close

Enter

Log in using OpenID

CAMP_TYPE# 12 AY TAAHHÜTLÜ TARİFEYE EK ÖDEMELİ

embedDownload
Kampanya İşlem Tarihi:
Hat Numarası:
#CAMP_TYPE#
12 AY TAAHHÜTLÜ TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) 12 Ay Taahhütlü Tarifeye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası’ndan
(“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,
GENEL ŞARTLAR;
1. Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz (“Cihaz”) seçimim çerçevesinde 12 aylık Taahhüt Süresi’nin işbu
Taahhütname’nin imzalanması ve Cihaz’ın tarafımızca teslim alındığı tarihi itibariyle başlayacağını,
2. Kampanya kapsamına alınan ve Özel Şartlar’ın 1. maddesinde numarası yer alan hattımın işbu
Taahhütname imza tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtilen Taahhüt Süresi’nce faturalı sistemde
adıma kayıtlı bir şekilde açık olması gerektiğini,
3. Kampanya’dan, Özel Şartlar’da yer alan tarifelerden (“Tarife”) birine dahil olmam kaydıyla ve Özel
Şartlar’da yer alan koşullarla yararlanabileceğimi, aksi halde Kampanya’ya dahil
edilmeyeceğimi/Kampanya’dan çıkartılabileceğimi,
4. Taahhüt Süresi’nden önce;
- Kampanya’dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem,
- AVEA tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem
- Taahhütname’nin 13. maddesinde belirtilen Tarife değiştirme koşullarına aykırı şekilde Tarife
değiştirmem, Kampanya kapsamı dışındaki tarifelerden birine geçirmem,
- Hattımı üçüncü bir tarafa devretmem,
- Numaramı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmem,
- İşbu Kampanya ile birlikte (ilgili kampanya taahhütnamesinde açıkça izin verilen durumlar hariç
olmak üzere) başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil olmam,
- İşbu Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz’ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde
kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ve
benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere,
yukarıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Taahhütname’den doğan yükümlülüklerimi herhangi bir
sebeple ihlal etmem durumunda Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı,
Cihaz’a ilişkin kalan taksit bedellerinin faturama yansıtılacağını;
5. Kampanya’dan halihazırda kendi adıma kayıtlı herhangi bir AVEA hattının son ödeme tarihi geçmiş
borcunun bulunmaması önkoşulu ile faydalanabileceğimi,
6. Taahhüt Süresi boyunca Cihaz Bedeli’ni ve Aylık Tarife Bedeli’ni AVEA’nın gönderdiği fatura aracılığı ile
ödeyebilmek için;
-
-
İşbu Taahhütname'nin imzalandığı tarih itibariyle Avea inTouch 3, Avea inTouch 3 Large ve Nokia Lumia
525 Cihazları için en az 6 (altı), Samsung Galaxy S4 Mini, Samsung Galaxy S5 16 GB ve Samsung
Galaxy S5 32 GB için en az 8 (sekiz) aydır bireysel faturalı hat abonesi olmam ve belirtilen süreler
için faturalarımı düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren ortalama 30 (otuz) gün içinde
ödeyip hattı çift yönlü olarak kapatılmasına neden olmamam veya,
Yukarıdaki şartları sağlayamamam halinde varsa diğer AVEA bireysel faturalı hattımın ödeme
performansının, kampanya katılım başvurum esnasında bayi tarafından Kredi Kayıt Bürosu nezdinde
yapılacak Risk Sorgulaması’nın ve kullanım alışkanlıklarının Avea tarafından olumlu
değerlendirilmesi gerektiğini,
7. İşbu Taahhütname’nin 6. Maddesi son bendinde belirtilen KKB Risk Sorgulamasının yapılabilmesi için
her türlü başvuru ve onay işlemini gerçekleştirmem gerektiğini,
8. İşbu Taahhütname’nin 6. Maddesinde belirtilen koşulları sağlamıyor olsam dahi; Milli Eğitim Bakanlığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı veya Türk Silahlı Kuvvetleri (Kurum mensubu subay, astsubay ve uzman çavuş olarak) kurumlarından
