close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
İLK DEFA VE YENİDEN MÜDÜR GÖREVLENDİRME TASLAK LİSTESİ
Sıra
No
Adı Soyadı
Başvuru
Tipi
Alanı
Anadolu
Durumu
- Fen Lisesi 63,03
Sosyal Bilimler
Puanı
Yerleştiği Kurum
1
HASAN ARICAN
Müdür
Türk Dili ve Edebiyatı
2
ZĠYA ÇALIġKAN
Müdür
Türk Dili ve Edebiyatı
60,45
ANTALYA/KUMLUCA (751176) HAVVA-SEDAT AVCIOĞLU FEN LĠSESĠ
ANTALYA/MURATPAġA (969458) GAZĠ ANADOLU LĠSESĠ
3
ġEVKĠ MAT
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
60,12
ANTALYA/ALANYA (124174) HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ
4
MUSA TURGUT
Müdür
Türkçe
59,65
ANTALYA/GAZĠPAġA (749294) GAZĠPAġA ĠMAM HATĠP ORTAOKULU
5
SEBAHATTĠN AKYIL
Müdür
Ġlköğretim Matematik Öğr. 59,24
ANTALYA/MURATPAġA (707302) BAġÖĞRETMEN ATATÜRK
ORTAOKULU
6
MENDERES TUR
Müdür
Tarih
58,98
ANTALYA/MURATPAġA (750723) MURATPAġA ANADOLU LĠSESĠ
7
AYġE ACAR
Müdür
Türk Dili ve Edebiyatı
58,43 - Fen Lisesi
ANTALYA/KEPEZ (751980) ANTALYA TĠCARET VE SANAYĠ ODASI
GÜZEL SANATLAR LĠSESĠ
8
HALĠL ALKAN
Müdür
Ġlköğretim Matematik Öğr. 58,38
ANTALYA/SERĠK (707075) TEKELĠ ORTAOKULU
9
SEDAT GÖKDEMĠR
Müdür
Büro Yönetimi
58,35
ANTALYA/MURATPAġA (969926) MURATPAġA MESLEKĠ VE TEKNĠK
ANADOLU LĠSESĠ
10
HAKAN DEMĠR
Müdür
Kimya/Kimya Teknolojisi
58,17
ANTALYA/KONYAALTI (750715) AKDENĠZ ANADOLU LĠSESĠ
11
OSMAN MUSARA
Müdür
Din Kült. ve Ahl.Bil.
57,91
ANTALYA/MURATPAġA (967610) ANTALYA ANADOLU ĠMAM HATĠP
LĠSESĠ
12
ABDULKADĠR TUNCER
Müdür
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
57,43
ANTALYA/ALANYA (971031) ÖĞRETMENEVĠ VE AKġAM SANAT OK.
13
FAHRETTĠN BAZAN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
57,34
ANTALYA/KEPEZ (702461) YENĠMAHALLE ĠLKOKULU
14
TOLGA ÇAKMAKLI
Müdür
Müzik
57,19
ANTALYA/MURATPAġA (709693) KOCADEMĠR ORTAOKULU
15
RECEP AKALIN
Müdür
Türk Dili ve Edebiyatı
57,00
ANTALYA/ELMALI (972458) ELMALI ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
16
MEHMET ORHAN ÖZBEK
Müdür
Türk Dili ve Edebiyatı
56,96
ANTALYA/MURATPAġA (969461) ADEM-TOLUNAY ANADOLU LĠSESĠ
17
HASAN AKIN
Müdür
Tarih
56,90
ANTALYA/MURATPAġA (969463) ANTALYA ANADOLU LĠSESĠ
18
HASAN YILDIZ
Müdür
Elektrik-Elektronik
Tek./Elektronik
56,66
ANTALYA/MURATPAġA (970149) ANTALYA MESLEKĠ VE TEKNĠK
ANADOLU LĠSESĠ
19
HĠLMĠ ÇETĠNKAYA
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
56,65
ANTALYA/ALANYA (702292) HAYATE HANIM ĠLKOKULU
20
OKTAY ELMALI
Müdür
Din Kült. ve Ahl.Bil.
56,65
21
EBRU BEZCĠ
Müdür
Rehberlik
56,47
22
ALĠ SILI
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
56,25
ANTALYA/MURATPAġA (702675) AHMET BĠLEYDĠ ĠLKOKULU
23
ABDULLAH BAġAR
Müdür
Din Kült. ve Ahl.Bil.
56,00
ANTALYA/KEPEZ (701452) VARSAK ĠMAM HATĠP ORTAOKULU
24
KENAN YAVUZ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
55,96
25
AHMET ÖGKE
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
55,91
26
RECAĠ OCAK
Müdür
Sosyal Bilgiler
55,87
ANTALYA/MURATPAġA (707287) BARBAROS ORTAOKULU
27
ADEM YALÇIN
Müdür
Türkçe
55,85
ANTALYA/FĠNĠKE (703977) ATATÜRK ORTAOKULU
28
MAHMUT TAYYAR YETÜK
Müdür
Matematik
55,70
ANTALYA/MURATPAġA (969456) LEVENT AYDIN ANADOLU LĠSESĠ
29
NAZIM KARAGEDĠK
Müdür
Tarih
55,69
30
NURETTĠN ÖZGÜR
Müdür
BiliĢim Teknolojileri
55,59
31
RAMAZAN KATKICI
Müdür
Metal Teknolojisi
55,52
32
MÜNEVVER ESEN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
55,31
33
DENĠZ BÜLBÜL
Müdür
Rehberlik
55,31
34
ADNAN MENDERES BULUT
Müdür
Fizik
55,25
35
SERKAN TANMAN
Müdür
Ġngilizce
55,20
36
CELALETTĠN AĞRALI
Müdür
Biyoloji
55,11
37
FEVZĠ ÇAKAġ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
55,11
38
OSMAN KÖSEOĞLU
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
55,09
ANTALYA/AKSU (700688) BOZTEPE ĠLKOKULU
39
KUNTAY YETKĠN
Müdür
BiliĢim Teknolojileri
55,02
ANTALYA/MURATPAġA (969922) ANTALYA TĠCARET BORSASI
MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ
40
NECLA KARAGEDĠK
Müdür
Okul Öncesi Öğrt
54,98
ANTALYA/ALANYA (971674) CAN ANAOKULU
54,96
ANTALYA/MURATPAġA (969460) HACI MALĠKE MEHMET BĠLEYDĠ
ANADOLU LĠSESĠ
ANTALYA/ALANYA (753071) SAKĠNE NESĠBE ZAMANOĞLU ÖZEL
EĞĠTĠM UYGULAMA MERKEZĠ I. KADEME
ANTALYA/MURATPAġA (970102) AZĠZE KAHRAMAN HALK
EĞT.MER.VE ASO.
