close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılı CV pdf formu için tıklayınız - Psikoloji Bölümü

embedDownload
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
ÖZGEÇMİŞ
(Güncelleme: Nisan 2014)
PROF.DR. İHSAN DAĞ
E-Posta: [email protected]
Telefon: 297 83 26
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Beytepe Kampüsü 06800 Ankara, Türkiye
Eğitim
Mezuniyet Tarihi
Derece
Alan
Kurum
1983
Lisans
Psikoloji
Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
1986
Y. Lisans
Uygulamalı
(Klinik)
Hacettepe Üniversitesi
1990
Doktora
Uygulamalı
(Klinik)
Hacettepe Üniversitesi
Akademik Ünvanlar
Yıllar
Ünvan
Kurum
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
1984 - 1991
Araştırma Görevlisi
Hacettepe Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
1992 - 1993
Öğretim Görevlisi
Hacettepe Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
1993 - 1997
Yardımcı Doçent
Hacettepe Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
1997 - 2005
Doçent
Hacettepe Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
2005 - şimdi
Profesör
Hacettepe Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
İdari Görevler
Yıllar
Ünvan
Kurum
1984 - 1988
Yönetim Kurulu Üyesi
(Türk) Psikologlar Derneği
1999 - 2001
Genel Başkan
Türk Psikologlar Derneği
2002 - 2004
Disiplin ve Etik Kurulu
Başkanlığı
Türk Psikologlar Derneği
2001 - 2003
Bölüm Başkan
Yardımcılığı
Hacettepe Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
2005 - 2008
Yönetim Kurulu Üyesi
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
2006 - 2010
Yönetim Kurulu Üyesi
H.Ü. Engelliler Araştırma ve
Uygulama Merkezi
2007 - şimdi
(Senato) Etik Komisyonu
Üyesi
Hacettepe Üniversitesi
Şubat 2011 - şimdi
Bölüm Başkanı
Hacettepe Üniversitesi
Psikoloji Bölümü
Eylül 2011 - şimdi
Üniversite Senatosu
Üyesi
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi seçilmiş
Temsilcisi
Tez Danışmanlıkları
a. Yüksek Lisans
Yüksel, Ö. (2013). Kadınlarda Evlilik Uyumu ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide
Baş Etme Biçimleri ve Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumlarının Aracı Rolleri.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji
Anabilim Dalı.
Dilsiz, H. (2013). Bebeklik ve erken çocukluk dönemi uyumsal yeme davranışı ve
beslenme süreci anne tutumları ölçekleri geliştirme çalışması. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. Ankara Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Psikolojik
Hizmetler Anabilim Dalı.
Kılıç, M. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Ebeveyn Kabul-Reddinin Öfke
İfade Tarzı ve Depresif Belirtiler ile İlişkisinin Ebeveyn Kabul ve Reddi Kuramı
Çerçevesinde İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Ataman, E. (2011). Stres Veren Yaşam Olayları Karşısında Bilişsel Duygu
Düzenleme Stratejilerinin Depresyon ve Kaygı Düzeyini Belirlemedeki Rolü.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji
Anabilim Dalı.
Karagöz, B. (2010). Bir Grup Alkol veya Madde Bağımlısında Kendini Yaralama
Davranışının İncelenmesi: Erken Çocukluk Dönemi İstismarı ve İhmali ile Duygu
Düzenleme Güçlüğü Faktörleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Neziroğlu, G. (2010). Ruminasyon, Yaşantısal Kaçınma ve Problem Çözme Becerileri
ile Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Ergin,B.E. (2009). Kişilerarası Problem Çözme Davranışı, Yetişkinlerdeki Bağlanma
Biçimleri ve Psikolojik Rahatsızlık Belirtileri Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Vatan, S. (2008). MMPI-2 İle Ölçülen Psikopatolojinin Yordayıcısı Olarak Problem
Çözmenin, Umutsuzluğun, Çaresizliğin ve Talihsizliğin İncelenmesi. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Sarı, S. (2007). Sürekli Kaygının Yordayıcıları Olarak Belirsizliğe Tahammülsüzlük,
Endişe ile İlgili İnançlar ve Kontrol Odağının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Haksal, P. (2007). Acil Servis Personelinde Görülen İkincil Travmatik Stres Düzeyinin
Disosiyasyon Düzeyi, Sosyal Destek Algısı ve Başaçıkma Stratejileri Açısından
İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Psikoloji Anabilim Dalı.
