close

Enter

Log in using OpenID

1222 OCAK 2014 ÇARŞAMBA

embedDownload
12
+
22 OCAK 2014 ÇARŞAMBA
T. C. ERDEMLİ İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2011/2151 ESAS.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tırtar mah. 239 Parsel sayılı 7.430,00 m2
yüzölçümlü tarla vasfında taşınmazın 40320/21504000 hissesidir. Taşınmaz üzerinde 90 adet
20 yaşında limon ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın toprak yapısı klasik Akdeniz Bölge toprağıdır.
Her türlü kuru ve sulu tarım yapmaya müsaittir.
Adresi
: Kumkuyu Beldesi-Tırtar mah. Erdemli/MERSİN
İmar durumu
: Kumkuyu Belediye Başkanlığının 23/05/2013 tarihli yazıları ile taşınmazın
imar planı G harfi ile belirtilmiş, Emsal yoğunluğu E=2,00 tek kata müsadeli H=4,50 olduğu
bildirilmiştir.
Kıymeti
: 4.204,69 TL
KDV Oranı
: % 18
1. Satış Günü
: 24/02/2014 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü
: 21/03/2014 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri
: Erdemli İcra Müdürlüğü
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tırtar mah. 240 Parsel sayılı 7.040,00 m2
yüzölçümlü tarla ve limon bahçesi vasfında taşınmazın 40320/21504000 hissesidir. Taşınmaz
üzerinde zirai değer taşıyan bir bitki bulunmamakta olup, tarımsal alandan çok arsa olarak
kullanılmaktadır. Her türlü kuru ve sulu tarım yapmaya müsaittir. Taşınmazın toprak yapısı
klasik Akdeniz Bölge toprağıdır.
Adresi
: Kumkuyu Beldesi-Tırtar mah. Erdemli/MERSİN
İmar durumu
: Kumkuyu Belediye Başkanlığının 23/05/2013 tarihli yazıları ile taşınmaz
imar planında turizm alanı olarak planlanmış, Emsal yoğunluğu E=2,00, kat yüksekliği
Hmax=serbest olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti
: 3.960,00 TL
KDV Oranı
: % 18
1. Satış Günü
: 24/02/2014 günü 09:45 - 09:50 arası
2. Satış Günü
: 21/03/2014 günü 09:45 - 09:50 arası
Satış Yeri
: Erdemli İcra Müdürlüğü
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tırtar mah. 241 Parsel sayılı 3.740,00 m2
yüzölçümlü limon bahçesi vasfında taşınmazın 40320/21504000 hissesidir.Taşınmaz üzerinde 40
adet 20 yaşında limon ağacı bulunmaktadır.Taşınmazın toprak yapısı klasik Akdeniz Bölge
toprağıdır. Her türlü kuru ve sulu tarım yapmaya müsaittir.
Adresi
: Kumkuyu Beldesi-Tırtar mah. Erdemli/MERSİN
İmar durumu
: Kumkuyu Belediye Başkanlığının 23/05/2013 tarihli yazıları ile taşınmaz
imar planında turizm alanı olarak planlanmış, Emsal yoğunluğu E=2,00, kat yüksekliği
Hmax= serbest olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti
: 1.963,13 TL
KDV Oranı
: % 18
1. Satış Günü
: 24/02/2014 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü
: 21/03/2014 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri
: Erdemli İcra Müdürlüğü
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tırtar mah. 242 Parsel sayılı 531,00 m2
yüzölçümlü limon bahçesi vasfında taşınmazın 40320/21504000 hissesidir. Taşınmaz üzerinde
zirai değer taşıyan bir bitki bulunmamakta olup, tarımsal alandan çok arsa olarak kullanılmaktadır.
Her türlü kuru ve sulu tarım yapmaya müsaittir. Taşınmazın toprak yapısı klasik Akdeniz
Bölge toprağıdır.
Adresi
: Kumkuyu Beldesi-Tırtar mah. Erdemli/MERSİN
İmar durumu
: Kumkuyu Belediye Başkanlığının 23/05/2013 tarihli yazıları ile taşınmaz
imar planında turizm alanı olarak planlanmış, Emsal yoğunluğu E=2,00, kat yüksekliği
Hmax= serbest olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti
: 298,69 TL
KDV Oranı
: % 18
1. Satış Günü
: 24/02/2014 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü
: 21/03/2014 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri
: Erdemli İcra Müdürlüğü
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tırtar mah. 243 Parsel sayılı 640,00 m2
yüzölçümlü tarla vasfında taşınmazın 40320/21504000 hissesidir.Taşınmaz üzerinde 26 adet
20 yaşında limon ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın toprak yapısı klasik Akdeniz Bölge toprağıdır.
Her türlü kuru ve sulu tarım yapmaya müsaittir.
Adresi
: Kumkuyu Beldesi-Tırtar mah. Erdemli/MERSİN
İmar durumu
: Kumkuyu Belediye Başkanlığının 23/05/2013 tarihli yazıları ile taşınmaz
imar planında turizm alanı olarak planlanmış, Emsal yoğunluğu E=2,00, kat yüksekliği
Hmax= serbest olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti
: 367,31 TL
KDV Oranı
: % 18
1. Satış Günü
: 24/02/2014 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü
: 21/03/2014 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri
: Erdemli İcra Müdürlüğü
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tırtar mah. 244 Parsel sayılı 7.280,00 m2
yüzölçümlü tarla vasfında taşınmazın 40320/21504000 hissesidir. Taşınmaz üzerinde 190 adet
20 yaşında limon ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın toprak yapısı klasik Akdeniz Bölge toprağıdır.
Her türlü kuru ve sulu tarım yapmaya müsaittir. Zirai değeri 4.148,44 TL'dir. Taşınmaz üzerinde
tek katlı betonarme bir yapı mevcut olup, henüz inşaat imalatları tamamlanmamıştır. Depo
nitelikli kullanıma yönelik yapılmış olup, zemin kat üst tabliye betonu dökülmüş ve duvarları
örülmüş, sıva imalatı aşamasına başlanmamıştır. Giriş kapısı demir doğramadan sürgülü
olarak yapılmıştır. Yapının toplam inşaat alanı 210 m2 'dir. Belediyeden elde edilen imar yolunun’da 38 m2 lik kısmı tecavüzlü durumdadır. Bağımsız bölümün değeri 65.000,00 TL olup, hisseye
düşen miktar 121,88 TL 'dir.
