close

Enter

Log in using OpenID

1 - Daikin

embedDownload
Klima
Teknik Bilgiler
Duvar tipi ünite
EEDTR13-004
FTXN-L
• İç Ünite • Duvar tipi ünite • FTXN-L
İÇİNDEKİLER
FTXN-L
1
Özellikler
2
Teknik Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Teknik Özellikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Elektrik Özellikleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3
Boyut çizimleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Boyut Çizimleri
4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Tesisat diyagramları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tesisat Şemaları
5
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Kablo diyagramları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kablo Diyagramları - Monofaze
6
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Ses verileri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ses Basıncı Aralığı
• Split - Sky Air • İç Ünite
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
1
• İç Ünite • Duvar tipi ünite • FTXN-L
1
k i S p ei - t t i t Lnr - i Üa N lvX çpuT •İSDF
•
1
1
2
•
Özellikler
İç ünite sessiz çalışma: uzaktan kumandadaki "sessiz" düğmesi, iç
ünitenin çalışma sesini 3dB(A) daha azaltır
•
Standart hava filtresi, düzenli temiz hava sağlamak için havayla
taşınan toz parçacıklarını temizler
Düşey auto-swing fonksiyonu, oda genelinde verimli bir hava ve
sıcaklık dağılımının sağlanması için üfleme kanatlarını yukarı ve
aşağı hareket ettirir
•
24 saatlik zamanlayıcı 24 saatlik zaman diliminde herhangi bir zaman
soğutmaya veya ısıtmaya başlayacak şekilde ayarlanabilir.
Hızlı ısıtma veya soğutma için güç modu seçilebilir; güçlü modun
kapatılmasının ardından, ünite önceden ayarlanmış moda geri döner.
•
Şık düz ön paneli iç dekora sorunsuz uyar ve temizlemesi çok
kolaydır
Sadece fan
Güçlü mod
Hava filtresi
24 saat
zamanlayıcı
Otomatik
Sessiz çalışan Konforlu uyku
soğutma-ısıtma
iç ünite
modu
geçişi
Kızıl ötesi
uzaktan
kumanda
Otomatik
Otomatik arıza
yeniden başlat
teşhisi
• Split - Sky Air • İç Ünite
Dikey auto
swing
Otomatik fan
hızı
Fan hız
kademeleri
Kuru program
• İç Ünite • Duvar tipi ünite • FTXN-L
2
Teknik Özellikler
2-1 Teknik Özellikler
Gövde
Boyutlar
Renk
Ünite
Ambalajlı ünite
Ağırlık
Isı eşanjörü
Fan
Ünite
Sıra
Yüzey alanı
Boru malzemesi
Tüp çapı
Kanat
Tip
Hava akış hızı
FTXN 25L
Yükseklik/
Genişlik/Derinlik
Yükseklik/
Genişlik/Derinlik
Soğutm Süper
a
yüksek
Süper
yüksek
Yüksek
Nom.
Düşük
Sessiz
çalışma
Soğutucu
Boru bağlantıları
Air direction control
Hava filtresi
Kontrol
Tip
Sıvı
Gaz
Tipi
Miktar
Çalışması
mm
350/894/280
386/1.136/314
kg
9
14
m²
0,18
m³/dk
cfm
m³/dk
cfm
m³/dk
cfm
m³/dk
cfm
m³/dk
cfm
m³/dk
cfm
m³/dk
cfm
m³/dk
cfm
m³/dk
cfm
m³/dk
cfm
Ad
Faz
Frekans
Voltaj
10,68
378
9,78
345
9,47
334
6,06
215
4,68
165
2
703
654
17,55
620
507
-
374
10,68
378
9,78
345
7,68
272
6,06
215
11,10
392
10,14
358
7,98
282
6,54
232
437
-
578
703
-
529
654
-
471
585
-
418
4,68
165
Endüksiyon
507
-
374
437
Fırçasız
44
20
Sınıf "E"
4
18
8
40
Yüksek
Nom.
Süper yüksek/
Yüksek/Nom./
Düşük/Sessiz
çalışma
Süper yüksek/
Yüksek/Nom./
Düşük/Sessiz
çalışma
W
dBA
dBA
53
41/40/34/29/24
54
42/41/34/30/25
55
44/40/38/35/32
61
46/43/41/37/33
dBA
41/40/34/29/24
42/41/34/30/25
44/40/38/35/32
46/43/41/37/33
Tip/DÇ
Type/DÇ
mm
mm
R-410A
Konik vana/6.35
Konik vana/9.52
Konik vana/12.70
Konik vana/15.90
Otomatik panjur (yukarı ve aşağı) ve ızgara (sol ve sağ)
Saranet