Çağın, Ö., (2006). Obsesif Kompulsif Belirtilerin Yordayıcıları Olarak Obsesif
İnançlar, Girici Düşünceleri Yorumlamada Yanlılık ve Stresle Başa Çıkma Yollarının
Bilişsel Model Çerçevesinde incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. H.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Gözene, Ö. (2002). Riskli alkol kullanan üniversite öğrencileri ile riskli alkol
kullanmayanlarda, stresli yaşam olayları, iç-dış kontrol odağı inancı ve öğrenilmiş
güçlülük değişkenlerinin ilişkilerinin incelenmesi”. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Tosun, A. (1999). Depresif duygu durumu olan ve olmayan kişilerin, örtük bellek
görevinde duygu durum tutarlı bellek yanlılığı açısından karşılaştırılması.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji
Anabilim Dalı.
Gül, S. (1999). Baş ağrısı olan kişilerin depresyonun bilişsel ve duyuşsal boyutları
yönünden depresyon hastaları ve normallerle karşılaştırılması. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Gür, A. (1996). Ergenlerde depresyon ve benlik saygısı arasındaki ilişki.
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji
Anabilim Dalı.
b.
Doktora
Çakır, Z. (2013). Kadın Üniversite Öğrencilerinde Yeme Tutumlarının
Mükemmeliyetçilik, Sosyotropi-Otonomi, Üst Bilişler, Duygulara İlişkin İnançlar,
Duygusal Zorlanmaya Toleranssızlık ve Kaçınma İle İlişkisi: Yatkınlaştırıcı ve
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Sürdürücü Faktörlere Dayalı Bir Model Önerisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. H.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Batum-Panayırcı, P. (2012). Obsesif kompulsif belirtilerin yordanmasında algılanan
ebeveynlik biçimleri, üstbilişsel inançlar, obsesif inançlar ve düşünce kontrol
yöntemlerinin rolü: üstbilişsel model çerçevesinde bir inceleme. Yayınlanmamış
Doktora Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı.
Özkan-Ceylan, A. (2010). Dikkat ve Ketlemenin Davranış, Beyin Elektrofizyolojisi ve
Kişilik Ölçümleriyle İlişkisi: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Gösteren
ve Göstermeyen Gruplar Üzerinde bir Çalışma. Yayınlanmamış Doktora Tezi. H.Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Anabilim Dalı [Önceki tez danışmanının emekli
olması nedeniyle yazım aşamasında mecburen devralınmıştır.].
Tosun, A. (2005). Depresif Belirti Düzeyi Yüksek ve Düşük Kişilerde, Depresif
bilişlerle bağlantılı Otobiyografik Anıların Karakteristik Özellikleri: Benlik sistemi ve
otobiyografik bellek. Yayınlanmamış Doktora Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Psikoloji Anabilim Dalı.
Yayınlar
a. Uluslararası Atıf İndekslerine Giren Yayınlar:
Gülüm, İ.V., Dağ, İ. (Baskıda). Yetişkin bağlanma örüntüleri ile psikopatoloji Belirtileri
Arasındaki İlişkide Bilişsel Özelliklerin Aracı Rolü: Kontrol Odağı ve Tekrarlayıcı
Düşünme. Türk Psikiyatri Dergisi.
Karagöz, B., Dağ, İ. (Baskıda). Kendini yaralama davranışlarında çocukluk dönemi
istismarı ve ihmali ile duygu düzenleme güçlüğü arasındaki ilişki: alkol ve/ya madde
bağımlısı bir grupta kendini yaralama davranışının incelenmesi. Nöropsikiyatri Arşivi.
Dağ, İ., Gülüm, İ.V. (2013). Yetişkin bağlanma örüntüleri ile psikopatoloji belirtileri
arasındaki ilişkide bilişsel özelliklerin aracı rolü: Bilişsel esneklik. Türk Psikiyatri
Dergisi, 24(4), 240-247.
Ergin, B. E., Dağ, İ. (2013). Kişilerarası problem çözme davranışları, yetişkinlerdeki
bağlanma yönelimleri ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiler. Anadolu Psikiyatri
Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry, 14 (1), 36-45.
Gülüm, İ.V., Dağ, İ. (2012). Tekrarlayıcı Düşünme Ölçeği ve Bilişsel Esneklik
Envanterinin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri
Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry, 13 (3), 216-223.
Sarı, S., Dağ, İ. (2009). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Endişe ile İlgili Olumlu
İnançlar Ölçeği ve Endişenin Sonuçları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry, 10 (4),
261-270.
Vatan, S., Dağ, İ. (2009). Problem çözme, umutsuzluk, çaresizlik ve talihsizlik MMPI2 ile ölçülen psikopatolojinin yordayıcıları olabilir mi?".Anadolu Psikiyatri DergisiAnatolian Journal of Psychiatry, 10 (3), 187-197.
