close

Enter

Log in using OpenID

dosyayı indir - Fen Bilimleri Enstitüsü

embedDownload
Tezli Yüksek Lisans
Adı Soyadı
Tuğba TOPRAK
Eray KOCA
Seda TOPALOĞLU
Abdulkadir KARAASLAN
Hanifi ALICI
Betül GÖKOĞLAN
AyĢe GÜLÇEBĠ
Gülcihan BALCI
GülĢen GÜVENÇ
Sevda DOLUNBAY
Gülsevde ÇANAKÇI
Ġrem Alper TATAR
ġule POLAT
Seydi Vakkas DAĞLI
Yazgan TUNÇ
Adnan MARAL
Medine SAKINMAZ
Hacer SAKINMAZ
Cemal YEġĠLTAġ
Mustafa KILIÇ
Abdurrahman AKGÜL
Nedim GÜLTEKĠN
Kübra YILDIZ
Bilal GÖKYAR
Bestami CEVHER
Mehmet TAKAS
Ġlkay DERĠNKUYU (Biyomühendislik)
Ekrem DÜZEL (Biyoloji)
Merve ANTAKYALI (Biyoloji)
Yener GÖKTAġ (Çevre)
Mediha Özge ARIKAN (Tekstil)
Murat YURTSEVEN (Biyoloji)
BaĢak ERYARAN
Akif Emre ĠSAK
Zekeriye ÖZGE
Mehmet GÜZEL
Mehmet DÜZGÜN
Rengin TONÇER
Mehmet Durak TÜYSÜZ
Elif Kübra BULUT
Sümeyye UZUN
Fatma Begüm KOZAK
AyĢegül UZUN
Ali GÜL
Duygu DĠNÇ
Ömer AKSU
Nazime NARĠN
Fatma AVCI
Dilaver YALÇIN
Bilal CANPOLAT
Hüseyin GENÇ
Muhammet Alaadin UZUN
Ekrem DÜZEL
Osman ORUÇ
Cemile YILDIRIM
Abdurrahman EROL
Nilgün ÇALICI
Ferhat YÜKSEK
Sevcihan TAġ
Nesibe CEREN
Burak BAHÇESULAR
Mahmut NAĞAÇ
Ġlhami KENGER
Sonuç
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
BaĢarısız
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
Ana Bilim Dalı
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Bahçe Bitkileri
Biyomühendislik ve Bilimleri
Biyomühendislik ve Bilimleri
Biyomühendislik ve Bilimleri
Biyomühendislik ve Bilimleri
Biyomühendislik ve Bilimleri
Biyomühendislik ve Bilimleri
Biyomühendislik ve Bilimleri
Biyomühendislik ve Bilimleri
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
Biyosistem Mühendisliği
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Akif Emre ĠSAK
Fatma BALO
Ali MERT
Hüsniye Sevtap KUTLU
Ebru DERE
Neval ORMAN
Berna DEMĠR
Celal KELEġ
Elife ÖZER
Ebru DOLĞUN
Gülay GÜVEN
Sibel KILIÇARSLAN
Sultan TONOĞLU
Seher KARA
Fatma BAYTAR
ġakire KARADAġ
Abdullah SAĞLAM
Zozan ALGAN
Esra Hilal YÜKSEK
Ali Hikmet DURSUN
Ġsa Emir TAYLAN
Recep ġEN
Hasan USLU
Muhammet Ali KUNDAKÇI
Ebru TELLĠ
Melike ULUDAĞ
Döne KILIÇ
Ümmet DĠRĠ
Mustafa Kemal ÖZTIRAK
Enver KAYGAN
Melek ÖZDEMĠR
Hamza METĠNOL
Hanifi YILMAZ
Uygar Serkan KARAKAġ
Melek ÇOLAK
Mehmet DOĞAN