herhangi birinde çalışıyor olmam ve son 30 gün içinde numara taşıma veya yeni hat tesisi ile Avea faturalı hat
abonesi olmam veya son 3 aydır mevcut Avea faturalı hat müşterisi olmam şartıyla, Avea bayilerine ıslak imzalı
kamu kurum kimliği ve son üç aydan birine ait maaş bordrosumu ibraz etmek suretiyle kampanyaya
katılabileceğimi, kampanya kapsamında Cihaz Bedeli’ni ve Aylık Tarife Bedeli’ni AVEA’nın gönderdiği fatura
aracılığı ile ödeyebileceğimi, bu uygulamadan faydalanabilmek için Avea tarafından adıma yapılmış bir
KKB Risk Sorgulaması var ise, bu sorgulama sonucunun olumlu değerlendirilmiş olması gerektiğini,
9. Özel Şartlar’da doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiğim bilgilerimin yanlış ya da eksik olmasının
sonuçlarından bizzat sorumlu olacağımı,
10. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait hizmet faturasında
“Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterileceğini, bu bedelleri faturalar
aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme
yapma yükümlülüğüm olmadığını, ödeme yapmam halinde AVEA’nın sorumlu olmayacağını ve AVEA’dan
herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi,
11. İşbu Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura tanzim
edeceğini,
12. Kampanya’dan adıma kayıtlı her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi, AVEA’nın tüm cihaz
kampanyaları kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 2 (iki) adet ile sınırlama hakkının bulunduğunu, bu
nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının ikiden fazla olması halinde dahi, AVEA’nın üçüncü hattım için
beni bu Kampanya’dan faydalandırmayabileceğini, ancak abonelik yaşı veya KKB skoruma göre bu
sınırın değiştirilebileceğini,
13. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca Özel Şartlar’da belirtilen tarifelerde olmak kaydıyla farklı
bir tarifeye geçebileceğimi ve her fatura döneminde yalnızca 1 kez tarifemi değiştirebileceğimi,
14. Taahhütname’nin 13. maddesi kapsamında yer verilen Tarife geçişlerinde uygulanacak ücretlendirmenin,
aylık Tarife bedellerinin günlük tutarının bulunarak (Aylık Tarife Ücreti/30) yararlanılan pakette kalınan
gün ile çarpılması yöntemi (kıstelyevm usulü) ile hesaplanacağını;
Örneğin: Bir fatura döneminin başında Tarife Grubu 1’de yer alan tarifelerden biri 15 gün kullanıldı daha sonra
Tarife Grubu 2’de yer alan tarifelerden birine geçildi ve 15 gün kullanıldıysa, abone fatura dönemi içindeki ilk 15
gün boyunca Tarife Grubu 1’i kullanır. Geçiş yapıldıktan sonraki 15 gün (yani fatura dönemi sonuna kadar) Tarife
Grubu 2’deki tarifeyi kullanır. Tarife grubu 1 için tarifeye ek 95 TL, tarife grubu 2 için tarifeye ek 89 TL ödemeli
örnek bir kampanyada, yukarıdaki senaryo kapsamındaki ücretlendirme Cihaz bedeline ek olarak [(15 X (95 TL
/ 30) + (15 X (89 TL / 30)] şeklinde yapılır.
15. Kampanya kapsamında, marka, model ve IMEI numarası Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz’ı
KAPALI HALDE teslim aldığımı, kutusunu açıp muayene etmek suretiyle ÇALIŞIR
DURUMDA ve EKSİKSİZ olduğunu kontrol ve tespit etmiş olduğumu;
16. Kampanya’ya katılma talebimin aynı zamanda Kampanya’dan yararlanacağım hattımın 3G hizmetlerinden
yararlanması talebi olduğunu ve Kampanya’ya katılmamla birlikte 3G hizmetlerinden otomatik olarak
yararlanacağımı,
17. 3G hızından yararlanabilmek için AVEA’nın 3G kapsama alanı içerisinde olmam gerektiğini, 3G
kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini,
18. İnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) verinin, Paket kullanım miktarından
düşeceğini,
19. Kampanya kapsamındaki Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından düzenlenen garanti
belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi,
