close

Enter

Log in using OpenID

Aylık Rapor

embedDownload
TEB A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL ve BONO FONU
Mayıs 2014 Aylık Rapor
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
D. FON TUTARI
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:
F. KATILMA PAYI SAYISI:
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:
H. FONUN SÜRESİ:
TEB A.Ş. B TİPİ NAKİT YÖNETİMİ KISA VADELİ TAHVİL ve BONO FONU
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
4,250,000.00
622,562,530.78
182,238,183.00
27/12/1994
SÜRESİZ
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
Hisse Senedi
Varant
Devlet Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Finansman Bonosu
Banka Bonosu
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili Repo
Kuponlar Repo
Hazine Bonosu Repo
Varlığa Dayalı Menkuller
Kira Sertifikaları
Katılım Hesabı
Katılma Belgesi
GES
GOS
Borsa Para Piyasası
Kıymetli Madenler
VOB İşlemleri
VOB Nakit Teminat İşlemleri
Yabancı Sabit Getirililer
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)
Opsiyon
Yabancı Hisse Senetleri
Vadeli Mevduat TL
Vadeli Mevduat Döviz
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:
J. AYLIK KORELASYON :
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :
L. AYLIK TAKİP HATASI :
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :
N. AYLIK TAKİP FARKI :
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:
3.416202
3.393065
0.68%
3.23%
5.73%
36.98%
4.74%
21.77%
18.35%
18.17%
37.37%
0.00%
20.10%
23.632
1,027,764,748.06
1,051,820,937.42
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
Nominal Değeri
A) HİSSE SENETLERİ
Rayiç Değeri
%
B) VARANTLAR:
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:
TRT040614T12
TRT060814T34
TRT060814T34
TRT110614T13
TOPLAM :
139,900,000.00
300,000.00
800,000.00
85,900,000.00
226,900,000.00
142,631,385.22
295,550.76
788,135.35
85,714,388.14
229,429,459.46
22.87%
0.05%
0.13%
13.75%
36.79%
D) BANKA BONOLARI:
TRQAKBK81421
TRQAKBK91412
TRQFIBAE1410
TRQGRAN61447
TRQINGBK1416
TRQTCZB71427
TRQTCZB81418
TRQTEBK71417
TRQTEBKE1416
TRQTISB71411
TRQVKFBE1411
TRQYKBKE1429
TOPLAM :
10,000,000.00
4,400,000.00
2,000,000.00
10,000,000.00
7,330,000.00
14,000,000.00
10,000,000.00
40,000,000.00
5,000,000.00
30,000,000.00
5,000,000.00
10,000,000.00
147,730,000.00
9,817,674.80
4,274,864.00
1,929,763.80
9,964,240.50
7,036,340.34
13,842,267.32
9,800,640.90
39,402,411.20
4,822,644.15
29,662,173.90
4,823,708.15
9,632,216.40
145,008,945.46
1.57%
0.69%
0.31%
1.60%
1.13%
2.22%
1.57%
6.32%
0.77%
4.76%
0.77%
1.54%
23.25%
14,000,000.00
300,000.00
14,300,000.00
13,968,485.58
298,675.20
14,267,160.78
2.24%
0.05%
2.29%
4,503,772.60
6,005,030.14
4,503,772.60
5,504,610.96
4,003,353.42
1,501,257.53
8,507,126.03
2,001,676.71
500,419.18
9,507,964.38
5,004,191.78
10,008,383.56
1,501,257.53
5,004,191.78
4,503,772.60
6,005,030.14
4,503,772.60
5,504,610.96
4,003,353.42
1,501,257.53
8,507,126.03
2,001,676.71
500,419.18
9,507,964.38
5,004,191.78
10,008,383.56
1,501,257.53
5,004,191.78
0.72%
0.96%
0.72%
0.88%
0.64%
0.24%
1.36%
0.32%
0.08%
1.52%
0.80%
1.60%
0.24%
0.80%
E) FİNANSMAN BONOLARI:
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:
TRQTISB61412
TRQVKFB61429
TOPLAM :
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:
I) KİRA SERTİFİKALARI:
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:
M) KATILIM HESAPLARI:
N) KATILMA BELGELERİ:
O) VOB İŞLEMLERİ:
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:
T) DİĞER:
RRP TRT011014T19
RRP TRT011014T19
RRP TRT030523T13
RRP TRT030523T13
RRP TRT030523T13
RRP TRT030523T13
RRP TRT030523T13
RRP TRT030523T13
RRP TRT030523T13
RRP TRT030523T13
RRP TRT060121T16
RRP TRT060121T16
RRP TRT150120T16
RRP TRT150120T16
RRP TRT200618T18
RRP TRT200618T18
RRP TRT200618T18
RRP TRT200618T18
RRP TRT261022T10
RRP TRT280916T19
RRP TRT280916T19
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
TOPLAM :
FON PORTFÖY DEĞERİ
8,006,706.85
5,504,610.96
6,005,030.14
4,003,353.42
8,507,126.03
14,011,518.35
140,104.02
10,110,347.22
10,109,861.11
10,091,666.67
10,107,666.67
4,039,822.22
6,065,333.33
10,098,666.67
10,104,027.78
10,091,666.67
10,120,166.67
10,094,875.00
1,783,536.98
740,638.25
5,004,312.50
2,480,137.28
199,179.93
2,358,130.22
4,562,102.20
2,472,212.71
417,373.56
235,287,181.61
8,006,706.85
5,504,610.96
6,005,030.14
4,003,353.42
8,507,126.03
14,011,518.35
140,104.02
10,110,347.22
10,104,335.57
10,086,151.08
10,082,229.50
4,031,986.60
6,046,591.52
10,068,529.31
10,038,503.65
10,026,102.72
10,017,049.85
10,014,394.64
1,783,536.98
740,638.25
5,004,312.50
2,480,137.28
199,179.93
2,358,130.22
4,562,102.20
2,472,212.71
417,373.56
234,879,303.26
624,217,181.61
623,584,868.96
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:
Tutarı
%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
623,584,868.96
82,165.13
139,153.01
0
1,243,656.32
FON TOPLAM DEĞERİ:
622,562,530.78
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
37001Fon Yönetim Ücreti
37002Denetim Ücreti
370031SGMK Tahvil Borsa Payı
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı
37006Saklama Giderleri
37008Banka Masrafları
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
37097Kurucuya Ödenecek Gider Karşılığı
37099Diğer Giderler
TOPLAM
Tutarı
1,148,238.47
55.8
502.49
17,153.59
16,823.88
8,042.33
315
12,964.19
24.37
551.8
1,204,671.92
100.16%
0.01%
0.02%
0.00%
0.20%
1.28%
0.88%
0.96%
0.64%
1.36%
2.25%
0.02%
1.62%
1.62%
1.62%
1.62%
0.65%
0.97%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
1.61%
0.29%
0.12%
0.80%
0.40%
0.03%
0.38%
0.73%
0.40%
0.07%
37.67%
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
107 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content