close

Enter

Log in using OpenID

Ceyhun Cengiz

embedDownload
TÜRKİYE İLETİM SİSTEMİNDE
LİSANSSIZ SANTRALLER
Ceyhun CENGİZ
TEİAŞ Genel Müdürlüğü
www.teias.gov.tr
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM
ANONİM ŞİRKETİ
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ HAKKINDA MEVZUAT
• 30 Mart 2013 tarihli 6446 sayılı ELEKTRİK PİYASASI KANUNU
 Madde 14: Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler
a) İmdat grupları ve iletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeyen
üretim tesisi
b) Kurulu gücü azami bir megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı üretim tesisi
c) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının
bertarafında kullanılmak üzere kurulan elektrik üretim tesisi
ç) Mikrokojenerasyon tesisleri ile Bakanlıkça belirlenecek verimlilik
değerini sağlayan kojenerasyon tesislerinden Kurulca belirlenecek olan
kategoride olanları
d) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden
kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi
TEİAŞ
2
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM
ANONİM ŞİRKETİ
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ HAKKINDA MEVZUAT
• 2 Ekim 2013 tarihli ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK
ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
 Madde 6: Bağlantı Esasları
(2) Bu Yönetmelik kapsamında YG seviyesinden dağıtım sistemine
bağlanmak isteyen rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı üretim
tesisi bağlantı başvuruları için, 5 inci maddenin dördüncü fıkrası
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir transformatör merkezine
yönlendirilen toplam kurulu gücün 2 MW’ın üzerinde olması
halinde ilgili dağıtım şirketi veya OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel
kişi TEİAŞ’a kaynak bazında ayrı ayrı bağlantı kapasite bildiriminde
bulunur ve TEİAŞ’ın görüşleri alınır. Dağıtım şirketi veya OSB
dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, TEİAŞ’ın bildireceği bağlanabilir
kapasiteyi bağlantı görüşlerinin sonuçlandırılmasına esas alır.
TEİAŞ, talepleri kendisine geliş tarihinden itibaren bir ay içinde
sonuçlandırır.
TEİAŞ
3
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM
ANONİM ŞİRKETİ
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ HAKKINDA MEVZUAT
• 2 Ekim 2013 tarihli ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK
ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA DAİR
TEBLİĞ
 Madde 6: Bağlantıya İlişkin Genel Hükümler
(15) Kurulu gücü 1000 kWe’tan büyük olan kojenerasyon tesisleri ve
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç), (f) ve (g) bentleri
kapsamında kurulacak üretim tesisleri için nihai karar, arıza akım
limiti konusunda TEİAŞ’tan alınacak görüş sonucunda başvuru
sahibine yazılı olarak bildirilir. TEİAŞ ilgili talebe ilişkin görüşünü,
talebin kendisine geliş tarihinden itibaren bir ay içinde
sonuçlandırır.
ç) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanan, üretimi ve
tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri,
f) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında kullanılmak üzere
kurulan üretim tesisleri,
g) Sermayesinin yarısından fazlası doğrudan veya dolaylı olarak belediyeye ait olan tüzel kişilerce,
belediyeler tarafından işletilen su isale hatları ile atık su isale hatları üzerinde teknik imkanın
olması ve DSİ tarafından uygun bulunması halinde kurulan üretim tesisleri.
TEİAŞ
4
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM
ANONİM ŞİRKETİ
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
• İlgili dağıtım şirketleri ve dağıtım lisansı sahibi OSB’ler
tarafından verilen kapasite aşılması durumunda TEİAŞ’a ilave
kapasite için başvurulur.
• Bu başvurularda lisanssız bütün projeler ile ilgili OG baraya
lisanslı bağlı ve bağlantı görüşü verilen santral bilgileri olması
gerekmektedir.
• Başvurular doğrultusunda Dig-Silent ve PSS-E yazılımları
kullanılarak;
• Kısa devre analizi,
• Gerilim ani değişimi analizi ve
• Gerilim Salınımları analizi yapılır.
