612
03HIS8501
03HIS8502
03HIS8503
03HIS8504
03HIS8601
03HIS8602
03HIS8603
03HIS8604
03HIS8605
03HIS8606
03HIS8607
03HIS8608
Uzmanlık Alan Dersi
6
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
6
6
6
6
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
6
6
6
6
6
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
6
6
Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
4
4
4
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
4
4
4
4
0
0
0
0
4
4
4
4
Tez Çalışması
Tez Çalışması
Tez Çalışması
Tez Çalışması
0
0
0
0
2
2
2
2
0
0
0
0
24
24
24
24
Tez Çalışması
Tez Çalışması
Tez Çalışması
Tez Çalışması
Tez Çalışması
Tez Çalışması
Tez Çalışması
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
24
24
24
24
24
24
24
Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
Prof.Dr.Meral ÖNCÜ
Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
24
Yrd.Doç.Dr.Dilek BAYRAM
T
U
K
Systema Respiratorium
Systema Alimentarium
Systema Urogenitale
Baş Boyun Topografik
Anatomisi
03ANA 6113 Gövde Topografik Anatomisi
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
6
6
6
6
Yrd.Doç.Dr. Soner ALBAY
Doç.Dr.Esra KOYUNCU
Prof.Dr.Osman SULAK
Yrd.Doç.Dr. Gülnur
ÖZGÜNER
2
2
3
6
Doç.Dr.Esra KOYUNCU
03ANA6114 Ekstremitelerin Topografik
Anatomisi
03ANA6123 Radyolojik Anatomi
2
2
3
6
03ANA7601
Anatomide Seminer
0
03ANA9501
03ANA9601
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
4
4
03ANA9602
Uzmanlık Alan Dersi
4
03ANA9603
Uzmanlık Alan Dersi
4
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Tez Çalışması
ANATOMİ ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN
DERSİN ADI
KODU
03ANA6105
03ANA6106
03ANA6107
03ANA6112
AKTS
KREDİSİ
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.Osman SULAK
2
2
3
6
2
0
6
0
4
0
4
6
6
0
4
0
4
DEVAMI 4’NCÜ SAYFADADIR
6
6
Yrd.Doç.Dr. Soner ALBAY
Prof.Dr.Osman SULAK
Yrd.Doç.Dr. Gülnur
ÖZGÜNER
Prof.Dr.Osman SULAK
Doç.Dr.Esra KOYUNCU
Yrd.Doç.Dr. Soner ALBAY
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS
GÖREVLENDİRMELERİNİN 4’NCÜ SAYFASIDIR
03ANA8501
Tez Çalışması
0
2
0
24
03ANA8601
Tez Çalışması
0
2
0
24
Yrd.Doç.Dr. Gülnur
ÖZGÜNER
Doç.Dr.Esra KOYUNCU
03ANA8602
03ANA8603
Tez Çalışması
Tez Çalışması
0
0
2
2
0
0
24
24
Prof.Dr.Osman SULAK
Yrd.Doç.Dr. Soner ALBAY
HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN
DERSİN ADI
T
KODU
K
U
AKTS
KREDİSİ
ÖĞRETİM ÜYESİ
Yaşlı Sağlığı ve Kronik
Hastalıkların Epidemiyolojisi
Halk Sağlığı Uygulamaları II
Okul Sağlığı ve Adölesan
Sağlığı
2
2
3
6
Prof.Dr. A.Nesimi KİŞİOĞLU
0
2
4
0
2
2
6
6
Yrd.Doç.Dr.Yonca SÖNMEZ
Prof.Dr. A.Nesimi KİŞİOĞLU
03HAL7601
Seminer
0
2
0
6
03HAL9601
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
03HAL9501
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
Prof.Dr. A.Nesimi KİŞİOĞLU
Doç.Dr.
Ersin
USKUN
Yrd.Doç.Dr.Yonca SÖNMEZ
Prof.Dr. A.Nesimi KİŞİOĞLU
Doç.Dr.
Ersin
USKUN
Yrd.Doç.Dr.Yonca SÖNMEZ
Prof.Dr. A.Nesimi KİŞİOĞLU
Doç.Dr.
Ersin
USKUN
Yrd.Doç.Dr.Yonca SÖNMEZ
03HAL6108
03HAL6111
03HAL6112
TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN
DERSİN ADI
T U
KODU
2 2
03FAR6101 Farmakokinetik
03FAR6102 Reseptör Kavramı, Konsantrasyon 2
Etki İlişkileri
2
2 0
03FAR6103 İlaç Etkileşimleri
İlaçların
Etki
Mekanizmaları
2 0
03FAR6104
03FAR6112 Otakoidler
İlaçların Toksik Tesirleri ve
03FAR6116 Toksikolojinin Temel
Kavramları
K
3
AKTS
KREDİSİ
6
6
3
2
2
2
0
2
6
6
6
2
0
2
6
BİYOFİZİK ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN
DERSİN ADI
KODU
T U K
03BIO5101
Genel Biyofizik
3
0
3
6
03BIO5102
03BIO5103
Biyoelektriğe Giriş
Hücre Biyofiziği
3
2
0
2
3
3
6
6
03BIO5104
Akışkanlar Biyofiziği
3
0
3
6
03BIO5106
Medikal Fizik
2
0
2
6
AKTS
KREDİSİ
DEVAMI 5’NCİ SAYFADADIR
ÖĞRETİM ÜYESİ
Yrd. Doç. Dr. Ekrem ÇİÇEK
Yrd. Doç. Dr. Ekrem ÇİÇEK
Yrd. Doç. Dr. Halil AŞCI
Yrd. Doç. Dr. Ekrem ÇİÇEK
Yrd. Doç. Dr. Halil AŞCI
Yrd. Doç. Dr. Halil AŞCI
ÖĞRETİM ÜYESİ
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi
Cihangir UĞUZ
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
Prof.Dr.Mustafa
NAZIROĞLU
Prof.Dr.Mustafa
NAZIROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS
GÖREVLENDİRMELERİNİN 5’NCİ SAYFASIDIR
03BIO5107
03BIO5108
Hücre Zarı Kanalları
Biyomekanik Uygulamalar
2
0
2
4
3
2
6
6
03BIO5109
Moleküler Biyolojik Yöntemler
3
0
3
6
03BIO5110
03BIO5111
03BIO5112
03BIO6101
03BIO6102
Radyasyon Biyofiziği
Solunum Sistemi Biyofiziği
Biyopotensiyaller
3
3
3
0
0
0
3
3
3
6
6
6
Hücre Biyofiziği
Moleküler Biyofizik
3
2
2
4
6
6
3
03BIO6103 Genel Biyofizik
4
0
2
03BIO6104 Sinyal Analiz Uygulamaları
03BIO6105 Boşaltım Sistemi Biyofiziği
03BIO6106 Element Biyofiziği
2
4
0
3
0
0
2
03BIO6107
03BIO6108
03BIO6109
03BIO6110
03BIO6111
03BIO6112
03BIO7501
Sindirim Sistemi ve Metabolizma
Biyofiziği
Solunum Sistemi Biyofiziği
Duyu ve Görme Biyofiziği
Biyokimyasal Yöntemler
Hücre Zarı Kanalları
Tıbbi Görüntüleme Cihazları
Biyofiziği
Seminer
6
6
2
3
2
2
3
3
3
