close

Enter

Log in using OpenID

00124559 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

embedDownload
T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA KALİTESİ İZLEME ŞUBESİ
MÜDÜRLÜĞÜ
11/02/2014 18:22 - 41322715/125.02/1563
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü
*00124559*
00124559
Acele
Sayı :
Konu :
41322715/125.02/
Hava Kalitesi Ön Değerlendirme
Projesi
...................
Bakanlığımızın 2014 yılı Yatırım Programında yer alan Ankara Temiz Hava Merkezine bağlı;
Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir,
Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde yapılacak toplam süresi 470 gün olan Hava Kalitesi Ön
Değerlendirme Projesini yürütecek Dokay Mühendislik ve Danışmanlık Ltd. Şti yüklenici firması ile
06.02.2014 tarihi itibari ile sözleşme imzalanmıştır.
Bilindiği üzere; Hava Kalitesi Ön Değerlendirme süreci; 06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi (HKDY)
Yönetmeliği gereği; kükürt dioksit (SO2), azot oksitler (NOx), azot dioksit (NO2), karbon monoksit
(CO), partikül madde (PM10 ve PM2.5), ozon (O3), benzen, kurşun, arsenik, kadmiyum, nikel ve
benzo(a)piren kirleticilerinin;
·
Kaynak–alan envanterinin toplanması,
·
Her bir kaynağın herbir kirletici parametre bazında emisyon yükünün belirlenmesi,
·
Herbir kirletici parametrenin alansal dağılımının hesaplanması,
·
Kirliliğin alansal dağılım çalışması sonucunda belirlenen noktalarda temsili ölçümlerin
yapılması,
·
Hava kalitesi konusunda yapılacak ölçüm ve değerlendirme sonuçlarına göre il
bazında hava kirliliği kaynaklarının toplam kirliliğe olan katkısının tespit edilmesi ve sabit
ölçüm istasyonu kurulacak yerler ve ölçülecek parametrelerin belirlenmesi
gerekmektedir.
İliniz sınırları içinde yukarıda sıralanan çalışmaların yürütüleceği proje kapsamında temsili
ölçüm noktalarının belirlenmesi için gerekli olan kaynak envanterine ilişkin verileri içeren formlar
http://laboratuvar.cevre.gov.tr web adresinin sol panelinde yer alan Hava kalitesi Ön Değerlendirme
Projesi bölümündeki Kaynak ve Alan Bilgisi Dosyasında yer almaktadır.
Bu kapsamda; söz konusu projenin amaç, hedef, yapılacak çalışmalar ile zaman takvimi ve
sorumluluklar, 19.02.2014 tarihinde gerçekleştirilecek proje açılış toplantısında ele alınacak olup,
söz konusu toplantıya iliniz için gerekli kaynak-alan envanter tablolarını dolduracak, proje sürecinde
saha çalışmalarına katılım sağlayacak ve proje döngüsü içerisinde yer alan eğitimlere katılım
sağlayacak teknik bir personelle birlikte İdarecinin katılım sağlaması, katılım sağlayacak kurum
temsilcilerinin iletişim bilgilerinin [email protected] adresine 17.02.2014 tarihine kadar
gönderilmesi gerekmekte, toplantı yeri ve gündeminin katılımcılara e-posta yolu ile gönderilmesi
planlanmaktadır.
Ehlibeyt Mah. 1271. Sok. No:13 06520 Balgat/ANKARA İrtibat: Çevre Mühendisi,İlhan ÇAÇAN
Tel: 03124982150/1288
Faks:
e-posta: [email protected]
elektronik ağ: www.csb.gov.tr
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Sayfa 1 / 2
Elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:41322715/125.02/1563 ve Barkod Num.:124559 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Muhammet ECEL
Bakan a.
Genel Müdür V.
Ek:
Dağıtım Listesi (1 Sayfa)
Ehlibeyt Mah. 1271. Sok. No:13 06520 Balgat/ANKARA İrtibat: Çevre Mühendisi,İlhan ÇAÇAN
Tel: 03124982150/1288
Faks:
e-posta: [email protected]
elektronik ağ: www.csb.gov.tr
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Sayfa 2 / 2
Elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:41322715/125.02/1563 ve Barkod Num.:124559 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
275 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content