ANTALYA/KONYAALTI (702530) DOYRAN AYTEN-ġEVKET GÜLVEREN
ĠLKOKULU
ANTALYA/ALANYA (973062) ARIKAN YILMAZ DĠM MESLEKĠ VE
TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ
ANTALYA/KEPEZ (973222) ġEHĠT ÖMER DĠKMEN MESLEKĠ VE TEKNĠK
ANADOLU LĠSESĠ
ANTALYA/DÖġEMEALTI (967481) ANTALYA ORGANĠZE SANAYĠ
BÖLGESĠ MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ
ANTALYA/KONYAALTI (970097) HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ
- Fen Lisesi Sosyal Bilimler
ANTALYA/ALANYA (353097) ALANYA REHBERLĠK ARAġTIRMA
MERKEZĠ
ANTALYA/MURATPAġA (970151) TEZ-TUR MESLEKĠ VE TEKNĠK
ANADOLU LĠSESĠ
ANTALYA/KONYAALTI (970134) DR. ĠLHAMĠ TANKUT ANADOLU
LĠSESĠ
ANTALYA/ALANYA (124162) ALANYA KIZ ANADOLU ĠMAM HATĠP
LĠSESĠ
ANTALYA/KONYAALTI (702523) ABDURRAHMAN NERĠMAN BĠLEYDĠ
ĠLKOKULU
ANTALYA/DÖġEMEALTI (969918) YEġĠLBAYIR ĠMKB MESLEKĠ VE
TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ
ANTALYA/KEPEZ (970101) ANTALYA MERKEZ TEOMANPAġA HALK
EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ
41
ÖMER AKKAN
Müdür
Konaklama ve Seyahat
Hizmetleri
42
HĠMMET KARATAġ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
54,83
43
FĠRDEVS ÖZBĠLEK
Müdür
Okul Öncesi Öğrt
54,83
ANTALYA/SERĠK (753031) SERĠK ANAOKULU
44
AHMET SARI
Müdür
Okul Öncesi Öğrt
54,73
ANTALYA/KEPEZ (753076) ALPAY KALKANDELEN ANAOKULU
45
MUSTAFA AKSOY
Müdür
Coğrafya
54,70
46
HASAN BAHġĠ
Müdür
Din Kült. ve Ahl.Bil.
54,65
47
HĠDAYET ALTINIġIK
Müdür
Din Kült. ve Ahl.Bil.
54,64
ANTALYA/KEPEZ (750713) ÇAĞLAYAN ANADOLU LĠSESĠ
48
AHMET AKSOY
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
54,62
ANTALYA/KONYAALTI (702531) DR.CAHĠT ÜNVER ĠLKOKULU
ANTALYA/ALANYA (751179) ALANYA MEHMET ARĠF TÜRKTAġ
ANADOLU LĠSESĠ
ANTALYA/DÖġEMEALTI (750710) MUSTAFA AYTEN AYDIN ANADOLU
LĠSESĠ
İLK DEFA VE YENİDEN MÜDÜR GÖREVLENDİRME TASLAK LİSTESİ
Sıra
No
Adı Soyadı
Başvuru
Tipi
Alanı
Puanı
Anadolu
Durumu
Yerleştiği Kurum
ANTALYA/KEMER (757556) GÖYNÜK BELEDĠYESĠ ATATÜRK
ĠLKOKULU
ANTALYA/MURATPAġA (709374) KAMĠLE ÇÖMLEKÇĠOĞLU
ORTAOKULU
49
BAHRĠYE KOYUNCU
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
54,59
50
HIDIR RAHMĠ DAġKIN
Müdür
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
54,58
51
SEBAHATTĠN ġAHĠN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
54,54
ANTALYA/MURATPAġA (702696) DR.ĠLHAMĠ TANKUT ĠLKOKULU
52
ESRA SEVĠM
Müdür
Teknoloji ve Tasarım
54,49
ANTALYA/KEPEZ (709608) MOBĠL ORTAOKULU
53
HÜSEYĠN YÜKSEL OFLAZ
Müdür
Sosyal Bilgiler
54,48
ANTALYA/DÖġEMEALTI (704179) YENĠKÖY ORTAOKULU
54
DURMUġ YAVUZER
Müdür
Kimya/Kimya Teknolojisi
54,44
55
BEKĠR CERĠT
Müdür
Ġlköğretim Matematik Öğr. 54,41
56
ALĠ YERLĠ
Müdür
Coğrafya
54,41
57
MEHMET VARMIġ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
54,38
ANTALYA/MURATPAġA (702800) VALĠ SAĠM ÇOTUR ĠLKOKULU
58
NEDĠM YILDIZ
Müdür
Beden Eğitimi
54,38
ANTALYA/KONYAALTI (750716) KONYAALTI ANADOLU LĠSESĠ
59
ĠBRAHĠM ETHEM ÇARKCI
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
54,34
ANTALYA/KEPEZ (970100) ANTALYA MERKEZ ÇAMLIBEL HALK
EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ
60
YILMAZ ATICI
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
54,25
ANTALYA/KUMLUCA (702782) MĠMAR SĠNAN ĠLKOKULU
61
TEVFĠK KAYABAġLI
Müdür
Din Kült. ve Ahl.Bil.
54,15
ANTALYA/ALANYA (704819) ALĠ NAZIM KÖSEOĞLU ORTAOKULU
62
ġERAFETTĠN KOÇAġLI
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
54,10
ANTALYA/KEPEZ (702470) GÜLGÜN-NĠHAT ÖMÜR ĠLKOKULU
63
ARĠF SARIGÜL
Müdür
Ġlköğretim Matematik Öğr. 54,10
64
YASĠN DEMĠR
Müdür
Ġlköğretim Matematik Öğr. 54,07
65
AKĠF ERZURUMLUOĞLU
Müdür
BiliĢim Teknolojileri
54,04
66
MEHMET KURT
Müdür
Ġ.H.L. Meslek Dersleri
53,97
67
ÇĠĞDEM KÜÇÜK
Müdür
Okul Öncesi Öğrt
53,89
68
AZMĠ AKTOPRAK
Müdür
Metal Teknolojisi
53,86
69
HALĠL ĠBRAHĠM DEMĠREL
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
53,85
70
GÜLCAN DEMĠR ÖZKAN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
53,81
ANTALYA/ALANYA (702190) CUMHURĠYET ĠLKOKULU
71
KADRĠYE KURTCEPHE
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
53,79
ANTALYA/KONYAALTI (702534) GAZĠ MUSTAFA KEMAL ĠLKOKULU
72
ġEVKET AYDOĞMUġ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
53,76
ANTALYA/ALANYA (702180) BĠLGĠ BULUT ĠLKOKULU
73
MURAT ERGĠN GÖZÜTOK
Müdür
Teknoloji ve Tasarım
53,73
ANTALYA/ALANYA (704372) SEMA ERAY ERDEM ORTAOKULU
74
HÜSEYĠN KAMĠL MANAV
Müdür
Din Kült. ve Ahl.Bil.
53,68
ANTALYA/KEPEZ (974832) KARATAY ANADOLU LĠSESĠ
75
YILDIRAY SEVĠM
Müdür
Coğrafya
53,63
ANTALYA/MURATPAġA (969523) ANTALYA BAROSU MESLEKĠ VE
TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ
76
AHMET TÜRK
Müdür
Din Kült. ve Ahl.Bil.
