close

Enter

Log in using OpenID

DENİB 4. EV VE PLAJ GİYİMİ TASARIM YARIŞMASI DUYURUSU HK

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
Deney Laboratuvarı
AB-0062-T
Adresi :
Ata Mahallesi 1042. Cadde No:140/A Dikmen / Çankaya
06460
ANKARA / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
SU (TC Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Hariç)
Tel
: 90 312 475 71 31
Faks
: 90 312 475 71 30
E-Posta : [email protected]
Website : www.dokay.info.tr
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
SM 2520 B
Çözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu
Tayini
Azid Modifikasyonu Metodu
Elektrokimyasal Sonda Metodu
Membran Elektrot Metodu
TS EN ISO 5814
SM 4500-O C
SM 4500-O G
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Işık geçirgenliği Tayini
Secchi Disk Metodu
EPA 841-B-97-3
Askıda Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Toplam Çözünmüş Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 C
Toplam Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 B
Çökebilir Katı Madde Tayini
Hacimsel-Gravimetrik Metot
SM 2540 F
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
AB-0062-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU (TC Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Hariç) Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sertlik Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 2340 C
Alkalinite Tayini
Titrasyon Metodu
SM 2320 B
Renk Tayini
Görsel Karşılaştırma
Spektrometrik Metot
TS EN ISO 7887 B
TS EN ISO 7887 C
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Yağ ve Gres Tayini
Gravimetrik Metot
TS 7887
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
5 Günlük BOİ Testi
SM 5210 B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metot
SM 5220 B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Kapalı Reflaks-Spektrometrik Metot
SM 5220 D
Toplam Azot Tayini
Persülfat Metodu
SM 4500-N C
Toplam Azot (TN) Tayini
Oksidasyon Metodu
TS EN 12260
Amonyak, Amonyak Azotu Tayini
Amonyum, Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Analiz : Fenat Metodu
SM 4500-NH₃ B
SM 4500-NH₃ F
Amonyak, Amonyak Azotu Tayini
Amonyum, Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Analiz:Titrimetrik Metot
SM 4500-NH₃ B
SM 4500 NH₃ C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
AB-0062-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU (TC Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Hariç) Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
Makro Kjeldahl Metodu
SM 4500-Norg B
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-NO₂ B
Nitrat Azotu Tayini
Kadmiyum İndirgeme Metodu
SM 4500-NO₃ E
Reaktif Fosfor/ Orto Fosfat/Fosfat Fosforu
Tayini
Analiz:Spektrometrik Metot
SM 4500-P C
Reaktif Fosfor/ Orto Fosfat/Fosfat Fosforu
Tayini
Spektrometrik Metod
SM 4500-P E
Toplam Fosfor (P) Tayini
Ön İşlem: Dıgestıon Metodu
Analiz:Spektrometrik Metot
SM 4500-P B
SM 4500-P C
Toplam Fosfor (P) Tayini
Ön İşlem: Digestion Metodu
Analiz:Spektrometrik Metod
SM 4500-P B
SM 4500-P E
Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: Kloroform Ekstraksiyon Metodu
SM 5530 B
SM 5530 C
Florür (F) Tayini
Ön İşlem : Distilasyon Metodu
Analiz:SPADNS Metodu
SM 4500-F B
SM 4500-F D
Serbest Siyanür (CN) Tayini
SM 4500-CN E
Spektrometrik Metot
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
AB-0062-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU (TC Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Hariç) Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Toplam Siyanür (CN) Tayini
Ön İşlem:Distilasyon
Analiz: Spektrometrik Metot
SM 4500-CN C
SM 4500-CN E
Serbest Klor (Cl) Tayini
Toplam Klor (Cl) Tayini
DPD Spektrometrik Metot
SM 4500-Cl G
Sülfat Tayini
Gravimetrik Metot
SM 4500 SO₄⁻² D
Klorür (Cl) Tayini
Argentometrik Metot
SM 4500-Cl¯ B
Krom +6 Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500-Cr B
Sülfür Tayini
İyodometrik Metot
SM 4500-S⁻² F
Sülfür Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-S⁻² D
Sülfit Tayini
İyodometrik Metot
SM 4500 SO₃⁻² B
Metilen Mavisi ile Reaksiyon Veren Yüzey
Aktif Maddeler (MBAS) Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 5540 C