Yıkanabilir Sarannet
2
LCD Uzaktan kumanda
pc
2-2 Elektrik Özellikleri
Güç beslemesi
1
0,29
Kaynaksız İç Kanallı Bakır
7
Alüminyum (hidrofilik kanat)
Direct drive çapraz akış fanı
11,10
392
578
10,14
358
529
9,85
14,22
348
502
6,54
232
418
mm
Isıtma
Isıtma
310/1.065/229
Tip
Sessiz
çalışma
Ses gücü seviyesi
Ses basıncı seviyesi
288/800/212
3
2
Düşük
Koruma Endeksi
Yalıtım sınıfı
Kutuplar
Çıkış
Soğutma
Soğutma
FTXN60L
mm
Miktar
Nom.
Model
FTXN50L
Beyaz
Yüksek
Fan motoru
FTXN35L
FTXN 25L
Hz
V
• Split - Sky Air • İç Ünite
FTXN35L
FTXN50L
FTXN60L
V1
1~
50
220-240
3
• İç Ünite • Duvar tipi ünite • FTXN-L
2
Teknik Özellikler
2-2 Elektrik Özellikleri
Akım
1
2
4
Akım - 50Hz
Nominal çalışma
akımı - 50Hz
FTXN25L
Soğutma
Isıtma
Nominal çalışma akımı
A
A
A
0,19
Notlar
(1) Tüm üniteler test edilmiş ve ISO 5151’e (kanalsız ünite) uygun bulunmuştur.
(2) Tüm teknik özelliklerde, önceden uyarı yapılmaksızın üretici tarafından değişiklik yapılabilir.
• Split - Sky Air • İç Ünite
FTXN35L
0,21
FTXN50L
FTXN60L
0,32
0,33
0,56
0,56
-
• İç Ünite • Duvar tipi ünite • FTXN-L
3
Boyut çizimleri
3-1
Boyut Çizimleri
3
1
3
• Split - Sky Air • İç Ünite
5
• İç Ünite • Duvar tipi ünite • FTXN-L
4
Tesisat diyagramları
4-1
Tesisat Şemaları
1
4
6
• Split - Sky Air • İç Ünite
• İç Ünite • Duvar tipi ünite • FTXN-L
5
Kablo diyagramları
5-1
Kablo Diyagramları - Monofaze
3
1
5
• Split - Sky Air • İç Ünite
7
• İç Ünite • Duvar tipi ünite • FTXN-L
5
Kablo diyagramları
5-1
Kablo Diyagramları - Monofaze
1
5
8
• Split - Sky Air • İç Ünite
• İç Ünite • Duvar tipi ünite • FTXN-L
6
Ses verileri
6-1
Ses Basıncı Aralığı
3
1
6
• Split - Sky Air • İç Ünite
9
• İç Ünite • Duvar tipi ünite • FTXN-L
6
Ses verileri
6-1
Ses Basıncı Aralığı
1
6
10
• Split - Sky Air • İç Ünite
• İç Ünite • Duvar tipi ünite • FTXN-L
6
Ses verileri
6-1
Ses Basıncı Aralığı
3
1
6
• Split - Sky Air • İç Ünite
11
• İç Ünite • Duvar tipi ünite • FTXN-L
6
Ses verileri
6-1
Ses Basıncı Aralığı
1
6
12
• Split - Sky Air • İç Ünite
Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlı dır ve Daikin Europe N. V.’yi
bağlay ıcı bir teklif niteliği taşı maz. Daikin Europe N. V. bu broşürün
içeriğini bilgisi sı nı rları dahilinde derlemiştir. Burada belirt ilen içeriğin,
ürünleri n ve hizmetlerin belirli bir amaca uygunluğu, bütünlüğü, doğruluğu ve güvenil irli ği i le i lgi li açık veya dolaylı herhangi bir garanti verilmez. Teknik özell ikler önceden uyarı yapılm aksı zı n değiştirilebilir.
Daikin Europe N.V ., bu broşürün kullanım ı ve/veya yoruml anmas ından
doğan veya bununla ilişkil i doğrudan yada dolaylı herhangi bir hasar için
en geniş anlamı yla herhangi bir sorumluluk kabul etm em ektedir. Tüm
içeriğin telif hakk ı Daikin Europe N.V .’ye aitti r.
BARCODE
Daikin products are dist ributed by:
N aamloze Ve nnootschap - Z andvoordestraa t 30 0, B-8400 Oostend e - Be lgium - w ww.d aikin.eu - BE 0412 120 336 - R PR Ooste nde
EED TR 13-0 04 • 03 /1 3 • C opyri ght Dai kin
The p resen t pu bli cation su perse des EEDTR1 2-00 4
Daikin E urope N. V Klimaları (A C), Sı vı
Soğut ma Paketleri (LCP) ve Fan coil cihazları (FCU) için E urovent Sertif ikasyon
Programına kat ılmı şt ır. S ert ifikaların devam
eden geçerlili klerini online olarak: www.eurovent -cert ificat ion.com veya: www.cert iflash. com adresinden kontrol edebilirsini z
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 389 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content