close

Enter

Log in using OpenID

08 - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

embedDownload
S.D.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI
26.02.2014
08
16
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
1- Doç.Dr.Nejdet ADANIR
2- Yrd.Doç.Dr. Feyza ÖZDEMİR KISACIK
3- Yrd.Doç.Dr. Mustafa SAYGIN
4- Prof.Dr.A.Nesimi KİŞİOĞLU
5- Doç.Dr.Elçin ESENLİK
6- Doç.Dr.Ferdi BAŞKURT
01- Sedat BALIM’ın Enstitümüz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığından özel öğrenci
statüsünde ders alması ile ilgili Özel Öğrenci Başvuru Formu ve eklerinin görüşülmesi.
Sedat BALIM’ın Enstitümüz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığından özel öğrenci
statüsünde ders alması ile ilgili Özel Öğrenci Başvuru Formu ve ekleri görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesi
gereğince Sedat BALIM’ın 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Halk Sağlığı
Anabilim Dalı Doktora programına özel öğrenci olarak kabul edilmesine ve ilgili öğrencinin
aşağıda belirtilen dersleri, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Strateji Dairesi Başkanlığına ders
başına 100,00 TL ders ücreti yatırması halinde derslere katılmasının uygunluğuna,
Kodu
:
03 HAL6107
03 HAL6108
03 HAL6111
03 HAL6112
03 HAL6114
Dersin Adı
:
İş Sağlığı
Yaşlı Sağlığı ve Kronik Hastalıkların Epidemiyolojisi
Halk sağlığı Uygulamaları II
Okul Sağlığı ve Adölesan Sağlığı
Halk Sağlığı ve Etik
Kredisi
223
223
042
202
202
:
6
6
6
6
6
02- Abdullah Hızır KILINÇ’ın Enstitümüz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığından
özel öğrenci statüsünde ders alması ile ilgili Özel Öğrenci Başvuru Formu ve eklerinin
görüşülmesi.
Abdullah Hızır KILINÇ’ın Enstitümüz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığından
özel öğrenci statüsünde ders alması ile ilgili Özel Öğrenci Başvuru Formu ve ekleri görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesi
gereğince Abdullah Hızır KILINÇ’ın 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Tıbbi
Biyokimya Anabilim Dalı Doktora programına özel öğrenci olarak kabul edilmesine ve ilgili
öğrencinin aşağıda belirtilen dersi, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Strateji Dairesi
Başkanlığına 100,00 TL ders ücreti yatırması halinde derslere katılmasının uygunluğuna,
Kodu
: Dersin Adı
03 BIY6105 Klinik Biyokimya
:
Kredisi :
223 6
03- Gülsüm Ümran KILIÇ’ın Enstitümüz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığından
özel öğrenci statüsünde ders alması ile ilgili Özel Öğrenci Başvuru Formu ve eklerinin
görüşülmesi.
Gülsüm Ümran KILIÇ’ın Enstitümüz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığından
özel öğrenci statüsünde ders alması ile ilgili Özel Öğrenci Başvuru Formu ve ekleri görüşüldü.
DEVAMI 2’NCİ SAYFADADIR
26.02.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 2’NCİ SAYFASIDIR
Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesi
gereğince Gülsüm Ümran KILIÇ’ın 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Tıbbi
Biyokimya Anabilim Dalı Doktora programına özel öğrenci olarak kabul edilmesine ve ilgili
öğrencinin aşağıda belirtilen dersi, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Strateji Dairesi
Başkanlığına 100,00 TL ders ücreti yatırması halinde derslere katılmasının uygunluğuna,
Kodu
: Dersin Adı
03 BIY6105 Klinik Biyokimya
:
Kredisi :
223 6
04- Kadirye YILDIZ’ın Enstitümüz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığından özel
öğrenci statüsünde ders alması ile ilgili Özel Öğrenci Başvuru Formu ve eklerinin
görüşülmesi.
Kadirye YILDIZ’ın Enstitümüz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığından özel öğrenci
statüsünde ders alması ile ilgili Özel Öğrenci Başvuru Formu ve ekleri görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesi
gereğince Kadirye YILDIZ’ın 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Halk Sağlığı
Anabilim Dalı Doktora programına özel öğrenci olarak kabul edilmesine ve ilgili öğrencinin
aşağıda belirtilen dersleri, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Strateji Dairesi Başkanlığına ders
başına 100,00 TL ders ücreti yatırması halinde derslere katılmasının uygunluğuna,
Kodu
:
03 HAL6108
03 HAL6111
03 HAL6112
03 HAL6114
Dersin Adı
:
Yaşlı Sağlığı ve Kronik Hastalıkların Epidemiyolojisi
Halk sağlığı Uygulamaları II
Okul Sağlığı ve Adölesan Sağlığı
Halk Sağlığı ve Etik
Kredisi
223
042
202
202
:
6
6
6
6
05- İbrahim ÇETİNTÜRK’ün Enstitümüzden özel öğrenci statüsünde ders alması ile ilgili
Özel Öğrenci Başvuru Formu ve eklerinin görüşülmesi.