Cihaz’ı sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte öncelikle
Cihazlar’ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri öncelikle
üretici firma yetkili servislerinden de alabileceğimi,
20. AVEA tarafından sunulmakta olan bir cihaz kampanyasından halihazırda yararlanıyor olmam halinde
işbu Kampanya’dan yararlanamayacağımı,
21. Taahhüt Süresi sonunda başka bir tarifeye geçmek istediğimi AVEA’ya bildirmediğim sürece Kampanya
kapsamında hattıma tanımlanan tarifenin geçerli olmaya devam edeceğini ve herhangi bir indirim
uygulanmayacağını ve AVEA’nın söz konusu tarife şart ve ücretlerinde mevzuata uygun olarak değişiklik
yapabileceğini,
22. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili tarih ve güncel bilgileri www.avea.com.tr’den takip edeceğimi,
23. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği; faturamda belirtilen
KDV matrahı üzerinden %25 oranında Özel İletişim Vergisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz
kullanım ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu ruhsat ücreti dahil olmak üzere işbu Taahhütname’den ve Taahhütname konusu
hizmetin verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden sorumlu olduğumu ve bu
vergilerin faturalarıma yansıtılmak suretiyle AVEA tarafından Maliye Bakanlığı’na ödeneceğini, hattımı
kullanmamam veya tekrar kullanmak üzere kapatmam halinde tahakkuk edecek tüm vergi, ücret ve
benzeri yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını;
Bildiğimi ve yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya’dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi kabul ettiğimi, imzaladığım işbu Taahütname’nin 1 (bir) asıl nüshasının
AVEA’da kaldığını, imzalı nüshasının bir suretini elden teslim aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Ad-Soyad
TC Kimlik No
:
:
Tarih:
İmza:
ÖZEL ŞARTLAR;
1. Kampanya kapsamına dahil edilecek hat numarası, tarife ismi ve cihaz IMEI No aşağıdaki gibidir.
Hat No
Tarife Grubu ve Tarife
İsmi
Cihaz Modeli
Cihaz IMEI No
2. İşbu Kampanya kapsamında Taahhüt süresi 12 aydır.
3. Avea’nın Samsung Galaxy S5 cihaz kampanyalarından yararlanan aboneler AveaMüzik MüzikÇalar paketinden
ilk 3 ay ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir. Avea abonelerine AveaMüzik MüzikÇalar Paketi, cihaz ve hat
aktivasyon işlemlerinin ardından en geç 3 iş günü içerisinde tanımlanır. Aboneler, kampanya aktive edildikten
sonra gelecek aktivasyon mesajındaki link üzerinden Avea Müzik uygulamasını indirerek veya
www.aveamuzik.com web adresini ziyaret ederek kullanmaya başlayabilirler. Avea MüzikÇalar paketi kapsamında
AveaMüzik’te yer alan tüm yerli şarkılar ücretsiz olarak dinlenebilir.
MüzikÇalar, AveaMüzik portalında yer alan milyonlarca yerli şarkıyı bilgisayara ya da cep telefonu ve tabletlere
indirmeden, şarkı başına ücret ödemeden dinlenmesini sağlayan bir pakettir. Paket fiyatı haftalık 0,99TL, aylik
3,96 TL olup, aylık otomatik yenilenir. AveaMüzik’teki sayfalar arası dolaşımda, uygulama ve web sayfası
üzerinden müzik dinlenirken internet paketi varsa internet paketinden; paket yoksa standart internet tarifeleri
üzerinden ücretlendirilir. Üyelik iptal edilmediği sürece her ay otomatik olarak yenilenir. Üyeliği iptal etmek için
IPTAL boşluk MUZIKCALAR yazılıp 5555’e SMS gönderilmesi yeterlidir. Üyelik ücreti faturalı hat sahiplerinin
faturasına aylık bedel olarak yansıtılacak olup, faturasız hat sahiplerinden haftalık olarak ücretlendirilir.
4. Avea inTouch 3, Avea inTouch 3 Large ve Nokia Lumia 525 Cihaz Kampanyasından yararlanan aboneler
aşağıdaki şartlara tabi olarak bir yıl süreyle AVEA Bulutt Uygulamasından 4 GB saklama alanı ve Avea Müzik’ten
3 ay süreyle ücretsiz Aylık 50 Şarkı Paketi üyelik hakkı kazanacaktır.
