close

Enter

Log in using OpenID

01.01.2014 – 30.09.2014 ARA HESAP

embedDownload
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30.09.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2014 – 30.09.2014
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET
RAPORU
1
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30.09.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Esem Spor Kimliği
Firma Adı :
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kuruluş Tarihi:
04.07.1977
Kayıtlı Sermaye Tavanı
100.000.000- TL
Çıkarılmış Sermaye
13.315.500- TL
İşlem Gördüğü Borsa :
Borsa İstanbul A.Ş.
Adres :
Akel İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Yzb.
Sinan Eroğlu Cad. No 11, A Blok, Kat:-6 KAVACIK
BEYKOZ/ İSTANBUL
Web sitesi :
www.esemspor.com.tr
e-mail :
[email protected]
Telefon :
+90 (216) 518 37 36
Faks :
+90 (216) 417 37 37
2
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30.09.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
1- Şirketin Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
4
2- Şirketin Ortaklık Yapısı
4
3- Bağlı Ortaklıklar Hakkında Bilgi
4-5
4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Süreleri
5
5- Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri
5
6- Sektörel Gelişmeler Ve Pazar
5-6-7
7- Yatırımlardaki Gelişmeler
7
8- Kapasite Kullanımları Ve Üretim Rakamları
7
9- Finansal Tablolar
8- 9-10-11
10- Temel Rasyolar
11
11- Bölümlere Göre Üretim ve Satış Miktarları
12-13
12- İdari Faaliyetler
13-14
13- Genel Kurul Bilgileri
14
14- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
14
3
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30.09.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
1-ŞİRKETİN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Esem Spor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Esem Spor A.Ş. veya Şirket) 1977 yılında İstanbul’da kurulmuş olup, ana
faaliyet konusu spor giyim ürünlerinin üretimini yaparak ve/veya ithal ederek, toptan ve/veya perakende pazarlamaktır.
Şirket, merkezi İstanbul’da bulunan Cankurtaran Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklığıdır. Şirket’in hisse senetleri, Borsa
İstanbul’a kote edilmiştir.
Şirket’in merkez adresi; Akel İş Merkezi Rüzgarlıbahçe Mah. Şehit Yzb. Sinan Eroğlu Cad. No 11, A Blok, Kat:-6
Kavacık Beykoz/ İstanbul
2-ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI
Şirket’in dönem sonları itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
30.09.2014
Pay Sahibi
Pay Tutarı
Cankurtaran Holding A.Ş.
Halka Arz
Esemspor Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)
Elektropak El. San. A.Ş.
Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler
TOPLAM
31.12.2013
Pay Oranı
Pay Tutarı
Pay Oranı
5.333.119
6.360.553
1.331.550
266.310
23.968
40,05%
47,77%
10,00%
2,00%
0,18%
8.533.205
3.160.467
1.331.550
266.310
23.968
64,08%
23,74%
10,00%
2,00%
0,18%
13.315.500
100,00%
13.315.500
100,00%
Hisse Senetlerinin Kaydileştirilmesi
Sermaye
piyasası araçlarının kaydileştirilmesi ve kaydi sisteme geçilmesi kapsamında, Sermaye
Kurulu’nun 28.10.2005 tarih ve 43/1318 sayılı kararıyla, hisse senetlerimiz kaydileştirilmiştir.
Piyasası
Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecine ilişkin MKK’nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası
Kanunu’nun geçici 6. maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece
ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir.
3-BAĞLI ORTAKLIKLAR HAKKINDA BİLGİ
Şirket’in dönem sonları itibariyle konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları, İştirak oranları, faaliyette bulunduğu
ülkeler ve temel faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:
Ortaklık Adı
Bağlı Ortaklık Adı
Esemspor A.Ş.
Elektropak Elektrik Sanayi A.Ş. (2)
Elektropak A.Ş.