İbrahim ÇETİNTÜRK’ün Enstitümüzden özel öğrenci statüsünde ders alması ile ilgili
Özel Öğrenci Başvuru Formu ve ekleri görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesi
gereğince İbrahim ÇETİNTÜRK’ün 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında
Enstitümüze özel öğrenci olarak kabul edilmesine ve ilgili öğrencinin aşağıda belirtilen dersleri,
Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Strateji Dairesi Başkanlığına ders başına 100,00 TL ders ücreti
yatırması halinde derslere katılmasının uygunluğuna,
Kodu
: Dersin Adı
03 SAG 6001 Gelişim ve Öğrenme
03 SAG 6002 Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
:
DEVAMI 3’NCÜ SAYFADADIR
Kredisi :
303 6
324 6
26.02.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 3’NCÜ SAYFASIDIR
06- Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi
Gökçe Başak AYDIN DİNÇER’in tez konusu değişikliği
ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığının 20.02.2014 tarih ve 47944040.302.14-4 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Gökçe
Başak AYDIN DİNÇER’in tez konusu değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının
20.02.2014 tarih ve 47944040.302.14-4 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin hazırlamakta olduğu Yüksek Lisans tezinin, Anabilim Dalı
Kurulu’nun ve Başkanlığı’nın belirttiği gerekçeler nedeniyle “Fizyoterapi Öğrencilerinin Sağlık
Algısı ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi” şeklinde değiştirilmesi teklif
edilmiş olup, belirtilen şekilde değişikliğin uygunluğuna,
07- Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Aysun AKDERE’nin özel
öğrenci statüsünde aldığı derslerin ders kredisinden sayılması ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığının 19.02.2014 tarih ve 19681099/199/31 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Aysun AKDERE’nin özel öğrenci
statüsünde aldığı derslerin ders kredisinden sayılması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının
19.02.2014 tarih ve 19681099/199/31 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Enstitümüz Ortodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi
Aysun AKDERE’nin özel öğrenci statüsünde aldığı aşağıda belirtilen derslerin öğrencinin ders
kredisinden sayılmasının uygunluğuna,
Kodu
:
03 ORT 6104
03 ORT 6105
03 ORT 6119
03 ORT 6122
03 ORT 6125
Dersin Adı :
Kredisi : Notu:
Koruyucu ve Durdurucu Ortodontik Tedavi
1 0 1 6 AA
Dental ve İskeleletsel Anomalilerin Etyolojisi 2 0 2 6 AA
Bilimsel Araştırma Temel İlke ve Teknikleri 1 0 1 6 BA
Bilimsel ve Mesleki Etik
1 0 1 6 AA
Ortodontik Kayıt ve Diagnoz Yöntemleri
1 0 1 6 AA
Durum:
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Başarılı
08- Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi İbrahim GÜNDOĞAY’ın
öğrenim durumu ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.02.2014 tarih ve
77388645/050.02/18 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz Pedodonti Anabilim Dalı Doktora öğrencisi İbrahim GÜNDOĞAY’ın
öğrenim durumu ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 20.02.2014 tarih ve 77388645/050.02/18
sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda; adı geçen öğrencinin danışmanı Doç.Dr.Çiğdem
KÜÇÜKEŞMEN’in danışmanlığı bırakmak istediği ancak Anabilim dalı başkanlığından yeni
danışman önerisi bulunmadığından mevcut danışmanın görevini sürdürmesinin uygunluğuna,
DEVAMI 4’NCÜ SAYFADADIR
26.02.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 4’NCÜ SAYFASIDIR
09- Enstitümüz Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Aykut ÖNOL’un tez
konusunun belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 25.02.2014 tarih ve
59822019/302.14.03/24 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Aykut ÖNOL’un tez
konusunun belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 25.02.2014 tarih ve
59822019/302.14.03/24 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Enstitümüz Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Aykut ÖNOL
danışmanı Yrd.Doç.Dr. H.Cenker KÜÇÜKEŞMEN’in yönetiminde hazırlamış olduğu “Farklı
Tiplerdeki Titanyum Altyapı Materyali İle Kompozit Materyalinin Bağlantı Dayanıklılığının
İncelenmesi” başlıklı tez konusunun Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 37. maddesi
uyarınca kabulüne,
10- Yabancı uyruklu Hanan Waleed MUHAMAD’ın kaydının yapılmasının görüşülmesi.
