close

Enter

Log in using OpenID

(erkek ) öğrenci alımı mülakat tarihi ilanı. 23.07.2014

embedDownload
T.C.
BAKIRKÖY ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SİLİVRİ CEZA İNFAZ KURUMLARI
İNFAZ KORUMA MEMURU (ERKEK ) ÖĞRENCİ ALIMI
MÜLAKAT TARİHİ İLANI
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün16/06/2014 gün ve 61447256-20903.01-4514/99318 sayılı sınav ilan yazıları ile 695 erkek, 20 Bayan infaz ve koruma memurluğu(erkek)
kadrosu için sözlü sınav ve mülakat yapmak üzere komisyonlara Bakan Olur'u ile yetki verildiğine dair
yazılarında; Silivri Ceza Ġnfaz Kurumları için Toplam 100 Erkek Ġnfaz Koruma Memuru öğrenci alımıyla 50
(erkek) Ġnfaz ve Koruma Memuru sınav izni Komisyonumuza verilmiĢ olup,
Öğrenci infaz koruma memuru alımı için merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla
EN YÜKSEK PUANDAN BAġLAMAK ÜZERE ĠLAN EDĠLEN KADRO SAYISININ 5 KATI ADAY
ÇAĞRILACAKTIR ( 50 X 5 = 250 Toplam 250 aday ) maddesi gereğince baĢvuruda bulunan adaylara ait
11/07/2014 tarihli aday tespit listesi yayınlanarak 15/07/2014 günü Saat 09.00 da Boy-Kilo ölçümlerinin
yapılması için Bakırköy Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu BaĢkanlığında hazır
bulunmaları ilan edilmiĢ, 15/07/2014 tarihinde Boy-Kilo ölçümleri yapılmıĢtır.
18.07.2014 tarihinde boy kilo ölçümü sonucu ilan edilen ve listede BaĢarılı olan her adayın
aĢağıda isimlerinin karĢısında belirtilen sözlü-mülakat tarihlerinde Bakırköy Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemesi
Adalet Komisyonu BaĢkanlığında hazır bulunmaları(sınava katılacak olan adayların nüfus cüzdanları ile
birlikte hazır bulunmaları)
Adayların isimleri karşısında belirtilen tarihlerde herhangi bir nedenle sözlü sınav ve
mülkata katılmayan adayların mazeretleri kabul edilmeyecektir.
Ġlgililere bu konuda ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu İLAN OLUNUR.23/07/2014
Sıra
No
Aday
No
Adı
Soyadı
KPSS Notu
1
327
BĠLAL NAMANGANĠ
GEDĠK
88,25785
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
2
259
EMRE
KURU
87,61885
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
3
149
ADEM
ÖZCAN
87,29566
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
4
293
VELĠ
SEYREK
87,01772
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
5
143
ALĠEKBER
GÖKÇE
86,75582
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
SÖZLÜ / MÜLHAKAT
TARİH / SAAT
Sayfa 1 / 10
6
963
MUSTAFA
TEKĠN
86,60715
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
7
521
ÖZKAN
ÖZDEMĠR
86,22923
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
8
1080
BEHLÜL BĠLAL
SEZER
86,21637
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
9
666
YAKUP
KUTAN
86,08215
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
10
564
ALĠ
KALAYCI
86,07668
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
11
1063
AHMET
ALTUNTAġ
86,0732
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
12
372
FATĠH
BOZTARLA
85,96885
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
13
205
ĠSMETULLAH
YĠĞĠT
85,85772
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
14
140
AHMET
YARDIMCI
85,67614
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
15
449
EROL
YERLĠ
85,6095
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
16
1042
RESUL
DÜZEN
85,43454
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
17
576
ATĠLLA
ĠLBUĞA
85,25514
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
18
566
MAHMUT
YEġĠLKAYA
85,07165
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
19
1152
ÇAĞDAġ
CANKI
84,59208
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
20
621
FATĠH
KARADEMĠR
84,18014
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
21
491
CĠHAT
GÜNGÖR
84,14587
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
22
292
NEVZAT
DUMAN
84,0997
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
23
490
HASAN
KAVAL
83,72582
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
24
415
SALĠH
ÇENGEL
83,36137
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
25
261
MURAT
YAġAR
83,08994
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
26
260
GÖKHAN
GÜNEY
83,05404
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
27
164
ERHAN
DAĞDELEN
82,94364
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
28
976
FATĠH
CEYLAN
82,79171
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
Sayfa 2 / 10
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
29
479
AHMET
ANDAÇ
82,75577
30
326
SERHAT BAHADIR
BAġARAN
82,5392
31
17
SERCAN
KÜÇÜK
82,40402
32
1230
OKAN
ATAY