Elektromet End. Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
Coğrafi
Bölüm
(3)
4
Kuruluş
Tarihi
İştirak Oranı
31.12.2013
İştirak Oranı
2012
Türkiye
1973
100 %
100 %
Türkiye
1982
100 %
100 %
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30.09.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Bağlı Ortaklıkların Organizasyonu ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:
(1) 1973 tarihinde İstanbul’da “ Elektropak Elektrik Sanayi Anonim Şirketi ” ticari unvanı ile kurulmuş olup, Esas
faaliyet konusu ev tipi elektrikli süpürge ve halı temizleme / yıkama makineleri ile kuru veya ıslak elektrikli
süpürgeler, şarjlı veya pilli el süpürgelerinin imalatıdır. Elektropak Elektrik Sanayi A.Ş. 06.05.2013 tarihli yönetim
kurulu kararı ile Elektromet Endüstriyel Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin %100’ünü 1.147.497 TL maliyet bedeli ile
satın almıştır.
(2) Elektromet Endüstriyel Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi; 1982 tarihinde İstanbul’da “ Elektromet
Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticari unvanı ile kurulmuş olup, esas faaliyet konusu ev tipi elektrikli
süpürge ve halı temizleme / yıkama makineleri ile kuru veya ıslak elektrikli süpürgeler, şarjlı veya pilli el
süpürgelerinin imalatıdır.
4- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GÖREV SÜRELERİ
Şirketimizin 09 Temmuz 2014 tarihinde yapılmış olan 2013 yılı Olağan Genel kurul Toplantısında; 10.08.2012
tarihinde yapılan 2011 yılı genel kurulunda seçilen üyelerinin, görev süreleri ve yetkilerinin aynen devamına
karar verilmiştir. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinden Hayri Uz’un 09.07.2014 tarihinde görevinden istifa
etmesi nedeniyle Yönetim Kurulumuz altı kişiye inmiştir.
YÖNETİM KURULU
Adı ve Soyadı
Cenk Cankurtaran
Başkan /
Üye
Görev
Başlangıç
Süre
Görev Niteliği
Başkan
10.08.2012
3
Yürütmede Görevli
Emre Arslan
Üye
10.08.2012
3
Yürütmede Görevli
Ayşe Özlem Cankurtaran
Üye
10.08.2012
3
Yürütmede Görevli
Haluk Çiftçioğlu
Üye
10.08.2012
3
Yürütmede Görevli
Mehmet Emin Cankurtaran
Üye
10.08.2012
3
Yürütmede Görevli Değil
Hakan Cankurtaran
Üye
10.08.2012
3
Yürütmede Görevli Değil
5- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Dönem içinde ana sözleşme değişikliği olmamıştır.
6- SEKTÖREL GELİŞMELER VE PAZAR
6.1.-Küçük Ev Aletleri Sektörü
Her yıl biraz daha gelişen küçük ev aletleri sektörü yeni ürünler ve kategorilerle 3 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşma
yolunda ilerliyor. Yılın illi yarısmda tüketici elektroniği içinde en çok büyüyen alan olan bu sektör, yüzde 15 ihracat
artışıyla dış pazarda da gelişim gösteriyor. Pazardaki oyuncular önümüzdeki dönemde ihracata daha fazla odaklanmayı
planlıyor.
5
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30.09.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Elektrikli su ısıtıcısından ütüye, mutfak robotundan süpürgeye kadar küçük aletlerin girmediği ev yok. Türkiye’deki küçük
ev aletleri pazarı, son yıllarda sürekli yeni markaların lanse edildiği, yeni ürünlerin piyasaya sunulduğu ve yoğun rekabetin
yaşandığı dinamik bir sektör haline geldi.
Türkiye pazarında yılda 17 milyon adet elektrikli küçük ev aleti satılıyor. Geniş bir yelpazeye ulaşan ürünlerin satışı ve
çeşitleri her yıl artıyor. Pazarın cirosal büyüklüğü yıllık 2,5 milyar TL’nin üzerinde. Bu yıl bu büyüklüğün 3 milyar TL’ye
ulaşması bekleniyor.
GfK TEMAX Türkiye’nin bu yıl birinci ve ikinci çeyrekte yaptığı araştırma sonuçlarına göre, küçük ev aletleri (KEA)
sektörü, tüketici elektroniğinde diğer sektörlerle karşılaştırıldığında en çok büyüyen sektör oldu, ilk yarıda yüzde 24,5
oranında büyüyen KEA’nm yılın geri kalanında da benzer şekilde büyümesini sürdürmesi bekleniyor.