Permanganat İndeksi (Organik Madde)
Tayini
TS 6288 EN ISO 8467
Titrasyon Metodu
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
AB-0062-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SU (TC Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Hariç) Devam)
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gümüş (Ag), Aluminyum (Al), Arsenik (As),
Bor (B), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd),
Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir
(Fe), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb),
Selenyum (Se),Silisyum (Si), Kalay (Sn),
Vanadyum (V),Çinko (Zn), Berilyum (Be),
Kalsiyum (Ca), Lityum (Li),Magnezyum
(Mg), Potasyum (K), Stronsiyum (Sr),
Molibden (Mo), Sodyum (Na) Tayini
Ön İşlem:Asitle Özütleme Metodu
Ön İşlem: Mikrodalga ile Parçalama
Metodu
Analiz : ICP-AES Metodu
SM 3030 D
SM 3030 K
EPA 200.7
Civa (Hg) Tayini
ICP-AES Hidrür Metodu
İşletme İçi Metot
MET-LB-002
IN-LB-082
Hidrokarbonlar, Katran ve Petrol Kökenli
Yağlar, Ham Petrol, Petrol Türevleri,Petrol
Hidrokarbonları, Mineral Yağlar ve
Türevleri Tayini
GC/FID Metodu
TS EN ISO 9377-2
BTEX (Benzen,Toluen,Etilbenzen,Ksilen)
Tayini
GC/FID Headspace Metodu
EPA 5021 A
Toplam Organik Karbon (TOK) ve
Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
TS 8195 EN 1484
ISO 8245
Bazı Organoklorlu İnsektisitlerin, PCBs ve
Klorobenzenlerin Tayini
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon
Analiz: GC/ECD Metodu
TS 2627 EN ISO 6468
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
AB-0062-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(SU (TC Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Hariç) Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Organaklorlu Pestisitlerin ( a-BHC, g-BHC,
b-BHC, Hepta chlor, d-BHC, Aldrin, Hepta
chlorepoxide, trans-chlordane,
trans-nanochlor, cis-chlordane,
Endosulfan I,44-DDE, Dieldrin,
Endrin,44-DDD, Endosulfan ıı,44-DDT,
Endrin aldehyde, Endosulfan sulfate,
Methoxy chlor, Endrin Ketone, Toplam
Organoklorlu Pestisit) Tayini
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon
Analiz: GC/ECD Metodu
EPA 3510 C
EPA 8081 A
Klorofil-a Tayini
Spektrometrik Metot
SM 10200 H
Klorofil-a (Üretkenlik)Tayini
TS 9092 ISO 10260
Spektrofotometrik Metot
Escherichiacoli ve Koliform Bakterilerin
Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Escherichiacoli ve Koliform Bakterilerin
Sayımı
En Muhtemel Sayı Tekniği
TS EN ISO 9308-2
Fekal Enterokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Salmonella Tespiti
SM 9260 B
Membranla Süzme Metodu
Debi Ölçümü
EPA 841-B-97-003
Debi Metotları
Yer Altı Suyundan Numune Alma
TS ISO 5667-11
Akarsulardan Numune Alma
TS ISO 5667-6
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
AB-0062-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(SU (TC Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Hariç) Devam)
Göl ve Göletlerden Numune Alma
TS 6291-4
ATIK SU
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
SM 2510 B
Laboratuvar Metodu
Tuzluluk Tayini
SM 2520 B
Elektriksel İletkenlik Metodu
Çözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu
Tayini
Azid Modifikasyonu Metodu
Elektrokimyasal Sonda Metodu
Membran Elektrot Metodu
TS EN ISO 5814
SM 4500-O C
SM 4500-O G
Bulanıklık Tayini
SM 2130 B
Nefelometrik Metot
Işık geçirgenliği Tayini
EPA 841-B-97-3
Secchi Disk Metodu
Askıda Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Toplam Çözünmüş Madde Tayini
SM 2540 C
Gravimetrik Metot
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
AB-0062-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(ATIK SU Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Toplam Katı Madde Tayini
SM 2540 B
Gravimetrik Metot
Çökebilir Katı Madde Tayini
Hacimsel-Gravimetrik Metot
SM 2540 F
Sertlik Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 2340 C
Alkalinite Tayini
Titrasyon Metodu
SM 2320 B
Renk Tayini
Görsel Karşılaştırma
Spektrometrik Metot
TS EN ISO 7887 B
TS EN ISO 7887 C
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Yağ ve Gres Tayini
Gravimetrik Metot
TS 7887
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
