close

Enter

Log in using OpenID

AKADEMİK PERSONEL - Mühendislik Fakültesi

embedDownload
AKADEMİK PERSONEL
Prof.Dr. AZİZ EKŞİ
İletişim Bilgileri
Adres
: Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi(AÜMF)
Gıda Mühendisliği Bölümü
06110 Dışkapı – ANKARA
Tel
: (312) 596 1180, 5961150
Faks
: (312) 317 87 11
E-posta
: [email protected]
Eğitim
Üniversite
Derece
Tarih
Lisans
Ankara Üniversitesi,Gıda Bilimi ve Teknolojisi
1968
Doktora
Ankara Üniversitesi,Gıda Bilimi ve Teknolojisi
1974
Terfi Unvan ve Tarihleri
Unvan
Kurum
Tarih
Doçent
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi(AÜZF)
1979
Profesör
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi(AÜZF)
1988
İdari Görevler
Görev
Kurum
Tarih
Bölüm Bşk.Yrd.lığı
A.Ü.Z.F. Gıda Mühendisliği Bölümü
1987-1991
Bölüm Başkanlığı
A.Ü.Z.F.Gıda Mühendisliği Bölümü
199119-94
Enstitü Müdürlüğü
A.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü
199619-99
Bölüm Başkanlığı
A.Ü.M.F.Gıda Mühendisliği Bölümü
2007-
Diğer İş Deneyimleri
Görev
Kurum
Tarih
Gıda Standardları Grubu Başkanlığı
Türk Standardları Enstitüsü
1980-1984
Bilimsel-Teknik Komisyon Üyeliği
Uluslararası Meyve Suyu Federasyonu
1996-2002
Danışma Kurulu Üyeliği
Uluslararası Meyve Suyu
2000-2008
Federasayonu(IFU)
Meyve Suyu Uygulama Klavuzu Eksper Grubu
Avrupa Meyve Suyu Derneği(AIJN)
20062008
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
2006-
Üyeliği
TGK-Gıda Etiketleme Komisyonu Başkanlığı
Üyesi Olduğu Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlar
Ziraat Mühendisleri Odası
Gıda Teknolojisi Derneği
Humboldt Bursiyerleri Derneği
Meyve Suyu Endüstrisi Derneği
Mesudiye Gelişme Vakfı
Uzmanlık Alanı :
GIDA BİLİMİ
Son 5 Yılda Verdiği Kurumsal ve Mesleki Hizmetler
Verdiği Dersler
Dersin Adı / Kodu
Ders (Saat / Hafta)
Uygulama (Saat / Hafta)
Lisans / Lisansüstü
2
0
LİSANS
GDM305 GIDA KİMYASI 1
2
0
LİSANS
GDM308 GIDA KİMYASI 2
2
0
LİSANS
GDM408 GIDA KALİTE
3
0
LİSANS
3
0
L.ÜSTÜ
3
0
L.ÜSTÜ
GDM101 GM TEMEL
KAVRAMLAR
KONTROL
809513 GIDALARIN RAF
ÖMRÜ
809510 MEYVE SUYU
DURULTMA T.
Yer Aldığı Projeler :
Devam Eden Projenin adı
Meyve sularının mineral profili ve
meyve oranının belirlenmesi
Proje yürütücüsü ve yardımcı
Başlama ve bitiş
Aaaştırıcılar
tarihi
Aziz EKŞİ
2010
Evrim Burcu UNCU
2012
Destekleyen kuruluş
AÜ-BAP(10B4343002)
Tamamlanmış projenin adı
Proje yürütücüsü ve yardımcı
Başlama ve bitiş
araştırıcılar
tarihi
Aziz EKŞİ
1976-1979
TÜBİTAK(TOAG-304)
Mikrobiyel yolla pektolitik enzim
Fatih YILDIZ, Nezihe TUNAİL,
1981-1984
TÜBİTAK(TOAG-461)
üretimi üzerine araştırma
Lütfü ÇAKMAKCI, Aziz EKŞİ
1982-1984
TÜBİTAK(TOAG-485)
Elma suyunda fenolik madde dağılımı Aziz EKŞİ, Feryal KARADENİZ
1991-1994
AÜ-BAP(95-250096)
Bazı gıdalarda organik asit dağılımı
1999-2002
TÜBİTAK (TARP-2244)
1994-1998
DPT(95K-120290)
Beslenme ve kalite açısından ekmeğin Aziz EKŞİ, Hazım ÖZKAYA, Berrin 1995-1998
DPT(95K- 120240)
Şeftali nektarında meyve ve katkı
Destekleyen kuruluş
oranlarının belirlenme olanağı
Kayısı ve şeftali palper posasının gıda Aziz EKŞİ,
katkısı olarak değerlendirilme olanağı
Nevzat ARTIK
Feryal KARADENİZ,Aziz
EKŞİ,Ayla SOYER
Donmuş gıdalarda kalite kaybının
Aziz EKŞİ, Nuray KOLSARICI,
azaltılması
Recai ERCAN, Hamdi ERTAŞ
zenginleştirilmesi
ÖZKAYA
Donmuş sebzelerde raf ömrünün
Aziz EKŞİ, Feryal KARADENİZ,
uzatılması
Mehmet ÖZKAN
Vişne suyunun antosiyanin profili ve
Aziz EKŞİ, İrem DAMAR, Sercan
antioksidan kapasitesi ve işleme
KARAV
1997-2001
AÜ-BAP(97-11203)
2008-2009
TÜBİTAK(TOVAG108O610)
sırasında değişimi
Son Yıllarda Yaptığı Yayınlar:
UYGUN, M. ve EKŞİ, A. 2000. Elma suyunda HPLC ile patulin analizi yöntemlerinin karşılaştırılması. Gıda 25(2); 133140.
KARADENİZ, F. ve EKŞİ, A. 2002. Gıdalardaki başlıca fenolik bileşikler. Dünya Gıda 1; 80-89.
EKŞİ, A. ve KARADENİZ, F. 2002. Fenoliklerin gıda bileşeni olarak önemi. Dünya Gıda 4; 64-70.
KARADENİZ, F. ve EKSI, A. 2002. Sugar composition of apple juices. European Food Reserach and Technology 215(2);
146-149.
TANRIÖVEN, D. and EKSI, A. 2005. Phenolic compound in pear juice from different cultivars. Food Chemistry, 93, 8993.
KOCA, N. and EKSI, A. 2005. Reductuon of patulin in apple juice concentrates during storage. Journal of Food Safety, 25,
1-8.
EKŞİ,A. 2006. Antioksidan kaynağı olarak meyve suyu ve meyve nektarı.Dünya Gıda, 11(6), 85-88.
EKSI,A. ve ÖZHAMACI,İ.2009. Chemical composition and guide values of pomegranate juice. GIDA,34(5), 205- 211.
BAKAN,A. ve EKŞİ,A. 2009. Gıdaların antioksidan kapasitesini belirleme yöntemleri. Dünya Gıda, 14(9), 76- 82.
EKŞİ,A. ve EROL,S.2010. Şeftali pulpunda meyve oranının mineral bileşenler yardımı ile belirlenmesi. Dünya
Gıda,15(8),53-56.
Son 10 yılda (2000-2010) yapmış olduğu yayınların adedi :
80
Aldığı Burslar:
ALEXANDER von HUMBOLDT ARAŞTIRMA BURSU(1977-1979)
Tez Danışmanlığı Yaptığı Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Adedi
Yüksek Lisans
Doktora
Tamamlanmış
26
06
Devam eden
01
03
TÜM YAYINLARI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
174 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content