close

Enter

Log in using OpenID

Adli Kolluk Hizmetleri - Jandarma Genel Komutanlığı

embedDownload
DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Adli Kolluk Hizmetleri - I
Dersin Verildiği Sınıf
Dersin Verildiği Yarıyıl
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Seviyesi
Dersin Önkoşulu
Dersin Veriliş Şekli
Dersin Öğretim Elemanı
Dersin Amacı
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Dersin Öğrenme
Kazanımları
:
Dersin İçeriği
:
Kodu
Haftalık Ders Saati
AKTS Kredisi
313
2
3
2
1
Türkçe
Zorunlu
Ön Lisans
Jandarma Meslek Temel Bilgisi
Yüz yüze
Bu dersin amacı öğrencilere; Kanun ve nizamlarla verilmiş olan adlî
görevleri başarıyla yerine getirmeyi sağlayacak, Cumhuriyet Savcılığı
adına yaptığı soruşturma işlemlerini bir bütün olarak yürütebilecek,
soruşturmalarda uygulanan taktik ve teknikleri uygulayabilecek, adlî
görevlerden doğan yetkilerini hukuka uygun olarak yerini getirebilecek
mesleki bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler;
 Jandarmanın adlî görev ve yetkilerinin neler olduğunu ve bu
görev ve yetkileri hangi yasal mevzuattan aldığını bilir,
 Adlî kollukla ilgili genel esasları, adlî yetkilerin neler olduğunu
ve bu yetkileri nasıl kullanacağını bilir,
 Suçlara müdahale ederken suçlara müdahale yöntem ve
tekniklerini uygular,
 Adlî kolluk yapılanmasını ve adlî yetkililerle ilişkilerin nasıl
olduğunu bilir,
 Gözaltı işlemlerini, ifade alma yöntem ve tekniklerini uygular,
 Suça el koyma usul ve yöntemlerini, olay bölgesinde alınması
gereken acele önlemlerin neler olduğunu bilir ve uygular
 Karakol ve İlçe Jandarma Komutanlıklarındaki adlî kayıtları
tutar,
 Teknolojik imkânlardan yararlanarak suç ve suçluların
takiplerini yapar,
 Bir olayın soruşturmasında kullanılması gereken cihaz ve
malzemeleri kullanır,
 Soruşturma işlemlerini yürütmek için dosya içeriğini hazırlar,
 Aramalarda kullanılan taktik ve teknikleri icra eder,
 Umuma açık yerlerin aranmasında kullanılan taktik ve teknikleri
bilip uygulayabilir,
 Zor kullanma yetkisi veren belge türlerini ve kayıt işlemlerini
yapar.
Derste, Karakol ve devriye komutanlığı yapacak olan öğrencilere
kanun ve nizamlarla verilmiş olan adlî, mülkî, askerî ve diğer görevleri
sorumluluk bölgesi içerisinde başarıyla yerine getirmelerini
sağlayacak mesleki bilgi ve beceri kazandırmak maksadıyla;
Jandarmanın Adlî Görev ve Yetkileri, Adli Aramalar ve Uygulanacak
Taktik ve Teknikleri, Zor Kullanma Yetkisi Veren Belgeler, Suç ve
Arananların Kayıtları ve KİHBİ-UYAP Bilgi Sistemi ve Bilgi Toplama
İşlem Faaliyetleri konularını işlemektir.
-1-
HAFTALIK KONULAR VE DERS ÖNCESİ HAZIRLIK
Hafta
Konular
Hazırlık
1
Jandarmanın Adli Görev ve Yetkileri
Kaynaklar
2
Jandarmanın Adli Görev ve Yetkileri
Kaynaklar
3
Jandarmanın Adli Görev ve Yetkileri ile İlgili Uygulama
Kaynaklar
4
Jandarmanın Adli Görev ve Yetkileri ile İlgili Uygulama
Kaynaklar
5
Adli Aramalar ve Uygulanacak Taktik ve Teknikler
Kaynaklar
6
Adli Aramalar ve Uygulanacak Taktik ve Teknikler
Kaynaklar
7
Adli Aramalar ve Uygulanacak Taktik ve Teknikler ile ilgili Uygulama
Kaynaklar
8
Adli Aramalar ve Uygulanacak Taktik ve Teknikler ile İlgili Uygulama
Kaynaklar
9
Zor Kullanma Yetkisi Veren Belgeler
Kaynaklar
10
Zor Kullanma Yetkisi Veren Belgeler ile İlgili Uygulama
Kaynaklar
11
Suç ve Arananların Kayıtları
Kaynaklar
12
Suç ve Arananların Kayıtları İle İlgili Uygulama
Kaynaklar
13
KİHBİ-UYAP Bilgi Sistemi ve Bilgi Toplama İşlem Faaliyetleri
Kaynaklar
14
KİHBİ-UYAP Bilgi Sistemi ve Bilgi Toplama İşlem Faaliyetleri ile İlgili
Uygulama
Kaynaklar
15
KİHBİ-UYAP Bilgi Sistemi ve Bilgi Toplama İşlem Faaliyetleri ile İlgili
Uygulama
Kaynaklar
Kaynaklar
Ders Kitabı/Kitapları
1.
Adli Kolluk Hizmetleri Ders Kitabı, J.Okll.K.lığı, ANKARA, 2013
Yardımcı Kaynaklar
1.
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
2.
5236 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu
3.
2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu
4.
2803 Sayılı Jandarmanın Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu
Değerlendirme
Yarı Yıl Çalışmaları
Adet
Puan
İzleme Testi
3
12
Ara sınav
1
28
Final Sınavı
1
60
TOPLAM
5
100
-2-
DERSİN PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKI DÜZEYİ
S.Nu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dersin Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
Program Yeterlilikleri
Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda demokratik, laik ve
sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı hizmet bilincine sahip
olmalıdır.
Türkçeyi sözlü ve yazılı etkin kullanma becerisine sahip
olmalıdır.
Temel ve meslekî alanda yeterli düzeyde en az bir yabancı
dil bilgisine sahip olmalıdır.
X
X
X
Asker kişilerde bulunması gereken temel nitelikler ile temel
askerî bilgi ve becerilere sahip olmalıdır.
Güvenlik hizmetleri alanında, evrensel ve ulusal değerler ile
sosyal sorumluluk ve kolluk etik ilkelerine sahip olmalı ve bu
esaslara uygun hareket edebilmelidir.
Meslekî ve sosyal alanda iletişim becerilerine sahip olmalı.
İdarî ve adlî kolluk faaliyetlerini yürütebilecek düzeyde temel
hukuk kavramlarını ve ilkelerini bilmelidir.
Meslekî mevzuatı yeterli düzeyde bilmeli ve görevini mevzuat
doğrultusunda icra edebilmelidir.
Kamu
güvenliğini
sağlamak
maksadıyla,
mevzuat
doğrultusunda genel kolluk hizmetlerini planlayabilmeli ve
icra edebilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında çocuk, kadın, yaşlı ve
engellilere yönelik özel tedbirleri alabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrasıyla ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluşlarıyla birlikte çalışabilmelidir.
Güvenlik hizmetleri alanındaki bilimsel ve teknolojik
gelişmeleri izleyebilmeli, değerlendirebilmeli ve uygulamalara
yansıtabilmelidir.
Güvenlik hizmetlerinin icrası sırasında ortaya çıkabilecek
tehlikeleri öngörebilmeli ve tedbir alabilmelidir.
Katkı Düzeyi:
1 Çok Düşük
2 Düşük
3 Orta
4 Yüksek
5 Çok Yüksek
-3-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
132 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content