0
2
6
6
0
0
4
2
2
2
6
4
3
3
2
3
6
6
6
6
6
3
0
2
0
6
0
2
0
6
2
0
03 BIO7601 Seminer
03BIO7602 Seminer
0
6
03BIO9501
03BIO9502
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
4
4
0
0
4
4
6
6
03BIO9503
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
0
4
0
4
03BIO9601 Uzmanlık Alan Dersi
4
03BIO9602 Uzmanlık Alan Dersi
4
03BIO9603 Uzmanlık Alan Dersi
4
03BIO9604 Uzmanlık Alan Dersi
4
6
6
6
0
4
6
0 4
DEVAMI 6’NCI SAYFADADIR
Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS
GÖREVLENDİRMELERİNİN 6’NCI SAYFASIDIR
03BIO9605 Uzmanlık Alan Dersi
03BIO9606 Uzmanlık Alan Dersi
03BIO9607 Uzmanlık Alan Dersi
4
6
0
4
0
4
4
6
4
6
0
03BIO9608 Uzmanlık Alan Dersi
4
4
6
0
4
03BIO8501
Tez Çalışması
0
2
0
24
03BIO8503
Tez Çalışması
0
2
0
24
03BIO8601 Tez Çalışması
0
24
2
0
Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
UĞUZ
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM
DERSİN
KODU
DERSİN ADI
T U K
03FTR5101
3 0 3
03FTR5102
Fizyoterapide Ölçme Ve
Değerlendirme Yöntemleri
Muskuloskeletal Fizyoterapi
03FTR5103
Kadın Sağlığında Fizyoterapi
2 0 2
03FTR5104
Fizyoterapide Araştırma ve
Analiz Yöntemleri
Nöromusküler Bozukluklarda
Rehabilitasyon
Biomekanikte Temel
Kavramlar
Terapötik Egzersiz
2 2 3
03FTR5105
03FTR5106
03FTR5107
3 0 3
AKTS ÖĞRETİM ÜYESİ
KREDİSİ
Yrd.Doç.Dr Ferdi BAŞKURT
6
Yrd.Doç.Dr Zeliha BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Ferdi BAŞKURT
6
Yrd.Doç.Dr Zeliha BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Ferdi BAŞKURT
6
Yrd.Doç.Dr Zeliha BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Yonca SÖNMEZ
6
3 0 3
6
2 0 2
6
2 2 3
6
DEVAMI 7’NCİ SAYFADADIR
Yrd.Doç.Dr Ferdi BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Zeliha BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Ferdi BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Zeliha BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Ferdi BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Zeliha BAŞKURT
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS
GÖREVLENDİRMELERİNİN 7’NCI SAYFASIDIR
03FTR5108
Geriatrik Fizyoterapi
3
0
3
6
03FTR5109
Spor Yaralanmalarında
Fizyoterapi
Romatolojik Hastalıklarda
Fizyoterapi
Pediatrik Rehabilitasyon
3
0
3
6
2
2
3
6
2
2
3
6
3
0
3
6
03FTR7501
Kardiyopulmoner
Rehabilitasyon
Seminer
0
2
0
6
03FTR9501
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
03FTR9502
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
03FTR9503
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
03FTR9504
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
03FTR8501
Tez Çalışması
0
2
0
24
03FTR8502
Tez Çalışması
0
2
0
24
03FTR8503
Tez Çalışması
0
2
0
24
03FTR8504
Tez Çalışması
0
2
0
24
03FTR5110
03FTR5111
03FTR5112
Yrd.Doç.Dr Ferdi BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Zeliha BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Ferdi BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Zeliha BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Ferdi BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Zeliha BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Ferdi BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Zeliha BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Ferdi BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Zeliha BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Ferdi BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Zeliha BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Ferdi BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Zeliha BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Ferdi BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Zeliha BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Ferdi BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Zeliha BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Ferdi BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Zeliha BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Ferdi BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Zeliha BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Ferdi BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Zeliha BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Ferdi BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Zeliha BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Ferdi BAŞKURT
Yrd.Doç.Dr Zeliha BAŞKURT
İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN
DERSİN ADI
T U K
AKTS
KODU
KREDİSİ
ÖĞRETİM ÜYESİ
4
2
5
6
Yrd. Doç. Dr. Medet
KORKMAZ
1
6
4
6
Yrd. Doç. Dr. Medet
KORKMAZ
4
0
4
6
4
0
4
6
4
0
4
6
03ICH5111
Yetişkinlerde Akut ve Kronik
Sağlık Problemlerinin
Hemşirelik Yönetimi
Yetişkinlerde Akut ve Kronik
Sağlık Problemlerinin
Hemşirelik Yönetimi
Uygulaması
Hemşireliğin Kavramsal
Çerçevesi
Patofizyoloji Temel Kavramları
Ve Hemşirelik Yaklaşımları
Sağlık Bilimlerinde Araştırma
Süreci
Biyoistatistik
3
1
3.