Adresi
: Kumkuyu Beldesi-Tırtar mah. Erdemli/MERSİN
İmar durumu
: Kumkuyu Belediye Başkanlığının 23/05/2013 tarihli yazıları ile taşınmaz
imar planında turizm alanı olarak planlanmış, Emsal yoğunluğu E=2,00 kat, yüksekliği
Hmax= serbest olduğu bildirilmiştir.
T. C. İSTANBUL ANADOLU 30. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİNDEN
(KAMULAŞTIRMA DUYURUSU)
Sayı: 2013/700 Esas.
02/01/2014
Davacı TC. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vekili Av. Muhammet Olgun
tarafından davalılar ENVER KAĞAN GÜRSEL, HÜSNİYE ARDIÇ GÜRSEL, ORHAN KALAYLI,
SEBAHAT BİKE GÜRSEL, ŞENPİLİÇ GIDA SAN A.Ş. aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma
Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında;
1- Davacı kurum vekili; Dava konusu olan İstanbul ili Tuzla ilçesi Orhanlı mahallesi
8638/1 parsel sayılı taşınmaz maldaki 2942 sayılı kanunun 27. maddesine göre el konulan davalı hissesinin 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince fahiş olarak belirlendiğini
ileri sürerek kamulaştırma bedelinin tenzil edilmek suretiyle yeniden tespitine ve müvekkili
idare adına tapuda tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
2- Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
a) Mahkeme Esas Numarası, Davalısı- Tapu Maliki veya maliklerin ad ve soyadları,
kamulaştırılacak taşınmaz malların tapuda kayıtlı bulunduğu yer- mevkii- pafta- ada- parsel
numaraları- vasfı- yüzölçümü,
ESAS NO: 2013/700 sayılı davanın davalısı tapu maliği:
ENVER KAĞAN GÜRSEL, HÜSNİYE ARDIÇ GÜRSEL, ORHAN KALAYLI, SEBAHAT
BİKE GÜRSEL, ŞENPİLİÇ GIDA SAN A.Ş.
Tapu Bilgileri: İstanbul ili Tuzla ilçesi Orhanlı mahallesi 8638/1 parsel sayılı
taşınmazın Kamulaştırılan kısım: (8.174,38) M2.
b) Kamulaştırmayı yapan idarenin adı;
T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
c) Ayrıca, çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde
kamulaştırma işlemine idari Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim
davası açılabilir,
d) Açılacak davalarda husumet (Yukarıda b bendinde yazılı) idareye yönetilmelidir.
e) 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası
açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri
takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma
bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
f) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına
(Vakıfbank İstanbul Anadolu Şubesine) yatırılacaktır.
g) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi
gerekmektedir.
h) Yukarıda esas numarası yazılı davanın duruşmalarına 28/01/2014 günü saat:
09:35'den itibaren İstanbul Anadolu 30. Asliye Hukuk Mahkemesinde başlanacaktır.
Keyfiyet 2942 sayılı kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunun 5. Maddesi ile değişik 10.
Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca DUYRULUR. 02/01/2014
www.bik.gov.tr B: 3734
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
Kıymeti
: 4.270,32 TL
KDV Oranı
: % 18
1. Satış Günü
: 24/02/2014 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü
: 21/03/2014 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri
: Erdemli İcra Müdürlüğü
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tırtar mah. 245 Parsel sayılı 9.220,00 m2
yüzölçümlü tarla ve limon bahçesi vasfında taşınmazın 40320/21504000 hissesidir. Taşınmaz
üzerinde 234 adet 20 yaşında limon ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın toprak yapısı klasik Akdeniz Bölge toprağıdır. Her türlü kuru ve sulu tarım yapmaya müsaittir.
Adresi
: Kumkuyu Beldesi-Tırtar mah. Erdemli/MERSİN
İmar durumu
: Kumkuyu Belediye Başkanlığının 23/05/2013 tarihli yazıları ile taşınmaz
imar planında turizm alanı olarak planlanmış, Emsal yoğunluğu E=2,00, kat yüksekliği
Hmax= serbest olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti
: 5.252,06 TL
KDV Oranı
: % 18
1. Satış Günü
: 24/02/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü
: 21/03/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri
: Erdemli İcra Müdürlüğü
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tırtar mah. 246 Parsel sayılı 31.300,00 m2
yüzölçümlü tarla vasfında taşınmazın 40320/21504000 hissesidir. Taşınmaz üzerinde 540 adet
20 yaşında limon ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın toprak yapısı klasik Akdeniz Bölge toprağıdır.
Her türlü kuru ve sulu tarım yapmaya müsaittir. Zirai değeri; 17.758,13 TL'dir. Taşınmaz üzerinde
2 adet betonarme yapı mevcuttur. Yapılardan ilki; tek katlı betonarme bir yapı olup, kapıları
ahşap ve bir hayli bakımsız ve keşif günü itibariyle kullanılmamakta olduğu görülmüştür. Bazı
pencerelerinde demir korkuluk mevcuttur. Sıva ve boyasında dökülmeler olmuştur. Yapının
toplam inşaat alanı 65 m2'dir. Belediyeden elde edilen imar yolunun da 25 m2 lik kısmı tecavüzlü
durumdadır. Yapının değeri 25.000,00 TL olup, satışa çıkarılan hisseye düşen miktar 46,88
TL'dir. Yapılardan ikincisi; tek katlı betonarme bir yapı olup keşif günü itibariyle
kullanılmamakta olup, inşaat imalatları tamamlanmıştır. Toplam inşaat alanı 16 m2 'dir.
Yapının değeri 1.500,00 TL olup, satışa çıkarılan hisseye düşen miktar 2,81 TL'dir.
Adresi
: Kumkuyu Beldesi-Tırtar mah. Erdemli/MERSİN
İmar durumu
: Kumkuyu Belediye Başkanlığının 23/05/2013 tarihli yazıları ile taşınmaz
imar planında turizm alanı olarak planlanmış, Emsal yoğunluğu E=2,00, kat yüksekliği
Hmax= serbest olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti
: 17.807,82 TL
KDV Oranı
: % 18
1. Satış Günü
: 24/02/2014 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü
: 21/03/2014 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri
: Erdemli İcra Müdürlüğü
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tırtar mah. 247 Parsel sayılı 1.060,00 m2
yüzölçümlü tarla vasfında taşınmazın 40320/21504000 hissesidir. Taşınmaz üzerinde zirai
değer taşıyan bir bitki bulunmamaktadır. Taşınmazın toprak yapısı klasik Akdeniz Bölge
toprağıdır. Her türlü kuru ve sulu tarım yapmaya müsaittir.