5 Günlük BOİ Testi
SM 5210 B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metot
SM 5220 B
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Kapalı Reflaks-Spektrometrik Metot
SM 5220 D
Toplam Azot Tayini
Persülfat Metodu
SM 4500-N C
Toplam Azot (TN) Tayini
Oksidasyon Metodu
TS EN 12260
Amonyak, Amonyak Azotu Tayini
Amonyum, Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Analiz : Fenat Metodu
SM 4500-NH₃ B
SM 4500-NH₃ F
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
AB-0062-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(ATIK SU Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Amonyak, Amonyak Azotu Tayini
Amonyum, Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Analiz:Titrimetrik Metot
SM 4500-NH₃ B
SM 4500 NH₃ C
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
Makro Kjeldahl Metodu
SM 4500-Norg B
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-NO₂ B
Nitrat Azotu Tayini
Kadmiyum İndirgeme Metodu
SM 4500-NO₃ E
Reaktif Fosfor/ Orto Fosfat/Fosfat Fosforu
Tayini
Analiz:Spektrometrik Metot
SM 4500-P C
Reaktif Fosfor/ Orto Fosfat/Fosfat Fosforu
Tayini
Spektrometrik Metod
SM 4500-P E
Toplam Fosfor (P) Tayini
Ön İşlem: Dıgestıon Metodu
Analiz:Spektrometrik Metot
SM 4500-P B
SM 4500-P C
Toplam Fosfor (P) Tayini
Ön İşlem: Digestion Metodu
Analiz: Spektrometrik Metod
SM 4500-P B
SM 4500-P E
Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: Kloroform Ekstraksiyon Metodu
SM 5530 B
SM 5530 C
Florür (F) Tayini
Ön İşlem : Distilasyon Metodu
Analiz:SPADNS Metodu
SM 4500-F B
SM 4500-F D
Serbest Siyanür (CN) Tayini
SM 4500-CN E
Spektrometrik Metot
Toplam Siyanür (CN) Tayini
Ön İşlem:Distilasyon
Analiz: Spektrometrik Metot
SM 4500-CN C
SM 4500-CN E
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
AB-0062-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(ATIK SU Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Serbest Klor (Cl) Tayini Toplam Klor (Cl)
Tayini
DPD Spektrometrik Metot
SM 4500-Cl G
Sülfat Tayini
Gravimetrik Metot
SM 4500 SO₄⁻² D
Klorür (Cl) Tayini
Argentometrik Metot
SM 4500-Cl⁻-B
Krom +6 Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500-Cr B
Sülfür Tayini
İyodometrik Metot
SM 4500-S⁻² F
Sülfür Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-S⁻²D
Sülfit Tayini
İyodometrik Metot
SM 4500 SO₃⁻² B
Metilen Mavisi ile Reaksiyon Veren Yüzey
Aktif Maddeler (MBAS) Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 5540 C
Permanganat İndeksi (Organik Madde)
Tayini
Titrasyon Metodu
TS 6288 EN ISO 8467
Gümüş (Ag), Aluminyum (Al), Arsenik (As),
Bor (B), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd),
Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir
(Fe), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb),
Selenyum (Se),Silisyum (Si), Kalay (Sn),
Vanadyum (V),Çinko (Zn), Berilyum (Be),
Kalsiyum (Ca), Lityum (Li),Magnezyum
(Mg), Potasyum (K), Stronsiyum (Sr),
Molibden (Mo), Sodyum (Na) Tayini
Ön İşlem:Asitle Özütleme Metodu
Ön İşlem: Mikrodalga ile Parçalama
Metodu
Analiz : ICP-AES Metodu
SM 3030 D
SM 3030 K
EPA 200.7
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
AB-0062-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(ATIK SU Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Civa (Hg) Tayini
ICP-AES Hidrür Metodu
İşletme İçi Metot
MET-LB-002
IN-LB-082
Hidrokarbonlar, Katran ve Petrol Kökenli
Yağlar, Ham Petrol, Petrol Türevleri,Petrol
Hidrokarbonları, Mineral Yağlar ve
Türevleri Tayini
GC/FID Metodu
TS EN ISO 9377-2
BTEX (Benzen,Toluen,Etilbenzen,Ksilen)
Tayini
GC/FID Headspace Metodu
EPA 5021 A
Toplam Organik Karbon (TOK) ve
Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
TS 8195 EN 1484
ISO 8245
Bazı Organoklorlu İnsektisitlerin, PCBs ve
Klorobenzenlerin Tayini
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon
Analiz: GC/ECD Metodu
TS 2627 EN ISO 6468
Organaklorlu Pestisitlerin ( a-BHC, g-BHC,
b-BHC, Hepta chlor, d-BHC, Aldrin, Hepta
chlorepoxide, trans-chlordane,
trans-nanochlor, cis-chlordane,
Endosulfan I,44-DDE, Dieldrin,
Endrin,44-DDD, Endosulfan ıı,44-DDT,
Endrin aldehyde, Endosulfan sulfate,
Methoxy chlor, Endrin Ketone, Toplam