5
6
Yrd. Doç. Dr. Esin
ÇETİNKAYA USLUSOY
Yrd. Doç. Dr. Medet
KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Fatma
BAŞALAN İZ
Doç.Dr.Hikmet ORHAN
03ICH7501
Seminer
0
2
2
6
03ICH5101
03ICH5102
03ICH5105
03ICH5107
03ICH5110
DEVAMI 8’NCİ SAYFADADIR
Yrd. Doç. Dr. Medet
KORKMAZ
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS
GÖREVLENDİRMELERİNİN 8’NCİ SAYFASIDIR
6
6
6
6
Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ
Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ
03IÇH9502
03IÇH9502
03IÇH9503
03IÇH9504
03ICH8501
03ICH8502
03ICH8503
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Tez Çalışması
Tez Çalışması
Tez Çalışması
4
4
4
4
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
4
4
4
4
0
0
0
24
24
24
03ICH8504
Tez Çalışması
0
2
0
24 Yrd. Doç. Dr. Medet KORKMAZ
SPOR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
DERSİN
DERSİN ADI
KODU
03SPO9504
Uzmanlık Alan Dersi
03SPO8502
Tez Çalışması
T U K
4
0
4
0
2
0
SİNİR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN
DERSİN ADI
T
KODU
03SIN6101 Sinir Biyofiziği Ve Fizyolojisi
3
03SIN6102 Sinir Bilimlere Giriş
3
03SIN6103 Sinir Bilimlerinde Laboratuvar
Analiz Teknikleri-I
3
03SIN6104 Beyin Ve Sinir Anatomisi
3
03SIN6105 İleri Sinirbilimleri
4
03SIN6106 İşlevsel Nöroloji
2
03SIN6107 Öğrenme Ve Belleğin Nörolojisi
3
03SIN6108 Sinirbilimlerinde
Araştırma
Yöntemleri
2
03SIN6109 Beyin Duysal Ve Motor Çalışma
Sistemleri
2
03SIN6110 Bilişsel Psikolojide Sistemler Ve
Modeller
2
03SIN6111 Sinir Bilim Makale Saati
0
03SIN6112 Sinir
Sistemi
Agonist
Ve
Antogonistleri
3
03SIN6113 Sinir Hastalıkların Etiyolojisi Ve
İyon Kanalları
3
03SIN7601 Seminer -1
0
03SIN8601 Tez Çalışması
0
AKTS
ÖĞRETİM ÜYESİ
KREDİSİ
6
Doç.Dr.Fatih KILINÇ
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
KUMARTAŞLI
24
Doç.Dr.Fatih KILINÇ
Yrd.Doç.Dr.Mehmet
KUMARTAŞLI
U K
AKTS
ÖĞRETİM ÜYESİ
KREDİSİ
6
Prof.Dr.Mustafa NAZIRĞLU
2 4
6
Prof.Dr.Mustafa NAZIRĞLU
2 4
6
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
2 4
6
Prof.Dr.Osman SULAK
0 3
6
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
0 4
UĞUZ
6
Yrd.Doç.Dr.Abdülhadi Cihangir
0 2
UĞUZ
6
Prof.Dr.Ahmet KOYU
0 3
6
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
0 2
6
Prof.Dr.Mustafa NAZIRĞLU
2 3
6
Yrd.Doç.Dr.Arif DEMİRDAŞ
0 2
6
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
2 1
6
Yrd.Doç.Dr.Vedat Ali
0 0
YÜREKLİ
6
Doç.Dr.Hasan Rıfat
0 3
KOYUNCUOĞLU
6
Prof.Dr.Mustafa NAZIRĞLU
2 0
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
24
Prof.Dr.Mustafa NAZIRĞLU
2 0
Yrd.Doç.Dr.Ömer ÇELİK
DEVAMI 9’NCU SAYFADADIR
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS
GÖREVLENDİRMELERİNİN 9’NCU SAYFASIDIR
DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DERSİN
DERSİN ADI
T
U K
AKTS
ÖĞRETİM ÜYESİ
KODU
KREDİSİ
03DOG9501 Uzmanlık Alan Dersi
4
0 4
6
Yrd.Doç.Dr.Emel TAŞÇI
DURAN
03DOG9502 Uzmanlık Alan Dersi
4
0 4
6
Yrd.Doç.Dr.Emel TAŞÇI
DURAN
Yrd.Doç.Dr.Emel TAŞÇI
03DOG8501 Tez Çalışması
0
2 0
24
DURAN
Yrd.Doç.Dr.Emel TAŞÇI
03DOG8502 Tez Çalışması
0
2 0
24
DURAN
Yrd.Doç.Dr.Emel TAŞÇI
03DOG8503 Tez Çalışması
0
2 0
24
DURAN
Yrd.Doç.Dr.Emel TAŞÇI
03DOG8504 Tez Çalışması
0
2 0
24
DURAN
PEDODONTİ ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN
DERSİN ADI
KODU
03PED6101 Süt Dişlerinin Formasyon,
Mineralizasyonu ve Bozukluklar
03PED6102 Pedodontide Teşhis Metodları ve
Tedavi Planlaması
03PED6103 Pedodontide Problemler,
Çözümleri
03PED6104 Süt Dişi Travmaları
03PED6105 0-6 Yaş Gurubu Çocuklarda
Beslenme ve Diş Çürüğü
03PED6106 Diş Çürüklerinden Korunma
Yöntemleri
03PED6107 Klinik
03PED6108 Fluor, 0-6 Yaş Gurubunda Flor
Uygulamaları, literatüre Bakış
03PED6109 Süt Dişlerinin Pulpal Tedavileri
T U K
3
AKTS
KREDİSİ
6
6
Doç.Dr.Çiğdem
KÜÇÜKEŞMEN
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
6
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
6
6
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Derya CEYHAN
6
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
6
6
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
3
3
6