Adresi
: Kumkuyu Beldesi-Tırtar mah. Erdemli/MERSİN
İmar durumu
: Kumkuyu Belediye Başkanlığının 23/05/2013 tarihli yazıları ile taşınmaz
imar planında turizm alanı olarak planlanmış, Emsal yoğunluğu E=2,00, kat yüksekliği
Hmax= serbest olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti
: 596,25 TL
KDV Oranı
: % 18
1. Satış Günü
: 24/02/2014 günü 11:35 - 11:45 arası
2. Satış Günü
: 21/03/2014 günü 11:35 - 11:45 arası
Satış Yeri
: Erdemli İcra Müdürlüğü
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin % 50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce
tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK m. 127 uyarınca tapu kaydında adresleri belli olup da adreslerine satış ilanı gönderilen
ancak tebligat yapılamayan alakadarlara, tebligatın yapılamaması halinde gazetedeki satış
ilanı TEBLİGAT yerine geçer.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/2151 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
16/12/2013
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr B: 3929
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T. C. KADİRLİ İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2013/380 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Osmaniye İl, Kadirli İlçe, 1949 Ada No, 1 Parsel No, Şehit Orhan Gök
Mahalle/Mevkii, Satışa konu taşınmaz (arsa) Kadirli Belediyesi İmar planı içinde kalmakta olup,
konut yapımına müsait durumdadır.
Yüzölçümü
: 5.789,42 m2,
Kıymeti
: 810.518,80 TL,
KDV Oranı
: % 18
1. Satış Günü
: 05/03/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü
: 31/03/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri
: KADİRLİ BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İlgililerin adreslerine çıkartılan tebligatların tebliğ edilememesi veyahut adresi bilinmeyenler için de (Alacaklı ve borçlu hariç) gazete ilanı ilanen tebligat yerine kaim olacaktır.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/380 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
15/01/2014
www.bik.gov.tr B: 3614
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T. C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2013/4405 ESAS.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesinde kain ve tapunun 10 pafta, 1626 parselini teşkil eden 644,00 m2 yüzölçümlü yedi katlı yetmişdokuz
bağımsız bölümü olan kargir işhanının 1. bodrum katında, 50/6400 arsa paylı, 3 bağımsız
bölüm nolu dükkânın tamamıdır. Satışa konu olan 1. bodrum katta, 3 numaralı dükkân adres
olarak; Orta Mahallesi (tapu kayıtlarında Sağmalcılar Mahallesi), Demirkapı Caddesi
tarafından, Bayrampaşa Çarşısı, 5E dış kapı numarada, Çarşı Caddesi tarafından 6 dış kapı numarada (işhanına iki ayrı kapıdan giriş verilmiştir) yer almaktadır. Satış konusu 644,00 m2
yüzölçümlü parsel üzerinde bulunan binanın taşıyıcı sistemi betonarme karkas olup, bitişik
nizam, 2 bodrum kat+zemin kat+4 normal kattan oluşmaktadır. Tapu kayıtlarına göre bina
yedi katlı olup, binada yetmişdokuz bağımsız bölüm bulunmaktadır. 2. bodrum katta depo, 1
bodrum kat ve zemin katta dükkânlar, normal katlarda bürolar mevcuttur. Binanın dış cephesi
sıvalı ve boyalıdır. İşhanının 1. bodrum kat ve zemin katının sahanlıkları ve merdivenler mermer kaplıdır. 1. bodrum katta 3 bağımsız bölüm numaralı dükkân boş halde olduğu ve mal
sahibinin eski büro eşyalarının bulunduğu görülmüştür. İşhanı yetkililerinden, uzun süreden
beri dükkânın boş ve kapalı olduğu bilgisi alınmıştır. Dükkânın ön cephesindeki
camekânından dükkân incelenmiş, üst tarafındaki açık pencereden ölçülmüş ve fotoğrafı
çekilmiştir. Bodrum kattaki dükkânlar, işhanının ortasında bulunan L şeklindeki koridora
cephelidir. Bodrum kata, zemin kattaki merdivenler ile bağlantı sağlanmıştır. Bodrum katta
dükkânların önemli bir kısmının boş olduğu görülmüştür. Kısacası bodrum kat faal halde
değildir. Zemin katta ise dükkânlar faal durumdadır. 1. bodrum kat, 3 bağımsız bölüm nolu
dükkânın, net alanı 14 m2 civarındadır. Büronun ön cephesi alüminyum doğrama ve camekânlı
olup, zemini mermer kaplı üstü muşambalı, duvarları sıvalı ve boyalıdır. Dükkânın elektriği
mevcut olup ısıtma sistemi bulunmamaktadır. Binanın yaşı yaklaşık 20 yıldır. Binanın yapı
sınıfı 2. sınıf inşaattır. Taşınmaz, Bayrampaşa Belediyesine, Merkez Camisine, Koca Park'a ve
Akvaryum AVM'ye yakın konumdadır. İlçenin en önemli arteri Apdi İpekçi Caddesine yürüme
mesafesindedir. Büro, bölgenin en önemli ve ticari yönden hareketli caddelerinden Demirkapı
Caddesi ile Çarşı Caddesinin köşesinde bulunan işhanında yer almaktadır. Toplu taşıma
güzergâhına çok yakın konumdadır. Alt ve üst yapı sorunu çözüme kavuşturulmuş bir bölgede
bulunmaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede
taşınmaza benzer çok katlı binalar ve işhanları bulunmaktadır. Bölgeden ağır sanayinin
gitmesi nedeniyle dükkânların olumsuz etkilendiği bilgisi alınmıştır.
İmar Durumu
: Dosyada mevcut Bayrampaşa Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü'nün 01.11.2013 tarih ve 39353657.310.05.02-11941/3886 sayılı yazısına göre;
Bayrampaşa ilçesi, Orta Mahallesi, Çarşı Caddesi, 10 pafta, 1626 parsel; 21.11.2005 tarih,
1/1000 ölçekli, Bayrampaşa Revizyon Uygulama İmar Planında ticaret sahasında kalmakta
olduğu, bitişik nizam, irtifa h: 12.50 m., (4 kat) olduğu, bildirilmektedir.