Çağın, Ö., Dağ, İ. (2009). Are obsessive beliefs and interpretative bias of intrusions
predictors of obsessive compulsive symptomatology? A study with a Turkish sample.
Social Behavior and Personality, 37 (3), 355-364.
Baydoğan, M., Dağ, İ. (2008). Hemodiyaliz Hastalarındaki Depresiflik Duzeyinin
Yordanmasında Kontrol Odağı, Öğrenilmiş Güçlülük ve Sosyotropi – Otonomi. Türk
Psikiyatri Dergisi, 19 (1), 19-28.
Orsel, S.D., Akdemir, A., Dağ, İ. (2004). The sensitivity of Quality of Life Scale
WHOQOL 100 to psychopathological measures in schizophrenia. Comprehensive
Psychiatry, 45 (1), 57-61.
Dağ, İ. (2002). Kontrol Odağı Ölçeği (KOÖ): Ölçek geliştirme, güvenirlik ve geçerlik
çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 17 (49), 77-90.
Akdemir, A., Türkçapar, M.G., Örsel, S.D., Demirergi, N., Dağ, İ., Özbay, M.H.
(2001). Reliability and validity of the Turkish version of the Hamilton Depression
Rating Scale. Comprehensive Psychiatry, 42 (2), 161-165.
Tosun, A., Dağ, İ. (2000). Depresif duygu durumu olan ve olmayan kişilerin, örtük
bellek görevinde duygu durum tutarlı bellek yanlılığı açısından karşılaştırılması. Türk
Psikoloji Dergisi, 15 (46), 29-39.
Dağ, İ (1999). The relationships among paranormal beliefs, locus of control and
psychopathology in a Turkish college sample. Personality and Individual Differences,
26 (4), 723 –737.
b. Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar:
Gülüm, İ.V., Dağ, İ. (2013). Bir dizi ölçek içinden birini seçici olarak atlamak bir başa
çıkma stratejisi olabilir mi?: Tekrarlayıcı düşünme ölçeği. Bilişsel Davranışçı
Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, 2, 89-97.
Ceral, S. & Dağ, İ. (2005). Ergenlerde algılanan anne baba tutumlarına bağlı benlik
saygısı, depresiflik ve genel psikolojik belirti farklılıkları. Psikiyatri Psikoloji
Psikofarmakoloji Dergisi(3P), 13 (4), 233-241. [PsycINFO]
Bilal, E. & Dağ, İ. (2005). Eğitilebilir zihinsel engelli olan ve olmayan çocukların
annelerinde stres, stresle başa çıkma ve kontrol odağının karşılaştırılması. Çocuk ve
Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 12 (2), 56-68. [PsycINFO]
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Dağ, İ. (2005). Psikolojik test ve ölçeklerde geçerlik ve güvenirlik. Psikiyatri Psikoloji
Psikofarmakoloji Dergisi(3P), 13 (4 Ek Sayı), 17-23.
Dağ, İ. (2003). Türkiye’de Ulusal Ruh Sağlığı Politikaları konusunda yapılmış
sistematik çalışmalar. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi(3P), 11(1), 59 - 67.
[PsycINFO]
Şenol, S., Özgüven, H.D., Dağ, İ. & Oğuz, Y. (1996). Hekimler için Ötanazi, Ölüm ve
Ölümcül Hastaya İlişkin Tutum Ölçeği(ÖTÖ)’nin faktör yapısı ve iç tutarlığı. Psikiyatri
Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi(3P), 4 (3), 185 - 190.
Akdemir, A., Örsel, S.D., Dağ, İ., Türkçapar, M.H., İşcan N. & Özbay, H. (1996).
Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HDDÖ)’nin geçerliği - güvenirliği ve
klinikte kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi(3P), 4 (4), 251 - 259.
Dağ, İ. (1993). Askeri sınıf okulu öğrencilerinde kan gruplarına göre genel psikiyatrik
semptom düzeyi farkları. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi(3P), 1 (1), 49 52.
Dağ, İ. (1992). Kontrol odağı, öğrenilmiş güçlülük ve psikopatoloji ilişkileri. Psikoloji
Dergisi, 7 (27), 1 - 9.
Dağ, İ. (1992). Üniversite öğrencileri üzerinde psiko-sosyal bir inceleme. H.Ü.
Edebiyat Fakültesi Dergisi, 9 (1-2), 85 - 102.