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
3
6
3
6
Doç.Dr.Çiğdem
KÜÇÜKEŞMEN
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
6
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
6
6
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
6
Tıp Fakültesi
6
Doç.Dr.Çiğdem
KÜÇÜKEŞMEN
Doç.Dr.Çiğdem
KÜÇÜKEŞMEN
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Çiğdem
KÜÇÜKEŞMEN
0
3
0
3
0
0
4
3
0
3
0
4
3
0
0
3
4
3
3
3
0
3
3
ÖĞRETİM ÜYESİ
0
03PED6110
03PED6111
03PED6112
03PED6113
03PED6114
03PED6116
03PED6117
03PED6118
03PED6119
03PED6120
Çocuklarda ve Genç Bireylerde
Kullanılan Restoratif Materyaller
Aşırı Madde Kayıplı Süt ve Genç
Daimi Dişlerin Restorasyonları
Konjenital Yapısal Bozukluklar ve
Genetik Sendromlar
Adli Tıp
Genel Anestezi
3
Acil Yardım ve Kardiopulmoner
Resussitasyon
Süt ve Sürekli Dişlerin Yapısal
Nitelikleri
Çocuk ve Genç Hastalarda Davranış
İdaresi
Pedodontide Premedikasyon
Çocuk ve Genç Hastalarda
Periodontal Hastalıklar
1
0
3
0
3
1
1
0
0
3
3
1
2,
5
2
2
0
3
3
0
0
3
3
2
0
2
3
3
6
DEVAMI 10’NCU SAYFADADIR
6
6
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS
GÖREVLENDİRMELERİNİN 10’NCU SAYFASIDIR
03PED6121
Çocuk ve Genç Engelli Bireylerde
Diş Tedavisi
Pedodontide Kuronlar ve Onlaylar
Çocuk ve Genç Bireylerde
Temporomandibular Eklem (TME)
ve Hastalıkları
Restoratif Diş Hekimliğinde Süt
Dişlerinde Kullanılan Adeziv
Sistemler
Pedodontide Etik
3
Yaşlara Göre Değişimlerin
Dinamiği
Çocuk ve Gençlerde Oral Patolojik
Durumlar ve Yumuşak Doku
Anomalileri
Yenidoğanda Oral Patolojik
Durumlar ve Yumuşak Doku
Anamolileri
Daimi Dişlerin Formasyon ve
Mineralizasyonu ve Bozukluklar
3
03PED6131
03PED6132
Daimi Diş Travmaları
6-12 Yaş Grubu Çocuklarda
beslenme ve Diş Çürüğü
3
3
03PED6133
12-18 Yaş Grubu Çocuklarda
beslenme ve Diş Çürüğü
03PED6122
03PED6123
03PED6124
03PED6125
03PED6127
03PED6128
03PED6129
03PED6130
4
3
3
0
3
0
3
3
0
6
6
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Çiğdem
KÜÇÜKEŞMEN
6
Doç.Dr.Çiğdem
KÜÇÜKEŞMEN
6
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
6
Yrd.Doç.Dr.Derya CEYHAN
6
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
3
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
0
3
6
3
0
3
3
03PED6136
2
03PED7601
03PED7602
03PED9601
Çocuk ve Genç Hastalarda Gingival
Hastalıklar
Çocuk ve Genç Bireylerde
Temporomandibular Eklem (TME)
Hastalıkları
Restoratif Diş Hekimliği’nde Daimi
Dişlerde Kullanılan Adeziv
Sistemler
Bilimsel Makale Okuma ve Yazma
Kuralları
Seminer
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi
03PED9602
Uzmanlık Alan Dersi
4
03PED9603
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
0
3
3
6
6
0
3
6
3
3
6
0
3
6
0
3
6
0
2
Doç.Dr.Çiğdem
KÜÇÜKEŞMEN
Doç.Dr.Çiğdem
KÜÇÜKEŞMEN
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
6
3
Doç.Dr.Çiğdem
KÜÇÜKEŞMEN
0
3
6
3
Doç.Dr.Çiğdem
KÜÇÜKEŞMEN
0
3
6
0
2
2
3
0
0
6
6
6
3
0
0
4
Doç.Dr.Çiğdem
KÜÇÜKEŞMEN
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
Yrd.Doç.Dr.Derya CEYHAN
Yrd.Doç.Dr.Derya CEYHAN
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN
0
Uzmanlık Alan Dersi
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
3
Genç Daimi ve Daimi Dişlerin
Pulpal Tedvileri
03PED9604
6
3
3
03PED6135
03PED6139
0
0
Flor, 6 Yaş Sonrasında Flor
Uygulamaları, Literatüre Bakış
03PED6138
3
4
3
03PED6134
03PED6137
0
0
4
6
0
4
6
0
4
6
0
4
6
4
DEVAMI 11’NCİ SAYFADADIR
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS
GÖREVLENDİRMELERİNİN 11’NCİ SAYFASIDIR
03PED9605
03PED9606
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
4
03PED9608
Uzmanlık Alan Dersi
4
03PED8602
Tez Çalışması
0
4
6
0
4
6
0
4
6
0
4
6
2
0
24
2
0
24
2
0
24
2
0
24
4
03PED9607
03PED8601
0
Tez Çalışması
0
03PED8603
Tez Çalışması
0
03PED8604
Tez Çalışması
0
PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN
DERSİN ADI
T
KODU
03PER6101 Periodonsiyuma Genel Bakış
1
03PER6102
03PER6103
03PER6104
03PER6105
03PER6106
03PER6107
03PER6108
03PER6109
03PER6110
03PER6111
03PER6112
03PER6113
03PER6114
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN
Prof.Dr.Zuhal KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN
4
Oral Hijyen Yöntemleri ve
Periodontal Hastalıkların
Epidemiyolojisi
Dental Plak ve Patojenitesi
Periodontal Hastalıkların
Patogenezi ve Doku Yanıtı
Periodontal Hastalıklara Genel
Bakış
Periodontolojide Teşhis Prensipleri
ve Metodları
Periodontal İmmünoloji
İleri Periodontal Cerrahi Teknikler
Mukogingival Cerrahi Prensipler ve
Teknikler
Periodontolojide Okluzal
Uyumsuzluklar ve Tedavileri
Periodontolojide İmplant ve Doku
Rejenerasyon Teknikleri
Periodontal Patoloji
Periodontolojide Araştırma
Teknikleri
Periodontolojide İmplant
Uygulamaları
U
K
0
1
0
0
2
2
6
6
0
2
6
0
2
6
0
0
2
2
2
2
6
6
6
2
2
6
2
2
2
2
Doç.Dr.Zuhal YETKİN AY
Doç.Dr.Özlem FENTOĞLU
Prof.Dr.F.Yeşim KIRZIOĞLU
2
Doç.Dr.Zuhal YETKİN AY
2
1
1
Prof.Dr.F.Yeşim KIRZIOĞLU
Prof.Dr.F.Yeşim KIRZIOĞLU
Prof.Dr.F.Yeşim KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Özlem FENTOĞLU
2
0
2
6
2
2
1
0
0
2
2
6
6
0
1
6
2
2
6
Doç.Dr.Özlem FENTOĞLU
Doç.Dr.Özlem FENTOĞLU
Prof.Dr.F.Yeşim KIRZIOĞLU
1
Doç.Dr.Zuhal YETKİN AY
PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN DERSİN ADI
T
U
KODU
03PRO6101 Hareketli Bölümlü Protezler I
AKTS ÖĞRETİM ÜYESİ
KREDİSİ
Prof.Dr.F.Yeşim KIRZIOĞLU
6
Doç.Dr.Zuhal YETKİN AY
K
AKTS
KREDİ
2
2
3
DEVAMI 12’NCİ SAYFADADIR
6
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.M.Üstün GÜLDAĞ
Yrd.Doç.Dr. Işın
KÜRKÇÜOĞLU
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS
GÖREVLENDİRMELERİNİN 12’NCİ SAYFASIDIR
03PRO6102 Hareketli Bölümlü Protezler II
3
03PRO6103 Tam Protezler I
2
03PRO6104 Tam Protezler II
3
03PRO6105 Çene-Yüz Protezleri
2
03PRO6106 Oklüzyon-Teori ve Uygulamaları
2
03PRO6107 Maddeler Bilgisi I
2
03PRO6108 Sabit Protezlerde Diş Kesimi
Prensipleri
2
03PRO6109 Sabit Protezlerin Endikasyonları
03PRO6110 Seramik Restorasyonların Prensipleri
ve Laboratuvar Çalışmaları
0
3
6
2
3
6
0
3
6
2
3
6
2
3
6
0
2
6
0
2
6
0
2
6
0
2
6
0
2
6
0
2
6
0
1
6
0
1
6
0
1
6
0
1
6
2
2
03PRO6111 İmplant Üstü Protezler ve Klinik
Uygulamaları
2
03PRO6112 Sabit Protezlerde Yapıştırma Ajanları
2
03PRO6113 Sabit Protetik Restorasyonlarda Ölçü
Teknikleri
1
03PRO6114 Endodontik Tedavi Görmüş Dişlerin
Restorasyonları
1
03PRO6115 Kombine Protezler
1
03PRO6116 Overdenture Protezler
1
DEVAMI 13’NCÜ SAYFADADIR
Prof.Dr.M.Üstün GÜLDAĞ
Yrd.Doç.Dr. Işın
KÜRKÇÜOĞLU
Prof.Dr.M.Üstün GÜLDAĞ
Yrd.Doç.Dr. Işın
KÜRKÇÜOĞLU
Prof.Dr.M.Üstün GÜLDAĞ
Yrd.Doç.Dr. Işın
KÜRKÇÜOĞLU
Doç.Dr.Süha TÜRKASLAN
Doç.Dr.Hakan TUNA
Prof.Dr.M.Üstün GÜLDAĞ
Doç.Dr.Hakan TUNA
Doç.Dr.Erdal EROĞLU
Doç.Dr.Hakan TUNA
Yrd.Doç.Dr.Cenker
KÜÇÜKEŞMEN
Doç.Dr.Erdal EROĞLU
Doç.Dr.Süha TÜRKASLAN
Doç.Dr.Hakan TUNA
Yrd.Doç.Dr.Cenker
KÜÇÜKEŞMEN
Yrd.Doç.Dr. Işın
KÜRKÇÜOĞLU
Doç.Dr.Erdal EROĞLU
Doç.Dr.Süha TÜRKASLAN
Yrd.Doç.Dr.Cenker
KÜÇÜKEŞMEN
Doç.Dr.Erdal EROĞLU
Doç.Dr.Süha TÜRKASLAN
Doç.Dr.Hakan TUNA
Yrd.Doç.Dr.Cenker
KÜÇÜKEŞMEN
Yrd.Doç.Dr. Işın
KÜRKÇÜOĞLU
Doç.Dr.Erdal EROĞLU
Doç.Dr.Süha TÜRKASLAN
Doç.Dr.Hakan TUNA
Doç.Dr.Erdal EROĞLU
Doç.Dr.Süha TÜRKASLAN
Yrd.Doç.Dr.Cenker
KÜÇÜKEŞMEN
Doç.Dr.Erdal EROĞLU
Doç.Dr.Süha TÜRKASLAN
Doç.Dr.Hakan TUNA
Yrd.Doç.Dr. Işın
KÜRKÇÜOĞLU
Doç.Dr.Erdal EROĞLU
Doç.Dr.Süha TÜRKASLAN
Doç.Dr.Hakan TUNA
Doç.Dr.Hakan TUNA
Yrd.Doç.Dr. Işın
KÜRKÇÜOĞLU
Doç.Dr.Erdal EROĞLU
Doç.Dr.Süha TÜRKASLAN
Doç.Dr.Hakan TUNA
Yrd.Doç.Dr. Işın
KÜRKÇÜOĞLU
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS
GÖREVLENDİRMELERİNİN 13’NCÜ SAYFASIDIR
03PRO6117 Estetik Bölümlü Kronlar, İnley ve
Onley Kuron Restorasyonları
2
03PRO6118 Temporomandibular Eklem
Rahatsızlıklarının Teşhis ve Tedavisi
03PRO6119 Tam Seramik Restorasyonlar
2
03PRO6120 Protez Literatürü I
2
3
6
0
2
6
2
0
2
6
0
1
6
1
Doç.Dr.Erdal EROĞLU
Doç.Dr.Süha TÜRKASLAN
Doç.Dr.Hakan TUNA
Yrd.Doç.Dr.Cenker
KÜÇÜKEŞMEN
Yrd.Doç.Dr. Işın
KÜRKÇÜOĞLU
Prof.Dr.M.Üstün GÜLDAĞ
Doç.Dr.Hakan TUNA
Doç.Dr.Erdal EROĞLU
Doç.Dr.Süha TÜRKASLAN
Doç.Dr.Hakan TUNA
Yrd.Doç.Dr.Cenker
KÜÇÜKEŞMEN
Yrd.Doç.Dr. Işın
KÜRKÇÜOĞLU
Prof.Dr.M.Üstün GÜLDAĞ
Doç.Dr.Erdal EROĞLU
Doç.Dr.Süha TÜRKASLAN
Doç.Dr. Hakan TUNA
Yrd.Doç.Dr.Cenker
KÜÇÜKEŞMEN
Yrd.Doç.Dr. Işın
KÜRKÇÜOĞLU
Prof.Dr.M.Üstün GÜLDAĞ
