close

Enter

Log in using OpenID

2. Kategori (İlk/Orta) A Kitapçığı

embedDownload
KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
Buna göre aşağıda verilen sahabe ve o
sahabede ön plana çıkan özellik hangi
seçenekte yanlış olarak verilmiştir?
A) Hz. Ebu Bekir(ra) -Sıdk/doğruluk ve sadakat
ahlakı
B) Hz. Ömer(ra) – Kuvvet, güç ve adalet ahlakı
C) Mus’ab b. Ümeyr – Sevda ve aşk ahlakı
D) Hasan b. Sabit – cesaret ve adalet ahlakı
2. Peygamber Efendimiz(sav) hayatın her
alanında tüm insanlara örnek olabilecek bir
ahlak tarzı sergilemiştir.
Zalime karşı, mazlumdan yana olma ahlakı ile
varlık sancısı ve arayış ahlakına O’nun
hayatının hangi devirlerinde en net şekilde
rastlayabiliriz?
A) Ficar savaşları – Taif
B) Hılfu’l-Fudul – Hira mağarası
C) Kâbe hakemliği – Sevr
D) Ficar savaşları – Halime’nin Evi
2.KATEGORİ
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----
A) Abdulkadir Turan-Peygamberimi Seviyorum
B) Muhammed Emin Yıldırım- Efendimizi
Sahabe gibi Sevmek
C) Mehmet Ali Gönül-Sevgili Peygamberim
D) İdris Şimşek-Efendimizi Sahabe gibi Sevmek
3. Peygamber Efendimiz(sav) ashabının her birini
en güzel şekilde yetiştirmiştir. Fakat bazı
sahabeler bir alanda daha çok ön plana
çıkmıştır.
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
1. Peygamber Sevdalılarının kutlu doğum
münasebetiyle düzenlemiş olduğu, 2014 yılı
kutlu doğum siyer sınavının, on beş yaş altı
kategorisi için belirlenen yazar ve eseri
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak bir
arada verilmiştir?
2014
4.
1-Allah
2- Kitap
3- Peygamberler
4- Cinler
Yukarıda verilenlerden hangileri dinin temel
esasları arasında gösterilebilir?
A) 1- 2
B) 1- 3
C) 1-2-3
D) 1-2-3-4
5. Bir hadiste, Peygamber Efendimiz(sav)’i
sevmenin karşılığı olarak, müminlerin sahip
olacağı en önemli kazanç aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Cennette Peygamberimiz(sav)’le beraber
olmak
B) Dünyada rahat bir hayat geçirmek
C) Kaza ve belalardan muhafaza olmak
D) Yetmiş kişiye şefaat edebilmek
A Kitapçığı
Sayfa 1
KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
Aşağıdaki durum veya kişilerden hangisi için
Efendimiz beddua etmemiştir?
7. Allah(cc) Zilhicce ayının 10. Günü biz
müslümanlara bir hediye vermiştir.
Biz Müslümanlara verilen bu hediye
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hacca gitme
B) Namaz kılma
C) Kurban Bayramı
D) Ramazan Bayramı
2.KATEGORİ
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----
A) Ebu Leheb’in oğlu Uteybe için
B) Ahzap Gazvesinde namaz kılmasını
engelleyen düşman için
C) Bi’r-i Maune faciasında Kur’an
öğretmenlerini şehit edenler için
D) Taif’te kendisini taşlayan halk için
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
6. Resulullah(sav) rahmet Peygamberi olduğu için
insanlara beddua etmekten kaçınmıştır. Ancak
bazı olaylardan dolayı beddua ettiği anlar da
olmuştur.
2014
8. ”Ey İnsanlar!Sizden önceki milletlerin helak
olma sebeplerinden biri şuydu. İçlerinden zayıf
ve kimsesiz olanlar, bazı suçlar işlediklerinde
onlara ceza uygulanırdı. Fakat içlerinde soylu,
mevki ve makam sahibi olanlar suç işledikleri
zaman onlara ceza uygulanmazdı. Ama Allah’a
yemin ederim ki suç işleyen kızım Fatıma dahi
olsa, ona ceza uygulamaktan bir an geri
kalmayacağım”
Aşağıdakilerden hangisi Peygamber
Efendimiz(sav)’in bu sözlerinden
çıkarılabilecek bir sonuç değildir?
A) Suç işleyenlere cezası uygulanır
B) Zayıf ve kimsesizlere işledikleri suçların
cezası verilir
C) Mevki ve makam sahibi kimselere cezalar
verilmemeli
D) Kim olursa olsun işlediği suçun cezası
verilmeli
9. 1-Hz.Osman, Resulullah(sav)’in iki kızı ile
evlenmiştir.
2- Resulullah(sav) erkek sahabelerden en çok
Ebu Bekir’i sevdiğini söylemiştir.
3-Hz.Ebu Bekir(ra) Hudeybiye Antlaşmasında
arabuluculuk görevini üstlenmiştir.