Organoklorlu Pestisit) Tayini
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon
Analiz: GC/ECD Metodu
EPA 3510 C
EPA 8081 A
Klorofil-a Tayini
Spektrometrik Metot
SM 10200 H
Klorofil-a (Üretkenlik)Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS 9092 ISO 10260
Escherichiacoli ve Koliform Bakterilerin
Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
AB-0062-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(ATIK SU Devam)
DENİZ SUYU
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Escherichiacoli ve Koliform Bakterilerin
Sayımı
En Muhtemel Sayı Tekniği
TS EN ISO 9308-2
Fekal Enterokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Salmonella Tespiti
Membranla Süzme Metodu
SM 9260 B
Debi Ölçümü
Debi Metotları
EPA 841-B-97-003
Atık Sudan Numune Alma
TS ISO 5667-10
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar ve Saha Metodu
SM 2550 B
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS EN ISO 10523
İletkenlik Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metodu
SM 2520 B
Çözünmüş Oksijen, Oksijen Doygunluğu
Tayini
Azid Modifikasyonu Metodu
Elektrokimyasal Sonda Metodu
Membran Elektrot Metodu
TS EN ISO 5814
SM 4500-O C
SM 4500-O G
Bulanıklık Tayini
Nefelometrik Metot
SM 2130 B
Işık geçirgenliği Tayini
Secchi Disk Metodu
EPA 841-B-97-3
Askıda Katı Madde Tayini
TS EN 872
Gravimetrik Metot
Sertlik Tayini
EDTA Titrimetrik Metot
SM 2340 C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
AB-0062-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(DENİZ SUYU
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Alkalinite Tayini
Titrasyon Metodu
SM 2320 B
Renk Tayini
Görsel Karşılaştırma
Spektrometrik Metot
TS EN ISO 7887 B
TS EN ISO 7887 C
Renk Tayini
Spektrometrik Metot
SM 2120 C
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
5 Günlük BOİ Testi
SM 5210 B
Toplam Azot Tayini
Persülfat Metodu
SM 4500-N C
Toplam Azot (TN) Tayini
Oksidasyon Metodu
TS EN 12260
Amonyak, Amonyak Azotu Tayini
Amonyum, Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Analiz : Fenat Metodu
SM 4500-NH₃ B
SM 4500-NH₃ F
Amonyak, Amonyak Azotu Tayini
Amonyum, Amonyum Azotu Tayini
Ön İşlem: Distilasyon Metodu
Analiz:Titrimetrik Metot
SM 4500 NH₃ B
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
Makro Kjeldahl Metodu
SM 4500-Norg B
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-NO₂ B
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
Kadmiyum İndirgeme Metodu
SM 4500-NO₃ E
Reaktif Fosfor/ Orto Fosfat/Fosfat Fosforu
Tayini
Spektrometrik Metod
SM 4500-P E
Toplam Fosfor (P) Tayini
Ön İşlem: Dıgestıon Metodu
Analiz:Spektrometrik Metot
SM 4500-P B
SM 4500-P C
SM 4500 NH₃ C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
AB-0062-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(DENİZ SUYU
Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fenol Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: Kloroform Ekstraksiyon Metodu
SM 5530 B
SM 5530 C
Serbest Siyanür (CN) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-CN E
Toplam Siyanür (CN) Tayini
Ön İşlem:Distilasyon
Analiz: Spektrometrik Metot
SM 4500-CN C
SM 4500-CN E
Toplam Fosfor (P) Tayini
Ön İşlem: Digestion Metodu
Analiz: Spektrometrik Metod
SM 4500-P B
SM 4500-P E
Krom +6 Tayini
Spektrometrik Metot
SM 3500-Cr B
Sülfür Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-S⁻² D
Metilen Mavisi ile Reaksiyon Veren Yüzey
Aktif Maddeler (MBAS) Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 5540 C
Permanganat İndeksi (Organik Madde)
Tayini
Titrasyon Metodu
TS 6288 EN ISO 8467
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
AB-0062-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(DENİZ SUYU
Devam)
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gümüş (Ag), Aluminyum (Al), Arsenik (As),
Bor (B), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd),
Kobalt (Co), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir
(Fe), Mangan (Mn), Nikel (Ni), Kurşun (Pb),
Selenyum (Se),Silisyum (Si), Kalay (Sn),
Vanadyum (V),Çinko (Zn) Tayini
Ön İşlem:Asitle Özütleme Metodu
Ön İşlem: Nitrik Asitle Özütleme Metodu