Kıymeti
: 30.000,00 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler : Muhtelif haciz şerhleri mevcut olup; dosyasındaki tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü
: 25/02/2014 günü 15:00 -15:10 arası
2. Satış Günü
: 27/03/2014 günü 15:00 -15:10 arası
Satış Yeri
: İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/4405 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
15/01/2014
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr B: 3951
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T. C. ÜNYE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
(TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2013/3 SATIŞ.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Ordu İl, Ünye İlçe, 749 Ada No, 6 Parsel No, FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ
Mahalle/Mevkii, TAPU KAYDINA GÖRE :Taşınmazın üzerinde
Adresi
: FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ,CAMİİ MEVKİİ ÜNYE/ORDU
Yüzölçümü
: 131,66 m2
Arsa Payı
1-: ABDULLAH GÜMÜŞ (57/132)
2-: TÜRKAN GÜMÜŞ ( 75/132 )
İmar Durumu
: Şehir imar planı içerisinde olup 4 kata müsaadeli imar parselidir.
Elektirik, su kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden yararlanmakta, kuzeyinde 7 numaralı
parsel, güneyinde yol, doğusunda 5 numaralı parsel ve yol vardır. Parsel üzerinde bina
vardır. Bina çarpık yapılaşmanın bulunduğu bir yerdedir.
Kıymeti
: 54.400,00 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler : 1-) Hissedar Abdullah Gümüş'ün hissesi (8.784,961 TL.haciz
(26/12/1988 tar.yev.3672 HS:1375)
2-) Hissedar Abdullah Gümüş'ün (İcra Haciz: Ordu 1.İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN
24/07/2012 TARİH 2013/2 SAYILI HACİZ SAYILI YAZILARI İLE 852,60 TL. BEDEL İLE ALACAKLI
SOSYAL GÜVENLİK KURUM LEHİNE HACİZ EDİLMİŞTİR.
3-) ÜNYE BELEDİYESİ(SN:2860707) NE 517,500,00 TL.BORCUNDAN
DOLAYI HER İKİ HİSSE DE İPOTEKLİ GÖZÜKMEKTEDİR.
1. Satış Günü
: 25/03/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü
: 25/04/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri
: ÜNYE/ORDU ADLİYE SARAYI ZEMİN KATI SULH HUKUK MAHKEMESİ
YAZI İŞLERİ BÜROSUNDA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.go.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
25/12/2013
www.bik.gov.tr B: 3832
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
+
T. C. KÜÇÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
(TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2013/6 SATIŞ.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde Pafta 5
Parsel 6396 sayılı olarak kayıtlı 378 metre kare Yüzölçümünde,
Hali Hazır Durumu : Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesinde, 5/3 Dış kapı
numaralı Dükkânı olan Bahçeli Kargir Ev. Arz üzerinde Zemin + 2 normal kat + çatı katından
müteşekkil B.A.K. tarzında ikiz nizamda 2. sınıf işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. Binanın Dr.
Sadık Ahmet Caddesi cepheli konumda bir dükkân ile arka bahçe cepheli konumda bir daire
1. ve 2. normal katlar ile çatı katında birer daire olmak üzere toplamda dört daire mevcut olup,
Zeminde 96 metrekare alana sahip, zemin kat, normal katlar ve çatı katı farklı zaman dilimlerinde tamamlanarak iskan edilmiştir. Zemin katta bulunan Dükkân seramik zeminli, Alüminyum
doğrama camekânlı, arka cephede bulunan daire iki oda mutfak salon WC mahallerinden ibaret,
Normal kat daireler 96 metre kare, Çatı katı 93 metre kare alanlı antre, salon iki oda mutfak
banyo WC ve balkon mahallerinden ibaret olup Daireler ıslak hacim zeminleri seramik, diğer
kısımlar laminant parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfaklarında sabit tezgâh ile ahşap dolapları,
banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ikmal edilmiş, dış cephesi
sıvalı kat sahanlıkları karo basamakları mozaik döşemelidir. Binada elektrik, sıhhi tesisat,
doğalgaz tesisatları mevcut olup kapalı alanları itibarı ile toplam 360 metrekaredir.
İmar Durumu
: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
05/11/2013 Tarih ve 33067842-02-22377-18171-662363 sayılı yazısında belirtildiği üzere,
15/12/2006-16/01/2008-17/02/2008-14/06/2008-14/09/2012-14/03/2013-12/04/201313/04/2013-12/ 07/2013- Tasdik tarihli, 1/1000 Ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon
uygulama İmar Planında, Plan notlarının 1/20 maddesindeki hükümlere haiz, ayrık nizam 4
kat konut alanında cüz'i kısmı da Yolda kalmaktadır.
Hava mania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi emlak ve istimlak Müdürlüğünce tesbit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir.
Kıymeti
: 700.000,00 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 14/03/2014 günü 11:00- 11:10 arası
2. Satış Günü
: 10/04/2014 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri
: KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYE SARAYI B BLOK- 1’İNCİ BODRUM KAT İCRA
MÜDÜRLÜKLERİ BEKLEME SALONU.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, % 18 KDV, ½ tapu harcı
ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/6 Satış sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
08/01/2014
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr B: 3939
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T. C. ERZİNCAN İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2013/4152 ESAS.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Erzincan Merkez İnönü Mah. Köyaltı mevkii 1691 ada 3 parselde kayıtlı
yüzölçümü 3.024,00 m2 alanda dört adet kargir bina ve arsası olan A Blok 2. kat bağımsız bölüm
5 arsa payı 1/24 olan mesken cinsinde taşınmazın tamamı. Satışa Konu taşınmaz Belediyenin
uygulama İmar planında ayrık nizam 3 kata müsadeli konut alanı olduğu, Taşınmaz üzerinde
Bodrum+zemin+1. ve 2. kattan yapılmış Betonerme-Karkas apartman mevcuttur. Satışa konu
taşınmaz 2. kat A blok 5 nolu bağımsız bölüm olup mesken olarak kullanılmaktadır.
Meskenin arsadaki hissesi 1/24 oranındadır. Meskenin 1 holü, 1 koridoru, 3 odası, 1 salon+
salomaç, 1 banyosu, 1 mutfağı, 1 WC+lavabo ile 2 adet balkon bölümleri bulunmaktadır.