Yukarıda verilen bilgilerden doğru olanlar
hangi şıkta verilmiştir?
A) 1 ve 3
B) 2 ve 3
C) 1 ve 2
D) 1,2 ve 3
A Kitapçığı
Sayfa 2
KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
Tirmizi’den rivayet edilen bu hadiste boş
bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
13. Necid bölgesinden bazı kabileler İslam’ı
öğrenme adına Peygamber Efendimiz(sav)’den
kendilerine İslam’ı öğretmesi için birilerini
göndermesini istemiştir. Resulullah(sav)’de
onlara bir heyet göndermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi gönderilen bu heyetin
başkanıdır?
A) Münzir bin Amr
B) Musab bin Umeyr
C) Usame bin Zeyd
D) Hubeyb bin Adiy
11. ”Biz senden önce de hiçbir beşere ebedilik
vermedik. Şimdi sen ölürsen sanki onlar ebedi
mi kalacaklar”(Enbiya 34)
Bu ayet indiğinde Resulullah(sav)’ in verdiği
cevap aşağıdakilerden hangisi olmuştur?
12. 1-Veda Haccında 1400 sahabe Resulullah(sav)’i
dinlemiştir.
2- Mekke’nin Fethi hicretin 7. yılında
gerçekleşmiştir.
3-Hicret gecesi Resulullah(sav)’in yatağında
Hz.Ali(ra) yatmıştır.
Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri
yanlıştır?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) Yalnız 3
D) 1 ve 2
2.KATEGORİ
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----
A) Biz Allah’tan geldik ve O’na döneceğiz
B) Benden sonra ümmetim ne olacak
C) Her nefis ölümü tadacaktır
D) Allah’ım ümmetime rahmet yağdır
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----
A) İmandır
B) Cihattır
C) Zikirdir
D) Zekattır
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
10. Peygamber Efendimiz(sav) buyurmuşlardır:
” Bu dinin başı İslam’dır, direği namazdır,
zirvesi …………...”
2014
14. Hendek savaşında, hendekleri aşıp
müslümanlara meydan okuyan müşrik ile onu
öldürüp cehenneme gönderen sahabe
eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
A) Amr b. Vud – Ali b. Ebu Talip
B) Safvan b. Ümeyye – Sad b. Ebu Vakkas
C) Ebu Süfyan - Halid b. Velid
D) Utbe b. Rabia - Asım b. Sabit
A Kitapçığı
Sayfa 3
15. Peygamber Efendimiz(sav)’den birçok hadis
rivayet eden Enes b. Malik aşağıda verilen
hadislerden hangisi için “Bu söze sevindiğimiz
kadar başka hiçbir şeye sevinmiyorduk. Çünkü
bu söz bizim için adeta bir düğün bayramdı.”
ifadesini kullanmıştır?
-----
A) “içinizden en çok sevdiklerim ve kıyamet
gününde mevki bakımından bana en yakın
olanlarınız ahlâkça en güzel olanlarınızdır.”
B) “Selam olsun kardeşlerime! Onları görmeyi
ne kadar da arzu ediyorum.”
C) “İman etmedikçe cennete giremezsiniz,
birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda)
iman etmiş olamazsınız.”
D) “Kişi sevdiği ile beraberdir.”
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
Bu sözlerle adını İslam tarihine silinmeyecek bir
şekilde yazdıran sahabe aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Abdullah b. Tarık
B) Zeyd b. Desine
C) Mersed b. Ebi Mersed
D) Hubeyb b. Adiyy
2.KATEGORİ
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
16. Müşrikler tarafından şehit edilmeden önce,
yerinde Muhammed(sav)’in olmasını dilemesi
karşılığında serbest bırakılacağı teklif edilmiştir.
O da,“Vallahi! Değil burada
Muhammed(sav)’in olması, O’nun ayağına bir
tek diken batmasına dahi gönlüm razı olmaz.”
Cevabını vermiştir.
17. Allah’ın Resulü(sav)’in, kendisi hakkında ” Bize
kim bir iyilik yapmışsa mutlaka karşılığını
vermişizdir. Ancak biri hariç. Onun mükafatını
kıyamet gününde Allah verecektir.” dediği
sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz.Ebu Bekir(ra)
B) Ebu Eyyüp El Ensari(ra)
C) Sad bin Muaz(ra)
D) Hz.Osman(ra)
18. Yemen’den Medine’ye getirilmiştir.Köle olarak
satılırken Resulullah(sav) tarafından satın
alınıp özgürlüğüne kavuşturulmuştur. Yemen’e
gidilebileceği söylendiğinde “Ben sensiz hayatı
neyleyeyim ya Resulullah” diyerek gitmeyi
reddeden sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zeyd bin Harise
B) Muattıb bin Ubeyd
C) Abdullah bin Tarık
D) Sevban
-----
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
35
2014
19. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Sadece Allah(cc)’a inanıp O’nu sevmek
kurtulmak için yeterlidir.
