close

Enter

Log in using OpenID

17025 kapsam - Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü

embedDownload
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)
Akreditasyon Kapsamı
ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0791-T
Revizyon No: 00 Tarih: 14 Kasım 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0791-T
Adresi :
Soğuksu Mah. Kazım Karabekir Cad.
(Defterdarlık Yanı)
07100
ANTALYA / TÜRKİYE
: 0 242 237 03 90
Faks
: 0 242 237 04 10
E-Posta : [email protected]
Website : antalyahsm.gov.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
İnsani Tüketim
Amaçlı Sular
Doğal Mineralli Su
Tel
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Alüminyum (Al) Tayini
ICP-OES Metodu
ISO 11885
Kadmiyum (Cd) Tayini
ICP-OES Metodu
ISO 11885
Krom (Cr) Tayini
ICP-OES Metodu
ISO 11885
Bakır (Cu) Tayini
ICP-OES Metodu
ISO 11885
Demir (Fe) Tayini
ICP-OES Metodu
ISO 11885
Kurşun (Pb) Tayini
ICP-OES Metodu
ISO 11885
Mangan (Mn) Tayini
ICP-OES Metodu
ISO 11885
Nikel (Ni) Tayini
ICP-OES Metodu
ISO 11885
Florür (F) Tayini
İyon Kromatografi Metodu
ISO 10304-1
Nitrat/Nitrat Azotu Tayini
İyon Kromatografi Metodu
ISO 10304-1
Nitrit/Nitrit Azotu Tayini
İyon Kromatografi Metodu
ISO 10304-1
Klorür (Cl) Tayini
İyon Kromatografi Metodu
ISO 10304-1
Sülfat Tayini
İyon Kromatografi Metodu
ISO 10304-1
Bromür Tayini
İyon Kromatografi Metodu
ISO 10304-1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)
Akreditasyon Kapsamı
ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Antalya Halk Sağlığı Laboratuvarı
Akreditasyon No: AB-0791-T
AB-0791-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(İnsani Tüketim
Amaçlı Sular Doğal
Mineralli Su
Devam)
Revizyon No: 00 Tarih: 14 Kasım 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Bromat Tayini
İyon Kromatografi Metodu
TS EN ISO 15061
Amonyum Tayini
İyon Kromatografi Metodu
TS EN ISO 14911
Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin
Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 9308-1
37°C'de ve 22°C'de Koloni Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
TS EN ISO 6222
Legionella Tespiti ve Sayımı
ISO 11731-2
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
114 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content