Avea Müzik’ten 3 ay süreyle ücretsiz Aylık 50 Şarkı Paketi üyeliği hakkından yararlanabilmek için müşterilerin
Kampanya kapsamında hediye edilen Avea Müzik promosyon kartı üzerinde belirtilen şifreyi başına MUZIK
yazarak 5555'e kısa mesajla göndermesi gerekmektedir. Kısa mesaj gönderen müşteriler, şifreyi kullandıkları
günden itibaren 3 ay süre ile ücretsiz Aylık 50 Şarkı Paketi ("Paket") üyeliği kazanacaklardır. Müşteriler, Paket
kapsamında AveaMüzik portalında (aveamuzik.com ve mobil uygulamalar) yer alan şarkılar içinden 50 adet yerli
mp3'ü cep telefonlarına, tabletlerine ya da bilgisayarlarına indirebilirler. Promosyon'dan faydalanma 30.06.2015’e
kadardır. Bir şifre sadece bir kez kullanılabilir. Avea bu promosyonu istediği an durdurma ya da değiştirme hakkına
sahiptir. Paket'in ücretsiz kullanıldığı 3 ay sonunda, abonelik ücretli olarak otomatik yenilenecektir. Aylık 50 Şarkı
Paketi, aylık abonelikli bir hizmettir ve ücreti aylık KDV VE ÖİV dahil 4,99 TL’dir. Cep telefonuna şarkı indirme
sırasında herhangi bir bağlantı ücreti ödenmez, sayfalar arası dolaşım ücretlidir. Üyelikler, iptal edilmediği sürece
her ay otomatik olarak yenilenecektir. Üyeliği iptal etmek için IPTAL boşluk AYLIK50 yazıp, 5555'e SMS
göndermek gerekmektedir. Üyelik ücreti faturalı hat sahiplerinin faturasına aylık olarak yansıtılır, ön ödemeli hat
sahipleri aylık olarak ücretlendirilir.
Avea Bulutt’tan bir yıl süre ile 4GB saklama alanı hediyesi, cihazdan Uygulama’ya ilk giriş tarihinden yapılma
itibaren geçerli olup, bu süre sonunda uygulama alanına kaydedilen bilgilere erişilmek istenildiğinde Uygulama’ya
abone olunması ve ilgili güncel hizmet bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Uygulama kapsamında kullanıcı hatası
ve/veya AVEA’da kaynaklanmayan bir nedenle sorun yaşanması halinde AVEA’nın herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
5. Cihaz Kampanya Fiyatları:
Cihaz Adı
Avea inTouch 3
Avea inTouch 3 Large
Nokia Lumia 525
Samsung Galaxy S5 16GB
Samsung Galaxy S5 32GB
Samsung Galaxy S4 Mini
Aylık Cihaz Bedeli
(Aylık Tarifeye Ek Ödenecek
Tutar)
53 TL
62 TL
51 TL
172 TL
202 TL
91 TL
Yukardaki tablodaki fiyatlara vergiler (KDV+ÖİV) dahil edilmiştir.
6. Abone alımına kapatılan tarifelere geçiş yapılamayacaktır. Güncel tarifeler www.avea.com.tr’de yer almaktadır.
TARİFELER
1
Faturalı S.E.Ç. 500 Tarifesi
79
GSMobile Muhteşem 25'lik
157
Süper 1500 Tarifesi
2
Yeni Nesil 200 Ekstra Tarifesi
80
GSMobile Muhteşem 35'lik
158
BURSASPORCELL 500+5000
3
Yeni Nesil 200 Tarifesi
81
TrabzonCell Muhteşem 25'lik
159
Yeni Yıl Tarifesi
4
Yeni Nesil 500 Ekstra Tarifesi
82
TrabzonCell Muhteşem 35'lik
160
S.E.Ç. Emekli 1000
5
Yeni Nesil 500 Tarifesi
83
KARTALCELL Muhteşem 25'lik
161
Dakika Aktaran Tarife
6
Seri 500 Ekstra Tarifesi
84
KARTALCELL Muhteşem 35'lik
