close

Enter

Log in using OpenID

ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri

embedDownload
19. Esri Kullanıcıları Konferansı
22-23 Ekim 2014 | ODTÜ, Ankara
ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Mehmet BURSALI
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Amaç
Esri Ürün ve Teknolojileri kullanarak oluşturulan yazılım geliştirme
çözümleri üzerine genel bilgilendirme
İçerik-Özet
•
CBS, ESRI ve ArcGIS ile ilgili genel bilgiler
•
Türkiyede Bilişim Teknolojileri (BT) sektörü üzerine değerlendirme
•
ESRI Yazılım Geliştirme Ürün ve Teknolojileri (ArcGIS for Developers)
•
Uygulama Geliştirme canlı gösterimi (demonstration)
Hedef Kitle
Yazılım Geliştirme ile ilgilenenler.
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Nedir?
Mekansal ve mekansal
olmayan verilerin çeşitli
yöntemlerle toplanması,
belli bir sistematik
içerisinde depolanması ve
amaca uygun olarak
yönetilmesidir.
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Alanları
•
Kentsel ve Bölgesel Planlama
•
Turizm
•
Kent Yönetimi ve Belediyecilik
•
Mülkiyet-İdari Yönetim
•
Çevre ve Atık Su Yönetimi
•
İstatistik
•
Doğal Kaynak Yönetimi
•
Sağlık Yönetimi
•
Yer Bilimleri
•
Pazarlama
•
Afet ve Kriz Yönetimi
•
Bankacılık
•
Tarım ve Ormancılık
•
Savunma ve Güvenlik
•
Ulaşım Planlaması
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
CBS...
Havacılık
... Her unsuru UYUMLU birlliktelikte yönetebilmektir.
İletişim
Milli Park
Savunma
Kadastro
Sahil Güvenlik
Kıyı Şeridi
Eğitim
Orman
Tarım
Kurtarma
Hastane
Müze
Belediye
Elektrik/Gaz
Banka
Güvenlik
Tesis Yönetimi
Kamu Çalışmaları
Turizm
Aydınlatma
Peyzaj
Levha & İşaret
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Genel İşlevleri
Mekansal (Coğrafi) Veri
• Sağlık Verisi
Sonuç
• Yol Verisi
Grafikler
• Binalar ve Tesisler
• İl, İlçe, Mahalle
• Veri Üretimi - Toplama
• Depolama
• Görüntüleme ve Sunum
• Paylaşma
• Analiz ve Raporlama
• Çıktı
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Haritalar
Konumsal İlişkilerin
Görselleştirilmesi
ve Anlamlı Hale
Getirilmesi
Raporlar
Esri (Environmental Systems Research Instute)
•
1969 – California Redlands de, tamamen özel teşebbüs ile kurulmuştur.
•
1982 – IBM sistemleri için geliştirilen Arc/Info ile yazılım sektörüne girmiştir
•
1991 –Masaüstü Kullanıcıları için MS Windows üzerinde çalışan ArcGIS geliştirildi.
PLATFORMLAR
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Windows
ArcGIS
•
1996 – ArcGIS 8.x ve MapObjects kütüphanesi ile ArcGIS ürünlerinin yazılım ile
genişletilebilmesi sağlandı
Desktop
UYGULAMALAR
PLATFORMLAR
KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR
VERİTABANLARI
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Windows
ArcGIS
•
2004 – ArcGIS 9.x ve ArcObjects kütüphanesi ile ArcGIS ürünlerini desktop, server,
web, embedded
şeklinde
genişletilebilir bir yazılım geliştirme platformuna
çevirmiştir
Desktop
Mobile
Browsers
Java
UYGULAMALAR
PLATFORMLAR
KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR
.Net
VERİTABANLARI
Oracle
Esri UC 2014 | Demo Theater |
SQL Server
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Windows
Linux
Solaris*
ArcGIS
•
2010 – Gelişen Web ve Bulut Bilişim teknolojileriyle, GIS sistemlerinin birlikte çalışabilmesi
ve BT sektöründe yaygınlaşması sağlanmış, ArcGIS 10 ve ArcGIS Online duyurulmuştur.