Taşınmazın iç kapı ve pencere doğramaları ile dış kapısı ahşaptan yapılmıştır. Meskenin duvar yüzeyleri plastik boya ile kaplı, ısıtma sistemi katı yakıt ve doğal gaz ile ısıtılan kaloriferlidir. Islak hacimlerin taban döşemesi fayans ile kaplı, salon ve odaların taban döşemesi ahşap
parke ile kaplı Meskenin yaklaşık alanı 110,00 m2 olup yıpranma oranı % 18 dir. Ayrıca tapu
kütüğünde eklenti olarak E: 5 nolu kömürlük yer almaktadır. Taşınmazın çevresi bahçe duvar
ile çevrilmiş olup, ayrıca yürüyüş yolları yapılmıştır. Taşınmaz Belediyenin her türlü hizmetinden
faydalanan konum olarak önemli bir mevkide olup, Erzincan'ın batısında, şehirleşmenin
yoğunlaştığı bir bölgede, modern blokların bulunduğu bir mahallede çevresinde konutlar
mevcuttur. Arsa Payı 50.000,00 TL, Yapı değeri 55.000,00 TL E-5 Deponun değeri 15.500,00
TL, Bahçe duvarı ve çevre düzenlemesi 1.500,00 TL, konumu nedeniyle ilave evrak değeri
12.500,00 TL dir.
Adresi
:
Yüzölçümü
: 110 m2
Arsa Payı
: 1/24
İmar Durumu
:
Kıymeti
: 134.500,00 TL
KDV Oranı
:%1
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü
: 05/03/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü
: 02/04/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri
: Erzincan Adliyesi Zemin Kat Mezat Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/4152 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
03/01/2014
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr B: 3877
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
22 OCAK 2014 ÇARŞAMBA
T.C. ADANA 8. İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2011/10661 ESAS.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Taşınmaz tapuda Adana ili Seyhan ilçesi Gölbaşı mahallesi Ağba mevkili olup, 12033 ada 355 parsel sayılı 7.744,85 m2 miktarlı tarla vasıflı olup, taşınmazda tapuda
borçluya 13/320 hisseli olarak kayıtlıdır. Söz konusu taşınmaz Dörtağaç köyü Seyhan-Adana
adresinde bulunmakta olup, Dörtağaç köyünün 3000 m kuzey- doğusunda bulunmaktadır.
Tarım arazisi olarak kullanılmakta olup, hali hazırda görüldüğü gibi arazinin boş olduğu
görülmüştür. Taşınmazın toprak yapısı kumlu- tınlı olup, yılda 2. ürün alma imkanı bulunmaktadır.
Taşınmazda genele 1. ürün olarak buğday, pamuk sonrasında 2. ürün olarak ise mısır ve karpuz
ekimi yapılmaktadır. Taşınmaz parselin sulama imkanları mevcuttur. Ayrıca, taşınmaz tarlanın
çevresi tamamen tarım arazileri ile çevrili yerde bulunmaktadır. Taşınmaz her türlü zirai ürünün
yetişmesine elverişlidir. Taşınmaz, belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmıyor olup,
taşınmaz tarlanın konumu alanı, çevre özellikleri, mevkii, miktarı, sulu tarım 1. sınıf sulu
tarım arazi sınıfında oluşu serbest piyasa alım- satım raiçleri gibi etkenlerde gözönüne alındığında borçlunun hissesine düşen 13/320 hisse karşılığı 314,63 m2 nin bedelinin 2.517,04 TL.
edeceği bilirkişice takdir edilmiş ve bu bedel üzerinden satılacaktır. Seyhan Kaymakamlığı
Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe Müdürlüğünün 6.1.2014 tarih ve 145 sayılı yazılarında "Gölbaşı
mahallesinde bulunan 12033 ada 280 nolu parselin hisseli olduğu, ilgili şahsa isabet eden
miktar 13/320 oranında 314,63 m2 olup; 5403 sayılı kanunun 8. maddesi kapsamında Tarla
vasfında olan arazi bölünemez büyüklükte bir arazidir. (Tarım Bakanlığının 03.05.2007 tarih
ve 32899 sayılı talimatlarının "g" maddesine göre "Tarımsal araziler üzerinde yapılacak ifraz,
hisseli satış, devir ve rehin gibi işlemlerde taşınmazın tapudaki vasfı esas alınır") hissedar olmayan birisine satılamayan bir arazi aynı zamanda cebri icra yoluyla da satışı yapılamaz "
denilmiştir. Ayrıca 3083 Sayılı Yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır şerhi vardır. Taşınmaz
bu şerhler doğrultusunda hissedarlara belirtilen şartlarda satılacaktır.
Adresi
: Dörtağaç Köyünde Kain Olup Dörtağaç Köyünün 3000 M KuzeyDoğusunda Bulunmaktadır. Seyhan / ADANA
Yüzölçümü
: Tamamı 7.774,85 m2 olup borçlunun 13/320 hissede 314/63 m2 hissesi
vardır.
Arsa Payı
: 13/320
İmar Durumu
: Seyhan ilçe Belediyesi tarafından verilmiş olan 30.01.2013 tarih ve
21-977 sayılı imar çapına göre, plansız saha olduğu gürülmektedir.
Kıymeti
: 2.517,04 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü
: 20/03/2014 günü 11:30- 11:40 arası
2. Satış Günü
: 21/04/2014 günü 11:30- 11:40 arası
Satış Yeri
: Adana Adalet Sarayı Ek 2 hizmet binası 107 nolu oda
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/10661 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
10/01/2014
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr B: 3611
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T. C. KOCAELİ 3. İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2013/1897 ESAS.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı
: Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, Arslanbey Mah.151 Ada 2 Parsel, 36.313,00
m2 miktarlı, Arsa vasıflı, 36.313,00, m2 miktarlı, 1/186 Arsa Paylı, Blok/Kat/Giriş-B.B.No:
B2/23/Zemin / B 7 Bağ. Böl. nolu, tam hisseli mesken.
