close

Enter

Log in using OpenID

celal bayar üniversitesi eğitim fakültesi 2014

embedDownload
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
ÖN KAYITLARI HAKKINDA AÇIKLAMA
AÇIKLAMALAR
25.09.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında Üniversitemize Pedagojik Formasyon
Eğitimi Sertifika Programı için 600 kişilik kontenjan verilmiştir. Bu kapsamda son sınıf (beklemeli
öğrenciler dâhil) lisans öğrencileri ve daha önceki yıllarda mezun olanlardan Pedagojik Formasyon
Eğitimi Sertifika Programına ön kayıt ile öğrenci alınacaktır. MEB TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı
Kararı ile Ağustos 2014 tarih ve 74 sayılı değişikliğe göre Öğretmenliğe Kaynaklık Eden
Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlarda yer almayan alanlardan yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
*Daha önceki dönemlerde alınan ön kayıtlar değerlendirmeye alınmayacak olup, tüm öğrencilerin
yeniden başvuru yapması gerekmektedir.
YÖK'ün 25.09.2014 tarihli kararı gereğince üniversitemize verilen 600 kişilik kontenjanın yine YÖK’ün
söz konusu kararına uygun olarak 75%'i (450) son sınıf öğrencilerine (beklemeli öğrenciler dâhil),
25%'i ise (150) mezunlara ayrılmıştır. Kontenjanların alan bazında dağılımı başvuru durumuna göre
belirlenecektir.
Ara sınıflarda (1.,2.,3.) öğrenim gören öğrenciler başvuru yapamazlar. Bu durumda olan öğrenciler
için ilerleyen dönemlerde YÖK tarafından yapılacak açıklamalar doğrultusunda yeni bir sertifika
programı açılabilir. Böyle bir durum gerçekleştiğinde Üniversitemiz web sayfalarından gerekli
duyurular yapılacaktır. Ayrıca öğrencilerimizin www.yok.gov.tr adresinden güncel duyuruları takip
etmeleri önerilmektedir.
Fakültemiz de Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı dersleri hafta içi ve/veya hafta sonu
yapılacaktır. Akademik takvim ve ders programı kesin kayıtlar sürecinde ilan edilecektir.
Kesin kayıtlarda dolmayan kontenjanların bulunması durumunda Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile
ilgili kontenjanlar diğer alanlara aktarılabilecektir.
Formasyon Katkı Payı/Ücreti (programa Kabul Edilen Öğrenciler İçin): 2054 TL (Kesin Kayıtta 1054
TL (I.Taksit) + Bahar Yarıyılı kayıtlarında 1000 TL (II. Taksit))
DEĞERLENDİRME VE ADAYLARIN KABULÜ
Ön kayıt sonrasında, adayların kabulünde YÖK’ün 19.06.2014 tarihli genel kurul toplantısında alınan
kararın 8 nolu maddesinde belirtilen ölçütlere göre “Öğrencilerin bulunduğu sınıf ya da lisans
mezuniyeti akademik ortalaması (GANO)” esas alınacaktır.
Adayların ön değerlendirmesi, mezuniyet not ortalamalarına (Yüzlük sisteme göre) göre yapılacaktır.
Notlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve her bir alan için kontenjan sayısı kadar aday
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına asil listeden girmeye hak kazanacaktır. Diğer
adaylar yedek olarak ilan edilecektir
Yukarıdaki ölçüt doğrultusunda kabul edilen öğrencilerin notlarında eşitlik olması halinde,
öğrencilerin alttan dersi olup olmaması, bir alt dönem GANO’su, öğrencilerin mezuniyet yılları gibi
kriterlere (geçmiş yıllarda mezun olanlar öncelikli olacak şekilde) bakılarak sıralama yapılacaktır.
Programlara müracaat eden adaylara yönelik değerlendirme ve sıralamada 100’lük not sistemi esas
alınacaktır. 4’lük not sistemiyle mezun veya mezun durumunda olan CBÜ öğrencileri için CBÜ not
dönüşüm tablosu kullanılacaktır. Diğer üniversite öğrencileri kendi üniversitelerinden not dönüşüm
tablosu getirmemeleri halinde YÖK’ün tablosu esas alınacaktır. (Kendi üniversitelerinin not dönüşüm
tablosunun kullanılmasını isteyen öğrenci veya mezunlar not dönüşümü ile ilgili üniversitelerinden
alacakları resmi bir yazıyı sunmak zorundadırlar. Bu yazı, transkripte işlenmiş resmi bir açıklama veya
not dönüşümünü ifade eden resmi bir yazı olabilir.)
Kesin kayıtlar için belirlenen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan adayların ve boş kalan kontenjanların
yerine, yedek aday listesinden not ortalaması sırasına göre Pedagojik Formasyon birimince
