close

Enter

Log in using OpenID

Bölge Müd.Dahili Telf.numaraları

embedDownload
ODA
NO
ÜNVANI
ADI SOYADI
Dahili
ODA
NO
ÜNVANI
ADI SOYADI
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Dahili
PERSONEL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
300 Bölge Müdürü
Mustafa Kara
1001
304 Şube Müdürü
Cüneyt Topaloğlu
1450
305 Bölge Müdür Yardımcısı
Özkan Şahin
1003
306 Personel Şefi - Personel Kalemi
Sema Kocabıyık - Güzide Çakır - Adem Köseoğlu
1451
201 Bölge Müdür Yardımcısı
Vedat Dikici
1005
308 Bölge Müd.İsi Şefliği
Ahmet Zeki Can - Emre İnel
1452
305 Bölge Müdür Yardımcısı
Naci Polat
1007
301 Bölge Müdürü Sekreteri
Özcan Gümüş
1002
310 Şube Müdürü
Üzeyir Karaoğlan
1400
302 Müfettiş
Mümtaz Kanat
1010
309 Hesap Kontrolörü
Murat Özer
1401
221 Sivil Savunma Uzmanı
Cevdet Kandemir
1021
311 Hesap Kontrolörü Kalemi
Bakiye Üstün
1402
308 Sivil Savunma
Hasan Demirtaş
1020
311 Bölge Müd Ayniyat
Suat Topaloğlu
1403
313 Bölge Müdürlüğü Kalemi
Yahya Özbek -Yıldız Karagöz - Ümit Kahveci
1022
316 Tahakkuk Şefi
Süleyman Ersin Bacak
1404
204 Özel Bütçe Muhasebe Yetkilisi
Zafer Ilgar
1405
ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
217 Şube Müdürü
Arif Fidandan
1050
203 Özel Bütçe Muhasebe Birimi
Mustafa Yitik - Zekeriya Özbek
1406
214 Plan Proje Mühendisi
Egemen Konaş
1054
203 Özel Bütçe Muhasebe Birimi
Hakan Onbaşı - Oğuzhan Ayaz
1407
214 Plan Proje Mühendisi
Zilfi Sağdıç
1053
203 Özel Bütçe Muhasebe Birimi
Yıldıray İri - Fatma Şenarslan
1408
215 Plan Proje Mühendisi
Arif Aksoy
1051
218 Plan Proje Uzmanı
Nizamettin Eşiyok
1055
213 Şube Müdürü
Bayram Kaçar
1500
215 Amenajman ofisi
Murat Boztürk
1056
211 Elektrik-Elektronik Mühendisi
Mehmet Ali Bıçak
1501
219 Bilgisayar Teknikeri
Durdu Aydın Özdemir
1504
211 Elektronik Teknisyeni
Mustafa Ataklı
1502
211 Teknisyen
Sistem Odası - Selçuk Bağcıoğlu - Kadir Şimşek
1505
16. PLANLAMA BAŞMÜHENDİSLİĞİ
214 Başmühendis
Doğan Tosyalı
1057
İŞLETME PAZARLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
305/1 Şube Müdürü
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Ahmet Mizan
1200
108 Basın-Halkla İlişkiler
Muzaffer Deniz - Yüksel Savaş
1506
307 İşl. Paz. Mühendisi
Bayram Ali Atik
1202
219 Kalem
Figen Tığ
1503
307 İşl. Paz. Mühendisi
Celalettin Sarıkaya
1203
Atiye Dere
1201
312 İşletme Paz. Şube Kalemi
SİLVİKÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
101 İşletme Müdürü
Ali Yapmış
1600
103 İşletme Müdür Yardımcısı
Türkay Karaçay
1601
202 Şube Müdürü
Recai Şenel
1250
114 İşletme Müdür Yardımcısı
207 Silvi Kültür Mühendisi
Melahat Gedik - Ertem Ünal
1251
105 Muğla Muhasebecisi
Yakup Bayram
1603
208 Silvikültür Şube Kalemi
Nevilay Çolakoğlu
1252
110 Muğla İşletme Şefi
Ersen Çetin
1604
109 Yaraş İşletme Şefi
Beril Kayaöz
1605
ORMAN ZARARLARI İLE MÜC. ŞUBE MÜDÜRÜ
1602
210 Şube Müdürü
Ferit Okur
1300
116 Yeşilyurt İşletme Şefi
Mehmet Faruk Özdemir
1606
216 Orman Mühendisi
Olcay Karataş
1302
121 Muğla İşletme Avukatı
Şikar Apaydın
1607
312 Orman Zararları Müc.Şube Kalemi
Mevhibe Güney - Nurcihan Gümüşbulut
1301
123 Muğla İşletme Avukatı
Gökhan Orhan
1608
121 Yılanlı İşletme Avukatı
Betül Şencan Atasoy
1609
MAKİNA İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
225 Şube Müdürü
Şeref Özer
1350
119 Endüstri Mühendisi
