close

Enter

Log in using OpenID

2015 yılı endüstriyel hizmet fiyatları

embedDownload
ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI
2015 YILI
i
İÇİNDEKİLER
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ ................................................................................................. 1
BAŞVURU .................................................................................................................................................................... 1
HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ ................................................................................................................................ 1
RAPORLAMA ............................................................................................................................................................... 1
BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ ................................................................................................................................. 2
ÇEVRE VE TEMİZ ÜRETİM ENSTİTÜSÜ (ÇTÜE) ....................................................................................................... 3
SU VE ATIKSU LABORATUVARI ............................................................................................................................... 3
NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ ......................................................................................................................... 3
NUMUNE ALINMASI ..................................................................................................................................................... 4
NUMUNE HAZIRLAMA ................................................................................................................................................. 4
FİZİKSEL ANALİZLER .................................................................................................................................................. 4
KİMYASAL ANALİZLER ................................................................................................................................................ 4
SUDA ALETLİ ANALİZLER ........................................................................................................................................... 5
BİYOLOJİK ANALİZLER ............................................................................................................................................... 5
HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLU LABORATUVARLARI ........................................................................................... 5
EMİSYON ÖLÇÜMLERİ ................................................................................................................................................ 6
İMİSYON (HAVA KALİTESİ) ÖLÇÜMLERİ (NOKTA) VE MODELLEME ...................................................................... 6
İMİSYON İÇİN PASİF ÖRNEKLEYİCİLER (1 NOKTA) ................................................................................................. 6
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ VE DAĞILIMI .............................................................................................................................. 7
KATI VE TEHLİKELİ ATIK LABORATUVARLARI ...................................................................................................... 7
POLİAROMATİK HİDROKARBONLARIN ANALİZLERİ ................................................................................................ 7
UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN ANALİZLERİ ......................................................................................................... 7
POLİKLORLU BİFENİLLERİN (PCB), PESTİSİTLERİN VE POLİKLORLU TERFENİLLERİN (PCT) ANALİZLERİ...... 7
DİOKSİN/FURAN VE DİOKSİN-BENZERİ PCB'LERİN ANALİZLERİ ........................................................................... 7
KARAKTERİZASYON ÇALIŞMALARI .......................................................................................................................... 8
ATIK YÖNETİMİ GENEL ESALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK- EK III B KAPSAMINDAKİ ANALİZLER ...................... 8
DENİZ VE İÇ SULAR LABORATUVARLARI ............................................................................................................... 8
NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ ......................................................................................................................... 8
BİYOLOJİK ANALİZLER ............................................................................................................................................... 8
FİZİKSEL ANALİZLER .................................................................................................................................................. 8
KİMYASAL ANALİZLER ................................................................................................................................................ 8
ENERJİ ENSTİTÜSÜ (EE) ............................................................................................................................................ 10
KÖMÜR NUMUNELERİ NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ .................................................................................. 10
KATI YAKIT ANALİZ LABORATUVARI ...................................................................................................................... 11
KÖMÜR ANALİZİ .......................................................................................................................................................... 11
BİYOKÜTLE ANALİZİ ................................................................................................................................................... 11
SIVI YAKIT ANALİZ LABORATUVARI ........................................................................................................................ 11
BENZİN ANALİZİ .......................................................................................................................................................... 11
MOTORİN ANALİZİ ....................................................................................................................................................... 12
KALORİFER YAKITI VE FUEL OİL ANALİZİ ................................................................................................................ 12
BİYODİZEL ANALİZİ ..................................................................................................................................................... 13
JET YAKITI ANALİZİ ..................................................................................................................................................... 13
GAZYAĞI ANALİZİ ........................................................................................................................................................ 14
GENEL ANALİZLER ..................................................................................................................................................... 14
BAZ YAĞI ANALİZİ ....................................................................................................................................................... 14
DENİZCİLİK YAKITLARI ANALİZİ................................................................................................................................. 15
GAZ TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI ................................................................................................................... 15
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG-OTOGAZ) ANALİZLERİ................................................................................. 15
DOĞALGAZ TESTLERİ ............................................................................................................................................... 15
YAKIT PİLİ LABORATUVARI ...................................................................................................................................... 16
YAKIT PİLİ TESTLERİ .................................................................................................................................................. 16
MEMBRAN ELEKTROT ÜNİTESİ (MEÜ) PERFORMANS TESTLERİ ......................................................................... 16
GAZ GEÇİRGENLİK TESTLERİ ................................................................................................................................... 16
Bİ-POLAR PLAKA MALZEME ÜRETİMİ ....................................................................................................................... 16
BATARYA LABORATUVARI ....................................................................................................................................... 16
BATARYA TESTLERİ ................................................................................................................................................... 16
ARAÇ TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI................................................................................................................. 16
ARAÇ TESTLERİ .......................................................................................................................................................... 16
GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (GMBE) ............................................................................ 17
NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ ....................................................................................................................... 17
LABORATUVAR HAYVANI SATIŞLARI...................................................................................................................... 18
İMMÜNİZASYON .......................................................................................................................................................... 18
ANTİKORLAR .............................................................................................................................................................. 19
ANTİKOR VE ANTİJENLERİN İŞARETLENMESİ ........................................................................................................ 19
ANTİKORLARIN SAFLAŞTIRILMASI ........................................................................................................................... 19
MONOKLONAL ANTİKORLAR ..................................................................................................................................... 19
İNSAN PROTEİN VE HORMONLARI (1mg) ................................................................................................................ 19
BİTKİ PATOJENLERİ (1mg) ........................................................................................................................................ 19
DİĞER MONOKLONAL ANTİKORLAR (1mg) ............................................................................................................ 19
HÜCRE ÇALIŞMALARI ................................................................................................................................................ 19
İMMÜNOLOJİK HÜCRE ÇALIŞMALARI ....................................................................................................................... 19
HÜCRE KÜLTÜR ÇALIŞMALARI ................................................................................................................................. 19
PRİMER ENDOTEL HÜCRELERİ ................................................................................................................................. 19
DENEY HAYVANI EMBRİYOSU SATIŞI (TAZE VE DONDURULMUŞ) ...................................................................... 19
DONDURULMUŞ FARE EMNRİYONİK FİBROBLAST SATIŞI................................................................................... 19
I
BESİYERLERİN OZMOTİK BASINÇLARIN ÖLÇÜLMESİ........................................................................................... 20
BESİYERLERİN FARE EMBRİYOLARI İLE TOKSİSİTE TESTLERİNİN YAPILMASI ................................................ 20
DOKU VE HÜCRELERDE UV İNVERT MİKROSKOP ALTINDA İMMÜNOFLORESANS İNCELEME ....................... 20
MİKROSKOP ANALİZLERİ .......................................................................................................................................... 20
TIBBİ CİHAZLARIN BİYOUYUMLULUK TESTLERİ ................................................................................................... 20
KİMYASALLAR VE KOZMETİK TESTLER ................................................................................................................. 21
PROTEİN ÇALIŞMALARI............................................................................................................................................. 21
PROTEİN MİKTARI ....................................................................................................................................................... 21
KROMATOGRAFİK YÖNTEMLER ............................................................................................................................... 21
PROTEİN ELEKTROFOREZİ ....................................................................................................................................... 21
PROTEİNLERİN MEMBRANA TRANSFERİ ................................................................................................................. 21
DNA VE RNA ÇALIŞMALARI ...................................................................................................................................... 21
DNA İZOLASYONU ...................................................................................................................................................... 21
DNA MİKTAR TAYİNİ ................................................................................................................................................... 21
DNA DİZİ ANALİZİ ........................................................................................................................................................ 21
MOLEKÜLER MARKÖR ÇALIŞMASI ........................................................................................................................... 22
RNA ÇALIŞMALARI ...................................................................................................................................................... 22
BİTKİLERE GEN AKTARIMI İÇİN VEKTÖR HAZIRLAMA .......................................................................................... 22
BİTKİLERE GEN AKTARIMI ........................................................................................................................................ 22
TRANSGENİK BİTKİLERİN TANIMLANMASI ............................................................................................................. 22
GEN ANLATIM ANALİZİ .............................................................................................................................................. 22
DNA UZUNLUK ANALİZİ ............................................................................................................................................. 22
ENZİM AKTİVİTE ÖLÇÜMLERİ ................................................................................................................................... 22
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER .................................................................................................................................. 22
CİHAZ KULLANIM HİZMETLERİ ................................................................................................................................. 22
STEADY-STATE FLORESANS SPEKTROMETRE ÖLÇÜMLERİ ............................................................................... 22
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ....................................................................................................................................... 23
GIDA ENSTİTÜSÜ (GE) ............................................................................................................................................... 24
NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ ....................................................................................................................... 24
GENEL KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARLARI ................................................................................................... 25
BAL ANALİZLERİ .......................................................................................................................................................... 25
ÇAY/KAHVE ANALİZLERİ ............................................................................................................................................ 26
ET VE SU ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ ............................................................................................................................. 26
MEYVE SUYU, REÇEL VE KONSERVE ANALİZLERİ ................................................................................................. 26
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ ........................................................................................................................ 27
ŞEKER ANALİZLERİ .................................................................................................................................................... 27
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI ............................................................................................................................ 27
GDO MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI ....................................................................................................... 27
PATOJEN LABORATUVARI ........................................................................................................................................ 27
MİKOLOJİ LABOARATUARI ....................................................................................................................................... 28
BESLENME LABORATUVARI..................................................................................................................................... 28
ENSTRUMANTAL ANALİZ LABORATUVARI II (AAS, ICP-MS) ................................................................................ 29
MİKOTOKSİN LABORATUVARI .................................................................................................................................. 29
ENSTRUMANTAL ANALİZ LABORATUVARI I (HPLC).............................................................................................. 29
KALINTI LABORATUVARI .......................................................................................................................................... 30
KATKI-KALINTI ANALİZLERİ........................................................................................................................................ 30
PESTİSİT ANALİZLERİ ................................................................................................................................................. 30
VETERİNER İLAÇ KALINTISI ANALİZLER .................................................................................................................. 30
HORMON ANALİZLERİ ................................................................................................................................................ 31
ISIL İŞLEMLE OLUŞAN BİLEŞİKLER .......................................................................................................................... 31
GIDA MUHAFAZA VE AMBALAJ ANALİZ LABORATUVARI .................................................................................... 31
GIDA MADDELERİYLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN ANALİZLERİ ................................................... 31
AMBALAJ MATERYALİ ANALİZLERİ ........................................................................................................................... 32
DUYUSAL ANALİZ LABORATUVARI ......................................................................................................................... 32
TAHIL VE TAHIL ÜRÜNLERİ LABORATUVARI ......................................................................................................... 32
YAĞ LABORATUVARI ................................................................................................................................................. 33
GIDA BOYALARI .......................................................................................................................................................... 33
SU BAZLI GIDA BOYALARI.......................................................................................................................................... 33
ORGANİK BAZLI BOYALAR ......................................................................................................................................... 33
PİLOT TESİS ................................................................................................................................................................ 34
DANIŞMANLIK HİZMETİ .............................................................................................................................................. 34
KİMYA ENSTİTÜSÜ (KE) ............................................................................................................................................. 35
NUMUNE MİKTARI VE AMBALAJ .............................................................................................................................. 35
PROSES VE İNORGANİK KİMYA TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARLARI ............................................................. 36
NUMUNE HAZIRLAMA ................................................................................................................................................. 36
YAŞ KİMYASAL ANALİZLER........................................................................................................................................ 36
ALETLİ ANALİZLER ...................................................................................................................................................... 36
FİZİKSEL DENEY VE ANALİZLER ............................................................................................................................... 36
ÇEŞİTLİ PARAMETRE TAYİNLERİ .............................................................................................................................. 36
TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ ............................................................................................................................. 37
YAĞ ANALİZLERİ ......................................................................................................................................................... 38
POLİMER VE ORGANİK KİMYA TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARLARI ............................................................... 39
NUMUNE HAZIRLAMA ................................................................................................................................................. 39
YAŞ KİMYASAL ANALİZLER........................................................................................................................................ 39
ALETLİ ANALİZLER ...................................................................................................................................................... 39
FİZİKSEL DENEY VE ANALİZLER ............................................................................................................................... 40
ÇEŞİTLİ PARAMETRE TAYİNLERİ .............................................................................................................................. 40
ÖZEL TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE PERFORMANS TESTLERİ ..................................................................................... 40
II
ÇÖZÜCÜ ANALİZLER .................................................................................................................................................. 40
ALKOL ANALİZLERİ ..................................................................................................................................................... 40
KOMPOZİSYON –İÇERİK ANALİZLERİ ....................................................................................................................... 40
PATLAYICI MADDELER VE GAZ MÜHİMMATLARININ PARAMETRE ANALİZLERİ............................................... 41
NÜKLEER MANYETİK REZONANS (NMR) SPEKTROMETRESİ LABORATUVARI ................................................. 41
KÜTLE SPEKTROMETRESİ LABORATUVARI .......................................................................................................... 41
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ....................................................................................................................................... 41
MALZEME ENSTİTÜSÜ (ME) ...................................................................................................................................... 42
NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ ....................................................................................................................... 42
X IŞINLARI SPEKTROMETRE VE DİFRAKTOMETRE LABORATUVARLARI .......................................................... 43
ELEKTRON MİKROSKOP LABORATUVARI .............................................................................................................. 43
METALOGRAFİ VE HASAR ANALİZ LABORATUVARI ............................................................................................. 44
OPTİK MİKROSKOP İNCELEMELERİ.......................................................................................................................... 44
MAKROSKOPİK İNCELEMELER ................................................................................................................................. 44
MEKANİK ÖZELLİKLER LABORATUVARI ................................................................................................................ 44
ÇEKME DENEYLERİ .................................................................................................................................................... 44
BASMA DENEYLERİ .................................................................................................................................................... 44
DARBE DENEYLERİ .................................................................................................................................................... 44
EĞME VE KATLAMA DENEYLERİ ............................................................................................................................... 44
SERTLİK ÖLÇÜMLERİ ................................................................................................................................................. 44
TAHRİBATSIZ MUAYENELER LABORATUVARI ....................................................................................................... 45
RADYOGRAFİK MUAYENE ......................................................................................................................................... 45
MANYETİK PARÇACIKLAR VE ENDESKOPİK MUAYENE ......................................................................................... 45
GİRDAP AKIMLARIYLA MUAYENE ............................................................................................................................. 45
ULTRASONİK MUAYENE............................................................................................................................................. 45
C-TARAMA ULTRASONİK MUAYENE ......................................................................................................................... 45
PENETRANT TEST ...................................................................................................................................................... 45
ÇATLAK DERİNLİĞİ TAYİNİ ......................................................................................................................................... 45
ELEKTRİK İLETKENLİĞİ ÖLÇÜMÜ .............................................................................................................................. 45
KAPLAMA VE KOROZYON LABORATUVARI ........................................................................................................... 46
BOYA VE KOROZYON DENEYLERİ ............................................................................................................................ 46
KAPLAMA DENEYLERİ ................................................................................................................................................ 46
MANYETİK ÖZELLİKLER LABORATUVARI .............................................................................................................. 46
RAM LABORATUVARI ................................................................................................................................................ 47
SERAMİK VE TOZ METALURJİSİ LABORATUVARLARI .......................................................................................... 47
SERAMİK VE TOZ METALURJİSİ DENEYLERİ........................................................................................................... 47
DÖKÜM LABORATUVARLARI .................................................................................................................................... 48
DEMİR ESASLI METALLER VE SÜPER ALAŞIMLAR LABORATUVARI .................................................................... 48
HASSAS DÖKÜM LABORATUVARI ............................................................................................................................. 48
DANIŞMANLIK HİZMETİ .............................................................................................................................................. 48
YER VE DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YDBE) ........................................................................................................ 49
AKTİF TEKTONİK LABORATUVARI ............................................................................................................................ 49
III
ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ SÜRECİ
BAŞVURU
 Endüstriyel hizmet yaptırmak isteyen Kamu/Kurum ve Kuruluşlar dışındaki müşterilerimiz, başvuru dilekçesindeki
(sayfa 3) bilgileri içeren talep yazısı ile Endüstriyel Hizmetler Birimi’ne başvurmalıdır.
 Başvuru dilekçesinde ürünlerle ilgili marka/firma ismi belirtilmemelidir. Ürünler kodlanarak getirilmelidir.
 Fare ve sıçan satışlarında etik kurul raporu istenmektedir.
 Üniversitelerden yapılan başvurular üniversitenin antetli kağıdı ile gönderilmelidir.
 Analiz için numuneler, ilgili Enstitü’nün tanımladığı miktar ve ambalaj içinde getirilmeli, üzerinde numune ile ilgili
açıklayıcı bilgiler (getirilen numunenin adı, kodu, kuruluş adı, numuneleme tarihi gibi) veren bir etiket olmalıdır.
Numunelerin miktarı ve ambalaj türü belirtilmemiş ise, insan sağlığı ve çevreye zarar vermeyecek şekilde
ambalajlanmasına özen gösterilmelidir.
 Numune, başvuru dilekçesi ve ödemenin yapıldığı gösteren banka dekontu birlikte gönderilmelidir. Aksi durumda
numune kabulü yapılmayarak iade edilir.
 Web sitesinde yayınlanan Endüstriyel Hizmet Fiyat Listesinin içerisinde belirtilmeyen test/analiz/ölçüm ve
muayene isteklerinde, talep sahibine teklif verilir. Teklifin kabul edilmesi ve ödemenin yapılması durumunda
analiz işlemleri başlatılır.
 Acil istenen hizmetler için, mesai dışında ve/veya tatil günü çalışılması durumunda % 70, mesai saati içinde
öncelik tanınan işlerde ise % 50 fiyat artışı uygulanır.
HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ
 Hizmet bedelinin belirtilen banka hesaplarına yatırılması ve ilgili dekontun Endüstriyel Hizmetler Birimi’ne
fakslanmasını veya nakden ödenmesi durumunda analize başlanabilmektedir. Ödemeler, Merkezimiz veznesine
hafta içi her gün saat 8.30-16.00 arasında yapılabilmektedir.
 Hizmetler için, TÜBİTAK MAM dışına gidilmesi halinde, ilgili personelin yol, konaklama ve iaşeleri ilgili kuruluş
tarafından karşılanır ve/veya ödenir.
 Ücretler KDV hariç verilmiştir.
 İngilizce dilde rapor hazırlama fiyatı 100TL- 250TL+KDV’dir. (Raporun kapsamına göre ayrıca ücretlendirme
yapılmaktadır.)
RAPORLAMA
 Test ve analiz sonuçları ürün için bir kalite sertifikası niteliği taşımamaktadır.
 Rapor ve sonuçları talepte bulunan kuruluş ve müşterilerince ticaret ve reklam amaçları ile kullanılamaz. Rapor
tamamen veya kısmen çoğaltılamaz/yayınlanamaz.
 Başvuru dilekçesinde istenen test/analizler için sadece bir rapor düzenlenmektedir. Birden fazla numune için ayrı
ayrı rapor isteniyorsa, istek yazısında bunun belirtilmesi gerekmektedir.
 Analiz raporu ve fatura başvuru dilekçesinde belirtilen adrese gönderilmektedir.
NOT: Talep edilmesi durumunda rapor ve teklifler e-mail ile de ulaştırılmaktadır. Başvuru dilekçesine mutlaka
e- mail adresleri girilmelidir.
İNDİRİMLER
Test/analiz fiyatları üzerinden;
-
4734 sayılı KİK’e tabi kamu kurum ve kuruluşlarına %20 indirim,
Son iki yılda MERKEZ bünyesinde proje yürütmüş olan özel sektör kuruluşlarına %20 indirim,
Ayrıca, yukarıdaki madde kapsamında tek başvuruda analiz ücretinin 100.000,00 TL (KDV hariç) ve üzeri olması
durumunda %30 indirim,
İLETİŞİM
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi
P.K. 21, 41470 Gebze-Kocaeli
Tel : 0 262 677 20 00
Faks : 0 262 643 04 70
e-posta : [email protected]
http://www.mam.tubitak.gov.tr
BANKA BİLGİSİ
T.C. Ziraat Bankası Gebze Kurumsal Şubesi
TR19 0001 0020 8534 7543 977543 (TL)
NOT: Web sitesinde yayınlanan test/analiz fiyatları 31.12.2015 tarihine kadar geçerlidir. Fiyatlarda herhangi bir değişiklik
olması veya yeni analizler eklenmesi halinde güncel listeye http://www.mam.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Yıl içerisinde maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir.
1
BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
TÜBİTAK MAM
Endüstriyel Hizmetler Birimi’ne
Tarih:
Gönderdiğim /göndereceğim....................... adet ............................................................numunesinde aşağıda
belirttiğim test / analiz(ler)in yapılmasını rica ederim.
Test ve analiz sonuçlarının, reklamlarda TÜBİTAK’ın adının zikredilerek ve/veya söz konusu ürünün TÜBİTAK
tarafından onaylandığı anlamına gelecek şekilde kullanılmayacağını, aksi halde TÜBİTAK tarafından gerek
reklamların yayınlanmasının durdurulacağını gerekse maddi ve manevi zararın tazmini amacıyla yargı yoluna
başvurulacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
Ayrıca, Endüstriyel Hizmetler İşleyiş Süreci’nde (www.mam.tubitak.gov.tr) belirtilen maddeleri de kabul ettiğimizi
beyan
ve taahhüt ederiz.
Yapılacak analiz(ler):
Saygılarımla,
a) ...................................
b) ...................................
c) ....................................
d) ...................................
e) ...................................
Yetkili kişiye ait
İsim, imza ve kaşe
Analizi İsteyen
Firma/Kuruluş/Şahıs Adı:
Adresi :
Telefon :
Faks
:
e-posta :
Kuruluşun Faaliyet Alanı :
Numune veya analizi ile ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği açısından alınması gereken önlemler var mı?
Varsa açıklayınız. ...........................................................……………………………………………………...
Fatura Bilgileri (EKSİKSİZ VE DOĞRU OLARAK DOLDURULMALIDIR).
1) Faturanın kesileceği kişinin adı-soyadı veya firmanın / kuruluşun unvanı:
(Üniversite ise; faturanın kişi adına mı, üniversite adına mı kesileceği mutlaka belirtilmelidir).
2) Fatura adresi:
3) VD :
No. :
4) Ödeme yapacak kişi/kuruluşun;
Banka Hesap No.
:
Banka / Şube Adı
:
T.C. Kimlik No. (kişi için)
:
Raporun ve faturanın alıcıya gönderilme şekli :
Elden
APS
Kargo*
(*) Raporun ve faturanın ödemeli kargoya verilmesini istiyorum.
Banka Hesap No:
T.C. Ziraat Bankası Gebze Kurumsal Şubesi TR19 0001 0020 8534 7543 977543 (TL)
NOT: Başvuru, bu çizelge imzalanıp Endüstriyel Hizmetler Birimi’ne iletildikten ( faks: 0-262-6430470 ) sonra
2
işleme alınacaktır.
ÇEVRE ve TEMİZ ÜRETİM ENSTİTÜSÜ
Laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre uluslararası akreditasyon
belgesine sahiptir.
T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇEVRE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ’ ni almıştır
SU VE ATIKSU LABORATUVARLARI
NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ

Su ve atıksu numuneleri en az 1litre, en fazla 10 litre olarak temiz (hiç kullanılmamış) plastik bidon, cam
kavanoza alınmalıdır.

Mümkün ise, kabın ağzı kapak ile numune arasında hava kalmayacak şekilde kapatılmalıdır. Ulaşım
sırasında çalkalanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Yağ ve gres analizi yapılacak numuneler,1litrelik cam kavanoz ile, herhangi bir aktarma kabı
kullanılmaksızın kaynağından doğrudan alınmalıdır.

Arıtma çamuru ve toprak numuneleri 1kg temiz plastik torba, ağzı geniş plastik bidon veya cam
kavanoza alınmalıdır. Arıtma çamuru numuneleri filtre presten geçirilmiş kek kıvamında olmalıdır.

Bakteriyolojik analizler Toplam koliform ve fekal koliform analizi için numune alma noktası (musluk, boru
ucu) alkol ile steril hale getirilmelidir. Numuneler, steril kaba, kabın altından tutularak, su 10-15 dakika
akıtıldıktan sonra direkt olarak alınmalıdır ve 6 saat içerisinde laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.

Atık yağ numuneleri bulundukları kabın içinden en az 5 değişik noktadan (farklı derinlik) kompozit olarak
cam veya plastik kaba en az 500 ml olacak şekilde alınmalıdır.

Steril kaba alınmadan gönderilen bakteriyolojik analiz numuneleri kabul edilmez.