Küçük Ev Aletleri Sanayici ve İhracatçılan Demeği (KESİD) Başkanı Bülent Durlanık, geçen yıllara göre ihracatta yüzde
15 civarında artış olduğunu söylüyor. Durlanık, “Çin ile rekabet noktasında Avrupa yeniden bizi tercih etti. Sonuç
itibariyle ucuz ürünlerin avantaj getirmediğini gördüler. Büyük markalara kendi tasarımlarını sunup onların markası altında
sa-tanlann ihracatında da artış var. Birçok yerli marka global markalara bu şekilde satış yapıyor” diye konuşuyor.
Durlanık, ihracatın ağırlıklı olarak Avrupa Birliği, Afrika, Ortadoğu ve Rusya ile Türki Cumhuriyetlere yapıldığını ifade
ediyor.
6.2.-Ayakkabı Sektörü
Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 5,6 arttığı Ocak 2013'te ayakkabı sektörü yüzde 42,4 ile Türkiye'nin 7 katı ihracat artışı
yaşadı. Sektör ocak ayında Ukrayna'ya yüzde 2 bin 533'lük artışla 2 milyon 218 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. En önemli
pazar olan Rusya'ya ocak ayında yüzde 42,1 artışla 15,7 milyon dolarlık, ikinci büyük pazar Irak'a yüzde 43,1 'lik artışla 6,2
milyon dolarlık ürün satıldı. Üçüncü sırada yer alan Almanya'ya ise yüzde 33,5'lik ihracat artışıyla 2,8 milyon dolarlık ayakkabı
ihracatı gerçekleşti.
Son 10 yılda ayakkabı sektörünün ihracatını 131 milyon dolardan, 552 milyon dolara yükselterek Sektör bu yılın ilk 8 ayında
ihracatını yüzde 27 artırarak 480 milyon dolara çıkardı. Sektör, 2023 yılında hedeflediği 1.5 milyar dolarlık ihracatı 2 milyar
dolara taşımayı planlıyor.
Türk ayakkabı sanayi Uzakdoğu'nun ucuz ve kalitesiz ürünleri karşısında sıkıntılı günler geçirdi. Yıllık 500 milyon çift üretim
imkanına sahip sektörün kapasite kullanım oranı, ithalat baskısı nedeniyle yüzde 60'lara geriledi. Son 5 yılda ihracat yüzde 40,
ithalat ise yüzde 52 arttı. 2012'de 546 milyon dolarlık ayakkabı ihracatına karşılık 864 milyon dolarlık ithalat yapıldı. ihracatın
önündeki en büyük sorun sıcak paranın baskısıyla aşağı yönde seyreden dolar kuru ve güçlü Türk Lirası olarak görülüyor.
Avrupa'da yaşanan ekonomik krize ve komşu ülkelerde yaşanan kaos ortamına rağmen Türkiye ayakkabı
sektörünün 2012 yılının 7 ayında ihracatını dünya ortalamasının 6,5 puan üzerinde, yüzde 21,5 dolayında
artırarak 330 milyon dolarlık ihracat yapmıştır.
6.3.-Hazır Giyim ve Tekstil Sektörü
Ülkemizde Tekstil ve hazır giyim, Temmuz 2011'den itibaren dokuma ve örme kumaş ile dokuma ve örme konfeksiyona
getirilen ek vergi uygulamasıyla yükselişe geçti.İstihdamdan Yatırıma, ihracattan devlete sağladığı ek gelire kadar her
alanda yükselen sektör, Türkiye'deki stratejik önemini bir kez daha kanıtladı. Ek verginin uygulanmaya başlanmasından
elimizdeki en son verilerin olduğu Ağustos 2014'e kadar geçen sürede yatırım hamlesi başladı. Teşvik belgeleri bu tarihten
itibaren ciddi artış gösterirken, ihracat ağırlıklı çalışan sektör Türkiye'nin cari işlem dengesine çok önemli bir katkı sağladı.