Ana Taşınmaz ve Bağ. Böl. Özellikleri : Bilirkişi raporuna göre; Taşınmaz 151 Ada 2 Parsel
üzerinde bulunan ve civarında Atakent Konutları olarak anılan yerde B2-23 Blokta B girişte
zemin katta, 7 Bağımsız Bölüm nolu meskendir. B2-23 Blokta A ve B girişleri vardır. Her
girişte her katta 2 daire mevcuttur. Binanın dış cephesi plastik boyalıdır. Giriş kapısı demir
doğramadır. Merdivenler mozaik taştır. İş bu satışa konu Mesken; Hol, Salon, 3 Oda, Mutfak,
Banyo+wc, wc ve 2 adet balkondan oluşmaktadır. Alanı net 86 m2'dir. Yerler; ıslak hacimlerde seramik, salon ve odalarda laminat parkedir. Duvarlar; Salon ve odalarda saten boyalı,
ıslak hacimlerde ise seramiktir. Tavanlarda Kartonpiyer mevcuttur. Pencereler PVC'dir. Dış
kapı çelik, iç kapılar ahşaptır. Isınma merkezi sistem ile sağlanmaktadır.
Adresi
: Arslanbey Atakent Konutları 151 Ada B2-23 B Blok Zemin Kat D.7
Kartepe /Kocaeli
Mesken alanı
: 86 m2'dir.
Arsa Payı
: 1/186
İmar Durumu
: Kartepe Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce İmar
Durumuna göre; Arslanbey mevkii G24d-01c-4d 1/1000 Ölçekli
uygulama imar planında E:1,00 Hmax: 9,50 yapılaşma koşullarına
sahip "Konut Alanı" kullanımında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti
: 70.000,00.-TL
KDV Oranı
:%1
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü
: 17/03/2014 günü 10:00 -10:10 arası
2. Satış Günü
: 11/04/2014 günü 10:00 -10:10 arası
Satış Yeri
: Karabaş Mah. Hafız Binbaşı Cad. Kocaeli Adliye Sarayı 1. Kat 3. İcra
Dairesi İzmit/Kocaeli
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/1897 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları,
7- Söz konusu taşınmaz satış ilanı ilgililere tebliğe çıkarılmış olup, "İİK.127. Maddesi gereği
iş bu satış ilanı tebliğ edilemeyen ve adresi bilinmeyenler için tebligat yerine geçeceği" ilan
olunur.
16/01/2014
www.bik.gov.tr B: 3595
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
13
T. C. GÖLCÜK (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
(TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2013/32 SATIŞ.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 Nolu Taşınmaz :
Özellikleri
: Kocaeli İli, Gölcük İlçe, Kavaklı Mahallesi, 459 ada, 5 parsele kayıtlı, 5 nolu
bağımsız bölüm, işyeri cinsindeki taşınmaz olup, zemin artı üç kattan oluşan binanın zemin
katında bulunduğu, binanın dışı sıvalı ve boyalıdır, alanı yaklaşık 45 m2'dir, içi boş bir iş yeridir,
işyerinin bulunduğu bölge ticari hayatın yoğun olmadığı bölgedir. Okullara, semt pazarına
ve sahile yakın bir taşınmaz olup, Gölcük Belediyesi imar planı içerisinde kalmakta.
Adresi
: Kavaklı Mah. Yavuz Cad. 132. Sok. No: 6 Gölcük
Arsa Payı
: 20/160, Kaydında İcra Şerhi Mevcut
Kıymeti
: KDV. Hariç 60.000,00 TL, KDV. Oranı % 18
1. Satış Günü
: 24/02/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü
: 21/03/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri
: Gölcük Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Odası
2 Nolu Taşınmaz
Özellikleri
: Kocaeli İli, Gölcük İlçe, Kavaklı Mahallesi, 459 ada, 5 parsele kayıtlı,
4 nolu bağımsız bölüm, işyeri cinsindeki taşınmaz olup, zemin artı üç kattan oluşan binanın
zemin katında bulunduğu, binanın dışı sıvalı ve boyalıdır, alanı yaklaşık 45 m2'dir, içi boş bir
iş yeridir. İşyerinin bulunduğu bölge ticari hayatın yoğun olmadığı bölgedir. Okullara, semt
pazarına ve sahile yakın bir taşınmaz olup, Gölcük Belediyesi imar planı içerisinde kalmakta.
Adresi
: Kavaklı Mah. Yavuz Cad. 132. Sok. No: 6 Gölcük
Arsa Payı
: 20/160, Kaydında İcra Şerhi mevcut
Kıymeti
: KDV. Hariç 60.000,00 TL, KDV. Oranı % 18
1. Satış Günü
: 24/02/2014 günü 10:15 - 10:25 arası
2. Satış Günü
: 21/03/2014 günü 10:15 - 10:25 arası
Satış Yeri
: Gölcük Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Odası
3 Nolu Taşınmaz
Özellikleri
: Kocaeli İli, Gölcük İlçe, Kavaklı Mahallesi, 459 ada, 5 parsele kayıtlı,
3 nolu bağımsız bölüm, mesken cinsindeki taşınmaz olup, zemin artı üç kattan oluşan binada
bulunduğu, binanın dışı sıvalı ve boyalıdır, 3+1' ve 90 m2 olduğu, binanın içinin dayalı döşeli
olduğu, kiracısının bulunduğu, binanın son katında bulunmakta. Okullara, semt pazarına ve
sahile yakın bir taşınmaz olup, Gölcük Belediyesi imar planı içerisinde kalmakta.
Adresi
: Kavaklı Mah. Yavuz Cad. 132. Sok. No: 6 Gölcük
Kıymeti
: KDV. Hariç 60.000,00 TL, KDV. Oranı % 1, kaydında icra şerhi mevcut
1. Satış Günü
: 24/02/2014 günü 10:30 - 10:40 arası
2.Satış Günü
: 21/03/2014 günü 10:30- 10:40 arası
Satış Yeri
: Gölcük Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Odası
4 Nolu Taşınmaz
Özellikleri
: Kocaeli İli, Gölcük İlçe, Kavaklı Mahallesi, 459 ada, 5 parsele kayıtlı,
1 nolu bağımsız bölüm, mesken cinsindeki taşınmaz olup, zemin artı üç kattan oluşan binada
bulunduğu, binanın dışı sıvalı ve boyalıdır, 3+1' ve 90 m2 olduğu, binanın içinin dayalı döşeli
olduğu, iç boyasının eski, kapı ve çerçevelerin ahşap olduğu, eşyalarının eski olduğu, dairenin
tadilata ihtiyacı bulunduğu. Okullara, semt pazarına ve sahile yakın bir taşınmaz olup, Gölcük Belediyesi imar planı içerisinde kalmakta.