53,61
ANTALYA/MURATPAġA (702745) ĠSTĠKLAL ĠLKOKULU
77
AHMET ARIKAN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
53,51
ANTALYA/KONYAALTI (702538) SAĠME SALĠH KONCA ĠLKOKULU
78
HABĠB DOĞANAY
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
53,45
ANTALYA/MURATPAġA (702783) NADĠRE KONUK VE ALĠ OĞUZ
KONUK ĠLKOKULU
79
MURAT ĠLKĠN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
53,39
ANTALYA/MURATPAġA (702767) MEHMET KESĠKÇĠ ĠLKOKULU
80
SÜLEYMAN EMĠN ÖZDEMĠR
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
53,38
ANTALYA/KEPEZ (702479) ĠRENOĞULLARI ĠLKOKULU
81
ĠSMAĠL UĞURLU
Müdür
Türkçe
53,35
ANTALYA/KORKUTELĠ (706971) MEHMET AKĠF ERSOY ORTAOKULU
82
MEHMET BAĞCI
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
53,29
ANTALYA/DÖġEMEALTI (701308) YENĠKÖY ĠLKOKULU
83
BĠROL AKÇA
Müdür
Türk Dili ve Edebiyatı
53,11
ANTALYA/SERĠK (750727) SERĠK YUNUS EMRE ANADOLU LĠSESĠ
84
KIYMET DEMĠR
Müdür
Yiyecek Ġçecek Hizmetleri
53,10
ANTALYA/KEPEZ (973194) PROF. DR. TUĞGENERAL CEVDET
DEMĠRKOL-AYHAN DEMĠRKOL MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ
85
MUZAFFER DEMĠRCĠ
Müdür
Ġngilizce
53,06 - Fen Lisesi
ANTALYA/DÖġEMEALTI (969475) YUSUF ZĠYA ÖNER FEN LĠSESĠ
86
MEHMET UYAR
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
53,06
ANTALYA/ALANYA (702328) MAHMUTLAR ĠLKOKULU
87
NUH EROĞLU
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
53,03
ANTALYA/KORKUTELĠ (971032) ÖĞRETMEN EVĠ VE AKġAM SANAT
OKULU
88
SALĠHA SÜNDÜS
Müdür
Okul Öncesi Öğrt
53,00
ANTALYA/ALANYA (757265) ALANYA ANAOKULU
89
KAZIM KOCAACAR
Müdür
Biyoloji
52,90
ANTALYA/MANAVGAT (750719) MANAVGAT FATĠH ANADOLU LĠSESĠ
90
AHMET GÜL
Müdür
Din Kült. ve Ahl.Bil.
52,78
ANTALYA/GAZĠPAġA (750712) GAZĠPAġA MERKEZ ANADOLU LĠSESĠ
91
MUSTAFA BOYACI
Müdür
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
52,74
ANTALYA/KEPEZ (712676) 100. YIL ORTAOKULU
92
ZAFER SARUHAN
Müdür
Coğrafya
52,72
ANTALYA/ALANYA (758087) TÜRKLER ĠMKB SOSYAL BĠLĠMLER LĠSESĠ
93
HANDAN SUNGUR
Müdür
Okul Öncesi Öğrt
52,63
94
DURMUġ ALĠ ÖZOKUDAN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
52,62
95
RÜVEYDA FĠLĠZ BAġARAN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
52,61
ANTALYA/ALANYA (702341) NĠMET ALAATTĠNOĞLU ĠLKOKULU
96
SÜLEYMAN DEMĠR
Müdür
Biyoloji
52,59
ANTALYA/KEPEZ (970231) TOROS MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU
LĠSESĠ
ANTALYA/KUMLUCA (971033) ÖĞRETMEN EVĠ VE AKġAM SANAT
OKULU
ANTALYA/KONYAALTI (721828) KONYAALTI HALĠT ULUÇ ĠMAM
HATĠP ORTAOKULU
ANTALYA/KONYAALTI (752269) KONYAALTI BAHTILI MESLEKĠ VE
TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ
ANTALYA/ALANYA (704368) SUGÖZÜ CEMAL COġKUN ORTAOKULU
ANTALYA/MURATPAġA (701558) MURATPAġA ĠMAM HATĠP
ORTAOKULU
ANTALYA/KEPEZ (969677) ĠSMET ĠNÖNÜ MESLEKĠ VE TEKNĠK
ANADOLU LĠSESĠ
ANTALYA/KEPEZ (758161) NEBĠ GÜNEY KIZ ANADOLU ĠMAM HATĠP
LĠSESĠ
ANTALYA/KONYAALTI (970006) ġEHĠT TEĞMEN AYFER GÖK
ANAOKULU
ANTALYA/MANAVGAT (124975) MANAVGAT MESLEKĠ VE TEKNĠK
ANADOLU LĠSESĠ
ANTALYA/KEPEZ (702392) ġEHĠT ĠBRAHĠM BARIġ YURTSEVEN
ĠLKOKULU
ANTALYA/MANAVGAT (758776) HACI ġAYESTE-MUSTAFA GÜNEġ
ANAOKULU
ANTALYA/KORKUTELĠ (702692) FĠKRĠYE-RAMAZAN YALÇIN
ĠLKOKULU
İLK DEFA VE YENİDEN MÜDÜR GÖREVLENDİRME TASLAK LİSTESİ
Sıra
No
Adı Soyadı
Başvuru
Tipi
Alanı
Puanı
Anadolu
Durumu
Yerleştiği Kurum
97
MUSTAFA KARAGEDĠK
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
52,54
ANTALYA/ALANYA (702278) HACIKADĠROĞLU ĠLKOKULU
98
TAHĠR CENGĠZ ÖNEN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
52,50
ANTALYA/KONYAALTI (702526) BEDRĠYE BĠLEYDĠ ĠLKOKULU
99
ADEM ARIKAN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
52,44
ANTALYA/ALANYA (702184) CĠKCĠLLĠ MEHMET EMĠNE ÖNCÜ
ĠLKOKULU
100 HÜSEYĠN KORKMAZ
Müdür
52,40
ANTALYA/MURATPAġA (709342) NAMIK KEMAL ORTAOKULU
101 MEHMET BAYRAM
Müdür
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
52,38
ANTALYA/MANAVGAT (758775) HACI ġAYESTE-MUSTAFA GÜNEġ
ORTAOKULU
102 RAFET GÖÇERĠ
Müdür
Türkçe
52,33
ANTALYA/KEPEZ (703682) ALAEDDĠN KEYKUBAT ORTAOKULU
103 DOĞAN ACER
Müdür
Din Kült. ve Ahl.Bil.
52,28
ANTALYA/ALANYA (962078) BERAT-HAYRĠYE CÖMERTOĞLU ÇOK
PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ
104 YASĠN ÇOBAN
Müdür
Sosyal Bilgiler
52,24
ANTALYA/KUMLUCA (709364) MĠMAR SĠNAN ORTAOKULU
105 TÜLAY CELEPOĞLU
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
52,23
ANTALYA/DEMRE (700790) BEYMELEK ĠLKOKULU
106 SITKI ÇELĠK
Müdür
Tarih
52,17
ANTALYA/MANAVGAT (280925) MANAVGAT ANADOLU LĠSESĠ
107 ÖZGÜR UYGUR
Müdür
Ġngilizce
52,16
108 ĠLHAN GEMALMAZ
Müdür
Rehberlik
52,08
109 SAKIP AKAY
Müdür
Beden Eğitimi
52,06
ANTALYA/DÖġEMEALTI (759139) DĠLEK-RECEP ÖZER ORTAOKULU
110 RAMAZAN DAVAZ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
52,06
ANTALYA/KEPEZ (702314) DURALĠLER ĠLKOKULU
111 YASĠN TEMĠZ
Müdür
Türkçe
51,99
ANTALYA/KEPEZ (709578) ġAHĠNEVLER ORTAOKULU
112 VELĠ UĞUR
Müdür
Ġngilizce
51,93
ANTALYA/ALANYA (752217) MAHMUTLAR SELÇUKLU ORTAOKULU
113 YÜKSEL ġEN
Müdür
Ġ.H.L. Meslek Dersleri
51,91
ANTALYA/KORKUTELĠ (750394) ĠMAM HATĠP ORTAOKULU
114 HÜSEYĠN KUNT
Müdür
Tarih
51,91
ANTALYA/ALANYA (758395) OBA AKDENĠZ ANADOLU LĠSESĠ
115 HÜSEYĠN BALCAK
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
51,89
ANTALYA/DÖġEMEALTI (701288) NURSEL-AYHAN KADAM ĠLKOKULU
116 MEHMET GEDĠK
Müdür
Din Kült. ve Ahl.Bil.