• Analizler sonucunda kapasite tahsisi yapılmaktadır.
TEİAŞ
5
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM
ANONİM ŞİRKETİ
DİGSİLENT TRAFO MERKEZİ MODELLEMESİ
TEİAŞ
6
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM
ANONİM ŞİRKETİ
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
• Tebliğden bugüne kadar:
• Rüzgâr ve/veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için
yaklaşık 2015 MW lisanssız kapasite tahsis edilmiştir.
•
•
•
•
•
•
•
•
Konya: 450 MW
Gaziantep: 177 MW
Niğde: 78 MW
İzmir: 52 MW
Kayseri: 147 MW
Karaman: 44 MW
Antalya: 88 MW
Burdur:68 MW
• Yaklaşık 150 MW’lık RES/GES başvuruları değerlendirme
aşamasındadır.
TEİAŞ
7
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM
ANONİM ŞİRKETİ
LİSANSLI GÜNEŞ SANTRALİ BAŞVURU SÜRECİ
• TEİAŞ tarafından sisteme bağlanabilir GES kapasitesi açıklanır.
• EPDK tarafından alınan önlisans başvuruları değerlendirilmesi için TEİAŞ’a ve YEGM’ne sunulur. YEGM
tarafından saha bazında değerlendirmeler yapılır. Kesişen/çakışan bölgeler belirlenir.
• Başvuru TEİAŞ tarafından kapasiteye göre değerlendirilir.
• Tekli başvuru olarak değerlendirilirse ve uygun görülürse doğrudan kapasite tahsisi
gerçekleştirilir.
• Çoklu başvuru olarak değerlendirilirse RES kapasitesi yarışmalar yolu ile tahsis edilir.
• Kapasite tahsis edilen GES’lere EPDK tarafından ön lisans verilir.
• Lisanslı GES’ler ile TEİAŞ arasında Bağlantı Anlaşması imzalanır.
• Tesisi tamamlanan GES’lerin Enerji Bakanlığı tarafından kabulü yapıldıktan sonra TEİAŞ’la Sistem
Kullanım Anlaşması imzalanır.
TEİAŞ
8
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM
ANONİM ŞİRKETİ
BÖLGE NO
GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ BÖLGESEL KAPASİTELER
TM
KAPASİTE (MW)
Sayısı
BÖLGE NO
TM
Sayısı
KAPASİTE (MW)
BÖLGE NO
TM Sayısı
KAPASİTE
(MW)
4
26
19
ŞIRNAK
3
11
1
KONYA
8
46
10
NİĞDE
NEVŞEHİR
AKSARAY
2
KONYA
5
46
11
KAYSERİ
6
25
20
ADANA
OSMANİYE
4
9
3
VAN
AĞRI
5
77
12
MALATYA
ADIYAMAN
6
22
21
MUŞ
1
9
13
HAKKARİ
2
21
22
SİİRT
BATMAN
MARDİN
5
9
8
20
23
SİVAS
1
9
7
18
24
ELAZIĞ
5
8
4
ANTALYA
6
29
5
ANTALYA
8
29
6
KARAMAN
3
38
7
MERSİN
7
35
16
DENİZLİ
3
18
25
ŞANLIURFA
DİYARBAKIR
1
7
8
KAHRAMANMARAŞ
ADIYAMAN
9
27
17
BİTLİS
2
16
26
ERZURUM
3
5
9
BURDUR
3
26
18
BİNGÖL
TUNCELİ
4
11
27
ERZİNCAN
2
3
TOPLAM
121
600
14
MUĞLA
AYDIN
15
ISPARTA
AFYON
TEİAŞ
9
9
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM
ANONİM ŞİRKETİ
•
•
•
•
•
GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ KAPASİTE DEĞERLENDİRMELERİ
Açıklanan kapasiteler için 10-14 Haziran 2013 tarihleri arasında EPDK
tarafından 7873 MW’lık 496 adet güneş lisans başvurusu alınmıştır.
