close

Enter

Log in using OpenID

3.Bolum

embedDownload
A matrisinin herhangi iki satırını(veya sütununu) kendi
aralarında yer değiştirmek.
A matrisinin herhangi bir satırını(veya sütununu) sıfırdan farklı
bir sayı ile çarpmak.
A matrisinin herhangi bir satırını(veya sütununu) sıfırdan farklı
bir sayı ile çarpıp başka bir satırına (veya sütununa) eklemek.
01.04.2014
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
Satır ve Sütun İşlemleri
1
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
01.04.2014
Satır ve Sütun İşlemleri Örneği
2
01.04.2014
Denk Matrisler Nedir?
B matrisi, A matrisi üzerinde yapılacak ilkel satır işlemleri
sonucu elde edilebiliyor ise
A ile B matrisine denk matrisler denir. Bu durum A ∼B şeklinde
gösterilir.
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
A ve B matrisleri aynı tipten iki matris olsun.
3
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
01.04.2014
Denk Matris Örneği
•
4
A matrisinin 1. satırını-1 ile çarpıp 3. satıra ekleyelim.
01.04.2014
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
Denk Matris Örneği
5
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
01.04.2014
Denk Matris Örneği
6
Bir A matrisinin her bir satırında, sıfırdan farklı bir öğe, içinde
bulunduğu satırdan önce gelen satırdaki sıfırdan farklı olan ilk
öğenin daha sağında yer alıyorsa A matrisine basamak matris
denir.
Örnek?
01.04.2014
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
Bir Matrisin Basamak Biçimi
Nedir?
7
01.04.2014
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
Bir Matrisin Basamak Biçimine
Dönüştürülmesi Örneği
8
Bir A matrisi verilsin. A matrisinin basamak biçime
dönüştürülmüşü olan matrisin, sıfırdan farklı satırları sayısına A
matrisinin rankı denir ve r(A) ile gösterilir.
Özel olarak, herhangi bir sıfır matrisinin rankı 0 kabul edilir.
01.04.2014
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
Bir Matrisin Rankı Nedir?
9
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
01.04.2014
Bir Matrisin Rankı Örneği
10
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
01.04.2014
Bir Matrisin Rankı Örneği
11
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
01.04.2014
Bir Kare Matrisin Tersi
12
•
01.04.2014
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
Bir Kare Matrisin Tersinin Satır
ve Sütün İşlemleri ile
Bulunması
13
01.04.2014
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
Bir Kare Matrisin Tersinin Satır
ve Sütün İşlemleri ile
Bulunması
14
01.04.2014
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
Bir Kare Matrisin Tersinin Satır
ve Sütün İşlemleri ile
Bulunması
15
01.04.2014
Lineer Cebir - Arzu Erdem - Jeoloji Muh.
Bir Kare Matrisin Tersinin Satır
ve Sütün İşlemleri ile
Bulunması
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
855 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content