Desktop
Mobile
Browsers
Java
Flex
JavaScript
Objective-C
Python
UYGULAMALAR
PLATFORMLAR
Silverlight
KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR
.Net
BİRLİKTE
ÇALIŞABİLİR
DB2
Informix
PostgreSQL
Oracle
SQL Server
OGC
Esri UC 2014 | Demo Theater |
SOAP
REST
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
VERİTABANLARI
Windows
Linux
Solaris*
ArcGIS
•
2014 –Masaüstü, Web, Gömülü sistemler, mobil cihazlar, bulut çözümleri vb. tüm sistemleri
kapsayan bir yazılım geliştirme platformu olarak ArcGIS Platform oluşturulmuştur.
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Türkiyede Kamu ve Özel Sektörde CBS
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Türkiyede Kamu ve Özel Sektörde CBS
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Türkiyede Kamu ve Özel Sektörde CBS
•
CBS Genel Müdürlüğü kurulması
•
20’nin üzerinde özel CBS firması
•
Ulusal düzeyde tamamlanmış CBS projeleri
•
TAKBIS ( Tapu Kadastro Bilgi Sistemi )
•
KÖYDES (Köylerin Altyapısını Destekleme)
•
112 Acil Yardım Bilgisayar Destekli Sevk ve Yönetim Sistemi
•
Mekansal Veri Arşiv Sistemi
•
Ulusal Coğrafi Veri Portalı
•
Afebis (Afet Bilgi Sistemi)
•
MAKS (Mekansal Adres Kayıt Sistemi)
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Türkiye
Bilgisayar Mühendisleri açısından CBS
Sektöründe Çalışma ortamı ve kariyer olanakları
Türkiyede BT sektörü iş gücü verileri
Türkiyedeki BM mezun sayısı,
Her yıl artan kontenjanlar sonrasında bilgisayar mühendisi sayısı , sektörün ihtiyacını
karşılayacak seviyelere gelmektedir.
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Türkiye
BT sektöründe iş gücü arz-talep dengesine bakıldığında
pek çok bilgisayar mühendisi diplomasına sahip çalışan
olacağı için, farklılık yaratmak önemli
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
•
ESRI Yazılım Geliştirme Ürün ve Teknolojileri (ArcGIS for Developers)
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
ArcGIS Server – GIS Servisleri
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
GIS Servisi Nedir?
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Web Services – Standartlar ve Birlikte Çalışabilirlik
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Örnek bir CBS İş Akışı
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
ESRI Yazılım Geliştirme Platformları
• Native Geliştirme Ortamları
o Mobile
o Desktop,
o Embedded
• Web Geliştirme Ortamları
o Html
o Flex
o Silverlight,
•
Bulut Bilişim Çözümleri
o (Portal for ArcGIS,
o Amazon ECC)
• Entegrasyon Çözümleri
o SAP
o Office
o SharePoint
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
o AutoCAD)
Esri UC 2014 | Demo Theater |
ArcGIS Ürün Bileşenleri
ArcGIS GIS Users Products
ArcMap
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
ArcGIS Server
ArcGlobe
ArcScene
ArcCatalog
ArcGIS Yazılım Bileşenleri
ArcGIS GIS Users Products
ArcMap
ArcGIS Server
ArcGlobe
ArcScene
ArcCatalog
ArcGIS Software Components
Core ArcObjects
+
E
x
t
e
n
s
i
o
n
s
+
ArcSDE
RDBMs
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Spatial Analyst
Network Analyst
Schematics
Interoparability
Tracking
ArcGIS Yazılım Bileşenleri
ArcGIS Server REST API
ArcGIS Server Services
+
iOS
ArcGIS
Android
RunTime
Qt
SKS
Core ArcObjects
+
Windows
JavaSE
E
x
t
e
n
s
i
o
n
s
ArcSDE
File GDB API
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
+
RDBMs
Spatial Analyst