82,39855
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
33
213
SELÇUK
KAYA
82,31134
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
34
709
HAKAN
ġEN
82,24525
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
35
776
ġAKĠR
KAYIKCI
82,08232
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
36
1003
ġAHĠN
TUNÇOL
81,99897
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
37
1236
RECEP
ÖNAL
81,96898
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
38
146
NĠMET
BAHADUR
81,95515
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
39
25
KADĠR
ALTUNTAġ
81,91424
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
40
128
MEHMET SERDAR
KINALI
81,84451
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
41
1229
MENDUH
SANIR
81,81119
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
42
516
MUSTAFA
KARADOĞAN
81,77787
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
43
77
MUZAFFER
TAġ
81,69017
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
44
417
NUMAN
AKYOL
81,59105
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
45
649
ĠBRAHĠM
BAZU
81,5544
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
46
1051
EROL
ÇELĠK
81,55226
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
47
296
MUHAMMED
DAMAR
81,5075
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
48
241
ĠSMAĠL
ÇATAK
81,48974
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
49
50
MÜRSEL
YÜKSEL
81,46849
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
50
1191
ĠSMAĠL
DĠLEKÇĠ
81,32784
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
51
700
ĠSMAĠL
ÇOLAK
81,29024
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
Sayfa 3 / 10
52
387
EMRE
KARĞIN
81,14102
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
53
359
CEM
ÇELEBĠ
81,14102
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
54
880
TAHA YUNUS
ALPASLAN
81,08961
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
55
1012
CENGĠZ
BOSTANCI
81,01063
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
56
1235
ERHAN
TĠRYAKĠ
80,98307
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
57
183
EREN
TAġTEMÜRLÜ
80,95142
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
58
1203
ZAFER
ġĠMġEK
80,93702
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
59
1223
GÖKHAN
ÖMRAY
80,92597
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
60
1019
HAMĠT
BAYRAM
80,90901
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
61
794
GÖKHAN
ĠNCE
80,88462
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
62
726
SEZAYĠR
ATEġ
80,77904
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
63
1073
ENES
GÜN
80,77689
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
64
271
MEHMET
BOZTARLA
80,75861
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
65
691
ZAFER
GÜLMEZ
80,75547
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
66
228
GÖKHAN
YILDIZ
80,74905
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
67
888
BARIġ
DEMĠR
80,74134
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
68
208
FATĠH
GÖKYOL
80,71787
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
69
411
ERDOĞAN
KILIÇ
80,71253
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
70
297
HAKAN
YIKILMAZ
80,68455
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
71
118
ERSOY
YAMAN
80,63166
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
72
760
GAZĠ
DOĞAN
80,631
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
73
301
HÜSEYĠN
TEKDEMĠR
80,5932
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
74
837
TURGAY
KÜTÜK
80,58727
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
Sayfa 4 / 10
75
549
OKTAY
KORKMAZ
80,47441
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
76
950
CAN
DOĞAR
80,45353
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
77
742
BERAT
DERELĠ
80,43228
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
78
717
FATĠH
DAĞ
80,42157
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
79
632
MUHAMMED
KARAASLAN
80,41301
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
80
533
METE
YAVUZ
80,39563
03 Eylül 2014
Saat : 09:30
81
862
BÜLENT
KORKUT
80,39468
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
82
400
ĠLYAS
ÇELĠK
80,35233
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
83
921
MUSTAFA
KÖKSAL
80,33875
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
84
65
ĠSA
TAġÇI
80,33019
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
85
231
GÖKHAN
YAHġĠ
80,29888
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
86