Ön İşlem: Nitrik Asit-Hidroklorik Asitle
Özütleme Metodu
Ön İşlem:Nitrik Asit- Sülfürik Asitle
Özütleme
Metodu
Ön İşlem: Nitrik Asit- Perklorik Asitle
Özütleme
Metodu
Ön İşlem: Nitrik Asit- Perklorik
Asit-Hidroflorik
Asitle Özütleme Metodu
Ön İşlem: Mikrodalga ile Parçalama
Metodu
Analiz : ICP-AES Metodu
SM 3030 D
SM 3030 E
SM 3030 F
SM 3030 G
SM 3030 H
SM 3030 I
SM 3030 K
Methods of Seawater
Analysis 12.2
EPA 200.7
Civa (Hg) Tayini
ICP-AES Hidrür Metodu
İşletme İçi Metot
MET-LB-002
IN-LB-082
Toplam Organik Karbon (TOK) ve
Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
TS 8195 EN 1484
ISO 8245
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 16/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
AB-0062-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(DENİZ SUYU
Devam)
ATIKLAR
(ELUAT ANALİZİ)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Organaklorlu Pestisitlerin ( a-BHC, g-BHC,
b-BHC, Hepta chlor, d-BHC, Aldrin, Hepta
chlorepoxide, trans-chlordane,
trans-nanochlor, cis-chlordane,
Endosulfan I,44-DDE, Dieldrin,
Endrin,44-DDD, Endosulfan ıı,44-DDT,
Endrin aldehyde, Endosulfan sulfate,
Methoxy chlor, Endrin Ketone,Toplam
Organoklorlu Pestisit) Tayini
Ön İşlem: Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon
Analiz: GC/ECD Metodu
EPA 3510 C
EPA 8081 A
Klorofil-a Tayini
Spektrometrik Metot
SM 10200 H
Klorofil-a (Üretkenlik)Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS 9092 ISO 10260
Escherichiacoli ve Koliform Bakterilerin
Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
Escherichiacoli ve Koliform Bakterilerin
Sayımı
En Muhtemel Sayı Tekniği
TS EN ISO 9308-2
Fekal Enterokokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Salmonella Tespiti
Membranla Süzme Metodu
SM 9260 B
Deniz Suyundan Numune Alma
TS ISO 5667-9
Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd),
Krom (Cr), Bakır (Cu), Molibden (Mo),
Nikel (Ni) , Kurşun (Pb), Antimon (Sb),
Selenyum (Se), Çinko (Zn) Tayini
Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
Analiz: ICP-AES Metodu
TS EN 12457-4
EPA 200.7
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 17/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
AB-0062-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(ATIKLAR (ELUAT
ANALİZİ) Devam)
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fenol Tayini
Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: Kloroform Ekstraksiyon Metodu
TS EN 12457-4
SM 5530 B
SM 5530 C
Florür (F) Tayini
Ön işlem- Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
Ön İşlem : Distilasyon Metodu
Analiz:SPADNS Metodu
TS EN 12457-4
SM 4500-F B
SM 4500-F D
Klorür (Cl) Tayini
Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
Analiz: Argentometrik Metot
TS EN 12457-4
SM 4500-Cl¯ B
Toplam Çözünmüş Madde Tayini
Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
Analiz: Gravimetrik Metot
TS EN 12457-4
SM 2540 C
Sülfat Tayini
Ön işlem- Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
Analiz: Gravimetrik Metot
TS EN 12457-4
SM 4500 SO₄⁻²D
Civa (Hg) Tayini
Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
Analiz: ICP-AES Hidrür Metodu
TS EN 12457-4
İşletme İçi Metot
MET-LB-002
IN-LB-082
Toplam Organik Karbon (TOK) ve
Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
TS EN 12457-4
TS 8195 EN 1484
ISO 8245
TS 12089 EN 13137
pH Tayini
Ön işlem- Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
Analiz: Elektrometrik Metot
TS EN 12457-4
TS EN ISO 10523
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 18/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
AB-0062-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
ATIKLAR (ORİJİNAL
ATIK ANALİZİ)
TOPRAK
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yanma-Kızdırma Kaybı (LOI)
Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
TS EN 12879
Kuru Madde (%) ve Su Muhtevasının
Tayini
Gravimetrik Metot
TS ISO 11465
Toplam Petrol Hidrokarbonları, Mineral
Yağlar ve Türevlerinin Tayini (C10-C40
Arasındaki)
GC/FID Metodu
TS EN 14039
PCB’lerin Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Analiz:GC-ECD Metodu
EPA 3540 C
EPA 8082 A
BTEX (Benzen,Toluen,Etilbenzen,Ksilen)