Network Analyst
Schematics
Interoparability
Tracking
ArcGIS Web Geliştirme Ortamları
AGS JS API
(Html5)
AGS Silverlight
AGS Flex SDK
ArcGIS Web SDKs
+
ArcGIS Server REST API
ArcGIS Server Services
Server
Object
Extensions
+
iOS
ArcGIS
Android
RunTime
Qt
SKS
Core ArcObjects
+
Windows
JavaSE
E
x
t
e
n
s
i
o
n
s
ArcSDE
File GDB API
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
+
RDBMs
Spatial Analyst
Network Analyst
Schematics
Interoparability
Tracking
ArcGIS Native Geliştirme Ortamları
AGS JS API
(Html5)
AGS Silverlight
AGS Flex SDK
ArcGIS Web SDKs
+
ArcGIS Server REST API
ArcGIS Server Services
Server
Object
Extensions
+
iOS
ArcGIS
Android
RunTime
Qt
SKS
Core ArcObjects
+
Windows
JavaSE
E
x
t
e
n
s
i
o
n
s
ArcSDE
File GDB API
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
+
RDBMs
Spatial Analyst
Network Analyst
Schematics
Interoparability
Tracking
ArcGIS Cross Platform Geliştirme Ortamları
AGS JS API
(Html5)
AGS Silverlight
AGS Flex SDK
ArcGIS Web SDKs
+
ArcGIS Server REST API
ArcGIS Server Services
Server
Object
Extensions
+
iOS
ArcGIS
Android
RunTime
Qt
SKS
Core ArcObjects
+
Windows
JavaSE
File GDB API
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
E
x
t
e
n
s
i
o
n
s
ArcSDE
+
RDBMs
Spatial Analyst
Network Analyst
Schematics
Interoparability
Tracking
ArcGIS Native Yazılım Geliştirme Ortamları
ArcGIS
Runtime
SDKs
ArcGIS
Runtime
APIs
Kılavuzlar
JavaSE
API dökümanları
Android
iOS
Örnek kodlar
OS X
Qt
WPF
Forumlar
Windows
.Net
(Beta)
C++ Runtime Core
Android
Linux
iOS
OS X
Win
WinRT
Direct X
X86
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
X64
ARM
Open GL
ArcGIS Yazılım Geliştirme Ortamları
AGS JS API
(Html5)
AGS Silverlight
AGS Flex SDK
ArcGIS Web SDKs
ArcGIS Server REST API
ArcGIS Server Services
iOS
ArcGIS
Android
RunTime
Qt
Core ArcObjects
SKS
Windows
JavaSE
File GDB API
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Server
Object
Extensions
E
x
t
e
n
s
i
o
n
s
ArcSDE
RDBMs
Spatial Analyst
Network Analyst
Schematics
Interoparability
Tracking
ArcGIS for Portal (ArcGIS REST API – ArcGIS Online)
http://www.esri.com/software/arcgis/portal-for-arcgis
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Entegrasyon Çözümleri
•
•
•
•
•
SAP,
Office,
SharePoint,
AutoCAD,
IBM Cognos
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Open Source Platformlar ile Etkileşim
Github aktif bir şekilde kullanılmakta. Örneğin şu anda Github üzerinde
500+ esri repository bulunmakta. Bu kaynaklardan bazıları şu şekilde:
• https://github.com/Esri/geometry-api-java
• https://github.com/Esri/arcgis-toolkit-dotnet
• http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2013/07/31/new-esri-open-sourcejavascript-projects-leaflet-geoservices-js-terraformer-pushlet/
• http://blogs.esri.com/esri/esri-insider/2014/03/06/7-open-sourceprojects-you-should-know-about-from-esri-rd-center-portland/
• http://resources.arcgis.com/en/help/
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
http://www.esri.com/software/arcgis/portal-for-arcgis
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Uygulama Geliştirme
www.esriturkey.com.tr
[email protected]
19. Esri Kullanıcıları Konferansı,2014 I ArcGIS Platformu Yazılım Geliştirme Çözümleri
Esri UC 2014 | Demo Theater |
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
3 399 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content