B) Peygamber Efendimiz(sav)’i sevmek Allah’ın
mağfiretini kazanmaya vesiledir.
C) Allah(cc)’ı sevmenin yolu peygambere
uymaktan geçer.
D) Allah(cc)’ı sevmenin yolu peygamberi
sevmekten geçer.
A Kitapçığı
Sayfa 4
20. Peygamber Efendimiz(sav)’in “Eğer beni
seviyorsan, o halde fakirliğe karşı hazırlıklı ve
zırhlı ol. Çünkü fakirlik, beni sevene yüksekten
inen bir selden çabuk ulaşır.” hadisinden
hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi
çıkarılamaz?
Beni Mahzum kabilesinin, Peygamber
Efendimiz(sav)’e aracı olarak gönderdiği
sahabe kimdir?
A) Hz.Ebu Bekir(ra)
B) Sad bin Ebi Vakkas
C) Hz.Ali(ra)
D) Usame bin Zeyd
2.KATEGORİ
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
21. Beni Mahzum kabilesinden bir kadın hırsızlık
yapmıştı. Bu kadına had cezası uygulanacaktı.
Mekke’nin en soylu kabilelerinden biri olan
Beni Mahzum, kendilerinden olan bu kadının
cezalandırılmaması için Efendimiz (sav)’e,
sevdiği birini gönderdikleri halde, Resulullah
(sav) yine bu cezayı uygulamıştır.
2014
22. Hz. Aişe(ra)’in ifadesiyle, Peygamber
Efendimiz(sav)’in, gelmiş ve geçmiş bütün
günahları affolunmuştur. Buna rağmen bir
beşer olarak bizlere örnek olmak için hayatının
her anını yüce Allah’a büyük bir kulluk ve
teslimiyet bilinciyle geçirmiştir. Özellikle
peygamberlikle görevlendirilip vefatına kadar
geçen hayatına, gelmiş ve geçmiş hiçbir
insanın veya topluluğun yapamadığı ve
yapamayacağı nice güzellik sığdırabilmiştir.
Buna göre Peygamber Efendimiz(sav)’in
peygamberliğinin başlangıcından vefatına
kadar geçen bu mübarek zaman dilimi kaç
yıldır?
A) 13 Yıl
B) 23 Yıl
C) 61 Yıl
D) 63 Yıl
-----
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----
A) Sevginin çok da ucuz bir şey olmadığı
B) Peygamberi sevmenin bedel gerektirdiği
C) Gerçek sevginin, peygamberimi seviyorum
diyebilmek olduğu
D) Peygamberi sevmenin fakirliği göze almak
demek olduğu
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
23. Resulullah(sav) buyurdular ki:”Dostunu
severken ölçülü sev, çünkü günün birinde
düşmanın olabilir. Düşmanına da ölçülü bir
şekilde düşmanlık et, çünkü günün birinde
dostun olabilir”
Yukarıdaki hadisten aşağıdaki anlamlardan
hangisi çıkarılamaz?
A) Düşmanlıkta ölçülü davranmalıyız
B) Sevgide ölçüyü korumalıyız
C) Dostumuz günün birinde düşmanımız
olabilir
D) Düşmanlıklar sürekli devam eder
A Kitapçığı
Sayfa 5
KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
Peygamber Efendimiz(sav)’in bu tavrının
sebebi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
verilmiştir?
A) Resulullah(s.a.v.), Aiz bin Amr’ı çok
seviyordu
B) Aiz bin Amr Müslümandı ve Müslüman
başkalarından daha izzetlidir.
C) Aiz bin Amr daha önce çadırın önüne
gelmişti
D) Resulullah(s.a.v.), Aiz bin Amr’dan bir
haber bekliyordu
2.KATEGORİ
A) Dünya işlerinin rast gitmesi
B) Bizzat imanın gereği olması
C) Allah’a şükrümüzü eda edebilmek
D) Dünyada da cennette de O’nunla birlikte
olabilmek
27. İsâr ne demektir?
A) Kendini başkasına tercihtir
B) Başkasını kendine tercihtir
C) İnsanlar arası muhabbettir
D) İnsanlar arası sevgidir
----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
25. Mekke’nin Fethi’nde Ebu Süfyan,
Hz.Abbas’ın himayesinde Resulullah(sav)’in
bulunduğu çadıra getirilmiş. O esnada
sahabeden Aiz bin Amr da içeriye girmek için
izin beklemektedir. Nöbetçi:”Ya Resulallah
Ebu Süfyan ve Aiz bin Amr içeriye girmek
için izin bekliyorlar” deyince,
Resulullah(sav): ” Ebu Süfyan ile Aiz bin Amr
değil, Aiz bin Amr ile Ebu Süfyan izin
istiyorlar diyeceksin” dedi.
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----
A) Daru’l-Erkam - Mükâfat ve yücelme ahlakı
B) İsra ve miraç - Sabır ve direniş ahlakı
C) Akabe
- Biat ve sadakat ahlakı
D) Hendek
- Eğitim ve öğretim ahlakı
26. Bir Müslümanın peygamberi sevmesini
gerektiren temel neden aşağıdakilerden
hangisidir?