Tayini
GC/FID Headspace Metodu
EPA 5021 A
Toplam Organik Karbon (TOK) ve
Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) Tayini
TS 8195 EN 1484
ISO 8245
TS 12089 EN 13137
Kanalizasyon ve Arıtma Tesislerinden
Çamur Numunesi Alma
TS EN ISO 5667-13
Dip Sedimentlerden Numune Alma
TS 9547 ISO 5667-12
Gümüş (Ag), Arsenik (As), Bor (B), Baryum
(Ba), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom
(Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn),
Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Selenyum (Se),
Kalay (Sn), Vanadyum (V),Çinko (Zn),
Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca), Lityum
(Li),Magnezyum (Mg), Potasyum (K),
Antimon (Sb),Molibden (Mo), Sodyum
(Na), Titanyum (Ti),Talyum (Tl) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Metodu
Analiz : ICP-AES Metodu
EPA 3051 A
EPA 200.7
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 19/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
AB-0062-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(TOPRAK Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Toplam Fosfor Tayini
Kral Suyuyla Özütleme Metodu
TS EN 13346
Organik Madde (%) Tayini
TS 8336
Yanma-Kızdırma Kaybı (LOI)
Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
TS EN 12879
Kuru Madde (%) ve Su Muhtevasının
Tayini
Gravimetrik Metot
TS ISO 11465
BTEX (Benzen,Toluen,Etilbenzen,Ksilen)
Tayini
GC/FID Headspace Metodu
EPA 5021 A
PCB’lerin Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Analiz:GC-ECD Metodu
EPA 3540 C
EPA 8082 A
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS ISO 10390
Toplam Petrol Hidrokarbonları, Mineral
Yağlar ve Türevlerinin Tayini (C10-C40
Arasındaki)
GC/FID Metodu
TS EN 14039
Civa (Hg) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile özütleme
Metodu
Analiz: ICP-AES Hidrür Metodu
EPA 3051 A
İşletme İçi Metot
MET-LB-002
IN-LB-082
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
TS 12089 EN 13137
Topraktan Numune Alma
TS ISO 9923
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 20/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
AB-0062-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
SEDİMAN
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gümüş (Ag), Arsenik (As), Bor (B), Baryum
(Ba), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom
(Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn),
Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Selenyum (Se),
Kalay (Sn), Vanadyum (V),Çinko (Zn),
Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca), Lityum
(Li),Magnezyum (Mg), Potasyum (K),
Antimon (Sb),Molibden (Mo), Sodyum
(Na), Titanyum (Ti),Talyum (Tl) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Metodu
Analiz : ICP-AES Metodu
EPA 3051 A
EPA 200.7
Toplam Fosfor Tayini
Kral Suyuyla Özütleme Metodu
TS EN 13346
Organik Madde (%) Tayini
TS 8336
Yanma-Kızdırma Kaybı (LOI)
Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
TS EN 12879
Kuru Madde (%) ve Su Muhtevasının
Tayini
Gravimetrik Metot
TS ISO 11465
BTEX (Benzen,Toluen,Etilbenzen,Ksilen)
Tayini
GC/FID Headspace Metodu
EPA 5021 A
PCB’lerin Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Analiz:GC-ECD Metodu
EPA 3540 C
EPA 8082 A
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS ISO 10390
Toplam Petrol Hidrokarbonları, Mineral
Yağlar ve Türevlerinin Tayini (C10-C40
Arasındaki)
GC/FID Metodu
TS EN 14039
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 21/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
AB-0062-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(SEDİMAN Devam)
ARITMA ÇAMURU
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Civa (Hg) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile özütleme
Metodu
Analiz: ICP-AES Hidrür Metodu
EPA 3051 A
İşletme İçi Metot
MET-LB-002
IN-LB-082
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
TS 12089 EN 13137
Dip Sedimentlerden Numune
Alma
TS 9547 ISO 5667-12
Gümüş (Ag), Arsenik (As), Bor (B), Baryum
(Ba), Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom
(Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn),
Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Selenyum (Se),