Doç.Dr.Erdal EROĞLU
Doç.Dr.Süha TÜRKASLAN
Doç.Dr. Hakan TUNA
Yrd.Doç.Dr.Cenker
KÜÇÜKEŞMEN
Yrd.Doç.Dr. Işın
KÜRKÇÜOĞLU
03PRO6121 Protez Literatürü II
1
03PRO7601
03PRO7602
03PRO9601
Seminer
Seminer
Uzmanlık Alan Dersi
0
0
4
0
2
2
0
1
0
0
4
6
6
6
6
03PRO9602
03PRO9603
03PRO9604
03PRO9605
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
4
4
4
4
0
0
0
0
4
4
4
4
6
6
6
6
Doç.Dr.Erdal EROĞLU
Doç.Dr.Süha TÜRKASLAN
Doç.Dr. Hakan TUNA
Yrd.Doç.Dr.Cenker
KÜÇÜKEŞMEN
03PRO9606
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
Yrd.Doç.Dr.Cenker
KÜÇÜKEŞMEN
03PRO9607
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
03PRO9608
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
Yrd.Doç.Dr. Işın
KÜRKÇÜOĞLU
Yrd.Doç.Dr. Işın
KÜRKÇÜOĞLU
DEVAMI 14’NCÜ SAYFADADIR
Prof.Dr.M.Üstün GÜLDAĞ
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS
GÖREVLENDİRMELERİNİN 14’NCÜ SAYFASIDIR
ORTODONTİ ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN
DERSİN ADI
KODU
03ORT6101 Büyüme ve gelişim
03ORT6104 Koruyucu ve durdurucu ortodontik
tedavi
03ORT6105 Dental ve iskeletsel anomalilerin
etyolojisi
03ORT6106 Fonksiyonel apareyler ve tedavi
yöntemleri
03ORT6107 Ortodontide biyomekanik prensipler
–I
03ORT6113 Ortodontik materyaller
03ORT6116
03ORT6119
03ORT6121
03ORT6122
03ORT6124
03ORT6125
03ORT7601
03ORT7602
03ORT9601
03ORT9602
03ORT9603
03ORT9604
03ORT9605
03ORT9606
03ORT9607
03ORT9608
03ORT8601
03ORT8602
03ORT8603
03ORT8604
Temporomandibuler eklem
Bilimsel araştırma temel ilke ve
teknikleri
Üst çene genişletmesi
Bilimsel ve mesleki etik
Sefalometrik analiz
Ortodontik kayıt ve diagnoz
yöntemleri
Seminer
Seminer
Uzmanlık alan Dersi
Uzmanlık alan Dersi
Uzmanlık alan Dersi
Uzmanlık alan Dersi
Uzmanlık alan Dersi
Uzmanlık alan Dersi
Uzmanlık alan Dersi
Uzmanlık alan Dersi
Tez Çalışması
Tez Çalışması
Tez Çalışması
Tez Çalışması
T
U
K
AKTS ÖĞRETİM ÜYESİ
KREDİSİ
6
Doç.Dr.Elçin ESENLİK
6
Doç.Dr.Elçin ESENLİK
2
1
0
0
2
1
2
0
2
6
2
0
2
6
2
0
2
6
1
0
1
6
2
1
0
0
2
1
6
6
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1,5
1
6
6
6
6
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
0
0
0
0
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
24
24
24
24
AĞIZ DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN
DERSİN ADI
T U K
AKTS
KODU
KREDİSİ
03ORD6108
İleri Radyoloji II
2 2 3
6
03ORD7601 Seminer
0 2 0
6
03ORD7602 Seminer
0 2 0
6
03ORD9601 Uzmanlık Alan Dersi
4 0 4
6
03ORD9603 Uzmanlık Alan Dersi
4 0 4
6
03ORD8601 Tez Çalışması
0 2 0
24
ENDODONTİ ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN KODU DERSİN ADI
03END6101
Endodonsiyum Strüktürel
Biyolojisi ve Anatomisi
T
U
K
1
0
1
AKTS
KREDİSİ
6
DEVAMI 15’NCİ SAYFADADIR
Prof.Dr.Hakan
TÜRKKAHRAMAN
Prof.Dr.Hakan
TÜRKKAHRAMAN
Doç.Dr.Ruhi NALÇACI
Yrd.Doç.Dr.Neslihan Ebru
ŞENIŞIK
Doç.Dr.Alev AKSOY
Yrd.Doç.Dr.Neslihan Ebru
ŞENIŞIK
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ALKIŞ
Doç.Dr.Ruhi NALÇACI
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ALKIŞ
Yrd.Doç.Dr.Hüseyin ALKIŞ
ÖĞRETİM ÜYESİ
Yrd.Doç.Dr.Derya YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr.Esin BOZDEMİR
Yrd.Doç.Dr.Derya YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr.Derya YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr.Derya YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr.Derya YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr.Derya YILDIRIM
ÖĞRETİM ÜYESİ
Yrd.Doç.Dr.Murat MADEN
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS
GÖREVLENDİRMELERİNİN 15’NCİ SAYFASIDIR
ENDODONTİ ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN
DERSİN ADI
KODU
03END6101 Endodonsiyum Strüktürel
Biyolojisi ve Anatomisi
03END6102 Endodontide tanı ve vital pulpa
tedavileri
03END6103
Pulpa Patolojileri; Sağlıklı ve
Sistemik Hastalıklı Bireylerde
Endodontik Tedavi
03END6104
Endodonsiyum-Periodonsiyum
İlişkisi Periapıkal Hastalıklar ve
İyileşme
03END6105
Acil Endodonti
03END6106
Travmalar
03END6109
Postendodontik Restorasyon
03END6110
Endodontik Cerrahi
03END6111
03END6112
03END6114
03END6116
03END6118
03END6119