Fatma ARSAN
Ümit ÖZYEġĠLDAĞ
Mehmet Akif PAKSOY
Timuçin ÇOT
Melih GÜZELKELEġ
Muhammed Fatih TAġATAN
Mehmet Nabi ÇENET
Yusuf KELEġ
Baran KIZILER
Üzeyir BEKERECĠ
Tuğçe SARIGÜZEL
Doğan BAYRAM
Faruk ġĠMġEK
Durdu Mehmet GENÇOĞLAN
Aslı Asiye AĞIL
Abdulkadir SARI
Burcu BABAOĞLAN
Abdulalim ACAR
Muhammed Çağrı YILDIRIM
Muhammed Furkan HALĠS
Arzu KESKĠN
Yunus KILIÇ
Enes Erdoğan YAġA
Yunus ERTUĞRUL
Mehmet YILMAZ
Murat BOLAT
Abdullah SAĞLAM
Hüseyin ERDOĞAN
Caner ĠġBAġARIR
Ferhat YÜKSEK
BAġARILI
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
Sınava Girmedi
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
YEDEK
YEDEK
YEDEK
BaĢarısız
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
BĠTKĠ KORUMA
BĠTKĠ KORUMA
BĠTKĠ KORUMA
BĠTKĠ KORUMA
BĠTKĠ KORUMA
BĠTKĠ KORUMA
BĠTKĠ KORUMA
BĠTKĠ KORUMA
BĠTKĠ KORUMA
BĠTKĠ KORUMA
BĠTKĠ KORUMA
BĠTKĠ KORUMA
BĠTKĠ KORUMA
BĠTKĠ KORUMA
BĠTKĠ KORUMA
BĠTKĠ KORUMA
BĠTKĠ KORUMA
ENFORMATĠK
ENFORMATĠK
ENFORMATĠK
ENFORMATĠK
ENFORMATĠK
ENFORMATĠK
ENFORMATĠK
ENFORMATĠK
ENFORMATĠK
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
Mehmet ġerif ASLAN
Hacı Veli KALMIġ
Murat ġĠRECĠ
Mustafa MAZI
Asuman ĠLK
Nesibe CEREN
Mehmet Gazi ASLAN
Vahide AKYAR
Fatma AKÇA
Fırat DOĞAN
Ahmet ÖZGENEL
Saim DAĞLI
Merve GÜL
Murat KAYA
Mesut AKCAN
Caner ĠġBAġARIR
Mehmet ÇELĠK
ÖkkeĢ KARAÇALI
Muhammed Çağrı YILDIRIM
Erol GÖZÜKARA
Kübra YARALI
Züleyha DAL
Ümmügülsüm KARA
Ġlknur DĠLĠK
Burcu KIVCI
Canan TURANLI
ġule DEMĠR
Vildan EYNALLI
Elif Sena KIRMIZIKAYA
Yağmur GĠRAY
Gökhan TĠMURTAġ
Fatma Kevser ERAFġAR
Serap BAġÇIL
Rana UÇAR
Meltem DEMĠREL
Özlem KALLĠ
Merva HIDIR
Rubeyde Burcu AKTAġ
ġüheda HAYTA
Dilara ÇANKAYA
Melike Ada POLAT
Beyza DOĞRULUK
Esra TÜKENMEZ
Sümeyye Zeynep KÜÇÜK
Nurzen KAYA
Kemaleddin EROĞLU
Yahya AKAR
Melike ARIKAN
Filiz SIZAN
Rümeysa KILINÇKIRAN
Ömer OYGEN
Hanifi GEÇKĠL
Muhammed YENĠNARCILAR
Cemre Cansu AĞAOĞLU
Ġbrahim ERMEYDAN
Mülkicihan ARSLAN
Muhammed Ahmet OĞUZHANOĞLU
ġule TURKÖNER
Ali GÜRBAK
Okan AKKOYUN
Halit TAġDELEN
Hanifi EKĠCĠ
Yücel Tuncay POLAT
Nafiye BAT
Harika Fatma AÇIKSARI
Emine Nur BÜYÜKKOL
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
Sınava Girmedi
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ
FEN BĠLGĠSĠ EĞĠTĠMĠ (ENGELLĠ KONTENJANI)
Fizik
Fizik
Fizik
Fizik
Fizik
Fizik
Fizik
Fizik
Fizik
Fizik
Fizik
Fizik
Fizik
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
GIDA MÜHENDĠSLĠĞĠ
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
Burçin PAÇACI
Muhammed Hakan GÜZELBULUT
Reyhan GĠTMĠġ
KürĢat TOSUN
Mehmet KURT
Sümeyye DĠLĠTATLI
Yusuf EVYAPAN
AyĢe ĠNAN
Sedat EMĠR
Zahide SEVĠM
Kemal TOPAL
Reyhane KÖSE
Tarık ÇELĠK
Ümit ĠNCE
Kadir ESKĠKILIÇ
Mustafa KOÇ
Necmettin TAġTAN
Ahmet Müslim AKSOY
Süreyya KOCATEPE
Merve GÜL
Semiha KILIÇ
Ebubekir YILDIZ
Ahmet ÖZBEK
Havva KIRMIZIOĞLU
Fuat ÇAKIR
Ahmet SEZEN
Kübra BOYNUEĞRĠ
Muhammed Ziya KARATAġ
Bekir CANBOLAT
AyĢenur ÖZKARCI
Rukiye TOKGÖZ
Tuğba YILDIZ SAYGILI
Tuncay ÇINARLIDERE
Selçuk YENĠPINAR
Turan ÖZDAL
Nevin KÖKEN SĠVRĠ
Emrah KARADÖL
ÖkkeĢ KARAÇALI
Cuma HARMANCIKLI
Ahmet Serkan GÜNDEġLĠ
Servet TATAR
Kemal TOPAL
Mehmet ÇELĠK
Ergün KAÇAR
Mustafa BÜYÜKARSLAN
Feride TUĞRUL
Sümeyye ERMEYDAN
Seda KILINÇ
Tuğçe ONGUN
Melek Kübra AYHAN
ġeyma TAġGETĠREN
Ali HANÇER
Aytaç KARTAL
BarıĢ SÖYLEMEZ
Murat YOKSUL
ġemsi TEKE
Fatma IġIK
Davut ARINCI
Elif BAYER
Tuba GÜVEN
AyĢegül ÖZKAN
Muhammet Ali ERCAN
Gamze ALKAYA
Ebru Seda KAYA
Ali ÇETĠNKAYA
Ali BAġTUHAN
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
Sınava Girmedi
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
Sınava Girmedi
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
YEDEK
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
Sınava Girmedi
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
ĠnĢaat Mühendisliği
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Kimya
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Dila Can SEZAL
Gülistan YILDIRIM
Hatice KARAÇAM
Handan SARI
Gökhan ÖKSÜZOĞLU
Emel MARANGOZOĞLU
Mustafa UÇAR
Erdoğan BOZDAL
Muhammed BULDUK
Yasin GÜRBÜZ
Cuma KAYA
Armağan BAġTAġ
Ayhan AVCI
Bilge Bahar BÜLBÜL
Özden ÖZDĠNÇ
Adem DEMĠR
Firdevs YALÇIN
Ġsmail DAĞ
Gökhan ALTINKÖPRÜ
Cemre DABAKOĞLU
AyĢe Songül ONAT
Mehmet CÜLFÜK
Fatma BOZKURT
Merve Nur BAġKASAP
Asutay KIZILTEPE
Nazan KOCA
Mustafa GĠRENTE
Gamzenur MEġE
Kadir ESKĠKILIÇ
Necla ÜNAN
Habip ERDEVĠR
BüĢra ÇETĠNKAYA
Murat KILAVUZ
Fatih SÜNBÜL
GülĢen BAġKAN
ÇağdaĢ PENEZOĞLU