Kalay (Sn), Vanadyum (V),Çinko (Zn),
Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca), Lityum
(Li),Magnezyum (Mg), Potasyum (K),
Antimon (Sb),Molibden (Mo), Sodyum
(Na), Titanyum (Ti),Talyum (Tl) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Metodu
Analiz : ICP-AES Metodu
EPA 3051 A
EPA 200.7
Toplam Fosfor Tayini
Kral Suyuyla Özütleme Metodu
TS EN 13346
Organik Madde (%) Tayini
TS 8336
Yanma-Kızdırma Kaybı (LOI)
Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
TS EN 12879
Kuru Madde (%) ve Su Muhtevasının
Tayini
Gravimetrik Metot
TS ISO 11465
BTEX (Benzen,Toluen,Etilbenzen,Ksilen)
Tayini
GC/FID Headspace Metodu
EPA 5021 A
PCB’lerin Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Analiz:GC-ECD Metodu
EPA 3540 C
EPA 8082 A
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 22/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
AB-0062-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(ARITMA ÇAMURU
Devam)
ATIK YAĞ
BACA GAZI
(TSCEN/TS 15675
ve TS EN 15259
Şartlarına uygun)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
pH Tayini
Elektrometrik Metot
TS ISO 10390
Toplam Petrol Hidrokarbonları, Mineral
Yağlar ve Türevlerinin Tayini (C10-C40
Arasındaki)
GC/FID Metodu
TS EN 14039
Civa (Hg) Tayini
Ön işlem: Mikrodalga ile özütleme
Metodu
Analiz: ICP-AES Hidrür Metodu
EPA 3051 A
İşletme İçi Metot
MET-LB-002
IN-LB-082
Toplam Organik Karbon (TOK) Tayini
TS 12089 EN 13137
Kanalizasyon ve Arıtma Tesislerinden
Çamur Numunesi Alma
TS EN ISO 5667-13
Arsenik (As), Kurşun (Pb), Kadmiyum
(Cd), Krom (Cr) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme
Metodu
Analiz : ICP-AES Metodu
EPA 3051 A
EPA 200.7
PCB’lerin Tayini
Analiz:GC-ECD Metodu
TS EN 12766-1
TS EN 12766-2
Petrol Sıvıları Elle Numune Alma
TS 900-1 EN ISO 3170
Petrol Sıvıları Boru Hattından Numune
Alma
TS 900-2 EN ISO 3171
İzolasyon Sıvılarından Numune Alma
TS EN 60475
Sabit Kaynak Emisyonlarında
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂
Tayini
TS ISO 7935
Sabit Kaynak Emisyonlarında
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile O₂
Tayini
TS ISO 12039
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 23/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
AB-0062-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(BACA GAZI
(TSCEN/TS 15675
ve TS EN 15259
Şartlarına uygun)
Devam)
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit Kaynak Emisyonlarında
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO
Tayini
TS ISO 12039
Sabit Kaynak Emisyonlarında
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile NOx
(NO+NO₂) Tayini
EPA CTM 022
Sabit Kaynak Emisyonları-Tanecikli
Maddenin Kütle Derişiminin Elle TayiniReferans metot
TS ISO 9096
Sabit Kaynak Emisyonları-Tozun Düşük
Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini-Bölüm
1: Manuel Gravimetrik Metot
TS EN 13284-1
Sabit Kaynak Emisyonlarında Toz Emisyon
Miktarının Tayini (Baca dışı örnekleme)
EPA Metot 5
Sabit Kaynak Emisyonlarında Toz Emisyon
Miktarının Tayini (Baca içi örnekleme)
EPA Metot 17
Sabit kaynaklarda gravimetrik yöntem ile
sabit kaynaklarda partikül madde tayini
VDI 2066
Baca Gazları - Destile Yakıtların Yanmasıyla
Meydana -Gelen Duman Yoğunluğu (İslilik)
Tayini- Bacharach Yöntemiyle
TS 9503
Sabit Kaynak Emisyonlarında Nem
İçeriğinin Tayini
EPA Metot 4
Nem probu ile nem tayini ( ≤ 180 °C baca
sıcaklığı için)
İşletme içi metot
(MET-LB-004)
Nokta Kaynak Emisyonları - Borulardaki
Gaz Akışlarının Hız Ve Debisinin Ölçülmesi
TS ISO 10780
Sabit Kaynak Emisyonlarında S tipi Pitot
Tüp ile Bacagazı Hızının Tayini
EPA Metot 2
Sabit Kaynak Emisyonlarında Toplam Flor
Miktarının Tayini-SPANDS Metodu
EPA Metot 13 A
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 24/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
AB-0062-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(BACA GAZI
(TSCEN/TS 15675
ve TS EN 15259
Şartlarına uygun)
Devam)
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit Kaynak Emisyonları- HCl olarak
tanımlanan gaz halindeki klorürlerin kütle
konsantrasyonunun tayini- Standard
Referans Yöntem
TS EN 1911
