close

Enter

Log in using OpenID

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

embedDownload
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’unun
ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 48. maddesine göre öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, Üniversitemiz
web sayfası (www.aksaray.edu.tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan “Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma
Ölçütleri Yönergesi”nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayanların başvuruları işleme
konulmayacaktır.
Adaylar üniversitemizin web sayfası Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama
Rehberine göre düzenleyecekleri Yardımcı Doçent kadroları için 4 takım dosyayı, ikişer vesikalık resim ile birlikte ilan edilen
birimlere, Profesör kadroları için (6 takım dosyayı) ve Doçent kadroları için (4 takım dosyayı) ise Personel Daire Başkanlığına imzalı
bir dilekçe ile ilanın yayınlandığı tarihten itibaren (07.07.2014 tarihli Resmi Gazete ve aynı tarihli Posta Gazetesi) 15 gün içinde
mesai saatlerinde bizzat veya posta ile teslim edeceklerdir.
(Posta daki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
BİRİMİ
FEN
EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
BÖLÜMÜ
UNVANI
ADETİ
Sosyoloji
Kurumlar Sosyolojisi
Doçent
1
Batı Dilleri ve
Edebiyatları
İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Yrd.Doç.
1
Türkçe Eğitimi
Doçent
1
Türkçe Eğitimi
Yrd. Doç.
1
Fen Bilgisi Eğitimi
Yrd.Doç.
1
Yrd.Doç.
1
Sosyal Bilgiler
Eğitimi
Yrd. Doç.
1
Resim-İş Eğitimi
Yrd.Doç.
1
Müzik Eğitimi
Profesör
1
İngiliz Dili Eğitimi
Yrd. Doç.
1
Türkçe Eğitimi
EĞİTİM
FAKÜLTESİ
ABD / PR.
İlköğretim
Güzel Sanatlar
Eğitimi
Yabancı Diller
Eğitimi
İlköğretim Matematik
Eğitimi
AÇIKLAMA
Kalkınma Sosyolojisi, Turizm
Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi
dallarının birinde doktora tezi
ve bilimsel çalışmaları olmak.
Türk romanında yabancılar ve
azınlıklar çalışmış olmak
Türkçe ders kitaplarındaki
metinlerin anlam yapısı üzerine
çalışması olmak.
Bilimin doğası konusundaki
pedagojik alan bilgilerinin
gelişimi alanında çalışması
olmak.
Geometriye yönelik tutum,
kaygı ve başarı yapısal eşitlik
modellemesi
konusunda
çalışması olmak.
Azerbaycan’da tarih Öğretimi
MEB Avni Akyol Döneminde
Eğitim Politikaları Alanında
Çalışması olmak.
Desteklenmiş sanat eğitimi ve
çocukların
estetik
beğeni
düzeyleri üzerine çalışmaları
olmak.
Gitar
öğretimi
alanında
çalışmaları olmak.
Klinik Öncesi
Bilimler
VETERİNER
FAKÜLTESİ
İKTİSADİ
VE
İDARİ
BİLİMER
FAKÜLTESİ
Zooteknik ve Hayvan
Besleme
Viroloji
Doçent
1
Kuduz
hastalığında
PCR
konusunda çalışmış olmak.
Patoloji
Yrd.Doç.
1
Marek hastalığı
çalışmış olmak.
Biyoistatistik
Yrd.Doç.
1
Biyoistatistik (BLUP Metodu)
konusunda çalışmış olmak.
Köpeklerde
bilgisayarlı
tomografi konusunda çalışmış
olmak.
(1)Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi ABD’nda doktora
yapmış olmak (2)Demokrasi
üzerine
çalışmalar
yapmış
olmak
(1) İlahiyat Fakültesi mezunu
olmak.(2)
Tefsir
alanında
yüksek lisans ve doktora
yapmış olmak.(3) İrab’ın tefsire
etkileri konusunda araştırmaları
olmak.
(1) İlahiyat Fakültesi mezunu
olmak.
(2)Tefsir
alanında
yüksek lisans ve doktora
yapmış olmak. (3)Kur-an’da
iktisadi kavramlar konusunda
çalışmalar yapmış olmak.
Uluslararası İktisat, Uluslararası
Ticaret, Lojistik, Fikri Mülkiyet
Hakları, Teknoloji Transferi
konularında çalışmaları olmak.
Klinik Bilimleri
Cerrahi
Yrd.Doç.
1
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler
Yrd.Doç.
1
Tefsir
Yrd.Doç.
1
Tefsir
Yrd.Doç.
1
İSLAMİ İLİMLER Temel İslam Bilimleri
FAKÜLTESİ
Ş.KOÇHİSAR
UYG.VE TEK.ARŞ.
YÜKSEKOKULU
Uluslararası Ticaret
ve Lojistik Yönetimi
Yrd.Doç.
1
konusunda
SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
Hemşirelik
Sağlık Kurumları
Yöneticiliği
AKSARAY
SOSYAL
BİLİMLER
MESLEK
YÜKSEKOKULU
Büro Hizmetleri ve
Sekreterlik
Çevre Mühendisliği
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
Harita Mühendisliği
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği
ABD’nda
doktora
yapmış
olmak.
Progresif
gevşeme
egsersizleri üzerine çalışmaları
olmak.
İç Hastalıkları Hemşireliği
ABD’nda
doktora
yapmış
olmak.
Alzheimer
üzerine
çalışmaları olmak.
Cerrahi Hastalıkları
Yrd.Doç
1
İç Hastalıkları
Hemşireliği
Yrd.Doç.
1
Sağlık Kurumları
Yöneticiliği
Yrd.Doç.
1
İşletme
alanında
doktora
yapmış
olmak.
Pazarlama
üzerine çalışmaları olmak.
Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı
Yrd.Doç.
1
Büro Yönetimi ve İletişim
konularında çalışmaları olmak.
Çevre Teknolojisi
Profesör
1
Çevre biyoteknolojisi alanında
çalışmaları olmak
Fotogrametri
Profesör
1
Fotogrametri ve yersel lazer
tarama konularında çalışmalar
yapmış olmak.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
101 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content