close

Enter

Log in using OpenID

TÜRKAK TÜRK AKREDİTASYON KURUMU TURKISH

embedDownload
TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiş
MESKİ
ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU
Testing Report
Özgürlük Mah. Cumhuriyet Bul. No:140/A Serbest Bölge Karşısı
Akdeniz-MERSİN
Tel: 0 324 322 10 10/4110 Fax:0 324 235 87 65
Web:www.meski.gov.tr
Email:[email protected]
Müşterinin Adı
İçmesuyu Arıtma ve Havza Koruma Şb.Md.
Rapor No/Tarih
2014/4/1126/1812 - 23.09.2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Parametre
Birim
Analiz Sonucu
Analiz Metodu
Sınır Değer
ALÜMİNYUM
AMONYUM
BULANIKLIK*
DEMİR
GÖRÜNÜŞ
KLORÜR*
NİTRAT*
NİTRİT*
pH*
RENK-COLOUR
SICAKLIK
TAD - KOKU
TOPLAM SERTLİK
İLETKENLİK*
ESCHERICHIA COLI*
TOPLAM KOLİFORM*
mg/L
mg/L
NTU
mg/L
0,093
0,04
0,08
0,03
Berrak
12,111
3,603
Tespit Edilemedi
7,87
<5
23,5
Klorlu
176
349
0
0
Kitli Metod
Kitli Metod
SM 2130 B Nephelometrik Metod
Kitli Metod
0,2
0,5
1
0,2
SM 4110 B İyon Kromatografik Metod
SM 4110 B İyon Kromatografik Metod
SM 4110 B İyon Kromatografik Metod
SM 4500 H+B Elektrometrik Metod
Kolorimetrik
APHA SM 2550 B Laboratuvar Metodu
250
50
0,5
6,5 - 9,5
<5
mg/L
mg/L
mg/L
Hazen
°C
mg/L
µs/cm
kob/100ml
kob/100ml
Titrimetrik Metod
SM 2510 B Laboratuvar Metodu
SM 9222-G Membran Filtrasyon Metodu
SM 9222-B Membran Filtrasyon Metodu
Normal
2500
0 kob/100ml
0 kob/100ml
SM: Standarth Methods for the Examination of Water and Wastewater,22nd Edition (2012)
Açıklamalar
*Akredite Paremetre
1. Deney sonuçları yalnızca deneyi yapılan numunelerle ilgilidir. The results are related only to the samples analyzed.
2. Gelen numuneler raporu çıktıktan sonra muhafaza edilmez.Samples can not be kept after the report.
3. Bu rapor MESKİ Merkez Analiz Laboratuvarının yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılmaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. This report can not be reproduced without written permission. Reports without signature and seal are not valid.
ONAY
SERVET ASLAN
Lab.Şb.Md.V.
A.Lab.Dep.Man.
Sayfa: 2 / 2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
82 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content