close

Enter

Log in using OpenID

BLGM 424 – DENEY 1 GİRİŞ Amaçlar Ön Bilgi M

embedDownload
Giriş
BLGM 424 – İmge İşlemeye Giriş
DENEY - 1
BLGM 424 – DENEY 1 *
GİRİŞ
Amaçlar
1.
MATLAB'a giriş
2.
MATLAB programlamaya giriş
3.
Görüntü işleme fonksiyonları
Ön Bilgi
Bu deneyde MATLAB (MATrix LABoratory) programını ve bu programın programlama arayüzünü
öğreneceğiz. Ek olarak MATLAB'ın görüntü işleme sisteminde bulunan temel fonksiyonlar
hakkında örnekler yapacağız. Şekil 1'de MATLAB'ın ana ekranı görünmektedir. Bu arayüz
MATLAB sürümüne göre kısmen değişse de, fonksiyonel olarak aynı işlemleri içermektedir.
Buradaki sürümde, Sol üstteki kısımda şu an sistemde tanımlı olan değişkenler ve bunların
değerlerini içeren “Workspace” alanı, sol altta çalıştırmış olduğunuz komutların listesini tutan
“Command History”, sağ tarafta ise komutları çalıştırıp sonuçlarını görebileceğiniz “Command
Window” bulunmaktadır.
M-Dosyası
MATLAB'da çalıştırdığınız komutları, tek tek yazmak yerine, bir kod dosyası halinde kaydedip
tekrar tekrar çalıştırabilirsiniz. Bu dosyalar “.m” dosya uzantısıyla kaydedilmektedir. Yeni bir kod
dosyası yaratmak için File » New » M-File seçeneğini tıklayabilirsiniz. Bu dosyayı kaydettikten
sonra, dosya editöründe bulunan çalıştır komutuyla dosyadaki komutları çalıştırabilirsiniz. Bu
kaydettiğiniz dosyayı, dosya adını direkt olarak komut penceresine yazarak da çalıştırabilirsiniz.
BLGM 424 dersi için Güz 2014/2015 döneminde Cem Kalyoncu tarafından CMPE 424 deney
dökümanlarından çevirilmiştir
*
1
Giriş
BLGM 424 – İmge İşlemeye Giriş
DENEY - 1
Şekil 1. MATLAB'ın ana ekranı
Görüntü Fonksiyonları
MATLAB'da görüntü işleme için çeşitli fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu fonksiyonlar “Image
Processing Toolbox” denilen MATLAB modülü tarafından sağlanmaktadır. Bu fonksiyonların
bazıları ve yaptıkları işlemler aşağıda verilmiştir.
•
imread: diskte bulunan bir görüntü dosyasını okur. Örn: resim = imread("1.png");
•
imwrite: verilen bir görüntüyü, diske yazar. Örn: imwrite(resim, "1.png");
•
imshow: verilen bir görüntüyü ekrana gösterir.
•
rgb2gray: Bazı görüntü işleme fonksiyonları renkli görüntülerde çalışmamakta yada farklı
çalışmaktadır. Bu sebepten dolayı, renkli görüntüleri bazı durumlarda gri renk düzenine çevirmek
gerekebilir. Böyle durumlarda bu fonksiyon kullanılabilir.
2
Giriş
BLGM 424 – İmge İşlemeye Giriş
DENEY - 1
Deney
MATLAB'ın hesaplama için kullanımı
Aşağıdaki işlemleri MATLAB'da çalıştırarak sonuçlarını inceleyiniz. Burada yapılan işlemlerin ne
görev yaptığını anlamaya çalışınız.
pi*pi - 10
sin(pi/4)
ans^2
x = sin(pi/5)
cos(pi/5)
y = sqrt(1 – x*x)
a=zeros(1,5)
b=ones(3,2)
c=size(a)
abs([-5.2 , 3])
floor(3.6)
d=[1:-3.5:-9]
f=d(2)
g=sin(pi/2)
h=exp(1.0)
K=[1.4, 2.3; 5.1, 7.8]
m=K(1,2)
n=K(:,2)
disp('MATLAB çok kullanışlıdır ')
3^2
4==4
2==8
3~=5
Görüntü Okuma
MATLAB'da görüntü okumak için aşağıdaki işlemler gerekmektedir. Bu işlemleri yeni bir kod
dosyasına yazıp çalıştırınız.
1.
Tüm değişkenleri ve ekranı temizle. Bu işlem daha önceden tanımlı tüm değişkenleri ve
ekranı temizler. Bazı durumlarda gereklidir.
clear all; %tüm değişkenleri sil
clc; %ekranı sil
2.
Görüntüyü oku.
dosya = "Fig1.tif"; %dosyanın adı
resim = imread(dosya); %dosyayı resim matrisine yükle
3
Giriş
3.
BLGM 424 – İmge İşlemeye Giriş
DENEY - 1
Yeni görüntü penceresi aç ve göster
figure(1); %1 numaralı görüntü penceresi
imshow(resim); %görüntüyü son açılan görüntü penceresinde göster
4.
Görüntüyü griye çevir
gri_resim = rgb2gray(resim); %görüntüyü griye çevir
5.
Yeni görüntü penceresi aç ve göster
figure(2); %2 numaralı görüntü penceresi
imshow(gri_resim); %görüntüyü son açılan görüntü penceresinde
göster
Görüntü kaydetme
Okuyup değiştirdiğiniz görüntüleri imwrite fonksiyonuyla kaydedebilirsiniz. Aşağıdaki örnek,
görüntü okumadaki işlemleri yaptıktan sonra görüntüyü kaydetmektedir. Bu programı MATLAB'a
aktarıp, size verilen farklı görüntüler üzerinde tek tek deneyiniz.
clear all; %tüm değişkenleri sil
clc; %ekranı sil
dosya = "Fig1.tif"; %dosyanın adı
resim = imread(dosya); %dosyayı resim matrisine yükle,
figure(1); %1 numaralı görüntü penceresi
imshow(resim); %görüntüyü son açılan görüntü penceresinde göster
gri_resim = rgb2gray(resim); %görüntüyü griye çevir
figure(2); %2 numaralı görüntü penceresi
imshow(gri_resim); %görüntüyü son açılan görüntü penceresinde göster
imwrite(gri_resim, "Fig1_gri.tif"); %gri görüntüyü kaydet
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
197 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content