Adresi
: Kavaklı Mah. Yavuz Cad. 132. Sok. No: 6 Gölcük
Kıymeti
: KDV. Hariç 45.000,00 TL, KDV. Oranı: % 1
1. Satış Günü
: 24/02/2014 günü 10:45 - 10:55 arası
2. Satış Günü
: 21/03/2014 günü 10:45 - 10:55 arası
Satış Yeri
: Gölcük Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü Odası
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/32 Satış sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
09/01/2014
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr B: 3959
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T. C. ADANA 10. İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2013/24 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı
: Adana ili, Seyhan ilçesi Şakirpaşa mahallesi 943 ada 39 parsel nolu
2000 m2 büyüklüğündeki bağ niteliğindeki taşınmaz.
Adresi
: Şakirpaşa Mahallesi 42143 Sokak No: 10 Seyhan / ADANA
Yüzölçümü
: 2.000 m2
İmar Durumu
: Yok, İnşaat tarzı Adana Seyhan belediyesi fen işleri müdürlüğünün
04/08/2011 tarih ve 4061/15 sayılı çapında konu gayrimenkulun A1-Atrium mesken-yeşil alan
ve imar yolu olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti
: 55.000,00 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü
: 03/03/2014 günü 13:40- 13:50 arası
2. Satış Günü
: 28/03/2014 günü 13:40 - 13:50 arası
Satış Yeri
: ADANA ADLİYESİ EK-2 BİNA ASMA KAT 107 NOLU ODA
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyken çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
3- Damga vergisi, KDV, ½ tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler, ½ tapu satım harcı, satış bedelinden ödenir.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedelihemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- İş bu ilan İ.İ.K: nun 127. maddesi gereğince, tapuda adresi bulunmayan, Tapuda ismi tam
olmayan veya tapuda kayıtlı adresinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen, tebligat
yapılamayan ilgililere ve borçlulara tebliğ yerine kaim olunur.
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/24 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
07/01/2014
www.bik.gov.tr B: 3612
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
+
T. C. BİGA İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2013/580 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi, Köy içi Yeni sokak Mevkiinde bulunan 4859 parsel 579,00 m2 yüzölçümlü, zemin kat 1 bağımsız nolu mesken vasıflı
olup 1 zemin, 2 normal kat 3 meskenli kargir apartman vasfındaki taşınmazın kat mülkiyetli
1/4 arsa paylı, olan taşınmazın içinde, iki oda, salon, mutfak, banyo-tuvalet vardır. Yaklaşık
100 m2 kullanım alanı olan meskende, sulu kısımlar seramik kaplıdır. Odalar marley döşenmiş
olup kapılar ahşap pencereler pvc dir. Elektrik ve suyu vardır. Isınma sobalı olup Belediye
hizmetlerinden yararlanır ulaşımı kolay olup diğer bilgi ve fotoğraflar dosyada mevcuttur.
Adresi
: Karabiga Beldesi, Yeni Sokak Mevkii Biga / ÇANAKKALE
İmar Durumu
: İnşaat tarzı Ayrık ikiz nizam 3 kat inşaat yapmaya müsaadelidir.
Bina yapılmış olup oturuluyor.
Kıymeti
: 80.000,00 TL
KDV Oranı
:%1
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü
: 06/03/2014 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü
: 03/04/2014 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri
: Biga Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Koridoru
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Sakarya Mah. H. Özdan Sokakta kain 152
ada, 59 parselde kayıtlı 143,50 m2 yüzölçümlü, 5 katlı apartmanda kat mülkiyetli 1/6 arsa
paylı 4. kat 5 bağımsız nolu Dubleks mesken vasıflı taşınmazın içinde, 3 oda, salon, mutfak,
banyo, tuvalet ve balkon vardır. Sulu kısımlar seramik kaplıdır. Odalar ve salon parke döşenmiş
olup asansör, doğalgazlı kalorifer, elektrik ve su vardır. Tavanlar Karton piyerli olup yaklaşık
118,00 m2 kullanım alanı vardır. Dubleks için içerden merdiven yapılmayıp dışardan ortak
merdivenle çıkılarak çatı katı olarak yapılmıştır. Ayrı kullanılmaktadır. İçinde 2 oda mutfak,
banyo-wc ve teras vardır. Sulu kısımlar seramik kaplıdır. Doğalgazlı kalorifer, asansör, elektrik ve su vardır. Belediye hizmetlerinden yararlanır, ulaşımı kolay olup diğer bilgi ve
fotoğraf dosyada mevcuttur.
Adresi
: Sakarya Mah. H. Özden Sok. Biga / ÇANAKKALE
İmar Durumu
: İnşaat tarzı Bitişik Nizam 5. kat İnşaat izni verilen Ticari alanda
kalmaktadır. Bina yapılmış olup oturuluyor.
Kıymeti
: 140.000,00 TL
KDV Oranı
:%1
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü
: 06/03/2014 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü
: 03/04/2014 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri
: Biga Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Koridoru
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/580 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
03/01/2014
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr B: 2114
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T. C. İSTANBUL ANADOLU 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(KAMULAŞTIRMA İLANI)
ESAS NO: 2013/1055 Esas.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
: İSTANBUL
MEVKİİ
: TUZLA İLÇESİ ORHANLI MAHALLESİ
PAFTA NO
: G22B07C3C
ADA NO
: 8638
PARSEL NO
:2
VASFI
: ARSA
YÜZÖLÇÜMÜ
: 2.659,92 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI
: 1- UĞUR BAŞ Atalar Mah. Halitpaşa Cad. No: 88/19
Kartal/İSTANBUL
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI
: TC. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI Bilkent plaza B1 Blok Bilkent/Ankara
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ
:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda
yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2013/1055
Esas sayısında dava açılmıştır.
1- Davacı kurum vekili; İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Orhanlı Mah., G22B07C3C pafta,
8638 ada, 2 parsel sayılı taşınmazın davalının maliki olduğu taşınmaz hakkında kamulaştırma
kararı alındığı, dava konusu taşınmaz ile ilgili olarak 2942 sayılı kamulaştırma kanununun
4650 sayılı kanunla değişik 11. maddesi uyarınca takdir edilen bedel üzerinde aynı kanunun 8. maddesi uyarınca pazarlıkla satın alma usulüyle davalılar ile anlaşma sağlanması
mümkün olmadığını iddia ederek, kamulaştırma bedelinin mahkememizce tespit edilmesini, bu bedelin bankaya yatırılıp, kamulaştırılan taşınmazın tapusunun davacı kurum adına
tapuya tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
2- Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili diğer bilgiler yukarıda gösterilmiştir.
a- Ayrıca, çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde
kamulaştırma işlemine İdari Yargıda iptal davası veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı
düzeltim davası açılabilir.
b- Açılacak davalarda husumet kamulaştırmayı yapan idareye yöneltilmelidir.
c- 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası
açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri
taktirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma
bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
d- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına TC
Vakıflar Bankası Anadolu Adalet Sarayı şubesine yatırılacaktır.
e- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliği tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi
gerekmektedir.
f- Yukarıda esas numarası yazılı davanın duruşmalarına 12/02/2014 günü saat
11.10'dan itibaren İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesinde başlanacaktır.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 4650 sayılı kanunun 5. maddesi ile değişik
10. maddesinin 5. fıkrası uyarınca ilan olunur.