162
İzmir 300+5000
7
Seri 500 Tarifesi
85
Samsuncell Muhteşem 25'lik
163
İzmir 600+5000
8
Yeni Süper 19'luk Ekstra Tarife
86
Samsuncell Muhteşem 35'lik
164
BURSASPORCELL 1000+5000
9
Yeni Süper 19'luk Tarife
87
İzmir 22'lik
165
Elele Maksi Tarifesi
10
Yeni Süper 29'luk Ekstra Tarife
88
İzmir 32'lik
166
KafKafCell 750 Tarifesi
11
Yeni Süper 29'luk Tarife
89
Dünya Pazarlama Çalışan 35'lik
167
Bayi Çalışan Tarifesi
12
Her Yöne 200 Ekstra Tarifesi
90
Dünya Pazarlama Çalışan 25'lik
168
Eşsiz Tarife
13
Her Yöne 200 Tarifesi
91
TTNET Mobil HerYöne 1000
169
S.E.Ç. Full 2GB
14
Süper 19'luk Tarife
92
TTNET Mobil HerYöne 1000 Aile
170
Kartalcell 1000 Tarifesi
15
Süper 25'lik Tarife
93
TTNET Mobil HerYöne 750
171
Yeni Prime Mini Tarifesi
16
Süper 29'luk Tarife
94
TTNET Mobil HerYöne 750 Aile
172
EGM Kamu Mini Tarifesi
17
Süper 35'lik Tarife
95
BASİCELL 20'lik Tarifesi
173
EGM Kamu Midi Tarifesi
18
27'lik Tarife
96
BASİCELL 30'luk Tarifesi
174
EGM Kamu Maksi Tarifesi
19
37'lik Tarife
97
BURSASPORCELL 1000
175
EGM Kamu Mega Tarifesi
20
Konuşkan300
98
BURSASPORCELL 500
176
İçişleri Kamu Mini Tarifesi
21
Kayseri Hemşehri Tarifesi
99
Fenercell 21'lik Tarife
177
İçişleri Kamu Midi Tarifesi
22
Dev Transfer 1000 Tarifesi
100
GSMobile 21'lik Tarife
178
İçişleri Kamu Maksi Tarifesi
23
Dev Transfer 2000 Tarifesi
101
KARTALCELL 21'lik Tarife
179
İçişleri Kamu Mega Tarifesi
24
Elele Konuşalım
102
TrabzonCell 21'lik Tarife
180
S.E.Ç. 500 1GB
25
Faturalı Basın
103
İzmir 300
181
S.E.Ç. 500 2GB
26
Siyaset Tarifesi Küçük
104
İzmir 600
182
Esnaf 1200 Tarifesi
27
Siyaset Tarifesi Büyük
105
Süper İkili 1 GB Tarifesi
183
Süper Esnaf Tarifesi
28
Bol Bol Avea
106
Faturalı S.E.Ç. 750 Tarifesi (Süper
750 Tarifesi)
184
Esnaf menu 1.200 dk paketi
29
Aile Hekimliği Tarifesi
107
S.E.Ç. Konuşmak Lazım 500
185
Esnaf menu 600 dk paketi
30
Sınırsız Kamu Tarifesi
108
S.E.Ç. Konuşmak Lazım 1000
186
Esnaf 1000 Tarifesi
31
Kamu300 Tarifesi
109
S.E.Ç. Mesaj Ekle 500
187
Esnaf 600 Tarifesi
32
Kamu300 Plus Tarifesi
110
S.E.Ç. İnternet Ekle 500
188
Esnaf 2000 Tarifesi
33
Süper Kamu Küçük Paket
Tarifesi
111
S.E.Ç. Full 500
189
Esnaf 300 Tarifesi
34
Kamu657 Tarifesi
112
Kamu Mini Tarife
190
Esnaf menu 300 dk paketi
35
Süper Kamu Tarifesi
113
Kamu Midi Tarife
191
Fenercell Sınırsız500
36
Akıllı Kamu Tarifesi
114
Kamu Maksi Tarife
192
GSMobile Sınırsız500
37
HerYöne Kamu Ekstra
115
Kamu Mega Tarife
193
TrabzonCell Sınırsız500
38
HerYöne Kamu
116
Seri 1000 Ekstra Tarifesi
194
BURSASPORCELL Sınırsız500
39
Eğitimciler Tarifesi
117
Seri 1000 Tarifesi
195
KAFKAFCELL Sınırsız500
40
Avantajlı Kurum Tarifesi
118
Faturalı S.E.Ç. 250
196
S.E.Ç. Dakika Aktaran 1500
41
TBMM Personel Tarifesi
119
Yeni Yıl Tarifesi
197
Bol Kepçe 3GB Tarifesi
42
Fenercell Muhteşem 25'lik
120
Faturalıya Transfer