Sektör menşeli gümrük ve gelir vergilerindeki artışlar, Hazine'ye de destek vermiştir. Tekstil ve hazır giyimin ek vergiden
güç alarak bu dönemde yaptığı yatırımlar ise 15.2 milyar TL'yi aştı. Yeni dönemle birlikte tekstil makineleri daha hızlı
çalışmaya, iş planları yeniden gözden geçirilmeye, hedefler ise daha yüksek bir çıtaya konmaya başladı.bunun sonucu
olarakda İstihdama önemli katkı sağlamıştır.
Tekstil ve konfeksiyon ürünleri ithalatı gerçekleştirdiği en önemli ülkeler Çin, Bangladeş, Peru, Hindistan, Endonezya,
Vietnam ve Arjantin’dir.
6
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30.09.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) verilerine göre, tekstil ve hammaddeleri sektöründe ihracat
yapan firmalar, 2013 Ocak-Haziran dönemi performansını geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 6,6 artırdı. Söz konusu
sektör, 4 milyar 164 milyon 247 bin dolarla Türkiye ihracatının yüzde 5,6’sını karşıladı. Sektörde en fazla ihracat 542
milyon 227 bin dolarla Rusya’ya, 418 milyon 297 bin dolarla İtalya’ya ve 213 milyon 854 bin dolarla Almanya’ya
gerçekleşti.
Hazır giyim sektöründe dünyada 6. sırada ve AB ülkelerine ihracatta Çin’den sonra 2. sırada ihracat yapan ülke
konumundayız. Türkiye’de hazır giyim ve tekstil sektöründe 20 bine yakın imalatçı ihracatçı firma bünyesinde kayıtlı
kayıtsız 2 milyon civarında kişi istihdam edilmekte.
Ülkemizde Ek vergi uygulamasından önce Türkiye'de düşük gümrük vergilerinden dolayı ithalat artmıştı. Hindistan, Çin,
Pakistan gibi ülkeler yüksek gümrük duvarlarıyla ticaret yaparken, bizde böyle yüksek bir koruma yoktu. Şimdi ek
verginin sonucu rakamlara yansıyor.Bu durumda ithalattaki en önemli sorundur.
7- MADDİ DURAN VARLIK VARLIKLARDAKİ DEĞİŞİM
30.09.2014
Maliyet değeri
01.01.2014 Açılış Bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
30.09.2014 Kapanış Bakiyesi
Birikmiş Amortismanlar
01.01.2014 Açılış Bakiyesi
Dönem gideri
Satışlar
30.09.2014 Kapanış Bakiyesi
01.01.2014 itibariyle Net Defter Değeri
30.09.2014 itibariyle Net Defter Değeri
30.09.2013
Maliyet Değeri
01.01.2013 Açılış Bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
30.09.2013 Kapanış Bakiyesi
Birikmiş Amortismanlar
01.01.2013 Açılış Bakiyesi
Dönem Gideri
Satışlar
30.09.2013 Kapanış bakiyesi
01.01.2013 İtibari ile Net Defter Değeri
30.09.2013 İtibariyle Net Defter Değeri
Tesis, Makine ve
Cihazlar
128.394.295
700.000
-228.062
128.866.233
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
Toplam
171.294
171.294
1.313.837
101.518
1.415.354
618.664
84.543
-165.218
537.990
130.498.091
886.060
-393.281
130.990.870
-115.586.752
-3.577.712
1.012
-119.163.452
-171.294
-171.294
-1.183.228
-32.187
-1.215.413
-75.645
-82.070
50.483
-107.232
-117.016.919
-3.691.969
51.498
-120.657.390
12.807.543
-
130.610
543.019
13.481.172
9.702.781
-
199.941
430.758
10.333.480
Tesis, Makine ve
Cihazlar
145.192.279
735.711
-9.095.870
136.832.120
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel Maliyetler
Toplam
171.294
171.924
3.267.321
7.607
3.274.928
1.713.836
266.766
1.980.602
150.344.730
1.010.084
-9.095.870
142.258.944
-125.496.824
-3.783.617
8.337.880
-120.942.561
-171.294
-171.294
-2.830.321
-81.222
-2.911.543
-1.675.224
-64.715
-1.739.939
-130.173.663
-3.929.554
8.337.880
-125.765.337
20.171.067
16.493.607
8- KAPASİTE KULLANIMLARI VE ÜRETİM RAKAMLARI
Grubun Çorlu fabrikasındaki Elektrikli Küçük Ev Aletleri (Elektrik Süpürgesi) 3 vardiya için 600 bin adet/yıl’dır.