51,89
ANTALYA/MURATPAġA (709305) MURATPAġA ORTAOKULU
117 ġEVKET ÜNAL
Müdür
Ġngilizce
51,77
ANTALYA/ALANYA (758147) TAHĠR TULUK ORTAOKULU
118 HAKAN ÇELĠK
Müdür
Sosyal Bilgiler
51,76
ANTALYA/ALANYA (704486) KESTEL ORTAOKULU
119 YUSUF ALAGÖZ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
51,71
ANTALYA/KAġ (702266) MERKEZ ĠLKOKULU
120 AHMET UYAR
Müdür
Fizik
51,70
ANTALYA/ALANYA (215596) ALANYA ÜMĠT ALTAY MESLEKĠ VE
TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ
121 HIDIR DAĞ
Müdür
Sosyal Bilgiler
51,68
ANTALYA/KEPEZ (709540) ALTINOVA ORTAOKULU
122 ĠBRAHĠM ARI
Müdür
Sosyal Bilgiler
51,68
ANTALYA/MURATPAġA (709661) MERKEZ ORTAOKULU
123 KAMĠL AġIK
Müdür
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
51,64
ANTALYA/ALANYA (749147) MAHMUTLAR ĠMAM HATĠP ORTAOKULU
124 MUSTAFA UYANIK
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
51,59
ANTALYA/MANAVGAT (702795) YUNUS EMRE ĠLKOKULU
125 AKĠF TAK
Müdür
Beden Eğitimi
51,51
ANTALYA/ELMALI (736452) MUHAMMED HAMDĠ YAZIR ORTAOKULU
126 MEHMET KAYA
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
51,48
ANTALYA/AKSU (749813) BANU-UFUK CÖMERTOĞLU ĠLKOKULU
127 BĠLAL YAMAN
Müdür
Tarih
51,48
ANTALYA/ALANYA (750709) MUSTAFA-MÜRÜVVET ALAATTĠNOĞLU
ANADOLU LĠSESĠ
128 KURTBEY HATUNOĞLU
Müdür
Sosyal Bilgiler
51,48
ANTALYA/MURATPAġA (709287) HASAN KAYA ORTAOKULU
129 BEKĠR TIMARTAġ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
51,43
ANTALYA/ELMALI (701533) ÖZDEMĠR ĠLKOKULU
130 EMĠN BAYRAM
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
51,43
ANTALYA/MANAVGAT (753490) ÇOLAKLI ĠLKOKULU
131 NECĠP DAL
Müdür
Din Kült. ve Ahl.Bil.
51,36
132 MURAT YILDIRIM
Müdür
Sosyal Bilgiler
51,33
133 VEDAT ÇINAR
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
51,33
ANTALYA/MANAVGAT (702811) KEMER TURGUT ġEN ĠLKOKULU
134 OSMAN ERTEKĠN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
51,33
ANTALYA/KEPEZ (702335) ÜNSAL ĠLKOKULU
135 FEYZĠ YÜKSEL
Müdür
Muhasebe ve Finansman
51,31
ANTALYA/GAZĠPAġA (966724) GAZĠPAġA MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM
MERKEZĠ
136 HASAN KIRTEKE
Müdür
Ġ.H.L. Meslek Dersleri
51,23
ANTALYA/MANAVGAT (750720) ġELALE ANADOLU LĠSESĠ
137 AZĠZ ERDOĞAN
Müdür
Matematik
51,21
ANTALYA/SERĠK (751355) ÇANDIR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ
138 AHMET TEKE
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
51,15
ANTALYA/KEPEZ (702339) ANTALYA ECZACILAR ĠLKOKULU
139 MEHMET BÜKÜġ
Müdür
Sosyal Bilgiler
51,06
140 ĠSMET KARAKAYA
Müdür
Türk Dili ve Edebiyatı
51,01
141 YILMAZ KISA
Müdür
Türk Dili ve Edebiyatı
50,98
142 MUSTAFA ġEVĠKTEKĠN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
50,96
ANTALYA/AKSU (701773) KOCABELEN ĠLKOKULU
143 DURALĠ AKKELLE
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
50,89
ANTALYA/KUMLUCA (702772) KASAPÇAYIRI ĠLKOKULU
144 SELAHATTĠN KARDAġ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
50,89
ANTALYA/ELMALI (701497) AKÇAY ĠLKOKULU
ANTALYA/DÖġEMEALTI (969464) ANTALYA ERÜNAL SOSYAL
BĠLĠMLER LĠSESĠ
ANTALYA/MURATPAġA (747833) RAMAZAN-HATĠCE SAVAġ ÖZEL
EĞĠTĠM Ġġ UYGULAMA MERKEZĠ (OKULU)
ANTALYA/MURATPAġA (751351) NECATĠ DÖLEN MESLEKĠ VE TEKNĠK
ANADOLU LĠSESĠ
ANTALYA/DÖġEMEALTI (704177) YUKARIKARAMAN PERGE ROTARY
ORTAOKULU
ANTALYA/MURATPAġA (709337) NACĠYE HAVVA MANAVUġAK
ORTAOKULU
ANTALYA/SERĠK (951989) SERĠK ĠMKB MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU
LĠSESĠ
ANTALYA/ALANYA (750708) MAHMUTLAR ġÜKRÜ KAPTANOĞLU
ANADOLU LĠSESĠ
İLK DEFA VE YENİDEN MÜDÜR GÖREVLENDİRME TASLAK LİSTESİ
Sıra
No
Adı Soyadı
Başvuru
Tipi
Alanı
Puanı
Anadolu
Durumu
Yerleştiği Kurum
145 FĠLĠZ AKIN
Müdür
Okul Öncesi Öğrt
50,77
ANTALYA/KUMLUCA (966124) KUMLUCA ANAOKULU
146 EMRULLAH AKBAġ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
50,76
ANTALYA/GAZĠPAġA (702167) ATATÜRK ĠLKOKULU
147 MUSTAFA KOÇ
Müdür
Türkçe
50,74
ANTALYA/GÜNDOĞMUġ (747725) ġEHĠT ORMAN MÜHENDĠSĠ
ABDULLAH AYDIN YATILI BÖLGE ORTAOKULU
148 BAYRAM ALĠ ÇETĠN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
50,71
ANTALYA/GAZĠPAġA (702158) FADĠME TUNCER ĠLKOKULU
149 HÜSEYĠN ATĠLA
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
50,71
ANTALYA/KAġ (702193) KINIK YURDUSEV ULUS ĠLKOKULU
150 MEHMET MERDUN
Müdür
Türk Dili ve Edebiyatı
50,67
ANTALYA/KEPEZ (972765) KEPEZ ANADOLU LĠSESĠ
151 NEVZAT AKBEL
Müdür
Türk Dili ve Edebiyatı
50,64
152 ERTUĞRUL TURGUT
Müdür
Türkçe
50,61
153 DURALĠ ALANAY
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
50,55
154 HÜSEYĠN SOLUMAZ
Müdür
Tarih
50,49
155 HÜSEYĠN UYSAL
Müdür
Din Kült. ve Ahl.Bil.
