close

Enter

Log in using OpenID

AÇIKLAMALAR Sağlık Bilimleri Enstitüsü

embedDownload
AÇIKLAMALAR
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
(1) İstatistik Bölümü veya Tıp Fakültesi mezunu olmak.
(2) İstatistik Bölümü veya Tıp Fakültesi mezunu olup Biyoistatistik, Biyoinformatik veya İstatistik alanında Yüksek
Lisans yapmış olmak.
(3) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak.
(4) Fen-Edebiyat Fakültesi ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinin Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik
Bölümü Mezunları başvurabilir.
(5) Veteriner Fakültesi mezunu olmak.
(6) Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi Biyoloji ve Kimya Bölümü mezunları ile Eczacılık
Fakültesi mezunları başvurabilir.
(7) Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi mezunları ile Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji ve Kimya bölümünde yüksek Lisans yapmış olanlar başvurabilirler.
(8) Fen Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji veya Kimya bölümlei mezunları ayrıca Diş Hekimliği, Eczacılık
ile Hemşirelik mezunları başvurabilir
(9) Fen Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü muzunu, Diş Hekimliği Fakültesi mezunu, 4 yıllık
Hemşirelik mezunu olmak
(10) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu olmak.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
64 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content