2014 yılının 9 aylık üretim verilerine göre; Elektrik Süpürgesi 194.629 adet üretim yapılarak, % 32,44 kapasite
kullanılmıştır.
7
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30.09.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
9- FİNANSAL TABLOLAR
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
İncelemeden
Geçmemiş
Cari Dönem
30.09.2014
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Toplam
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar
22.755.143
360.019
4.139.480
1.792.415
2.347.065
9.048.978
336.471
8.712.507
6.197.750
1.743.615
1.265.301
22.755.143
-
Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Şerefiye
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
15.480.267
42.575
42.575
446.225
177.765
268.460
2.982
10.333.480
51.113
51.113
4.603.892
-
TOPLAM VARLIKLAR
38.235.410
8
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31.12.2013
19.870.944
196.101
3.357.556
1.437.467
1.920.089
9.576.054
1.307.380
8.268.674
4.016.575
1.007.456
1.717.202
19.870.944
19.375.521
1.381.046
1.128.901
252.145
2.982
13.481.172
6.601
6.601
4.503.720
39.246.465
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30.09.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
15.311.199
15.311.199
13.315.500
55.483.896
-3.022.619
-266.310
479
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Önceki Dönem
31.12.2013
13.522.949
628.157
6.773.763
6.770.217
3.546
1.873.197
994.439
847.960
146.479
1.870.891
70.077
1.170.571
1.049.872
120.699
141.854
13.522.949
4.447.724
661.202
661.202
3.786.522
21.275.792
21.275.792
13.315.500
55.483.896
-3.022.619
-266.310
479
-37.750
-45.284
-
-
23.020.230
-12.636.495
-54.573.605
-5.972.127
38.235.410
23.020.230
-12.636.495
-46.993.134
-7.580.471
39.246.465
İncelemeden
Geçmemiş
Cari Dönem
30.09.2014
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Toplam
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük.
18.323.693
384.874
294.012
7.237.394
7.015.333
222.061
3.278.527
1.246.759
1.170.759
76.000
4.431.642
1.247.068
1.125.494
121.574
203.417
18.029.681
-
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
UzunVadeli Karşılıklar
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.600.518
182.137
52.003
52.003
561.644
561.644
3.804.734
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler
veya Giderler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler
veya Giderler
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Ortak Kontrol Altındaki İşletmeler Konsolidasyon Etkisi
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Net Dönem Karı / Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
9
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30.09.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar / (Zarar)
İncelemeden
Geçmemiş
Cari Dönem
01.01.2014
30.09.2014
İncelemeden
Geçmemiş
Cari Dönem
01.07.2014
30.09.2014
İncelemeden
Geçmemiş
Önceki Dönem
01.01.2013
30.09.2013
İncelemeden
Geçmemiş
Önceki Dönem
01.07.2013
30.09.2013
35.449.884
-35.602.276
-152.392
14.079.876
-13.570.779
509.097
34.157.909
-34.975.264
-817.355
12.362.073
-12.060.872
301.201
-
-
-
-
-
-
-
-817.355
301.201
-1.394.896
-1.810.231
-43.411
1.908.343
-2.465.124
-360.475
-664.325
-22.686
839.860
-1.288.957
-4.622.674
-1.195.382
-
BRÜT KAR / (ZARAR)
-152.392
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
-1.970.074
-2.951.162
-13.377
2.392.746
-3.036.443
509.097
-692.927
-902.411
-29
481.629
-1.024.696
ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI)
-5.730.702
-1.629.337
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki
Paylar
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
-
-
-
-
103.321
-
25.392
-
1.214.377
-1.468.309
-
FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI
-5.627.381
-4.876.606
-1.195.382
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
906.210
-1.334.800
-1.603.945
257.583
-408.349
3.577.836
-441.862
3.577.501
-237.896
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI /
(ZARARI)
-6.055.971
-1.754.711
-1.740.632
2.144.223
-587.482
-105.179
-482.303
-563.763
-41.861
-521.902
-2.328.114
1.580.460
-2.328.114
1.580.460
-2.328.114
1.580.460
-0,1748
-
0,1187
-
-0,1748
-
0,1187
-
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)
83.844
83.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)
-5.972.127
DURDURULAN FAALİYETLER
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)
DÖNEM KARI / (ZARARI)
-5.972.127
Dönem Kar / Zararının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
-5.972.127
Pay Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