İçme suyu kabı hariç kullanılmış gıda maddesi (meşrubat, yağ vb) veya temizlik ürünü ambalajları gibi
kaplarda müşteri tarafından gönderilen numuneler kabul edilmez.
Numune Alma: Yetkili kuruluşlardan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendirdiği kuruluşlardan) deşarj
izni almak üzere yapılan analizlerde numunelerin yönetmelik gereği Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
personeli veya Çevre İl Müdürlüğü elemanları tarafından alınması gerekmektedir. Bunun mümkün olmadığı
durumlarda Su ve Atıksu Laboratuvarı sorumluları ile irtibata geçerek alınacak numunenin özelliğine göre
numune alma esasları hakkında bilgi alınması gerekmektedir.
“İçme suyu ambalajları hariç, daha önce başka bir amaçla kullanılmış yıpranmış ambalajlara, gıda
ambalajlarına, meşrubat şişelerine alınmış temiz su ve atıksu numuneleri kabul edilmez”
İRTİBAT KURULACAK KİŞİ
Nesrin KARARHAN
e-posta: [email protected]
Tel: 0262-6772195
3
NUMUNE ALINMASI
Ç1
Ç2
Ç3
Anlık numune
İki saatlik numune
Yirmi dört saatlik numune
85 TL
170 TL
430 TL
NUMUNE HAZIRLAMA
Ç4
Ç5
Ç6
Ç7
Ekstraksiyon * (TS EN 12457 – 4) (Katı atık numunelerinde eluate hazırlama)
Metal numuneleri için ön işlem (numune başına) (Yaş yakma yöntemi)
Katı numuneler için kırma, öğütme, eleme (numune başına)
Metal numuneleri için ön işlem * (Mikrodalga fırın parçalama) (SM- 3030)
230 TL
120 TL
50 TL
120 TL
FİZİKSEL ANALİZLER
Ç8
Ç9
Ç10
Ç170
Ç12
Ç13
Ç14
Ç15
Ç16
İletkenlik* (2510 B)
Bulanıklık * (Nefelometrik Metod) (SM 2130 B 2005)
Koku, tat, tortu
Kızdırma Kaybı* (Arıtma çamurunda) (TS EN 12879 2003-03)
Katı madde
Toplam katı * (SM- 2540 B)
Askıda katı madde* (SM 2540 D gravimetrik)
Uçucu askıda katı madde (SM- 2540 B Gravimetrik)
Çözünmüş madde * (SM- 2540 C gravimetrik)
Çökebilen madde (SM- 2540 F Hacimsel)
32 TL
32 TL
32 TL
60 TL
60 TL
60 TL
60 TL
60 TL
60 TL
KİMYASAL ANALİZLER
Ç17
Ç18
Ç19
Ç20
Ç21
Ç22
Ç23
Ç25
Ç27
Ç28
Ç29
Ç32
Ç33
Ç34
Ç35
Ç36
Ç37
Ç38
Ç39
Ç41
Ç42
Ç43
Ç44
Ç45
Ç46
Ç47
Ç343
pH* (SM 4500- H+ B elektrometrik)
Çözünmüş oksijen (SM- 4500- O G Membran Elektrot)
Renk (SM-2120 B Görsel Karşılaştırma)
Alkalinite (SM-2320 B Titrasyon)
Asidite (SM- 2310 B Titrasyon)
Toplam sertlik (SM- 2340 C EDTA Titrimetrik)
Serbest klor (SM- 4500-Cl2 B İyodometrik)
Sülfür* (SM- 4500-S= F İyodometrik)
Sülfit* (SM- 4500 SO3= B İyodometrik)
Toplam kjeldahl azotu * (SM 4500- NorgB 2005)
Amonyum azotu* (SM 4500 NH3 B, C distilasyon+ titrimetrik)
Toplam azot (SM-4500- Norg. B+SM-4110 B İyon Krom)
Toplam fosfor * (kalay klorür metodu ile) (SM 4500 P B, 4500 P, D- NorgB 2005)
Toplam siyanür * (kolorimetrik metod ile distilasyondan sonra)(SM 4500 – CN C)
Serbest siyanür * (kolorimetrik metod ile) (SM 4500 CN E 2005)
Fenol * (direk fotometrik metod ile) (SM 553B, 5530 D 2005)
Bor (SM- 4500 C Karmin)
Deterjan (SM- 5540 C Anyonik Yüzeyaktif Maddeler (MBAS))
Yağ ve gres (kısmi gravimetrik)* ASTM D 7066 – 2004
Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ5) (SM- 5210 B 5 Günlük)
Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)* (SM 5220B açık refluks)
Kimyasal oksijen ihtiyacı (tuzlu suda)
Sodyum absorbans oranı* ( 4 element; Na, Ca,Mg, K)(Na için TS 6228 EN ISO 7980 2002-04), (Ca,
Mg için TS 6228 EN ISO 7980 2002-04),(K için TS ISO 9964-2 1998-04)
Permanganat indeksi (TS 6288, EN ISO 8467 Nisan 1998)
Serbest karbondioksit (SM-4500 –CO2 D Alkaliniteden hes.)
Toplam karbondioksit (SM-4500 –CO2 D Alkaliniteden hes.)
Krom+6 (Cr+6 mg/l) (SM-3500-CrB.kolorometrik)
4
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
32 TL
32 TL
75 TL
40 TL
30 TL
40 TL
50 TL
75 TL
75 TL
170 TL
155 TL
230 TL
190 TL
195 TL
80 TL
170 TL
75 TL
160 TL
200 TL
108 TL
130 TL
200 TL
320 TL
60 TL
40 TL
40 TL
75 TL
SUDA ALETLİ ANALİZLER
Ç50
Ç146
Ç147
Ç171
Ç51
Ç300
Ç52
Ç53
Ç55
Ç57
Ç58
Ç40
Ç160
Ç302
Ç303
Toplam organik karbon (TOC)* (SM 5310 B 2005)
Katı numunede toplam organik karbon (TOC)* (D.11.Y.03.32 2006-08)
Toplam halojenler (atıkyağda)
Halojenler (Cl-, Br-, F-; atıkyağda/parametre başına)
Halojenli organik bileşikler (AOX)* (DIN 38409/14 adsorpsiyon- piroliz titrimetrik)
Toplam halojenli organik bileşikler (katılarda)
UV spektrofotometre ile hazır kit testleri
(parametre başına; S2-, SO42-, P, NO3-, B, Cr6+, Cl-, CN-, NO2-, KOI, F-, Fenol)
Metal Analizleri
- Atomik absorpsiyon spektrometresi * (Alevli) (parametre başına; SM 3111 2005),
(Na) (TS 6228 EN ISO 7980 2002-04), (Ca, Mg) (TS 6228 EN ISO 7980 2002-04),
(K) TS ISO 9964-2 1998-04)
- Atomik absorpsiyon spektrometresi * (hidrür sistemi; As,Sb, Se) (SM 3114 C )
- Atomik absorpsiyon spektrometresi (SM 3113 B grafit fırın) (parametre başına;
- ICP-MS* (EPA Method 6020A 2007)
- ICP - OES (EPA 2007) Metal Analizleri (parametre başına)
Atomik absorpsiyon spektrometresi * (soğuk buhar yöntemi; Hg) (TS 2537 EN 1483 1999-04)
Katı ve sıvılarda doğrudan civa analizi (EPA 7473)
İyon kromatografisi * (4110 B iyon kromatografi)
(parametre başına; SO42-, PO4, NO3-, Br, NO2-, Cl-, F,BrO3* )
Yağ-gres (FTIR spektrometresi) * (ASTM D 7066-04E1)
Hidrokarbonlar (FTIR spektrometresi) (ASTM D 7066-04E1)
İyon selektif cihazı ile anyon analizi (Parametre başına; Cl-, F- )
4500 – F- C İyon Seçici Elektrot
Katı örneklerde mineral yağ analizi (EN 14039)
Sıvı örneklerde mineral yağ analizi (ISO 9377-2)
100 TL
100 TL
230 TL
230 TL
100 TL
220 TL
75 TL
75 TL
110 TL
75 TL
180 TL
180 TL
75 TL
405 TL
405 TL
BİYOLOJİK ANALİZLER
Ç61
Balık biyodeneyi
170 TL
HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLU LABORATUVARLARI
TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 şartlarına uygun olarak akredite edilmiştir. TS EN 14181 metodu ve
Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.
Genel Koşullar: Kaynak sayısına bağlı olarak müşteriyle yapılacak görüşmeler sonucunda ölçüm ücretlerinde ayrıca
fiyatlandırma yapılabilecektir.
EMİSYON ÖLÇÜMLERİ (emisyon kaynağı başına)
Ç64
Ç65
Ç66
Ç53
Ç67
Ç57
Ç68
Ç69
Ç70
Yanma gazları tayini (SO2,CO,O2,NOx) (TS ISO 7935*,TS ISO 12039*,EPA CTM 022*)
Uçucu organikler tayini (VOC) (EPA 320*, EPA 18*, TS EN 13649* )
Ağır metal örneklemesi (EPA 29*, EN 14385*)
Metal Analizleri
- Atomik absorpsiyon spektrometresi * (Alevli) (parametre başına; SM 3111 2005),
(Na) (TS 6228 EN ISO 7980 2002-04), (Ca, Mg) (TS 6228 EN ISO 7980 2002-04),
(K) TS ISO 9964-2 1998-04)
- Atomik absorpsiyon spektrometresi * (hidrür sistemi; As,Sb, Se) (SM 3114 C )
- Atomik absorpsiyon spektrometresi (SM 3113 B grafit fırın) (parametre başına;
- ICP-MS* (EPA Method 6020A 2007)
- ICP - OES (EPA 200.7) Metal Analizleri (parametre başına)
Sabit Kaynaklarda halojen örneklemesi(EPA 26*,EPA 26A*, ISO 15713*,TS EN 1911-1,2,3*)
İyon kromatografisi * (4110 B iyon kromatografi)
(parametre başına; SO42-, PO4, NO3-, Br, NO2-, Cl-, F,BrO3* )
Sabit kaynaklarda amonyak (NH3) tayini (EPA CTM-027*, D.13.Y.02.09*)
Sabit kaynaklarda SO2 ve SO3 tayini (EPA 8*)
Yanma gazları + Toz
(TS ISO 7935*,TS ISO 12039*,EPA CTM 022*, EPA 17*, EPA 5*, TS ISO 9096*, TS EN 13284-1*)
5
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
650 TL
1.000 TL
750 TL
75 TL
750 TL
75 TL
800 TL
800 TL
800 TL
Ç71
Ç74
Ç75
Ç157
Ç339
Ç333
Ç 76
Ç 119
Ç151
Ç334
Ç158
Ç166
Ç172
Ç173
Ç311
Toz (EPA 17*, EPA 5*, TS ISO 9096*, TS EN 13284-1*)
650 TL
Termik santral (Toz, yanma gazları, halojenler-kanal bazında)
(EPA 17*, TS ISO 7935*, TS ISO 12039*, EPA CTM 022*, EPA 26*, ISO 15713*)
4.000 TL
Toz veya gaz performans testi (kanal bazında)
(EPA 17*, TS ISO 7935*, TS ISO 12039*, EPA CTM 022*)
3.500 TL
Toplam organik karbon (EPA 25A*, TS EN 12619*, TS EN 13526* )
1.000 TL
Sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kontrolü (EN 14790*, EN 14791*, EN 14792*, EN 15058*,
7.500
TS EN 13284-1*, TS ISO 9096*, TS EN 12619*, TS EN 13526*, ISO 15713*, TS EN 1911*, TS
TL/parametre
ISO 10780*, EN 14789*)
Kütle bilançosu yöntemiyle uçucu organik bileşik emisyonları hesabı
5.000 TL/tesis
raporu hazırlanması
Sabit kaynaklarda dioksin/furan kütle derişimlerinin örneklemesi (TS EN 1948-1*)
3.000 TL
Sabit kaynak emisyonlarında dioksin/furan analizi (TS EN 1948/2-3*)
4.500 TL
Sabit kaynaklarda PAH örneklemesi (TS ISO 11338-1*)
2.500 TL
Sabit Kaynak emisyonlarında PAH analizi (TS ISO 11338-2*)
750 TL
Deneme yakması ölçümleri (TS ISO 7935*, TS ISO 12039*, EPA CTM 022*,TS ISO 9096*- EPA
5*, TS ISO 11338-1*, TS ISO 11338-2, EPA 29*, TS EN 1948-1,2,3*, EPA 6020A*, EPA 26*,
EPA 25A*)
15.000 TL
Gemi ana makine veya jeneratörü emisyon ölçümü
5.000 TL
Sabit kaynaklarda H2S tayini (EPA 11*)
800 TL
Koku emisyonu ölçümleri (EN 13725*)
1.200 TL
Sabit kaynaklarda formaldehit tayini (EPA 316*, EPA 323*)
800 TL
İMİSYON (HAVA KALİTESİ) ÖLÇÜMLERİ (NOKTA) VE MODELLEME
Ç77
Ç78
Ç79
Ç80
Ç81
Ç83
Ç84
Ç89
Ç174
Ç175
Ç312
Partiküler madde (PM10) (TS ISO 10473* )
Kükürt dioksit (SO2) (TS ISO/FDIS 10498* )
Azot oksitler (NOX) (EN 14211)
Uçucu organikler (VOC) (EPA TO-1)
Karbon monoksit (CO) (TS 11959 ISO 4224* )
Ozon (O3) (EN 14625)
EPA ISCT3 ile dağılım modellemesi (tesis başına)
Çöken toz ölçümü (TS 2341*)
Çöken tozda ve PM10 içerisinde ağır metal analizleri (parametre başına) (EPA 6020A*,
EN 14902*, VDI 2267 Part-1, 15, 16*)
Metal Analizleri
- Atomik absorpsiyon spektrometresi * (Alevli) (parametre başına; SM 3111 2005),
- Atomik absorpsiyon spektrometresi * (hidrür sistemi; As,Sb, Se) (SM 3114 C )
- Atomik absorpsiyon spektrometresi (SM 3113 B grafit fırın) (parametre başına;
- ICP-MS* (EPA Method 6020A 2007)
- ICP - OES (EPA 200.7) Metal Analizleri (parametre başına)
PM10/PM2.5 örneklemesi (TS EN 12341*)
PAH örneklemesi (EPA TO-13A)
CALPUFF ile dağılım modellemesi (tesis başına)
Ç313
Baca dışı kaynaklı emisyonun kütlesel debisinin tespiti
Ç53
7.000 TL/ay
7.000 TL/ay
7.000 TL/ay
7.000 TL/ay
7.000 TL/ay
7.000 TL/ay
3.000 TL
1.500 TL
75 TL
400 TL/gün
600 TL/gün
4.000 TL/parametre
500 TL/kaynak
İMİSYONLAR İÇİN PASİF ÖRNEKLEYİCİLER (1 NOKTA)
Ç90
Ç314
Ç315
Pasif örnekleyicilerle gazların (SO2, NO2,O3, HF, HCl, NH3) tayini (EN 13528-1,2,3*)
Pasif örnekleyicilerle BTEX tayini (EN 13528-1,2,3*)
Pasif örnekleyicilerle H2S tayini
200 TL
300 TL
200 TL
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ VE HARİTALAMA
Ç316
Ç317
Ç318
Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini (TS EN ISO 3744*, TS EN ISO 3746*)
Sanayi tesislerinden kaynaklı ses güç seviyelerinin tayini (TS ISO 8297*, TS ISO 1996-2*)
Sanayi tesisleri için Sound Plan programı ile akustik rapor hazırlanması
(TS ISO 9613-2*, TS EN ISO 3744*, TS EN ISO 3746*, TS ISO 8297*, TS ISO 1996-2*)
2.100 TL/kaynak
2.100 TL/kaynak
5.500 TL/kaynak
6
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
KATI VE TEHLİKELİ ATIK LABORATUVARLARI
EK3 ANALİZLERİ
Ç331
Ç340
Ç341
Ç347
Ç348
Ç349
Ç350
Ç351
Fiyat örneğin incelenmesinden sonra
belirlenmektedir.
Atığın termal davranışının incelenmesi (TG/DTA analizleri) (EN ISO 11358)
150 TL
Parlama noktası tayini (Pensky Martens Kapalı Kap Metodu, ASTM D93)
100 TL
Katılarda alevlenme analizi EU 92/69/EEC (O.J. L383 A) A.10 Flammability (Solids)
50 TL
FTIR taraması (ASTM E1252)
50 TL
300 TL
ICP-MS ile ağır metal taraması (EPA 6020 A-2007)
300
TL
Balıklarda akut toksisite deneyi 92/69/EEC C.1 (OECD 203)
300 TL
GC-MS analizi (EPA 8260C-2006 Rev3)
EK IIIB kapsamında atık analizleri, inceleme ve değerlendirme
POLİAROMATİK HİDROKARBONLARIN ANALİZLERİ
Numune şekli ve ambalaj: Katı numuneler en az 100 gr’lık plastik veya cam ambalajlarda, sıvı numuneler ise tercihen
1 lt’lik cam şişelerde gönderilmelidir. Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli şişe veya ambalajlar kullanılmalıdır.
Ç99
Katı numunelerde PAH (Poli Aromatik Hidrokarbonlar) analizi* (ISO 11338-2)
850 TL
Ç100 Su numunelerinde PAH (Poli Aromatik Hidrokarbonlar) analizi* (EPA 3535A, ISO 28540)
850 TL
Ç334 Sabit kaynak emisyonlarında PAH (Poli Aromatik Hidrokarbonlar) analizi* (ISO 11338-2)
750 TL
BTEX VE UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN ANALİZLERİ
Numune şekli ve ambalaj: Katı numuneler için en az 100 gr, sıvı numuneler içinse en az 100 ml numune hacmi analizler
için yeterlidir. Gaz numuneler, basınçlı kaplar içinde korumalı olarak gönderilmelidir. Ortam havasında analiz yapılması
için öncelikle laboratuvarımızdan adsorban malzeme temin edilmelidir.
Ç152 BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, pmo ksilen) analizi (EPA 8015C)
600 TL
Ç301 Suda benzen analizi (ISO 15680)
200 TL
Ç335 Suda 1,2-dikloretan analizi (ISO 15680)
200 TL
Ç336 Suda Tetrakloreten ve trikloreten analizi (ISO 15680)
350 TL
Ç176 Suda Trihalometan (THM) analizi (ISO 15680)
500 TL
Ç338 Uçucu organik bileşik analizleri (VOC) (Su örneklerinde)
900 TL
POLİKLORLU BİFENİLLERİN (PCB) VE PESTİSİTLERİN ANALİZLERİ
Numune şekli ve ambalaj: Yapı tayini için 100 gr katı veya 100 ml sıvı numune hacmi yeterlidir. VOC ve THM analizleri
için 100 gr katı numune hacmi, 100 ml sıvı numune hacmi yeterlidir.
Ç155
Ç304
Ç344
Ç345
Ç352
Ç353
PCB analizi * (Atıkyağlarda Poliklorlu Bifeniller) (EN 12766 2000-03 GC-ECD metodu)
PCB analizi * ( Toprak ve katılarda – ISO 10382 metodu)
Su örneklerinde pestisit analizi (organoklorlular, organofosforlular (EPA 3535A, EPA 8270 D)
Katı örneklerinde pestisit analizi (organoklorlular, organofosforlular) (EPA 3535C, EPA 8270 D)
Su örneklerinde pestisit taraması (250 pestisit) (LC-MS/MS & GC-MS/MS laboratuvar içi metot
Katı örneklerde pestisit taraması (250 pestisit) (LC-MS/MS & GC-MS/MS laboratuvar içi metot)
850 TL
850 TL
850 TL
900 TL
1.600 TL
2.000 TL
DİOKSİN /FURAN ANALİZLERİ
Ç119
Ç308
Sabit kaynak emisyonlarında dioksin /furan analizi/kaynak başına (3+1 numune) * (TS EN 1948/2-3
2006 GC-HRMS metodu)
Atık (Toprak, çamur) ve Gıda örneklerinde dioksin /furan analizi (EPA 1613 1994-10 GC-HRMS
metodu)
7
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
4.500 TL
1.500 TL
KARAKTERİZASYON ÇALIŞMALARI
Numune şekli ve ambalaj: Çamurlar akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan tercihen kimyasallar için uygun
numune kaplarında laboratuvara gönderilmelidir. Numune kapları kontamine olmamış ve kontaminasyona yol açmayacak
şekilde olmalıdır. Aynı numunede çok sayıda analiz yapılabileceğinden, numuneler gönderilmeden önce ilgili laboratuvar
ile temasa geçilmelidir.
Endüstriyel arıtma çamurlarının bertaraf/Geri Kazanım
Ç322
Fiyat örneğin incelenmesinden sonra belirlenmektedir.
Yöntemleri İçin Karakterizasyon (numune başına)
Kentsel arıtma çamurlarının bertaraf/geri kazanım
Fiyat örneğin incelenmesinden sonra belirlenmektedir.
Ç323
yöntemleri İçin karakterizasyon (numune başına)
Ç324 Evsel katı atıkların karakterizasyonu (dönem/bölge)
Fiyat örneğin incelenmesinden sonra belirlenmektedir.
Ç326 Ekstraksiyon, matriks hazırlama (GC, GC/MS, HPLC)
Fiyat örneğin incelenmesinden sonra belirlenmektedir.
Çevre kanunca alınması gereken izin ve lisanlar
Ç332 hakkındaki yönetmelik çerçevesinde teknik uygunluk
Fiyat örneğin incelenmesinden sonra belirlenmektedir.
analizleri
DENİZ ve İÇ SULAR LABORATUVARLARI
GEMİ KAZALARI VEYA GEMİLERİN SİNTİNESİNİ BOŞALTMASI SONUCU OLUŞAN DENİZ KİRLİLİĞİNİN KAYNAĞINI BULMAK
ÜZERE YAPILAN PARMAK İZİ ANALİZİ İÇİN NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ








Test edilmesi istenen numuneler, en az üç farklı yerden (denizin kirletilmiş bölgesinden alınan kirli deniz suyu
numunesi, kirlenen bölgenin çok uzağından (en az 1 deniz mili uzağından) alınan temiz deniz suyu numunesi ve denizi
kirlettiği düşünülen her bir geminin sintinesinden vb. bölgesinden alınmak üzere) olmak üzere örnekleme yapılmalıdır.
Deniz suyu numuneleri temiz cam şişe veya cam kavanozlara en az 1 litre olacak şekilde alınmalıdır. Mümkünse koyu
renk (amber) cam şişe kullanılmalıdır. (Plastik malzeme kullanılmamalıdır). Numune kapları temiz (hiç kullanılmamış)
olmalıdır.
Parmak izi analizi yapılacak numuneler herhangi bir aktarma kabı kullanılmaksızın kaynağından doğrudan alınmalıdır.
Numunelerin alındığı şişelerin ağzı kendi kapaklarıyla sıkıca kapanmalıdır.
Numune şişelerinin üzeri numuneyi açıklayacak bilgilerin olduğu bir etiketle etiketlendirilmelidir.
Başvurularda olay kısaca özetlenmeli ve numunenin alındığı yerler ve geminin ismi vb. bilgiler yer almalıdır.
Alınan numuneler en kısa zamanda ( koruyucu kimyasal eklenmemiş örnekler için maksimum 1 gündür) analizin
yapılması istenen laboratuvara gönderilmelidir.(Laboratuvara gönderilen numunelerin bozulmasını önlemek için
koruyucu kimyasal ilavesi yapılacaktır. Zamanında gönderilmeyen numunelerde bozulmalar görülmekle birlikte
numunelerin sonucu ile ilgili yorum yapılamamaktadır)
Numuneler serin yerde ve karanlıkta saklanmalıdır.
Yukarıdaki numune alma şartlarının sağlanmadığı durumlarda numuneler analiz edilmeyecektir.
BİYOLOJİK ANALİZLER
Ç122 Klorofil-a
190 TL
Ç123 Toksisite testi (Microtox yöntemi)
550 TL
FİZİKSEL ANALİZLER
Ç126 Sıcaklık
32 TL
Ç127 Tuzluluk (prob ile)
32 TL
Ç128 İletkenlik (prob ile)
32 TL
Ç129 Toplam çözünmüş madde (prob ile askıda katı madde)
32 TL
Ç130 Askıda katı madde
60 TL
KİMYASAL ANALİZLER
Ç131 pH
Ç132
Ç133
Ç134
Ç135
Ç136
Ç141
32 TL
Çözünmüş oksijen (prob yöntemi)
Suda toplam PAH tayini (Florometrik)
Sediman ve biotada toplam PAH (Florometrik)
Suda PAH bileşikleri (HPLC metodu)
Sediman ve biotada PAH bileşikleri (HPLC metodu)
Orto-fosfat*
32 TL
120 TL
210 TL
750 TL
800 TL
85 TL
8
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
Ç142 Toplam fosfat
Ç143 Silikat*
Ç144 Sedimanda (karbon, azot)*
175 TL
85 TL
Ç167 Çözünmüş oksijen (Winkler yöntemi ile)
100 TL
Ç168 Parmak izi analizi (Floresans Spektrofotometrik metot)
800 TL
200 TL
Ç327 Nitrat+Nitrit Azotu*
85 TL
Ç328 Oto analizör tekniğiyle amonyum azotu
155 TL
Ç329 Toplam organik karbon (TOC)
Parmak izi analizi (Gaz Kromotografik metot (GC) ,Sıvı Kromotografik metot (HPLC),
Ç330
IR Spektrofotometrik metodu)
Ç346 Toplam azot
100 TL
9
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
3.000 TL
230 TL
ENERJİ ENSTİTÜSÜ
Yakıt Analiz, Batarya, LPG ve Gaz Analizleri Laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025
standardına göre uluslararası akreditasyon belgesine sahiptir.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇEVRE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ’ ni almıştır.
KÖMÜR NUMUNELERİ: Kömür (Kok, petrokok, taş kömürü vb.) numuneleri 2 kg’dan az 10 kg’dan fazla
olmamalı ve numune kaplarının ağzı sızdırmaz bir şekilde kapatılmış olmalıdır. Numunenin cinsi (Kok, petrokok,
taş kömürü gibi) numune talep yazısında ve numune kapları üzerinde belirtilmelidir.
BİYOKÜTLE NUMUNELERİ: Nem oranı yüksek (ıslak) numuneler 5 kg’dan az, 10 kg'dan fazla olmamalı,
numunelere ön kurutma işlemi uygulanmışsa 2 kg'dan az olmamalıdır. Numune kaplarının ağzı sızdırmaz bir
şekilde kapatılmış olmalıdır. Numunenin cinsi (arıtma çamuru, tavuk gübresi, mısır sapı, pamuk sapı gibi) numune
talep yazısında ve numune kapları üzerinde belirtilmelidir.
PETROL ÜRÜNÜ NUMUNELERİ: Fuel-oil, benzin, jet yakıtı gibi petrol ürünü numuneleri 3 litre, biyodizel ve
motorin numuneleri 4 litre’den az olmamalı, numune cam şişelere konmalı ve şişe ağzı sızdırmaz kapakla
kapatılmış olmalıdır. Benzin numunelerinde, numune şişesi en az ¾’ü dolu olmalıdır. Numunenin cinsi (fuel-oil
no:6, özel kalorifer yakıtı, normal benzin, kurşunsuz benzin, motorin gibi) numune talep yazısında ve numune
kapları üzerinde belirtilmelidir. Numune ile ilgili açıklayıcı bilgi (Numune adı, kuruluş adı, numune kodu,
numunenin alınış tarihi ve saati gibi) numune ambalajı üzerinde bulunmalıdır.
Gümrük numunelerinde Antrepo Beyannamesi (Numunenin hangi ülkeden geldiğini ve miktarını gösteren gümrük
beyannamesidir) numuneler teslim edilirken numunelerle birlikte teslim edilmelidir.
Petrol ürünü numunelerinde numunenin en az 1 litresi şahit numune olarak saklanır. Numunenin yetersiz olduğu
durumda şartlı kabul yapılır ve şahit numune saklanmaz. Petrol Ürünü numunelerine ait şahit numuneler 3 (üç)
ay boyunca saklanır.
LPG ve GAZ NUMUNELERİ: Gaz numunelerinin mümkünse asgari 4-5 bar basınçta olmak üzere, 500 cc. ve
üzeri paslanmaz çelikten, ¼ inç (6,35 mm) boru bağlantı yapmaya müsait vana çıkışlı, manometreli numune
kaplarına alınmalıdır. LPG ve gaz numunelerinin sızdırmazlığı ve analize uygun yeterli basınçta olduğu kontrol
edilmelidir. Analizi istenen numuneler kontrol için en az 2 adet numune kabı ile gönderilmelidir.
Resmi kurumlar tarafından gönderilen petrol ürünü, gaz ve kömür numunelerinde numune mühürlü ise mührün
sağlam olması gerekir. Mühür herhangi bir nedenle zarar görmüş ise numune kabul edilmez veya şartlı olarak
(raporda mührün zarar gördüğü yazılmak kaydıyla) kabul edilir. Resmi kurumlar tarafından gönderilen numuneyi
teslim eden kişinin kimlik bilgileri kesinlikle kaydedilir.
PİL ve BATARYA NUMUNELERİ: Numuneler fiziki muayene sonrası herhangi bir hasara maruz kalmadığı
saptandıktan sonra kabul edilir. Kabulü yapılan numuneler 25°C sıcaklığa ayarlı iklim kabininde muhafaza edilir.
Fiziki olarak aküyü parçalamayı gerektiren analizler dışında kalan parametreler uygulanacak pil ve bataryalar
müşteri talebi doğrultusunda geri iade edilmek üzere analiz sonrasında da aynı koşullarda saklanır.Her
numuneden bir adet analiz numunesi alınır. Ayrıca şahit numune istenmez.
YAKIT PİLİ NUMUNELERİ: Numunelerin kabul koşulları karşılıklı görüşme ile tespit edilecektir.
İRTİBAT KURULACAK KİŞİ
Zeynep SÜLÜN
e-posta: [email protected]
Tel: (0262)- 6772193
10
KATI YAKIT ANALİZ LABORATUVARI
KÖMÜR ANALİZİ
E1
Toplam kükürt tayini* (ASTM D 4239)
E3
Üst ısıl değer tayini* (ASTM D 5865)
Alt ısıl değer tayini * (ASTM D 5865, ISO 1928) (Üst ısıl değer, nem, uçucu,kül ,toplam kükürt analizleri
E4
yaptırıldığında, alt ısıl değer tayin ücreti alınmaz.)
E5
Nem tayini* (ASTM D 3173, ASTM D 7582)
E6
Uçucu madde tayini* (ASTM D 3175, ASTM D 7582)
E7
Kül tayini* (ASTM D 3174, ASTM D 7582)
E8
Serbest kabarma endeksi * (ASTM D 720)
E48
Külde kükürt tayini (ASTM D 4239)
E49
Örnek hazırlama* (ASTM D 2013)
E198 Kül ergime sıcaklığı tayini (ASTM D 1857)
E199 Elementel analiz (C,H,N-O)** (ASTM D 5373)
110 TL
120 TL
550 TL
100 TL
95 TL
105 TL
70 TL
200 TL
110 TL
400 TL
525 TL
(**Toplam kükürt analizi, nem ve kül analizi ile birlikte yapıldığında elementel oksijen değeri de verilebilir.)
BİYOKÜTLE ANALİZİ
E195
E196
E197
E251
E252
E253
E254
Örnek hazırlama
Kısa analiz (Nem, Uçucu, Kül) tayini
Toplam kükürt tayini
Kül ergime sıcaklığı tayini
Elementel analiz (C,H,N)
Üst ısıl değer tayini
Alt ısıl değer tayini
(Üst ısıl değer, nem, uçucu,kül, toplam kükürt analizleri yaptırıldığında, alt ısıl değer tayin ücreti alınmaz.)
125 TL
290 TL
130 TL
450 TL
445 TL
150 TL
580 TL
SIVI YAKIT ANALİZ LABORATUVARI
BENZİN ANALİZİ (TS EN 228 Standardında verilen tüm analizler yapılabilmektedir.)
E9
Bakır korozyon testi* (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160)
E10
Distilasyon* (ASTM D 86, EN ISO 3405, TS 1232 EN ISO 3405)
E11
Doktor testi (TS 2884)
E12
Kurşun tayini* (EN 237, TS EN 237)
E13
Kükürt tayini* (EN ISO 20847, ASTM D 5453, ISO 20846)
E14
Merkaptan kükürt tayini* (ASTM D 3227, ISO 3012, TS 8456 ISO 3012)
E15
Mevcut sakızlanma miktarı* (ASTM D 381, EN ISO 6246, TS EN ISO 6246)
E16
Oksidasyon kararlılığı testi * (EN ISO 7536, TS 2646 EN ISO 7536, ASTM D 525)
E17
Oktan sayısı RON* (ASTM D 2699, ISO 5164, TS EN ISO 5164)
E18
Oktan sayısı MON* (ASTM D 2700, ISO 5163, TS EN ISO 5163)
E19
Reid buhar basıncı (ASTM D 323)
E20
Yoğunluk* (ASTM D 4052, ISO 12185, TS EN ISO 12185)
Hidrokarbon tiplerinin dağılımı (FIA)*
E44
(ASTM D1319, EN 15553, TS EN 15553, ISO 3837, TS 1522 ISO 3837)
E52
Buhar kilitlenme indeksi (Distilasyon ve Reid Buhar Basıncı analizleri yaptırıldığında ücretsizdir.)
E53
Oksijenli bileşiklerin tayini* (EN 13132, TS EN 13132)
E54
Benzen tayini *(GC metodu ile) (EN 12177, TS EN 12177)
E131 Buhar basıncı tayini (DVPE) * (EN 13016-1, TS EN 13016-1)
E150 Benzen tayini (FTIR yöntemi ile) (EN 238, TS EN 238)
E227 Potasyum tayini (TS 12861)
E228 Mangan tayini (ASTM D 3831, TS 8829)
E230 Detaylı hidrokarbon analizi (ASTM D 6729)
E256 Görünüm* ( TS EN 228)
11
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
60 TL
90 TL
65 TL
120 TL
125 TL
165 TL
100 TL
150 TL
290 TL
285 TL
110 TL
45 TL
125 TL
160 TL
130 TL
160 TL
45 TL
105 TL
115 TL
105 TL
465 TL
15 TL
MOTORİN ANALİZİ (TS EN 590 Standardında verilen tüm analizler yapılabilmektedir.)
E9
E10
E13
E25
E26
E27
E29
E30
E31
E20
E43
E56
E58
E59
E60
E247
E61
E62
E132
E194
E42
E201
E202
E203
E204
Bakır korozyon testi* (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160)
Distilasyon* (ASTM D 86, EN ISO 3405, TS 1232 EN ISO 3405)
Kükürt tayini* (ASTM D 5453, TS EN ISO 20846, EN ISO 8754, TS EN ISO 8754)
Kül tayini* (ASTM D 482, EN ISO 6245, TS EN ISO 6245)
Parlama noktası tayini* (ASTM D 93, ISO 2719, TS EN ISO 2719)
Toplam kirlilik * (EN 12662, TS EN 12662)
Setan indisi* (EN ISO 4264, TS EN ISO 4264)
(Distilasyon ve yoğunluk analizleri yaptırıldığında ücretsizdir.)
Soğuk filtre tıkanma noktası tayini* (EN 116, TS EN 116, EN 116A/C, TS EN 116A/C)
Su tayini* (ASTM D 6304, EN ISO 12937, TS 6147 EN ISO 12937)
Yoğunluk* (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185)
Bulutlanma noktası tayini* (ASTM D 2500, EN 23015, TS 2834 EN 23015)
Karbon kalıntısı tayini* (EN ISO 10370, TS 6148 EN ISO 10370, ASTM D 4530)
Kinematik viskozite tayini *(EN ISO 3104,TS 1451 EN ISO 3104,ASTM D 445,ISO 3105, ASTM D 446)
Yağlama özelliği (Lubricity test)* (EN ISO 12156-1, TS EN ISO 12156-1)
Setan sayısı* ( EN 5165, TS 10317 EN ISO 5165, ASTM D 613)
Türetilmiş Setan Sayısı (ASTM D 7668)
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH)* (EN 12916, TS EN 12916)
Oksidasyon kararlılığı* ( EN ISO 12205, TS EN ISO 12205)
Yağ asidi metil esteri tayini *(EN 14078, TS EN 14078)
Motorinde element tayini – ICP metodu (metal başına) (ASTM D 7111)
(Alüminyum, Baryum, Kalsiyum, Krom, Bakır, Demir,Lityum, Kurşun, Magnezyum, Mangan, Molibden,
Nikel, Potasyum, Silikon, Gümüş, Titanyum, Vanadyum, Çinko)
Asit sayısı* (ASTM D 664)
Anilin noktası tayini (ASTM D 611-A)
Dizel indisi (ASTM D 976) (Anilin Noktası ve Yoğunluk yaptırıldığında ücretsizdir)
Görünüm (ASTM D 4176)
Distile petrol ürünlerinde kaynama aralıklarının GC ile belirlenmesi (ASTM D 2887)
60 TL
90 TL
125 TL
70 TL
50 TL
95 TL
90 TL
55 TL
65 TL
45 TL
140 TL
135 TL
70 TL
270 TL
330 TL
285 TL
210 TL
275 TL
130 TL
110 TL
170 TL
155 TL
200 TL
15 TL
410 TL
KALORİFER YAKITI VE FUEL OİL ANALİZİ
E33
E34
E13
E25
E26
E38
E39
E20
E63
E58
E56
E67
E151
E42
E149
E205
E206
E207
E222
Akma noktası tayini* (ASTM D 97, ISO 3016, TS 1233 ISO 3016)
Ekstraksiyon yöntemi ile sediment tayini (EN ISO 3735, ASTM D 473, TS 6948 EN ISO 3735)
Kükürt tayini* (EN ISO 8754,TS EN ISO 8754)
Kül tayini* (ASTM D 482, EN ISO 6245, TS EN ISO 6245)
Parlama noktası tayini* (ASTM D 93, ISO 2719, TS EN ISO 2719)
Saybolt viskozite tayini (ASTM D 88, TS 2031)
Su ve sediment tayini (ASTM D 1796, ISO 9030, TS 1150 ISO 9030)
Yoğunluk* (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185)
Distilasyon ile su tayini * (EN 1428, TS 124 EN 1428)
Kinematik viskozite tayini * (EN ISO 3104,TS 1451 EN ISO 3104,ASTM D 445,ISO 3105,ASTM D 446)
Karbon kalıntısı tayini* (EN ISO 10370, TS 6148 EN ISO 10370, ASTM D 4530)
Üst ısıl değer tayini* (ASTM D 240, TS 1740)
Toplam tortu tayini * (ISO 10307-1 TS ISO 10307-1, ISO 10307-2 TS ISO 10307-2)
Asit sayısı (ASTM D 664)
Metal tayini - ICP Metodu (Metal Başına)–(IP 501)
Alüminyum, Silisyum, Vanadyum, Çinko, Kalsiyum, Fosfor.
Asfalten tayini (ASTM D 6560, IP 143, ASTM D 3279)
Uyumluluk ve kararlılık tayini (ASTM D 4740)
Calculated carbon aromaticity index (CCAI) (ISO 8217 Annex-F)
(Yoğunluk ve Viskozite yaptırıldığında ücretsizdir.)
Görünüm* (TS 2177)
12
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
65 TL
145 TL
125 TL
70 TL
50 TL
110 TL
125 TL
45 TL
80 TL
70 TL
135 TL
120 TL
115 TL
170 TL
110 TL
430 TL
200 TL
110 TL
15 TL
BİYODİZEL ANALİZİ ( EN 14214 ve EN 14313 Standartlarında verilen tüm analizler yapılabilmektedir.)
E9
E69
E56
E13
E60
E26
E27
E58
E30
E31
E20
E82
E83
E84
E16
E86
E87
E133
Bakır korozyon testi (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160)
Sülfatlanmış kül tayini (TS 1985, ISO 3987)
Karbon kalıntısı tayini (ASTM D 4530, EN ISO 10370, TS 6148 EN ISO 10370)
Kükürt tayini (EN ISO 20486, TS EN ISO 20846, ASTM D 5453)
Setan sayısı (ASTM D 613, EN ISO 5165, TS 10317 EN ISO 5165)
Parlama noktası tayini ( EN ISO 3679, TS EN ISO 3679 )
Toplam kirlilik (EN 12662, TS EN 12662)
Kinematik viskozite tayini
(ASTM D 445, ASTM D 446, ISO 3105, EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104)
Soğuk filtre tıkanma noktası tayini (EN 116, TS EN 116, EN 116A/C, TS EN 116A/C)
Su tayini (EN ISO 12937, TS 6147 EN ISO 12937)
Yoğunluk (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185)
İyot sayısı (EN 14111, TS EN 14111)
Asit sayısı (EN 14104, TS EN 14104)
Mono-Di–Tri gliserid ve Serbest ve Toplam Gliserol içeriği (EN 14105, TS EN 14105)
Oksidasyon kararlılığı (EN 14112, TS EN 14112)
Ester- Linolenik asit metil esteri içeriği- poli doymamış metil esterler (EN 14103, TS EN14103)
Metanol içeriği (EN 14110, TS EN 14110)
Net yanma ısısı ( ASTM D 240)
E33
E135
E136
E137
Akma noktası tayini (ASTM D 97, ISO 3016, TS 1233 ISO 3016 )
Grup I metaller (Sodyum+Potasyum) (EN 14108, EN 14109)
Grup II metaller (Kalsiyum+Magnezyum) (EN 14538, TS EN 14538)
Fosfor içeriği (EN 14107, TS EN 14107)
60 TL
90 TL
135 TL
125 TL
330 TL
50 TL
95 TL
70 TL
55 TL
65 TL
45 TL
95 TL
90 TL
160 TL
150 TL
150 TL
195 TL
135 TL
65 TL
170 TL
180 TL
95 TL
JET YAKIT ANALİZİ
E42
E10
E13
E44
E11
E14
E9
E96
E20
E98
E58
E15
E101
E102
E103
E104
E138
Asit sayısı * (ASTM D 664)
Distilasyon* (ASTM D 86, EN ISO 3405, TS 1232 EN ISO 3405)
Kükürt tayini * (ASTM D 5453, EN ISO 20486, TS EN ISO 20846)
Hidrokarbon tiplerinin dağılımı (FIA)* (ASTM D1319, EN 15553, TS EN 15553)
Doktor testi* (TS 2884)
Merkaptan kükürt tayini* (ASTM D 3227, ISO 3012, TS 8456 ISO 3012)
Bakır korozyon testi* (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160)
Parlama noktası tayini * Abel Metodu (EN ISO 13736, TS EN ISO 13736)
Yoğunluk* (ASTM D 4052, ISO 12185, TS EN ISO 12185)
Donma noktası* (ASTM D 7153)
Kinematik viskozite tayini *
(ASTM D 446, IDO 3105, EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 445)
Mevcut sakızlanma miktarı* (ASTM D 381, EN ISO 6246, TS EN ISO 6246)
İslenme noktası (ASTM D 1322, ISO 3014)
Termal kararlılık * (JFTOT) (ASTM D 3241, TS ISO 6249)
Su reaksiyonu (ASTM D 1094)
Elektriksel iletkenlik (ASTM D 2624)
Net yanma ısısı (ASTM D 3338-05)
(Distilasyon, yoğunluk, kükürt, hidrokarbon tiplerinin dağılımı analizleri yaptırıldığında ücretsizdir).
E208
E209
E201
E210
Potansiyel sakızlanma miktarı (ASTM D 873)
Saybolt renk tayini * - Lovibond Metodu - (ASTM D 6045)
Anilin noktası tayini (ASTM D 611-A)
Donma noktası tayini (ASTM D 2386, ISO 3013, IP 16)
170 TL
90 TL
125 TL
125 TL
65 TL
165 TL
60 TL
110 TL
45 TL
170 TL
70 TL
100 TL
85 TL
475 TL
125 TL
115 TL
380 TL
230 TL
50 TL
155 TL
100 TL
13
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
GAZYAĞI ANALİZİ
E9
E10
E20
E13
E58
Bakır korozyon testi* (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160)
Distilasyon* (ASTM D 86, EN ISO 3405, TS 1232 EN ISO 3405)
Yoğunluk* (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185)
Kükürt tayini* (ASTM D 5453, EN ISO 20846, TS EN ISO 20846, EN ISO 8754, TS EN ISO 8754)
Kinematik Viskozite Tayini *
(EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 445, ASTM D 446, ISO 3105)
E110 Saybolt renk tayini* (ASTM D 156, ASTM D 6045)
E26
Parlama noktası tayini* (ASTM D 93, ISO 2719, TS EN ISO 2719)
E112 Yanma testi* (ASTM D 187, TS 2549)
E98
Donma noktası (ASTM D 7153)
E14
Merkaptan kükürt tayini* (ASTM D 3227, ISO 3012, TS 8456 ISO 3012)
E101 İslenme noktası (ASTM D 1322, ISO 3014)
E42
Asit sayısı (ASTM D 664)
E209 Saybolt renk tayini * - Lovibond Metodu - (ASTM D 6045, ASTM D 156)
E201 Anilin noktası tayini (ASTM D 611-A)
E210 Donma noktası tayini (ASTM D 2386, ISO 3013, IP 16)
E257 Görünüm* ( TS 3355)
GENEL ANALİZLER
60 TL
90 TL
45 TL
125 TL
E42
E43
E45
E116
E152
E211
E212
E248
E249
E255
170 TL
140 TL
110 TL
120 TL
75 TL
100 TL
110 TL
570 TL
700 TL
150 TL
Asit sayısı (ASTM D 664)
Bulutlanma noktası tayini* (ASTM D 2500, EN 23015, TS 2834 EN 23015)
Üst ısıl değer tayini* (ASTM D 240)
Akışkan sıvılarda partikül sayma ve kodlama tayini (ISO 4406)
Kalıntı asitliği (TS 1538)
Renk tayini Pt-Co - Lovibond Metodu (ASTM D 5386)
Kurşun tayini (x-Ray Metodu) (ASTM D 5059)
Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi (GC-MS) Analizi
Sonuç Raporlarıyla İlgili Teknik Görüş ve Değerlendirmeler
Motorin YAME karışı mı Oksidasyon Kararlığı * (EN 15751, TS EN 15751)
70 TL
60TL
50TL
170 TL
170 TL
165 TL
85 TL
170 TL
50 TL
155 TL
100 TL
15 TL
BAZ YAĞI ANALİZİ
E20
E122
E33
E124
E125
E126
E42
E39
E13
E9
E190
E56
E31
E217
E214
Yoğunluk (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185)
Parlama noktası ( ASTM D 92 )
Akma noktası * (ASTM D 97, ISO 3016 TS 1233 EN ISO 12937)
Kinematik viskozite 40 C *
(ASTM D 445, EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 446, ISO 3105)
Kinematik viskozite 100 C *
(ASTM D 445, EN ISO 3104, TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 446, ISO 3105)
Viskozite indeksi (TS 3096 ISO 2909)
(40 ve100 C de kinematik viskozite analizleri yaptırıldığında ücretsizdir.)
Asit sayısı ( ASTM D 664)
Su ve sediment (ASTM D 1796, ISO 9030 TS 1150 ISO 9030)
Kükürt tayini (EN ISO 8754, TS EN ISO 8754,EN ISO 20847, TS ISO 20847)
Bakır korozyon (ASTM D 130, EN ISO 2160, TS 2741 EN ISO 2160)
Yağda metal tayini (parametre başına) (ASTM D 5185) (Gümüş, Alüminyum, Bor, Baryum, Kalsiyum,
Krom, Bakır, Demir, Magnezyum, Mangan, Molibden, Sodyum, Nikel, Fosfor, Kurşun, Silisyum, Kalay,
Titanyum, Vanadyum, Çinko, Kükürt, Potasyum)
Karbon kalıntısı tayini (EN ISO 10370,TS 6148 EN ISO 10370, ASTM D 4530)
Su tayini* (ASTM D 6304, EN ISO 12937, TS 6147 EN ISO 12937)
ASTM renk tayini *- Lovibond metodu- (ASTM D 6045)
Baz sayısı (ASTM D 4739)
14
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
45 TL
65 TL
65 TL
75 TL
75 TL
145 TL
170 TL
125 TL
125 TL
60 TL
110 TL
135 TL
65 TL
95 TL
155 TL
DENİZCİLİK YAKITLARI ANALİZİ
E20
E58
E26
E33
E43
E13
E60
E56
E63
E25
E149
E29
E42
E215
E151
E62
E59
E201
E216
E217
E258
Yoğunluk* (ASTM D 4052, EN ISO 12185, TS EN ISO 12185)
Kinematik viskozite *
(EN ISO 3104 ,TS 1451 EN ISO 3104, ASTM D 445, ASTM D 446, ISO 3105)
Parlama noktası * (ASTM D 93, ISO 2719, TS EN ISO 2719)
Akma noktası tayini* (ASTM D 97, ISO 3016, TS 1233 ISO 3016)
Bulutlanma noktası tayini* (ASTM D 2500, EN 23015, TS 2834 EN 23015)
Kükürt tayini* (EN ISO 8754, TS EN ISO 8754, EN ISO 20847, TS EN 20847)
Setan sayısı (ASTM D 613, EN ISO 5165, TS 10317 EN ISO 5165)
Karbon kalıntısı tayini* (ASTM D 4530, EN ISO 10370, TS 6148 EN ISO 10370)
Distilasyon ile su tayini* (EN 1428, TS EN 1428)
Kül tayini* (ASTM D 482, EN ISO 6245, TS EN ISO 6245)
Metal tayini* (parametre başına)(IP 501)(Alüminyum,Silisyum,Vanadyum,Çinko,Kalsiyum,Fosfor)
Setan indisi* (EN ISO 4264,TS EN ISO 4264) (Distilasyon ve Yoğunluk analizleri yaptırıldığında ücretsizdir.)
Asit Sayısı* (ASTM D 664)
Distilasyon ile su tayini (ISO 3733, ASTM D 95)
Toplam tortu tayini * (ISO 10307-1 TS ISO 10307-1, ISO 10307-2 TS ISO 10307-2)
Oksidasyon kararlılığı ( EN ISO 12205, TS EN ISO 12205)
Yağlama özelliği (Lubricity test)* (EN ISO 12156-1, TS EN ISO 12156-1)
Anilin noktası tayini (ASTM D 611-A)
Dizel indisi (ASTM D 976) (Anilin Noktası ve Yoğunluk yaptırıldığında ücretsizdir)
ASTM renk tayini *- Lovibond metodu- (ASTM D 6045)
Görünüm* ( TS ISO 8217)
45 TL
70 TL
50 TL
65 TL
140 TL
125 TL
330 TL
135 TL
80 TL
70 TL
110 TL
90 TL
170 TL
80 TL
115 TL
275 TL
270 TL
155 TL
170 TL
95 TL
15 TL
GAZ TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI
SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZI (LPG-OTOGAZ) ANALİZLERİ
 Ticari Propan ve Bütan-Gaz Kromatografi ile analiz* TS 6124 EN 27941
 LPG’nin bileşiminin analizinden motor oktan sayısı tayini* TS EN 589 Ek B, TS EN 589 / AC
 LPG bileşiminin analizinden toplam dien içeriği tayini* TS 6124 EN 27941, TS EN 589 ,TS EN 589/AC
E175  Mevsimsel tiplerin 40°C’deki gösterge buhar basıncı sınır değerleri* TS EN 589 Ek D,TS EN 589 /AC
 Hesapla buhar basıncının farklı sıcaklıklar tayini * TS EN 589 Ek C, TS EN 589 / AC
 Hesapla yoğunluk ve buhar basıncının tayini* TS EN ISO 8973
E176
Serbest suyun görsel olarak tespiti * (TS EN 15469)
E177
Koku tayini * (TS EN 589 Ek A, TS EN 589 / AC)
E239
Buharlaşma kalıntısı tayini* (TS EN 15470 )
E240
Bakır şerit korozyon tayini* (TS 1299 EN ISO 6251)
E241
Hidrojen sülfür tayini* (TS 5255 EN ISO 8819 )
E242
Toplam uçucu kükürdün (UV Floresans) ile belirlenmesi * (ASTM D6667 )
DOĞALGAZ TESTLERİ
Doğalgaz kompozisyon analizi (GC)* (EN ISO 6974, TS EN ISO 6975, ENISO 6974, EN ISO 6975
E221
hesapla fiziksel özelliklerin (ısıl değer, yoğunluk, wobbe endeksi) tayini * TS EN ISO 6976, EN ISO
6976)
15
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
810 TL
95 TL
115 TL
720 TL
75 TL
70 TL
585 TL
1.000 TL
YAKIT PİLİ LABORATUVARI
YAKIT PİLİ TESTLERİ
Numunelerin kabul koşulları karşılıklı görüşme ile tespit edilecektir.
4 NOKTA PROP YÖNTEMİ İLE İLETKENLİK ÖLÇÜMÜ
E153
E154
E155
Yüzeysel özdirenç ölçümü
Hacimsel özdirenç ölçümü
Yüzeysel/Hacimsel
145 TL
145 TL
145 TL
YAKIT PİLİ PERFORMANS VE ÖMÜR TESTLERİ
E159
E160
E161
0-400W Yakıt pili performans testi
500 W-1kW Yakıt pili performans testi
1kW-5kW Yakıt pili performans testi
50 TL/saat
75 TL/saat
225 TL/saat
MEMBRAN ELEKTROT ÜNİTESİ(MEÜ) PERFORMANS TESTLERİ
E162
E163
Hazır MEÜ(5cm2) testi
Katalizörden MEÜ(5cm2) hazırlanıp test edilmesi
570 TL
800 TL
GAZ GEÇİRGENLİK TESTİ
E164 Bir membran/plaka için tek gaz testi (H2,O2,N2,CO2,He,CH4 gaz testleri)
315 TL
Bi-POLAR PLAKA MALZEME ÜRETİMİ
E223
Çift vidalı extruder ile grafik-polimer kompozit malzeme üretimi.
1.500 TL
BATARYA LABORATUVARI
BATARYA TESTLERİ (EN 61056-1:2003’e uygun olarak kurşun asit akülerde)
E165 Kapasite testi
350 TL/adet
TS 1352 – 2 EN 60896-21 (Madde 5.6- Madde 6.11)
E225
Valf regüle kurşun asit akülerde kapasite tayini (Madde 5.6 müşteri deneyi)*
360 TL/adet
ARAÇ TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI
ARAÇ TESTLERİ
Numunelerin kabul koşulları karşılıklı görüşme ile tespit edilecektir.
E174 Araç şasi dinamometre testi
E192 Araç üstü emisyon ölçümü
E250 Motor dinamometre testi
12.500 TL/gün
3.200 TL/gün
9.500 TL/gün
YAKMA VE GAZLAŞTIRMA LABORATUVARI
E259
E260
Kömür ve biyokütle gazlaştırma deneyi ve teknik/teknolojik
değerlendirmeler
Kömür ve biyokütle yakma deneyi
Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.
Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.
16
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
GEN MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ
1. Test amacı ile gönderilecek tüm malzemeler orijinal ambalajında yada akma, sızıntı, dökülme,
yırtılma tehlikesi olmayan uygun plastik veya cam laboratuvar şişelerinde gönderilmelidir.
Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Numune kapları kontamine
olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır.
2. Enzim aktivite testleri için gönderilecek numuneler, aktivite kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde
paketlenmiş olarak enstitümüze ulaştırılmalıdır.
3. Mikrobiyolojik testler için örnekler enstitümüzden temin edilecek steril kaplara alınmalıdır. Örnek
alımında dikkat edilecek hususlar, numune kaynağına bağlı olarak değişeceğinden, örnek almadan
önce yetkili kişi ile konuşularak bilgi alınmalıdır. Aksi halde doğabilecek aksaklılar analizi getiren
kuruma aittir.
4. Mikrobiyolojik testler için örnekler alındıktan sonra en kısa sürede (3-4 saat) enstitümüze
ulaştırılmalıdır.
5. Gönderilecek numunenin işlem görüp görmediği belirtilmelidir.
6. Örnek kapları üzerinde, numunenin ne olduğu, kuruluş ve/veya kişi adı, varsa müşteri numune kodu,
örnekleme tarihi gibi bilgiler içeren etiket bulunmalıdır.
7. Resmi kurumlar tarafından gönderilen numunelerde, numune mühürlü ise, mührün sağlam olması
gerekir. Mühür herhangi bir nedenle zarar görmüş ise numune kabul edilmez. Eğer kurum kabul
ederse, sonuç raporunda mührün zarar gördüğü yazılmak kaydı ile örnek kabul edilir. Resmi
kurumlar tarafından numune gönderilmesi durumunda numuneyi teslim eden kişinin kimlik bilgileri
kesinlikle kaydedilir. Eğer talep yazısında numuneyi getiren kişi için isim verilmişse yazıdaki kişiyle
getiren kişinin aynı olup olmadığı kimlik kontrolü yapılarak tespit edilir. İsimlerde farklılık varsa
numune teslim alınmaz.
8. Gümrük numuneleri teslim alınırken Antrepo Beyannamesi (Numunenin hangi ülkeden geldiğini ve
miktarını gösteren gümrük beyannamesidir) numunelerle birlikte teslim edilmelidir.
9. Kargo yolu ile gönderilen numunelerin teslim alınmasında 7 ve 8 numaralı koşullar geçerlidir.
10. Yapılacak test ve analiz türüne göre gönderilmesi gereken miktarlar değişmektedir. Bu nedenle
miktar hususunda numune gönderilmeden önce ilgili laboratuvar ile görüşülmesi yerinde olur.
Özellikle üniversitelerden gelen az miktardaki numunelere ait "şahit numuneler" bulundurulamadığı
için ek ölçümler yapılamamaktadır. Bu konu üniversitelerin bilgisine sunulmaktadır. Yukarıda
belirtilen konular dışında; numunelerin ne olduğu, müşteri numune kodu açık bir şekilde etiketleme
yoluyla ambalajlarda belirtilmelidir. Kimyasal / fiziksel özellik ihtiva eden numuneler de etiketlerde
belirtilmelidir (higroskopik, ışıktan etkilenir gibi).
11. Fare ve sıçan satışlarında etik kurul raporu istenmektedir.
Dikkat Edilmesi Gereken Konular:




Analize gönderilen tüm örnekler iki set halinde hazırlanmalı ve etiketlenerek gönderilmelidir.
Analize gönderilen protein örnekleri soğukta (+4C) muhafaza edilerek gönderilmelidir. Proteinin
beklenen büyüklüğü (kDa) dilekçede belirtilmelidir.
Elektroforez sırasında markır yüklenmesi isteniyorsa dilekçede belirtilmelidir.
Western blot için gelen örneklere ait birincil antikorlar (monoklonal, poliklonal) soğukta (+4C yada 20C) muhafaza edilerek gönderilmelidir.
Western blotlamada tercih edilen membran tipi belirtilmelidir.
İRTİBAT KURULACAK KİŞİ
Sümer YILDIRIM
e-posta: [email protected]
Tel: (0262)-6772196
17
Fiyatlara KDV dahil değildir.
LABORATUVAR HAYVANI SATIŞLARI (ADET)
C57BL / 6J FARE
GEN1
GEN3
GEN5
GEN6
Erkek/dişi
Gebe dişi
Damızlık
Vazektomize erkek
45 TL
100 TL
95 TL
100 TL
BALB/c FARE, CB6 Hibrid (F2) FARE, CD-1 FARE
GEN7
GEN9
GEN11
GEN12
20 TL
50 TL
50 TL
95 TL
Erkek/dişi
Gebe dişi
Damızlık
Vazektomize erkek
FVB/N FARE, BALB/cJ FARE, 129 Sv FARE, C3H/He FARE
GEN25
GEN27
GEN29
GEN30
40 TL
65 TL
65 TL
90 TL
Erkek/dişi
Gebe dişi
Damızlık
Vazektomize erkek
Neo (Tg) TRANGENİK FARE
GEN37
GEN39
GEN41
GEN42
70 TL
110 TL
110 TL
160 TL
Erkek/dişi
Gebe dişi
Damızlık
Vazektomize erkek
SPRAGUE DAWLEY SIÇAN
GEN49
30 TL
Erkek/dişi
COPENHAGEN SIÇAN
GEN180
GEN181
90 TL
100 TL
Dişi
Damızlık
HBV TRANSGENİK FARE
GEN51
Hepatit B transgenik fare (Hemizigot)/Erkek/dişi
300 TL
ANTİFRİZ PROTEİN (AFP) TRANSGENİK FARE
GEN175
300 TL
AFP transgenik fare/dişi
İNTERFERON-GAMMA (IFN) TRANGENİK FARE
GEN177
IFN transgenik fare/diş
300 TL
FARELERİN İMMÜNİZASYONU
GEN53
GEN155
İmmünizasyon/fare
Farelerin antikor yanıtının kontrol edilmesi (ELISA)
100 TL
450 TL
LABORATUVAR HAYVANI BAKIMI
150 TL
GEN54
Fare bakım bedeli (10 adet)/ aylık
200 TL
GEN55
Sıçan bakım bedeli (10 adet)/ aylık
Dikkat Edilmesi Gereken Konular:
Başvuru sırasında deney faresi kodunun (GEN…) yanı sıra talep edilen fare ırk ve tercih edilen cinsiyet bilgileri
belirtilmelidir.
 Yerel hayvan deneyleri etik kurul başvuru(HADYEK) tam metini ve onay istenmektedir.
 Nakli yapılacak kurumun ‘’ deney hayvanı kullanıcı kuruluşlara mahsus çalışma izini’’ fotokopisi istenmektedir.
 Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin temini (taşıyıcı kafes gibi)alıcıya aittir.
 30 adetin üzerindeki siparişler en az 3 ay öncesinden bildirilmelidir.
18
Fiyatlara KDV dahil değildir.
ANTİKORLAR
6.000 TL
GEN56
Poliklonal antikor geliştirilmesi (1mg)
Açıklama: Tavşan bakım ücreti, antikor testi (4 aylık süre için)
ANTİKORLARIN SAFLAŞTIRILMASI
GEN60
Amonyum sülfat, diyaliz
GEN61
İmmünoaffinite (Protein G, protein A)
Jel filtrasyon
GEN62
GEN 63 İyon değiştirici
* Örnek kaynağı ve istenilen miktara bağlı olarak fiyat belirlenmektedir.
*
*
*
*
MONOKLONAL ANTİKORLAR
İNSAN PROTEİN VE HORMONLARI (1mg)
GEN64
GEN65
GEN66
900 TL
900 TL
900 TL
Hemoglobin A
Transferin
Progesteron
BİTKİ PATOJENLERİ (1mg)
GEN68
GEN70
900 TL
900 TL
E.amylovora
V.dahliae
DİĞER MONOKLONAL ANTİKORLAR (1mg)
GEN72
GEN73
GEN74
GEN75
GEN76
GEN77
2.250 TL
2.250 TL
2.250 TL
3.350 TL
800 TL
Hepatit B virüsü (s antijeni)
Hepatit B virüsü (c antijeni)
Anti - M13 Faj
Hepatit B virüsü (e antijeni)
Antikor alt tip belirleme (tek antikor için)
ELISA ile antijen/antikor belirlenmesi
Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.
HÜCRE ÇALIŞMALARI
İMMÜNOLOJİK HÜCRE ÇALIŞMALARI
GEN182
GEN183
FACScan kullanılarak hücre fenotipik karakterizasyon analizi ( Antikorlar müşteri tarafından sağlanacaktır.)
Anti-CD3 uyarımıyla hücre proliferasyon testi
1.000 TL
1.000 TL
HÜCRE KÜLTÜR ÇALIŞMALARI
GEN78
GEN79
GEN80
Hücre çoğaltma ve bakım (25 cm2 ’lik hücre büyütme kabında)
Hücre çoğaltma ve bakım (75 cm2 ’lik hücre büyütme kabında)
Hücre dondurma (3x106 hücre/ml)
1.000 TL
1.300 TL
600 TL
PRİMER ENDOTEL HÜCRELERİ
İnsan göbek kordonu endotel hücreleri 4.-6. pasajda donmuş veya kültür şişede bir adet tüp/ flask
(~2.106 hücre)
Not: İstek yapıldıktan 7 iş günü sonrasında alıcıya teslim edilebilir. Taşıma giderleri alıcıya aittir.
GEN81
1.000 TL
DENEY HAYVANI EMBRİYOSU SATIŞI (TAZE VE DONDURULMUŞ)
25 TL
GEN82
Zigot
40 TL
GEN83
Morula ve diğer safhadaki embriyolar
Not: Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin tedariki (taşıyıcı gibi) alıcıya aittir. Siparişler
en az bir hafta öncesinden bildirilmelidir.
DONDURULMUŞ FARE EMBRİYONİK FİBROBLAST SATIŞI
900 TL
GEN84
1 şişe (2.106 / ml)
Not: Teslimat laboratuvarımızda yapılır, sevkiyat ve sevkiyat malzemelerinin tedariki (taşıyıcı gibi) alıcıya aittir. Siparişler
en az iki hafta öncesinden bildirilmelidir
BESİYERLERİNİN OZMOTİK BASINÇLARININ ÖLÇÜLMESİ
19
GEN85
20 TL
1 Örnek
BESİYERLERİNİN FARE EMBRİYOLARI İLE TOKSİSİTE TESTLERİNİN YAPILMASI
GEN86
200 TL
Her bir besi yeri testi
DOKU VE HÜCRELERDE UV İNVERT MİKROSKOP ALTINDA İMMÜNOFLORESANS İNCELEME
GEN87
20 TL
1 Preparat
IN VIVO TÜMÖR MODELİ ÇALIŞMALARI
GEN209
Xenograft Tümör Modeli ve Antikanser Etkinlik Çalışmaları
Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.
MİKROSKOP ANALİZLERİ
GEN156
GEN157
GEN158
GEN159
GEN160
Işık mikroskobu ve stereo mikroskop kullanımı
Florasan stereo mikroskop kullanımı
Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi,
6 saate kadar
Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi,
6-12 saat
Floresan mikroskobunda 1 adet hücre büyütme kabı içerisindeki hücrelerin görüntülenmesi,
12-24 saat
30 TL
65 TL
100 TL
50 TL
20 TL
TIBBİ CİHAZLARIN BİYOUYUMLULUK TESTLERİ
GEN162
GEN163
GEN164
GEN165
GEN166
GEN207
GEN208
GEN167
GEN169
Sitotoksisite Testleri (ISO 10993-5)
Sensitizasyon Testi(ISO 10993-10, Guine Pig Max.Test (OECD TG 406))
İritasyon veya Derialtı Reaksiyon Testi (ISO 10993-10)
Akut Sistemik Toksisite Testi (ISO 10993-11)
Subakut Sistemik Toksisite (ISO 10993-11)
Subkronik Sistemik Toksisite (ISO 10993-11)
Kronik Sistemik Toksisite (ISO 10993-11)
Genotoksisite Testi – Bakteriyel Geri Mutasyon Ames Testi (ISO 10993-3 (OECD TG 471))
İmplantasyon Testi (ISO 10993-6)
1.250 TL
3.750 TL
1.250 TL
1.500 TL
4.750 TL
5.250 TL
8.250 TL
6.000 TL
3.500 TL
KİMYASALLAR VE KOZMETİK TESTLERİ
GEN184
GEN194
GEN195
GEN196
GEN197
GEN200
GEN201
GEN202
GEN203
GEN204
Akut Oral Toksisite – Akut Toksik Sınıf Metodu (OECD TG 423)
In vitro EpiDerm™ Deri İrritasyon Testi (OECD TG 439)
In vitro EpiDerm Deri Korrozyon Testi (OECD TG 431)
İn vitro Oküler Korroziv ve İrritantların Belirlenmesi – Floresan Geçirgenlik Testi
(OECD TG 460)
İn Vivo Akut Göz İrritasyon/Korrozyon Testi (OECD TG 405)
İn vitro 3T3 NRU Fototoksisite Testi (OECD TG 432)
Akut Oral Toksisite – Tek Doz Protokolu (OECD TG 420)
Tekrarlanan Dozda 28-gün Oral Toksisite Testi (OECD TG 407)
Genotoksisite Testi- İn Vitro Komet Testi
Embriyotoksisite/Teratogenisite Testi – Embriyonik Stem Cell (EST)Testi, (INVITTOX no113)
2.000 TL
9.200 TL
9.200 TL
9.200 TL
3.000 TL
2.500 TL
2.000 TL
3.000 TL
3.000 TL
3.000 TL
OECD TG: Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) Test
Guidelines (Test Klavuzları)
1In
vitro model sistem ithal edildiğinden test süresi 4-5 ay’ı bulmaktadır. Test kitinin raf ömrü 1 hafta olduğundan en az 4 numune ile
başvurulması durumunda uygulanabilmektedir..
“Biyouyumluluk” ve “Kimyasallar ve Kozmetik” Testleri için Açıklamalar: Biyouyumluluk testleri, ISO ve OECD TG protokolleri takip
edilerek yapılmaktadır. Testlerin tamamlanması ve raporlama süresi test protokollerine göre değişiklik göstermekle birlikte 3-7 hafta
arasında değişmektedir. Bu süre iş yoğunluğuna göre değişiklik gösterebilir.
Biyouyumluluk testleri için numune gönderim koşulları ve genel kurallar:
1. Kullanım şekli itibariyle steril olarak test edilmesi gereken numuneler müşteri tarafından steril edilir ve steril bir şekilde ulaştırılır.
2. Gerekli olan numune sayısı talep edilen testler, numune yapısı ve ambalaj birim miktarlarına bağlı olarak değişkenlik
20
gösterdiğinden iletilmesi gereken numune sayısının belirlenmesi için ilgili birimle iletişime geçilmelidir.
3. Bazı testler bir ürünü oluşturan farklı parçalar için ayrı ayrı yapılması gerektiğinden ürün için yapılması gereken test sayısının
belirlenmesi için ilgili birim ile iletişime geçilmelidir.
4. Müşterinin ürünü için yapılmasını istediği testleri kendisinin net olarak beyan etmesi beklenmektedir. Aksi takdirde
sertifikalandırma yada diğer resmi kurumların yapılması gereken testler açısından beklentilerinin karşılanmasında yaşanacak
eksiklik ve gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez.
5. Deney hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek in vivo testlerde, deney hayvanının vücut büyüklüğü test edilecek numunenin
boyutlarını doğal olarak sınırlandırmaktadır. Bu nedenle, özellikle basit bir şekilde küçük kesitler alınamayacak ürünler için
müşterinin istenen boyutlarda numune hazırlayarak iletmesi talep edilir.
PROTEİN ÇALIŞMALARI
PROTEİN MİKTAR TAYİNİ
GEN88
Protein molekül büyüklüğü, miktar ve kalite tayini / 5- 80 kDa (Çip ile) (1 örnek)
GEN89
Protein molekül büyüklüğü, miktar ve kalite tayini/ 14-230 kDa (Çip ile) (1 örnek)
GEN90
2µl örnek ile protein miktar tayini
GEN205 BCA Yöntemi
GEN93
Boya bağlama (Dye Binding) yöntemi (1 örnek)
GEN206 Bitkisel Dokudan Protein İzolasyonu (1 örnek)
40 TL
45 TL
20 TL
40 TL
80 TL
40 TL
KROMATOGRAFİK YÖNTEMLER
GEN94
GEN95A
GEN95B
Kolon kromatografisi (İyon değiştirici, Gel filtrasyon)
Proteinlerin PF 2D ile iki boyutlu ayrıştırılması (1 Örnek*)
(Örnek hazırlanması tarafımızdan yapılacaktır)
Farklı 2 örneğin karşılaştırma analizleri
200 TL
3.500 TL
1.900 TL
PROTEİN ELEKTROFOREZİ
SDS-Poliakrilamit (Laemmli-tip )
GEN96
GEN97
550 TL
700 TL
9 örnek+markır (Coomasie blue ile)
9 örnek+markır (Gümüş boyama ile)
PROTEİNLERİN MEMBRANA TRANSFERİ VE ENZİMLE TANIMLAMA
GEN99
GEN100
Semi-dry elektroforetik transfer (PVDF, nitroselüloz, naylon membran) 9 örnek+markır
Sulu transfer tekniği ile 9 örnek+markır
2.300 TL
2.000 TL
DNA VE RNA ÇALIŞMALARI
DNA İZOLASYONU
GEN102 Bitkisel dokudan izolasyon
GEN103 Hayvansal dokudan izolasyon (gr/doku)
Not: Spektrofotometrik ölçüm ve agaroz gel ile DNA kontrolü dahildir.
GEN104 Mikroorganizmadan genomik DNA izolasyonu
GEN105 Mikroorganizmadan plazmit DNA izolasyonu
80 TL
60 TL
60 TL
60 TL
DNA MİKTAR TAYİNİ
GEN107
GEN108
GEN109
GEN110
Agaroz jel elektroforezi ile görüntüleme (10 örnek)
2µl örnek ile DNA miktar tayini
DNA molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini / 25-1000 bç (Çip ile) (1 örnek)
DNA molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini/ 100-12000 bç (Çip ile) (1 örnek)
40 TL
20 TL
48 TL
40 TL
DNA DİZİ ANALİZİ
GEN111
GEN112
GEN113
GEN185
Kalıp DNA hazırlama +temizleme+ tek yön dizi analizi
100 TL
NOT: çift yönlü iki primerle okuma 160 TL
Dizi analizi (tek yön)
75 TL
NOT: çift yönlü iki primerle okuma 140 TL
Kalıp DNA temizleme + dizi analizi NOT: (2 primer ile çift yön okuma 155 TL)
95 TL
Biyoinformatik araçlar kullanılarak veri analizi
Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.
21
MOLEKÜLER MARKÖR ÇALIŞMALARI
50 TL
50 TL
GEN114 RAPD ve STS analizleri (1 örnek)*
GEN115 Mikrosatellit analizleri (1 örnek)*
*Analizde kullanılan primerler müşteri tarafından sağlanır.
RNA ÇALIŞMALARI
GEN116
RNA molekül büyüklüğü,miktar ve kalite tayini / (Çip ile) (1 örnek)
total RNA (50 pg - 500 ng/µl) , mRNA ( 250 pg-250 ng/µl)
GEN117
GEN118
GEN119
GEN120
2µl örnek ile RNA miktar tayini
Bitkiden RNA izolasyonu (1 örnek)
Northern blot (1 Örnek)
RNA izolasyonu+northern (1 Örnek)
40 TL
10 TL
65 TL
65 TL
110 TL
BİTKİLERE GEN AKTARIMI İÇİN VEKTÖR HAZIRLAMA
GEN121
1 Vektör
600 TL
BİTKİLERE GEN AKTARIMI
GEN122
GEN123
GEN124
Agrobacterium aracılığı ile
Elektroporasyon tekniği ile
Biyolistik ile
Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.
TRANSGENİK BİTKİLERİN TANIMLANMASI
GEN125
600 TL
Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile
GEN ANLATIM ANALİZİ
GEN126 Kapiller elektroforez yöntemi ile floresan temelli gen anlatım analizi (1 örnek)
NOT: (Analizde kullanılan floresan işaretli ve işaretsiz primerler müşteri tarafından sağlanır.)
80 TL
DNA UZUNLUK ANALİZİ
GEN127 Kapiller elektroforez yöntemi ile floresan temelli DNA uzunluk analizi (1 örnek)
NOT: (Analizde kullanılan floresan işaretli ve işaretsiz primerler müşteri tarafından sağlanır.)
80 TL
ENZİM AKTİVİTE ÖLÇÜMLERİ
GEN128
Amilaz, Proteaz, Sellülaz, Penisilin Asilaz, Fitaz, Ksilanaz,
Glukanaz
Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
GEN135
GEN137
GEN138
GEN139
GEN140
GEN141
Mikrobiyolojik analizler
Tür düzeyinde mikroorganizma tanılama
Mikroorganizma kültürünün liyofilize edilmesi(1 adet)
Mikroorganizma kültürünün liyofilize edilmesi (10 adet)
Mikroorganizma kültürünün liyofilize depolanması
Mikroorganizma kültürünün yıllık depolama ve bakımı
NOT: Sadece Risk 2 seviyesinde mikroorganizma kabul edilir
Fiyat koşullara bağlı olarak belirlenir.
1.500 TL
120 TL
500 TL
200 TL
55 TL
CİHAZ KULLANIM HİZMETLERİ
GEN146
GEN173
GEN174
Real-time PCR / 1 örnek
İmmunfloresans mikroskobunun kullanılması / 1 saat
Lazer capture mikroskobunun kullanılması /saat
300 TL
120 TL
200 TL
STEADY-STATE FLORESANS SPEKTROMETRE ÖLÇÜMLERİ
GEN147
GEN148
GEN149
50 TL
250 TL
550 TL
Spektrum başına
½ saat süreyle kullanım
1 saat süreyle kullanım
22
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Hücre kültürü tekniklerine giriş
 Hücre besleme, pasajlama, hücre sayma
 Hücre dondurma ve çözme
 Hücre canlılık / sitotoksisite testleri (Nötral Red, MTT, WST1)
 Hücre lizatı eldesi ve saklanması
 Hücre bankası oluşturma
Dokudan Hücre izolasyonu teknikleri
 İnsan aort damarından eksplant yöntemi ile düz kas hücre izolasyonu (Önemli Not: bu deney için taze doku
gerektiğinden eğitim tarihleri arasında ameliyat sonrası taze doku elde edilebilirse bu teknik uygulamalı
olarak gösterilebilmektedir ancak video eşliğinde teorik bilgi verilecektir.)
 Dokudan enzimatik yöntem ile hücre eldesi (teorik ve uygulamalı)
 İnsan göbek kordonundan Endotel Hücresi (HUVEC) izolasyonu (video eşliğinde teorik)
İmmünohistokimya / İmmünoFloresan
 Hücreler ile immünohistokimya ve immünofloresan deneyleri yapılabilmesi için hücrelerin camlara ekilmesi
 Hücrelerin fiksasyon yöntemleri
 Çalışılmak istenen proteinine uygun fiksasyon yapmak
 İmmünohistokimya uygulamaları (camlara ekilen hücreler en az iki proteine özgün antikorlar ile
işaretlenecek ve DAB kullanılarak boyanacaklardır.)
 İmmünofloresan uygulamaları(camlara ekilen hücreler en az iki proteine özgün antikorlar ile işaretlenecek
ve floresan işaretleme ile floresan mikroskobunda görüntülenerek analiz edileceklerdir.)
Western Blot
 WB’a giriş (teorik)
 Hücre kültüründen protein lizatı eldesi
 Western Blot uygulaması
siRNA ile Transfeksiyon deneyi
 Gen susturma (teorik)
 Hücrede gen susturma
 Susturulan genin ekspresyonunun İmmünofloresan ve real time PCR ile incelenmesi
Canlı hücre görüntülenmesi (live cell imaging)
 Hücrede oksidatif stres oluşturularak hücrede apoptozun gerçek zamanlı olarak incelenmesi.
GEN154
“Laser Capture Microdissection” ile dokudan tek hücre kesimi
 Kriyostat ile donmuş dokudan kesit alınması (Teorik ve uygulamalı)
 Laser Capture Microdissection uygulaması
Real Time (Gerçek zamanlı) PCR
 PCR’a giriş ve gen ekspresyonu analizleri (mRNA) (teorik)
 Hücre lizatlarından total RNA izolasyonu
 cDNA sentezi
Diğer Danışmanlık Hizmetleri
 Hibridoma teknolojisi
 Rekombinat antikor üretimi
 Bitki moleküler genetiği ve biyoteknolojisi
 Bitki doku kültürü
 Enzimler
 Biyoinformatik
 Mikrobiyoloji
 DNA Dizi ve Fragment analizi çalışmaları
 Yönlendirilmiş mutagenez
 Primer tasarımı
 Vektöre klonlama
 Biyopolimerler
 Spektroskopik çalışmalar
 Hayvan biyoteknolojisi (yardımcı üreme teknikleri, embriyo ve kök hücre uygulamaları)
 Transgenik hayvan ve bitki üretimi,
 Proteomik araştırmalar, 1D ve 2D LC-MS/MS metodoloji ile protein tanımlama ve grup protein
ekspresyon analiz çalışmaları konularında danışmanlık hizmeti verilir.
 Biyogüvenlik seviye 3 laboratuarı ve SOP ve Dokümantasyon Eğitimleri
 Toksikolojik Testler
Fiyat, hizmet türüne ve süresine göre belirlenmektedir.
23
GIDA ENSTİTÜSÜ
Laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre uluslararası akreditasyon
belgesine sahiptir.
NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ
Yapılacak analiz türüne ve sayısına göre gönderilmesi gereken numune miktarları değişmekle birlikte, katı
gıda gruplarından en az 1 kg, sıvı gıdalardan en az 1 lt gönderilmesi gerekmektedir. Aynı numunede çok
sayıda analiz istendiğinde veya özelliği olan numunelerin gönderilmesi durumunda önceden ilgili laboratuvarlar
ile temasa geçilmelidir.
Üniversitelerden yapılan başvurularda numuneler analize hazır (ekstraksiyon/çözme v.b.) halde getirilmelidir.
Analize gönderilen numunelerin ambalajlanmasında dikkat edilmesi gereken konular:
 Malzemeler orijinal ambalajında veya dökülme, yırtılma, akma riski taşımayan uygun plastik torba,
poşet veya cam kavanoz ve şişelerde gönderilmelidir.
 Ambalaj materyali temiz (hiç kullanılmamış) olmalıdır.
 Numunelerin ağzı sıkıca kapatılmalı, nem alması önlenmelidir.
 Işık ve sıcaklıktan etkilenen analizlerin yapılacağı (vitamin analizleri gibi) numunelerin koyu renkli cam
kavanoz veya naylon torba içerisinde olması ve yüksek sıcaklığa maruz kalmaması tercih edilmelidir.
Gıda Enstitüsü’ne mikrobiyolojik su analizi yaptırmak için başvurulduğunda dikkat edilecek noktalar:
 Su numunesi, Enstitümüzden temin edilecek steril kaplara alınmalıdır.
 Suyun mikrobiyolojik analizi için TÜBİTAK MAM Endüstriyel Hizmetler Birimi’ne bir dilekçe ile
başvurulmalıdır.
 Su numuneleri alındıktan sonra en geç 6 saat içinde Enstitümüze ulaştırılmalıdır.
 Kabın üzerinde suyun cinsi (kaynak, depo, şehir şebeke, deniz suyu vb.) ve işlem görüp görmediği
(klorlama, filtrasyon vb.) belirtilmelidir.
Numunenin çeşmeden alınması halinde:





