close

Enter

Log in using OpenID

13 - Sağlık Bilimleri Enstitüsü

embedDownload
S.D.Ü. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI SAYISI
KARAR SAYISI
02.05.2014
13
05
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
1- Doç.Dr.Nejdet ADANIR
2- Yrd.Doç.Dr. Feyza ÖZDEMİR KISACIK
3- Yrd.Doç.Dr. Mustafa SAYGIN
4- Prof.Dr.A.Nesimi KİŞİOĞLU
5- Doç.Dr.Elçin ESENLİK
6- Doç.Dr.Ferdi BAŞKURT
01- Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı doktora öğrencisi Hilmi Egemen GÜLDAŞ’ın
tez konusu değişikliği ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 18.04.2014 tarih ve
37247725/302.14/31 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz Endodonti Anabilim Dalı doktora öğrencisi Hilmi Egemen GÜLDAŞ’ın
tez konusu değişikliği
ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının 18.04.2014 tarih ve
37247725/302.14/31 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Adı geçen öğrencinin hazırlamakta olduğu doktora tezinin, danışmanının önerisi
üzerine “Dentin Diskleri Üzerinde Oluşturulan Enterococcus Faecalis Biyofilm Modeli
Kullanılarak Sodyum Hipoklorit
Setrimid ve Glycrrhiza glabra L. Ekstraktının
Antimikrobiyal Etkinliğinin Değerlendirilmesi” şeklinde değiştirilmesi teklif edilmiş olup,
belirtilen şekilde değişikliğin uygunluğuna,
02- Enstitümüz İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Eda
ACAR’ın tez savunma sınavı jüri üyelerinin ve tarihinin belirlenmesi ile ilgili Anabilim
Dalı Başkanlığı’nın 21.04.2014 tarih ve 80236492-302.14-8 sayılı yazısı ve eklerinin
görüşülmesi.
Enstitümüz İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Eda
ACAR’ın tez savunma sınavı jüri üyelerinin ve tarihinin belirlenmesi ile ilgili Anabilim Dalı
Başkanlığı’nın 21.04.2014 tarih ve 80236492-302.14-8 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca Yüksek
Lisans tez savunma sınavı jüri üyelerinin aşağıdaki gibi teşkiline ve tez savunma sınavının
21.05.2014 Çarşamba günü saat 10.00’da Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonunda
yapılarak Yüksek Lisans tez savunma sınav tutanaklarının onbeş gün içerisinde Enstitümüze
gönderilmesinin uygunluğuna,
Asil
1- Yrd.Doç.Dr. Medet KORKMAZ
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
2- Yrd.Doç.Dr. Emel TAŞÇI DURAN Doğum ve Kad.Has. Anabilim Dalı Başkanı
3- Yrd.Doç.Dr. Esin ÇETİNKAYA
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı
Yedek
1- Yrd.Doç.Dr. Fatma BAŞALAN İZ
2- Doç.Dr.Hikmet ORHAN
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
DEVAMI 2’NCİ SAYFADADIR
02.05.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 2’NCİ SAYFASIDIR
03- Enstitümüz İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencilerine
II. Danışman atanması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 21.04.2014 tarih ve
80236492-903.07.01-10 sayılı yazısı ve ekinin görüşülmesi.
Enstitümüz İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencilerine II.
Danışman atanması ile ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 21.04.2014 tarih ve 80236492903.07.01-10 sayılı yazısı ve eki görüşüldü.
Yapılan görüşmeler sonucunda; Enstitümüz İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim
Dalındaki aşağıda adı geçen Yüksek Lisans öğrencilerine II. Danışman atanması Anabilim
Dalı Kurulunca teklif edilmiş olup, aşağıdaki şekliyle II.danışman atamalarının yapılmasının
uygunluğuna,
Adı Soyadı
I.Danışmanı
II. Danışmanı
Suna EROĞLU
Burçin ÇAKIN