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
24. Aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde
olaylar ile Peygamberimiz(sav)’in o olaya
uygun olarak gösterdiği yüce ahlakı doğru
olarak eşleştirilmiştir?
2014
28. Toplumun El-Emin deyip her sözüne değer
verdiği, hakemliğine başvurduğu ve herkesin
çok sevdiği Peygamber Efendimiz(sav), hangi
olaydan sonra aynı toplum tarafından
düşman olarak görülmüştür?
A) Peygamberlikle görevlendirildikten sonra
B) Kabe hakemliği olayından sonra
C) Hz. Hatice’nin kervanının başına
geçtikten sonra
D) Hılful- Fudul cemiyetine katıldıktan sonra
A Kitapçığı
Sayfa 6
29. Resulullah(sav)’ e olan sevgisinden dolayı
muhacir kadınların yanına giderek onlara:
“Ben her gün geleyim, sizlerin ev işlerini
göreyim, temizlik yapayım. Siz de bana bu
hizmetimin karşılığında Resulullah(sav)’in
Mekke hayatını anlatın.” diyerek, onlarla
anlaşma yapan hanım sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?
2014
32. Kur’an-ı Kerim’in ayetlerine şefkat ve
merhametleriyle giren iki peygamberin
yaptıkları iki dua, Peygamberimiz(sav)’in
ezberindedir. Peygamberimiz(sav) gece
ibadetlerinde bu iki duayı okurdu.
Bu duaların sahibi olan peygamberler
aşağıdakilerden hangileridir?
A) Hz.İbrahim
B) Hz.Musa
C) Hz.Adem
D) Hz.İbrahim
- Hz.İsa
- Hz.İsa
- Hz.Musa
- Hz.Musa
30. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Hatice(ra)
validemizin özelliklerinden biri değildir?
31. Mekke’ye Umre amacıyla yola çıkıp,
Hudeybiye’de konaklayan Peygamber
Efendimiz(sav) ve sahabeleri, Mekke’li
müşriklere amaçlarının sadece umre yapmak
olduğunu bildirmek için elçi olarak
aşağıdakilerden hangisini göndermiştir?
A) Talha bin Ubeydullah
B) Abdurrahman bin Avf
C) Ali bin Ebu Talip
D) Osman bin Affan
2.KATEGORİ
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----
A) Vefa
B) Fedekarlık
C) Edep
D) Gurur
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----
A) Sümeyra(ra)
B) Nesibe(ra)
C) Saffane binti Hatem(ra)
D) Zeynep(ra)
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
33. Peygamber Efendimiz(sav)’in kendisini
sevme hususunda sorduğu hangi soru
karşısında Hz.Ömer(ra) duraksamıştır?
A) Malından ve mülkünden daha mı çok
seviyorsun?
B) Nefsinden ve canından daha mı çok
seviyorsun?
C) Babandan ve annenden daha mı çok
seviyorsun?
D) Evladından ve eşinden daha mı çok
seviyorsun?
A Kitapçığı
Sayfa 7
34. Peygamber Efendimiz(sav), bir hadis-i
şerifinde “Her peygamberin semada ve
arzda ikişer veziri vardır. Benim semadaki
vezirlerim Cebrail ve Mikail’dir. Yeryüzünde
olan vezirlerim ise................... ve
...................” diye buyurmaktadır.
Efendimiz(sav)’in yeryüzündeki vezirlerim
dediği ve birine sağımın adamı diğerine de
solumun adamı dediği bu iki sahabe kimdir?
2014
36. Zeynep: O’nun verdiği hükümlere tam
anlamıyla teslim olurum.
Furkan: O benim tartışılmaz rehberimdir.
Beyza: O’na indirilen Kur’an’a ve O’nun
sünnetine tereddütsüz sahip çıkarım.
Ayşenur: Dünyada anne ve babamdan sonra
en çok sevdiğim kişi odur.
Yukarıdakilerden hangisinin kurduğu cümle
başlı başına Peygamber Efendimiz(sav)’e
olan sevginin tam bir ifadesi olamaz?
A) Zeynep
B) Furkan
C) Beyza
D) Ayşenur
35. Bedir savaşında Resulullah(sav) Ebu’l Buhturi
ile kim karşılaşırsa onu öldürmemesi emrini
vermişti.
Düşman saflarında yer aldığı halde Ebu’l
Buhturi’ye bu dokunulmazlığı
Resulullah(sav) niçin vermişti?
A) Ebu’l Buhturi Hz.Hatice annemizin
akrabası olduğu için
B) Müşriklerin Ebu’l Buhturi’yi savaşa zorla
kattıkları için
C) Mekke’de ambargo yıllarında
müslümanlara yiyecek gönderdiği için
D) Resulullah(sav)’in akrabası olduğu için
2.KATEGORİ
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----
A) Hz. Ebu Bekir(ra), Hz. Ali(ra)
B) Hz. Ömer(ra), Hz. Ali(ra)
C) Hz. Ebu Bekir(ra), Hz. Ömer(ra)
D) Hz. Ali(ra), Hz. Osman(ra)
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
37. Peygamberlerden sonra insanlık ailesinin en
seçkinleri kimlerdir?