Su numunesini alacak kişi, önce ellerini sabunla iyice yıkayıp alkollemelidir.
Çeşme açıldıktan sonra, su 5-10 dakika kadar akıtılmalıdır.
Kabın ağız kısmına kapatılan pamuk veya kapak üst kısmından tutularak açılmalıdır.
Kaba su doldurulurken ağzı musluğa değdirilmemeli ve el veya parmaklardan süzülerek akmaması
için şişe dip kısmından tutulmalıdır.
Kap doldurulduktan sonra hemen ağzı kapatılmalıdır.
Numunenin kuyu veya depolardan alınması halinde:





Su numunesini alacak kişi, önce ellerini sabunla iyice yıkayıp alkollemelidir.
Steril su kabının dış kısmı bol alkole batırılmış pamukla iyice silinmelidir.
Kapak alevin yanında açılıp bekletilmeli veya kapatılmalıdır.
Alkole batırılmış olan sicim, kabın boynuna bağlanmalıdır.
Kabın ağız kısmı alevden geçirilip, kap numune alınacak kuyu veya depoya daldırılarak
doldurulmalıdır.
Numune kapları üzerinde, numunenin ne olduğu, kuruluş ve/veya kişi adı, varsa müşteri numune kodu,
numune alma tarihi gibi bilgiler içeren etiket bulunmalıdır.
İRTİBAT KURULACAK KİŞİ
Nesrin KARAHAN
e-posta: [email protected]
Tel: (0262)-6772195
24
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
Akreditasyon kapsamındaki ürünler ve referans yöntemleri akreditasyon sertifikasında tanımlıdır:
http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0381T.pdf
GENEL KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARLARI
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G13
G14
G15
G16
G23
G24
G25
G26
G28
G458
G459
G460
Nem