Enstitümüze 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında yabancı uyruklu olarak
Enstitümüz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Doktora programına başvuran Hanan Waleed
MUHAMAD’in başvuru evrakları görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda ; Enstitümüze 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar
yarıyılında yabancı uyruklu olarak Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Doktora programına başvuran
Hanan Waleed MUHAMAD’in, Enstitümüz Yönetim Kurulu’nun 15.01.2014 tarih ve 04/08
sayılı kararında belirtilen şartları yerine getirdiğinden kaydının yapılmasına ve Türkçe yeterli dil
belgesi olmadığında Türkçe dil Yeterlik belgesi getirmesi halinde öğrenimine devam etmesinin
uygunluğuna,
11- Enstitümüz Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Osman Evren
ÇELİK’in Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi’nin kurulması ve sınav tarihinin
belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.02.2014 tarih ve 59822019.302.14/27
sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Osman Evren
ÇELİK’in Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi’nin kurulması ve sınav tarihinin belirlenmesi ile
ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.02.2014 tarih ve 59822019.302.14/27 sayılı yazısı ve
ekleri görüşüldü.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 38. maddesi uyarınca Doktora tez
savunma sınavı jüri üyelerinin aşağıdaki gibi teşkiline ve tez savunma sınavının 27.03.2014
Perşembe günü saat 10.00’da Enstitümüz Seminer Salonunda yapılarak, Doktora tez savunma
sınav tutanaklarının onbeş gün içerisinde Enstitümüze gönderilmesinin uygunluğuna,
Asil
1- Prof. Dr. M.Üstün GÜLDAĞ
2- Prof.Dr.Filiz KEYF
3- Doç.Dr.Önder ÖZTÜRK
4- Doç.Dr.S.Hakan TUNA
5- Doç.Dr.Işın KÜRKÇÜOĞLU
Protetik Diş Tedavisi A.D. Başkanı
Hacettepe Ün. Diş Hekimliği Fak. Öğretim Üyesi
S.D.Ü. Tıp Fak. Göğüs Has.A.D. Öğretim Üyesi
Protetik Diş Tedavisi A.D. Öğretim Üyesi
Protetik Diş Tedavisi A.D. Öğretim Üyesi
DEVAMI 5’NCİ SAYFADADIR
26.02.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 5’NCİ SAYFASIDIR
Yedek
1- Doç.Dr.Gürel PEKKAN
Dumlupınar Ün. Diş Hekimliği Fak. Öğretim Üyesi
2- Yrd.Doç.Dr.Cenker KÜÇÜKEŞMEN
Protetik Diş Tedavisi A.D. Öğretim Üyesi
12- Enstitümüz Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Osman Evren
ÇELİK’in Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Prof.Dr.Filiz KEYF’in görevlendirilmesi ile
ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.02.2014 tarih ve 59822019.302.14/27 sayılı yazısı ve
eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Osman Evren
ÇELİK’in Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Prof.Dr.Filiz KEYF’in görevlendirilmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.02.2014 tarih ve 59822019.302.14/27 sayılı yazısı ve ekleri
görüşüldü.
Enstitümüz Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Osman Evren
ÇELİK’in 27.03.2014 Perşembe günü yapılacak olan Tez Savunma Sınavına asil jüri üyesi olarak
katılmak üzere Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Filiz
KEYF’in
26.03.2014 tarihinden itibaren yol dahil 3 (üç) gün süre ile yolluklu ve yevmiyeli
olarak Ankara’dan Isparta’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük Makamına arzına,
13- Enstitümüz Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Osman Evren
ÇELİK’in Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Doç.Dr.Gürel PEKKAN’ın
görevlendirilmesi ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.02.2014 tarih ve
59822019.302.14/27 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Osman Evren
ÇELİK’in Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Doç.Dr.Gürel PEKKAN’ın görevlendirilmesi ile
ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 25.02.2014 tarih ve 59822019.302.14/27 sayılı yazısı ve
ekleri görüşüldü.
Enstitümüz Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Osman Evren
ÇELİK’in 27.03.2014 Perşembe günü yapılacak olan Tez Savunma Sınavına yedek jüri üyesi
olarak katılmak üzere Dumlupınar Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç.Dr.Gürel PEKKAN’ın 26.03.2014 tarihinden itibaren yol dahil 3 (üç) gün süre ile yolluklu
ve yevmiyeli olarak Kütahya’dan Isparta’ya görevlendirilmesinin uygunluğuna ve Rektörlük
Makamına arzına,
14- Emine METİN’in Enstitümüz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığından özel öğrenci
statüsünde ders alması ile ilgili Özel Öğrenci Başvuru Formu ve eklerinin görüşülmesi.
Emine METİN’in Enstitümüz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığından özel öğrenci
statüsünde ders alması ile ilgili Özel Öğrenci Başvuru Formu ve ekleri görüşüldü.
