close

Enter

Log in using OpenID

BAŞARILI PROJELER LİSTESİ (EVK)

embedDownload
BAŞARILI PROJELER LİSTESİ (EVK)
Sıra Referans No
Proje Adı
Başvuru Sahibi Adı
Farklı Atık Su Kaynakları Kullanılarak Yeni Ve Etkin
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji
Mikroalg Yetiştirme Sistemi Tasarımı Ve Biyoyakıt
Fakültesi
Üretimi
İstanbul Enerji Verimliliği Merkezi
İstanbul Sanayi Odası
İstanbuldaki Dizel Motorlu Toplu Taşıma
İstanbul Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimleri Ve
Araçlarının Egzoz Filtrelerini Temizlemeye Yönelik
Üretim Teknolojileri Uygulama Araştırma Merkezi
Yeni Bir Sistem Geliştirilmesi
İSTESOB Ve İkitelli OSB'nin VTE Alanındaki Eğitim
İstanbul Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Ve Danışmanlık Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Projesi
Su Kaçağı Ve Kontrol Temelli Enerji Yönetim
İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi
Sistemi
Alüminyum İmalat Tesislerinde Enerji Verimliliği
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Ve Sera Gazlarının Azaltılması
Güneş, Jeotermal, Atık Isı Gibi Yenilenebilir Enerji
Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Kaynaklarını Kullanarak Güç Üreten Isıl Çevirim
Teknolojileri
İstanbul Kenti Evsel Arıtma Çamurlarından
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Termokimyasal Yöntemlerle Enerji Geri Kazanım
Potansiyelinin Belirlenmesi
1
EVK/0002
2
EVK/0008
3
EVK/0011
4
EVK/0012
5
EVK/0013
6
EVK/0017
7
EVK/0019
8
EVK/0022
9
EVK/0030
Evsel Enerji Tüketiminin Azaltılması Ve Temiz
Enerji Bilinci Oluşturulması: Pendik Örneği
Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
10
EVK/0033
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Sanayide Enerji
Verimliliği (San-Ver)
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı
11
EVK/0035
Biyoyakıt Üretim Teknolojileri Araştırma,
Geliştirme Ve İnovasyon Merkezi (BİYÜTAGEM)
Fatih Üniversitesi
12
EVK/0039
Yenilenebilir Enerji İçin İstanbul’Da Biyoyakıt
Platformunun Oluşturulması - KUBİP
Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
13
EVK/0040
14
EVK/0042
15
16
EVK/0046
EVK/0049
17
EVK/0051
Reaktif Cezada Sıfırı Gördük!
Büyükbaş Hayvan Ve At Dışkısından Organik
Gübre Ve Biyogaz Üretim Prosesinin Geliştirilmesi
Ve Uygulanması
Enerji Verimli Gezici Ev
Enerji Okul
Metro İstasyonlarının Led Teknolojisi İle
Aydınlatılması
Tuzla Kaymakamlığı
İ.Ü. Teknoloji Transfer Uygulama Ve Araştırma
Merkezi
Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı
İBB Raylı Sistem Daire Başkanlığı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
235 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content