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 25/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
AB-0062-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(BACA GAZI
(TSCEN/TS 15675
ve TS EN 15259
Şartlarına uygun)
Devam)
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit kaynak emisyonları- Gaz halindeki
münferit organik bileşiklerin kütle
derişimlerinin tayini-Aktif karbon ve
çözücü desorpsiyonu metodu
Dichlorodifluoromethane, Chloromethane,
Fluorotrichloromethane,1,1
-Dichloroethane, Dichloromethane, Trans1,2 Dichloroethane,1,1-Dichloroethene,
cis1,2 dichloroethene,2,2 dichloropropan,
Bromochloromethane,
Trichloromethane,1,1,1
trichloroethane,1,1 dichloro-1-propane,
Benzene, Trichloroethene,1,2
-Dichloropropane, Dibromomethane,
Bromodichloromethane, Cis-1,3
-dichloropropane, Toluene, Trans-1,3
Dichloropropane,1,1,2 trichloroethane,
Tetrachloroethene,1,3
-Dichloropropane,1,2 Dibromoethane,
Chlorobenzene,1,1,1,2-tetrachloroethane,
Ethylbenzene, m-Xylene-p-Xylene,
o-Xylene, Tribromomethane, Styrene,
Isopropylbenzene, Bromobenzene,2
-Chlorotoluene, n-Propylbenzene,4
-Chlorotoluene,1,3,5 Trimethylbenzene,
Tert-Butylbenzene,1,2,4Trimethylbenzene,
1,3-Dichlorobenzene, Sec
butylbenzene,1,4 Dichlorobenzene,4
isopropyltoluene,1,2 dichlorobenzene,
n-butylbenzene,1,2 dibromo-3
-chlorobenzene,1,2,4 trichlorobenzene,
Naphtalane, 1,2,3 trichlorobenzene,
hexachloro-1,3 butadiene
TS EN 13649
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 26/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
AB-0062-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(BACA GAZI
(TSCEN/TS 15675
ve TS EN 15259
Şartlarına uygun)
Devam)
Sabit kaynak emisyonları -Metal
Örnekleme ve Tayini As, Cd, Co, Cr, Cu,
Mn, Ni, Pb, Sb, TI, V
TS EN 14385
İMİSYON (Çevre
Havası)
Hava Kalitesi - Askıda Katı Maddenin
PM10 Kesrinin Tayini
EPA 40 CFR 50 AppJ-M
Hava kalitesi - Askıda katı maddenin PM
10 kesrinin tayini - Ölçme yöntemlerinin
referans eşdeğerliğini göstermek için saha
deney işlemi ve referans metodu
TS EN 12341
Hava kirliliği ölçme metotları
yönlendirilebilir çökelti ölçme cihazı
kurma ve çalıştırma metodu- Çöken Toz
Tayini
TS 2342
Hava kirliliği ölçme metotları çökelti
ölçme cihazı kurma ve çalıştırma
metodu-Çöken Toz Tayini
TS 2341
GÜRÜLTÜ
Çevresel gürültü düzeyini tespiti/LAeq,
LEqT, LRegT, Lday, Lden, Levening, LNT, LE,
LFmax, LCenmax; LRdn, LRden
TS 9315 ISO 1996-1
TS 9315 ISO 1996-1/T1
TS ISO 1996-2
TS ISO 1996-2/T1
AKUSTİK
Yerleşim alanlarında sesin açık alanda
yayılırken azaltım faktörlerinin ve çevresel
gürültü düzeyinin tespiti/Adiv, Aatm, Agr,
Abar, Amisc;LAT
TS ISO 9613-2
Gürültü kaynaklarının mühendislik
metodu kullanılarak yapılan ses basıncı
düzeyi ölçümlerinden ses gücü düzeyinin
tayini K1, K2, /LAP, Lw
TS EN ISO 3744
Gürültü kaynaklarının gözlem metodu
kullanılarak yapılan ses basıncı düzeyi
ölçümlerinden ses gücü düzeyinin tayini
K1, K2, /LAP, Lw
TS EN ISO 3746
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 27/27)
Akreditasyon Kapsamı
DOKAY
Mühendislik Danışmanlık Ltd. Şti. Çevre Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0062-T
AB-0062-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 09 Tarih: 5 Ocak 2015
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(AKUSTİK Devam)
Çoklu gürültü kaynağına sahip sanayi
tesislerinde yapılan ses basıncı düzeyi
ölçümlerinden ses gücü düzeyinin tayini
/ΔLs, ΔLF, ΔLM, ΔLα , LAP, Lw
TS ISO 8297
TİTREŞİM
Madencilik faaliyetleri sonucunda oluşan
hava şoku ve yer titreşiminin
ölçülmesi/a,V
TS 10354
TS ISO 4866
Mekanik titreşim ve şok - Binaların
titreşimi -Titreşimin ölçülmesi ve binalara
etkilerinin değerlendirilmesi
İSG (Toz)
Optik yansıma yöntemi ile havada
süspansiyon halde bulunan partikül
madde tayini
CEN TR 16013-3
İSG (Gürültü)
Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin
ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti
LEX,8h, H, N, H'
TS 2607 ISO 1999
İSG (Aydınlatma)
Aydınlatma düzeyinin tespiti/Aydınlatma
seviyesi
COHSR-928-IPG-039
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
167 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content