-0,4485
-
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
-0,4485
-
10
7.206
7.206
-1.747.505
-1.747.505
-1.747.505
-0,1312
-0,2881
-
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30.09.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
Incelemeden
Geçmemiş
Cari Dönem
01.01.2014
30.09.2014
-5.972.127
Incelemeden
Geçmemiş
Cari Dönem
01.07.2014
30.09.2014
-1.747.505
Incelemeden
Geçmemiş
Önceki Dönem
01.01.2013
30.09.2013
-2.328.114
Incelemeden
Geçmemiş
Önceki Dönem
01.07.2013
30.09.2013
1.580.460
7.534
18.803
2.589
12.622
-38.733
-48.416
-1.195
-1.493
-
-
-
-
-
-
-
-
-11.269
-10.033
9.683
298
-11.269
-10.033
9.683
298
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.534
2.589
-38.733
-1.195
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
-5.964.593
-1.744.916
-2.366.847
1.579.265
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana ortaklık payları
-5.964.593
-5.964.593
-1.744.916
-1.744.916
-2.366.847
-2.366.847
1.579.265
1.579.265
DÖNEM KAR / ZARARI
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Snıflandırılmayacaklar
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı
Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire
İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Geliri/Gideri
- Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevrim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya
Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma
Kazançları/Kayıpları
Emeklilik planlarından aktüeryal kazanç ve kayıplar
Özkaynak Yöntemi ile değerlenen yatırımların diğer kapsamlı
gelirinden kar/zararda sınıflandırılacak paylar
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/gideri
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire
İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Geliri/Gideri
- Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)
10- TEMEL RASYOLAR
LİKİDİTE ORANLARI
Cari Oran
Asit-Test Oranı (Likidite Oranı)
Nakit Oran
30.09.2014
31.12.2013
1,24
0,74
0,02
1,469
1,172
0,015
0,60
0,40
0,46
0,54
0,48
0,34
0,12
0,11
MALİ YAPI ORANLARI
Borç/Aktif (Kaldıraç Oranı)
Özkaynak/Aktif
Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların, Toplam Kaynaklara
Oranı
Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların, Toplam Kaynaklara
Oranı
11
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30.09.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
11- BÖLÜMLERE GÖRE ÜRETİM VE SATIŞ MİKTARLARI
30.09.2014
Ölçü
Birimi
Üretim
Miktarı
Halı Yıkama Süpürgesi
Ölçü
Birimi
Adet
Üretim
Miktarı
4.015
Çubuk Süpürge
Adet
1.759
1.759
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
3.502
3.502
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
6.011
6.011
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
8.012
8.014
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
3.006
3.006
Küre Kuru Elektrik Süpürgesi
Halı Yıkama Süpürgesi
Yatay Su Filtreli Elektrik Süpürgesi
Adet
Adet
Adet
4.515
2.134
4.514
2.134
Küre Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
6.019
6.019
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
6.500
6.500
Küre Kuru Elektrik Süpürgesi
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
Adet
Adet
5.005
7.981
270
5.005
7.981
270
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
450
450
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
Adet
6.404
1.500
6.404
1.500
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
3.351
3.234
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
501
501
Küre Su Filtreli Elektrik Süpürgesi
Adet
301
271
Halı Yıkama Süpürgesi
Halı Yıkama Süpürgesi Süpürgesi
Yatay Su Filtreli Elektrik Süpürgesi
Çubuk Süpürge
Yatay Su Filtreli Elektrik Süpürgesi
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
449
3
32.609
1.164
603
762
449
3
32.604
1.164
603
762
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
732
732
Yatay Su Filtreli Elektrik Süpürgesi
Adet
1.563
1.563
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
820
820
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
2.012
2.012
Halı Yıkama Süpürgesi Süpürgesi
Adet
Halı Yıkama Süpürgesi
Adet
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
1.000
1.002
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Halı Yıkama Süpürgesi
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Halı Yıkama Süpürgesi
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Markası
Modeli
Ürün Açıklaması
Markası
Modeli
Ürün Açıklaması
Arçelik
Arcelık S 6995 Inox(Ru-500)(Ydc-23)
Arzum 2000 Ultra(P137)Cubuk
Sup.Bsh.Kır.
