close

Enter

Log in using OpenID

2015 Türkiye için `verimlilik yılı` olmalı

embedDownload
1- Sınav 21-22 Ocak 2015 tarihlerinde Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı Eğitim Merkezi 25 Mart Mahallesi
Çınardibi Caddesi 113. Sokak No:31 Lalegül Demetevler Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacaktır.
2- Adayların öğleden önceki oturumlar için saat 09:00'da, öğleden sonraki oturumlar için ise saat 14:00'de
salonlarında hazır bulunmaları gerekmektedir. Sınava girecek adayların TC kimlik numaralı: nüfus
cüzdanı, sürücü belgesi ya da kurum kimlik kartını yanlarında getirmeleri zorunludur. Bu belgelerden
herhangi birini yanında getirmeyen aday kesinlikle sınava alınmayacaktır.
3- Sınava katılacak adaylar ile sınav yerlerini gösteren listeye aĢağıda yer verilmiĢtir.
ADAY NO
100012
100015
100031
100008
100037
100018
100010
100030
100028
100002
100006
100004
100020
100021
100022
100014
100027
100011
100033
100036
100007
100001
100017
100034
100009
100026
100003
100035
100032
100019
100023
100029
100013
100016
100025
100005
100024
ADI
SOYADI
SINAV SALONU
BĠLAL SERKAN
FATĠH
EMĠR
FATĠH
AZĠZE
METĠN
RAMAZAN
YUNUS
BĠLGE
ESMA ÜLKER
SELMAN
MEHMET
CANSIN
NUMAN
MUHAMMED ALĠ
ORHAN
AYġE
ĠLHAN
FATĠH
HÜSEYĠN
MEHMET
AYġEGÜL
MESUT
MUSTAFA
YUSUF
HARUN
ERSĠN
MEHMET
ÖMER
MEHMET OĞUZ
YAHYA
OĞUZ KAAN
RECEP
ASĠYE
AHMET
FATĠH
YUNUS
AKAR
AKKIN
AKKUġ
AKTAY
ASALIOĞLU
ATAġ
AYDAR
AYDIN
BEKAR
BURUM
BÜYÜKBALCI
ÇIPLAK
DEĞĠRMENCĠOĞLU
DUMAN
ERDEM
ERDOĞAN
GÜL
GÜLLÜ
GÜLTEKĠN
GÜNEY
GÜNGÖR
IġIK
KAPLANOĞLU
KARABULUT
KOÇYĠĞĠT
MEġE
ÖZTÜRK
PEKER
POLAT
SABIRTAġ
ġAL
TOPRAK
B BLOK Z KAT Z2 NOLU SALON
TORUN
TUNA
TUNÇER
TÜRK
ULAġ
B BLOK Z KAT Z3 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z3 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z4 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z2 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z4 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z3 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z2 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z4 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z4 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z2 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z2 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z2 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z3 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z3 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z3 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z3 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z4 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z2 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z4 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z4 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z2 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z2 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z3 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z4 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z2 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z4 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z2 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z4 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z4 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z3 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z3 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z4 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z3 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z4 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z2 NOLU SALON
B BLOK Z KAT Z3 NOLU SALON
SINAV SALON
SIRA NO
12
3
7
8
13
6
10
6
4
2
6
4
8
9
10
2
3
11
9
12
7
1
5
10
9
2
3
11
8
7
11
5
1
4
1
5
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
147 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content