Dağ, İ. (1991). Rotter’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği(RİDKOÖ)’nin üniversite
öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği. Psikoloji Dergisi, 7 (26), 10 - 16.
Dağ, İ. (1991). Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R)’nin üniversite öğrencileri için
güvenirliği ve geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 2 (1), 5 - 12. [PsycINFO]
Dağ, İ. (1991). Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği’nin üniversite öğrencileri
için güvenirliği ve geçerliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 2 (4), 269 - 274. [PsycINFO]
c. Ulusal Kongre Bildirileri
Dağ, İ. Türk Psikologlar Derneği Etik Süreç Yönetmeliği. 13. Ulusal Psikoloji
Kongresinde Türkiye’de Psikolojide Etik Alanında Ulaşılan Nokta konulu Panelde
sunulmuş bildiri. 7-11 Eylül 2004, İstanbul.
Dağ, İ. Türkiye’de ulusal ruh sağlığı politikaları konusunda yapılmış sistematik
çalışmalar. I. Ulusal Ruh Sağlığı Politikası Konferansında sunulmuş bildiri. 12-13
Aralık 2002, Ankara.
Dağ, İ. Klinik psikolojide ölçme değerlendirme etiği. I. Prof. Dr. Işık Savaşır Klinik
Psikoloji Sempozyumu, “Türk Klinik Psikolojisinde Ölçme ve Değerlendirme
Çalışmaları ve Etik” konulu panelde sunulmuş bildiri. 6-7 Nisan 2002, Ankara.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Dağ, İ. Bilişim toplumunun klinik psikolojideki etkileri. Bilişim Toplumuna Giderken
Psikoloji, Sosyoloji ve Hukuk'ta Etkiler Sempozyumu, "Bilişim Çağının Birey ve
Gruplar Temelinde Psikolojik Etkileri" konulu panelde sunulmuş bildiri. 23-24 Mart
2001, Ankara.
Dağ, İ. Afetlere bağlı psikolojik travmaların araştırılmasında yöntem sorunları.
Psikiyatri Birliği Bahar Sempozyumları 4 kapsamında düzenlenen “Travma
Çalışmalarında Metodolojik ve Etik Sorunlar” konulu panelde sunulmuş bildiri. 26 - 30
Nisan 2000, Kemer-Antalya.
Dağ, İ. Klinik araştırmanın aşamaları, karşılaşılan sorunlar ve bunlara yönelik pratik
öneriler. Psikiyatri Birliği Bahar Sempozyumları 1 kapsamında düzenlenen “Psikiyatri
alanında araştırma” konulu panelde sunulmuş bildiri. 23 - 26 Nisan 1997 , KemerAntalya.
d. Uluslararası Kongre Bildirileri
Haksal, P., Dağ, İ. (2008). The investigation of secondary traumatic stres levels
observed in emergency service personel in terms of dissociation level, perceived
social support and coping strategies. International Journal of Psychology, 43 (3-4),
274-274. (covered in SSCI as a meeting abstract)
e. Kitaplar
Münir, K., Ergene, T., Dağ, İ., Erol, N., Aker, T. (Eds) (2006). Türkiye Cumhuriyeti
Ruh Sağlığı Politikası. Ankara: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü.
Dağ, İ, Öktem, F., Yazıcı, K., Güvenç, G., Rezaki, M., Özcan-Demir, N., Özer, Ö.,
Özer, Ö.A., Tunçel, M. (2006). Televizyon Programlarındaki Şiddet İçeriğinin,
Müstehcenliğin ve Mahremiyet İhlallerinin İzleyicilerin Ruh Sağlığı Üzerindeki
Olumsuz Etkileri. RTÜK Yayın No: 12.
f. Kitap Bölümleri
Dağ, İ. (2006). Psikolojik değerlendirme ve testler (Böl. 8.1). N. Yüksel (Ed.) Ruhsal
Hastalıklar. Ankara: MN Medikal & Nobel. ss. 99-122 .
Dağ, İ. (2003). Afetlere bağlı psikolojik travmaların araştırılmasında yöntem sorunları.
T.Aker ve M.Emin Önder (Eds). Psikolojik Travma ve Sonuçları. İstanbul: 5US
Yayınları. ss. 211 – 218.
Dağ, İ. (2000). Belirti Tarama Listesi (SCL-90-R). Ö. Aydemir ve E. Köroğlu (Eds.).
Psikiyatride kullanılan klinik ölçekler. Ankara: Hekimler Yayın Birliği, ss. 33-40.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Dağ, İ. (1997). Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği (RÖGÖ). I.Savaşır ve
N.H.Şahin (Ed.). Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler.
Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:9, 86-92.
