close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Şartları ve Kontenjan Bilgileri

embedDownload
PEDAGOJİK FORMASYON EK KONTENJAN DUYURUSU
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bünyesinde YÖK Tarafından Açıklanan (23.01.2015) 2014-2015
Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi İtibarıyla Mezuniyet Aşamasında (Son Sınıflar) Olanlar ve Mezunlar İçin
Başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına Kayıt Esasları
1-BAŞVURU ŞARTLARI
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına aşağıdaki şartları sağlayan öğrenciler başvurabilir:
1.1-Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 Sayılı ve 14 Ağustos 2014
tarih ve 2683 Sayılı kararları ekinde yer alan çizelgede isimleri kayıtlı bölümlerin/alanların öğrencileri (Çizelge
Ektedir)
1.2- 2011 ve öncesi girişli olup halen son sınıfta okuyan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri
(Kontenjanın %75'i)
1.3- Üniversitemiz ile diğer üniversiteler ve AÖF mezunları (Kontenjanın %25 ‘i) Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne başvurabilir ve kontenjanlar dâhilinde yerleştirilirler.
2-BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
Başvuru Tarihleri: 09 Şubat 2015-13 Şubat 2015
Başvuru Şekli ve Yeri
: Başvurular KSÜ Eğitim Fakültesine şahsen yapılacaktır. Posta, faks veya kargo
ile ve eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3-KONTENJANLAR
Üniversite içi ve dışı kontenjan oranları: Üniversitemiz, kendisine tahsis edilen toplam öğrenci kontenjanının
(400-Dörtyüz) %75’ini KSÜ son sınıfta okuyan öğrencilerine, %25’ini ise KSÜ ile diğer üniversite ve AÖF
mezunlarına ayırmıştır. Üniversitemize tahsis edilen toplam dörtyüz (400) kontenjanın içerisinde, öğretmenlik
alanlarının her birine, bir (1) adet olmak üzere son sınıf öğrencilerine yirmibir (21), mezunlara onbeş (15)
toplamda otuzaltı (36) kontenjan birinci derece şehit yakınlarına (belgelendirilmesi koşuluyla) ayrılmıştır.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencileri ve dışarıdan gelecek öğrencilerin kesin kayıtları
sonucunda dolmayan kontenjanlar, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu
kararıyla başka alanlara aktarılabilecektir.
4-BAŞARI SIRALAMASI ŞARTLARI
4.1-Adayları sıralama kriterleri: Alanlara göre ayrılan kontenjandan fazla başvuru olması halinde adaylar;
a) Akademik not ortalamasına göre (Not ortalamalarında yüzlük sistem kullanılacaktır. Notların yüzlük sisteme
dönüştürülmesinde aşağıdaki kriterler doğrultusunda YÖK not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) sıralama
yapılacaktır.
b) Üniversitemiz son sınıf öğrencilerinin transkriptlerindeki 100 lük not sistemi, YÖK’ün not sistemine
dönüştürülmeden doğrudan değerlendirmeye alınacaktır.
c) Mezun adayların (tüm üniversiteler ve KSÜ dahil) transkriptlerindeki not, YÖK’ün 100 lük sistemine
dönüştürülerek değerlendirmeye alınacaktır.
d) Mezun adaylardan transkriptinde sadece 100 lük not varsa YÖK’ün 100 lük sistemine
dönüştürülmeden doğrudan değerlendirmeye alınacaktır.
e) Not ortalamalarının eşit olması halinde yaşı büyük olanlara öncelik verilecektir.
f) Sıralamalarda ALES sonuçları kullanılmayacaktır.
5-PROGRAM ÜCRETİ VE ÖDEME TAKVİMİ
1.1-Program ücreti 2.054 TL (İki bin elli dört Türk Lirası) olup ödemeler aşağıda verilen ödeme takvimine göre
yapılacaktır.
1.2-YÖK’ün Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına ilişkin Usul ve Esasların 4.bölümünün
10.maddesi 3.fıkrası gereğince hiçbir şekilde para iadesi yapılmayacaktır (ders muafiyeti, kayıt sildirme,
program sildirme vb.).
ÖDEME TAKVİMİ
Ödeme Miktarı
Ödeme Tarihleri
1.027 TL
19 Şubat 2015
1.027 TL
Tarih İlan Edilecektir.
Taksitler
1.Taksit
2.Taksit
6- ÖN KAYIT
Ön Kayıtta İstenilen Belgeler:
1. Dilekçe (Tıklayınız) ;
2.Halen lisans öğrencisi olanlar için onaylı öğrenci belgesi. Lisans Mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi yada
Diploma (Yurtdışındaki Üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği,
kayıt sırasında belgelendirilecektir);
3. Not transkript belgesi
4. Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
5. Birinci derecede şehit yakını olduğuna dair belge. (Şehit yakını kontenjanından yararlananlar için)
7- KESİN KAYIT
7.1-Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler 19 Şubat 2015 tarihinde üniversitemizin web sayfasında ilan
edilecek ve 19 Şubat 2015-23 Şubat 2015 tarihleri arasında kesin kayıt yapılacaktır.