273
SAMĠ
YALÇINÖZ
80,23812
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
87
78
EMRULLAH
ġĠPAL
80,18072
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
88
215
RAMAZAN
KARAARSLAN
80,07242
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
89
1225
ġERAFETTĠN
SUR
79,97892
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
90
611
AHMET
DOĞAN
79,96725
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
91
938
YAKUP
KIVRAK
79,87733
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
92
1076
FURKAN
KEKLĠK
79,87491
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
93
692
ONUR
SEYYAR
79,87446
94
882
ABDULLAH ONUR
YEġĠL
79,83731
95
1125
NURETTĠN
SOLMAZ
79,80553
96
1164
MURAT
ASLAN
79,77613
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
97
331
SĠNAN
ġENEL
79,76115
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
Sayfa 5 / 10
98
981
NURULLAH
KOÇAK
79,66389
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
99
181
BAYRAM
KANGAL
79,62346
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
100
854
MEHMET
ÇUHADAR
79,57195
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
101
93
YASĠN
YILDIRIM
79,52818
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
102
1044
YAKUP
TOK
79,49794
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
103
151
OKAN
USTAOĞLU
79,47015
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
104
488
YALÇIN
GÜNDÜZ
79,46581
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
105
646
HASAN
ARI
79,45637
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
106
815
SĠNAN
ĠNCĠMET
79,44336
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
107
103
SELĠM
TUÇ
79,42702
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
108
56
AHMET
YELCĠ
79,42488
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
109
1227
SERDAR
KAYNAR
79,40346
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
110
531
YASĠN
AR
79,35181
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
111
756
HAKAN
PARLAK
79,35086
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
112
357
BURAK
ÖRÜN
79,33762
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
113
778
YUSUF
ÖNÜL
79,33468
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
114
185
EMRE
USALIR
79,31754
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
115
96
SERDAL
SARIBURUN
79,31218
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
116
366
BĠLAL
HATĠBOĞLU
79,29719
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
117
222
HÜSEYĠN
ĠĞDE
79,27994
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
118
84
MUHAMMET
KARA
79,23517
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
119
1005
ASLAN
KÖSEF
79,22143
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
120
291
CAHĠT BURAK
KAVAS
79,21663
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
Sayfa 6 / 10
121
251
FATĠH
BĠRDAL
79,1971
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
122
1217
MEHMET
AYGÜN
79,18948
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
123
254
ġEVKĠ
ÜNVEREN
79,17784
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
124
38
MUSTAFA
GÜNAYDIN
79,14453
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
125
997
BURAK
ELVAN
79,12739
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
126
980
AYDIN
NERGĠZ
79,11511
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
127
52
UĞUR
BAġ
79,0289
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
128
1132
SERHAT
KAPTAN
79,0166
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
129
276
ÖMER
ÇALIġ
78,99531
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
130
961
SĠNAN
BARIġ
78,98196
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
131
416
ĠRFAN
TORĠ
78,97545
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
132
966
ALĠ
ARKAÇ
78,96532
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
133
219
VOLKAN
YILDIZ
78,95454
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
134
107
MEHMET
EFE
78,91915
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
135
929
SEZGĠN
GÜREL
78,90562
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
136
734
YUNUS
YILMAZ
78,87607
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
137
597
UĞUR
KAYAALP
78,86965
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
138
988
VOLKAN
AġKIN
78,85905
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
139
394
ALĠ
ASLANTAġ
78,8299
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
140
640
ĠDRĠS
YEġĠLYURT
78,82895
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
141
1045