Dağ, İ. (1997). Rotter’in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RİDKOÖ). I.Savaşır ve
N.H.Şahin (Ed.). Bilişsel-davranışçı terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan ölçekler.
Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları No:9,93-99.
g. Çeviriler
Davison, G.C. ve J.M. Neale (2004). Anormal Psikolojisi. Çev. Ed.: İhsan Dağ,
Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No: 29.
Oltmanns, T.F. ve J.M. Neale, G.C. Davison (2003). Anormal davranışlar
psikolojisinde vak’a çalışmaları. Çev. Ed.: İhsan Dağ, Ankara: Türk Psikologlar
Derneği Yayınları, No: 25.
Dağ, İ. (Çeviren) (2002). Bölüm 12: Normaldışı Davranışlar. Morris, C.G. Psikolojiyi
Anlamak: Psikolojiye Giriş. 3.Basım. (Çev. Ed.: H.B.Ayvaşık, M.Sayıl). Ankara: Türk
Psikologlar Derneği Yayınları No: 23, ss. 525 – 567.
Garfield, S.L.(1995). Psikoterapinin dünü ve bugünü.(Kısaltarak çeviren: İ.Dağ).
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi(3P), 3 (3), 206 - 209.
h. Diğer Yayınlar
Editörlük
Dağ, İ. (1993). Türkiye’de kullanılan psikolojik ölçekler-1. Psikiyatri Psikoloji
Psikofarmakoloji Dergisi(3P), 1(Ek Sayı 2), 61s.
Bayraktar, R. & Dağ, İ. (1993). VII. Ulusal Psikoloji Kongresi bilimsel çalışmaları.
Ankara: VII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği
Yayını, 278s.
Hakem Süreci Bulunmayan Yayınlar
Dağ, İ. (2007). ABD’de psikologların çalışmalarında etik sorun yaşanmış vaka
örnekleri (Koocher ve Keith-Spiegel, 1998’den). Türk Psikoloji Bülteni, 13 (41), 33—
50.
Dağ, İ. (2003). Klinik psikolojide ölçme değerlendirme etiği. Türkiye’de psikoloji
uygulama, araştırma ve yayınlarında etik ilkeler, tartışma X. Türk Psikoloji Dergisi,
18(51): 129 – 134.
Dağ, İ. (1999). Psikolojinin ışığında kaygı. Doğu Batı, 6, 167 – 174.
Dağ, İ. (1995). Zekayı ölçmek. Bilim ve Teknik, 28 (333), 52 – 53.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Bilimsel Yayınlara Alınan Atıflar
SCI /SSCI Kapsamındaki yayınlarda bilimsel eserlere alınan atıfların (kendi
yayınlarına atıflar hariç olmak üzere) sayısı (Aralık 2013 itibarıyla): 300
Projeler
Tamamlanmış Araştırma Projeleri
Destekleyen Kurum: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (BAB)
Proje Başlığı: Problem çözme, umutsuzluk, çaresizlik ve talihsizlik MMPI-2 ile ölçülen
psikopatolojinin yordayıcıları olabilir mi?
Proje No: 07D10701001
Dönemi: 5.11.2007 – 08.10.2008
Rol: Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacı: Araş. Gör. Sevginar VATAN
Proje Tutarı: 7.000TL
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK (SOBAG Hızlı Destek Prog.)
Proje Başlığı: Türk üniversite öğrencilerinde bağlanma ve psikopatoloji arasındaki
ilişkide bilişsel faktörlerin aracı rolü.
Proje No: 111K016
Dönemi: Temmuz 2011 – Temmuz 2012
Rol: Proje Yürütücüsü
Yardımcı Araştırmacı: Araş. Gör. İ. Volkan GÜLÜM
Proje Tutarı: 20.000TL
Ödüller
2008 YILI TÜBA ÜNİVERSİTE DERS KİTAPLARI TELİF VE ÇEVİRİ ESER
ÖDÜLLERİ - Sosyal Bilimler Alanı 2. lik ödülünü alan eser:
Davison, G.C. ve J.M. Neale (2004). Anormal Psikolojisi. Çev. Ed.: İhsan Dağ,
Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No: 29.
Bilimsel/Mesleki Dernek Üyelikleri
Türk Psikologlar Derneği
Son İki Yılda Verilen Dersler
Lisans:
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ
Klinik Psikolojiye Giriş
Psikolojide Meslek Etiği
Lisansüstü:
Yetişkin Psikopatolojisi
Klinik Psikolojide Araştırma Yöntemleri
Klinik Psikolojide Meslek Etiği
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
257 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content