AOAC 925.10, AOAC 925.09, 926.06- Tahıl ve tahıl ürünleri
AOAC 990.20, AOAC.19, AOAC 925.21, AOAC 986.25 Süt ve süt ürünleri
AOAC 950.46, AOAC 934.01, AOAC 930.04 - Et ve et ürünleri, balık ve kanatlı et ürünleri,
sebzeler, hayvan yemleri
 AOAC 926.08, AOAC 955.30- Peynirler
 AOAC 927.05-Süt tozu ,
 TS 2134, TS 8444- Baharatlar
Nem (AOAC 934.06, 920.149-Kuru meyveler)
Kuru madde, suda çözünür (Briks) (TS-4890)
Kül
 AOAC 923.03, AOAC 930.22, AOAC 926.46, AOAC 920.153- Et ve et ürünleri, tahıl ve tahıl
ürünleri
 AOAC 945.46, AOAC 925.21, AOAC 986.25 -Süt ve süt ürünleri
 AOAC 900.02, AOAC 920.155, AOAC 920.91, AOAC 920.93, AOAC 920.100, AOAC 920.149,
- Sebze, meyve, su ürünleri, şekerli ürünler, çay, kahve, et ekstraktı, alkolsüz içecekler
 AOAC 955.30, AOAC 935.42 -Peynirler
Asitte çözünmeyen kül (AOAC 930.22, TS 1566 ISO 1577, TS 1128 ISO 763, TS ISO 735, TS ISO
5985, TS 2133 ISO 930, TS 5000, TS 2190, TS 2383)
Suda çözünen külde alkalilik (TS 1564, TS 1565, TS 1567)
Protein Kjeldahl yöntemi ( AOAC 960.52. Foss Tecator Manuel 2300 AB 2003 AN, Tüm gıdalar)
Protein Leco, Termal Conductivity Yöntemi (Leco FP-528 Manual)
pH (AOAC 981.12,TS 1728 ISO 1842)
Toplam asitlik (AOAC 942.15)
Tuz (AOAC 960.29)
Toplam şeker ve invert şeker (AOAC 923.09, Tüm gıdalar)
Renk (Hunter Lab (Lab Scan XE))
Renk (Minolta CR-300)
Su aktivitesi (aw)
Viskozite (Brokfield DV-II +pro extra)
Gıdalarda doku testi (Stable Micro Systems TA.XT plus tekstür analiz cihazı)
Jelatinde Bloom Derecesi (ISO 9665:1998)
Renk (Tintometre)
Bulanıklık (Türbidimetre )
45 TL
45 TL
50 TL
75 TL
80 TL
80 TL
50 TL
50 TL
50 TL
50 TL
60 TL
110 TL
100 TL
100 TL
70 TL
310 TL
160 TL
265 TL
50 TL
50 TL
BAL ANALİZLERİ
G141
G142
G462
G143
G144
G145
G146
G147
G148
G395
G462
Diyastaz sayısı (AOAC 958.09- Bal )
Hidroksimetil furfural (HMF) (Harmonised Methots of International Honey Commission, Determination
of HMF After Winkler- Bal)
HPLC yöntemi ile balda hidroksimetil furfural (MHF)* (Harmonised Methots of International Honey
Commission, Determination of HMF After Winkler, Areditasyon kapsamı: bal)
İletkenlik (Uluslararası Bal Komisyonu tarafından uyumlu hale getirilmiş yöntemler, 2009)
Prolin (AOAC 979.20 - Bal)
Ticari glukoz (TS 3036)
Asitlik (AOAC 962.19- Bal)
Nem (AOAC 969.38- Bal)
d13C/12C İzotop oranı ve C4 Bitki şekerleri oranı (AOAC 998.12- Bal)
(C13 (bal) ve C13 (protein) okumaları UME- Organik Kimya Laboratuarı (G3OK) tarafından
yapılmaktadır.)
Petek oranı (petekli ballarda)
Balda suda çözünmeyen madde tayini (TS 3036)
195 TL
150 TL
200 TL
80 TL
160 TL
80 TL
65 TL
60 TL
475 TL
25
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
Akreditasyon kapsamındaki ürünler ve referans yöntemleri akreditasyon sertifikasında tanımlıdır:
http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0381T.pdf
60 TL
45 TL
ÇAY / KAHVE ANALİZLERİ
G151
G152
G154
G155
G156
G157
G158
G159
G160
Toplam toz çay miktarı
Su ekstraktı (ISO 9768)
Çözünebilir kahvede suda çözünürlük (TS 5389)
Theaflavin
Thearubigin
Toplam renk – renk koyuluğu, parlaklık
%10’luk HCl’de çözünmeyen kül (AOAC 930.22, TS 1566 ISO 1577, TS 1128 ISO 763, TS ISO 735, TS
ISO 5985, TS 2133 ISO 930, TS 5000, TS 2190, TS 2383)
Suda çözünen külde alkalilik (TS 1564, TS 1565, TS 1567)
Suda çözünen kül (TS 1565)
80 TL
100 TL
45 TL
190 TL
190 TL
190 TL
80 TL
80 TL
80 TL
ET VE SU ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ
G161
G404
G405
G406
G162
G396
G163
G164
G166
G167
G168
Türlerinin belirlenmesi
 Çift tırnaklı (dana, koyun)
 Tek tırnaklı (at, eşek)
 Domuz *(Fluorion Meat Species Identification QLP 1.0, Akreditasyon kapsamı: et ve et ürünleri),
 Kanatlı eti (tavuk, hindi) türlerinin Real –Time PCR ile kalitatif belirlenmesi. (Her bir parametre
ayrı ücretlendirilmektedir.)
Tür tespitleri DNA aranması yöntemi ile yapılmaktadır.
Et ve et ürünlerinde hindi DNA oranı tespiti (Real Time PCR)
Et ve et ürünlerinde tavuk DNA oranı tespiti (Real Time PCR)
Et ve et ürünlerinde dana DNA oranı tespiti (Real Time PCR)
Hidroksiprolin (TS 6236, ISO 3436)
Et ürünlerinde kollagen/et protein oranı (TSE 6236, ISO 3436)
Kokuşma testi (Inal, T.Besin Hijyeni)
Nitrit ve nitrat (et ürünlerinde , taze sebzelerde, baharatlarda, süt tozunda)
(Shormüller, J.Handbuch der Lebensmittelchemie)
Sirke ve tuz testi (Shormüller, J.Handbuch der Lebensmittelchemie)
Tiyobarbütirik asit (TBA)( Shormüller, J.Handbuch der Lebensmittelchemie))
Toplam uçucu bazik nitrojen (TVB-N) ( Shormüller, J.Handbuch der Lebensmittelchemie)
220 TL
550 TL
550 TL
550 TL
70 TL
145 TL
50 TL
50 TL
40 TL
35 TL
35 TL
MEYVE SUYU, REÇEL VE KONSERVE ANALİZLERİ
G170
G172
G173
G174
G175
G177
G178
G179
G180
G304
G182
G183
G186
G187
Dolum oranı (TS 2664)
Etil alkol (HS-GC-MS ile) ( AOAC Official Method 983.13.2005 Alcohol in Wines Gas Chromatography
Method )
Formol sayısı (TS EN 1133)
Konsistans (Bostwick Konsistometresİ)
Reçellerde meyve oranı (TS 3958)
Hidroksimetil furfural (HMF) (SO2 dahil) (TS6178 ISO 7466)
Şeftali nektarında meyve oranı (Mg, Ca, K, AOAC 985.35, P: AOAC 986.24, Formol sayısı TS EN 1133)
Kayısı nektarında meyve oranı (Mg, Ca, K, AOAC 985.35, P: AOAC 986.24, Formol sayısı TS EN 1133)
Vişne nektarında meyve oranı (Mg, Ca, K, AOAC 985.35, P: AOAC 986.24, Formol sayısı TS EN 1133)
Portakal nektarında meyve oranı (Mg, Ca, K, AOAC 985.35, P: AOAC 986.24, Formol sayısı TS EN
1133)
Sirkede yapaylık testi (Asetil metil karbinol testi) (TS 1880 EN 13188)
Süzme ağırlığı (TS 2664)
Yabancı madde (ilgili ürün standardı veya tebliğinde belirtilen yöntem)
Gazlı içeceklerde CO2 (TS 2259)
45 TL
160 TL
60 TL
60 TL
45 TL
360 TL
450 TL
450 TL
450 TL
450 TL
60 TL
45 TL
65 TL
45 TL
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ
G188
G195
Asitlik (% laktik asit cinsinden) (AOAC 947.05)
Süt yağı (Gerber)
60 TL
100 TL
26
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
Akreditasyon kapsamındaki ürünler ve referans yöntemleri akreditasyon sertifikasında tanımlıdır:
http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0381T.pdf
G196
G17
Yoğurtta jelatin (kalitatif)
Süt şekeri
Şeker bileşenleri (Sakkaroz, Fruktoz, Glukoz, Maltoz, Laktoz)(DIN 10758, D.05.G17 işletme içi metotHPLC RID-Reçel, meyve suları, şekerlemeler, bal)
50 TL
150 TL
ŞEKER ANALİZLERİ
G198
G200
110 TL
80 TL
Çözelti rengi (ICUMSA) (TS 861)
İletkenlik külü (TS 861, 2007)
MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
G42
G310
G43
G44
G45
G46
G47
G50
G51
G52
G54
G56
G311
G59
G60
G62
G63
G64
G450
G470
G471
100 TL
Toplam bakteri sayımı* (FDA/BAM Bölüm 3- Akreditasyon Kapsamı:Tüm Gıdalar)
120 TL
Laktik asit bakterisi (ISO 15214)
100 TL
Koliform* (FDA/BAM Bölüm 4- Akreditasyon Kapsamı:Tüm Gıdalar)
100 TL
Fekal koliform* (FDA/BAM Bölüm 4- Akreditasyon Kapsamı:Tüm Gıdalar)
130 TL
Escherichia coli* (FDA/BAM Bölüm 4, ISO 16649-2- Akreditasyon Kapsamı: Tüm Gıdalar)
105 TL
Enterobacteriace* (ISO 21528-2 -Akreditasyon Kapsamı:Tüm Gıdalar)
95 TL
Enterokok (ICMSF,146-148)
110 TL
Staphylococcus aureus* (FDA/BAM Bölüm 12 -Akreditasyon Kapsamı:Tüm Gıdalar)
Bacillus cereus* (FDA/BAM Bölüm 14 -Akreditasyon Kapsamı:Tüm Gıdalar)
110 TL
130 TL
Clostridium perfringens* (AOAC,976.30 -Akreditasyon Kapsamı:Tüm Gıdalar)
115 TL
Pseudomonas Aureginosa (D.05.G54)
100 TL
Maya-Küf* (FDA/BAM Bölüm 18 Akreditasyon Kapsamı:Tüm Gıdalar)
90 TL
Osmofilik maya (D.05.G311)
100
TL
Ekmek ve unda rope bakterisi (TS 5000)
175 TL
Konservelerde mikrobiyolojik analiz (AOAC,972.44)
Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.
Liyofilizasyon işlemi (24 saat) örneğe göre belirlenir.
Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.
Ortam havasının mikrobiyolojik kontrolü (cihazla)
Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.
Petri ile ortam havasının mikrobiyolojik kontrolü
Su örneklerinde membran filtrasyon tekniği ile sayım yöntemi
(E-coli, Enterokok,koliform, P.aureginosa, Anaerob sporlu sülfit
Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.
redükte eden bakteri, patojen stafilokoklar))E-coli)
95 TL
Suda toplam bakteri * (FDA/BAM Bölüm 3- Akreditasyon Kapsamı:Su)
95 TL
Suda koliform bakteri* (FDA/BAM Bölüm 4- Akreditasyon Kapsamı:Su)
GIDA MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI
G348
G409
G410
G430
G423
G424
G449
Genetik yapısı değiştirilmiş organizmaların (GDO) Real-Time PCR Yöntemi ile kalitatif olarak tespiti*
(ISO 24276, ISO 21569, SureFood GMO screen 35S/NOS kit manuali, Akreditasyon kapsamı:tüm
gıdalar)
Gıda örneklerinde soya katkısı aranması.
Gıda, yem ve tohum örneklerinde Real Time PCR yöntemi ile GDO tanımlanması
Gıda örneklerinde yer fıstığı aranması
Jelatin ve kollajende domuz DNA’sı aranması tespiti
Süt ve süt ürünlerinde keçi, inek ve koyun orijin tespiti
Gıda örneklerinde Nohut/Leblebi tozu tespiti
555 TL
290 TL
295 TL
350 TL
600 TL
270 TL
350 TL
PATOJEN LABORATUVARI
G48
G49
G53
G70
G312
G349
G350
Escherichia coli 0157* (TS EN ISO 16654 Akreditasyon Kapsamı: Tüm Gıdalar)
Salmonella spp* (TS EN ISO 6579 Akreditasyon Kapsamı: Tüm Gıdalar)
Listeria monocytogenes* (FDA/BAM Bölüm 10-Akreditasyon Kapsamı:Tüm Gıdalar)
Sularda Legionella pneumophila (TS ISO 11731)
Campylobacter spp (ISO 10272-1)
Vibrio parahaemolyticus (ISO/TS 21872-1)
Yersinia enterocolitica (TS EN ISO 10273 )
110 TL
110 TL
120 TL
130 TL
90 TL
100 TL
100 TL
27
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
Akreditasyon kapsamındaki ürünler ve referans yöntemleri akreditasyon sertifikasında tanımlıdır:
http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0381T.pdf
G338
G339
G340
G341
G429
G454
Salmonella spp (BAX Detection system)
Listeria monocytogenes (BAX Detection system)
Escherichia coli 0157:H7 (BAX Detection system)
Campylobacter spp (BAX Detection system)
Gıda ve hayvan yem örneklerinde shigella spp. aranması
Staph Enteretoksin
85 TL
85 TL
90 TL
85 TL
115 TL
145 TL
MİKOLOJİ LABORATUVARI
430 TL
G61
Mikroorganizma kültürü temini
540 TL
G65
Seramik yüzeylerin antibakteriyel özellik testi
2
Test edilecek yüzeyler pürüzsüz, maksimum 1cm kalınlığında ve 5x5cm lik kareler halinde hazırlanmış olmalıdır.
1 örnek ve 1 bakteri ile test için 6 paralel parçaya ihtiyaç duyulmaktadır.
250 TL
G373 Tekstil materyallerinde antibakteriyel aktivitenin değerlendirilmesi (İnhibisyon Zonu)
540 TL
G374 Tekstil materyallerinde antibakteriyel aktivitenin kantitatif olarak belirlenmesi
350 TL
G375 Çeşitli materyaller için antifungal aktivitenin belirlenmesi (İnhibisyon Zonu)
Her numune için işlem görmemiş bir numunenin de olması karşılaştırma için gerekmektedir. Malzemenizin testlere
uygunluğu, hedeflenen kullanım için hangi organizmalar ile test edilebileceği ve diğer koşulların belirlenmesi için analiz
sorumlusu ile bağlantıya geçilmelidir.
BESLENME LABORATUVARI
G72
G73
G74
G75
G76
G77
G78
G463
G80
G82
G411
G402
G84
G85
G86
G87
G88
G420
G89
G90
G91
G307
G308
G399
G400
G401
G105
Enerji (nem, kül, protein, karbonhidrat, diyet lif ve asit hidrolizi yağ analizleri/hesabı dahil) (Atwater)
Enerji (nem, kül, protein, karbonhidrat, diyet lif, yağ analizleri/hesabı dahil) (Atwater) (Atwater
genişletilmiş faktör sistemi)
Enerji (nem, kül, protein, karbonhidrat ve asit hidrolizli yağ analizleri/hesabı dahil) (Atwater) (Atwater
genişletilmiş faktör sistemi)
Enerji (nem, kül, protein, karbonhidrat, yağ analizleri/hesabı dahil) (Atwater) (Atwater genişletilmiş faktör
sistemi)
Enerji (nem,kül,protein, karbonhidrat, Gerber yöntemi ile yağ analizleri/hesabı dahil) Atwater) (Atwater
genişletilmiş faktör sistemi)
Enerji (sıvı yağ ve margarinde) (Atwater) (Atwater genişletilmiş faktör sistemi)
Enerji (D.05.G78, kalorimetrik)
Birada enerji (AOAC 971.10, AOAC 945.09)
Metabolik enerji- Ruminantlar için yem hammaddelerinde
(kül, protein, asit hidrolizli yağ, selüloz analizleri/hesabı dahil) (TS 9610)
A vitamini (D.05.G82, İşletme içi Metot-HPLC FLD-Tüm Gıdalar)
A vitamini (RAE) (retinol, beta karoten) (D.05.G82,D.05.G402)
Karotenoidler (beta karoten, lutein, likopen) (D.05.G402,İşletme içi Metot-HPLC UV)
E vitamini (alfa tokoferol) (D.05.G84,İşletme içi Metot-HPLC FLD-Tüm Gıdalar)
B1 vitamini (tiamin) (D.05.G85,İşletme içi Metot-HPLC FLD-Tüm Gıdalar)
B2 vitamini (riboflavin) (D.05.G86,İşletme içi Metot-HPLC FLD-Tüm Gıdalar)
B6 vitamini (D.05.G87,İşletme içi Metot-HPLC FLD-Tüm Gıdalar)
C vitamini (L-askorbik asit)(D.05.G420,İşletme içi Metot-HPLC UV-Tüm Gıdalar)
C vitamini (L-Askorbik Asit, L-Dehidroaskorbik Asit) (D.05.G420,İşletme içi Metot-HPLC UV-Tüm
Gıdalar)
C vitamini (L-askorbik asit) (D.05.G89, titrimetrik)
Folik asit (D.05.G90,İşletme içi Metot-HPLC FLD-UV)
Niasin (D.05.G91, İşletme içi Metot-HPLC FLD-Tüm Gıdalar)
B5 vitamini (pantotenik asit) ((D.05.G307,R-Biopharm Vitafast Pantothenic,Microbiological Mic.Plate
Test to Quantitative-Tüm Gıdalar)
B7 vitamini (biotin) (D.05.G308, R-Biopharm Vitafast Biotin, ,Microbiological Mic.Plate Test to
Quantitative)
K1 vitamini (fillokinon) (D.05.G399,İşletme içi Metot-HPLC FLD)
K2 vitamini (menakinon-4) (D.05.G400,İşletme içi Metot-HPLC FLD)
D3 vitamini (kolekalsiferol) (D.05.G401,İşletme içi Metot-HPLC UV-Tüm Gıdalar)
Amino asitler (protein analizi yapılmadan), D.05.G105, işletme içi metot- HPLC UV)
340 TL
340 TL
245 TL
245 TL
245 TL
160 TL
230 TL
210 TL
270 TL
305 TL
350 TL
250 TL
210 TL
150 TL
200 TL
220 TL
165 TL
170 TL
130 TL
165 TL
140 TL
300 TL
300 TL
250 TL
230 TL
370 TL
310 TL
28
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
Akreditasyon kapsamındaki ürünler ve referans yöntemleri akreditasyon sertifikasında tanımlıdır:
http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0381T.pdf
G106
G418
G419
G444
Amino asitler (protein analizi yapılarak) (D .05.G105, işletme içi metot- HPLC UV)
Triptofan (protein analizi yapılmadan) (D.05.G418, işletme içi metot- HPLC FLD)
Triptofan (protein analiz yapılarak) (D.05.G418, işletme içi metot- HPLC FLD)
B12 vitamini (siyanokobalamin) (D.05.G444, İşletme içi Metot-HPLC UV)
355 TL
125 TL
215 TL
290 TL
ENSTRÜMANTAL ANALİZ LABORATUVARI II (AAS,ICP-MS)
G93
G94
G95
G96
G97
G98
G321
G99
G100
G101
G102
G103
G104
G306
G111
G112
G113
G114
G376
Mikrodalga yakma sistemi ile numune hazırlama
Bakır ( AOAC 999.10)
Çinko (AOAC 999.10)
Demir (AOAC 999.10)
Fosfor (AOAC 986.24)
Kalsiyum (AOAC 985.35)
Kobalt (AAS-Alev)
Krom (AAS-Alev)
Magnezyum (AOAC 985.35)
Mangan(AOAC 985.35)
Nikel (AAS-Alev)
Potasyum (AOAC 985.35)
Sodyum (AOAC 985.35)
Selenyum (TSE EN 14627)
Arsenik (TSE EN 14627)
Civa (TSE EN 13806)
Kadmiyum (AOAC 999.10)
Kurşun (AOAC 999.10)
ICP-MS ile kantitatif element analizi (D.05.G376)
95 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
130 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
100 TL
210 TL
170 TL
170 TL
170 TL
170 TL
130 TL
MİKOTOKSİN LABORATUVARI
G116
G117
G118
G119
G120
G121
G122
G124
Aflatoksin (B1, B2, G1, G2) (AOAC 999.07, AOAC 999.31, D.05.G116, işletme içi metot-HPLC FLD Fındık, incir, kırmızı pul biber, yer fıstığı, tahıl ürünleri)
Aflatoksin M1 (AOAC 2000.08, food Addivites and Contaninanats 21(6), 529-597 D.05.G117, işletme içi
metot- HPLC FLDsüt, süt tozu, peynir
İncirlerde BGYF (parlak yeşilimsi sarı fluoresan) taraması (D.05.G118,işletme içi metot-HPLC FLD)
Deoksinivalenol (DON) (Rhone-Diagnostics Technologies Instructions-Deoxynivalenol Analysis in
cereals, D.05.G119, işletme içi metot-HPLC UV-Tahıl ürünleri
Okratoksin A ( R hone- Diagnostics Tech.Instr.-Ochratoxin A Analysis in Cereals, D.05.G119 , işletme
içi metot-HPLC UV-Ttahıl ürünleri ve kuru üzüm)
Patulin (ISO 8128-1, AOAC 995.10, D.05.G121, işletme içi metot-HPLC UV)
Fumonisin B1, B2 (BS EN 143252, D.05.G122, işletme içi metot-HPLC FLD)
Zearalenon (ZON) ( Rhone-Diagnostics Teknologies Instructyions-Zearalenon Analysis in Cereals,
D.05.G124, işletme içi metot-HPLC FLD-Tahıl ürünleri
230 TL
230 TL
80 TL
235 TL
240 TL
200 TL
295 TL
240 TL
ENSTRÜMANTAL ANALİZ LABORATUVARI I (HPLC)
G17
G18
G19
G153
G176
G291
G465
G431
Şeker bileşenleri (Sakkaroz, Fruktoz, Glukoz, Maltoz, Laktoz)(DIN 10758, D.05.G17 (işletme içi metotHPLC RID- Reçel, meyve suları, şekerlemeler, bal)
Yapay tatlandırıcı (Asesülfam K , Aspartam, Sodyum Sakkarin) (D.05.g18, işletme içi metot-HPLC UV,
Journal of AOAC International Vol:76, No:2, 268-274, 275-282)
İzomalt (D.05.G19, işletme içi metot-HPLC UV)
Kafein (Journal of Food Sciense Vol:48, 745-750, D.05.G153, işletme içi metot-HPLC UV), Akreditasyon
kapsamı: çay ve kahve
Organik asitler (Asetik asit, fumarik asit, laktik asit, malik asit, sitrik asit, quinik asit, formik asit, bütirik
asit, okzalik asit, izobütirik asit), işletme içi metot D.05.G176-HPLC UV)
Oleuropein (işletme içi metot, D.05.G291-HPLC UV)
Arı sütünde şeker bileşenleri (Food Chemistry Vol:54, 195-200)
Çayda kateşin ve gallik asit analizleri (Botanical Center Vol:54, 195-200
200 TL
230 TL
190 TL
195 TL
245 TL
320 TL
240 TL
170 TL
29
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
Akreditasyon kapsamındaki ürünler ve referans yöntemleri akreditasyon sertifikasında tanımlıdır:
http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0381T.pdf
G432
Arı sütünde 10-HDA tayini (J.of Apicultural Sciense Vol:54, No: 1, 77-84, J.of AOAC int. Vol:90, No:1,
244-249, işletme içi metot , D.05.G432-HPLC UV
270 TL
KALINTI LABORATUVARI
G29
G30
G31
G345
G172
G125
G126
G127
G313
G134
G377
G140
G412
G222
G451
G452
G453
G455
G456
G457
G468
G378
G384
G385
G386
G413
G414
GC-MS, kütüphane taraması
GC-MS yöntemi ile kalitatif bileşen analizi
Headspace GC-MS yöntemi ile kantitatif bileşen analizi
SPME-GC-MS yöntemi ile kalitatif bileşen analizi
Alkollü ve alkolsüz içeceklerde etil alkol analizi (AOAC Official Method 983.13)
Benzoik asit* ve Sorbik Asit* Analizi (NMKL No124, 2Ed.- Akreditasyon Kapsamı:Soslar, Yağlı ve Tuzlu
Gıdalar)
BHA
BHT
BHQ
Kükürtdioksit * analizi (AOAC Official Method 962.16 - Akreditasyon Kapsamı:Kuru meyveler)
Gıdalarda Melamin * analizi (Akreditasyon Kapsamı:Süt)
(U.S Food and Drug Administration Laboratory İnformation Bulletin Lib No 4422 )
Balda Naftalin* analizi (Akreditasyon Kapsamı-Bal) (Food Chem.Toxic. Vol.28 No:4 syf.268)
Balda nitrofuran grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)
GC-MS ile Esansiyel yağ bileşenleri Analizi
Balda GCMS tekniği ile pestisit analizi (J. AOAC International Vol.90, No.2)
Dokularda organoklorlu pestisitlerin analizi (J. AOAC International Vol.90, No.2)
Dokularda pyrethroid analizi (J. AOAC International Vol.90, No.2)
Alkollü içeceklerde piknometre ile alkol yüzdesi tayini
( Official Journal of The European Communities L333 )
Bitkisel ve Hayvansal kökenli gıdalarda GCMS ile Poliaromatikhidrokarbonların(PAH) Analizi
(Macherey-Nagel Application Note 301290 Food Additives and Contaminants, 24(6):635-651 Eur Food
Res Technol 218:208)
İdrarda LC-MS/MS ile thyreostatların analizi ( Analytica Chimica Acta 700 (1-2).155-166)
Balda Grayanotoksin I ve Grayanotoksin III Analizi ( işletme içi metot LCMSMS)
Meyve ve sebzelerde çoklu pestisit * analizi (100 aktif maddeye kadar)
(J. AOAC International Vol.90, No.2)
Meyve ve sebzelerde çoklu pestisit analizi * (J. AOAC International Vol.90, No.2)
Hayvansal kökenli gıdalarda pestisit ( B2c, B3a, B3b grubu ) kalıntı analizi * (J. AOAC International
Vol.90, No.2, Akreditasyon Kapsamı-Bal)
Dokularda PCBs analizi (TS-EN 12766-1 ve 2)
Peynirde GCMSMS ile PCBs *analizi (TS-EN 12766-1 ve 2)
Yumurtada Gaz kromatografisi ile organoklorlu pestisitler ve PCBs* analizi (Analytical Methods for
Residue of Pesticides 5th Edition, Submethod 5 and 6, Ministry of Welfare, Health and Cultural Affairs
Rijkswijk-Netherlands )
130 TL
210 TL
210 TL
270 TL
160 TL
215 TL
75 TL
75 TL
105 TL
185 TL
295 TL
220 TL
175 TL
200 TL
280 TL
280 TL
280 TL
215 TL
280 TL
300 TL
590 TL
375 TL
370 TL
210 TL
280 TL
280 TL
310 TL
VETERİNER İLAÇ KALINTISI ANALİZLERİ
G292
G324
G325
G355
G356
G357
G358
G359
G387
G388
Natamycin (süt ve süt ürünleri) (HPLC yöntemi-ISO 9233)
Balda kloramfenikol* analizi (U.S FDA Laboratory Information Bulletin No: 4281, Varian Application Note
No.3 R1)
Sütte sülfonamid grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)
Sütte tetrasiklin grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)
Balda tetrasiklin grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)
Dokularda tetrasiklin grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)
Balda sülfonamid grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)
Dokularda sülfonamid grubu antibiyotik kalıntı analizi (LC-MS/MS)
Dokularda beta agonist* (A5 Grubu ) kalıntı analizi (Akreditasyon Kapsamı-Tavuk Dokusu) ( Food
Chemistry, 114,(3) 1115-1121)
Dokularda zeranol ve metabolitleri* kalıntı Analizi (Akreditasyon Kapsamı-Tavuk Dokusu) Analytica
Chimica Acta 473, 151-160)
230 TL
215 TL
225 TL
210 TL
170 TL
210 TL
210 TL
210 TL
425 TL
425 TL
30
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
Akreditasyon kapsamındaki ürünler ve referans yöntemleri akreditasyon sertifikasında tanımlıdır:
http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0381T.pdf
G389
G390
G425
G426
G427
Hayvansal kökenli gıdalarda kinolin kalıntı analizi
( Journal of AOAC İnternational 88 (4) 1160-1166)
Hayvansal kökenli gıdalarda makrolid kalıntı analizi
(Journal of AOAC İnternational 88 (4) 1160-1166)
Su ürünlerinde malaşit yeşili* analizi Journal of AOAC İnternational vol.88 No:3- kapsam balık Dokusu)
Su ürünlerinde kristal viyole* ve brilyant yeşil*i analizi Journal of AOAC İnternational vol.88 No:3kapsam balık Dokusu)
Su ürünlerinde trifenilmetan boyaların* analizi (Journal of AOAC İnternational vol.88 No:3- kapsam
balık Dokusu)
425 TL
425 TL
350 TL
270 TL
270 TL
HORMONLAR ANALİZLERİ
G314
G391
G415
Meyve sebzelerde serbest halde bulunan bitki gelişim düzenleyicileri (HPLC-UV Yöntemi)(15 çeşit)
Dokularda steroid hormonları* kalıntı Analizi (Akreditasyon Kapsamı-Tavuk ve Balık Dokusu) (Analytica
Chimica Acta 637, 112-120)
Dokularda stilbenler kalıntı analizi* (Akreditasyon Kapsamı-Tavuk ve Balık Dokusu) (Analytica Chimica
Acta 637, 112-120)
215 TL
425 TL
425 TL
ISIL İŞLEMLE OLUŞAN BİLEŞİKLER
G316
Akrilamid Analizi (Journal of Food Composition And Analysis 21, (7), 565-568)
295 TL
GIDA MUHAFAZA VE AMBALAJ ANALİZ LABORATUVARLARI
GIDA MADDELERİYLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN ANALİZİ
G261
G262
G263
G264
G361
G362
G362.1
G362.2
G328
G363
G392
G393
G394
G433
G434
G435
G436
G437