YASĠN
KAYA
78,82789
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
142
633
MUSTAFA
KABA
78,82562
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
143
1000
VOLKAN
YILMAZ
78,79338
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
Sayfa 7 / 10
144
277
KAMĠL
AKYÜZ
78,79214
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
145
602
ORHAN
POLAT
78,77207
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
146
1237
HABĠP
AYDEMĠR
78,74185
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
147
485
MEHMET
EREL
78,71506
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
148
379
MUTLU
ÇAKIR
78,70424
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
149
784
FEYAZ
BUDAK
78,69959
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
150
1011
LOKMAN
TOP
78,65379
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
151
410
SELÇUK
GEÇKĠN
78,64721
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
152
374
MEHMET FATĠH
CANA
78,63872
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
153
1221
ONUR
SAKA
78,59434
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
154
69
MUSTAFA
GÜRBÜZ
78,56889
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
155
109
ĠBRAHĠM
AKILLI
78,55191
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
156
714
HÜSEYĠN
ALVER
78,52707
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
157
1173
VEYSĠ
IġIK
78,52289
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
158
136
SONER
KARAKAYA
78,51661
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
159
1207
FERĠT
BOLATKOL
78,511
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
160
266
SERHAT
TAN
78,49906
04 Eylül 2014
Saat : 09:30
161
1023
ALĠ OSMAN
AYDIN
78,47051
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
162
123
ĠBRAHĠM
FĠDAN
78,46268
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
163
1014
MUSTAFA
AKCAN
78,42937
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
164
165
YILMAZ
MIZRAK
78,41013
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
165
236
HÜSEYĠN
CENK
78,40181
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
166
28
SELÇUK
ÇETĠN
78,40033
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
Sayfa 8 / 10
167
446
GÖKHAN
OLGUN
78,37795
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
168
200
BENHÜR
ġENOCAK
78,3594
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
169
689
BURAK
ZENGĠN
78,35845
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
170
1057
CELAL
TEKE
78,34464
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
171
34
ARMAĞAN
KOKAL
78,34131
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
172
1035
ĠLYAS
ÖZLÜ
78,33849
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
173
608
SERKAN
DEMĠR
78,31304
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
174
673
ĠLYAS
DAĞ
78,28967
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
175
1056
SÜLEYMAN
ÇAĞLIYAN
78,26412
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
176
309
HARUN
YARDIM
78,21994
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
177
591
ALĠ
DEMĠRKIRAN
78,13307
178
557
ABDURRAHMAN
CANSUZ
78,1276
179
290
KEREM
GÜNGÖR
78,10952
180
1084
ÖMER
ATEġ
78,10927
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
181
684
YAKUP
YILDIRIM
78,10618
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
182
389
VAHĠT
KINOG
78,10403
183
425
MUHAMMET ENSAR
YILDIZ
78,09214
184
751
SELĠM
DURMUġ
78,06643
185
881
YUSUF
AKSU
78,04161
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
186
36
FATĠH
BAYRAM
78,02883
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
187
155
MEHMET
OKCU
78,01479
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
188
985
ĠSMAĠL
PEKDEMĠR
77,99004
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
189
972
DÜNDAR
YĠĞEN
77,98361
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
Sayfa 9 / 10
190
67
YUNUS EMRE
YAZICI
77,93785
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
191
130
ALĠ NAĠM
ÜZER
77,857
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
192
42
ÖMERFARUK
KAYA
77,85559
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
193
10
UĞUR
SEZEN
77,83868
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
194
887
METEHAN
COġKUN
77,83439
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
195
932
ÖZKAN
EROL
77,80214
05 Eylül 2014
Saat : 09:30
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
Sayfa 10 / 10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
780 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content