close

Enter

Log in using OpenID

selim tokmak yardımcı doçent - Orman Fakültesi

embedDownload
ÖZGEÇMİŞ
SELİM TOKMAK
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
YARDIMCI DOÇENT
10.04.2014
Adres
: Balatçık Kampüsü 35620 Çiğli
Telefon
: 2323293535-
E-posta
: [email protected]
Doğum Tarihi
: 26.12.1966
Faks
: 2323860888
Kadro Yeri
: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/ORMAN FAKÜLTESİ/ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ/TOPRAK İLMİ VE EKOLOJİ ANABİLİM DALI/
Görev Yeri
:
Öğrenim Bilgisi
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Doktora
1995-2001
ZİRAAT FAKÜLTESİ
Tez adı: Kumluca ve Finike Yörelerindeki Turunçgil Bahçelerinin Çinko ile Beslenme Durumlarının ve
Çinko Beslenmesi ile Bazı Bitki Büyüme Regületörleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması (2001)
Akademik Ünvanlar
YARDIMCI DOÇENT
2012
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/ORMAN FAKÜLTESİ/ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ/TOPRAK İLMİ VE EKOLOJİ ANABİLİM DALI
Yabancı Dil Bilgisi
İngilizce
ÜDS,
İngilizce
KPDS,
2010 (Bahar), Puan: 71.250
2010 (Güz), Puan: 71
Üak Temel Alan
Temel Alan : Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı
Bilim Alanı : Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Anahtar Kelime 1 : Bitki Besleme ve Toprak Verimliliği
Anahtar Kelime 2 : Bitki Fizyolojisi
Anahtar Kelime 3 : Toprak Bilimi
Anahtar Kelime 4 : Toprak Kirliliği ve Kontrolü
Anahtar Kelime 5 : Toprak Ekolojisi
1
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCIEXPANDED,AHCI)
1.KÖSEOGLU TURGUT A, TOKMAK SELİM, MOMOL TİMUR (1996). Reletionships Between The Incidence of Fire
Blight and Nutritional Status of Pear rees.. Journal of Plant Nutrition, 19(1), 51-61., Atıf Sayısı: 5
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.KAPLAN MUSTAFA, SÖNMEZ SAHRİYE, TOKMAK SELİM (1999). Antalya-Kumluca Yöresi Kuyu Sularının Nitrat
İçerikleri. Tr. J. of Agriculture and Forestry, 23, 309-313.
Yer Altı Sularında Nitrat Kirliliği. Ak. Ü. Zir. Fak. Der.,
13(1), 69-80.
3.TOKMAK SELİM, KÖSEOĞLU TURGUT A (1995). Kumluca ve Finike Yörelerindeki Azotlu Gübrelerin Çevre
Kirliliğine Etkilerinin Belirlenmesi. Ak. Ü. Zir. Fak. Der., 8, 91-103.
2.TOKMAK SELİM, KÖSEOĞLU TURGUT A (2000).
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.KAPLAN MUSTAFA, SÖNMEZ SAHRİYE, UZ İLKER, TOKMAK SELİM (2000). Salinization Problem in Antalya
Region Greenhouse Soils and Recommendations.. International Symposium on Techniques to Control
Salination for Horticultural Productuvity, 573, 401-407.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.KIR ALEV, TOKMAK SELİM, BAKIR MUSTAFA FATİH, MURAT AKHUY (2010). Permakültür ve Anlamı. 2010
Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantı Bildirileri(139), 75-81.
2.TOKMAK SELİM (2011). Nar Bahçelerinde Gübreleme ve Sulama (Fertigasyon). 1. Ulusal Nar Kongresi
3.TOKMAK SELİM (2009). Verim Çağına Gelmiş Şeftali, Kiraz ve Elma Ağaçlarında Gübreleme. 2009 Yılı Bahçe
Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı(135), 81-98.
4.KAPLAN MUSTAFA, AKSOY TEVFİK, TOKMAK SELİM, SÖNMEZ SAHRİYE, ORMAN ŞULE (1997). Batı Akdeniz
Bölgesi Sera Domates ve Hıyar Yetiştiriciliğinde Çinko Beslenme Durumlarının İncelenmesi. 1. Ulusal Çinko
Kongresi, 167-174.
5.TOKMAK SELİM (2006). Meyve Ağaçalrında Yapraktan Gübreleme. 2006 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi
Alışveriş Toplantı Bildirleri(125), 163-167.