Faruk KOYUNCU
Melike ÜNLÜ
Elif CANPOLAT
Çiğdem DURSUN
KürĢat AKÇAKALE
Bilge KARLIDAĞ
Ahmet YENĠSOLAK
Oğuzhan KUZUCU
Fatma Burcu KUZUCU
Gürkan TEMĠZ
Aysel Özgül ġĠġMAN
Bahattin KARTAL
Selahattin YABACI
Ġlker AYDOĞDU
Tolga KARABACAK
Gamze KARATUTLU
Ramazan BĠLĠR
Cumali POLAT
Kübra AKPINAR
Bilgehan KURT
Hanifi ÇINARLIDERE
Abdulaziz TAġKIN
Erdem TANRIÖVER
Ahmet Furkan KALA
Emre BAKICI
Ġsmail Hakkı ARDIÇ
Hasan YILDIZ
Sümeyye BABAOĞLU
Ali TEKĠN
ġeyma ALĞAÇ
YEDEK
YEDEK
YEDEK
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
Sınava Girmedi
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
Sınava Girmedi
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Matematik
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
Orman Endüstri Mühendisliği
PEYZAJ MĠMARLIĞI
PEYZAJ MĠMARLIĞI
SU ÜRÜNLERĠ
SU ÜRÜNLERĠ
SU ÜRÜNLERĠ
SU ÜRÜNLERĠ
SU ÜRÜNLERĠ
TARLA BĠTKĠLERĠ
TARLA BĠTKĠLERĠ
TARLA BĠTKĠLERĠ
TARLA BĠTKĠLERĠ
TARLA BĠTKĠLERĠ
TARLA BĠTKĠLERĠ
TARLA BĠTKĠLERĠ
TARLA BĠTKĠLERĠ
TARLA BĠTKĠLERĠ
TARLA BĠTKĠLERĠ
TARLA BĠTKĠLERĠ
TARLA BĠTKĠLERĠ
TARLA BĠTKĠLERĠ
TARLA BĠTKĠLERĠ
TARLA BĠTKĠLERĠ
TARIMSAL BĠYOTEKNOLOJĠ
TARIMSAL BĠYOTEKNOLOJĠ
TARIMSAL BĠYOTEKNOLOJĠ
Ebru ÇARDAKLI
Hatice USTA
Lütfi BARDAKKIRAN
Mikail ĠNCE
Sarper AfĢin ÜNAL
Abdulkadir KUTLU
Dilek ÖZER
Fazilet KIRAÇ
Tuba KOġUM
Ümran ÖZDEN
Demet DURMAZ
AyĢe Seval GÖKGÖZ
Deniz GÜRLER
Perihan YILDIZ
Ayten ÖRÜM
Bünyamin TÜRKMEN
Mehmet Emin BALTAġ
Mehmet YILDIZ
AyĢe CEYHAN
Selçuk AĞCA
Ümran TATLI
Muhammet Emin ĠNAL
Fatih KARANIN
Bestami CEVHER
Mahir ĠMALI
Ahmet KARA
Abdulkadir ÖZGÜLER
Betül MĠLCAN
Cihan FIRAT
Gamze Aybüke BAYRAM
Dilek TEKĠNALP
Armağan Fettah KOÇ
Melih BAġAR
Selim RENKLĠYÜZ
Çağrı KARAAHMETOĞLU
Ali Sinan TEKġEN
Durdu KALA
Metin KAYHAN
Ufuk Onur KARAGÖZ
Sıddık YAVUZ
AyĢe GÖKÇE
Bekir CANBOLAT
GülĢah ÖZBAġ
Özhan ÇOBAN
Dilek KAZANCI
FatoĢ Ceren AKINCI
Emine Sultan ġĠMġEK
Demet KÜÇÜK
Mehmet ReĢat BELTEN
Ruziye TOKGÖZ
Mustafa KOÇ
Ertuğrul DEMĠR
Esma KAYNAK
Seydi DĠKMEN
Asuman ARSLANTAġ
AyĢen KARACAN
Hakan YÖNDER
Hüseyin KARABĠL
ġeyma BĠTERGE
Ahmet Ziya ÇELĠK
Esra ARISAL
Fatma KEPEK
Servet TATAR
Zeynep ARSLAN
Seval AKTAġ
Mustafa TAN
BAġARILI
BaĢarısız
BaĢarısız
Sınava Girmedi