G438
G439
G440
G441
G442
G443
Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için suda toplam migrasyon analizi
230 TL
(EN 1186 - 3, 5, 12, 13)
Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için etil alkolde toplam migrasyon analizi
245 TL
(EN 1186-3, 5, 12, 13)
Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için asetik asitte toplam migrasyon analizi
245 TL
(EN 1186-3, 5, 12, 13)
Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için yağda toplam migrasyon analizi
1.820 TL
(TS-ENV 1186 1/15)
Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için izo-oktan ve %95 etil alkolde toplam migrasyon analizi 260 TL
(yağın yerine geçme testi) (EN 1186-14, 15, akreditasyon kapsamı: plastik malzemeler)
390 TL
Gıda ile temas eden seramik malzemelerde Pb ve Cd migrasyon testi (84/500/EEC)
160 TL
Kurşun (Pb)
160 TL
Kadmiyum (Cd)
Gıda maddeleriyle temas eden kağıt ve karton benzeri malzemelerde formaldehit miktarının
725 TL
belirlenmesi (EN 645, EN 1541)
445 TL
Gıda maddeleriyle temas eden malzemelerde melamin migrasyon testi (DS-CEN-TS 13130-27)
Gıda maddeleriyle temas eden plastik ve epoksi türevi madde ve malzemelerde: Diglisidil Eter
460 TL
(BADGE) migrasyon testi (HPLC)
460 TL
Gıda maddeleri ile temas eden plastik malzemelerde: Bisfenol A migrasyon testi (HPLC)
460 TL
Gıda maddeleri ile temas eden plastik malzemelerde: Bisfenol F migrasyon testi (HPLC)
450 TL
Gıda ile temas eden madde ve malzemelerde Bisfenol A migrasyonu tayini-%3 asetik asitte
450 TL
Gıda ile temas eden madde ve malzemelerde Bisfenol A migrasyonu tayini -%10 etil alkolde
450
TL
Gıda ile temas eden madde ve malzemelerde Bisfenol A migrasyonu tayini -%20 etil alkolde
520 TL
Gıda ile temas eden madde ve malzemelerde Bisfenol A migrasyonu tayini – Bitkisel yağ
520 TL
Balıklarda Bisfenol A tayini
520 TL
Gıda ile temas eden madde ve malzemelerde dietil fitalat migrasyonu tayini- Bitkisel yağ
520 TL
Gıda ile temas eden madde ve malzemelerde dibütil fitalat migrasyonu tayini- Bitkisel yağ
520 TL
Gıda ile temas eden madde ve malzemelerde di-n-oktil fitalat migrasyonu tayini- Bitkisel yağ
520 TL
Gıda ile temas eden madde ve malzemelerde benzilbütil fitalat migrasyonu tayini- Bitkisel yağ
520 TL
Gıda ile temas eden madde ve malzemelerde bis-2-bütoksi etil fitalat migrasyonu tayiniBitkisel yağ
520 TL
Gıda ile temas eden madde ve malzemelerde di-2-etil hegzil fitalat migrasyonu tayini- Bitkisel yağ
AMBALAJ MATERYALİ ANALİZLERİ
31
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
Akreditasyon kapsamındaki ürünler ve referans yöntemleri akreditasyon sertifikasında tanımlıdır:
http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0381T.pdf
G256
G257
G258
G259
G428
G260
G273
G274
Ambalaj atmosferinde O2 (PBI Dansensor cihazı)
Ambalaj atmosferinde CO2 (PBI Dansensor cihazı)
Plastik filmlerde O2 geçirgenliği (ASTM D-3985)
Ambalaj materyalinde su buharı geçirgenliği (Desikant metodu ile)
(ASTM D 895-79, ASTM D 3079-72)
Ambalaj materyalinde su buharı geçirgenliği (Su buharı geçirgenliği cihazı ile)
(ASTM F-1249, ISO15106-3/15105-2, DIN 53122-2)
Ambalaj materyalinde ışık geçirgenliği (ASTM D 1746-92)
Teneke kutuda kalay (ASTM B-767-88)
Teneke kutuda lak (ASTM B-767-88)
50 TL
50 TL
210 TL
640 TL
460 TL
120 TL
115 TL
100 TL
DUYUSAL ANALİZ LABORATUVARI
Farklılık testleri
(Eşlenmiş kıyaslama-ISO 5495, İkili-üçlü test- ISO 10399; Üçgen test-ISO 4120)
G136
Çoklu kıyaslama testleri (Sıralama testi ISO 8587)
G137
Kırmızı pul biberde acılık testi (Scoville index-ISO 3513)
G138
Skalalar ile kalite derecelendirilmesi testleri (ISO 4121)
G139
Tüketici tercih testleri
Yardımcı malzeme kullanılarak (süt, çikolata gibi) yapılması gereken duyusal analizlerde;gerekli ilave malzemeler
numune ile birlikte teslim edilir.
G135
550 TL
550 TL
610 TL
550 TL
750 TL
TAHIL VE TAHIL ÜRÜNLERİ LABORATUVARI
G11
G12
G21
G22
G201
G203
G204
G205
G206
G208
G209
G210
G211
G213
G215
G380
G216
G217
G218
G219
G382
Toplam çözünür ve çözünmez diyet lif (AOAC 991.43)
Ham lif (selüloz)
Nişasta (polarimetrik)
Nişasta (Kit ile)
Bintane
Düşme sayısı
Ekmek pişirme denemeleri
Elek analizi
Ekstensografi
Yaş ve Kuru Gluten
Gluten (yaş)
Yaş gluten miktarı ve gluten indeks değeri
Hasarlı nişasta
Makarnada suya geçen madde miktarı
Sedimantasyon testi
Modifiye sedimentasyon testi
Unun su kaldırma kapasitesi (Farinograf)
Yabancı madde
Kırık tane
Bozuk tane
Gluten analizi (ppm)
285 TL
135 TL
110 TL
220 TL
80 TL
100 TL
150 TL
100 TL
165 TL
100 TL
85 TL
100 TL
170 TL
100 TL
95 TL
110 TL
135 TL
85 TL
85 TL
85 TL
280 TL
YAĞ LABORATUVARI
G8
G9
G10
G221
G222
Yağ TecatorSoxclet System HT Application Notes, asithidrolizi soxclet, Akreditasyon kapsamı: süt ve
süt ürünleri hariç tüm gıdalar)
Yağ ( TecatorSoxclet System HT Application Notes, Akreditasyon kapsamı: süt ve süt ürünleri hariç
tüm gıdalar))
Kolesterol (Journal of Chromatography A, 540 1991, 323-329, Akreditasyon kapsamı: hayvansal
kaynaklı ürünler)
Sütlü ve bitter çikolatada kakao yağı (TS 7800)
Esansiyel yağ bileşenleri (GC-MS)
85 TL
60 TL
285 TL
175 TL
210 TL
32
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
Akreditasyon kapsamındaki ürünler ve referans yöntemleri akreditasyon sertifikasında tanımlıdır:
http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0381T.pdf
170 TL
100 TL
60 TL
55 TL
50 TL
70 TL
55 TL
145 TL
60 TL
60 TL
215 TL
80 TL
50 TL
90 TL
210 TL
170 TL
265 TL
G365
Eterde çözünmeyen yabancı madde (IUPAC II.C.2, 6th edition)
İyot sayısı (AOCS CD 1-25, ekstre edilen yağda)
İyot sayısı (AOCS CD 1-25, katı ve sıvı yağlarda)
Kayma-erime noktası (AOCS Cc 1-25)
Kırılma indisi (TS 4960)
Peroksit sayısı (AOCS Cd 8-53,ekstre edilen yağda)
Peroksit sayısı (AOCS Cd 8-53,katı ve sıvı yağlarda)
Reichert-Meissl değeri (AOCS Cd 5-40)
Sabun miktarı (Britissh standart 684)
Sabunlaşma sayısı (AOCS Cd 3-25)
Sabunlaşmayan madde miktarı (AOCS Ca 6b-53)
Serbest yağ asitliği (AOCS Ca 5a 40, ekstre edilen yağda)
Serbest yağ asitliği (AOCS Ca 5a 40, katı ve sıvı yağlarda)
Toplam esansiyel (uçucu) yağ oranı (TS EN ISO 6571)
Yağ asitleri kompozisyonu (ekstre edilen yağda) (IUPAC IID19, Yağ içeren tüm gıdalarda)
Yağ asitleri kompozisyonu (IUPAC IID19- Katı ve sıvı yağlar)
Trans yağ asitleri (ekstre edilen yağ asitleri kompozisyonu ve asit hidrolizi yağ analizi de yapılır)
(IUPAC IID19, Yağ içeren tüm gıdalarda)
Omega 3 ve omega 6 (ekstre edilen yağ asitleri kompozisyonu ve Asit hidrolizi yağ analizi de yapılır)
(IUPAC IID19, Yağ içeren tüm gıdalarda)
Trans yağ asitleri (IUPAC IID19- Katı ve sıvı yağlar)
G366
G367
G245
G250
G251
G252
G253
G254
G368
G369
G370
G416
G417
Omega 3 ve omega 6 (IUPAC IID19- Katı ve sıvı yağlar)
Sterol Kompozisyonu (ISO 12228:1999)
Yağlarda mineral yağ aranması (TS 5039/Ocak, kalitatif)
Yoğunluk (AOCS Cc 10a-25)
Tiyobarbütirik asit (TBA) (AOAC Cd 19-90)
p-Anasidin (AOAC Cd 18-90)
Konjüge dienoik asit (CDA) (AOAC Ti 1a-64)
Trigliserit fraksiyonları ECN 42 farkı (ISO: DIS 17678, metot zeytin yağını kapsamaktadır.)
Zeytinyağında ve bitkisel yağlarda dumanlanma noktası tayini (D.05.G368, işletme içi metot)
Zeytinyağında ve bitkisel yağlarda polar madde tayini (D.05.G370, işletme içi metot)
Bitkisel yağlarda tokol kompozisyonun belirlenmesi (ISO 9936, metot yağ örneklerini kapsamaktadır.)
Süt ve süt ürünlerinde yabancı yağ aranması (D.05.G416, ISO: 12966-2, ISO 12228)
Zeytin yağında fındık yağı aranması (D.05.G417, ISO: 12966-2, ISO 12228, HPLC Uv.Vis.)
160 TL
285 TL
80 TL
40 TL
100 TL
100 TL
100 TL
255 TL
80 TL
395 TL
200 TL
620 TL
620 TL
G223
G224
G225
G226
G227
G228
G229
G231
G232
G233
G234
G235
G236
G237
G239
G240
G242
G243
280 TL
160 TL
GIDA BOYALARI
SU BAZLI BOYALAR
Suda çözünen sentetik boyaların tayini
G128
( FAO Food and Nutrition Paper 14/2, manuals of Food Quality Control 53-56, kalitatif)
Suda çözünen sentetik boyaların tayini
G129
( FAO Food and Nutrition Paper 14/2, manuals of Food Quality Control 53-56, kantitatif)
ORGANİK BAZLI BOYALAR
Yağda çözünen sentetik boyaların kantitatif tayini (Sudan I-II-III-IV, Para Red)
G322
(Food Chemistry 105(2), 756-760 , HPLC-UV Vis.)
Yağda çözünen sentetik boyaların kalitatif tayini (Sudan Orange G, Sudan Red 7G, - Sudan Black
G323
B, Sudan Rec 7) (Food Chemistry , 105(2), 756-760, HPLC-UV Vis.)
140 TL
230 TL
205 TL
195 TL
33
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
Akreditasyon kapsamındaki ürünler ve referans yöntemleri akreditasyon sertifikasında tanımlıdır:
http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0381T.pdf
PİLOT TESİS
Gıda Pilot tesisi, pilot ölçekli üretim denemeleri için sanayicinin kullanımına açıktır.
G276
G277
G278
G281
G283
G286
G287
G288
G329
G466
G467
G472
G473
Püskürtmeli Kurutucu (Spray dryer)
Film evaporatörü
Tamburlu kurutucu (Drum dryer)
Yatay ekstraktör
Meyve presi
Katı-sıvı homojenizatör
Çekiç değirmen
Süperkritik CO2 ekstraksiyonu sistemi
Otoklavlama
Kesikli Pastörizatör
Çok fonksiyonlu parçalayıcı pişirici
UF/RO Sistemi
Maxx-D Homojenizatör
1.300 TL/gün
165 TL/saat
165 TL/saat
165 TL/saat
165 TL/saat
165 TL/saat
165 TL/saat
1.310 TL/gün
150 TL/gün
1.250 TL/gün
1.250 TL/gün
1.250 TL/gün
1.250 TL/gün
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
G305
TS EN ISO/IEC 17025, Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının
Yeterliliği için Genel Şartlar: Laboratuvar Akreditasyonu
bilgilendirme eğitimleri ve sistem kurulması.
TS EN ISO 9001, Kalite Yönetim Sistemleri, bilgilendirme eğitimleri
ve sistem kurulması.
TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri,
bilgilendirme eğitimleri
Laboratuvar kurulması,işlerlik kazandırılması ve elemanlarının
eğitimi
Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.
G421
Gıda Güvenliği Sağlama Sistem Denetimi 1
Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.
1
Gıda Güvenliği Sağlama Sistem Denetimlerimiz TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17020:2005 “Çeşitli Tipteki
Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” standardına göre uluslararası akreditasyon belgesine sahiptir.
34
Fiyatlara KDV dahil değildir.
* Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TS EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
Akreditasyon kapsamındaki ürünler ve referans yöntemleri akreditasyon sertifikasında tanımlıdır:
http://www.turkak.org.tr/pdf/AB0381T.pdf
KİMYA ENSTİTÜSÜ
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR VE AMBALAJ
 Tüm sıvı ve katı (toz, kaya, kum, toprak gibi) malzemeler akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi
olmayan tercihen kimyasallar için uygun plastik veya cam laboratuvar şişelerinde gönderilmelidir.
Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Numune kapları kontamine olmamış bir
şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır. Gıda ürünlerinde kullanılan kavanoz ve
şişeler ile plastik torba ve poşetler kullanılmamalıdır.
 Numunelerin nem alması önlenmiş olmalıdır.
 Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli şişe veya ambalajlar kullanılmalıdır.
 Üniversitelerden gelen az miktarlardaki numuneler ufak cam şişelerde veya cam tüplerde ağızları kapalı
bir şekilde, kutu ambalajlarla gönderilmelidir. Alüminyum folyo kullanılmamalıdır.
 Test edilmesi istenen belirli geometrisi olmayan numuneler (tel, çubuk, plaka gibi) yırtılma tehlikesi
olmayan uygun ambalajlarda iletilmelidir.
 Test edilmesi istenen numuneler, biri şahit numune, diğeri analize alınacak numune olmak üzere iki
ambalaj halinde gönderilmelidir.
MİKTARLAR
Yapılacak test ve analiz türüne göre gönderilmesi gereken numune miktarları değişmektedir. Bu nedenle miktar
hususunda numune gönderilmeden önce ilgili laboratuvar birimi ile görüşülmesi yerinde olur. Özellikle
üniversitelerden gelen az miktardaki numunelere ait "şahit numuneler" bulundurulamadığı için ek ölçümler
yapılamamaktadır. Bu konu üniversitelerin bilgisine sunulmaktadır. Yukarıda belirtilen konular dışında;
numunelerin ne olduğu, müşteri numune kodu açık bir şekilde etiketleme yoluyla ambalajlarda belirtilmelidir.
Kimyasal/fiziksel özellik ihtiva eden numuneler de etiketlerde belirtilmelidir (higroskopik, ışıktan etkilenmesi gibi).
İRTİBAT KURULACAK KİŞİ
Sümer YILDIRIM
e-posta: [email protected]
Tel: (0262)-6772196
35
PROSES VE İNORGANİK KİMYA TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARLARI
NUMUNE HAZIRLAMA
K1
K2
K3
K4
K5
Numune hazırlama (kırma, öğütme, eleme, talaş alma vb.)
Su, asit, alkali ve çeşitli çözgenlerle çözeltiye alma
Asidik, alkali, yükseltgen çözünürleştirme (eritiş)
Matriks hazırlama
Standart hazırlama
120 TL
120 TL/saat
165 TL/saat
70 TL/saat
75 TL/saat
YAŞ KİMYASAL ANALİZLER
K6
K8
Katyon-anyon analizleri (titrimetrik veya gravimetrik metodlara göre)
Kil ve zeolitlerde katyon değiştirme kapasitesi
210 TL
950 TL
ALETLİ ANALİZLER
K10
K13
K14
K16
K17
K18
K19
K20
K22
K24
K193
K211
K212
K214
K215
K216
K217
K207
K218
K219
K220
K221
K222
K267
K268
ICP (sulu çözeltilerde)
ICP-elementel tarama (sulu çözeltilerde yarı kantitatif)
İyon kromatografisi (anyonlar, katyonlar)
Atomik absorpsiyon (alevli)
Atomik absorpsiyon (grafit fırın)
Atomik absorpsiyon (hidrür)
Leco cihazı (C, S tayini)
Elementel analiz cihazı ile C, H, N tayini
Quantachrome autosorb automated gas sorption cihazı (physisorption analiz)
İnorganik yapı belirlemesi
Yüzey alanı ölçümü
Kağıt, tekstil, gıda, ilaç, boya, pigment, plastik malzemelerde (katı, sıvı) renk tayini
(X-rite color i5 cihazı ile)
Karl Fischer ile su tayini (volumetric)
Karl Fischer ile su tayini (coulometric)
Yağlarda, solvent, yakıt ve hidrokarbon dağılımı tayini (GC)
Mineral yağlarda asit sayısı
Mineral yağlarda baz sayısı
Viskozite (Brookfield)
Kinematik viskozite
Parlama noktası (açık kap)
Parlama noktası kapalı kap
Yağlarda optik emisyon cihazı ile element analizi (22 element)
Petrol ürünlerinde toplam PAH (UV metot)
Toplam Kjeldahl azotu tayini (gübre, inorganik maddeler, plastikler vb.)
Amonyum azotu tayini (gübre, inorganik maddeler vb.)
90 TL
100 TL
90 TL
80 TL
160 TL
160 TL
135 TL
165 TL
690 TL/adet
95 TL/adet
210 TL/adet
240 TL/adet
150 TL
190 TL
580 TL
240 TL
240 TL
195 TL
210 TL
125 TL
210 TL
885 TL
210 TL
310 TL
120 TL
FİZİKSEL DENEY VE ANALİZLER
K25
K26
K27
K213
K270
Kuru elek analizi
Yaş elek analizi
Mastersizer lazer tekniği ile tane boyut analizi, yaş ölçüm (0.02-2000 µm)
Mastersizer lazer tekniği ile tane boyut analizi , kuru ölçüm (0.02-2000 µm)
Civalı porozimetre ile porozite, por dağılımı ve yüzey alanı ölçümü
36
Fiyatlara KDV dahil değildir.
85 TL
105 TL
195 TL
210 TL
380 TL
ÇEŞİTLİ PARAMETRE TAYİNLERİ
K28
K29
K30
K31
K32
K33
K34
K35
K36
K37
K38
Standart distilasyon
Su ve yağ emme testi
pH tayini
İletkenlik
Yoğunluk (piknometre)
Dökme yoğunluğu
Su, asit ve solventlerde çözünmeyen madde tayini
Su, asit ve solventlerde çözünen madde tayini
Nem
Kül oranının belirlenmesi
Kızdırma kaybı
205 TL
110 TL
45 TL
50 TL
150 TL
50 TL
155 TL
200 TL
90 TL
130 TL
145 TL
TEMİZLİK ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ
K39
K40
K41
K42
K43
K44
K45
K235
K47
K48
K49
K50
K51
K52
K53
K54
K55
K56
K57
K58
K59
K60
K61
K62
K63
K64
K65
K66
K67
K68
K69
K70
K71
K72
K73
K74
K75
K76
Görünüş
Koku
Renk
Toplam aktif madde
Noniyonik aktif madde
Katyonik aktif madde
Anyonik aktif madde
Deterjanlarda oksijen bağlı ağartıcı
Aktif klor
Sitrik asit
Kararlılık
Uzun süreli kararlılık
Kuru madde
Asidite
Serbest gliserin
Serbest yağ asitleri
Asit sayısı
Toplam alkalinite
Sabunlaşmış ve sabunlaşmamış madde
Aktif oksijen
Serbest alkalinite
Yumuşaklık testi (kağıt numunelerinde)
Metal para testi (kağıt numunelerinde)
Gramaj
Net rulo
Yaprak boyu
Yaprak eni
Yaprak sayısı
Cilt kreminde yağ
Cilt kreminde faz ayırımı
Cilt kreminde su
Pamuk numunesinde su emme ve su tutma yeteneği
Pamuk numunesinde suya batma
Pamuk numunesinde yüzey aktif madde
Pamuk numunesinde kül miktarı
Pamuk numunesinde nem
Pamuk numunesinde boyar madde
Pamuk numunesinde yağ ve yağlı madde
37
Fiyatlara KDV dahil değildir.
20 TL
20 TL
20 TL
195 TL
195 TL
195 TL
195 TL
240 TL
240 TL
240 TL
195 TL
200 TL
195 TL
270 TL
195 TL
195 TL
160 TL
195 TL
390 TL
195 TL
195 TL
50 TL
50 TL
50 TL
35 TL
35 TL
35 TL
35 TL
180 TL
520 TL
195 TL
190 TL
105 TL
195 TL
100 TL
100 TL
195 TL
180 TL
K236
K237
K238
K239
K240
K241
K242
K243
K77
K79
K80
K81
K82
K84
K87
K88
K89
K90
K91
K96
K97
K98
230 TL
170 TL
95 TL
175 TL
195 TL
195 TL
65 TL
165 TL
380 TL
80 TL
15 TL
310 TL
50 TL
415 TL
50 TL
155 TL
385 TL
90 TL
90 TL
35 TL
20 TL
165 TL
Pamuk numunesinde eterde çözünen madde
Pamuk numunesinde ısı etkisi
Makyaj pamuğunda boya sabitliği
Emme hızı (bulaşık süngeri ve temizlik bezi)
Saç boyasında aktif madde
Saç boyasında peroksit
Saç boyasında pH
Saç boyasında buharlaşma kaybı
Sabunlarda titr noktası
Sabunlarda koroziflik
Kağıtlarda perforasyon muayenesi
Polyester/viskon oranı
Köpük miktarı
Diş macununda incelik tayini
Kalınlık ölçümü
Asetik asite dayanım (Al folyo)
Ağır metal tayini (Al folyo)
Yapışma özelliği (streç film)
Bobin açma özelliği (streç film)
Sızdırmazlık (kolonya)
Hacim muayenesi (kolonya)
Alkol derecesi (kolonya)
YAĞ ANALİZLERİ
K201
K202
K203
K204
K205
K206
K208
K223
K244
K245
K246
K247
K248
K249
K250
K251
K261
K262
K263
K266
Bitkisel yağlarda iyot indisi
Bitkisel yağlarda asit indisi
Bitkisel yağlarda tortu
Gliserin yüzdesi
Gliserinde kül
Gliserinde yağ
Yağlarda renk ve pigment
(Lovibond-Red, Lovibond-Yellow, Lovibond-Nötr, Klorofil, Karoten) (Tintometre cihazı)
Petrol ürünlerinde toplam tortu
Petrol ürünlerinde anilin noktası
Petrol ürünlerinde akma noktası
Madeni yağlarda glikol
Madeni yağlarda doygunluk
Madeni yağlarda demülsiyon özelliği
Madeni yağlarda su ayrışması
Madeni yağlarda yağ ayrışması
Greslerde NBR-L elastomer uyumluluğu
Madeni yağlarda buharlaşma kaybı (Noack)
Yanma noktası
Viskozite sınıfı
Petrol ürünlerinde viskozite-ağırlık sabitinin belirlenmesi
195 TL
195 TL
185 TL
335 TL
190 TL
200 TL
150 TL
190 TL
475 TL
250 TL
350 TL
1.160 TL
130 TL
130 TL
130 TL
430 TL
510 TL
205 TL
200 TL
250 TL
PİLOT TESİS
Kimya Pilot tesisi, pilot ölçekli üretim denemeleri için sanayicinin kullanımına açıktır.
K252
Pilot Tesis Ekipmanları (20 adet)
Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir
38
Fiyatlara KDV dahil değildir.
POLİMER VE ORGANİK KİMYA TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARLARI
NUMUNE HAZIRLAMA
K102
Numune hazırlama (kırma, öğütme, eleme, talaş alma vb.)
K103
Su, asit, alkali ve çeşitli çözgenlerle çözeltiye alma
K105
Ekstraksiyon
K106
Matriks hazırlama
K107
Standard hazırlama
120 TL/saat
120 TL/saat
30 TL/saat
60 TL/saat
60 TL/saat
YAŞ KİMYASAL ANALİZLER
K108
K111
K112
K114
K115
K121
K122
K194
K209
K226
Renk indikatör titrasyon yöntemi ile asit ve baz sayısının belirlenmesi
Poliollerde hidroksil sayısı tayini
Distilasyon yöntemi ile su oranının belirlenmesi
Kül oranının belirlenmesi
Epoksi reçinelerde epoksi içeriği tayini
Serbest izosiyanat oranının belirlenmesi (DIN 55956-82)
Üretan prepolimerlerde izosiyanat grup içeriğinin belirlenmesi
Permanganat tayini
Sülfat külü tayini
Organik gübrelerde hümik asit içeriğinin belirlenmesi
190 TL
320 TL
190 TL
125 TL
310 TL
380 TL
380 TL
220 TL
375 TL
950 TL
ALETLİ ANALİZLER
150 TL
FTIR spektrometresi ile spektrum çekimi
150 TL
FTIR spektrum inceleme ve değerlendirme
290 TL
Gaz kromatografisi, tek bileşenli sıvı numuneler (kantitatif)
Polimerik malzemelerin termal gravimetrik analiz (TGA) cihazı ile termal karakterizasyonunun
280 TL
K129 belirlenmesi (250C/dak, tek çekim)
Polimerik malzemelerde erime noktası ve kristalizasyon sıcaklığının belirlenmesi
250 TL
K130 (DSC ile, tek çekim)
330 TL
K131 Polimerik malzemelerde camsı geçiş sıcaklığının belirlenmesi (çift çekim, oda sıcaklığı üstü)
650 TL
K132 Polimerik malzemelerde camsı geçiş sıcaklığının belirlenmesi (çift çekim, oda sıcaklığı altı)
125 TL
K133 Termogram inceleme ve değerlendirme
340
TL
K134 Boya ve cilalarda gaz kromatografisi ile çözücü analizi
880 TL
K135 Oksidasyon indüksiyon süresinin tayini
1.520 TL
K136 Termal analiz yöntemi (DSC ile) ile polimer karışım oranlarının belirlenmesi
320 TL
K137 Plastiklerde erime akış indeksi (MFI) ölçümü
185 TL
K196 Kromatogram inceleme ve değerlendirme
315 TL
K198 GC/MS analizi, bileşen başına (kantitatif)
330
TL
K199 Headspace GC-MS
590 TL
K210 TGA ile karbon siyahı tayini (kantitatif)
K227 Göz içi lenslerde fotostabilite ölçümü
Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.
K228 Göz içi lenslerde hidrolitik kararlılık ölçümleri
Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.
K229 Göz içi lenslerde özütlenebilme testleri
Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.
250 TL
K253 GPC ile polimerlerde molekül ağırlığı tayini (mobil faz THF)
310 TL
K269 GPC ile polimerlerde molekül ağırlığı tayini (mobil faz DMF)
NOT: K129, K130 ve K135 için fiyatlar, ısıtma aralığı, ısıtma süresi, ısıtma sayısı ve ısıtma hızına bağlı olarak
değişmektedir.
K124
K125
K127
39
Fiyatlara KDV dahil değildir.
FİZİKSEL DENEY VE ANALİZLER
ÇEŞİTLİ PARAMETRE TAYİNLERİ
K138
K139
K140
K143
K145
K146
K147
K148
K149
K150
K151
K152
K153
K155
K156
K159
K160
K162
K224
K225
Distilasyon (standart)
Distilasyon (çözücü ile inceltilebilen boyalar için-vakum)
Plastiklerde su emme oranının belirlenmesi
Viskozite (Ubbelohde)
Kırılma indisi
Karl Fischer ile su tayini (volumetric)
Şeffaf sıvılarda renk tayini (platin-cobalt skalası)
Kaynama noktası
Donma noktası
Erime noktası
Yoğunluk (piknometre)
Plastiklerde yoğunluk ve özgül ağırlık
Su, asit ve solventlerde çözünmeyen madde miktarının belirlenmesi
Uçucu maddelerde uçucu olmayan madde miktarının belirlenmesi
Boya ve cilalarda uçucu madde (110°C) miktarının belirlenmesi
Kauçuk esaslı malzemelerde ekstrakte edilebilen madde miktarının belirlenmesi
Kauçuk malzemelerde fourier transform infrared spektroskopisi (FTIR) ile kauçuk cinsinin
belirlenmesi
Nem (105°C)miktarının belirlenmesi
Yakıt pili membranlarında proton (iyon) iletkenlik ölçümü
(Düşük sıcaklık uygulamaları, 20-100°C)
Yakıt pili membranlarında Fenton (oksidatif kararlılık) testleri
190 TL
250 TL
150 TL
380 TL
90 TL
150 TL
125 TL
125 TL
125 TL
125 TL
150 TL
215 TL
125 TL
125 TL
125 TL
470 TL
520 TL
125 TL
650 TL
320 TL
ÖZEL TÜKETİM ÜRÜNLERİNDE PERFORMANS TESTLERİ
K265
Özel tüketim ürünlerinde performans testleri
Fiyat, örneğin incelenmesinden sonra belirlenir.
ÇÖZÜCÜ ANALİZLERİ
K165
K166
K167
K169
K254
Otomatik distilasyon
