close

Enter

Log in using OpenID

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA ve KONTROL

embedDownload
ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI
İÇME ve KULLANMA SULARI İLE YAPILAN FİZİKSEL, KİMYASAL ve MİKROBİYOLOJİK
ANALİZLERE AİT 2014 YILI FİYAT TARİFESİ
SIRA
NO
ANALİZİN ADI
ANALİZ METODU
ANALİZ FİYATI
(ADET / TL)
2014 YILINDA UYGULANACAK
NUMUNE ALMA
1
*Mikrobiyolojik Numune Alma
2
* Kimyasal Numune Alma
3
* Kimyasal + Mikrobiyolojik
Numune Alma
ANALİZ BEDELİ (TL)
20
TS EN ISO 5667-1, TS EN ISO 5667-3,
TS EN ISO 5667-5, TS EN ISO 5667-11
KLASİK ve GENEL
ENSTRÜMASYON
ANALİZLERİ
20
30
2014 YILINDA UYGULANACAK
ANALİZ BEDELİ (TL)
4
*Serbest Klor
SM 4500 – Cl -G
15
5
*Toplam Klor
SM 4500 – Cl -G
15
6
Koku ve Tat
ORGANOLEPTİK
5
7
Renk ve Görünüş
ORGANOLEPTİK
5
8
*pH
TS EN ISO 10523
10
9
*Bulanıklık
SM 2130- B
5
10
*Kondüktivite (İletkenlik)
TS 9748 EN 27888
10
11
TS EN 901
50
12
Sodyum Hipoklorit Aktif Klor
Yüzdesi
Toplam Organik Karbon
SM 5310-B
50
13
*Toplam Sertlik
SM 2340- B
20
Paket Fiyatı
( 50 TL)
MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER
14
*Toplam Koliform
TS EN ISO 9308-1 / Memb. Filt.
30
15
*E.Coli
TS EN ISO 9308-1 / Memb. Filt.
30
16
*Enterekok
TS EN ISO 7899-2 / Memb. Filt.
30
(Bir parametre için 30 TL, ikinci ve sonraki
her parametre için 20 TL)
Paket Fiyatı
(175 TL)
İYON KROMOTOĞRAFİ
ANALİZLERİ
17
*Klorür
TS EN ISO 10304-1 / IC
20
18
*Nitrit
TS EN ISO 10304-1 / IC
20
19
*Nitrat
TS EN ISO 10304-1 / IC
20
20
*Sülfat
TS EN ISO 10304-1 / IC
20
21
Bromür
TS EN ISO 10304-1 / IC
20
22
*Florür
TS EN ISO 10304-1 / IC
20
23
Fosfat
TS EN ISO 10304-1 / IC
20
24
*Amonyum
TS EN ISO 14911 / IC
20
25
*Sodyum
TS EN ISO 14911 / IC
20
26
* Kalsiyum
TS EN ISO 14911 / IC
20
27
* Magnezyum
TS EN ISO 14911 / IC
20
28
Lityum
TS EN ISO 14911 / IC
20
29
*Potasyum
TS EN ISO 14911 / IC
20
30
Bromat
TS EN ISO 15061 / IC
20
(Bir parametre için 30 TL, ikinci ve sonraki
her parametre için 20 TL)
Paket Fiyatı
(175 TL)
ICP-OES CİHAZI
ANALİZLERİ
31
*Demir
TS EN ISO 11885 / ICP-OES
20
32
*Krom
TS EN ISO 11885 / ICP-OES
20
33
*Bakır
TS EN ISO 11885 / ICP-OES
20
34
*Manganez
TS EN ISO 11885 / ICP-OES
20
35
Kurşun
TS EN ISO 11885 / ICP-OES
20
36
Kadmiyum
TS EN ISO 11885 / ICP-OES
20
37
*Nikel
TS EN ISO 11885 / ICP-OES
20
38
Alüminyum
TS EN ISO 11885 / ICP-OES
20
39
*Bor
TS EN ISO 11885 / ICP-OES
20
*Akredite olunan parametreler
Tam parametreler için uygulanacak toplam analiz fiyatı 400 TL’dir.
NOTLAR
1.
Kamu kurumları veya özel şahıs/firmaların yürüttüğü projelerle ilgili uzun süreli ve numune sayısının fazla
olduğu çalışmalarda ikili protokoller çerçevesinde listede belirtilen analiz fiyatlarına özel indirimler uygulanarak
çalışmalar yapılabilir.
2.
Üniversite öğretim elemanlarının yürüttüğü master, tez vb. araştırma çalışmalarında üniversitelerin ilgili
birimlerince onaylanmış yazılı belgeler doğrultusunda her numuneye yukarıdaki listede belirtilen 1. Analiz fiyatları
üzerinden % 40 indirim uygulanır.
3. (30) km üzerindeki yerleşim yerlerine numune alma için gidilmesi halinde şehir içi numune alma tarifesine ilave
olarak km başına gidiş-dönüş için ayrı ayrı hesaplanmak üzere 0,50 TL ücret alınır.
4.
Aynı yerden alınan birden fazla numune için bir numune alma ücreti uygulanır.
5.
Bu fiyatlara KDV dahil değildir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
393 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content