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
TARIMSAL BĠYOTEKNOLOJĠ
TARIMSAL BĠYOTEKNOLOJĠ
TARIMSAL BĠYOTEKNOLOJĠ
TARIMSAL BĠYOTEKNOLOJĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
TARIM EKONOMĠSĠ
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Özlem BĠLEN
Ahmet NEDĠRLĠ
Ekrem BALLĠ
Özge ÇĠL
Veysel ALMA
Esra UZUN
Zehra AĞAOĞLU
Zeliha EROĞLU
Necmettin KARAKUġ
Merve TOPAL
Mehmet ATILGAN
Elvan ÜNLÜ
Ġsmail Alper GÜRLEK
Ali YILMAZ
Nagehan YUMUġAK
Semra KIZIKLI
Abdulkadir ASLAN
ReĢit Buğra KARACA
Fatih AġCIOĞLU
Meryem FARSAK
Çiğdem ġAHĠN
Sümeyye KARACA
Esra YAVUZ
Fatma Ġffet KARPUZ
Murat SÖZEYATARLAR
Makbule KUġ
Ersin ATCIOĞLU
Gökhan ALTINKÖPRÜ
Hüseyin SÖNMEZ
Fahrettin KAYA
Muhammed BULDUK
Bünyamin GÜNAY
Elif TOPRAK
Osman ÖZYÜRÜR
Ayhan GÖLCÜ
Servet KARA
Ahmet AĞAÇ
Melek CEYHAN
Fatma ġAHĠN
Nejdet Furkan ÇETĠN
Servet KARA
Ahmet Furkan KÜÇÜKTATIL
Elif AK
Soner ERDEMĠR
Melike KILIÇ
Ahmet AĞAÇ
Fehim SÖNMEZ
Kerim SÖNMEZ
Tuncay KABUKÇU
Muhammed Mustafa DUYMAZ
Harun KATMER
Burak YALÇIN
Muharrem EREN
Kadir ERÇELEBĠ
Ahmet Serkan GÜNDEġLĠ
Ali ALTUNTAġ
Hüseyin SERDAR
Zeynep ġeyma PAKSOY
Ali ÇAM
Emrah KARAYAZ
Veli YAġDAL
Yunus Emre KARA
Burak MARAġLIOĞLU
Necati KURTLUCAN
Alper GÖKCECĠK
Ebubekir PEKDEMĠR
Sınava Girmedi
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
Sınava Girmedi
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
YEDEK
YEDEK
BaĢarısız
BaĢarısız
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
YEDEK
BaĢarısız
BaĢarısız
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BaĢarısız
BaĢarısız
Sınava Girmedi
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
Tekstil Mühendisliği
TOPRAK BĠLĠMĠ ve BĠTKĠ BESLEME
TOPRAK BĠLĠMĠ ve BĠTKĠ BESLEME
TOPRAK BĠLĠMĠ ve BĠTKĠ BESLEME
TOPRAK BĠLĠMĠ ve BĠTKĠ BESLEME
TOPRAK BĠLĠMĠ ve BĠTKĠ BESLEME
TOPRAK BĠLĠMĠ ve BĠTKĠ BESLEME
TOPRAK BĠLĠMĠ ve BĠTKĠ BESLEME
TOPRAK BĠLĠMĠ ve BĠTKĠ BESLEME
TOPRAK BĠLĠMĠ ve BĠTKĠ BESLEME
TOPRAK BĠLĠMĠ ve BĠTKĠ BESLEME
TOPRAK BĠLĠMĠ ve BĠTKĠ BESLEME
TOPRAK BĠLĠMĠ ve BĠTKĠ BESLEME
TOPRAK BĠLĠMĠ ve BĠTKĠ BESLEME
TOPRAK BĠLĠMĠ ve BĠTKĠ BESLEME
TOPRAK BĠLĠMĠ ve BĠTKĠ BESLEME
TOPRAK BĠLĠMĠ ve BĠTKĠ BESLEME
TOPRAK BĠLĠMĠ ve BĠTKĠ BESLEME
TOPRAK BĠLĠMĠ ve BĠTKĠ BESLEME