50,45
156 AYHAN YAZICI
Müdür
Özel Eğitim
50,42
157 OSMAN BULUT
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
50,36
ANTALYA/KEPEZ (702490) ġERĠFE TUFAN ĠLKOKULU
158 HASAN SELEN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
50,35
ANTALYA/KEPEZ (702491) GÖKSU ĠLKOKULU
159 ĠBRAHĠM ġANLI
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
50,32
ANTALYA/SERĠK (125179) HALK EĞĠTĠMĠ MERKEZĠ
160 HÜSEYĠN MARÇIL
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
50,25
ANTALYA/ALANYA (701932) AġAĞIOBA HASAN ATICI ĠLKOKULU
161 AYHAN ATICI
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
50,24
ANTALYA/KUMLUCA (702784) CUMHURĠYET ĠLKOKULU
162 SĠNAN ġAHBAZ
Müdür
Türk Dili ve Edebiyatı
50,17
ANTALYA/MANAVGAT (758089) HATĠCE SEZER ANADOLU LĠSESĠ
163 SAĠM YĠĞEN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
50,17
ANTALYA/MANAVGAT (702810) ÖĞER ĠLKOKULU
164 ERDOĞAN CIVAN
Müdür
Din Kült. ve Ahl.Bil.
50,07
ANTALYA/SERĠK (706493) KARADAYI ORTAOKULU
165 BEKĠR TUNA
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
49,99
ANTALYA/MURATPAġA (702769) MEHMETÇĠK ĠLKOKULU
166 NECDET ERDOĞDU
Müdür
Din Kült. ve Ahl.Bil.
49,98
ANTALYA/KORKUTELĠ (706977) ALAEDDĠN ORTAOKULU
167 SÜLEYMAN ÇELĠK
Müdür
Fizik
49,98
ANTALYA/MANAVGAT (971839) MANAVGAT TĠCARET VE SANAYĠ
ODASI MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ
168 MEHMET KOCABIYIK
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
49,98
ANTALYA/SERĠK (702898) BURHANETTĠN KAYA ĠLKOKULU
169 MUSTAFA GÜL
Müdür
Kimya/Kimya Teknolojisi
49,93
ANTALYA/GAZĠPAġA (323600) GAZĠPAġA ANADOLU LĠSESĠ
170 EYÜP DEMĠRHAN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
49,80
ANTALYA/ELMALI (124294) HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ VE ASO
171 HAKAN MARMARA
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
49,79
ANTALYA/GAZĠPAġA (702221) KAHYALAR ASARCIK ĠLKOKULU
ANTALYA/KEPEZ (751705) HACI EKREM-ġERĠFE YAZAROĞLU
ANADOLU ĠMAM HATĠP LĠSESĠ
ANTALYA/MANAVGAT (758326) MANAVGAT RUKĠYE-RAġĠT MEġHUR
MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ
ANTALYA/ALANYA (702394) TOSMUR FATMA ÖZMÜFTÜOĞLU
ĠLKOKULU
ANTALYA/MANAVGAT (964287) MANAVGAT KEMER FATMA TURGUT
ġEN ANADOLU LĠSESĠ
ANTALYA/FĠNĠKE (703940) TURUNÇOVA ġEHĠT NURETTĠN TEK
ORTAOKULU
ANTALYA/KEPEZ (702507) GAZĠLER ĠLKOKULU
ANTALYA/FĠNĠKE (124377) CANAN-YAVUZ GÜRKAN MESLEKĠ VE
TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ
ANTALYA/ALANYA (749283) PAYALLAR GÜNAY DEMĠREL
ORTAOKULU
ANTALYA/KONYAALTI (974543) KONYAALTI REHBERLĠK VE
ARAġTIRMA MERKEZĠ
172 UĞUR YILDIRIM
Müdür
Fizik
- Fen Lisesi 49,77
Sosyal Bilimler
173 VELĠ ALAEDDĠN USLU
Müdür
Kimya/Kimya Teknolojisi
49,69
174 SÜLEYMAN GÖRGÜLÜ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
49,67
175 ALĠ OSMAN SEMERCĠ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
49,65
ANTALYA/MURATPAġA (702684) CUMHURĠYET ĠLKOKULU
176 ĠSMAĠL ULUSOY
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
49,60
ANTALYA/KEPEZ (702321) GÜLVEREN ĠLKOKULU
177 AHMET ÖZDEMĠR
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
49,58
ANTALYA/KUMLUCA (702778) ATATÜRK ĠLKOKULU
178 NURETTĠN EROĞLU
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
49,57
ANTALYA/KONYAALTI (702541) LEYLA KAHRAMAN SEVĠM ERTENÜ
ĠLKOKULU
179 ATALAY ÇETĠN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
49,52
ANTALYA/KUMLUCA (702755) 80. YIL BEYKONAK ĠLKOKULU
180 MEHMET SÜLEKOĞLU
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
49,52
ANTALYA/KUMLUCA (702766) SARICASU DARIYEMEZLER ĠLKOKULU
181 NEJMEDDĠN DEMĠR
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
49,47
ANTALYA/KEMER (702298) ÇAMYUVA SĠLKAR ĠLKOKULU
182 EROL YAZĠCĠ
Müdür
Sosyal Bilgiler
49,44
ANTALYA/MANAVGAT (708643) BELENOBASI ORTAOKULU
183 SADIK TOPDAL
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
49,39
ANTALYA/MURATPAġA (702802) YUNUS EMRE ĠLKOKULU
184 YUSUF KILIÇ
Müdür
Ġlköğretim Matematik Öğr. 49,39
ANTALYA/FĠNĠKE (703962) HASYURT ORTAOKULU
185 NEġET AKSU
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
49,36
ANTALYA/MURATPAġA (702792) PĠRĠ REĠS ĠLKOKULU
186 BĠROL KARABULUT
Müdür
Türkçe
49,31
ANTALYA/KEPEZ (709599) HALĠL AKYÜZ ORTAOKULU
187 ADEM SAĞLAM
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
49,29
ANTALYA/ALANYA (702034) ALAADDĠN KEYKUBAT ĠLKOKULU
188 MUSTAFA TURHAL
