close

Enter

Log in using OpenID

D U Y U R U - Tunceli Üniversitesi

embedDownload
DUYURU
Tunceli Üniversitesinin öğretmenliğe kaynak oluşturan bölümlerinin son sınıf
öğrencileri ile mezunları için 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Döneminde
başlatılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Duyuru
MEB Talim Terbiye Kurulunun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 Sayılı Kararı ekinde yer alan
programlarda öğrenim gören ve 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle
Tunceli Üniversitesinin Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Kimya/Kimya Mühendisliği, İktisat ve
İşletme programlarının son sınıflarında olan veya önceki yıllarda Tunceli üniversitesinin
bu bölümlerinden mezun öğrencilerden; aşağıda kontenjanları belirtilen programlarına
yönelik Pedagojik Formasyon Eğitimi Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından
verilecektir. Öğrenci kayıtları aşağıda belirtilen kriterlere göre yapılacaktır.
1.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Programlarına Ön Kayıtlar 20 - 23 Ekim 2014
tarihleri arasında yapılacaktır. Ön kayıtta, halen lisans öğrencisi olanlar için Genel Not
Ortalamasını ve öğrencinin son sınıfta olduğunu gösteren Öğrenci Belgesi; lisans
mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma, Onaylı Lisans Not Durum
Belgesi ve bütün öğrenciler için öğrencinin bölüme kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSS giriş
belgesinin çıktısı ile birlikte şahsen veya noter vekâleti ile başvurulacaktır.
2.
Aşağıda listelenen bölümlere ayrılan kontenjanlar dâhilinde öğrencilerin
transkriptlerindeki genel not ortalamaları esas alınarak sıralama yapılacaktır. Not
ortalamalarının eşitliği halinde adaylardan ÖSS puanı yüksek olana öncelik
verilecektir.
Her bölümün ve grubun sıralaması kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır. Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı tarafından, Tunceli Üniversitesinde son sınıfta olan öğrenciler
ile bu üniversiteden mezun olan öğrenciler için 250 kontenjan ayrılmıştır.
Programa başlayanlar, her dönemin ilk haftası içinde, o dönemde pedagojik formasyon
eğitimi programı kapsamındaki bazı derslerden muaf olmak için başvuruda
bulunabilir. Muaf olunan dersler için öğrenim ücretinde indirim yapılmaz ve
öğrencilere ücret iadesi yapılmaz.
3.
4.
5.
Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az
olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması
dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde
MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli
öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği
yapmakta olanlar, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir.
6.
Programa Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
a. Kayıt İçin Başvuru Dilekçesi (Kayıt bürosundan temin edilecektir)
b. Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; Lisans mezunları için Onaylı
Mezuniyet Belgesi ya da Diploma
c. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslını ibraz etmek kaydıyla)
d. İki Adet Vesikalık Fotoğraf
e. Öğrenim Ücretinin İlk Taksitinin (1.000 TL) Yatırıldığına Dair Banka Dekontu
(Ücretin İlk Taksiti olan 1.000 TL, Fırat Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesinin
T.C. Ziraat Bankası Fırat Üniversitesi Şubesi IBAN:
TR520001001586135354675001 hesabına, TC Kimlik No, Adı-Soyadı ve Bölümü
belirtilip, Açıklama kısmına “Pedagojik Formasyon Ücreti, Eğitim Fakültesi,
2014-2015 Yılı - Tunceli Üniversitesi ” notu düşülerek yatırılacaktır). Ücretler
ATM’lerden yatırılmayacaktır.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt yaptıran öğrencilerin
işlemleri Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esasları’na göre
yapılır; Programdaki dersler, eğitim-öğretimle ilgili işler, sınavlar ve disiplin konularında,
Fırat Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurumlarının
Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanır.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti toplam 2.000- TL olup, bu
ücretin yarısı olan 1.000 TL kayıt esnasında, kalan yarısı ise İkinci Dönemin başında (tarihi
daha sonra duyurulacaktır) alınacaktır.
Ders muafiyeti talepleri: Talepler kesin kayıt esnasında alınacaktır. Derslerin başladığı
ilk haftada muafiyet evrakları Pedagojik Formasyon Birimine teslim edilecek ve Pedagojik
Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar doğrultusunda
değerlendirilecektir. Eğitim ve öğretimin başladığı ilk haftadan sonra muafiyet talepleri
dikkate alınmayacaktır.
Kayıt Yeri:
Ön Kayıt: Tunceli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri, Tunceli
Kesin Kayıt: Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon
Birimi, ELAZIĞ.
AKADEMİK TAKVİM
Ön Kayıt
20 - 23 Ekim 2014 (08.30-16.30 saatleri arasında)
Kayıt hakkı kazananların I. ilanı
28 Ekim 2014
I. İlandakilerin kesin kayıtları
30,31 Ekim ve 3 Kasım 2014 (08.30-16.30 saatleri arasında)
Boş kalan kontenjanlar için II. ilan
5 Ekim 2014
II. İlandakilerin kesin kayıtları
6-7 Kasım 2014
I. DÖNEM
Derslerin başlangıcı
24 Kasım 2014
Ara Sınavlar
19 - 25 Ocak 2014
Derslerin Bitimi
01 Mart 2015
Genel Sınav
02-08 Mart 2015
Bütünleme Sınavı
09-15 Mart 2015
II. DÖNEM
16 Mart 2015 – 21 Haziran 2015
BÖLÜMLER VE KONTENJANLARI
ATAMAYA ESAS OLAN ATAMAYA ESAS OLAN ÖĞRETMENLİK ALANLARINA
ÖĞRETMENLİK ALANI BAŞVURABİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI
Adalet
Kamu Yönetimi
Felsefe
Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi
Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)
Kimya/Kimya
Teknolojisi
1. Kimya Bölümü
Muhasebe ve
Finansman
1. İktisat
Pazarlama ve
Perakende
1. İktisat
Kontenjan
30
100
40
2. Kimya Mühendisliği
40
2. İşletme
2. İşletme
40
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
412 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content