belirlenecek olan yer ve zamanda önceden duyuru yapmak şartıyla isim okunarak hazır bulunanlar
arasından kayıt yapılacaktır.
Sonuçlar ve yapılacak diğer bilgilendirmeler için CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ WEB
SAYFASI FORMASYON BÖLÜMÜ (http://egitim.cbu.edu.tr/index.php/yoenetim-3) veya EĞİTİM
FAKÜLTESİ WEB SAYFASI (http://egitim.cbu.edu.tr/) takip edilmelidir.
Önemli Tarihler ve Bilgiler:
Ön Kayıt Tarihi
: 26 Kasım 2014- 1 Aralık 2014 (Hafta sonu kayıt alınacaktır)
Sonuçların Açıklanması
: 8 Aralık 2014 Pazartesi
Kesin Kayıtlar
: 9 Aralık 2014 -15 Aralık 2014
Yedek Kayıtlar
: 19 Aralık Saat 14:00
İletişim
: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi D Blok
(Uncubozköy Kampüsü)
0 236 233 06 57 Dahili 179
0 236 233 38 65 Dahili 179
Belirtilen tarihler arasında kesin kayıtlarını yaptırmayan adayların yerine, yedek aday
listesinden not ortalaması sırasına göre 19 Aralık 2014 Cuma günü saat 14:00’ da Celal
Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi D Blok Zemin Kat
Amfi F’de isim okunarak hazır bulunanlar arasından kayıt yapılacaktır.
Başvuru sırasında verilen bilgilerin doğruluğu ile ilgili olarak, kesin kayıt hakkı kazandıktan
sonra adayın getireceği belgeler ile beyan ettiği bilgiler arasında bir uyuşmazlık ya da farklılık
olması durumunda kesin kaydı yapılmayacaktır.
Fakültemiz Yönetim Kurulunca Belirlenen Başvuru Kabul Edilecek Alanlar
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMLARINA BAŞVURU ALANLARI
NO ATAMAYA
ESAS ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA
OLAN
BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI
ÖĞRETMENLİK
ALANI
7
Beden Eğitimi
(Değişik: 14/08/2014 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
tarih ve 74 sayılı TTKK)
2. Spor Bilimleri Fakültesi
9
Biyoloji
1. Biyoloji Bölümü
21
Felsefe
1.
23
Fizik
1. Fizik Bölümü
2. Fizik Mühendisliği
39
İngilizce
45
Kimya/Kimya
Teknolojisi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
51
57
Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi
Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)
2. Kimya Mühendisliği
Matematik
Muhasebe
Finansman
(Değişik:
tarih ve
TTKK)
1. Matematik Bölümü
2. Matematik-Bilgisayar Bölümü (Kredilerinin en az %70’ini
matematik alanında belgelendirenler)
ve 1. İktisat
14/08/2014
74 sayılı
70
Sağlık
78
Tarih
84
Türk
Dili
Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
İngiliz Dil Bilimi Bölümü
Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)
İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
Kimya Bölümü
2. İşletme
3. Maliye
1. Tıp Fakültesi
2. Hemşirelik Yüksekokulu
3. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
4. Hemşirelik/ Bölümü
5. Ebelik/ Bölümü
6. Sağlık Memurluğu/Bölümü
7. Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
1. Tarih Bölümü
ve 1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
3. Türk Halkbilimi Bölümü
* Bu çizelge MEB TTKB'nin 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ile Ağustos 2014 tarih
ve 74 sayılı değişiklik kararına göre hazırlanmıştır.
*Üniversitemize tahsis edilen kontenjanların alanlara göre dağılımı ön kayıtlar alındıktan sonra
belirlenecektir.
BAŞVURU SÜRECİ
Pedagojik Formasyon Sertifika Programına ön kayıt başvuruları aşağıda istenen evraklarla
birlikte, Celal Bayar Üniversitesi Pedagojik Formasyon Birimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi D Blok
(Manisa-Merkez Uncubozköy Kampüsü) Formasyon Birimine yapılacaktır. Fax, Posta ve Kargo ile
başvurular kabul edilmeyecektir.
Ön Kayıtta İstenen Evraklar
1- Ön Kayıt Dilekçesi: Ekte sunulan dilekçe doldurulup çıktısı alınacak ve kontrol edilerek
imzalanacaktır,
2- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti (Mezunlar için)
3- Onaylı Transkript Belgesi
4- Kimlik fotokopisi
NOT: Başvuru formunu adayın kendisi imzalamak şartıyla, aday adına üçüncü kişiler de ön
kayıt evraklarını teslim edebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
324 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content