A) Evliyalar-Havariler
B) Havariler-Sahabeler
C) Ensarlar-Muhacirler
D) Sıddıklar-Sahabeler
A Kitapçığı
Sayfa 8
38. Ashaptan biri Efendimiz(sav)’e: “Ya
Resulullah! Kendisine en iyi davranmam ve
en çok hizmet etmem gereken kimdir?”
sorusunu üç defa sormuş ve her defasında
Efendimiz aynı cevabı vermiştir.
Efendimizin verdiği cevap aşağıdakilerden
hangisidir?
2014
40. Peygamber Efendimiz(sav)’in vefatına yakın,
bazı sözleri ve vasiyet niteliğinde
konuşmaları olmuştu. Bu konuşmaların
geneline bakıldığında özellikle üç konu
üzerinde durduğunu görüyoruz.
Peygamber Efendimizin(sav) vefatına yakın,
dilinden düşürmediği bu üç konu
aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
A) Namaz, Ashab, Ümmet
B) Hac, Zekât, Namaz
C) Namaz, Ümmet, Sevgi
D) Hak, Hukuk, Adalet
Buna göre; Allah(cc)’ın bize ihsan ettiği en
büyük nimet olan Peygamber
Efendimiz(sav) gibi bir nimetin şükrü nasıl
olmalıdır?
A) O’nu tatlı bir hatıra olarak hep zihinlerde
yaşatmak
B) O’nu hakkı ile sevip, bu sevginin
gereklerini yerine getirmek
C) O’nu yıldan yıla gerçekleştirilen kutlu
doğumlarda anmak
D) O’na her yerde salavat getirip onu
sevdiğini söylemek
2.KATEGORİ
----PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
39. Her nimete kendi cinsinden şükretmek
gerekir. Örneğin; mal nimetinin şükrü,
Allah(cc) yolunda harcamak; beden
nimetinin şükrü, onu Allah(cc) yolunda
terletmektir.
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----
A) Annen
B) Baban
C) İlim ehli
D) Dindar idareci
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
41. Hicretin 8. yılında, Peygamber
Efendimiz(sav) on bin sahabesi ile Mekke’yi
fethetmek için doğup büyüdüğü topraklara
girer. Ancak bir anda devesinin yönünü
Kâbe’den başka bir yöne çevirir ve Kâbe’den
önce başka bir yeri ziyarete gider.
Peygamber Efendimiz(sav)’in Kâbe’den önce
ziyaret ettiği yer aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru verilmiştir?
A) Annesinin kabri
B) Babasının kabri
C) Hz. Hatice(ra)’nin kabri
D) Sütannesinin kabri
A Kitapçığı
Sayfa 9
Sahabeden birisinin, “Ya Resulallah! Onları
görmediğin halde nasıl tanıyacaksın?”
sorusuna Peygamber Efendimiz(sav)’in
verdiği cevap aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
2014
44. “De ki: Eğer babalarınız, oğullarınız,
kardeşleriniz, eşleriniz, akrabalarınız,
kazandığınız mallar zarara uğramasından
korktuğunuz ticaretiniz, hoşlandığınız
meskenler; Size Allah’tan, Resulü’nden ve
Allah yolunda cihat etmekten daha sevimli
geliyorsa o zaman Allah’ın sizin
hakkınızdaki hükmünü bekleye durun. Allah
fasıklar topluluğunu asla hidayete
erdirmez.”
Büyük müfessir İmam Kurtubi yukarıdaki
Tevbe suresinin 24. ayeti için kullandığı
dikkat çekici ifade aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Bu ayet, Allah(cc) ve elçisini sevmeyenin
cehennem ehli olacağına delildir.
B) Bu ayet, Allah(cc) ve elçisini sevmenin
farz olduğuna delildir.
C) Bu ayet, Allah(cc) ve elçisini sevmeyenin
hidayete eremeyeceğinin delilidir.
D) Bu ayet, Allah(cc) ve elçisini sevmenin
hissiyatın gereği olduğunun delilidir.
43. Peygamber Efendimiz(sav) Mekke’den
Medine’ye hicret ederken onun yatağında
yatan sahabe kimdir?
A) Hz Ebubekir(ra)
B) Hz.Ali(ra)
C) Hz. Ömer(ra)
D) Hz.Zeyd(ra)
2.KATEGORİ
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
A) Mezarıma gelirken benim için duaya
kalkan ellerinin izinden
B) İsmim okunurken bana salâvat getiren
dillerinden
C) Yetimlerin başını okşayan ellerinden
D) Namaz için aldıkları abdest izlerinden
-----
42. Peygamber Efendimiz(sav) bir hadis-i
şerifinde “Selam olsun kardeşlerime! Onları
görmeyi ne kadar da arzu ediyorum. …Ben
onları Kevser havuzunun başında, o dehşetli
günde bekleyeceğim.” diye buyuruyor.