Arzum Alaska P145 Su Fılt. Arrıvato Mavı
Arzum Atlantık Vc-192 Islak Kuru
Bsh.Kır
Arzum Lodos P145 Islak Kuru
Bosch.Kırmı.
Arzum Okyanus Vc192 Su Fılt.Kuru
Ar.Mavı
Arzum Poyraz P145 Kuru
Beko Bks9370I(Inox)(Ydc23)
Contes (P148)
Contı cu-305Kuru(Bosch.Kır./7035)(Ydc43)
Contı Cu-405
Isl.Kuru(Bsh.Kır/7035)Ydc43
Contı Cu-505 Kuru P132
Contı Cu-605 Islak Kuru
Contı Cezayir Su Filtreli
Contı Vc1900(Vc195)Urdun(Row.Kır.)Ydc43
Contı Vc-193(Vc-192)Kosova (Ydc43)
Contı Vc-195
Contı Vc-2100(Vc063)
Urdun(Ok.Mav.)Ydc43
Contı Vc-2200(Vc540)Urdun(Yesıl)(Ydc43)
Contı Vc-2300(Vc094)Urdun(Sıyah)(Ydc-43
Contı Vc456 (Vc091) Kosova Sufılt.
Ydc43
Contı Vc-550
Contı VC-580 Cezayir ydc-43
Conti Maxı Plus (p148)
Conti Vc-140 Titiz
Conti Vc-460
Conti Vc-520-530
Fılıstın Daewoo Vc074(Row.Kır/Gum)Ydc43
Gorenje Vc2000Wf(Vc470)Su
Flt(7035/Turu)
İsrail VC-191(97V) ISL.K.
Le Morgan G.Afrıka Vc-093J
Isl.Kur.Sıyah
Lıbya Gool
Vc414(P105)Bsh.Kır.Codama2.Ma
Lıbya Kandy Vc-416(97V)Bsh.Kır./7035
Molen(Irak)Vc-196 Isl.Ku.Bosch
Kırmz(43)
Suud Arab.Atc Vc-043 Isl Kur
Sarı(Ydc43)
Urdun Korkmaz Kw2400(Vc-575)Isl.Kuru
Vc-093A (7015)(Ydc43)
Vc-412 Halı Yık.
Apollo Es-2150
Apollo Es-2200 Halı
Es-250 Clean Master
Es-300 Clean Master
Arzum
Arzum
Arzum
Arzum
Arzum
Arzum
Beko
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Conti
Esem
Esem
Esem
Esem
12
1.103
1.523
506
Satış
Miktarı
Satış Miktarı
4.015
6
1.103
1.122
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30.09.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Esem
Esem
Esem
Esem
Esem
Esem
Kumtel
Luxell
Rowenta
Rowenta
Rowenta
Rowenta
Rowenta
Rowenta
Rowenta
Rowenta
Rowenta
Es-400 Aquatech
Esem Apollo Aqua Robot Sup.Sufılt.Ydc43
Esem Apollo Es-2100 Islak Kuru (Ydc43)
Esem Es-100 Islakkuru Supurge(Ydc-43)
Esem Es-2200 Halı yıkama
Esem Es-50 Kuru Supurge(Ydc-43)
Lıbya Kumtelvc415(P104)Row.Kır.Ydc43
Luxell Irak Vc-043
Isl.Ku.Row.Kır.(Ydc43
Row. Rb-155 Dry Clean
Row.Raın Force P188
Ru 925 Su Fılt.(P132)
Ru-205 Wet&Dry Clean
Ru-305 (5903)
Ru-404 (P136)
Ru-555 Raın Pow.4X4
Sarı / Twıster Super
Sarı/ Hydro Bombyx Super
Diğer
Toplam
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
1.001
1.001
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Halı Yıkama Süpürgesi
Küre Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
Adet
Adet
Adet
1.001
1.014
3.707
995
1.014
2.506
995
Halı Yıkama Süpürgesi
Adet
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
2.138
2.138
Küre Kuru Elektrik Süpürgesi
Yatay Su Filtreli Elektrik Süpürgesi
Yatay Su Filtreli Elektrik Süpürgesi
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Yatay Su Filtreli Elektrik Süpürgesi
Yatay Su Filtreli Elektrik Süpürgesi
Halı Yıkama Süpürgesi
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Küre Islak Kuru Elektrik Süpürgesi
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
20.531
25.172
14.531
23.450
6.020
4.016
2.080
5.020
4.016
2.081
4.071
6.796
2
194.629
4.071
5.796
135
181.792
3
SPOR BÖLÜMÜ : 30.09.2014
Grup’un Spor bölümünde üretim yapılmamakta olup Şirketimizin 01.01.2014 -30.06.2014 Dönemine ait net satış
miktarları ve tutarları aşağıdaki gibidir.