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
49,23
ANTALYA/ALANYA (702310) KESTEL ALANTUR AYHAN ġAHENK
ĠLKOKULU
189 HASAN ÖZCAN ÇAĞLAR
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
49,20
ANTALYA/GAZĠPAġA (702170) MACAR FAHRĠ ÖZÇELĠK ĠLKOKULU
190 ĠLYAS ġAHAN
Müdür
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
48,96
ANTALYA/DÖġEMEALTI (704231) OSMAN ALĠ CĠNGÖZ ORTAOKULU
191 HAKAN DÜZTEPE
Müdür
Sosyal Bilgiler
48,82
ANTALYA/AKSU (704931) YURTPINAR GAZĠ ORTAOKULU
192 SIDDIKA NUR DARYAL
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
48,77
ANTALYA/MURATPAġA (702710) FATĠH ĠLKOKULU
İLK DEFA VE YENİDEN MÜDÜR GÖREVLENDİRME TASLAK LİSTESİ
Sıra
No
Adı Soyadı
Başvuru
Tipi
Alanı
Puanı
Anadolu
Durumu
Yerleştiği Kurum
193 HALĠL GÖĞÜġ
Müdür
Beden Eğitimi
48,76
194 SONER ABAYDIN
Müdür
Matematik
48,75
ANTALYA/MURATPAġA (709300) ĠNÖNÜ ORTAOKULU
195 MUSTAFA YÜKSEL
Müdür
Türk Dili ve Edebiyatı
48,69
196 SÜLEYMAN BODUR
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
48,64
197 HASAN YER
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
48,55
ANTALYA/ALANYA (702361) PAYALLAR BÜYÜKYER ĠLKOKULU
198 ĠLKAY GÜNEġ
Müdür
Teknoloji ve Tasarım
48,52
ANTALYA/KEPEZ (709524) DEMĠRGÜL ORTAOKULU
199 HALĠT ÇELĠK
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
48,46
ANTALYA/ELMALI (701441) GĠRNE ĠLKOKULU
200 VEYSĠ APARI
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
48,38
ANTALYA/ALANYA (702327) MAHMUTLAR HALĠL ÜLKER ĠLKOKULU
201 ADEM KIZILTAġ
Müdür
Görsel Sanatlar
48,23
ANTALYA/DEMRE (352425) DEMRE ANADOLU LĠSESĠ
202 ERDAL YILMAZ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
48,09
ANTALYA/MURATPAġA (702715) GÜLTEKĠN ĠLKOKULU
203 ĠZZET ACAR
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
48,03
ANTALYA/KONYAALTI (702536) HASAN-FATMA ÇAVLI ĠLKOKULU
204 EKER KOÇAK
Müdür
Rehberlik
48,01
ANTALYA/KEPEZ (746910) KEPEZ ĠġĠTME ENGELLĠLER ORTAOKULU
205 AHMET ÖZLÜ
Müdür
Türkçe
48,00
ANTALYA/KORKUTELĠ (707008) ARĠF CEBECĠ ORTAOKULU
206 GALĠP KARAKAN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
47,95
ANTALYA/KAġ (702275) ÜZÜMLÜ ĠLKOKULU
207 FUAT DEMĠREL
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
47,93
ANTALYA/ALANYA (702304) ĠNCEKUM ÖZTAġ ĠLKOKULU
208 EKREM YILMAZ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
47,86
ANTALYA/KORKUTELĠ (702711) DEREKÖY ĠLKOKULU
209 ALĠDURSUN TEKĠN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
47,79
ANTALYA/ALANYA (702645) YEġĠLÖZ ĠLKOKULU
210 ABDULLAH MERMĠ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
47,67
ANTALYA/GAZĠPAġA (702217) KAHYALAR ĠLKOKULU
211 ÖMER DEMĠRBAġ
Müdür
Ġngilizce
47,61
ANTALYA/SERĠK (702901) CUMHURĠYET ĠLKOKULU
212 AHMET BEDEVĠ KURT
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
47,60
ANTALYA/MANAVGAT (702816) ILICA ĠLKOKULU
213 MUHAMMET ASLAN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
47,54
ANTALYA/KUMLUCA (702746) MAVĠKENT ÇANAKÇI 75.YIL ĠLKOKULU
214 MESUT BOZKURT
Müdür
Özel Eğitim
47,52
ANTALYA/MURATPAġA (967821) MURATPAġA REHBERLĠK VE
ARAġTIRMA MERKEZĠ
215 YUSUF SERT
Müdür
Tarih
47,43
ANTALYA/AKSU (758088) AKSU FEN LĠSESĠ
216 ABDULLAH ERASLAN
Müdür
Din Kült. ve Ahl.Bil.
47,42
ANTALYA/DEMRE (704918) YUNUS EMRE ORTAOKULU
217 ABDULLAH KAYA
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
47,42
ANTALYA/ALANYA (702257) ELĠKESĠK GÜLLÜ ÖZBAĞI ĠLKOKULU
218 ÜMĠT YAġAR KOCAKAYA
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
47,39
ANTALYA/FĠNĠKE (124389) HALK EĞĠTĠM MERKEZĠ
219 BAYRAM ATALAY
Müdür
Beden Eğitimi
47,37
ANTALYA/DEMRE (704407) KÖġKERLER ORTAOKULU
220 FERHAN ÇAMLI
Müdür
Müzik
47,34
ANTALYA/KEPEZ (709176) VARSAK SAKARYA ORTAOKULU
221 HÜSEYĠN GÜRSOY
Müdür
Beden Eğitimi
47,29
ANTALYA/SERĠK (707134) TÖNGÜÇLÜ ORTAOKULU
222 SĠBEL BAYRAM
Müdür
Rehberlik
47,22
ANTALYA/MANAVGAT (970601) MANAVGAT REHBERLĠK VE
ARAġTIRMA MERKEZĠ
223 OZAN EKĠNCĠ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
47,19
ANTALYA/ALANYA (702307) KARGICAK ĠLKOKULU
224 TEVFĠK ĠNCE
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
47,04
ANTALYA/KONYAALTI (702544) GÖKÇAM ĠLKOKULU
225 HÜSNÜ ÖZEL
Müdür
Motorlu Araçlar
Teknolojisi
47,00
ANTALYA/KORKUTELĠ (971825) KORKUTELĠ MESLEKĠ EĞĠTĠM
MERKEZĠ
226 ALĠ ÇETĠN
Müdür
Türkçe
46,98
ANTALYA/FĠNĠKE (703948) ÇAVDIR ORTAOKULU
227 BAYRAM ALĠ TURGUT
Müdür
Din Kült. ve Ahl.Bil.