Bilimsel Araştırma Yöntem ve
İlkeleri Mesleki Etik ve Hukuk
Endodontik Ekipman (Alet Cihaz
ve Materyaller) Sterilizasyon ve
Ergonomi
Endodontide Lazer ve Beyazlatma
Teknikleri
Endodontik İmmünoloji
T U K
1
0
1
AKTS
KREDİSİ
6
1
2
2
6
ÖĞRETİM ÜYESİ
Doç.Dr.Murat MADEN
Doç.Dr.Murat MADEN
Doç.Dr.Murat MADEN
1
4
3
6
Doç.Dr.Nejdet ADANIR
1
1
1
1
2
4
2
4
2
3
2
3
6
6
6
6
1
2
2
6
1
2
2
6
1
0
1
6
1
2
2
6
1
1
0
0
1
1
6
6
1
0
2
2
2
0
6
6
03END7601
Endodontik Mikrobiyoloji
Kök Kanalının Genişletilmesi
Doldurulması ve Olası
Komplikasyonlar
Seminer
03END7602
Seminer
0
2
0
6
03END9601
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
03END9602
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
DEVAMI 16’NCI SAYFADADIR
Doç.Dr.Gül ÇELİK ÜNAL
Doç.Dr.Nejdet ADANIR
Doç.Dr.Gül ÇELİK ÜNAL
Yrd.Doç.Dr.Bulem ÜREYEN
KAYA
Prof.Dr.Ayşe Diljin KEÇECİ
Yrd.Doç.Dr.Bulem ÜREYEN
KAYA
Yrd.Doç.Dr.Feyza ÖZDEMİR
KISACIK
Prof.Dr.Ayşe Diljin KEÇECİ
Yrd.Doç.Dr.Bulem ÜREYEN
KAYA
Prof.Dr.Ayşe Diljin KEÇECİ
Doç.Dr.Gül ÇELİK ÜNAL
Prof.Dr.Ayşe Diljin KEÇECİ
Yrd.Doç.Dr.Murat MADEN
Doç.Dr.Gül ÇELİK ÜNAL
Yrd.Doç.Dr.Bulem ÜREYEN KAYA
Yrd.Doç.Dr.Feyza ÖZDEMİR
KISACIK
Prof.Dr.Ayşe Diljin KEÇECİ
Yrd.Doç.Dr.Murat MADEN
Doç.Dr.Gül ÇELİK ÜNAL
Yrd.Doç.Dr.Bulem ÜREYEN KAYA
Yrd.Doç.Dr.Feyza ÖZDEMİR
KISACIK
Prof.Dr.Ayşe Diljin KEÇECİ
Yrd.Doç.Dr.Murat MADEN
Doç.Dr.Gül ÇELİK ÜNAL
Yrd.Doç.Dr.Bulem ÜREYEN KAYA
Yrd.Doç.Dr.Feyza ÖZDEMİR
KISACIK
Prof.Dr.Ayşe Diljin KEÇECİ
Yrd.Doç.Dr.Murat MADEN
Doç.Dr.Gül ÇELİK ÜNAL
Yrd.Doç.Dr.Bulem ÜREYEN KAYA
Yrd.Doç.Dr.Feyza ÖZDEMİR
KISACIK
03END9603
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS
GÖREVLENDİRMELERİNİN 16’NCI SAYFASIDIR
Uzmanlık Alan Dersi
4 0 4
Prof.Dr.Ayşe Diljin KEÇECİ
6
03END9604
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
03END9605
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
03END9606
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
03END9607
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
03END9608
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
03END8601
Tez Çalışması
0
2
0
24
03END8602
Tez Çalışması
0
2
0
24
03END8603
Tez Çalışması
0
2
0
24
03END8604
Tez Çalışması
0
2
0
24
Yrd.Doç.Dr.Murat MADEN
Doç.Dr.Gül ÇELİK ÜNAL
Yrd.Doç.Dr.Bulem ÜREYEN KAYA
Yrd.Doç.Dr.Feyza ÖZDEMİR
KISACIK
Prof.Dr.Ayşe Diljin KEÇECİ
Yrd.Doç.Dr.Murat MADEN
Doç.Dr.Gül ÇELİK ÜNAL
Yrd.Doç.Dr.Bulem ÜREYEN KAYA
Yrd.Doç.Dr.Feyza ÖZDEMİR
KISACIK
Prof.Dr.Ayşe Diljin KEÇECİ
Yrd.Doç.Dr.Murat MADEN
Doç.Dr.Gül ÇELİK ÜNAL
Yrd.Doç.Dr.Bulem ÜREYEN KAYA
Yrd.Doç.Dr.Feyza ÖZDEMİR
KISACIK
Prof.Dr.Ayşe Diljin KEÇECİ
Yrd.Doç.Dr.Murat MADEN
Doç.Dr.Gül ÇELİK ÜNAL
Yrd.Doç.Dr.Bulem ÜREYEN KAYA
Yrd.Doç.Dr.Feyza ÖZDEMİR
KISACIK
Prof.Dr.Ayşe Diljin KEÇECİ
Yrd.Doç.Dr.Murat MADEN
Doç.Dr.Gül ÇELİK ÜNAL
Yrd.Doç.Dr.Bulem ÜREYEN KAYA
Yrd.Doç.Dr.Feyza ÖZDEMİR
KISACIK
Prof.Dr.Ayşe Diljin KEÇECİ
Yrd.Doç.Dr.Murat MADEN
Doç.Dr.Gül ÇELİK ÜNAL
Yrd.Doç.Dr.Bulem ÜREYEN KAYA
Yrd.Doç.Dr.Feyza ÖZDEMİR
KISACIK
Prof.Dr.Ayşe Diljin KEÇECİ
Yrd.Doç.Dr.Murat MADEN
Doç.Dr.Gül ÇELİK ÜNAL
Yrd.Doç.Dr.Bulem ÜREYEN KAYA
Yrd.Doç.Dr.Feyza ÖZDEMİR
KISACIK
Prof.Dr.Ayşe Diljin KEÇECİ
Yrd.Doç.Dr.Murat MADEN
Doç.Dr.Gül ÇELİK ÜNAL
Yrd.Doç.Dr.Bulem ÜREYEN KAYA
Yrd.Doç.Dr.Feyza ÖZDEMİR
KISACIK
Prof.Dr.Ayşe Diljin KEÇECİ
Yrd.Doç.Dr.Murat MADEN
Doç.Dr.Gül ÇELİK ÜNAL
Yrd.Doç.Dr.Bulem ÜREYEN KAYA
Yrd.Doç.Dr.Feyza ÖZDEMİR
KISACIK
Prof.Dr.Ayşe Diljin KEÇECİ
Yrd.Doç.Dr.Murat MADEN
Doç.Dr.Gül ÇELİK ÜNAL
Yrd.Doç.Dr.Bulem ÜREYEN KAYA
Yrd.Doç.Dr.Feyza ÖZDEMİR
KISACIK
AĞIZ DİŞ ÇENE HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN
DERSİN ADI
T U K
AKTS
ÖĞRETİM ÜYESİ
KODU
KREDİSİ
03ADC9601 Uzmanlık Alan Dersi
Prof.Dr.Timuçin BAYKUL
4
0 4
6
03ADC9602
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
03ADC9603
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
03ADC9604
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
03ADC9605
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
03ADC9606
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
03ADC9607
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
