close

Enter

Log in using OpenID

30 Haziran 2014

embedDownload
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla
Konsolide Bilançosu
(Para Birimi – Bin Türk Lirası (TL))
AKTİF KALEMLER
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
7.1
7.2
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
Nakit değerler ve Merkez Bankası
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Türev finansal varlıklar
Bankalar ve para piyasalarından alacaklar
Zorunlu karşılıklar
Krediler ve kredi benzeri alacaklar
Yatırım amaçlı finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
Ticari alacaklar
Sigorta faaliyetlerinden alacaklar
Stoklar
İştirak ve bağlı ortaklıklar (net)
Şerefiye (net)
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Ertelenmiş vergi varlıkları
Diğer varlıklar
AKTİF TOPLAMI
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
13.1
13.1.1
13.1.2
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
Mevduat
Bankalar mevduatı
Müşteri mevduatları
Türev finansal borçlar
Para piyasalarına borçlar
İhraç edilen menkul kıymetler
Alınan krediler
Ticari borçlar
Çalışan hakları karşılığı
Kurumlar vergisi karşılığı
Sigorta teknik karşılıkları
Diğer yükümlülük ve karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Sermaye benzeri krediler
Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Ödenmiş sermaye
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Hisse senedi ihraç primleri
Menkul değerler değerleme farkları
Maddi ve maddi olmayan varlık değerleme farkları
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Yabancı para çevirim farkları
Yasal yedekler
Diğer yedekler
Birikmiş kar/zarar
Azınlık payları
PASİF TOPLAMI
Cari Dönem
30 Haziran 2014
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
3,561,835
76,604
322,242
2,491,007
15,082,909
94,174,762
22,519,142
16,378,923
6,140,219
6,297
908,083
3,971
209,862
927,140
143,686
166,548
217,816
2,415,758
4,692,329
224,837
438,395
3,071,166
14,542,489
89,175,046
22,155,267
16,742,096
5,413,171
5,050
894,382
2,899
191,794
1,018,847
128,130
20,829
198,603
2,546,770
143,227,662
139,306,833
Cari Dönem
30 Haziran 2014
Önceki Dönem
31 Aralık 2013
85,799,606
4,501,092
81,298,514
263,680
12,935,598
8,139,429
11,682,600
247,268
539,154
244,926
1,780,374
4,859,304
6,999
1,939,866
14,788,858
3,300,146
2,500,000
800,146
724,316
359,960
114,341
1,078,206
7,850,463
812,856
548,570
83,082,208
4,298,991
78,783,217
219,480
14,580,345
6,820,735
12,306,664
229,508
565,510
61,399
1,535,596
4,259,003
3,978
1,964,663
13,677,744
3,300,146
2,500,000
800,146
724,316
(168,236)
133,175
913,867
6,745,657
1,620,614
408,205
143,227,662
139,306,833
Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait
Konsolide Gelir Tablosu
(Para Birimi – Bin Türk Lirası (TL))
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
Cari Dönem
30 Haziran 2014
Önceki Dönem
30 Haziran 2013
5,656,768
4,475,913
33,536
1,082,862
38,378
26,079
3,477,799
2,569,829
628,009
58,001
221,960
2,178,969
292,509
506,360
213,851
157,751
88,152
69,599
630,283
346,258
284,025
3,259,512
537,341
2,047,199
380,631
1,666,568
674,972
5,718
17,175
697,865
(151,803)
(200,231)
48,428
4,468,434
3,719,684
35,222
662,338
29,759
21,431
1,949,163
1,518,778
215,541
46,978
167,866
2,519,271
360,581
505,372
144,791
198,610
188,879
9,731
560,005
403,415
156,590
3,638,467
919,723
1,748,403
351,351
1,397,052
970,341
17,079
15,943
1,003,363
(179,861)
(196,273)
16,412
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
III.
IV.
4.1
4.2
V.
5.1
5.2
VI.
6.1
6.2
6.3
6.4
VII.
VIII.
IX.
9.1
9.2
9.3
9.4
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
14.1
14.2
Faiz gelirleri
Kredilerden alınan faizler
Bankalardan alınan faizler
Menkul değerlerden alınan faizler
Finansal kiralama gelirleri
Diğer faiz gelirleri
Faiz giderleri
Mevduata verilen faizler
Kullanılan kredilere verilen faizler
Sermaye benzeri kredilere verilen faizler
Diğer faiz giderleri
Net faiz geliri/gideri
Net ücret ve komisyon gelirleri/giderleri
Alınan ücret ve komisyonlar
Verilen ücret ve komisyonlar
Ticari kar/zarar (net)
Sermaye piyasası işlemleri karı/zararı, (net)
Kambiyo işlemleri karı/zararı, (net)
Diğer faaliyet gelirleri
Üretim/İmalat faaliyet gelirleri
Sigortacılık faaliyetleri gelirleri (net)
Yatırım faaliyetleri gelirleri
Diğer gelirler
Faaliyet gelirleri/giderleri toplamı
Kredi ve diğer alacaklar değer düşüş karşılığı (-)
Diğer faaliyet giderleri (-)
Üretim/İmalat faaliyet gelirleri
Sigortacılık faaliyetleri gelirleri (net)
Yatırım faaliyetleri gelirleri
Diğer giderler
Net faaliyet karı/zararı
Temettü gelirleri
Özkaynak yöntemi uygulanan ortaklıklardan kar/zarar
Vergi öncesi kar/zarar
Vergi karşılığı
Cari vergi karşılığı
Ertelenmiş vergi geliri
XV.
Net dönem karı/zararı
546,062
823,502
15.1
15.2
Grubun karı/zararı
Azınlık payları kârı/zararı
561,600
(15,538)
834,002
(10,500)
0.2184
0.3294
Hisse başına kar/zarar (tam TL)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
254 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content