46,93
- Sosyal Bilimler ANTALYA/KUMLUCA (709514) ADRASAN MEHMET AKĠF ERSOY
Lisesi
ORTAOKULU
228 CEMĠL PARĠN
Müdür
Beden Eğitimi
46,83
ANTALYA/KEPEZ (709498) HABĠBLER ORTAOKULU
229 AYTEN YAZAR GENCE
Müdür
Türkçe
46,73
ANTALYA/KEPEZ (703703) TURGUT REĠS ORTAOKULU
230 MEHMET UÇAR
Müdür
Sosyal Bilgiler
46,70
ANTALYA/SERĠK (706970) KÜRÜġ ORTAOKULU
231 SADETTĠN AKTAġ
Müdür
Sosyal Bilgiler
46,64
ANTALYA/KAġ (748170) SÜTLEĞEN YATILI BÖLGE ORTAOKULU
232 ġENGÜL ZENCĠR
Müdür
Okul Öncesi Öğrt
46,42
ANTALYA/MURATPAġA (970001) CENGĠZ TOPEL ANAOKULU
233 BĠNNUR AYDINYURT
Müdür
Teknoloji ve Tasarım
46,29
ANTALYA/KAġ (703941) ġEHĠT ÖĞRETMEN ALĠ BOġGELMEZ
ORTAOKULU
234 AYHAN ÇAKMAK
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
46,27
ANTALYA/ALANYA (702203) DEĞĠRMENDERE ĠLKOKULU
235 DEMET AKÇA
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
46,26
ANTALYA/MANAVGAT (702836) MEHMET BOZKURT ĠLKOKULU
236 SÜLEYMAN KARAKAġ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
46,20
ANTALYA/MURATPAġA (702703) ERGENEKON ĠLKOKULU
237 BĠLAL GÜN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
46,13
ANTALYA/MURATPAġA (702732) HAKKI TATOĞLU ĠLKOKULU
238 CEMALETTĠN ULUS
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
46,10
ANTALYA/MURATPAġA (702754) KONUKSEVER ĠLKOKULU
239 HÜSEYĠN GÖK
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
46,03
ANTALYA/MANAVGAT (702812) SARILAR ĠLKOKULU
240 YALÇIN ÖZEN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
45,95
ANTALYA/DÖġEMEALTI (701323) YUKARIKARAMAN PERGE ROTARY
ĠLKOKULU
ANTALYA/KUMLUCA (972752) MAVĠKENT MUSTAFA-AYġE
ACARBULUT ANADOLU LĠSESĠ
ANTALYA/MANAVGAT (223074) ġULE-MUZAFFER BÜYÜK MESLEKĠ VE
TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ
ANTALYA/MANAVGAT (702817) ILICA MEHMET ALĠ KARAMANCI
ĠLKOKULU
İLK DEFA VE YENİDEN MÜDÜR GÖREVLENDİRME TASLAK LİSTESİ
Sıra
No
Adı Soyadı
Başvuru
Tipi
Alanı
Puanı
Anadolu
Durumu
Yerleştiği Kurum
241 ALPER NACAR
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
45,91
ANTALYA/KEMER (702284) MUSTAFA RÜġTÜ TUNCER ĠLKOKULU
242 EREN KANSU
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
45,83
ANTALYA/SERĠK (702908) DR.GÜLġEN-DR.BAKĠ ÖZPINAR ĠLKOKULU
243 OSMAN ÖZYÜREK
Müdür
Din Kült. ve Ahl.Bil.
45,82
ANTALYA/ALANYA (752648) AVSALLAR ORTAOKULU
244 BARIġ OKUDAN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
45,73
ANTALYA/SERĠK (702930) ÇANDIR ġEHĠT ÖĞRETMEN MUSTAFA
SAADETTĠN KÜÇÜK ĠLKOKULU
ANTALYA/AKSEKĠ (970973) AKSEKĠ ANADOLU LĠSESĠ
245 MUSA KARAġAHĠN
Müdür
Almanca
- Fen Lisesi 45,70
Sosyal Bilimler
246 HÜSEYĠN TAġ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
45,68
ANTALYA/MANAVGAT (702801) ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER
BORSASI ĠLKOKULU
247 ABDULLAH ġEKER
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
45,60
ANTALYA/SERĠK (703802) BURMAHANCI FATĠH ĠLKOKULU
248 RAMAZAN AKKURT
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
45,60
ANTALYA/MANAVGAT (702834) GÜNDOĞDU DÜRĠYE DURAN
ĠLKOKULU
249 ZĠYA ÇAKMAK
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
45,58
ANTALYA/DÖġEMEALTI (701342) KOVANLIK ĠLKOKULU
250 NECDET HORADĠK
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
45,53
ANTALYA/KORKUTELĠ (702694) ALAEDDĠN ĠLKOKULU
251 ATĠLLA YÜKSEL
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
45,47
ANTALYA/MANAVGAT (702815) EVRENSEKĠ AHMET KÖSEOĞLU
ĠLKOKULU
252 AYDIN DUMAN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
45,45
ANTALYA/KAġ (702237) ATATÜRK ĠLKOKULU
253 MEHMET FATĠH DĠRLĠK
Müdür
Elektrik-Elektronik
Tek./Elektrik
45,40
ANTALYA/DEMRE (851545) MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
254 ZEKĠ DOĞAN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
45,37
ANTALYA/ALANYA (702315) KONAKLI GAZĠ ĠLKOKULU
255 ALĠ BULUT
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
45,35
ANTALYA/SERĠK (702904) ÇAKALLIK ĠLKOKULU
256 TUĞRUL UZUNBACAK
Müdür
Türkçe
45,26
ANTALYA/DEMRE (704472) KARABUCAK ORTAOKULU
257 TAHĠR MECEK
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
45,22
ANTALYA/MURATPAġA (702750) KAZIM ġANÖZ ĠLKOKULU
258 ġENAY ZENGĠN
Müdür
Türkçe
45,14
ANTALYA/FĠNĠKE (703958) HASYURT KOLAKLAR ORTAOKULU
259 ĠRFAN BĠLĠM
Müdür
Sosyal Bilgiler
45,06
ANTALYA/KEMER (703899) RUKĠYE KOÇ ORTAOKULU
260 HALĠL KIRDAĞ
Müdür
Biyoloji
44,97
ANTALYA/KEMER (964288) KEMER ANADOLU LĠSESĠ
261 ġERAFETTĠN GEZGĠN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
44,90
ANTALYA/MANAVGAT (702828) DENĠZYAKA ĠLKOKULU
262 HAYATĠ ERDOĞAN
Müdür
Türkçe
44,90
ANTALYA/MANAVGAT (753489) BEREKET ORTAOKULU
263 AHMET SELĠM GÜRBÜZ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
44,81
ANTALYA/ALANYA (702358) PAYALLAR ĠLKOKULU
264 ÖZKAN DAĞLI
Müdür
Ġngilizce
44,79
ANTALYA/ALANYA (963823) DEMĠRTAġ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU
LĠSESĠ
265 YÜKSEL MENET
Müdür
Rehberlik
44,76
ANTALYA/AKSU (705091) KARAÖZ ORTAOKULU
ANTALYA/KEPEZ (702363) KAAN TURAN ĠLKOKULU
266 SAVAġ ERARSLAN
Müdür
Ġngilizce
- Bilim Sanat
44,71
Merkezi
267 RAHMĠ MERDUN
Müdür
Arapça
44,70
ANTALYA/SERĠK (752575) SERĠK ĠMAM HATĠP ORTAOKULU
268 FEDAKER ERTEKĠN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
44,69
ANTALYA/KEPEZ (702493) BEġKONAK ĠLKOKULU
269 NURĠYE TUNÇ
Müdür
Okul Öncesi Öğrt
44,68
ANTALYA/KONYAALTI (752223) MÜRÜVET ALPAGOT ANAOKULU
270 YÜCEL KANTÜRK
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
44,66
ANTALYA/KUMLUCA (702749) MAVĠKENT RAMAZAN ABACI
ĠLKOKULU