03ADC9608
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
6
03ADC8601
Tez Çalışması
0
2
0
24
03ADC8602
Tez Çalışması
0
2
0
24
03ADC8603
Tez Çalışması
0
2
0
24
03ADC8604
Tez Çalışması
0
2
0
24
Doç.Dr.Nurgül KÖMERİK
Yrd.Doç.Dr.Gülperi KOÇER
Yrd.Doç.Dr.Müge ÇINA AKSOY
Prof.Dr.Timuçin BAYKUL
Doç.Dr.Nurgül KÖMERİK
Yrd.Doç.Dr.Gülperi KOÇER
Yrd.Doç.Dr.Müge ÇINA AKSOY
Prof.Dr.Timuçin BAYKUL
Doç.Dr.Nurgül KÖMERİK
Yrd.Doç.Dr.Gülperi KOÇER
Yrd.Doç.Dr.Müge ÇINA AKSOY
Prof.Dr.Timuçin BAYKUL
Doç.Dr.Nurgül KÖMERİK
Yrd.Doç.Dr.Gülperi KOÇER
Yrd.Doç.Dr.Müge ÇINA AKSOY
Prof.Dr.Timuçin BAYKUL
Doç.Dr.Nurgül KÖMERİK
Yrd.Doç.Dr.Gülperi KOÇER
Yrd.Doç.Dr.Müge ÇINA AKSOY
Prof.Dr.Timuçin BAYKUL
Doç.Dr.Nurgül KÖMERİK
Yrd.Doç.Dr.Gülperi KOÇER
Yrd.Doç.Dr.Müge ÇINA AKSOY
Prof.Dr.Timuçin BAYKUL
Doç.Dr.Nurgül KÖMERİK
Yrd.Doç.Dr.Gülperi KOÇER
Yrd.Doç.Dr.Müge ÇINA AKSOY
Prof.Dr.Timuçin BAYKUL
Doç.Dr.Nurgül KÖMERİK
Yrd.Doç.Dr.Gülperi KOÇER
Yrd.Doç.Dr.Müge ÇINA AKSOY
Prof.Dr.Timuçin BAYKUL
Doç.Dr.Nurgül KÖMERİK
Yrd.Doç.Dr.Gülperi KOÇER
Yrd.Doç.Dr.Müge ÇINA AKSOY
Prof.Dr.Timuçin BAYKUL
Doç.Dr.Nurgül KÖMERİK
Yrd.Doç.Dr.Gülperi KOÇER
Yrd.Doç.Dr.Müge ÇINA AKSOY
Prof.Dr.Timuçin BAYKUL
Doç.Dr.Nurgül KÖMERİK
Yrd.Doç.Dr.Gülperi KOÇER
Yrd.Doç.Dr.Müge ÇINA AKSOY
Prof.Dr.Timuçin BAYKUL
Doç.Dr.Nurgül KÖMERİK
Yrd.Doç.Dr.Gülperi KOÇER
Yrd.Doç.Dr.Müge ÇINA AKSOY
DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN
DERSİN ADI
T U K
AKTS
KODU
KREDİSİ
03DHT9607
03DHT9608
03DHT8604
03DHT8605
Uzmanlık Alan Dersi
Uzmanlık Alan Dersi
Tez Çalışması
Tez Çalışması
4
4
0
0
0
0
2
2
PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI DERSLERİ
DERSİN
DERSİN ADI
T
U K
KODU
03PER9601
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
03 PER 9602
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
03 PER9603
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
03 PER9604
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
03 PER9605
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
03 PER9606
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
03 PER9607
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
03 PER9608
Uzmanlık Alan Dersi
4
0
4
03 PER8601
Tez Çalışması
0
2
0
03 PER8602
Tez Çalışması
0
2
0
03 PER8603
Tez Çalışması
0
2
0
03 PER8604
Tez Çalışması
0
2
0
DERSİN
KODU
03SAG6001
03SAG6002
ZORUNLU DOKTORA
DERSLERİ
DERSİN ADI
Gelişim ve Öğrenme
Öğretimde
Planlama
Değerlendirme
4
4
0
0
6
6
24
24
ÖĞRETİM ÜYESİ
Prof.Dr.R.Banu ERMİŞ
Prof.Dr.R.Banu ERMİŞ
Prof.Dr.R.Banu ERMİŞ
Prof.Dr.R.Banu ERMİŞ
AKTS
ÖĞRETİM ÜYESİ
KREDİSİ
6
Prof.Dr.F.Yeşim KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Zuhal YETKİN AY
Doç.Dr.Özlem FENTOĞLU
6
Prof.Dr.F.Yeşim KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Zuhal YETKİN AY
Doç.Dr.Özlem FENTOĞLU
6
Prof.Dr.F.Yeşim KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Zuhal YETKİN AY
Doç.Dr.Özlem FENTOĞLU
6
Prof.Dr.F.Yeşim KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Zuhal YETKİN AY
Doç.Dr.Özlem FENTOĞLU
6
Prof.Dr.F.Yeşim KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Zuhal YETKİN AY
Doç.Dr.Özlem FENTOĞLU
6
Prof.Dr.F.Yeşim KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Zuhal YETKİN AY
Doç.Dr.Özlem FENTOĞLU
6
Prof.Dr.F.Yeşim KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Zuhal YETKİN AY
Doç.Dr.Özlem FENTOĞLU
6
Prof.Dr.F.Yeşim KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Zuhal YETKİN AY
Doç.Dr.Özlem FENTOĞLU
24
Prof.Dr.F.Yeşim KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Zuhal YETKİN AY
Doç.Dr.Özlem FENTOĞLU
24
Prof.Dr.F.Yeşim KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Zuhal YETKİN AY
Doç.Dr.Özlem FENTOĞLU
24
Prof.Dr.F.Yeşim KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Zuhal YETKİN AY
Doç.Dr.Özlem FENTOĞLU
24
Prof.Dr.F.Yeşim KIRZIOĞLU
Doç.Dr.Zuhal YETKİN AY
Doç.Dr.Özlem FENTOĞLU
T
U
K
3
0
3
3
2
4
AKTS
ÖĞRETİM ÜYESİ
KREDİSİ
6
Yrd.Doç.Dr.Gizem SAYGILI
ve
6
Yrd.Doç.Dr.Gizem SAYGILI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
289 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content