Ferat Yılmaz
1610
223 Yol Etüd Mühendisi
Bülent Aydın
1353
106 İşletme Müdür Kalemi
Yaşar Ali Şimşek - Hayriye Genek - Yılmaz Şenoğulları
1611
223 Yol Etüd Mühendisi
Okan Turan
1354
104 Muğla Satış Memuru
Muhittin Akçay
1612
223 İnşaat Mühendisi
Alper Siliğ
1356
104 Muğla Muh.Bilgi İşlem
Gülayşe Ökten
1613
227 Elektrik Mühendisi
Bülent Çilce
1359
104 Muğla Muh.Bilgi İşlem
Ayça Sayman
1637
220 Makine Mühendisi - Makine Tek.
Bilal Soydan - Oğuz İnan
1355
104 Muğla Mübaya Memuru
Yasin Şerif Kundakçı
1614
223 Makine Mühendisi
Kazım Karakoç
1352
104 Ambar Memuru
Safiye Türk
1615
222 Desinatör Odası
Mehmet Gün - Erhan Arıcı - Şahin Yıldırım
1357
104 Tahakkuk Memuru Vezne
İsmail Killik
1616
227 İnşaat Teknikeri
Salih Durgut
1360
120 Kad.Mül.Kalemi
Ali Korkmaz - Fatma Ünal
1617
227 Teknisyen
Erdoğan Uygun
1360
107 Katma Bütçe Say.Mut.
Mehmet Sungur
1618
224 Makine İkmal Şube Kalemi
Gülgün Engin - Cafer Beştepe
1358
117 İnşaat Teknikeri
Bekir Şen
1619
117 Makine İkmal
Şerif Ali Uysal
1628
İZİN İRTİFAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
322 Şube Müdürü
Muammer Koçal
1150
125 Muğla Avukatlık Kalemi
H.Avni Baca - Aydan Gökcan - Şeniz Kar
1620
320 Orman Mühendisi
Ayşe Erdemli
1154
111 Muğla İşletme Şefi kalemi
Kenan Ertargın
1622
324 Orman Mühendisi
Huriye Öztürk
1156
111 Yeşilyurt İşletme Şefi Kalemi
Salim Kırmızıoğlu
1623
320 Orman Mühendisi
Yalçın Bulut
1158
113 Yaraş İşletme Şefi Kalemi
Pembegül Karabulut
1624
324 Harita Teknikeri
Ömer Gökalp
1159
115 Makine İkmal Mübaya
Erdinç Esenkaya
1625
319 Kad. Mülkiyet Şube Kalemi
Mustafa Türkmen - Erol Kaya - Şengül
Efendioğulları
1151
122 İsi Sosyal İşler
H. İbrahim Arlı - Ali Gümüş
1626
317 Kad. Mülkiyet Şube Kalemi
Gülayşe Çalışkan - Filiz Yener
1152
118 Orman Muh.Mem.Odası
Ömer Yanmadık - Necip Avcı - Bayram Kobalay
1627
AĞAÇLANDIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SOSYAL TESİSLER
212 Şube Müdürü
Nuri Demirel
1550
8
Ambar
Safiye Türk
1615
207 Mühendis
Menekşe Karatepe
1551
2
Yemekhane Görevlisi
Mert Gök
1629
206 Ağaçlandırma Kalemi
Gülşen Altıntaş
1552
Misafirhane Görevlisi
Meral Gülgen
1630
ORMAN VE KÖY İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Elektrik Tamir Odası
209 Şube Müdürü
Mehmet Yılmaz
1750
Sıhhi Tesisat Odası
206 Orköy Kalemi
Recai Ayaz
1752
Doktor
ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1631
Nurettin Dirican
1633
Şoförler Odası
1634
314 Şube Müdürü
Fedai Erdemli
1100
216 Orman Mühendisi
İsmail Durak
1102
Personel lokali
1636
312 Koruma Şube Müd.Kalemi
Esra Bulut
1103
Genel Müdür Odası
1638
400 Yangın Bilgisayarı
Bülent Tığ
1104
12 No'lu Misafirhane Odası
1639
1105
Lokal Toplatı Salonu
1640
Toç Bir-Sen
1641
400 Bölge Müd.Telsizi
ODUN DIŞI ÜRÜN VE HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1
Çay Ocağı
1632
1635
315 Şube Müdürü
Yüksel Yanmadık
1850
221 Orman Mühendisi
Nevzat Boran
1853
Nizamiye
1643
218 ODÜH Kalemi
Önder İlhan
1852
Bina Güvenlik
1644
316 ODÜH Kalemi
Erbil Ulusoy
1404
İşçi Sendikası Temsilciliği
1645
Ormanspor
1646
ODUN DIŞI ÜRÜNLER BAŞMÜHENDİSLİĞİ
119 Başmühendis
Ahmet Genç
1851
205 Bölge MüdürlüğüToplantı Salonu
Feridun Şakar
1642
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
20
File Size
177 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content