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Zootekni
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Sinan ALTUN
Tuğçe DEMĠRCĠ
Muhammed Ali ARVAS
Ġbrahim ORÇAN
Seval TURSUN
Fatih ÇĠFTÇĠ
Cansu ETÇĠ
Muhammed Furkan KÜÇÜK
Abdullah Emre TAġ
Mahmut UÇMAN
Serkan SAĞIR
Emel Ünal PINARBAġI
Medine Münevver ÖZTÜRK
Burak ġAHAN
Mustafa KESENEK
Muhammet Murat FIRIġ
Muhammet Ali USER
Yusuf Emrah MURATOĞLU
Hüseyin BAKIR
Özhan ġAHĠNOĞLU
Mehmet KARADUMAN
Leyla ÖZDEMĠR
Maide Sultan ARDIÇ
Sabri Murat KISAKÜREK
Erdem UZUNAY
Hakan ÇELĠK
Abdulkadir EZGĠN
Fatma AVLĠ
Murat MERT
Ahmet BAġDEMĠR
Davut AYDOĞAN
Metehan AYDEMĠR
Fatih KARADAĞ
Mehmet Nurullah KONUR
Ergün ĠNANDI
Ahmet TAMER
Yavuz GÜNEġ
Mustafa ATCIUġAĞI
Koray PALAZ
Nebihe AMOCA
Halit MERAL
Ertuğrul KAYA
Hacı ÖkkeĢ BAġDEMĠR
Hamza POLAT
Ġbrahim Onur AKÇINAR
Ġbrahim Halil TEKDEMĠR
AyĢe AnıĢ ÇĠÇEK
Zeynep KAYRAK
Said DOĞAN
Tarık DURMUġ
Ġbrahim KAYA
Maruf ARSLAN
Ali DURMAZ
Kevser CĠNKARA
Fatih KURNAZ
Hatice TAġKIN
Mehmet Alper BORAZAN
Mehmet Ünal BĠNGÖL
Nejla HOġCA
Arif BĠLĠR
Hasan GÜNEġ
Süleyman UYSAL
Ali AYBASAR
Melike PAÇACI
Nuh ERDEM
KürĢat COġKUN
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
YEDEK
YEDEK
YEDEK
YEDEK
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Betül ġENSOY
Gökhan BAL
Ahmet BĠÇER
Serdar DOLAġKAN
Merve BALIK
Mehmet ARSLANTAġ
Samet BAġÇI
Sami ONAY
Arif ÖZDOĞAN
Abdullah RaĢit SEVĠNÇ
Sümeyye BĠNGÖL
Gamze BAġ
Ahmet Fatih ÜNAL
Oruç YANMAZ
Dilan VURUR
Mehmet Erkan ERġAHĠN
Bekir ÇAĞIL
Canan KAPLAN
Sare KAYA
Seyit Ahmet ÖZ
Emin Salih NACAR
Rüveyda HUYLU
Ahmet SAKALLI
Abdullah ÇĠĞĠL
Bekir KĠġĠ
ġaban GÜNERĠ
Serkan KUMAġ
Dilek OKTAġ
Gözde DURAN
Mehmet ÇANAK
Ahmet MALKOÇ
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Sınava Girmedi
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Sonuç
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
BaĢarısız
BaĢarısız
BaĢarısız
BAġARILI
BAġARILI
BAġARILI
Ana Bilim Dalı
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Tarım Ekonomisi
Fen Bilgisi Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Sonuç
Ana Bilim Dalı
Tezsiz Yüksek Lisans
Adı Soyadı
Mehmet EMRE
Erkan KĠBAR
Nasuh TIMARCIOĞLU
Ġsmail DAĞ
Cihan FIRAT
Fatih KARANIN