198
Basicell Profesyonel Tarifesi
43
Fenercell Muhteşem 35'lik
121
Süper İkili 500
199
Fenercell Rakipsiz 750
44
Faturalı S.E.Ç. 1000 Tarifesi
122
TrabzonCell Süper Bordo
200
GSMobile Rakipsiz 750
45
Faturalı S.E.Ç. 1500 Tarifesi
123
KARTALCELL Çok Sevdik
201
KARTALCELL Rakipsiz 750
46
Yeni Nesil 1000 Ekstra Tarifesi
124
TTNET Mobil HerYöne 1500
202
BURSASPORCELL Rakipsiz 750
47
Yeni Nesil 1000 Tarifesi
125
TTNET Mobil HerYöne 1500 Aile
203
Fenercell Rakipsiz 2000
48
Yeni Nesil 1500 Ekstra Tarifesi
126
Fenercell Kombine Tarifesi
204
GSMobile Rakipsiz 2000
49
Yeni Nesil 1500 Tarifesi
127
S.E.Ç. Konuşmak Lazım 1500
205
KARTALCELL Rakipsiz 2000
50
Seri 1000 Ekstra Tarifesi
128
S.E.Ç. Konuşmak Lazım 3000
206
TrabzonCell Rakipsiz 2000
51
Seri 1000 Tarifesi
129
S.E.Ç. Mesaj Ekle 1000
207
BURSASPORCELL Rakipsiz 2000
52
Seri 1500 Ekstra Tarifesi
130
S.E.Ç. Mesaj Ekle 1500
208
Kamu Prestij
53
Seri 1500 Tarifesi
131
S.E.Ç. Mesaj Ekle 3000
209
Üçlü Avantaj 1GB
54
Yok Yok Tarifesi
132
S.E.Ç. İnternet Ekle 1000
210
Üçlü Avantaj 2GB
55
Konuşkan400
133
S.E.Ç. İnternet Ekle 1500
211
Üçlü Avantaj 4GB
56
Konuşkan1000
134
S.E.Ç. İnternet Ekle 3000
212
Sağlık Bakanlığı Prestij Tarifesi
57
Konuşkan400+
135
S.E.Ç. Full 1000
213
Ailece Tarifesi
58
Konuşkan1000+
136
S.E.Ç. Full 1500
214
Prime Klasik Tarifesi
59
Baba Tarife
137
S.E.Ç. Full 3000
215
S.E.Ç. 500 4GB
60
8080 Tarifesi
138
S.E.Ç. Full Artı Full 500
216
S.E.Ç. 1000 1GB
61
Her Yöne 2000
139
S.E.Ç. Full Artı Full 1000
217
S.E.Ç. 1000 2GB
62
Fark Faturada Tarifesi
140
S.E.Ç. Full Artı Full 1500
218
S.E.Ç. 1000 4GB
63
Her Yöne Premium
141
S.E.Ç. Full Artı Full 3000
219
Esnaf Dostu 3000 Tarifesi
64
Kamu1000 Tarifesi
142
Süper İkili 1000
220
Esnaf menu 2.400 dk paketi
65
Kamu657 Plus Tarifesi
143
Her Yöne 300
221
Esnaf 2400 Tarifesi
66
Kamu1000 Plus Tarifesi
144
Her Yöne 500
222
Esnaf 5000 Tarifesi
67
Fenercell Dörtte Dört
145
Her Yöne 1000
223
Esnaf menu 5.000 dk paketi
68
GSMobile Dörtte Dört
146
Her Yöne 1500
224
Esnaf Dostu 5000 Tarifesi
69
TrabzonCell Dörtte Dört
147
Süper İkili 4 GB Tarifesi
225
Esnaf menu 3.600 dk paketi
70
KARTALCELL Dörtte Dört
148
Pro600 4GB
226
Fenercell Forma Tarifesi
71
FC Barcelona Midi
149
Pro1200 4GB
227
Bol Kepçe 6GB Tarifesi
72
Fenercell Bireysel 6-0
150
Kamu HerYöne Özgürlük
228
Maksi Tarife
73
GSMobile Eski Açık
151
Pro1200 2GB
229
Prime Ekstra Tarifesi
74
Faturalı S.E.Ç. 3000 Tarifesi
152
Her Yöne Özgürlük
75
Yeni Nesil 3000 Ekstra Tarifesi
153
FC Barcelona Maxi
76
Yeni Nesil 3000 Tarifesi
154
Prime Mini Tarifesi
77
Seri 3000 Ekstra Tarifesi
155
Prime Midi Tarifesi
78
Seri 3000 Tarifesi
156
Prime Maksi Tarifesi
Ad-Soyad
:
TC Kimlik No :
İmza:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
181 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content