03/01/2014
www.bik.gov.tr B: 3742
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
22 OCAK 2014 ÇARŞAMBA
T. C. DÜZCE 3. İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2012/2572 ESAS.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Düzce İl, Merkez İlçe, 102 Ada No, 4 Parsel No, KEMERKASIM KÖYÜ
Köyünde bulunan Parsel killi-tınlı bünyede olup verimliliği artıran organik maddece zengin
su tutma kapasitesi iyi, alkalik ve tuzluluk sorunu olmayan, topoğrafik yönden düz ve az meyilli, tarıma oldukça elverişli sulanabilir bir yapıda 13.833,16 m2 alanda olan bir arazidir. Üzerinde kapama fındık ocaklarından başka 2 adet 25-30 yaşlarında ceviz ağacı, 1 adet 12-15
yaşlarında ceviz ağacı bulunmakta, üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
İmar Durumu
: Köy yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti
: 220.170,58 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler : İrtifak Hakkı: T.E.K GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 3441,43 M2
SAHADA DAİMİ İRTİFAK HAKKI VARDIR.
1. Satış Günü
: 12/03/2014 günü 14:15 - 14:25 arası
2. Satış Günü
: 07/04/2014 günü 14:15 - 14:25 arası
Satış Yeri
: Düzce Belediye Başkanlığı Mezat Salonu- Fevzi Çakmak Mah.
Belediye Binası Merkez/DÜZCE
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan somaki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/2572 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
08/01/2014
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr B: 2991
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T. C. ADIYAMAN 2. İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2011/9 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Adıyaman İl, Merkez İlçe, Alitaşı mah. 636 ada 50 nolu parsel 5. Kat
21 nolu bağımsız bölüm brüt 200 m2 teras kat daire.
Adresi
: Alitaşı mahallesi 636 Ada 50 nolu parsel 17153 nolu sokak-Adıyaman
Yüzölçümü
: 200 m2
Arsa Payı
: 1/23
İmar Durumu
: İmar sınırları içinde
Kıymeti
: 104.163,00 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 14/03/2014 günü 09:00 - 09:10 arası
2. Satış Günü
: 09/04/2014 günü 09:00 - 09:10 arası
Satış Yeri
: 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KORİDORUNDA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile
teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son
ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/9 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
09/01/2014
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr B: 2994
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
11
T. C. BAFRA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (KAMULAŞTIRMA İLANI)
Sayı: 2013/614 Esas.
10/12/2013
Aşağıda bilgileri yazılı taşınmazla ilgili 2942- sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 sayılı
Kanun'un 5. maddesi ile değişik 10. maddesine göre dava açıldığı, kamulaştırma işlemine
karşı tebligat tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal, adli yargıda
maddi hataların düzeltilmesi davalarının açılabileceği, bu davalarda husumetin DSİ Genel
Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, iptal davası açıldığı ve yürütmenin durdurulması kararı
alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece
tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz malın davacı idare DSİ Genel Müdürlüğü adına tescil
edileceği, tespit edilen bedelin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Bafra Şubesine yatırılacağı,
davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma, itiraz ve delillerinizin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememizin 2013/614 Esas sayılı dosyasına yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hususları 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun'un 5.
maddesi ile değişik 10/4. maddesi gereğince ilan olunur.
Taşınmaz Bilgileri:
Samsun, Bafra, Ekiztepe Köyü, 261 (tarla vasıflı) ve 262 (bahçeli ev vasıflı) parsel sayılı taşınmaz
www.bik.gov.tr B: 3444
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T. C. LÜLEBURGAZ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2013/579 Esas.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER
: Lüleburgaz/KIRKLARELİ
MEVKİİ
: Kocasinan Mah.
ADA NO
: 328
PARSEL NO
: 12
MALİKİN ADI VE SOYADI
: Emin PİŞKİN - Fetih PİŞKİN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI
: ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ
:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2013/579
Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
25/12/2013
www.bik.gov.tr B: 3592
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T.C. ERZURUM 3. İCRA DAİRESİ (TASFİYENİN TATİLİNE DAİR)
2010/1 İFLAS
31/12/2013
MÜFLİSİN ADI
VE ÜNVANI ADRESİ : DO-PA DOĞU PAZARLAMA GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ İNŞAAT
TAAHHÜT NAKLİYAT TURİZM DAYANIKLI TÜKETİM MADDELERİ İTHALAT VE İHRACAT
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Palandöken Yavuz Sultan Selim Bulvarı, 2. Marketler No: 6 ERZURUM
Yukarıda ünvanı yazılı müflisin masasında hiçbir mal varlığı bulunmadığından, İİK nun
217 maddesine göre tasfiyenin tatiline, iş bu ilan tarihinden itibaren bir ay için 15.000,00 TL
masraf avansı peşin verilip tasfiyenin devamı talebinde bulunulmadığı takdirde iflasın İİK nun
254. Maddesine göre kapatılacağı hususu ilan ve tebliğ olunur.
www.bik.gov.tr B: 3878
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T.C. KARS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN
ESAS SAYISI : 2013/426 Esas.
DAVALI TAZEBEY NAĞIŞ - Çamçavuş Köyü Susuz-KARS
Davacı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar TAZEBEY NAĞIŞ aleyhine açılan
Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı
gereğinde;
DAVALI TAZEBEY NAĞIŞ'a gösterilen adreste tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de
zabıta tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş
olup davalının duruşmanın bırakıldığı 13/02/2014 günü saat 09:30'da mahkememizde bizzat
hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi aksi takdirde yokluğunda devam
olunacağı ilan olunur.
24/12/2013
www.bik.gov.tr B: 3880
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
203 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content