MİKTARLAR
01.01.2014 - 30.09.2014
NET SATIŞLAR
01.01.2014 - 30.09.2014
Adet
142.534
2.676.168,48
Ayakkabı
Adet
135.613
4.987.924,49
Slazenger
Tekstil Aksesuarı
Adet
25.097
83.563,02
Slazenger
Çanta
Adet
33.630
904.381,14
Kangaroos
Ayakkabı
Adet
12.862
818.864,86
Kangaroos
Tekstil Ürünleri
Adet
8037
221.152,32
Diğer
Tekstil Aksesuarı
Adet
5094
1.639,02
Diğer
Tekstil Ürünleri
Adet
131.522
1.698.413,29
Diğer
Ayakkabı
Adet
Marka
Ürün Açıklaması
Slazenger
Tekstil Ürünleri
Slazenger
Ölçü Birimi
421.035
8.432.638,88
Toplam
915.424
19.824.745,50
Toplam
915.424
19.824.745,50
12- İDARİ FAALİYETLER
Şirket üst yöneticiler ve görevleri aşağıdaki gibidir.
Adı ve Soyadı
Görevi
Yönetim Kurulu Başkanı
ve
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Cenk Cankurtaran
Emre Arslan
Ayşe Özlem Cankurtaran
Haluk Çiftçioğlu
13
ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30.09.2014 TARİHLİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Personelimiz İle İlgili Diğer İdari Bilgiler
Şirket’in 30.09.2014 tarihi itibariyle bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 172 kişidir. (2013 yılı :172 kişi)
Şirket Çalışanlarına Sağlanan Hak ve Menfaatler
Şirketimiz tüm çalışanlarına yemek ve ulaşım imkanı sağlanmaktadır.
13- GENEL KURUL BİLGİLERİ
Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel kurul Toplantısı, 09 Temmuz 2014 tarihinde yapılmış olup 17.07.2014 tarihinde
tescil edilmiştir.
Kar
Dağıtımı:
a) Şirketimizin Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı mali
tablolarında (119.922),-TL tutarında dönem zararının bulunduğu,
b) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
ilişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Uluslararası Muhasebe /Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan
2013 yılı konsolide finansal tablolarında (7.580.471),-TL net dönem zararı ile anılan finansal tablolarda (59.629.629)
TL tutarında birikmiş zararın bulunduğu,
c) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2013 yılı mali tablolarında dönem
zararının bulunması ve konsolide finansal tablolarda da birikmiş zararların bulunması nedeniyle dağıtılabilir dönem
karının oluşmadığı, dikkate alınarak,
Yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklif 2013 yılı Genel Kurulunda oybirliği ile Kabul edilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücreti:
Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 1000.- (bin) TL net ücret verilmesine, karar verilmiştir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi:
2014 yılı bağımsız dış denetimini GÜRELİ Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ’nin yapması
oy birliği ile kabul edilmiştir.
14- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
BİAŞ Göz altı pazarında işlem gören Şirketimiz, Seri: IV, No:56 sayılı tebliğin 5.maddesinin 2.bendinin (c)alt bendi
uyarınca söz konusu tebliğ kapsamında olmadığı, ancak, anılan Tebliğ kapsamında uyum çalışmaları devam etmektedir.
14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
782 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content