Sisteme bağlanacak GES projesi için yarışmalar Yarışma Yönetmeliğine göre
yapılacaktır.
Proje kurulu gücünde MW başına en yüksek Katkı Payını teklif eden
projeden başlamak üzere sıralama, bağlantı bölgesi bazında yapılır.
Çakışan projeler olması hâlinde, en yüksek Katkı Payını teklif eden proje
kapasiteyi alır; diğerleri sıralama dışı kalır.
Kesişen projeler olması durumunda ise; daha yüksek Katkı Payı teklifi veren
proje sahibi şirket, kesişen alanı kullanma hakkını elde eder. Diğer
şirket/şirketler, kesişmeyen alana karşılık gelen kurulu güçleriyle sıralamaya
dâhil edilirler. Bu şirket/şirketlerin bu durumu kabul etmemesi veya şirketi
temsil ve ilzama yetkili kişinin/kişilerin yarışmaya ilişkin toplantıda
bulunmaması hâlinde, ilgili proje sıralama dışında kalır ve sıralamadaki
diğer projelerden bağlanılabilir kapasiteye ulaşılana kadar sonraki teklifler
sırasıyla değerlendirilmeye alınır.
TEİAŞ
10
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM
ANONİM ŞİRKETİ
BÖLG
E ADI
BAŞVURU NO
16164
24- ELAZIĞ
16252
16344
16473
26-ERZURUM
16580
16226
16592
GES ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA
TABLOSU(İLK PAKET 12 Mayıs)
SANTRAL ALANININ KESİŞTİĞİ
BAŞVURULAR
PROJENİ
Bağlantı
Kesişilen Kesişme
Bölge
Bağlanac
Kesişil
N
Noktasın
Alana Dışındak
Kapasite
ak/Yönle Gerilim
en
TÜZEL KİŞİ
PROJE ADI İL, İLÇE
KURULU
a Olan
Karşılık i Alana
si
ndirilece Seviyesi
Başvur Alanın
GÜCÜ
Uzaklık
Gelen Kurulabi
(MW)
k Nokta
u No Yüzölç
(MW)
(km)
Kurulu
lecek
ümü
Güç
Güç
(km²)
(MW)
(MW)
SOLENTEGRE ENERJİ SOLENTEG ELAZIĞ,
Hankendi
8
OG
8,4
…
…
…
…
(827000)
RE GES MERKEZ
TM
RA GÜNEŞ ENERJİSİ RA GÜNEŞ
ELEKTRİK ÜRETİM
ELAZIĞ
SAN. VE TİC. A.Ş.
GES
GÜÇLÜ TEKSTİL
GÜÇLÜ
MAKİNE TARIM İŞL.
GES
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İNŞAR YAPI MÜT.
MÜH. MAD. ENERJİ
GEZİN GES
TARIMSAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.
BAŞAKKEN
BAŞAKKENT GÜNEŞ
T ELAZIĞ
EN.ÜRT.A.Ş.(410000)
GES
MAKRONOM ENERJİ
ERZURUM
ÜRETİM LTD.
GES
ŞTİ.(56000)
HALK
HALK EN.YAT.ÜRT.VE ENERJİ
İNŞ.A.Ş.(68000)
ERZURUM
GES
ELAZIĞ,
MERKEZ
7,2
Hankendi
TM
OG
9,6
16344 0,1050
3,15
4,05
8
Hankendi
TM
OG
9,8
16252 0,1050
5,25
2,75
ELAZIĞ,
MADEN
8
Hazar-1
TM
OG
16,2
…
…
…
…
ELAZIĞ,
MERKEZ
5
Hazar-2
TM
OG
0,5
…
…
…
…
ERZURU
M,
AZİZİYE
5
Erzurum2 TM
OG
1,8
…
…
…
…
4,9
Erzurum2 TM
OG
3,5
…
…
…
…
ELAZIĞ,
MERKEZ
ERZURU
M,
AZİZİYE
8
5
TEİAŞ
11
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM
ANONİM ŞİRKETİ
Teşekkür ederim.
TEİAŞ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
546 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content