Özhan ġAHĠNOĞLU
Selçuk AĞCA
Hatice TAġKIN
Faruk KOYUNCU
Melih BAġAR
Rana UÇAR
Ahmet Selman SARIDAL
Selim RENKLĠYÜZ
Fatih DÜġÜNCELĠ
Hasan ASANA
Muhammed Hakan GÜZELBULUT
Cevdet KÜLAHLI
Gülnihal TÜFEKÇĠ
Reyhan GĠTMĠġ
Hüseyin TEPE
Adem KÖSE
Metin TURGUT
Ahmet ASLAN
Enes Erdoğan YAġA
Hüseyin ERDOĞAN
Hacı Veli KALMIġ
Doktora
Adı Soyadı
Akide ÖZCAN
Zahide SÜSLÜOĞLU
ġakir Burak BÜKÜCÜ
Hava ġeyma YILMAZ
Betül ÇAKMAK
Talip YĠĞĠT
Deniz ÇAPLIK
Emine KAġAN
Ġsa KARA
Nagihan HELVACI
ġerife Nur AKYAR
Bekir Mehmet KELLECĠ
Meltem RESĠM
Ramazan SOLMAZ
Hakan YAYKAġLI
Celal KURġUN
Mustafa EYĠCĠL
Eda GANĠYUSUFOĞLU
Hakan YAYKAġLI
Ramazan SANDAL
Mustafa ĠLHAN
Ahmet BEKERECĠ
Meltem RESĠM
Nagihan HELVACI
Süleyman KUġTAġ
Ġsa BAġTUĞ
Ahmet REĠS
Sadettin ÇELĠK
Nuriye ESENCELĠ
Mehmet KERTMEN
Ğassan ASKER
Bedriye GEYĠKLĠ
Özer KURT
Meltem KAYA
BAġARILI
Bahçe Bitkileri
BAġARILI
Bahçe Bitkileri
BAġARILI
Bahçe Bitkileri
BAġARILI
Bahçe Bitkileri
BAġARILI
Bitki Koruma
BAġARILI
Bitki Koruma
GĠRMEDĠ
Bitki Koruma
BAġARILI
Biyoloji
BAġARILI
Biyoloji
BAġARILI
Biyomühendislik ve Bilimleri
BAġARILI
Biyomühendislik ve Bilimleri
BAġARILI
Biyomühendislik ve Bilimleri
BAġARILI
Biyosistem Mühendisliği
BaĢarısız
Elektrik Elektronik Mühendisliği
BAġARILI
Fizik
BAġARILI
Fizik
BAġARILI
Fizik
BAġARILI
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
BAġARILI
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
BAġARILI
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
BAġARILI
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
BAġARILI
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
BAġARILI
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Sınava Girmedi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
BAġARILI
Orman Endüstri Mühendisliği
DĠL PUANI
YETERSĠZ
Orman Endüstri Mühendisliği
BAġARILI
Orman Mühendisliği
BAġARILI
Tarımsal Biyoteknoloji
BAġARILI
Tekstil Mühendisliği
BAġARILI
Tekstil Mühendisliği
BAġARILI
Tekstil Mühendisliği
BAġARILI
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
BAġARILI
Zootekni
BAġARILI
Matematik
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
133
File Size
565 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content