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
45. Peygamber Efendimiz(sav)’in “Gözümün
nuru ve aydınlığı” dediği ibadet
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namaz
B) Oruç
C) Zekât
D) Hac
A Kitapçığı
Sayfa 10
KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
Aşağıda verilenlerden hangisi sahabelerin
dünyasındaki sevginin anlamı olamaz?
A) Sevgi, göze almaktır.
B) Sevgi, sevdiğinin uğrunda ölmektir.
C) Sevgi, feda olmaktır.
D) Sevgi, sevdiğine yaldızlı cümleler
kurmaktır.
49. İbn-i Abbas’tan rivayet edildiğine göre;
Peygamberimiz(sav) bir defasında namazda
secdede iken çok dua ederek ağladı.
Peygamberimiz(sav)’in secdede
ağlamasının sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hayatta kalmak istemesi
B ) Ümmetini çok sevip ,düşünmesi
C) Hacca gelip ,hac sırasında duygulanması
D) Zalimlerin, kendisine baskı ve zülüm
yapması
47. Peygamber Efendimiz(sav) Medine’de
mescitte otururken, Mekke’de müşrikler
tarafından şehit edilen hangi sahabenin
şehadet haberini mescitte bulunanlara
anlatmıştır?
A) Zeyd b. Desine
B) Abdullah b. Tarık
C) Hubeyb b. Adiy
D) Muatıb b.Ubeyd
2.KATEGORİ
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
A) Sevgi
B) Saygı
C) Fedakârlık
D) Anlayış
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
Efendiler Efendisinin bizlerden istediği bu
tek şey aşağıdaki seçeneklerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
48. Sahabelerin Peygamberimiz(sav)’e olan
muhabbetinin nasıl olduğunu bilmeyen
hakikatte sevginin ne anlama geldiğini
bilemez.
-----
46. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, birçok
ayetinde peygamberlerin peygamberlikleri
sebebiyle yaptıkları ağır ve zor işe karşılık
insanlardan hiçbir şey beklemediğinden
bahseder. Ancak Şura süresinde geçen
ayette ise Peygamber Efendimiz(sav),
peygamberlik hizmetine karşılık hiçbir şey
istemediğini beyan etmesine rağmen
insanlardan tek bir şey istemiştir.
2014
50. Ahmed bin Hanbel’den rivayetle,
Resulullah(sav)’in: “Annemden sonra
annem” dediği iki hanımın adları
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Halime- Ümmü Eymen
B) Halime- Süveybe Hatun
C) Fatıma binti Esed- Ümmü Eymen
D) Fatıma binti Esed- Süveybe Hatun
A Kitapçığı
Sayfa 11
KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
A) İnsanlar
B) Cinler
C) Bitkiler
D) Dağlar ve taşlar
54. Peygamber Efendimiz(sav) farz olan hac
görevini kaç defa yerine getirmiştir?
A) 1
B)2
C)3
D)4
52. Peygamberi sevmek, O’na tabi olmayı; tabi
olmak ise Allah’ın(cc) sevgisini kazanmayı; O
büyük sevgiyi kazanmak ise ...........................
hak edilmesini sağlayacaktır?
Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken
en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah’ın gazabının
B) Dünyalık nimetin
C) İlahi rahmet ve mağfiretin
D) Allah’ın hoşnutsuzluğunun
2.KATEGORİ
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----
A) Başkaları sahabelerin kıymetini tam
bilemeyebilir.
B) Resulullah(sav) sahabeleri çok
sevmektedir.
C) Resulullah(sav) sahabelerine gereği gibi
bakamamaktan endişe etmektedir.
D) Sahabelerin değeri anlaşılmamıştır.
-----
Aşağıdakilerden hangisi bu duadan
çıkarılabilecek sonuçlardan biri değildir?
53. Peygamber Efendimiz(sav) peygamberlik ile
görevlendirildikten sonra O’nun asıl
muhatap olduğu varlık aşağıdakilerden
hangisidir?
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
51. Resulullah(sav) bir gün şöyle dua ediyordu:
”Allah’ım! Ashabımı bana bırakma, ben
onlara gereği gibi bakmaktan aciz kalırım.
Onları kendilerine de bırakma, onlar
kendilerine bakmaktan aciz kalırlar. Onları
başkalarının eline de bırakma, çünkü
başkaları onların kıymetini tam anlamı ile
kavrayamaz, kendilerini onlara tercih ederler
de onlara haksızlık yaparlar”
2014
55. İslam ile şereflendikten sonra kendisine
Peygamberimiz(sav) tarafından hak ile
batılı ayıran anlamına gelen “Faruk” lakabı
verilen sahabe kimdir?