7.2-Kesin kayıt için istenen belgeler daha sonra üniversitemiz web sayfasında ilan edilecektir.
7.3-Kesin kayıt yaptırmaya hak kazandığı halde kayıt yaptırmayan adayların yerine yedek adaylar (belirtilen
tarihte) kesin kayıt yaptırabileceklerdir. Yedek listesi 1 (bir) defa yayınlanacaktır. Dolmayan kontenjanlar diğer
alanlara aktarılabilecektir.
8-EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ
8.1-Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının;
a) I.Dönemi 28 Şubat 2015 tarihinde başlayıp 12 Nisan 2015 tarihinde;
b) II.Dönemi 25 Nisan 2015 tarihinde başlayıp 07 Haziran 2015 tarihinde tamamlanacaktır.
BAŞVURU TAKVİMİ
09 Şubat 2015-13 Şubat 2015
19 Şubat 2015-23 Şubat 2015
24-25 Şubat 2015
28 Şubat 2015
Ön Kayıt Başvurusu
Sonuç İlanı - Kesin Kayıt
Yedek Liste İlanı ve Kaydı
Ders Başlangıcı
İletişim: 0344 280 13 01
SIRA NO
1
ATAMAYA ESAS OLAN
ÖĞRETMENLİK ALANI
ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA
BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI
KSU 4. SINIF KONTENJANLARI
ADALET
3. Kamu Yönetimi
8
6
BAHÇECİLİK
- Bahçe Bitkileri
-Bitki Koruma
-Biyoloji (Botanik)
5
9
BİYOLOJİ
1. Biyoloji Bölümü
10
12
COĞRAFYA
1. Coğrafya Bölümü
40
1. Elektrik -Elektronik Mühendisliği
2
19
16
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
TEKNOLOJİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
1. Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Bölümleri
15
23
FİZİK
1. Fizik Bölümü
2
29
GÖRSEL SANATLAR
Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü
7
38
İMAM- HATİP MESLEK LİSESİ
DERSLERİ
1. Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Bölümleri
45
KİMYA/KİMYA TEKNOLOJİ
1. Kimya Bölümü
7
48
LABORATUVAR HİZMETLERİ
1-Gıda Mühendisliği
2. Ziraat Fakülteleri
-Bahçe Bitkileri
- Tarla Bitkileri
- Bitki Koruma
- Zootekni
-Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
5
1. İktisat
13
57
MUHASEBE FİNANSMAN
2. İşletme
13
1. Matematik Bölümü
35
1-Hemşirelik Bölümü
7
51
70
MATEMATİK
SAĞLIK/ÇEVRE SAĞLIĞI
50
2- Ebelik Bölümü
7
3-çevre Sağlığı
2
5
77
TARIM TEKNOLOJİLERİ
- Bahçe Bitkileri
- Tarla Bitkileri
- Bitki Koruma
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
- Tarım Ekonomisi
78
TARİH
1. Tarih Bölümü
30
81
TEKSTİL TEKNOLOJİSİ
Tekstil Mühendisliği
2
84
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
3. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
4. Türk Halk Bilimi Bölümü
35
TOPLAM
SIRA
NO
ATAMAYA ESAS OLAN
ÖĞRETMENLİK ALANI
ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA
BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI
300
KSU ve
DİĞ.ÜNİV.MEZUNLAR
KONTENJANLARI
7
BEDEN EĞİTİMİ
1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (*)
2. Spor Bilimleri Fakültesi (*)
7
9
BİYOLOJİ
1. Biyoloji Bölümü
4
12
COĞRAFYA
1. Coğrafya Bölümü
8
1. İlahiyat Fakültesi
2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi
3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
4. Dini İlimler Fakültesi
5. İslami İlimler Fakültesi
1. Felsefe Grubu Öğretmenliği
2. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını
belgelendirenler)
3. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi
Mantık aldığını belgelendirenler)
16
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ
21
FELSEFE
23
FİZİK
1. Fizik Bölümü
3
29
GÖRSEL SANATLAR
1-Resim
2-Geleneksel Türk Sanatları
2-Geleneksel Türk El Sanatları
4
10
5
38
İMAM - HATİP MESLEK
LİSESİ DERSLERİ
1. İlahiyat Fakültesi
2. İlahiyat Bilimleri Fakültesi
3. Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi
4. Dini İlimler Fakültesi
5. İslami İlimler Fakültesi
45
KİMYA/KİMYA TEKNOLOJİ
1. Kimya Bölümü
5
51
MATEMATİK
1. Matematik Bölümü
10
1-Hemşirelik Bölümü
2
2-Ebelik Bölümü
4
3-Hemşirelik ve Ebelik dışındaki, Milli Eğt.Bak. Öğretmenlik Alanları
Atama ve Ders Okutma Esasları Çizelgesi 70 sıra nolu ”Sağlık” başlığı
altındaki tüm lisans mezunlarına.
6
1. Tarih Bölümü
8
70
78
84
SAĞLIK/ÇEVRE SAĞLIĞI
TARİH
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
1. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
2. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
3. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
4. Türk Halk Bilimi Bölümü
12
12
TOPLAM
100
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
528 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content