6.TOKMAK SELİM (2007). Humik Asit ve Tarımsal Üretimde Kullanım İmkanları. 2007 Yılı Bahçe Bitkileri
Grubu Bilgi Alışveriş Toplantı Bilditileri(129), 245-253.
7.KÜÇÜK EROL, ÖZKARAKAŞ İLHAN, GÜRNİL KAMİL, TOKMAK SELİM, ŞAFAK CELAL (2004). Nar Yetiştiriciliği
ve Çeşitler. 2004 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantı Bildirileri(116), 102-113.
8.TOKMAK SELİM (2006). Kompost Hazırlanması ve Evsel Atıklardan Gübre Elde Edilmesi. 2006 Yılı Tarla
Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantı Bildirileri(123), 118-124.
9.TOKMAK SELİM (2005). Tarla Bitkilerinde Görülen Fizyolojik Beslenme Bozuklukları. 2005 Yılı Tarla Bitkileri
Grubu Bilgi Alışveriş Toplantı Bildirileri(120), 1-28.
10.TOKMAK SELİM (2004). Meyve Ağaçlarında Görülen Makro ve Mikro besin Elementi Noksanlıkları. 2004 Yılı
Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantı Bildirileri(116), 127-146.
11.TOKMAK SELİM (2004). Zeolitin Tarımda Kullanılması. 2004 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplatı
Bildirileri(116), 94-101.
12.TOKMAK SELİM (2003). Kestane Yetişticiliği ve Gübrelemesi. 2003 Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş
Toplantı Bildirileri(111), 67-74.
13.TOKMAK SELİM (2007). Damla Gübrelemede (Fertigasyon) Gübre Kullanımı. 2007 Yılı Tarla Bitkileri Grubu
Bilgi Alışveriş Toplantı Bildirileri(130), 1-12.
Editörlük
1.ANADOLU (EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ) (Diğer endeksler), Dergi, Editör,
EGE TARIMSAL ARAŞTIMA ENSTİTÜSÜ-30.06.2011
2
2.ANADOLU (EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ) (Diğer endeksler), Dergi, Editör,
EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-31.12.2011
3.ANADOLU (EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ) (Diğer endeksler), Dergi, Editör,
EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-30.06.2010
4.ANADOLU (EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ) (Diğer endeksler), Dergi, Editör,
EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-31.12.2010
5.ANADOLU (EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ) (Diğer endeksler), Dergi, Editör,
EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-31.12.2009
6.ANADOLU (EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ) (Diğer endeksler), Dergi, Editör,
EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-30.06.2009
7.ANADOLU (EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ) (Diğer endeksler), Dergi, Editör,
EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-30.06.2008
8.ANADOLU (EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ) (Diğer endeksler), Dergi, Editör,
EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-31.12.2008
9.ANADOLU (EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ) (Diğer endeksler), Dergi, Editör,
EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-31.12.2007
10.ANADOLU (EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ) (Diğer endeksler), Dergi, Editör,
EGE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ-30.06.2007
11.TAYEK
Tarımsal Araştırma Yayım ve Eğitim Koordinasyonu
2007 Yılı Bahçe Bitkileri Grubu Bilgi Alışveriş Toplantısı Bildirileri Yayın No:129, Diğer Yayınlar,
Editör, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-15.06.2007
Proje Görevleri
Araştırmacı
2011
ARAŞTIRMA PROJESİ:Organik Marul (Lactuca sativa L.) Yetiştiriciliğinde Değişik
Kompostların Verim ve Bazı Kalita Özelliklerinin Etkisi ve Kompost Mikrobiyolojil Kalite
Standartlarının Belirlenmesi
Organik sebze yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yerel kaynaklardan değişik kompost kaynaklarının değerledirilmesi
amaçlanmıştır.
2009-2011
AB PROJESİ:Assessment of Research Potantial of Aegean Agricultural Research Institute
Ege Tarımsal Araştıma Enstitüsünün Araştıma kapasitesinin Avrupa Birliğ ülkelerindeki standartlarla
karşılaştırılması, SWOT Analizi AB uzmanları tarafından yapılmıştır.