A) Hubeyb b. Adiyy(ra)
B) Hz. Ebu Bekir(ra)
C) Asım b. Sabit(ra)
D) Hz. Ömer(ra)
A Kitapçığı
Sayfa 12
KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
57. Bi’r-i Maune faciasından sağ kurtularak olayı
Resulullah(sav)’e haber veren sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?
58. Resulullah(sav)’in “ümmetimin Firavun’u”
olarak tabir ettiği müşrik kimdir?
A) Ebu Leheb
B) Velid bin Muğire
C) Ebu Cehil
D) Ümeyye bin Halef
2.KATEGORİ
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----
A) Münzir bin Amr
B) Aiz bin Amr
C) Amr bin Ümeyye
D) Ebu Seleme
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----
A) Hz.Osman(ra)
B) Hz.Sad(ra)
C) Hz. Musab(ra)
D) Hz.Ali(ra)
59. Müşrikler, esir olarak Beni Lihyan
kabilesinden satın aldıkları Zeyd bin Desine
ve Hubeyb bin Adiyy’i niçin hemen
öldürmediler?
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
56. Ümmetin Yusuf’u, hayanın, edebin ve iffetin
abidesi olarak bilinen sahabe
aşağıdakilerden hangisidir?
2014
A) Onlara işkence yapmak için
B) Onları dinlerinden döndürmek için
C) Her gün onlara ölüm korkusunu
yaşatmak için
D) Haram aylarda oldukları için
60. Peygamber Efendimiz(sav)’in emriyle
Medine’ye hicret ederek oradaki insanların
birçoğunun müslüman olmasına vesile olan
sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Musab b.Ümeyr
B) Sad b. Ebi Vakkas
C) Cafer b. Ebi Talib
D) Zübeyr b.Avvam
61. Hz. Aişe(ra) validemiz,
Peygamberimiz(sav)’in ahlakı nasıldır diye
soranlara:
“O’nun ahlakı Kur’an’dı.” diye cevap
vermiştir.
Hz. Aişe(ra) validemizin bu sözünden
aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) O, Kur’an-ı Kerimin hayata dönüşmüş
şeklidir.
B) O, Kur’an-ı Kerimin tümünü
özümsemiştir.
C) O, Kur’an-ı Kerimin bütün hükümlerini
hayatına tatbik etmiştir.
D) O, Kur’an-ı Kerimin kendisine
gönderildiği son peygamberdir.
A Kitapçığı
Sayfa 13
KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
64. Aşağıda verilen seçeneklerin hangisi
Peygamber Efendimiz(sav)’i sevmenin
nedenlerinden biri olamaz?
A) O’nu sevmek, imanın bir gereğidir.
B) O’nu sevmek, ona karşı bir vefa borcudur.
C) O’nu sevmek, vatan ve milletini sevmenin
bir gereğidir.
D) O’nu sevmek, Allah’ı sevmenin ve Allah’ın
rahmetini kazanmanın bir gereğidir.
2.KATEGORİ
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----
A) Nesibe(ra)
B) Sümeyra(ra)
C) Hatice (ra)
D) Asiye(ra)
-----
63. ”Yedi Şehit Anası” diye anılan hanım
sahabe kimdir?
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
A) Merru’z Zehran’da
B) Arafat’ta
C) Hacun’da
D) Safa Tepesi’nde
65. Radiatü’l-Kâbe kelimesinin anlamı aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
62. Mekke’nin Fethi’nde İslam ordusunun
konakladığı yer aşağıdakilerden hangisinde
verilmiştir?
2014
A) Güzel ev
B) Güzel Kâbe
C) Kâbe’nin sütkardeşi D) Kabe’nin kardeşi
66. ”Ey Kitabı indiren, bulutları yürüten
Allah’ım! İslam aleyhine toplanan bu
grupları dağıt! Onları hezimete uğrat!
Onlara karşı bize yardım ve zafer ver.
Onların çadırlarını başlarına geçir ve onları
sars….”
Yukarıdaki bedduayı Resulullah(sav) hangi
savaşta yapmıştır?
A) Bedir
C) Hendek
B) Uhud
D) Mute
67. Resulullah(sav)’in “Ya Rabbi! İslam’ı iki
Ömer’den biri ile güçlendir.” duasında yer
alan iki Ömer’in ismi hangi şıkta doğru
olarak verilmiştir?
A) Ömer bin Hattab / Amr bin Hişam
B) Ebu Süfyan / Amr bin Hişam
C) Velid bin Muğire / Ömer bin Hattab
D) Ebu Cehil / Hamza bin Abdulmuttalip
68. Uhud savaşında kendilerine söylenen emri
unutarak okçuların terk ettiği geçidin adı
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Safa geçidi
B) Ayneyn geçidi
C) Deve geçidi
D) Ahzap geçidi
A Kitapçığı
Sayfa 14
KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
71. Peygamber Efendimiz(sav), kendisine ilk
iman eden, eşi Hz. Hatice annemiz ile kaç yıl
evli kalmıştır?