Süleyman Demirel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 8. maddesi
gereğince Emine METİN’in 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Halk Sağlığı
Anabilim Dalı Doktora programına özel öğrenci olarak kabul edilmesine ve ilgili öğrencinin
aşağıda belirtilen dersleri, Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Strateji Dairesi Başkanlığına ders
başına 100,00 TL ders ücreti yatırması halinde derslere katılmasının uygunluğuna,
DEVAMI 6’NCI SAYFADADIR
26.02.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 6’NCI SAYFASIDIR
Kodu
:
03 HAL6108
03 HAL6111
03 HAL6112
03 HAL6114
Dersin Adı
:
Yaşlı Sağlığı ve Kronik Hastalıkların Epidemiyolojisi
Halk sağlığı Uygulamaları II
Okul Sağlığı ve Adölesan Sağlığı
Halk Sağlığı ve Etik
Kredisi
223
042
202
202
:
6
6
6
6
15- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ağız Diş ve Çene Radyolojisi
Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Sabri Fatih KURŞUNLU’nun Enstitümüze yatay geçiş
yapma isteği ile ilgili 29.01.2014 tarihli dilekçesi ve ekinin görüşülmesi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ağız Diş ve Çene Radyolojisi
Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Sabri Fatih KURŞUNLU’nun Enstitümüze yatay geçiş yapma
isteği ile ilgili 29.01.2014 tarihli dilekçesi ve eki görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Enstitümüz Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
Başkanlığında 3 (üç) Yardımcı Doçent Öğretim Üyesi bulunduğu ancak Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nın 15.06.2010 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.02.03-2884-20124 sayılı yazısında
belirtilen öğrenci alımıyla ilgili şartları sağlamadığından, öğrencinin Enstitümüz Ağız Diş ve
Çene Radyolojisi Anabilim Dalına yatay geçiş talebinin reddine,
16- Enstitümüz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Tahir ÇATALBAŞ’ın
özel öğrenci statüsünde aldığı derslerin ders kredisinden sayılması ve özel öğrenim
süresinde geçen 3 dönemin ders süresinden sayılması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının
21.02.2014 tarih ve 62669865-199/04 sayılı yazısı ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Tahir ÇATALBAŞ’ın özel
öğrenci statüsünde aldığı derslerin ders kredisinden sayılması ve özel öğrenim süresinde geçen 3
dönemin ders süresinden sayılması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 21.02.2014 tarih ve
62669865-199/04 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Enstitümüz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Doktora
öğrencisi Tahir ÇATALBAŞ’ın özel öğrenci statüsünde aldığı aşağıda belirtilen derslerin
öğrencinin ders kredisinden sayılmasına ve öğrenci toplam 48 (kırksekiz) AKTS ders aldığından
özel öğrenim süresinde geçen 2 dönemin ders süresinden sayılmasının uygunluğuna,
2012-2013 Güz Yarıyılı
Kodu
: Dersin Adı :
03 BIY 6101 Genel Biyokimya
03 ORT 6109 Karbonhidrat Biyokimyası
Kredisi : Notu:
6
BB
6
AA
Durum:
Başarılı
Başarılı
2012-2013 Bahar Yarıyılı
Kodu
: Dersin Adı :
Kredisi : Notu:
03 BIY 6110 Beslenme Biyokimyası, Vitaminler ve Min.
6
BA
03 ORT 6111 Klinik Biyokimyada Kalite Kontrolü
6
BA
03 ORT 6113 Serbest Radikal Biyokimyası
6
AA
Durum:
Başarılı
Başarılı
Başarılı
DEVAMI 7’NCİ SAYFADADIR
26.02.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 7’NCİ SAYFASIDIR
2013-2014 Bahar Yarıyılı
Kodu
: Dersin Adı :
03 BIY 6102 Özel Konular
03 ORT 6104 Enzimler
03 BIY 6106 Hormonlar ve Etki Mekanizmaları
Kredisi : Notu:
6
BA
6
AA
6
BA
Durum:
Başarılı
Başarılı
Başarılı
Oy birliği ile karar verildi.
(İMZA)
Doç.Dr.Nejdet ADANIR
Enstitü Müdür
(İMZA)
(İMZA)
Prof.Dr.A.Nesimi KİŞİOĞLU
Üye
(KATILMADI)
Hasan Basri SAVAŞ
Öğrenci Temsilcisi
(İMZA)
Yrd.Doç.Dr. Feyza ÖZDEMİR KISACIK
Enstitü Müdür Yardımcısı
(İMZA)
Doç.Dr.Elçin ESENLİK
Üye
Yrd.Doç.Dr. Mustafa SAYGIN
Enstitü Müdür Yardımcısı
(İMZA)
Doç.Dr.Ferdi BAŞKURT
Üye
(İMZA)
Raportör
Mevlüt TUFAN
Enstitü Sekreteri
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
152 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content