2006-2012
ARAŞTIRMA PROJESİ:Nar (Pun'ca granatum L.) Islah Projesi
Melezleme Yoluyla Elde Edilen Çok Sayıdaki Tip'in (Birey'in) Arazi Şartlarında Denemesi
2003-2012
ARAŞTIRMA PROJESİ:Türkiye'de Badem Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi (Ege Dilimi)
Ege, Akdeniz Bölgelerinden toplanan aşı gözleri ile seleksiyon şeklinde verimlili ve bölgeye uyumlu tiplerin
belirlenmesi
ARAŞTIRMA PROJESİ:Kestane (Castanea sativa Mill.) Genetik Kaynakalrının Toplanması,
2002-2012 Muhafazası, Karekterizasyon ve Değerlendirilmesi
Ülke Genelindeki Kestane bölgelerinden sağlık aşı gözleri toplanarak, bahçe kurmak isteyen üreticilere aşı gözü
sağlamak amacı ile damızlık bahçesinin kurulması hedeflenmiştir.
2001-2012
ARAŞTIRMA PROJESİ:Meyve-Bağ Genetik Kaynakları Araştırma Projesi
Enstitünün Kuruluşundan (1963) bu yana kurumun sorumlu olduğu türleri toplamak ve Enstitü Arazi Gen
bakasında muhafaza ve karekterizasyonlarının yapılması şeklinde devam çalışmalar.
3
ARAŞTIRMA PROJESİ:Bayındır Tarım A.Ş. Serik İşletmesi Arazilerinin İdeal Arazi Kullanım
1995-1996 Planlaması
Özel sektöre ait olan arazinin kullanım planlaması ve uygun bitki türlerinin seçimi yapılmıştır.
Eğitmen
2010-2011
DİĞER:Küçük Aile İşletmelerinde Organik Atıkların Değerlendirilmesi Modeli (İZKA Projesi)
Evlerde oluşan organik atıkların dönüşümünü sağlamak amacıyla yürütülen bir proje
DİĞER:Görece Köyü Kırsal Arazilerin Tarıma Kazandırılması, Organik Tarım Eğitim ve Teşvik
2009-2011 Projesi (İZKA Projesi)
Görece köyünün mekanizasyon altyapısını güölendirmek ve köy tüzel kişiliğine ait bir bölgenin organik tarıma
kazandırılması adına yapılan ıslah projesi ve bu alanda organik olarak kekik, adaçayı gibi tıbbi bitkilerin
2009-2011
DİĞER:Beydag'a Kestane Unu Yağıyor (İZKA Projesi)
Önemli Kestane üretim merkezlerinden biri olan Beydağ ilçesinin Çomaklar köyünde Kestane unu üretmek üzere
bir tesisi kurulmuş, ülkemizde bir ilk özelliğini taşıyan tesisi üretime başlamış ve devam etmektedir.
2008-2010
DİĞER:Organik ve İyi tarım Uygulamalarında Bir Örnek Köy: Karaağaç (İZKA Pojesi)
Organik Üretimi yaygınlaştırma adına Köydeki üreticileri organik sebze ve meyve üretimi konusunda
bilinçlendirmek ve üretilen ürünlerin pazarlanabilmesi için ilçe belediyesi ile işbirliğinin sağlanması
DİĞER:İzmir Yöresinde Modern Meyvecilik Tekniklerine Uygun Bahçe Mekanizasyonu ve
Kalifiye Meyve Ağacı Budamacısı Eğitimi ve Enstitü Altyapısının İyileştirilmesi Uygulama
2008-2009 Projesi (İZKA Projesi)
Bölgenin Budamacı ihtiyacını karşılama ve doğru budama tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.
Proje Koordinatörü
ARAŞTIRMA PROJESİ:Aşı Gözü Seleksiyonu-Sertifikasyon ve Çeşit Geliştirme Projesi;
2001-2007 ("Owari" Satsuma mandarini -Citrus unshiu Marc- Seleksiyonu II)
Birinci Aşamasında Türkiye Genelinden Toplanan ve Selekte Edilen Toplam 24 Adet Tipin Ege Bölgesi Koşullarına
En Uygun Tip veya Tipleri Belirlenmesi
Üyelikler
Üye
Zeytin Dostu Derneği , 2007
Mimar Mühendis Grubu , 2005
Ulusal Turunçgil Konseyi , 2005
Ziraat Mühendisleri Odası , 1995
Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği , 1995
Türkiye Toprak Bilimi Derneği , 1994
Dersler
* Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir.
Öğrenim Dili
Ders Saati
2013-2014
4
Yüksek Lisans
Tarımsal Ekoturizm
Türkçe
3
Ödüller
Ulusal
1.YAYIN TEŞVİK, 1996, TÜBİTAK
5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
197 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content