A)23
B)25
C)27
D)29
72. Resulullah(s.a.v.)’ in vefatından önce
kullanmış olduğu Refik-i A’la kavramının
anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüce Dost
B) Ulvi makam
C) Yüksek yer
D) Ahiret yurdu
2.KATEGORİ
A) Allah ve Resulünü her şeyden daha çok
sevmek
B) Sevdiğini sadece Allah için sevmek
C) İbadetleri, yerine getirilmesi gereken
sorumluluklar olarak görmek
D) İman ettikten sonra tekrar küfre
dönmeyi ateşe atılıyor gibi çirkin görmek
-----
A) Müslümanlığımızın aynalarıdırlar.
B) Yolunu kaybedenlere yol gösteren
nehirlerdirler.
C) Yönlerini şaşıranlara yön gösteren
yıldızlardırlar.
D) Kendilerinden önceki nesillere ilham
kaynağı olanlardır.
Aşağıdakilerden hangisi Efendimiz(sav)’in
bahsettiği ve imanın tadını almaya vesile
olan bu üç şeyden biri değildir?
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
70. Aşağıdakilerden hangisi sahabe neslinin
özelliği değildir?
-----
B) 8 kişi
D) 10 kişi
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
A) 7 kişi
C) 9 kişi
73. Peygamber Efendimiz(sav) bir hadis-i
şerifinde; “Üç şey kimde bulunursa o,
imanın tadını almış demektir...” diye
buyurmaktadır.
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
69. Peygamber Efendimiz(sav)’in Beni Lihyan
Kabilesine gönderdiği Ashab-ı Suffa
talebelerinin sayısı kaçtır?
2014
74. 1-Hudeybiye’de semure ağacının altında
biat edilmiştir.
2- Resulullah(s.a.v.), Bedir ashabına hep
farklı bakmıştır.
3- Fetih öncesi müslüman olanlarla fetih
sonrası müslüman olanların konumu
farklıdır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 1,2 ve 3
A Kitapçığı
Sayfa 15
KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI
Bu soruya Resulullah(sav)’in cevap olarak
verdiği isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz.Ali(ra)
B) Amr bin As
C) Hz.Ebu Bekir(ra)
D) Hz.Osman(ra)
77. Uhud Savaşı’nda on üç yara almış olup,
Peygamber Efendimiz(sav)’in “Vallahi! Uhud
günü nereye baksam onu orada gördüm.
Sağımda, solumda, önümde, arkamda, her
tarafta o vardı” sözleriyle iltifat gören hanım
sahabe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nesibe(ra)
B) Sümeyra(ra)
C) Sümeyye(ra)
D) Ümmü Süleym(ra)
2.KATEGORİ
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
-----
76. Mekke’nin fethi ile müslüman olan Amr bin
As bir seferin komutanı olarak
görevlendirilmiştir. Bundan dolayı kendisini
çok değerli sayan Amr bin As, seferden
döndükten sonra Peygamber
Efendimiz(sav)’e :“Ashab içinde erkeklerden
size en sevimli gelen kimdir?” diye
sormuştur.
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
B) Sümeyra(ra)
D) Ümmü Süleym(ra)
-----
A) Nesibe(ra)
C) Sümeyye(ra)
78. ”Bu Kur’an iki şehrin (Mekke ve Taif)
birinden bir büyük adama indirilmeli değil
miydi?” (Zuhruf,31)
PEYGAMBER SEVDALILARI PLATFORMU
75. Uhud Savaşı’nda babasının, kocasının ve iki
oğlunun şahadet haberini ayrı ayrı aldığı
halde “Siz bana efendimizden bir haber
verin! O’na bir şey oldu mu?” diyerek bizlere
sevginin ne demek olduğunu yaşantısıyla
gösteren hanım sahabe aşağıdakilerden
hangisidir?
2014
Ayette bahsi geçen bu iki büyük adamdan
Mekkeli olanın adı nedir?
A)Velid bin Muğire
C)Ebu Süfyan
B)Amr bin Hişam
D)Ebu Leheb
79. 1- Zalimlere karşı kurulmuştur.
2- Resulullah(s.a.v.) de üye olmuştur.
3- Anlamı Erdemliler hareketidir.
4- İlk başkanı Resulullah(s.a.v.) olmuştur.
Hilful- Fudul hareketi ile ilgili olarak
yukarıda verilen bilgilerden hangileri
doğrudur?
A) 1 ve 2
C) 1,2 ve 3
B) 2 ve 3
D)1,2,3 ve 4
80. 1-Hz Ebu Bekir, Sıddık lakabıyla tanınmıştır.
2-Hz Ömer, Faruk lakabını kazanmıştır.
3-Hz Ali Haydar-ı Kerrar lakabını almıştır.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da
hangileri doğrudur?
A)Yalnız 1 B)Yalnız 2 C) 2 ve 3 D)1, 2, 3
SORULAR BİTTİ
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
CEVAPLARINIZI CEVAP KAĞIDINA
KODLAMAYI UNUTMAYINIZ!
A Kitapçığı
Sayfa 16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
810 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content