271 ABDULKERĠM KABAN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
44,64
ANTALYA/DÖġEMEALTI (701299) OSMAN ALĠ CĠNGÖZ ĠLKOKULU
272 AHMET ÇINAR
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
44,51
ANTALYA/MANAVGAT (702859) HATIPLAR ĠLKOKULU
273 TAHSĠN DAĞ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
44,43
ANTALYA/KEPEZ (702324) YILDIRIM BAYEZĠD ĠLKOKULU
274 MURAT YILMAZ
Müdür
Beden Eğitimi
44,41
ANTALYA/MURATPAġA (969445) ANTALYA MURATPAġA SPOR LĠSESĠ
275 EROL KOCA
Müdür
Beden Eğitimi
44,31
ANTALYA/KUMLUCA (749455) KUMLUCA ĠMAM HATĠP ORTAOKULU
276 TUBA TORTOP
Müdür
Okul Öncesi Öğrt
44,05
277 FATĠH KOÇ
Müdür
Türk Dili ve Edebiyatı
43,69
278 GÜRSEL KIZILAY
Müdür
Türkçe
43,57
ANTALYA/KORKUTELĠ (706885) YAZIR FEVZĠYE POLAT ORTAOKULU
279 LEVENT ÖZEN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
43,51
ANTALYA/KONYAALTI (702524) AġAĞIKARAMAN ĠLKOKULU
280 ALĠ RECEP ÇELĠK
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
43,39
ANTALYA/GAZĠPAġA (702247) AYDINCIK ĠLKOKULU
281 EYÜP ÇOBAN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
43,38
ANTALYA/FĠNĠKE (701827) ATATÜRK ĠLKOKULU
282 HAKAN YILMAZ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
43,27
ANTALYA/KEPEZ (702496) ĠSMAĠL HAKKI KAYA ĠLKOKULU
283 RAMAZAN EĞRĠBOYUN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
43,09
ANTALYA/KEPEZ (702513) KĠRĠġÇĠLER ĠLKOKULU
284 OSMAN GEBĠZLĠ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
43,08
ANTALYA/SERĠK (702922) TÖNGÜÇLÜ ĠLKOKULU
285 YAHYA ÖZMEN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
43,06
ANTALYA/KEPEZ (702489) ALTINOVA ESEN ĠLKOKULU
286 HASAN ALĠ DĠNÇ
Müdür
Müzik
42,97
ANTALYA/KORKUTELĠ (706921) KIZILCADAĞ ORTAOKULU
287 ġENGÜL KOYUNCU
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
42,91
ANTALYA/MURATPAġA (702708) FARUK TUĞAYOĞLU ĠLKOKULU
288 ĠBRAHĠM GEDĠK
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
42,89
ANTALYA/ALANYA (702644) YAYLALI ĠLKOKULU
ANTALYA/KEPEZ (970002) ġEHĠT BĠNBAġI TURGUT CENGĠZ TOYTUNÇ
ANAOKULU
ANTALYA/FĠNĠKE (341298) FĠNĠKE CUMHURĠYET ÇOK PROGRAMLI
ANADOLU LĠSESĠ
İLK DEFA VE YENİDEN MÜDÜR GÖREVLENDİRME TASLAK LİSTESİ
Sıra
No
Adı Soyadı
Başvuru
Tipi
Alanı
Puanı
Anadolu
Durumu
Yerleştiği Kurum
289 DURMUġ DEMĠREL
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
42,89
ANTALYA/MANAVGAT (702877) ULUKAPI MERKEZ ĠLKOKULU
290 MUSTAFA ULUTAġ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
42,75
ANTALYA/ALANYA (702313) KESTEL AKDENĠZ ĠLKOKULU
291 SERPĠL YUMUġAK
Müdür
Türkçe
42,61
292 AHMET KĠRAZ
Müdür
Felsefe
42,59
293 SALĠH AL
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
42,54
ANTALYA/AKSU (701702) ÇALKAYA HACIALĠLER ĠLKOKULU
ANTALYA/ALANYA (876878) AVSALLAR RECEP KARACA ÇOK
PROGRAMLI ANADOLU LĠSESĠ
- Fen Lisesi Sosyal Bilimler
ANTALYA/KORKUTELĠ (706957) BOZOVA ġEHĠT ÖĞRETMEN METĠN
KAYNAR ORTAOKULU
ANTALYA/KUMLUCA (877607) KUMLUCA MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM
MERKEZĠ
294 EYÜP GÖRGÜLÜ
Müdür
Felsefe
- Fen Lisesi 42,53
Sosyal Bilimler
295 NURĠ SĠMAV
Müdür
Ġ.H.L. Meslek Dersleri
42,44
ANTALYA/ELMALI (758159) ELMALI ĠMAM HATĠP ORTAOKULU
296 MEHMET ġAHĠN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
42,37
ANTALYA/AKSU (701816) RABĠYE-MEHMET ÜLGER ĠLKOKULU
297 HĠLMĠ MUTU
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
42,16
ANTALYA/KUMLUCA (702764) MÜNĠRE-OSMAN ALKAN ĠLKOKULU
298 RAFET YUMAK
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
42,09
ANTALYA/AKSU (701671) CĠHADĠYE ĠLKOKULU
299 NURETTĠN DURGUN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
42,03
ANTALYA/KEMER (702279) KEMER MERKEZ ĠLKOKULU
300 EMĠNE ÖZTÜRK ÇARKCI
Müdür
Teknoloji ve Tasarım
41,96
ANTALYA/AKSEKĠ (700359) AKSEKĠ ATATÜRK ORTAOKULU
301 SONER SAYIN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
41,92
ANTALYA/GAZĠPAġA (702181) BEYREBUCAK ĠLKOKULU
302 MEHMET ACAR
Müdür
Teknoloji ve Tasarım
41,70
ANTALYA/ELMALI (704317) OSMAN NURĠ ÇINAR ORTAOKULU
303 SALĠH GÜNÇAY
Müdür
41,65
ANTALYA/KUMLUCA (851557) MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
304 MURAT MADEN
Müdür
Tesisat Teknolojisi ve
Ġklimlendirme
Fen Bilimleri/Fen ve
Teknoloji
41,52
ANTALYA/KEPEZ (709483) ġEHĠT KAHRAMAN ÇELĠKBAġ ORTAOKULU
ANTALYA/ALANYA (758312) PAYALLAR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU
LĠSESĠ
305 HAYDAR YALÇIN
Müdür
Coğrafya
- Fen Lisesi 41,52
Sosyal Bilimler
306 VELĠ YILDIZ
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
41,50
ANTALYA/GAZĠPAġA (702228) KORUBAġI ĠLKOKULU
307 HURĠYE IġIK
Müdür
Ġngilizce
41,43
ANTALYA/KAġ (702219) PATARA ĠLKOKULU
308 RAMAZAN TATLI
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
41,18
ANTALYA/DÖġEMEALTI (701237) YEġĠLBAYIR ĠLKOKULU
309 EBRU AKTEPE
Müdür
Müzik
40,99
ANTALYA/DÖġEMEALTI (704057) DAĞ ORTAOKULU
310 BĠLAL TORAN
Müdür
Ġngilizce
40,82
ANTALYA/SERĠK (707876) BELKIS ORTAOKULU
311 GÖKÇEN EMETĠ OKUDAN
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
40,79
ANTALYA/ELMALI (701470) MEHMET SUBAġI ĠLKOKULU
312 MEHMET BURKAN ACAR
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
40,44
ANTALYA/AKSU (701757) KARAÖZ ĠLKOKULU
313 AHMET ÇELĠK
Müdür
Sınıf Öğretmenliği
39,98
ANTALYA/MANAVGAT (702879) ULUKAPI SÜLEK ġEHĠT HALĠL
ĠBRAHĠM MUDUL ĠLKOKULU
314 ĠSMAĠL ÖNER
Müdür
Mobilya ve Ġç Mekan
Tasarımı
39,78
ANTALYA/FĠNĠKE (250582) MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
240 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content