Petrol ürünlerinde yoğunluk ve özgül ağırlık tayini (ASTMD 1298-99 ISO 12185)
Pensky-Martens kapalı kap cihazı ile alev alma noktası tayini
Akma noktası tayin yöntemi
Cleveland açık kap cihazı ile alev alma noktası tayini
140 TL
125 TL
210 TL
125 TL
125 TL
ALKOL ANALİZLERİ
K170
K171
Denatüre Edilmiş ve Denatüre edilmemiş Etil Alkol Analizleri (EC Council Regulation No: 625/2003)
Destile Alkollü İçki Analizleri (EC Council Regulation No: 2000R2870)
1.500 TL
1.650 TL
KOMPOZİSYON-İÇERİK ANALİZLERİ
K264
Çözücü, kauçuk, plastik (polietilen, polipropilen, poliüretan, epoksi,
poliamid, polyester, PVC, değişik polimerik kopolimerler vb.), boya,
vernik,
kompozit malzeme vb. gibi numunelerde kimyasal
kompozisyon belirleme analizleri
40
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Fiyat, örneğin incelenmesinden sonra
belirlenir.
PATLAYICI MADDELER VE GAZ MÜHİMMATLARININ PARAMETRE ANALİZLERİ
K258
K259
K260
2-klorobenziliden malononitril (CS) miktarsal analiz
RDX-kimyasal ve fiziksel karekterizasyon (MIL-DTL-398D)
HMX-kimyasal ve fiziksel karekterizasyon (MIL-DTL- 45444C)
1.170 TL
Talep edilen parametrelere göre fiyat belirlenir.
Talep edilen parametrelere göre fiyat belirlenir.
NÜKLEER MANYETİK REZONANS (NMR) SPEKTROMETRESİ LABORATUVARI
K172
K173
K174
K175
K176
K177
K178
K179
K180
K181
K182
K183
K184
K185
K186
K187
K188
K189
K190
K191
K255
100 TL
95 TL
150 TL
150 TL
150 TL
150 TL
150 TL
150 TL
150 TL
150 TL
150 TL
150 TL
150 TL
150 TL
150 TL
150 TL
150 TL
150 TL
150 TL
150 TL
150 TL
1H (proton) spektrumu
D2O-exchange spektrumu
13C (decoupled) spektrumu
13C APT spektrumu
13C (coupled) spektrumu
13C DEPT spektrumu
COSY-2D spektrumu
NOESY-2D spektrumu
ROESY-2D spektrumu
TOCSY-2D spektrumu
HETCOR-2D spektrumu
COLOC-2D spektrumu
HSQC-2D spektrumu
HMBC-2D spektrumu
HMQC-2D spektrumu
31P spektrumu
15N spektrumu
17O spektrumu
19F spektrumu
1H (shift reagent ile kaydırma) spektrumu
11B spektrumu
“Kloroform-d1 (CDCl3), Dimetil sülfoksit-d6 (DMSO-d6) ve Döteryum oksit (D2O) harici solventlerde çalışılması
durumunda, hazırlanan her bir numune için ekstra olarak ücret talep edilir. 1 saatten daha uzun taramalarda, ilave her
saat başına, analiz ücretinin %50’si kadar ilave ücret talep edilir.”
KÜTLE SPEKTROMETRESİ LABORATUVARI
K230
K231
K232
K256
K257
ESI-TOF kütle spektrumu (kalitatif)
MALDI-TOF kütle spektrumu
Yüksek rezolüsyonlu kütle spektrometresi (HRMS)
LC-MS (QQQ, ESI-TOF)
HPLC-UV Detection
325 TL
435 TL
645 TL
Ölçüm koşullarına bağlı olarak fiyat belirlenir.
Ölçüm koşullarına bağlı olarak fiyat belirlenir.
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
K233
Uzmanlık alanları, proje çalışmaları vb. konularda danışmalık ve
eğitim desteği verilmesi
41
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir
MALZEME ENSTİTÜSÜ
Laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre uluslararası akreditasyon
belgesine sahiptir.
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR VE AMBALAJ
Malzeme Enstitüsü’ne test, analiz ve tanımlama amacı ile gönderilen numunelerin ambalajlanmasında dikkat
edilmesi gereken konular:
 Gelen numunelerin (özellikle cevher, toz, kaya ve toprak gibi) laboratuvarlara gelmeden önce
radyoaktivite testleri yapılmalıdır (başta alpha-parçacık ölçümleri).
 Tüm sıvı ve katı (toz, kaya, kum, toprak gibi) malzemeler akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan
tercihen kimyasallar için uygun plastik veya cam laboratuvar şişelerinde gönderilmelidir. Kapaklarının sıkı bir
şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Numune kapları numuneler dışarı bulaşmamış ve kirlenmemiş ve
kirliliğe yol açmayacak şekilde olmalıdır. Gıda ürünlerinde kullanılan kavanoz ve şişeler ile plastik torba ve
poşetler kullanılmamalıdır.
 Numunelerin nem alması önlenmiş olmalıdır.
 Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli sise veya ambalajlar kullanılmalıdır.
 Mikroskobik incelemeler için gönderilen numuneler mevcut halleri korunacak şekilde, taşımadan dolayı hasara
uğramayacak; birden fazla numune söz konusu olduğunda, numunelerin birbirleriyle teması önlenmiş bir
şekilde ambalajlanmalıdır (malzemenin yüzeyinin ve özelliklerinin bozulmaması önem taşımaktadır).
 Hasar ve/veya tahribatsız muayeneler için numuneler orijinal haliyle laboratuvarlara iletilmelidir.
Gerekirse hava polyesterli zarflar ve ambalaj malzemeleri kullanılmalıdır. Darbe almaları, yüzey bozulmaları
önlenmelidir.
 Üniversitelerden gelen az miktarlardaki numuneler ufak cam şişelerde veya cam tüplerde ağızları kapalı bir
şekilde, kutu ambalajlarla gönderilmelidir. Alüminyum folyo kullanılmamalıdır.
 Test edilmesi istenen belirli geometrisi olmayan numuneler (tel, çubuk, plaka gibi) yırtılma tehlikesi olmayan
uygun ambalajlarda iletilmelidir.
 Hastanelerden gelen numuneler temiz olmalı, sağlıksız unsurlardan arındırılmış olması gerekmektedir.
Özellikle böbrek tası numunelerinin, laboratuvar çalışmalarının güvenliği acısından kan ihtiva etmemesi ve
Merkeze gönderilmeden önce dezenfekte edilmiş olmaları gerekmektedir.
 Laboratuvarlarımızda radyoaktif numunelerin analizleri hiçbir şekilde yapılmamaktadır. Merkezde ve/veya
Laboratuvarlarımızda yapılacak radyasyon ölçümleri sonucu radyoaktif madde içeren numune tespit
edildiğinde TAEK bilgilendirilir ve TAEK in önerileri doğrultusunda ilgili işleme devam edilir.
MİKTARLAR
Yapılacak test ve analiz türüne göre gönderilmesi gereken numune miktarları değişmektedir. Bu nedenle miktar
hususunda numune gönderilmeden önce ilgili laboratuvar birimi ile görüşülmesi yerinde olur. Özellikle
üniversitelerden gelen az miktardaki numunelere ait "şahit numuneler" bulundurulamadığı için ek ölçümler
yapılamamaktadır. Bu konu üniversitelerin bilgisine sunulmaktadır. Yukarıda belirtilen konular dışında;
numunelerin ne olduğu, müşteri numune kodu acık bir şekilde etiketleme yoluyla ambalajlarda belirtilmelidir.
Kimyasal/fiziksel özellik ihtiva eden numuneler de etiketlerde belirtilmelidir (higroskopik, ışıktan etkilenmesi gibi).
İRTİBAT KURULACAK KİŞİ
Derya TAŞKIN
e-posta: [email protected]
Tel: (0262)-6772194
Fiyatlara KDV dahil değildir.
42
X IŞINLARI SPEKTROMETRE VE DİFRAKTOMETRE LABORATUVARI
Yarı kantitatif element analizi- standartsız analiz
530 TL/numune
(peryodik cetvelde O-U arasındaki elementler saptanır.)
M4
Kalitatif faz (mineralojik) analizi 1 (patern çekimi ve tanımlama)
470 TL/numune
M5
Kalitatif böbrek taşı analizi
210 TL/numune
M6
X-Işını difraksiyon paterni çekimi (sadece çekim)
270 TL/numune
Optik emisyon spektrometre element analizi (Demir ,Al,Mg,Cu esaslı numuneler)
M143
380 TL/numune
(numune hazırlama dahildir.)
Glow discharge yüksek rezolüsyon RF optik emisyon spektrometreFiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.
M167
profilometre ile element analizi
M179
Kantitatif faz (mineralojik) analizi- Rietveld
920 TL/numune
M222
Atıkların kimyasal ve mineralojik özelliklerinin belirlenmesi
920 TL/numune
M180
XRD Cihazı ile tekstür analizi
920 TL/numune
M181
XRD Cihazı ile kalıntı gerilmesi analizi
920 TL/numune
M182
XRD Cihazı ile reflektivite analizi
1.310 TL/numune
M183
XRD Cihazı ile yüksek sıcaklık faz analizi
1.325 TL/numune
M184
XRD Cihazı ince film analizi
1.310 TL/numune
M185
XRD Cihazı ile noktasal faz analizi
920 TL/numune
M195
RoHS Direktifine göre yasaklı maddelerin saptanması (plastik,tekstil) (IEC 62321’e göre)
310 TL/numune
M196
RoHS Direktifine göre yasaklı maddelerin saptanması (metal) (IEC 62321’e göre)
200 TL/numune
M197
Ağırlıkça %35 üzeri altın içeren şekillendirilmiş ve blok ürünlerde altın analizi
60 TL/numune
M221
EDX ile atık yağ numunelerinde toplam klor tayini
135 TL/numune
1
Lisans anlaşması gereğince; laboratuvarda yapılan faz tanımlamaları haricinde ASTM/PDF-Toz difraksiyon kartları
X-Işını laboratuvarlarından dışarıya verilmemekte ve çoğaltılmamaktadır.
M2
ELEKTRON MİKROSKOPLARI VE AFM LABORATUVARLARI
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M14
M15
M145
M157
M173
M174
1
2
Altın, karbon kaplama, SEM
50 TL/adet
1
Numune hazırlama, TEM
FEG-SEM ile inceleme 2
FEG-SEM-EDS yarı kantitatif analizi (1 analiz değeri 3 analiz ortalamasıdır.)
FEG-SEM-EDS mapping (analitik haritalama)
HRTEM ile inceleme 2
SEM-HRTEM elektronik ortamda fotoğraf çekimi
İsomet elmas kesicide numune kesme
HRTEM-EDS yarı kantitatif analizi
AFM numune inceleme
FEG-SEM-EBSD Elektron Geri Yansıma Difraksiyonu
TEM Difraksiyon paterni çekimi
Özel numune hazırlama tekniği gerektiğinde ayrı ücrete tabidir.
SEM-TEM İrdeleme ve Yorum ayrıca ücrete tabidir.
Fiyatlara KDV dahil değildir.
*Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TSE EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
43
200 TL/adet
200 TL/saat
100 TL/adet
200 TL/adet
300 TL/saat
15 TL/adet
40 TL/adet
150 TL/adet
200 TL/saat
200 TL/saat
50 TL/adet
METALOGRAFİ VE HASAR ANALİZİ LABORATUVARI
OPTİK MİKROSKOP İNCELEMELERİ
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
Numune hazırlama (normal yöntemlerle)
130 TL/adet
Numune hazırlama (özel aparat ve yöntemlerle)
175 TL/adet
Numune kesme işlemleri
Fiyat parça cinsi ve kalınlığa bağlı olarak saptanır.
Yüzey sertleştirme kaplama vb. yüzey işlemlerinin incelenmesi
400 TL/adet
Tane büyüklüğü saptanması
400 TL/adet
Dökme demirde grafit şekil, dağılım ve boyutların belirlenmesi
400 TL/adet
Çeliklerde metal olmayan kalıntı miktarının tiplerine göre belirlenmesi
400 TL/adet
M26
Mikroyapısal inceleme ve değerlendirme
M27
Hasar analizi (korozyon, yorulma vb.)
300 TL/saat
Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.
MAKROSKOPİK İNCELEMELER
M28
M29
M32
M33
Numune hazırlama (normal yöntemlerle)
Numune hazırlama (özel aparat ve yöntemlerle)
Ostenit çeliklerde ferrit miktarı tayini (ferrit metre ile % 25’e kadar)
Kaynak yapılarının makro hazırlanması
130 TL/adet
175 TL/adet
200 TL/adet
250 TL/saat
MEKANİK ÖZELLİKLER LABORATUVARI
ÇEKME DENEYLERİ TL/s
M34
M35
M158
Çekme deneyi * (TS EN ISO 6892-1) (5 adet)
Çekme deneyi
Plastik ve kompozit malzemelerde standartlara göre çekme deneyi (5 adet)
400 TL/numune
150 TL/adet
400 TL/numune
BASMA DENEYLERİ
M37
M159
Basma deneyi
Standartlara göre basma deneyi (5 adet)
150 TL/adet
400 TL/numune
DARBE DENEYLERİ
M45
Darbe deneyleri (İzod-Charpy)
M160
Standartlara göre darbe deneyleri (5 adet)
150 TL/adet
400 TL/numune
EĞME ve KATLAMA DENEYLERİ
M44
Eğme ve katlama deneyi
150 TL/adet
M47
Özel nitelikli (eğme, basma ve çekme) deneyleri
M168
Standartlara göre eğme ve katlama deneyi (5 adet)
Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.
400 TL/numune
SERTLİK ÖLÇÜMLERİ0.000 T/s
M39
M40
M41
M43
M161
Rockwell C sertliği * (TS EN ISO 6508)
Makro sertlik ölçümler ( Rockwell, Vickers, Brinell)
Mikro sertlik* (TS EN ISO 6507)
Shore ve Barcol sertliği tayini
Kaynaklı ve özel malzemelerde sertlik deneyi
150 TL/numune
150 TL/numune
200 TL/numune
150 TL/numune
300 TL/numune
Fiyatlara KDV dahil değildir.
*Bu analiz, TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) tarafından TSE EN ISO/IEC 17025’e göre akredite edilmiştir.
44
TAHRİBATSIZ MUAYENELER LABORATUVARI
RADYOGRAFİK MUAYENE*
EN 444 Metalik malzemelerin X- ve gamma ışınlarıyla radyografik muayenesi *
EN 1435 Kaynak dikişlerinin radyografik muayenesi *
EN 12681 Döküm malzemelerin radyografik muayenesi *
M51
X- Işınları ile (3’den fazla sayıda film çekimi için)
M52
X- Işınları ile (3 ve daha az sayıda film çekimi için)
M53
Co-60 ile (3’den fazla sayıda film çekimi için)
M54
Co-60 ile (3 ve daha az sayıda film çekimi için)
Filmin istenilen bir standarda göre değerlendirilmesi
M55
10’dan fazla sayıda film değerlendirilmesi için
M56
10 ve daha az sayıda film değerlendirilmesi için
M57
TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmalar için ek ücret
80 TL/film
240 TL
110 TL/film
330 TL
30 TL/film
300 TL
750 TL/gün
MANYETİK PARÇACIKLAR* VE ENDOSKOPİK MUAYENE
EN ISO 9934-1 Manyetik parçacıklar testi, genel prensipler *
EN ISO 17638 Kaynak dikişlerinin manyetik parçacıklar testi *
EN 10228-1 Dövme çelik parçaların manyetik parçacıklar testi *
EN 1369 Döküm parçaların manyetik parçacıklar testi *
M58
M59
M60
3 saatin üzerindeki çalışmalar için
3 saat ve daha az süreli çalışmalar için
TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmalar için ek ücret
120 TL/saat
360 TL
750 TL/gün
GİRDAP AKIMLARIYLA MUAYENE
M61
3 saatin üzerindeki çalışmalar
120 TL/saat
M62
3 saat ve daha az süreli çalışmalar için
M63
TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmalar için ek ücret
360 TL
750 TL/gün
ULTRASONİK MUAYENE*
EN 583-1 Ultrasonik muayene, genel prensipler *
EN ISO17640 Kaynak dikişlerinin ultrasonik muayenesi *
EN 10228-3 Çelik dövmelerin ultrasonik muayenesi *
EN 12680-1 Çelik dökümlerin ultrasonik muayenesi *
EN 10160 6mm ve üzeri kalınlıkta çelik levhaların ultrasonik testi *
SEL 072 Ağır levhaların ultrasonik testi, teslim şartları *
M64
M65
M66
3 saatin üzerindeki çalışmalar için
3 saat ve daha az süreli çalışmalar için
TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmaları için ek ücret
130 TL/saat
390 TL
750 TL/gün
C-TARAMA ULTRASONİK MUAYENE
M67
M68
3 saatin üzerindeki çalışmalar için
3 saat ve daha az süreli çalışmalar için
120 TL/saat
360 TL
PENETRANT TEST*
EN 571-1 Penetrant Test, Genel Prensipler *
EN ISO 23277 Kaynak dikişlerinin penetrant testi *
EN 10228-2 Dövme çelik parçaların penetrant testi *
EN 1371-1 Kum ve kalıp döküm parçaların penetrant testi *
EN 1371-2 Hassas döküm parçaların penetrant testi *
M69
3 saatin üzerindeki çalışmalar için
M70
3 saat ve daha az süreli çalışmalar için
M71
TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmalar için ek ücret
130 TL/saat
390 TL
750 TL/gün
ÇATLAK DERİNLİĞİ TAYİNİ
M72
M73
M74
3 saatin üzerindeki çalışmalar için
3 saat ve daha az süreli çalışmalar için
TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmaları için
120 TL/saat
360 TL
750 TL/gün
45
Fiyatlara KDV dahil değildir.
ELEKTRİK İLETKENLİĞİ ÖLÇÜMÜ
M75
M76
M77
3 saatin üzerindeki çalışmalar için
3 saat ve daha az süreli çalışmalar için
TÜBİTAK MAM dışında yapılacak çalışmaları için ek ücret
120 TL/saat
360 TL
750 TL/gün
KAPLAMA VE KOROZYON LABORATUVARI
BOYA VE KOROZYON DENEYLERİ
M81
M82
M83
M84
M85
M86
M87
M88
M89
M90
M91
M92
M93
Korozyon testleri için boyama
Tuz püskürtme testi (ASTM B117, ISO 9227 ,MIL STD 810G)
(300 saate kadar)
(600 saate kadar)
(600 saat üzeri)
Isı direnci
Yoğunluk (ASTM D1475, ISO 2811-1)
Hacimsel katı madde (ASTM D2697, ISO 3233-1)
Viskozite (ASTM D562, ISO 2884-1,ASTM D1200)
Darbe (ASTM D2794)
Sarfiyat
Ağırlıkça katı madde (ASTM D2369, ISO 3251)
Kuruma süresi (ASTM D1640, TS 4317)
Alkali ve aside dayanım (ISO 2812-2)
Isıtmalı
Isıtmasız
Yapışma (ASTM D3359, ISO 2409)
Değerlendirme ve inceleme (ISO 4628-2, ISO 4628-3, ISO 4628-8, ISO 4628-10, ASTM D610,
ASTM D714, ASTM D1654)
M94
Elastikiyet (ASTM D522 (konik mandrel), ISO 1519)
M95
M148
M149
M150
M162
M163
M164
Ph
Boyada örtme gücü tayini (TS 789)
Ezilme derecesi tayin (ASTM D1210)
Kükürt dioksit testi (DIN 50018, ISO 3231, ISO 6988)
Nem kabini ( ISO 6270-2, ASTM D2247)
Karbon, kükürt tayini (EMIA 820-V cihazı ile)
Karbon, kükürt tayini için numune hazırlama
60 TL/adet
9 TL/saat
8 TL/saat
7 TL/saat
130 TL/gün
145 TL/adet
280 TL/adet
160 TL/adet
125 TL/adet
230 TL/adet
165 TL/adet
90 TL/adet
170 TL/adet/gün
95 TL/adet/gün
130 TL/adet
70 TL/saat
125 TL/adet
50 TL/adet
75 TL/adet
90 TL/adet
10 TL/saat
7 TL/saat
190 TL/numune
90 TL/numune
KAPLAMA DENEYLERİ
M188
Tahribatsız kalınlık (Dualscope cihazı ile) (ISO 2808, ISO 2178, ASTM D118, ASTM B499, ISO
125 TL/adet
2360, ASTM D1400, ASTM B244)
Tahribatlı ölçme (Couloscope cihazı ile) (ASTM B504, ISO 2177)
145 TL/adet
Kimyasal yöntemle kalınlık ölçme, kaplama ağırlığı tayini ( ISO 1460)
230 TL/adet
Kalem sertliği (ASTM D3363, ISO 15184)
160 TL/adet
Yüzey aşındırma (Taber cihazı ile) (ASTM D4060, ISO 7784-2)
380 TL/adet
Parlaklık ölçümü (Glossmetre cihazı ile) (ASTM D523, ISO 2813)
130 TL/adet
Ovalama ve yıkama testi (ISO 11998)
220 TL/adet
ASTM A-262 practice C ve E’ye göre korozyon testi
Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.
ASTM B-380’e göre corrodkote testi
Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.
Temas açısı tayin
380 TL/adet
Solar Box -UV ışın testi (ISO 4892-2 Cycle No: B2, B3)
15 TL/saat
Profilometre- ince film kalınlığı, yüzey pürüzlülüğü ölçümü
385 TL/adet
M189
ASTM G 48 metod A’ ya göre korozyon testi
M96
M97
M100
M151
M152
M153
M154
M169
M170
M171
M172
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.
46
M199
M200
M201
Cerrahi aletlerde kaynar su deneyi, ısıl deney (TS 5172 EN ISO 13402)
120 TL/adet
Cerrahi aletlerde bakır sülfat deneyi (TS 5172 EN ISO 13402)
255 TL/adet
Çevrimsel korozyon testi (Cyclic Corrosion Test) Tuz püskürtme, nem, SO2, -20 ° C
25 TL/saat
250 saate kadar, soğutmasız
32 TL/saat
250 saate kadar, soğutmalı
19 TL/saat
500 saate kadar, soğutmasız
25 TL/saat
500 saate kadar, soğutmalı
19 TL/saat
500 saat üzeri, soğutmasız
19 TL/saat
500 saat üzeri, soğutmalı
M202
Geçirgenlik testi (Tekstil ürünleri için) (EN 13758-1, AS/NZS 4399)
100 TL/adet
M203
Yırtılma testi (Tekstil ürünleri için) (DS EN ISO 13937-1)
100 TL/adet
Yukarıdaki standartlar haricindeki standartlara göre test istenmesi halinde testin yapılıp yapılamayacağının belirlenmesi için
müşteriden standart inceleme ücreti talep edilecektir.
RAM LABORATUVARI
M104
M176
M177
Silisli saclarda watt kaybı
Ozon testi (ASTM D 1149’a göre) (İklimlendirme süreye bağlı olarak değerlendirilecektir.)
Buzlanma testi ( MIL STD 810G Metot 521.2’ye göre
M178
Yanmazlık testi (ASTM D 635’e göre) (İklimlendirme süreye bağlı olarak değerlendirilecektir.)
M205
M206
M211
M212
M213
M214
M215
M216
M217
M218
M219
Termal kızılötesi ölçümü (3-5 µm ve 8-12 µm bantlarında)
Etüv kullanımı
Yüksek sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 501.5 - 72 saat)
Yüksek sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 501.5 - 168 saat)
Düşük sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 502.5 – 4 saat)
Düşük sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 502.5 – 24 saat)
Düşük sıcaklık testi (MIL STD 810G Metot 502.5 – 72 saat)
Güneş ışığı radyasyonu (MIL STD 810G Metot 505.5 – 7 gün)
Güneş ışığı radyasyonu (MIL STD 810G Metot 505.5 – 56 gün)
Güneş ışığında 1 yıllık yaşlandırma (38 gün)
İklimlendirme
380 TL/numune
20 TL/saat
20 TL/saat
270 TL/adet
Fiyat, koşullara bağlı olarak belirlenir.
130 TL/gün
725 TL
1700 TL
120 TL
250 TL
725 TL
3.500 TL
30.000 TL
17.200 TL
20 TL/saat
SERAMİK VE TOZ METALURJİSİ LABORATUVARLARI
SERAMİK VE TOZ METALURJİSİ DENEYLERİ
M103
Dilatometre (Isıl genleşme katsayısı tayini)
M105
Kuru elek analizi
M110
Lazer tekniği ile mikron altı tane boyutu analizi (0.0005-5 m)
M113
Su emme miktarı tayini
M116
Fırın kullanımı
M120
Bilyalı değirmende öğütme
M122
Hidrolik pres kullanımı
M165-1 BET yüzey alanı
M165-2 BET yüzey alanı ile por boyut analizi
Polimer, kompozit, seramik malzemelerin ASTM C518 ve ISO 8301 standardına göre iletkenlik
ölçümü
Isıl iletkenlik aralığı: 0,1 W/mK – 10 W/mK
Ölçüm sıcaklığı: -10oC - +110oC
Numune boyutu: silindirik numuneler: çap max: 60 mm, kalınlık max: 25 mm
M190
Etüv kullanımı
M191
Destile su hazırlama
M192
Numune ön hazırlık
M209
pH’ya bağlı zeta potansiyel analizi
M210
Numunenin zeta potansiyel tayini
M220
Fiyatlara KDV dahil değildir.
47
205 TL/adet
115 TL/adet
150 TL/adet
120 TL/adet
45 TL/saat
20 TL/saat
100 TL/saat
210 TL/adet
335 TL/adet
250 TL
120 TL/gün
155 TL/gün
75 TL/adet
360 TL/adet
110 TL/adet
DARBE TEST LABORATUVARI
M207
Yüksek hızlı darbe testi (Instron 9250HV)1
650 TL
1
M208
Yüksek enerjili darbe testi (Instron 8150)
1
Test şartlarının belirlenmesi için ön görüşme gerekmektedir.
2.550 TL
DÖKÜM LABORATUVARLARI
DEMİR ESASLI METALLER VE SÜPER ALAŞIMLAR LABORATUVARI
M131
Malzeme ve döküm şartlarına göre ücretler değişkendir.
 Vakum altında alaşım yapma ve döküm
 Argon atmosferinde alaşım yapma ve döküm
 Atmosfere açık ortamda alaşım yapma ve döküm
HASSAS DÖKÜM LABORATUVARI
M132
Hassas döküm laboratuvarında; mum kalıbı, seramik kalıp yapımı ve döküm hizmetleri yapılmaktadır.
Döküm laboratuvarlarında yapılacak hizmetlerin bedeli aşağıdaki kriterler göz önüne alınarak belirlenir:
 Parçanın ağırlığı, boyutları, şekli,
 Metalin cinsi,
 Parça adedi,
 Parçanın üzerindeki özel bilgiler,
 Parçanın yüzey kalitesi ve boyut toleransları,
 Döküm şartları,
 Parçaların yolluktan ayrılmaları,
 Kalite kontrol şartları
DANIŞMANLIK HİZMETİ
M142
TS EN ISO 9001:2000, Kalite Yönetim Sistemleri, sistem
kurma
TS EN ISO/IEC 17025, Deney ve Kalibrasyon
Laboratuvarlarının
Yeterliliği için Genel Şartlar: Laboratuvar Akreditasyonu
M223
Standart inceleme, değerlendirme
50 TL/saat
48
Fiyatlara KDV dahil değildir.
Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.
YER VE DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
AKTİF TEKTONİK LABORATUVARI
Y1
Y2
Gravite Ölçümleri (en az 20 adet nokta)
Sismik yansıma veri toplama ve değerlendirme (en az 1km uzunluğunda hat)
520 TL/adet
20.120 TL/km
196 kanallı ölçüm alabilme, vibro ve buffalo kaynak kapasitesi bulunmaktadır.
MİKROTREMÖR DİZİN ÖLÇÜMLERİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Y11
Aktif Çok Kanallı 1 boyutlu Yüzey Dalgası Ölçümleri (MASW)
Pasif Çok Kanallı 2 boyutlu Yüzey Dalgası Ölçümleri (SPAC, FK)
Mikrotremor H/V Ölçümleri (en az 5 adet ölçüm)
Paleosismik basit hendek (*,**)
Paleosismik tek tarafı basamaklı hendek (**)
Paleosismik çift tarafı basamaklı hendek (**)
Manyetik Gradiyometri Ölçümleri
Sürekli veya Geçici GPS Konum Belirleme Ölçümleri
Bir günlük 30 sn. örneklemeli sürekli GPS verisi
Y12
Bir günlük 1 sn. örneklemeli sürekli GPS verisi
288 TL/gün/istasyon
* 4 ve üzeri sayıda basit hendek çalışması yapılırsa ücret 12.000 TL/adet'tir.
** Yaş tayini analizleri gerektiğinde, bedeli müşteri tarafından ayrıca karşılanır.
Verilen tüm hizmetlerde çalışılacak bölgeye göre 5.000 TL’na kadar işer başlama ücreti
uygulanır.
İRTİBAT KURULACAK KİŞİ
Derya TAŞKIN
e-posta: [email protected]
Tel: (0262)-6772194
49
Fiyatlara KDV dahil değildir.
1.525 TL/adet
6.265 TL/adet
650 TL/adet
15.600 TL/adet
20.270 TL/adet
25.730TL/adet
1.085 TL/gün/cihaz
1.220 TL/gün/cihaz
55 TL/gün/istasyon
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
558
File Size
729 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content