Tuğba YEŞİL
Cennet İZGİ
Nuray ÇETİN
Yrd.Doç.Dr. Medet KORKMAZ
Yrd.Doç.Dr. Medet KORKMAZ
Yrd.Doç.Dr. Medet KORKMAZ
Yrd.Doç.Dr. Medet KORKMAZ
Yrd.Doç.Dr. Medet KORKMAZ
Yrd.Doç.Dr.Fatma BAŞALAN İZ
Yrd.Doç.Dr.Fatma BAŞALAN İZ
Yrd.Doç.Dr.Esin ÇETİNKAYA USLUSOY
Yrd.Doç.Dr.Esin ÇETİNKAYA USLUSOY
Yrd.Doç.Dr.Esin ÇETİNKAYA USLUSOY
04- Enstitümüz İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi
Nilay KARAKUŞ’un tez savunma sınavı jüri üyelerinin ve tarihinin belirlenmesi ile
ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.05.2014 tarih ve 80236492-302.14-11 sayılı yazısı
ve eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Nilay
KARAKUŞ’un tez savunma sınavı jüri üyelerinin ve tarihinin belirlenmesi ile ilgili Anabilim
Dalı Başkanlığı’nın 02.05.2014 tarih ve 80236492-302.14-11 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca Yüksek
Lisans tez savunma sınavı jüri üyelerinin aşağıdaki gibi teşkiline ve tez savunma sınavının
27.05.2014 Salı günü saat 09.30’da Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonunda yapılarak
Yüksek Lisans tez savunma sınav tutanaklarının onbeş gün içerisinde Enstitümüze
gönderilmesinin uygunluğuna,
Asil
1- Yrd.Doç.Dr. Medet KORKMAZ
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
2- Yrd.Doç.Dr. Emel TAŞÇI DURAN Doğum ve Kad.Has. Anabilim Dalı Başkanı
3- Yrd.Doç.Dr. Esin ÇETİNKAYA
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı
Yedek
1- Yrd.Doç.Dr. Fatma BAŞALAN İZ
2- Doç.Dr.Hikmet ORHAN
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
DEVAMI 3’NCÜ SAYFADADIR
02.05.2014 TARİHLİ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULUNUN 3’NCÜ SAYFASIDIR
05- Enstitümüz İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi
Kübra KULAK’ın tez savunma sınavı jüri üyelerinin ve tarihinin belirlenmesi ile ilgili
Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.05.2014 tarih ve 80236492-302.14-11 sayılı yazısı ve
eklerinin görüşülmesi.
Enstitümüz İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Kübra
KULAK’ın tez savunma sınavı jüri üyelerinin ve tarihinin belirlenmesi ile ilgili Anabilim
Dalı Başkanlığı’nın 02.05.2014 tarih ve 80236492-302.14-11 sayılı yazısı ve ekleri görüşüldü.
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca Yüksek
Lisans tez savunma sınavı jüri üyelerinin aşağıdaki gibi teşkiline ve tez savunma sınavının
27.05.2014 Salı günü saat 11.00’de Sağlık Bilimleri Fakültesi Toplantı Salonunda yapılarak
Yüksek Lisans tez savunma sınav tutanaklarının onbeş gün içerisinde Enstitümüze
gönderilmesinin uygunluğuna,
Asil
1- Yrd.Doç.Dr. Medet KORKMAZ
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
2- Yrd.Doç.Dr. Emel TAŞÇI DURAN Doğum ve Kad.Has. Anabilim Dalı Başkanı
3- Yrd.Doç.Dr. Esin ÇETİNKAYA
Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı
Yedek
1- Yrd.Doç.Dr. Fatma BAŞALAN İZ
2- Doç.Dr.Hikmet ORHAN
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Oy birliği ile karar verildi.
(GÖREVLİ)
Doç.Dr.Nejdet ADANIR
Enstitü Müdür
(İMZA)
Yrd.Doç.Dr. Feyza ÖZDEMİR KISACIK Yrd.Doç.Dr. Mustafa SAYGIN
Enstitü Müdür Yardımcısı
Enstitü Müdür Yardımcısı
(İMZA)
Prof.Dr.A.Nesimi KİŞİOĞLU
Üye
(KATILMADI)
Hasan Basri SAVAŞ
Öğrenci Temsilcisi
(İMZA)
(GÖREVLİ)
Doç.Dr.Elçin ESENLİK
Üye
(İMZA)
Doç.Dr.Ferdi BAŞKURT
Üye
(İMZA)
Raportör
Mevlüt TUFAN
Enstitü Sekreteri
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
191 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content